Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

461 Набір

Зміст

461 Набір

Тег: 461

Назва поля: Набір

Інші назви: Рівень набору (укр.), Set Level (англ.), Уровень набора (рос.), Комплект (болг.), Ensemble (фр.), Livelli (італ.), Aibė (литов.)

Наведені нижче специфікації є доповненням до відомостей, які є у блоці 4--, розділ „Структура зв’язку записів“.

Визначення поля

Набором є група фізично окремих документів, які визначаються загальною назвою. Він включає серіальні видання, штучно утворені збірки, що є окремою одиницею збереження, та багатотомні монографії.

Поле використовується для визначення ієрархічно пов’язаних документів на рівні набору. Документ, з яким створюється зв’язок, займає рівень набору, а запис, який містить це поле займає рівень піднабору, або окремої фізичної одиниці.

Поле застосовується у разі опису багатотомного видання в цілому і окремого тому в двох записах.

При описі багатотомного видання в двох записах, перший запис містить опис багатотомного видання в цілому, другий запис, що описує окремий том, повинна включати поле 461 з вбудованими полями, що містять інформацію про перший запис. Поле 461 може містити або одне вбудоване поле з ідентифікатором першого запису (001) або набір полів, що ідентифікує запис (001, 200 та ін.).

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

(А) Підполя: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються

Повторюється.

(В) Підполя: Техніка стандартних підполів

$a Автор

Не повторюється.

$b Загальне позначення матеріалу

Не повторюється.

$c Місце публікації

Повторюється.

$d Дата публікації

Не повторюється.

$e Відомості про видання

Не повторюється.

$f Перші відомості про відповідальність

Повторюється

$g Наступні відомості про відповідальність

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини

Не повторюється.

$l Паралельна назва

Повторюється.

$m Міжнародний стандартний номер нотного видання

Повторюється.

$n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Повторюється.

$o Підзаголовок

Повторюється.

$p Фізичний опис

Не повторюється.

$q Міжнародний стандартний ідентифікатор для твору

Повторюється.

$r Міжнародний стандартний ідентифікатор для вираження

Повторюється.

$s Відомості про серію

Повторюється.

$t Назва

Обов’язкове.

Повторюється.

$u URL

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому

Повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN

Повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN

Повторюється.

$z CODEN

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано

Не повторюється.

Примітки

Поле використовується, коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документу на рівні набору. Зв’язок утворений від окремої фізичної одиниці або піднабору завжди є висхідним.

Приклади

EX 1A Техніка вставлених полів

200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$12001#$aFleetbooks$vno.7

EX 1B Техніка стандартних підполів

200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$tFleetbooks$vno.7
Монографія Buses of the East Midlands є частиною монографічної серії. В запису монографії є поле, яке пов’язує його з серією, що має назву Fleetbooks як це зазначено в назві документа. Цей документ є номером 7 у серії. Зверніть увагу на використання підполя $v у вставленому полі 200: хоча воно є вставленим для визначення монографічної серії, воно є специфічним для монографії.
Наступний приклад використання цього поля показаний як приклад 1 у 4-- Блоці взаємопов’язаних (посилкових) записів.

приклад 3

461 000177 10346$12001 $aCountries Europe $vvol. 2
Компоненти поля:
_0 індикатори поля 461
$1 ідентифікатор підполя
001 мітка вбудованого поля
77-10346 дані поля 001
$1 ідентифікатор підполя
200 мітка вбудованого поля
1 індикатори вбудованого поля 200
$a ідентифікатор підполя поля 200
Заголовок поля 200
$v ідентифікатор підполя поля 200
vol.2 дані підполя 200$v
Приклад ілюструє зв’язок тому з багатотомною монографією. Документ, що каталогізується, — „vol. 2“ — пpедставляє собою лише одну частину багатотомника. Поле зв’язку містить вбудоване поле 001, включаюче ідентифікатор запису, багатотомник, що описує, і поле 200, визначальне заголовок багатотомника. Запис на багатотомник повинен знаходитися в тому ж файлі і мати свій ідентифікатор запису поля 001: 77-10346. Агентство, що становить запис на окремий том, не робить в цьому записі примітки, що відноситься до багатотомнику, а, отже, другий індикатор має значення 0.

приклад 4

200$aТехнічні і програмні засоби інформатизації освіти
461 _0$100190-28692$12001_$aНові інформаційні технології $vВип.4
Компоненти поля 461:
_0 індикатори поля 461
$1 ідентифікатор підполя
001 мітка вбудованого поля
90-28692 дані поля 001
$1 ідентифікатор підполя
200 мітка вбудованого поля
1 індикатори вбудованого поля 200
$a ідентифікатор підполя поля 200
Заголовок поля 200
$v ідентифікатор підполя поля 200
Вип.4 дані підполя 200$v
Приклад ілюструє зв’язок випуску із загальною частиною серіального видання. Документ, що каталогізується, — „Вип.4“ — пpедставляє собою лише одну частину серіального видання. Поле зв’язку містить вбудоване поле 001, включаюче ідентифікатор запису загальної частини серіального видання, і поле 200 із заголовком серіального видання. :Запис на загальну частину серіального видання знаходиться в тому ж файлі і має ідентифікатор запису 90-28692. Агентство, що становить запис на окремий випуск, не робить в цьому записі примітки, що відноситься до серіальному видання, і, отже, другий індикатор має значення 0.

приклад 5

461#0$1001by-NLB-kn-9834176$12000#$vТ. 8
Компоненти поля:
#0 індикатори поля 461
$1 ідентифікатор підполя
001 мітка вставленого поля
by-NLB-kn-9834176 дані вставленого поля 001 (ідентифікатора запису, на який робиться посилання)
$1 ідентифікатор підполя
200 мітка вставленого поля
0# індикатори вставленого поля 200 (індикатор 1=0, оскільки Т. 8 — незначущий, нехарактерний основний заголовок)
$v ідентифікатор підполя поля 200
Т. 8 дані підполя 200$v
Приклад ілюструє зв’язок тому з багатотомною монографією. Документ, що каталогізується, — „Т. 8“ — є лише однією частиною багатотомника. Поле зв’язку містить вбудоване поле 001, включаюче ідентифікатор запису, багатотомник, що описує.
Запис на багатотомник повинен знаходитися в тому ж файлі і мати свій ідентифікатор запису поля 001: by-NLB-kn-9834176. Бібліотека, становлячий запис на окремий том, не робить в цьому записі примітки, що відноситься до багатотомника, а, отже, другий індикатор поля 461 має значення 0.

приклад 6

Висоцький, Володимир Семенович.
Зібрання творів : В 5 т. / Володимир Висоцький; [Відп. ред. В.Щербаков; Скл., текстол. робота і коммент. С. Жильцова]. — Тула : Туліца, 1993 - Т. 3 : Пісні і вірші, 1973-1975. — 1997. — 405 с., [16] л. ілл. : ілл., факс.
Можливі наступні варіанти представлення записів:
Варіант А:
В передаваному файлі міститься два записи: для загальної частини опису (набору) і для специфікації (фізичної одиниці).
Запис 1 (загальна частина):
nam1
001by-NLB-kn-9778453
2001#$aЗібрання творів$eВ 5 томах$fВолодимир Висоцький$g[Відповідальний редактор В. Щербаков$gСкладання, робота текстології і коментарі С. Жильцова]
210##$aТула$cТулица$d1993 -
700#1$aВисоцький$bВ.С.$gВолодимир Семенович
Запис 2 (специфікація):
oam2
001by-NLB-kn-9793478
2001#$aПісні та вірші, 1973-1975
210##$d1997
461#0$1001by-NLB-kn-9778453$12001#$vТ. 3
Поле 461 запису про специфікацію містить лише необхідні дані для організації зв’язку із записом про загальну частину опису багатотомного видання, а саме номер відповідного запису у вкладеному полі 001, тобто by-NLB-kn-9778453.
Варіант B:
Передаваний файл містить тільки запис для специфікації, в полі 461 приводиться достатня інформація для формування загальної частини опису при побудові вихідних форм.
Специфікація:
nam0
001by-NLB-kn-9793478
2001#$aПісні та вірші, 1973-1975
210##$aТула$cТулица$d1997
461#0$12001#$aЗібрання творів$eВ 5 томах$fВолодимир Висоцький$g[Відповідальний редактор В. Щербаков$gСкладання, робота текстології і коментарі С. Жильцова]$v Т. :3$1700#1$aВисоцький$bВ.С.$gВолодимир Семенович
Запис про специфікацію містить у вкладених полях достатньо відомостей для представлення загальної частини, якщо така не була описана раніше. Поле 461 використовується для посилання на загальну частину видання.
Слід зазначити, що переважним є варіант А.

приклад 7

Беларуськая мова : [Падруч. для навучэнцаў пед. вучылішчаў і каледжаў] : У 2 ч./ Пад агул. рэд. Л.М.Григор'евай. — Мн. : Виш. шк., 1998.
Ч. 2 : Сінтаксіс / [Я.М.Адамовіч, Н.І. Бурака, Л.М. Грыгор'ева і інш.]. — 350 с.
Варіант А:
Запис 1 (загальна частина):
nam1
001by-NLB-kn-9878453
2001#$aБеларуская мова$e[Падручнік для навучэнцаў педагагічных вучылішчаў і каледжаў]$eУ 2 частках$fПад агульнай рэдакцыяй Л.М.Григор’евай
210##$aМінск$cВышэйшая школа$d1998
Запис 2 (специфікація):
oam2
001by-NLB-kn-9878454
2001#$aСінтаксіс$f[Я.М.Адамовіч, Н.І. Бурака, Л.М. Грыгор’ева і іншыя]
461#0$1001by-NLB-kn-9878453$12001#$vЧ. 2
Варіант Б:
nam0
001by-NLB-kn-9878454
2001#$aСінтаксіс$f[Я.М.Адамовіч, Н.І. Бурака, Л.М. Грыгор’ева і іншыя]
210##$aМінск$cВышэйшая школа$d1998
461#0$12001#$aБеларуская мова$e[Падручнік для навучэнцаў педагагічных вучылішчаў і каледжаў]$eУ 2 частках$fПад агульнай рэдакцыяй Л.М.Грыгор'евай$vЧ. 2

приклад 8

Шукшин, Василь Макарович.
Зібрання творів : В 5 т. / Василь Шукшин. — Б.м., 1996. — (Серія „Літературна спадщина“). — ISBN 5-932173-00-7.
Т. 3 : Любавіни : Роман. — 531 с. — ISBN 5-932173-52-X : Б.ц.
Т. 5 : Публіцистика; З неопублікованого; З робочих записів. — 471 с. — ISBN 5-932173-54-6 : Б.ц.
Запис 1 (серія):
nas1
001by-NLB-se-9700103
50011$aЛітературна спадщина$3номер записи в авторитетному файлі
Запис 2 (загальна частина багатотомника):
oam2
001by-NLB-kn-9800957
2001#$aЗібрання творів$eВ 5 томах$fВасиль Шукшин
210##$aБ.м.$d1996
5011#Зібрання творів
2250#$aСерія „Літературна спадщина“
461#0$1001by-NLB-se-9700103
700#1$aШукшин$bВ.М.$gВасиль Макарович
Запис 3 (специфікація, Т. 3):
oam2
001by-NLB-kn-9800958
2001#$aЛюбавіни$eРоман
215##$a531 с.
461#0$1001by-NLB-se-9700103
462#0$1001by-NLB-kn-9800957$12001#$vТ.3
700#1$aШукшин$bВ.М.$gВасиль Макарович
Запис 4 (специфікація, Т.5):
oam2
001by-NLB-kn-9800959
2001#$aПублікації$aЗ неопублікованого$aЗ робочих записів
215##$a471 с.
461#0$1001by-NLB-se-9700103
462#0$1001by-NLB-kn-9800957$12001#$vТ.5
700#1$aШукшин$bВ.М.$gВасиль Макарович
В наведеному прикладі зведення про серію „Літературна спадщина“, надруковані на виданні, не співпадають зі встановленою формою цієї серії, що використовується в бібліографічних допомогах. Тому індикатор 1 поля 225 рівний „0“. І використовується поле 461 для посилання на встановлену форму найменування серії, внесену в полі 500 окремого запису проте зв’язок із записом, що містить опис серії „Літературна спадщина“ не встановлена. Оскільки відомості про серію й багатотомник (при описі окремого тому зовні багатотомника потрапляючі в область серії) наведені на кожному томі, кожний запис містить поле 225, повторене двічі. Поле 462 в даному випадку включає посилання на опис багатотомника і номер тому — об’єкту каталогізації.

приклад 9

Запис 1 (загальна частина серіального видання):
nas1
001by-NLB-se-9800111
2001#$aОрганізація науково-технічної діяльності в Республіці Білорусь
210##$aМінськ$cБ.и.$d1998
Запис 2 (окремий випуск):
oam2
001 by-NLB-se-9800112
010##$a985-6496-03-9
2000#$aВип. 3
210##$d1998
461#0$1001by-NLB-se-9800111

Приклад 1

Фолкнер, Уильям.
Собрание сочинений : в 6 т. : перевод с английского / Уильям Фолкнер ; [редкол.: Б. Т. Грибанов и др. ; коммент. А. Долинина]. - Москва : Художественная литература, 1985– .
Т. 6 : Рассказы. - 1987.
Возможны следующие варианты представления записей:
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: одна для общей части описания (набора), одна для спецификации (физической единицы):
Общая часть:
001 RU\NLR\bibl\98765
...
200 1# $aСобрание сочинений$eв 6 т.$eперевод с английского$fУильям Фолкнер$g[редкол.: Б. Т. Грибанов и др.$gкоммент. А. Долинина]
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1985-
700 #1$aФолкнер$bУ.$gУильям
Спецификация:
001 RU\NLR\bibl\76543
...
200 1#$aРассказы
225 2#$aСобрание сочинений$eв 6 т.
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1987
461 #0$1001RU\NLR\bibl\98765$12001#$vт. 6
Поле 461 записи о спецификации содержит лишь необходимые данные для организации связи с записью об общей части описания многотомного издания, а именно номер соответствующей записи во встроенном поле 001: RU\NLR\bibl\98765. Підполе $v встроенного поля 200 используется для организации точки доступа к 6-му тому многотомного издания. Первый индикатор поля 200 записи о спецификации имеет значение 0, т.е. точка доступа из поля 200 не организуется (в данном случае, чтобы не дублировать точку доступа, организованную в підполе $v - см. поле 461).
Вариант Б: Передаваемый файл содержит одну запись для спецификации, в поле 461 приводится достаточная информация для формирования общей части описания.
Спецификация:
001 RU\NLR\bibl\76543
...
200 1#$aРассказы
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1987
225 2#$aСобрание сочинений$eв 6 т.
461 #0 $12001#$aСобрание сочинений$eв 6 т.$eперевод с английского$fУильям Фолкнер$g[редкол.: Б. Т. Грибанов и др.$gкоммент. А. Долинина]$vт. 6$1700#1$aФолкнер$bУ.$gУильям
Запись о спецификации содержит во встроенных полях достаточные сведения для указания на запись об общей части, если таковая была передана партнеру ранее.

Приклад 2

Дунаевский, И. О.
Собрание сочинений : в 12 т. / И. О. Дунаевский ; ред. комис.: Д. Б. Кабалевский (пред.) [и др.]. - Москва : Музыка, 1965– . - 30 см. + прил. (23 с. ; 22 см).
Изд. вышло в 13 т. (13-й т. доп.).- К каждому тому имеется прил.: И. Дунаевский / [ст. Дм. Кабалевского и И. Нестьева].
Т. 1: Вокальные произведения для детей и юношества : [для хора с сопровождением фортепиано / предисл. ред.]. - 164, [2] с. : портр.
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: одна для общей части описания (набора), одна для спецификации (физической единицы):
Общая часть:
001 мнт.п.23
...
200 1#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д.Б. Кабалевский (пред.) [и др.]
210 ##$aМосква$сМузыка$d1965-
...
700 #1$aДунаевский$bИ. О.
801 #0$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #1$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #2#aRU$bNLR$c20060823$gRCR
Спецификация:
001 мнт.п.21
...
200 1# $aВокальные произведения для детей и юношества$e[для хора с сопровождением фортепиано$fпредисл. ред.]
210 ##$aМосква$сМузыка$d1965
...
225 2# $aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д.Б. Кабалевский (пред.) [и др.]
461 #0$1001мнт.п.23$12001#$vT. 1
700 #1$aДунаевский$bИ. О.
801 #0$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #1$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #2#aRU$bNLR$c20060823$gRCR
Вариант Б: Передаваемый файл содержит одну запись для спецификации, в поле 461 приводится достаточная информация для формирования общей части описания.
Спецификация:
001 мнт.п.21
...
200 1# $aВокальные произведения для детей и юношества$e[для хора с сопровождением фортепиано$fпредисл. ред.]
210 ##$aМосква$сМузыка$d1965
...
225 2# $aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д.Б. Кабалевский (пред.) [и др.]
461 #0 $12001#$aСобрание сочинений$eв 12 т.$fИ. О. Дунаевский$gред. комис.: Д. Б. Кабалевский (пред.) [и др.]$vТ. 1
$1210##$aМосква$сМузыка$d1965-
$1700#1$aДунаевский$bИ. О.
700 #1$aДунаевский$bИ. О.
801 #0$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #1$aRU$bГИВЦ МК РФ (Краузе А. А.)$c19930624
801 #2#aRU$bNLR$c20060823$gRCR
Поле 461 используется для ссылки на установленную форму заглавия, в поле же 225 заглавие многотомника приводится в той форме, в какой оно представлено на источнике описания. Отсутствие поля 225 говорило бы о том, что заглавие многотомника в данном томе не приводится.
С другой стороны, каждый из представленных вариантов дает возможность вывода любых принятых выходных форм, например следующих:
Дунаевский, И. О.
Вокальные произведения для детей и юношества: [для хора с сопровожд. фп. / И. О. Дунаевский ; предисл. ред.]. - Москва : Музыка, 1965. - 164, [2] c. : портр. ; 30 см. + прил. (23 с. ; 22 см.). - (Собрание сочинений : в 12 т. / И. О. Дунаевский ; ред. комис.: Д. Б. Кабалевский (пред.) [и др.] ; т. 1). - Прил.: И. Дунаевский / [ст. Дм. Кабалевского и И. Нестьева].
Дунаевский, И. О.
Собрание сочинений. Т. 1. Вокальные произведения для детей и юношества: [для хора с сопровождением фортепиано / предисл. ред.]. - Москва : Музыка, 1965. - 164, [2] c. : портр. ; 30 см. + прил. (23 с. ; 22 см.). - (Собрание сочинений : в 12 т. / ред. комис.: Д. Б. Кабалевский (пред.) и др .; т. 1). - Прил.: И. Дунаевский / [ст. Дм. Кабалевского и И. Нестьева].
Каждая организация, принимающая запись в коммуникативном формате, вправе решить для себя: формировать ли во внутреннем формате отдельные записи под каждую из выходных форм, или организовывать требуемый вывод из единой записи программным путем.

Приклад 3

Инженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана : в 3 т. - Душанбе : Дониш, 1989.
Т. 1 : Состав и свойства горных пород / Преснухин В. И. 1989. 312 с.
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: одна для общей части описания (набора), одна для спецификации (физической единицы):
Общая часть:
001 0052264
...
200 1#$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана$eв 3 т.
210 ##$aДушанбе$cДониш$d1989
...
801 #0$aRU$bГПНТБ России$c19940206
Спецификация:
001 0052290
...
200 1#$aСостав и свойства горных пород$fПреснухин В. И.
210 ##$aДушанбе$cДониш$d1989
225 2#$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана
...
461 #0$10010052264$12001#$vт. 1
801 #0$aRU$bГПНТБ России$c19940206
Вариант Б: Передаваемый файл содержит одну запись для спецификации, в поле 461 приводится достаточная информация для формирования общей части описания.
001 0052290
...
200 1#$aСостав и свойства горных пород$fПреснухин В. И.
210 ##$aДушанбе$cДониш$d1989
225 2#$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана
...
461 #0 $12001#$a$aИнженерно-геологические параметры горных пород Таджикистана$eв 3 т.$vт. 1
801 #0$aRU$bГПНТБ России$c19940206

Приклад 4

Зоологический институт (Санкт-Петербург).
Труды / Рос. акад. наук, Зоол. ин-т. - Санкт-Петербург : Наука, Санкт-Петербургская издательская фирма РАН, 1932– .
...
Т. 179 : Ресурсы энергии и времени у птиц в природе / В. Р. Дольник. - 1995.
Индивидуальное описание тома
Дольник, Виктор Рафаэльевич (1938- ).
Ресурсы энергии и времени у птиц в природе = Energy and time resource in free living birds / В. Р. Дольник. - Санкт-Петербург : Наука, Санкт-Петербургская издательская фирма РАН, 1995. – 360 c. : ил. ; 24 см. - (Труды / Рос. акад. наук, Зоол. ин-т).
Резюме на англ. яз. - Библиогр.: с. 337-350.
001 19960304115241.1
100 ##$a19960304d1995####k##y0rusy0179####ca
101 0#$arus$deng
102 ##$aRU
200 1# $aРесурсы энергии и времени у птиц в природе$dEnergy and time resource in free living birds$fВ. Р. Дольник$zeng
210 ##$aСанкт-Петербург$cНаука, Санкт-Петербургская издательская фирма РАН$d1995
215 ##$a360 c.$cил.$d24 см
225 2#$aТруды$fРос. акад. наук, Зоол. ин-т
300 ##$aРезюме на англ. яз.
320 ##$aБиблиогр.: с. 337-350
461 #0$12001#$aТруды$fРос. акад. наук, Зоол. ин-т$vТ. 179
$171002$aЗоологический институт$cСанкт-Петербург
700 #1$aДольник$bВ. Р.$gВиктор Рафаэльевич$f1938-
801 #0$aRU$bЦНСХБ$c19960304
Запись в коммуникативном формате содержит достаточно данных как для вывода описания продолжающегося издания (общая часть + спецификация тома 179), так и для индивидуального описания тома 179.

Приклад 5

Гофман, Эрнст Теодор Амадей.
Собрание сочинений : в 6 т. : перевод с немецкого / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; редкол.: А. Б. Ботникова [и др.] - Москва : Художественная литература, 1991– . - 21 см. - ISBN 5-280-01694-2.
Т. 3 : Ночные этюды : ч. 2 ; Крошка Цахес, по прозванию Циннобер ; Принцесса Брамбилла ; Рассказы 1819-1821 годов / [коммент. А. Ботниковой]. - 1996. - 557 с., [8] л. ил.
Содерж.: Ночные этюды : ч. 2 ; Крошка Цахес, по прозванию Циннобер ; Принцесса Брамбилла ; Рассказы 1819-1821 годов : Хайматохаре ; Маркиза де ла Пивардьер ; Заблуждения ; Тайны. - 50000 экз. - ISBN 5-280-02127-Х (в пер.).
I. Ботникова, Алла Борисовна, ред.
Вариант А: В передаваемом файле содержится две записи: одна для общей части описания (набора), одна для спецификации (физической единицы):
Общая часть:
001 RU\NLR\bibl\9564788
010 ##$a5-280-01694-2
...
200 1# $aСобрание сочинений$eв 6 т.$eперевод с немецкогоfЭрнст Теодор Амадей Гофман$gредкол.: А. Б. Ботникова [и др.]
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1991-
700 #1$aГофман$bЭ. Т. А.$gЭрнст Теодор Амадей
702 #1$aБотникова$bА. Б.$gАлла Борисовна$4340
Спецификация:
001 RU\NLR\bibl\968744
010 ##$a5-280-02127-Х$b(в пер.)
...
200 1# $aНочные этюды$eч. 2$aКрошка Цахес, по прозванию Циннобер$aПринцесса Брамбилла$aРассказы 1819-1821 годов$f[коммент. А. Ботниковой]
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1996
...
461 #0$1001RU\NLR\bibl\9564788

Див. також