615 Предметна категорія вищого рівня (тимчасове)

Зміст

615 Предметна категорія вищого рівня (тимчасове)

Тег: 615

Назва поля: Предметна категорія вищого рівня (тимчасове)

Інші назви: Предметна категорія (попереднє) (укр.), Subject Category (Provisional) (англ.), Предметные категории (рос.), Категория, към която се отнася съдържанието (Условно) (болг.), Catégorie sujet (provisoire) (фр.), Categoria di soggetto (Provvisoria) (італ.), Dalyko kategorija (laikinas) (литов.)

Визначення поля

Поле містить предметну категорію вищого рівня в кодованій та/або текстовій формі.

Поле містить найменування найширших за змістом галузевих і загальнонаукових понять, що співвідносяться з полями ідентифікації одиничних об’єктів (600, 601, 602, 604, 605, 609) та більш вузьких за змістом тематичних термінів (606, 610).

Поле містить позначку про приналежність каталогізованого документа до національних документів (приклад 1).

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Текст елемента предметної категорій

Термін у формі, котру вимагає застосована система предметних категорій. (EX. 3, 4)

Обов’язкове за умов наявності поля 615

Не повторюється

$m Код підрозділу предметної категорії

Підрозділ предметної категорії в кодованій формі (EX. 2)

Повторюється

$n Код предметної категорій

Предметна категорія в кодованій формі (EX. 1, 2, 4)

Повторюється

$x Текст підрозділу предметної категорії

Термін, що додається до предметної категорії для додаткової характеристики предметної категорії в 615$a.

Повторюється

$2 Код системи

Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.

Не повторюється

Примітки

Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних категорій.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису

Не повторюється

$9 Визначення локальної системи

Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.

Обов’язкове при використанні локальних систем.

Не повторюється

Співвіднесені п/пп

Примітки

Поле може містити дані, введені відповідно до вимог застосовуваної системи предметних категорій. У ньому може знаходитися предметна категорія як у текстовій або кодованій формі, так і у текстовій і кодованій формі одночасно.

Поле 615 може бути використано для забезпечення лексичної сумісності систем предметизації різних бібліотек по опорних для галузей знань тематичним (понятійним) термінам.

Приклади

EX 1

615 ##$nK800$2agris

EX 2

615 ##$nZ1$m.630$2mesh

EX 3

615 ##$aFuture$2liv

EX 4

615 ##$aComputer programming and software$n7372

приклад 1

615 ##$aБіотехнологія

приклад 2

615 ##$aЕргономіка

приклад 3

200 1#$a15. Workshop der Arbeitgemeinschaft Lunge — Umwelt — Arbeitmedicin der Oestereichischen Gesellschaft fur Lungenerkrankungen und Tuberkulose gemeinsam mit der Oesterreichischen Gesellschaft fur Arbeitmedizin, am 4 und 5 Marz, 1994, Linz
615 ##$aХвороби легень$nG2. 403. 776. 409200 1#$a15. Workshop der Arbeitsgemeinschaft Lunge — Umwelt — Arbeitsmedizin der Oster-reichischen Gesellschaft fur Lungenerkrankungen und Tuberkulose gemeinsam mit der Osterreichischen Gesellschaft fur Arbeitsmedizin, am 4. und 5. Marz, 1994, Linz
615 ##$aХВОРОБИ ЛЕГЕНЬ$nG2.403.776.409$2usnlm

приклад 4

200 1#$aProceedings Brazilian-Sino symposium on chemistry and pharmacology natural products, Rio de Janeiro, Brazil, Dec. 10 to 14, 1989
606 1#$aРОСЛИНИ ЛІКАРСЬКІ$2usnlm
606 1#$aРОСЛИН ЕКСТРАКТИ$2usnlm
606 1#$aЛІКИ З КИТАЙСЬКИХ РОСЛИН$2usnlm
606 1#$aЛІКИ, СТВОРЕННЯ$2usnlm
607 #$aБРАЗИЛІЯ$2usnlm
607 #$aКИТАЙ$2usnlm
615 ##$nB6.560$2usnlm
615 ##$nD24.310.674$2usnlm
615 ##$nD26.714$2usnlm
615 ##$nD26.394$2usnlm
615 ##$nD24.310.674.350$2usnlm
615 ##$nD26.394.350$2usnlm
615 ##$nD26.714.350$2usnlm
615 ##$nG12.350$2usnlm
615 ##$nH1.181.466.350$2usnlm
615 ##$nN3.540.199$2usnlm
615 ##$aАМЕРИКА ПІВДЕННА$nZ1.107.757$2usnlm
615 ##$aАЗІЯ$nZ1.252.474$2usnlm

Приклад 1:

615 ##$aБелорусский национальный документ

Див. також