Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

710 Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність

Зміст

710 Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність

Тег: 710

Назва поля: Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність

Інші назви: Corporate Body Name – Primary Responsibility (англ.), Наименование организации – первичная ответственность (рос.), Наименование на колективен орган - Първична интелектуална отговорност (болг.), Nom de collectivité – Responsabilité principale (фр.), Ime korporacije - primarna odgovornost (словен.), Ente collettivo - responsabilità principale (італ.), Kolektyvo vardas – pirminė atsakomybė (литов.)

Визначення поля

Це поле містить найменування колективу з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.

В полі заносяться дані тільки про одну організацію, відповідальну за створення документа (навіть якщо їх декілька).

Наявність

Факультативне за необхідності створення заголовку колективного автора.

В одному запису не можуть бути одночасно наявними поля 700 Ім’я особи — первинна інтелектуальна відповідальність, 710 Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність, 720 Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність, 740 Умовне найменування/заголовок для законодавчих та релігійні текстів - первинна відповідальність. Запис може мати тільки одну точку доступу з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє, поле 710 не використовується, а для всіх заголовків колективного автора заповнюється поле 711 (дивіться Пов’язані поля).

Обов’язкове, якщо повинна бути створена точка доступу на найменування організації, несучої первинну інтелектуальну відповідальність.

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: індикатор постійного/тимчасового колективу

Перший індикатор визначає чи є колективний автор тимчасовим. Колективний автор включає конференції, симпозіуми, семінари тощо. Якщо найменування тимчасового колективу є частиною постійного колективу, то воно розглядається як найменування постійного колективу (наприклад, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Конференція професорсько-викладацького складу (17; 1975; Київ)
0 Постійний колектив (організація)
1 Тимчасовий колектив (захід, нарада)
Якщо неможливо визначити тимчасовим чи постійним є колектив, то позиція індикатора має містити символ-заповнення.
Якщо найменування організації вводиться як підрозділ вищестоящої організації, значення першого індикатора визначається типом вищестоящої організації (приклади 21-26).
(Див. також примітки про зміст поля)

Індикатор 2: індикатор форми найменування колективу

0 Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується, якщо найменування колективів починається з ініціалів або власного імені щодо імені особи, або числівника, якщо найменування колективів мають індивідуальну назву, що міститься у лапках.
1 Інверсоване найменування, занесене під адміністративно-територіальною одиницею
Використовується для найменувань організацій, що належать до органів державної влади, а також усіх колективів, які заносяться під назвою місцезнаходження (EX 3, 5, 6, 7, 15, 17).
2 Найменування заноситься у прямому порядку
Використовується для всіх інших видів найменувань колективів.

Підполя

$a Початковий елемент заголовку

Частина найменування колективу, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку (частина найменування, під якою воно вноситься до упорядкованих списків).

В підполі вводиться повне найменування організації, якщо воно не підрозділяється на складові частини, або частина складного найменування. Як частина найменування організації може, наприклад, виступати вищестояща організація, ім’я особи в найменуванні фірми, виставки і т.д., а також найменування країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Обов’язкове, якщо поле 710 наявне в записі.

Не повторюється.

$b Структурний підрозділ

Найменування нижчого рівня, якщо заголовок має ієрархічну структуру або частина найменування колективу, якщо воно заноситься під назвою місцезнаходження (EX 2-6, 13, 15).

Частина найменування організації, що представляє найменування підлеглого, підвідомчого колективу або структурного підрозділу, власне і є об’єктом уявлення в полі, але яке не може бути названий без вказівки вищестоящої організації (остання приводиться в підполі $a). Якщо в полі 71X вноситься найменування органів державного або адміністративного управління, то в підполі $b записується найменування самого органу управління (влади), а в підполі $a — найменування країни або адміністративної одиниці (приклад 4).

Обов’язкове за наявності даних.

Повторюється для кожного найменування нижчого рівня в ієрархії (EX 3, 4, 5).

$c Ідентифікаційні ознаки

Доповнення до найменування колективу (географічні назви, дати, номери) за винятком порядкового номера, дати та місця проведення тимчасового заходу.

Вноситься будь-яке доповнення до найменування тимчасових і постійних колективів і організацій, зроблене каталогізатором, окрім номера, місця і дати конференції.

Обов’язкове за наявності даних.

Повторюється для кожної з ідентифікуючих ознак.

$d Порядковий номер заходу або його частини

Заноситься арабськими цифрами без нарощування закінчення (EX 12-14).

За наявності нумерації в підполі приводиться порядковий номер наради або його частини у формі арабської цифри без вказівки буквеного закінчення (приклад 3).

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$e Місце проведення заходу

Може представляти собою назву міста або будь-який ін. місцевості, де проходила тимчасова організація, а також назву країни.

(EX 11-14).

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$f Дата проведення заходу

Вказується арабськими цифрами без нарощування закінчення.

(EX 11-14).

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$g Інверсований елемент

Будь-яка частина найменування колективного автора перенесена з початку найменування (ініціали, ім’я та по батькові, записані після прізвища (EX 9, 10, 14)

Використовується інверсія для перенесення будь-якої частини найменування організації для того, щоб зробити унікальним початковий елемент введення.

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини

У заголовку з інверсованим елементом частина найменування наступна за інверсією (EX 9, 10, 14).

Частина найменування, наступна за інверсією, яка відрізняється від початкового елемента введення і інвертованого елемента.

Обов’язкове за наявності даних.

Не повторюється.

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені/найменування

ISNI або інший міжнародний стандартний ідентифікатор, присвоєний найменуванню, яке записано в полі. Перед номером наводиться буквене позначення, яке вказує тип ідентифікатора (наприклад, ISNI).

Факультативне.

Повторюється.

$p Адреса

Адреса організації, відповідальної за підготовку документа (також адреса електронної пошти).

(EX 17).

Факультативне.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 12).

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису.

Не повторюється.

$4 Код відношення

Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів міститься в Додатку C.

Обов’язкове.

Повторюється.

$j Термін відношення

Relator Term (англ.).

Повторюється.

Додано у 2016, див. „The 26 th Meeting of the Permanent UNIMARC Committee“.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Матеріали, до яких відноситься інформація в полі, якщо ця інформація стосується лише частини одиниці опису.

Зокрема, підполе може використовуватися в поєднанні з підполем $4 для вказівки періоду часу, протягом якого організація несла ту чи іншу ступінь відповідальності по відношенню до многочастинності документу, зокрема - до продовжуючого ресурсу.

Факультативне.

Не повторюється.

Приклад(и): 44

Примітки

Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними.

Пунктуація

Стандарти щодо пунктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вихідного формату. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису Укрмарк ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей. Круглі дужки заносяться на початку або наприкінці одного або групи підполів.

Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (див. Додаток K).

Постійна організація в інвертованій формі (індикатори 00):

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) ТИП КОЛЕКТИВУ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ)

Тимчасова організація в інвертованій формі (індикатори 10)

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) ТИП КОЛЕКТИВУ (N ; РІК ; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ), ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) другого художника. ТИП КОЛЕКТИВУ (N ; РІК ; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ), ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) другого художника. ТИП КОЛЕКТИВУ ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.)) слова та ін. ТИП КОЛЕКТИВУ (може бути присутня ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ) (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ) (виставка трьох художників)

Постійна організація, записана під назвою країни або адміністративно-територіальної одиниці (Самі найвищі органи держ. влади і упр., місцеві органи влади і упр.) (індикатори 01)

НАЗВА КРАЇНИ (МІСТА). (можуть бути присутні ідентифікуючі ознаки) ТИП КОЛЕКТИВУ З ПРОФІЛЕМ

Тимчасова організація, записана під назвою країни або адміністративно-територіальної одиниці (Самі найвищі органи держ. влади і упр., місцеві органи влади і упр.) (індикатори 11)

НАЗВА КРАЇНИ (МІСТА). (можуть бути присутні ідентифікуючі ознаки) ТИП КОЛЕКТИВУ З ПРОФІЛЕМ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)

Постійна організація в прямій формі (індикатори 02)

а. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИКМЕТНИК ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ
б. ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ)
в. "ХАРАКТЕРНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ", ТИП КОЛЕКТИВУ З ДОДАТКОВИМИ СЛОВАМИ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ)
р. ІМ’Я ПРІЗВИЩЕ, ТИП КОЛЕКТИВУ (ІДЕНТИФІКУЮЧА ОЗНАКА)

Тимчасова організація в прямій формі (індикатори 12)

а. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИКМЕТНИК ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
б. ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
в. "ТЕМАТИКА ТИМЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ", ТИП КОЛЕКТИВУ (може бути з додатковими відомостями) (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
р. ТИП КОЛЕКТИВУ ІЗ СЛОВАМИ НА ТЕМУ, ПО ПРОБЛЕМІ І Т.П. "ТЕМАТИКА" (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)

Найменування організацій, що починаються c імені особи, в тому числі в ініціальній формі, не вкладених в лапки, наводяться з використанням інверсії.

Найменування організацій, в яких ім'я особи знаходиться не на початку найменування, або на початку найменування, але взяте в лапки, наводяться в прямому порядку.

Для постійних організацій, в офіційних назвах яких їх правова форма наводиться в кінці, заголовок в полі 710 формується без інверсії (значення другого індикатора рівне «2»).

Form:

The form of the name which appears in this field is determined by the appropriate cataloguing rules and/or authorities used by the agency responsible for the preparation of the record. It may not always appear obvious, when presented with a source record to be converted to UNIMARC, which sub-elements of the name in a source format correspond to which UNIMARC subfields. These notes are intended to give general guidance but are not exhaustive. It is necessary to be aware that names formed according to different cataloguing rules or even originating from different authority files based on the same rules will not always interfile correctly in one sequence. Until further standards are established UNIMARC can provide only a framework for identifying the distinct data elements. Corporate names are problematic since many corporate bodies do not have a precise name which remains constant. Furthermore individual cataloguing rules formalise the names in different ways and therefore use different kinds of data elements.

Inverted data:

One type of name which often presents difficulties is a corporate name formed from a personal name, e.g., W. H. Smith & Sons Ltd, J. F. Kennedy Center, Winston Churchill Memorial Centre. Some cataloguing codes stipulate that these should be entered in direct order in subfield $a; other rules require that the names be treated as a personal name and inverted hence coded in subfields $g and $h. UNIMARC accommodates both possibilities (EX 9, 10, 14).

Entry under place:

Names of governments at all levels, e.g. national, provincial, and local, are formalisations of a different kind. Many such bodies have long formal names, but the practice of cataloguing codes is generally to take a short name of the place, e.g., France, Australia, rather than the formal name (Republic of France, Commonwealth of Australia) (EX 7). Subordinate governmental bodies are often prefixed with the name of the government (EX 5, 6). Cataloguing rules vary as to whether bodies under government control but without legislative or executive power, such as national museums, are entered under the name of the government or under their own names. If entered under their own name, e.g., Civic Museum, they may need a qualification to distinguish between other organisations of the same name in other places. Some cataloguing rules have a further category of organisation entered under name of place: bodies like universities, learned societies etc. which are specifically attached to a place and tend to have the place name as part of their name; these may formalised in such a way as to bring the name of the place to the fore (EX 15). The remainder of the name will be stripped of connecting prepositions; thus it is not strictly an inversion.

Qualifications:

Guidance may be required on what elements are to be considered qualifications and hence are to be entered in subfield $c. This may be a place added in order to distinguish the body from others of the same name, e.g., Liberal Party (Australia). It may be a statement of type of body to distinguish it from a different type of body with the same name, e.g. Gibraltar (Diocese) to distinguish it from the colony, and New York (State) to distinguish it from the city. A third kind of addition consists of a term added to a name to convey that it is a corporate body, e.g., Eagles (Rugby club), Ecologica (Firm), HVJ (Radio station) (EX 16). Usually cataloguing rules prescribe that the qualification be added in parentheses as in the examples above.

Formalised additions to names of meetings:

There are no universally accepted standards for the data elements 'Number', 'Location' and 'Date of meeting'. Numbers may be in Arabic or roman numerals, place names may be entered according to the language of the record, or the language on the original (EX 11-14). The date may be entered in any form, although for an exchange record, if month and day are required in the heading, the date in international standard format (e.g., '19831101', for 1 November 1983) is recommended as it can easily be converted into any language if desired.

Punctuation:

There are no standards for punctuation in this field. It is recommended that punctuation be retained where it is available in the source format. In source formats where punctuation is not available, but is printed out by an algorithm generated from the definition of the subfields, it is recommended that the punctuation which would be used in display be included in the UNIMARC record. This includes parentheses which occur at the beginning and end of one or a group of subfields.

Because there are no standards for punctuation in this field, recipients of records in the UNIMARC format will have to be aware of the practices adopted by the agency preparing the record. Agencies distributing records should attempt to be consistent in their own records. Details should be included in the documentation accompanying exchange tapes (See Appendix K).

Співвіднесені п/пп

Дані в поле 200 записуються, як на документі. Найменування установи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 710 у формі точки доступу.
Колектив може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з колективом з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 710. У цьому випадку використовується поле 711, оскільки поле 710 не повторюється.
Колектив може мати вторинну інтелектуальну відповідальність, якщо бібліографічний запис складено під назвою або заголовком індивідуального автора.

Блок взаємопов’язаних полів — Колективний автор та тимчасовий колективний автор:

    Поле містить варіантну або паралельну форму найменування організації, для якої встановлена та чи інша ступінь відповідальності по відношенню до каталогізованого документа. Поле використовується до введення загальної системи авторитетних файлів для створення додаткових точок доступу і організації системи посилань.

Приклади

EX 1

710 02$aLight Railway Transport League
Unnamed members of an organisation called The Light Railway Transport League wrote a book entitled Johannesburg tramways, and, according to the cataloguing rules, the organisation has primary intellectual responsibility for the work. The cataloguing code used generally stipulates the removal of initial articles from all corporate body headings.

EX 2

710 02$aBell and Howell.$bMicro Photo Division
A division within the organisation Bell and Howell is entitled Micro Photo Division.

EX 3

710 02$aUnited States.$bFarm Credit Administration.$bPublic Affairs Division.
The division responsible for the document is a subordinate body of a subordinate body.

EX 4

710 02$aAslib.$bComputer Applications Group.$bAcquisition, Cataloguing and Circulation Working Party
A working party of a group which is responsible to an organisation requires three levels.

EX 5

710 01$aNew South Wales.$bDepartment of Education.$bDivision of Research and Planning
A government body preceded by the name of the state (province) in the form specified in the cataloguing code.

EX 6

710 01$aEssex$c(County).$bAdvisory Unit for Computer Education
A local government body has a qualification indicating the level of government of the body.

EX 7

710 01$aGermany.$c(Democratic Republic)
Certain cataloguing codes prescribe qualifiers for names of countries where ambiguity might arise.

EX 8

710 02$aNational Conference of Catholic Bishops$c(United States)
A qualifier consisting of place name may be entered in order to distinguish between organisations of the same name in different countries.

EX 9

710 02$aHugh Wilson and Lewis Womersley$c(Firm)
710 00$aWilson$g(Hugh)$hand Lewis Womersley$c(Firm)
The above give examples of both direct order and indirect order for corporate names. Certain cataloguing codes invert the names of corporate bodies which begin with the name of a person. The part of the name which is placed after the 'surname' element is entered in $g and the rest of the name of the body which followed the 'surname' in direct order is entered in $h.

EX 10

710 02$aE.A. Gibson Shipbrokers
710 00$aGibson$g(E.A.)$hShipbrokers
Another example of both direct and indirect order.

EX 11

710 12$aNASECODE II$c(Conference)$f(1981 :$eTrinity College, Dublin)
Names of conferences are entered as headings in a formalised form. On the title page: 'proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981'. Conference is added as a qualifier to explain the term NASECODE II. The subfields are entered in the order required by the cataloguing rules. First indicator is set to 1.

EX 12

710 12$aWorld Airports Conference,$d5th,$eLondon,$f1976$3CRNO4586
When the conference has a number which is not part of the name (compare EX 11 above), it may be included as part of the formalised heading. An authority record number is present.

EX 13

710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference$d(11th :$f1977 :$eUniversity of Reading)
If a conference is closely associated with a corporate body, many cataloguing codes stipulate that it be entered as a subordinate body to that corporate body, and therefore indicator position 1 is 0.

EX 14

710 10$aRichards$g(A.N.)$hSymposium $d(17th :$f1975 : $eKing of Prussia, Pa.)
710 12$aA.N. Richards Symposium$d(17th :$f1975 :$eKing of Prussia, Pa.)
Where the name of a conference begins with a personal name it may be formulated in the same way as in EX 9 and 10. The above shows two ways of entering a conference that begins with a personal name. The name may be inverted or not, according to the cataloguing rules followed.

EX 15

710 01$aCalifornia.$bUniversity
A university entered under its place.

EX 16

710 02$aMaria Teresa$c(Ship)
The name of a ship with a qualification in order to convey that it is a corporate body.

EX 17

710 01$aUnited States.$bNational Technical Information Service.$p5202 Port Royal Road, Springfield, VA 22161

приклад 1

Мінський державний медичний інститут. Кафедра психіатрії
710 02$aМинский державний медичний институт$bКафедра психіатрії

приклад 2

"Актуальні проблеми формування правової держави в Республіці Беларусь", білорусько-американська науч.-практ. конф. (1996 ; Мінськ).
710 12$aАктуальные проблеми формування правової держави в Республіці Беларусь$cбелорусско-американская науково-практична конференция$f1996$eМинск

приклад 3

Великі перетворювачі природознавства: К.Э.Циолковский", міжкафедральні читання (7; Мінськ; 1990).
710 12$aВеликие перетворювачі природознавства: К.Э.Циолковский$c міжкафедральні чтения$d(7$eМинск$f1990)

приклад 4

710 01$aРеспублика Беларусь$bКонституционный Суд

приклад 5

710 01$aРоссийская Федерация$bКабинет Міністрів

приклад 6

200 1#$aЗбірник наукових праць
710 02$aІнститут лісу$cГомель

приклад 7

200 1#$aІнформаційний бюлетень Мінстройархитектури Республіки Білорусь
710 01$aРеспубліка Білорусь$bМіністерство архітектури та будівництва

приклад 8

200 1#$aІнформаційний бюлетень робочої наради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук-членів Міжнародної асоціації академій наук і академій наук країн Балтії
710 12$aРобоча нарада директорів наукових бібліотек і центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук і академій наук країн Балтії

приклад 12

710 02$aІнститут хімії нафти$cТомск
Найменування місцезнаходження ідентифікуючої організації.

приклад 13

710 02$aПластполимер$gОхтинское науч.-произв. объединение$cСанкт-Петербург
Приклад інвертованого порядку запису.

приклад 14

710 12$aВсесоюзное нарада по фотохимии$d(6:$f1989:$eНовосибирск)
Приводиться найменування наради, його номер, дата і местопроведения.

приклад 15

710 12$a"Методы і засоби технічної диагностики"$gМежвузовское нарада семинар$d(8:$f1989:$eХарьков)
Приклад інвертованого порядку запису

приклад 16

710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference$d(11th :$f1977 :$eUniversity Reading)
За наявності в полі постійного і тимчасового колективу (наради), в полі завжди проставляється індикатор 02.

приклад 17

710 01$aCalifornia. $bUniversity
Запис найменування університету під його місцезнаходженням.

приклад 27

710 10$aБашинджагян,$gГеворг Захарьевич$cВыставка произведений$f(1985;$eМосква)
Виставка творів одного автора — приклад запису найменування тимчасової (1 індикатор — 1) організації, записаної в инверсированной (2 індикатор — 0) формі. Ім’я і по батькові художника записуються в підполі $g — инверсированный елемент. Ідентифікуючою ознакою є слова "Виставка творів". Дата і місце проведення формуються відповідно до Правил.

приклад 28

710 01$aРоссийская Федерация$bКомис. з прав людини
Приклад найменування постійної (перший індикатор — 0) організації, записаної під адміністративно-територіальною одиницею (другий індикатор — 1). В підполі $b записується частина найменування, наступна за назвою території.

приклад 29

710 02$aОренбургский політехнічний ин-т$bОрский філіал
Приклад найменування постійної організації, записаної в прямому порядку. В підполі $b записується найменування структурного підрозділу.

приклад 30

710 01$aСССР$bКом. по статистике$bУпр. статистики АПК
Приклад найменування постійної організації, записаної під адміністративно територіальною одиницею і має структурний підрозділ. В перше з підполів $b записана частина найменування, наступна за назвою території. В друге — найменування структурного підрозділу.

приклад 31

710 12$a"Е.А.Баратынский і російська культура", російські науч. чтения$d(1;$f1994;$eМичуринск)
Приклад найменування тимчасової організації, записаної в прямій формі.

приклад 32

710 02$aЦентральный музей староруської культури і мистецтва им. А. Рублева$c(Москва).$bВыставка "Нові поступления"$f(1992)
Приклад найменування тимчасової організації, що є структурним підрозділом постійної. Перший індикатор в цьому випадку проставляється 0. :Географічне найменування, пов’язане з постійною організацією, записується в підполі $c із збереженням прийнятої пунктуації. В підполі $f записані дати, що відносяться до структурного підрозділу і сформовані відповідно до Правил.

приклад 33

710 00$aЭлинин$gР.$hлитературно-издат. агентство$c(Москва)
Приклад найменування постійної організації, записаної в инверсированной формі. В підполі $g записується инверсированная частина найменування. :В підполі $h — все інше. Географічне найменування, пов’язане з організацією, записується в підполі $c із збереженням прийнятої пунктуації.

приклад 34

710 01$aРоссийская Федерация$bМ-во фінансів
Приклад найменування постійної (перший індикатор — 0) організації, записаної під адміністративно-територіальною одиницею (другий індикатор — 1). В підполі $b записується частина найменування, наступна за назвою території.

приклад 35

"Новодевічий монастир", музей (Москва).
Новодевічий монастир = Novodevichy convent : Філ. Гос. ист. Музею : [Путівник].
200 1#$aНоводевичий монастырь$dThe Novodevichy convent$eФил. Гос. ист. Музея$e[Путівник]$zeng
710 02$a"Новодевичий монастир", музей$c(Москва)
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком колективного автора (поле 710).

приклад 36

"Нові матеріали і технології", науч.-техн. конф. (1995; Москва).
Російська науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології", 21-22 нояб. 1995 р. : Напрям "Технол. процеси і матеріали приладобудування і електроніки" : Тез. докл. — М. : МГАТУ, 1995.
200 1#$aРоссийская науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології", 21-22 нояб. 1995 г.$eНаправление "Технол. процеси і матеріали приладобудування і электроники"$eТез. докл.
710 12$a"Новые матеріали і технології", науч.-техн. конф.$f(1995;$eМосква)
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком колективного автора (поле 710).

приклад 37

200 1#$aІнформаційний вісник
710 02$aБілоруський Союз молоді
Приклади 1-3: Выставка произведений одного автора. Наименование временной (1 индикатор - 1) организации, записанной в инверсированной (2 индикатор - 0) форме. Имя и отчество художника записываются в підполе $g - инверсированный элемент. Слова «Выставка произведений» записаны в підполе $h - часть наименования, отличная от инверсированного элемента. Дата и место проведения формируются в соответствии с Правилами.

Приклад 1

710 10$aБашинджагян,$gГеворг Захарьевич$hВыставка произведений$f1985$eМосква

Приклад 2

710 10$aКозлов,$gВалентин Николаевич$hВыставка произведений$f2004$eСаранск

Приклад 3

710 10$aЛужин,$gФедор Федорович$hЭкспедиция$f1719-1722
Приклади 4-6: Наименование постоянной (первый индикатор - 0) организации, записанной под юрисдикцией (второй индикатор - 1). В підполе $b записывается часть наименования, следующая за названием территории.

Приклад 4

710 01$aРоссийская Федерация$bКомиссия по правам человека

Приклад 5

710 01$aРоссийская Федерация$bГлавное медицинское управление

Приклад 6

710 01$aРоссийская Федерация$bУполномоченный по правам человека
Приклади 7-9: Наименование постоянной организации, записанной в прямом порядке. В підполе $b записывается наименование структурного подразделения.

Приклад 7

710 02$aОренбургский политехнический институт$bОрский филиал

Приклад 8

710 02$aСанкт-Петербургский государственный университет$bКафедра истории древней Греции и Рима

Приклад 9

710 02$aМосковский государственный университет культуры и искусств$bБиблиотечно-информационный институт
Приклади 10-13: Наименование постоянной организации, записанной под юрисдикцией и имеющей структурное подразделение. В первое из підполей $b записана часть наименования, следующая за названием юрисдикции. Во второе - наименование структурного подразделения.

Приклад 10

710 01$aСССР$bКомитет по статистике$bУправление статистики АПК

Приклад 11

710 01 $aРоссийская Федерация$bПрезидент$c2000-2004; В.В. Путин$bПолномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе

Приклад 12

710 01 $aРоссийская Федерация$bСчетная палата$bЭкспертно-консультативный совет

Приклад 13

710 01 $aРоссийская Федерация$bФедеральная государственная служба занятости$bДепартамент по Республике Марий Эл
Приклади 14-20: Наименование временной организации, записанной в прямой форме.

Приклад 14

710 12$a"Е.А.Баратынский и русская культура", российские научные чтения$d1$f1994$eМичуринск

Приклад 15

710 12$aРоссийско-корейский форум$d5$f2003$eМосква

Приклад 16

710 12 $aНаучно-практическая конференция молодых специалистов и студентов памяти главного конструктора В.И. Кузнецова$d2$f2004$Москва

Приклад 17

710 12 $a»Химия, технология и экология», тверская областная научно-техническая конференция молодых ученых$d6$f2004

Приклад 18

710 12$aРегиональный каргинские чтения$d11$f2004$eТверь

Приклад 19

710 12 $a»Менделеевские чтения-2004», региональная научно-практическая конфе-ренция молодых ученых и студентов$d35$eТобольск

Приклад 20

710 12 $aМеждународная конференция по измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды$f2004$eТомск
Приклади 21-26: Наименование временной организации, являющейся структурным подразделением постоянной. Первый индикатор в этом случае имеет значение 0. Местоположение организации приводится в підполе $c. В підполе $f записаны даты проведения временной организации.

Приклад 21

710 02 $aЦентральный музей древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева$cМосква$bВыставка "Новые поступления"$f1992

Приклад 22

710 02 $aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург$bВыставка «Пармиджанино в веках и искусствах»$f2003-2004

Приклад 23

710 02 $aТюменский государственный институт мировой экономики и права$bСтуденческая научная конференция$d8$f2003

Приклад 24

710 01 $aРоссийская Федерация$bГосударственная Дума$c2003-$bЗаседание$f2005, февраль

Приклад 25

710 02 $aРоссийская академия художеств$bПередвижная академическая выставка «Урал»$f2004$eУфа и др.

Приклад 26

710 01 $aРеспублика Татарстан$bКабинет Министров$bПрезидиум$bСовместное заседание$f2003$eКазань
Приклади 27-29: Наименование постоянной организации, записанное в инверсированной форме. В підполе $g записывается инверсированная часть наименования. В підполе $h - остальная часть наименования до идентифицирующих признаков. Местоположение организации записывается в підполе $c.

Приклад 27

710 00$aЭлинин$gР.,$hлитературно-издательское агентство$cМосква

Приклад 28

710 00$aШвабе$gФ.,$hмагазин$cМосква

Приклад 29

710 00$aРабинович$gП.,$hбиблиотека и книжный магазин$cФастово
Приклади 30-35: Наименование постоянной (первый индикатор - 0) организации, записанное под юрисдикцией (второй индикатор - 1). В підполе $b записывается часть наименования, следующая за названием юрисдикции.

Приклад 30

710 01$aРоссийская Федерация$bМинистерство финансов

Приклад 31

710 01$aСвердловская область$bДепартамент по делам молодежи

Приклад 32

710 01$aАлнашский район$cРеспублика Удмуртия$bАдминистрация

Приклад 33

710 01$aРоссийская Федерация$bФедеральное агентство по промышленности

Приклад 34

710 01$aЕкатеринбург$bУправление образования

Приклад 35

710 01$aСША$bГенеральное консульство в Екатеринбурге

Приклад 36

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург). Отдел рукописей.
Путеводитель по архивным собраниям Отдела рукописей Российской национальной библиотеки / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2000. - 176 с.
200 1# $aПутеводитель по архивным собраниям Отдела рукописей Российской национальной библиотеки$fРос. нац. б-ка
210 ##$aСанкт-Петербург$cИзд-во РНБ$d2000
215 ##$a176 с.
710 02$3RU\NLR\AUTH\889969317$aРоссийская национальная библиотека$cСанкт-Петербург$bОтдел рукописей
Приклад библиографической записи, где основной точкой доступа является заголовок, содержащий наименование организации (поле 710).

Приклад 37

"Геофизика", научно-производственная фирма (Уфа).
Каталог продукции и услуг ОАО НПФ "Геофизика". - Уфа : Информреклама, 2003. - 140 с. : ил.
200 1#$aКаталог продукции и услуг ОАО НПФ "Геофизика"
210 ##$aУфа$cИнформреклама$d2003
215 ##$a140 с.$cил.
710 02$3RU\NLR\AUTH\8810034939$a"Геофизика", научно-производственная фирма$cУфа

Приклад 38

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина (Москва).
Каталог растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук / [Александрова М. С. и др. ; сост. З. Е. Кузьмин, А. Н. Швецов ; редкол.: Л. Н. Андреев (пред.) и др.]. - Москва : Изд-во МСХА, 2001. - 347 с.
200 1# $aКаталог растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук$f[Александрова М. С. и др.$gсост. З. Е. Кузьмин, А. Н. Швецов$gредкол.: Л. Н. Андреев (пред.) и др.]
210 ##$aМосква$cИзд-во МСХА$d2001
215 ##$a347 с.
710 02$3RU\NLR\AUTH\8810033916$aГлавный ботанический сад им. Н. В. Цицина$cМосква

Приклад 39

"Творчество молодых - интеграции науки и образования", молодежная научно-техническая конференция (49 ; 2001 ; Владивосток).
Сборник докладов 49-й молодежной научно-технической конференции "Творчество молодых - интеграции науки и образования". - Владивосток : Морской государственный университет, 2001. - 245, [1] с. : ил.
200 1# $aСборник докладов 49-й молодежной научно-технической конференции "Творчество молодых - интеграции науки и образования"
210 ##$aВладивосток$cМорской государственный университет$d2001
215 ##$a245, [1] с.$cил.
710 12 $3RU\NLR\AUTH\8810048563$a"Творчество молодых - интеграции науки и образования", молодежная научно-техническая конференция$d49$f2001$eВладивосток
Основной точкой доступа в библиографической записи является заголовок, содержащий наименование организации (поле 710).

Приклад 40

"Детская кардиология 2004", всероссийский конгресс (Москва).
Тезисы Всероссийского конгресса "Детская кардиология 2004", Москва, 24-26 мая 2004 г. - Москва : Медпрактика-М, 2004. - 382 с.
200 1#$aТезисы Всероссийского конгресса "Детская кардиология 2004", Москва, 24-26 мая 2004 г.
210 ##$aМосква$cМедпрактика-М$d2004
215 ##$a382 с.
710 12$3RU\NLR\AUTH\8810054146$a"Детская кардиология 2004", всероссийский конгресс$fМосква

Приклад 41

"Реформы в России и проблемы управления-2004", всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов (19 ; Москва).
Материалы 19-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления-2004" / под ред. д.э.н., проф. В. С. Румянцева. - Москва : ГУУ, 2004.
200 1# $aМатериалы 19-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления-2004"$fпод ред. д.э.н., проф. В. С. Румянцева
210 ##$aМосква$cГУУ$d2004
710 12 $3RU\NLR\AUTH\8810059811$a"Реформы в России и проблемы управления-2004", всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов$d19$eМосква

Приклад 42

РеаСпоМед 2003, российский научный форум (3 ; Москва).
Материалы 3-го Российского научного форума РеаСпоМед 2003, Москва, ЦДХ, 25-28 марта. - Москва : Авиаиздат, 2003. - 218 с.
200 1#$aМатериалы 3-го Российского научного форума РеаСпоМед 2003, Москва, ЦДХ, 25-28 марта
210 ##$aМосква$cАвиаиздат$d2003
215 ##$a218 с.
710 12$3RU\NLR\AUTH\8810048113$aРеаСпоМед 2003, российский научный форум$d3$eМосква

Приклад 43

710 02$aEnglish Chamber Orchestra$4545$4och
Дополнительно к коду 545 = музыкант во втором вхождении підполя $4 приведен код och = камерный оркестр.

Приклад 44

011 0#$a0010-6593$f0010-6593
200 1#$aConsommation$eannales du Centre de recherches et de documentation sur la consommation
207 #0$a5e année, n° 1 (1958, janv./mars)-n ° 4 (1985/86)
530 1#$aConsommation$bParis
710 02$81958-1976$311874360$aCentre de recherches et de documentation sur la consommation$cFrance$4070
711 02$81976-1986$311871675$aCentre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie$cFrance$4070
В разные периоды времени статус основной ответственности по отношению к продолжающемуся ресурсу определен для двух организаций. Первая из них записана в поле 710, более поздняя – в поле 711. Период времени, в течение которого каждая организация несла ответственность за издание, указан в підполе $8, которое используется вместе с кодом отношения в підполе $4.

Приклад 45

710 02$aArt Metal Construction Co.$4410
Рабочие наброски с изображением планов, фрагментов, изометрических проекций. Підполе $4 содержит код, определяющий роль организации, ответственной за дизайн-проект.

Приклад 10:

200 1#$aOld, rare and out of print books & journals on Russia – the Soviet Union and East European countries$eCatalogue$fA.Gerits & Sons, modern and antiquarian booksellers (Amsterdam)
710 00$3BY-SEK-604252$aGerits$gA.$h& Sons, modern and antiquarian booksellers$cAmsterdam
Пример иллюстрирует использование инверсированной формы наименования, когда первое слово в наименовании постоянной организации начинается с инициалов, относящихся к имени собственному. Заголовок записи будет иметь вид: Gerits, A. & Sons, modern and antiquarian booksellers (Amsterdam).

Приклад 11:

200 1#$aWertvolle und seltene Bücher$eAuktion, 3. Juli 2010, Berlin$fJeschke, Van Vliet, Buch- und Kunstauktionen GmbH
710 02$aJeschke, Hauff & Auvermann Organisation von Buch- und Kunstauktionen$cBerlin$4070$4065$4475
Наименование организации приведено в прямой форме согласно ее официальному заглавию. Правовая форма не приведена, поскольку из заглавия ясно, что под данным наименованием подразумевается организация.

Приклад 12:

200 1#$aМатериалы 64-й научно-технической конференции курсантов и студентов в рамках 6-й Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике», Минск, 25 апреля 2008 года
300 ##$aВ надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Военно-технический факультет
710 02$aБелорусский национальный технический университет$cМинск$bВоенно-технический факультет$bНаучно-техническая конференция курсантов и студентов$d64$f2008
712 10$a«Наука – образованию, производству, экономике»$gмеждународная научно-техническая конференция$d6$f2008$eМинск

Приклад 13:

200 1#$aКаталог$dKatalogue$fМузыкальное издательство П. Юргенсона$zfre
710 02$aМузыкальное издательство П. Юргенсона$cМосква

Див. також