Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 453 Трасування нечинного індексу

Зміст

Поле Class/453 Трасування нечинного індексу

Тег: 453

Назва поля: Трасування нечинного індексу

Інші назви: Invalid Number Tracing (англ.), Формирование ссылки «см.» – трассировка недействующего индекса(рос.)

Визначення поля

Поле використовується для відстеження посилань від нечинного класифікаційного індексу до чинного чи частково чинного індексу.

Поле містить недіючий класифікаційний індекс, від якого формується посилання «див.» до діючого (або частково діючого) класифікаційного індексу в полі 250 для виведення на екран, а також вказівки про тип зв'язку і необхідності такого виведення або його блокування в підполі $5. Якщо не повинен встановлюватися особливий зв'язок і посилання не блокується, підполі $5 не використовується.

Текст посилання може генеруватися на основі значень контрольного підполя $5. Якщо цих значень недостатньо, текст може вказуватися в підполі $ поля 453.

Якщо необхідна інформація про недіючому класифікаційному індексі не може бути передана за допомогою поля 453, для недіючого класифікаційного індексу може створюватися окремий запис (із зазначенням коду d в полі 100/10), що містить поле 343 Посилальнапримітка"див.". У таких випадках в запис чинного або частково чинного класифікаційного індексу може включатися поле 453 для вказівки недіючого індексу. Трасування посилання для чинного класифікаційного індексу, який є чинним лише для певної теми, записується в полі 553 Формування посилання «див. також» - трасування чинного індексу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Джерело класифікаційного індексу

0: Індекс основних таблиць
1: Індекс допоміжних таблиць

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Класифікаційний індекс - окремий індекс або початковий індекс в ряду

Підполе $a містить класифікаційний індекс або частину класифікаційного індексу, від якого робиться посилання "див.".

Повторюється.

$c Класифікаційний індекс - кінцевий індекс в ряду

Підполе $c містить кінцевий індекс в ряду, від якого робиться посилання "див.".

Повторюється.

$h Ієрархія заголовків

Підполе $h містить заголовки для кожного вищого рівня ієрархії заголовків, що передують заголовку, ідентифікованому в підполі $j. Тема самого верхнього рівня ієрархії записується в першому підполі $h. Заголовки всіх наступних рівнів записуються в наступні повторення підполя $h послідовно, до рівня, який безпосередньо передує заголовку в підполі $j. В полі записуються заголовки всіх рівнів ієрархії. Якщо заголовок в підполі $j є заголовком верхнього рівня, підполе $h не використовується. Ієрархія заголовків зведеного ряду індексів записується в повторюване підполе $k.

Повторюється.

$i Фраза інструкції щодо посилання

Текст пояснення.

Підполе $i містить спеціальну текстову інформацію, яка може виводитися на екран або видрук посилання. Текст пояснення служить для подання класифікаційного індексу поля 250 на посиланні, що генерується з поля 453.

Текст пояснення наводиться в разі, якщо зв'язок між класифікаційними індексом в полі 453, що містить $i, і полем 250 не є одним з зв'язків, значення яких визначені для коду зв'язку в підполі $5, і потрібна додаткова пояснювальна інформація про зв'язок. Якщо поле 453 містить підполе $i, контрольне підполе $5/0 містить код i (пояснювальний текст в підполі i).

Текст пояснення не замінює функції блоку 3--.

Примітка: Текст пояснення служить для подання класифікаційного індексу з поля 250 в автоматично формоване посилання.

Повторюється.

$j Заголовок

У підполі вводиться заголовок нижнього рівня ієрархії заголовків для класифікаційного індексу або ряду індексів.

Не повторюється.

$k Ієрархія заголовків зведеного ряду індексів

У підполі записується заголовок, що знаходиться в ієрархії заголовків на один рівень вище заголовка зведеного ряду індексів в полі 250 (поле 100$a, позиція символу 9, код c). Ієрархії заголовків для одиночних класифікаційних індексів і встановлених рядів індексів записуються в підполі $h. Останній заголовок в ієрархії заголовків для зведеного ряду індексів записується в підполі $j.

Повторюється.

$t Тема

У підполі ідентифікується тематична область, до якої відноситься трасування посилання. Якщо тематична область повністю відповідає заголовку класифікаційного індексу в полі 250 Класифікаційний індекс, підполе $j, повторювати її в підполі $t не слід. Однак в разі, якщо тематична область збігається з заголовком індексу, від якого робиться посилання, (поле 453, підполе $j), її необхідно повторно вказати в підполі $t для забезпечення виведення посилання на дисплей або видрук.

Не повторюється.

$4 Класифікаційний синтаксис і коди атрибутів

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Контрольне підполе

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $5

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Спеціальний зв’язок 1 0
Ієрархічний зв’язок 1 1
Відображення посилання 1 2
Історичне посилання 1 3

$5/0 Спеціальний зв’язок

a Попередній індекс
b Новий індекс
i Фраза інструкції щодо посилання в $i
j Посилання «Дивись»
k Класифікаційне посилання «В іншому місці»
l Посилання «Дивись також»
m Стандартне посилання «Не використовувати підрозділ»
n Не застосовується

$5/1 Ієрархічний зв’язок

g Ширша тема
h Вужча тема
n Не застосовується

$5/2 Відображення зв’язку

a Не відображався
n Не застосовується

$5/3 Історичне посилання

a Історичне посилання (поле 875) застосовується для наведення деталізації
n Не застосовується

$z Ідентифікація таблиці

У підполі ідентифікується допоміжна таблиця, до якої належить класифікаційний індекс в полі 453. Допоміжні таблиці, відповідно до яких проводиться подальша деталізація індексу, вказуються в полі 662.

Підполе $z вводиться перед першим елементом класифікаційного індексу в першому підполі $a.

Не повторюється.

Співвіднесені п/пп

  • 250 Класифікаційний індекс
  • 343 Комплексне посилання «дивись»
  • 553 Формування посилання «див. також» - трасування чинного індексу
  • 875 Історичні примітки

Примітки

Контрольні підполя:

  • $2 Код джерела зміни
  • $3 Номер запису класифікаційних даних
  • $6 Дані для зв'язку і послідовності полів
  • $7 Графіка
  • $8 Мова

Приклади

Приклад 1.

Р645.090 Шизофренія
Див. Р645.90
250##$aР645.90$hЗдравоохранение. Медицинские науки$hПсихиатрия$hОтдельные психические болезни$jШизофрения
4530#$5a$aР645.090$hЗдравоохранение$h…$jШизофрения

Див. також