Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Відмінності між версіями «ISBD»

(5.4.3 Альтернативне опис супровідного матеріалу)
 
(Не показано 198 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
 +
<p align="center">Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ<br>
 +
Серія ІФЛА по бібліографічному обліку. Том 44</p>
 +
 +
<p align="center">'''ISBD'''</p>
 +
 +
<p align="center">'''Міжнародний стандартний бібліографічний опис'''</p>
 +
 +
<p align="center">Консолідоване видання</p>
 +
 +
 +
 +
<div class="noautonum">__TOC__</div>
 +
=Вступ =
 +
Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD) призначений служити головним стандартом універсального бібліографічного обліку, який забезпечує повсюдний, швидкий, в єдиній для всіх формі доступ до основних бібліографічних даних усіх опублікованих ресурсів у всіх країнах. Основною метою ISBD з самого початку було і залишається зараз забезпечення сумісності при обміні бібліографічною інформацією.
 +
 +
ISBD — це стандарт, який визначає елементи даних, які повинні бути записані або наведені дослівно в особливій послідовності, щоб скласти основу опису каталогізуємого ресурсу. Крім того, в ISBD використовується запропонована пунктуація як засіб розпізнавання і відображення елементів даних, з метою зробити їх зрозумілими незалежно від мови опису.
 +
 +
Нова Декларація про міжнародні принципи каталогізації була опублікована ІФЛА в 2009<ref>IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages.
 +
Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G. Saur, 2009). Також доступно на:
 +
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles</ref> році. У цих принципах, які заміщають і розширюють Паризькі принципи<ref>International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of Library Associations, 1963),
 +
91-96.</ref> 1961 року, в частині 5, присвяченій бібліографічному опису, говориться, що «описова частина бібліографічного запису повинна бути заснована на всесвітньо узгодженому стандарті» <ref>IFLA Cataloguing Principles, 5.3</ref>. Виноска визначає ISBD як стандарт для бібліотечної спільноти, тоді як декларація про принципи призначена не тільки для бібліотек, а й для архівів, музеїв та інших спільнот.
 +
 +
Хоча причиною розвитку стандарту стала автоматизація бібліографічного обліку, а також економічна необхідність спільної каталогізації, ISBD може з користю застосовуватися для бібліографічних описів всіх видів опублікованих ресурсів в будь-яких каталогах, створених як машиною, так і вручну. Агентства, що використовують національні або міжнародні правила каталогізації, можуть застосовувати цей, узгоджений на міжнародному рівні, стандарт в своїх каталогах.
 +
 +
Робота над ISBD велася відповідно з наступними цілями і принципами:
 +
* ISBD забезпечує єдині положення для опису всіх видів опублікованих ресурсів в тій мірі, в якій одностайність можлива, і специфічні положення - для специфічних видів ресурсів, які цього вимагають.
 +
*  ISBD забезпечує положення для всесвітньо сумісної описової каталогізації, щоб сприяти міжнародному обміну бібліографічними записами між національними каталогізуючими установами і у всьому міжнародному бібліотечно-інформаційному співтоваристві (включаючи виробників і видавців).
 +
*  ISBD погоджує різні рівні каталогізації, включаючи ті, які потрібні для національних каталогізуючих установ, національних бібліотек та інших бібліотек.
 +
* Повинні бути визначені описові елементи, необхідні для ідентифікації і вибору ресурсу.
 +
* У центрі уваги буде набір елементів даних, а не їх відображення або застосування в певній автоматизованій системі.
 +
* При розробці положень повинна бути врахована економічна ефективність.
 +
 +
У цьому тексті положення організовані таким чином, що спочатку подані загальні положення, застосовні до всіх типів ресурсів, а потім — специфічні положення, які доповнюють інформацію, необхідну для опису конкретного типу ресурсу, або представляють собою виняток із загального правила.
 +
 +
Якщо використовувати термінологію ''Функціональних вимог до бібліографічних записів (FRBR)''<ref>IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic
 +
Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Також доступно на:
 +
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
 +
5
 +
IFLA Cataloguing Principles, 5.2.</ref>, ISBD застосовують, щоб описувати втілення за допомогою опису наявної фізичної одиниці, яка є екземпляром всього втілення. Таким чином, ISBD відповідає ''Декларації про міжнародні принципи каталогізації'', в якій сказано, що «бібліографічний опис має, як правило, бути заснований на фізичній одиниці як представниці втілення».
 +
 +
Згідно ISBD національні каталогізуючі установи покликані підготувати остаточні описи, «що містять усі обовʼязкові елементи ISBD, наскільки вони можуть бути застосовані до описуваного ресурсу» (див. [[#А.1.3]]). Ця практика також рекомендується для бібліотек, які обмінюються бібліографічними даними один з одним. Певні елементи даних вважають обов'язковими у всіх випадках, а в окремих випадках ''обовʼязковими'' є елементи, необхідні для ідентифікації певного описуваного ресурсу або важливі для користувачів бібліографії або каталогу. Положення ISBD можуть бути доповнені ''Керівництвом ІФЛА щодо застосування ISBD при описі складових частин''<ref>International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for the application of the ISBDs to the description
 +
of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Доступно на:
 +
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf</ref>.
 +
 +
===Звʼязок ISBD і FRBR===
 +
Настоящее издание ISBD отражает стремление сделать так, чтобы описание
 +
всех материалов в одинаковой степени соответствовало FRBR. С этой целью
 +
все элементы данных ISBD были тщательно пересмотрены, чтобы элементы,
 +
факультативные в FRBR, стали факультативными и в ISBD. Теперь не осталось случаев, чтобы элементы, обязательные в FRBR, были факультативными в ISBD.
 +
 +
Группа по пересмотру ISBD пришла к выводу, что для ИФЛА важно разъяснить связь между ISBD и моделью FRBR. Пытаясь адаптировать терминологию ISBD к терминам FRBR «произведение» (work), «выражение»
 +
(expression), «воплощение» (manifestation) и «физическая единица» (item) и
 +
заменить такие термины, как «публикация» (publication), группа столкнулась
 +
с трудностями, связанными в основном с тем фактом, что термины, используемые в FRBR, были определены в контексте модели взаимосвязи объектов,
 +
представленной на более высоком уровне абстракции, чем определения для
 +
ISBD. В докладе на Франкфуртской конференции экспертов ИФЛА по международным правилам каталогизации (IME-ICC) было сказано, что «не следует просто вводить терминологию FRBR в том виде, в каком она есть, в
 +
ISBD и правила каталогизации, а следует сохранить их специфическую терминологию, дав точные определения, демонстрирующие, как каждый термин
 +
в своем специфическом значении концептуально соотносится с терминологией FRBR»<ref>Patrick Le Boeuf, "Brave new FRBR world". In IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code : report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003.
 +
Доступно на: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/papers_leboeuf.pdf</ref>. Группа по пересмотру согласилась с данной рекомендацией и в
 +
2003 г. приняла решение не использовать терминологию FRBR в ISBD. Однако Группа по пересмотру ISBD решила ввести некоторые изменения в терминологию. Среди них использование термина «ресурс» (resource) вместо
 +
«документ» (item) или «публикация» (publication). Это решение было принято, чтобы избежать путаницы при использований термина «item» (документ)
 +
в прежнем ISBD и другого значения термина «item» (физическая единица) в
 +
FRBR.
 +
 +
Группа по пересмотру полагала, что разработка таблицы, в которой подробно
 +
представлена связь каждого из элементов ISBD с соответствующим атрибутом или связью объектов в модели FRBR, поможет объяснить, что ISBD и FRBR гармонично согласуются друг с другом. Таблица соответствий, основанная на опубликованном в то время ISBD вышла под заглавием «Привязка
 +
элементов ISBD к атрибутам и связям объектов FRBR» (“Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships”) и была одобрена Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации 9 июля 2004 г.<ref>Доступно на: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf</ref>
 +
 +
Группа по пересмотру ISBD выражает признательность всем принимавшим
 +
участие в предыдущей работе по пересмотру и публикации специализированных ISBD, так как в данной новой версии мы постарались представить по
 +
возможности наиболее полно положения из всех специализированных ISBD,
 +
чтобы обеспечить единые положения для описания всех видов ресурсов. Далее приводится краткий обзор предыдущей работы.<ref>Чтобы узнать больше о специальных ISBD, см. John Byrum, “The birth and re-birth of the ISBDs: process and
 +
procedures for creating and revising the International Standard Bibliographic Descriptions”, 66th IFLA Council and
 +
General Conference, Jerusalem, Israel, 2000. Режим доступа: http://.archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/118-164e.htm</ref>
 +
 +
===Історія===
 +
Возникновение Международного стандартного библиографического описания относится к 1969 году, когда Комитет ИФЛА по каталогизации организовал Международную конференцию экспертов по каталогизации. На этой
 +
конференции было принято решение создать стандарты, чтобы упорядочить
 +
форму и содержание библиографических описаний. В результате, Комитет по
 +
каталогизации начал работу, которая в конечном итоге должна была обеспечить рост совместного использования и обмена библиографическими данными. Результатом этой работы стала концепция Международного стандартного библиографического описания (ISBD).
 +
 +
Первым из ISBD было Международное стандартное библиографическое опи-
 +
сание для монографических публикаций (ISBD(M)), которое вышло в 1971
 +
году. К 1973 году этот текст был принят рядом национальных библиографий,
 +
и, с переводом оригинального английского текста на несколько других языков,<ref>Полный список отмененных ISBD см. на: http://www.ifla.org/ en/node/900</ref> он был учтен некоторыми комитетами по каталогизации при переработке национальных и международных правил описания. Замечания, полученные от пользователей ISBD(M), привели к решению выпустить пересмотренный вариант текста, который был издан в 1974 году как "Первое стандартное издание". Международное стандартное библиографическое описание
 +
для сериальных ресурсов (ISBD(S)) было также опубликовано в 1974 году.
 +
 +
В 1975 году Совместный руководящий комитет по пересмотру Англоамериканских правил каталогизации предложил Комитету ИФЛА по каталогизации создать общее международное стандартное библиографическое описание, применимое для всех видов библиотечных материалов. Результатом
 +
стало ISBD(G), изданное в 1977 году. ISBD(M) было пересмотрено и исправлено, чтобы привести его в соответствие с ISBD(G), и "Первое стандартное
 +
пересмотренное издание" было опубликовано в 1978 году.
 +
Позже вышли другие специализированные ISBD для отдельных видов материалов: ISBD(СМ) для картографических материалов, ISBD(NBM) для некнижных материалов и исправленный ISBD(S) для сериальных ресурсов были изданы в 1977 году; ISBD(A) для старопечатных (антикварных) монографических ресурсов и ISBD(PM) для нотных ресурсов были опубликованы в
 +
1980 году.
 +
 +
===Перегляд 1980-2000===
 +
На Всемирном конгрессе ИФЛА в Брюсселе, прошедшем в августе 1977 года,
 +
Постоянный комитет Секции ИФЛА по каталогизации принял новые важные
 +
решения относительно программы ИФЛА по ISBD. Было решено, что все
 +
тексты ISBD будут действовать пять лет, после этого последует пересмотр
 +
всех или отдельных текстов. В результате Постоянный комитет сформировал
 +
Комитет по пересмотру ISBD, который собрался впервые в 1981 году, чтобы
 +
выработать план дальнейшего пересмотра и исправления специализированных ISBD.
 +
 +
Специализированные ISBD были переизданы в следующем порядке:
 +
ISBD(M), ISBD(СМ) и ISBD(NBM) – в 1987 году, ISBD(S) – в 1988, ISBD(CF)
 +
для компьютерных файлов был издан в 1990; ISBD(A) и ISBD(PM) – в 1991 и
 +
ISBD(G) – в 1992. К концу 1980-х первый проект по общему пересмотру был
 +
завершен. Позже, в 1997 году было переиздано ISBD(CF) под новым названием – ISBD(ER) для электронных ресурсов.
 +
 +
В 1992 году Секция ИФЛА по каталогизации совместно с Секцией по классификации и индексирования создала Исследовательскую группу по функциональным требованиям к библиографическим записям (FRBR). Непосредственным следствием этого шага было решение приостановить пересмотр
 +
специализированных ISBD до тех пор, пока Исследовательская группа по
 +
FRBR не выработает требования, чтобы "рекомендовать базовый уровень
 +
функциональности и базовые требования к данным для записей, создаваемых
 +
национальными библиографическими учреждениями". В 1998 году Исследовательская группа по FRBR издала Окончательный отчет после того, как её
 +
рекомендации были одобрены Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации. Тогда Группа по пересмотру ISBD была восстановлена, чтобы
 +
возобновить свою традиционную работу. Как и предполагалось, Постоянный
 +
комитет Секции по каталогизации поручил Группе по пересмотру ISBD начать полномасштабную ревизию специализированных ISBD. Цель этого
 +
"проекта второго общего пересмотра" состояла в том, чтобы обеспечить соответствие между положениями специализированных ISBD и требованиями FRBR к данным для "базового уровня национальной библиографической записи".
 +
 +
===Перегляд 2000-2006===
 +
На сегодняшний день в ходе данного проекта общего пересмотра ISBD(S)
 +
было преобразовано в ISBD(CR) для сериальных и других продолжающихся
 +
ресурсов, которое было опубликовано в 2002 году после рабочих встреч, целью которых было согласование ISBD(S) с рекомендациями ISSN и 2-м изданием Англо-Американских правил каталогизации. Пересмотренное ISBD(M)
 +
также было опубликовано в 2002 году, а пересмотренное ISBD(G) – в 2004.
 +
ISBD(CM) и ISBD(ER) прошли процесс всемирного обсуждения и последовавшего за ним пересмотра, но не были закончены, так как к тому моменту
 +
началась работа над консолидированным ISBD.
 +
 +
===Попереднє консолідоване видання 2007===
 +
На Берлинской конференции ИФЛА в 2003 г. Группа по пересмотру ISBD
 +
решила сформировать Исследовательскую группу по будущим направлениям развития ISBD. Эта новая группа пришла к выводу, что возможно объеди-
 +
нение всех ISBD в единое целое. Группа по пересмотру ISBD поставила перед Исследовательской группой задачу подготовить окончательный текст,
 +
который и стал Предварительным консолидированным изданием.
 +
Группа по пересмотру ISBD пыталась разрешить некоторые из проблем, с
 +
которыми сталкиваются нынешние каталогизаторы. Консолидированный
 +
ISBD должен стать стандартом для описания всех типов опубликованных материалов, существующих в настоящий момент, и облегчить описание ресурсов, обладающих свойствами нескольких форматов. Кроме того, он способствует дальнейшему обновлению и усовершенствованию ISBD в будущем.
 +
В Предварительном консолидированном издании ISBD были учтены все последние пересмотры, равно как и результаты процесса пересмотра ISBD(A),
 +
прошедшего в 2006 году. Чтобы получить этот текст, положения из всех
 +
ISBD переносили в новую структуру, опубликованные версии текстов для
 +
разных типов материалов служили основой, и туда вносили изменения из пересмотренных версий, полученных в результате работы последних лет, и
 +
обобщали терминологию.
 +
 +
В соответствии с принципом ISBD, который гласит, что в центре внимания
 +
должны быть элементы данных, а не их отображение, и в стремлении повысить совместимость между библиографическими поисковыми системами и
 +
форматами отображения, в предварительном консолидированном издании
 +
была слегка изменена пунктуация. Например, пунктуация повторяется, если
 +
область заканчивается точкой, а последующей области предшествует предписанная пунктуация, которая начинается также с точки. Аналогично, если
 +
различные элементы в одной и той же области, взяты не из предписанного
 +
источника, каждый из них заключается в отдельную пару квадратных скобок.
 +
 +
Такой подход внесет последовательность при использовании форматов отображения, отличных от ISBD.
 +
 +
Глубокая признательность всем Исследовательским группам, работавшим
 +
над пересмотром специализированных ISBD, а также бывшему председателю
 +
Группы по пересмотру ISBD Джону Д. Байрему (John D. Byrum), осуществившему большинство проектов по пересмотру. Особая благодарность Дороти МакГэрри (Dorothy McGarry) (председателю Исследовательской группы
 +
по будущим направлениям развития ISBD) за редакторскую работу, которую
 +
она проделала при пересмотре нескольких ISBD, при создании целого ряда
 +
проектов и окончательной версии предварительного консолидированного издания.
 +
 +
===Консолідоване видання 2011===
 +
Несмотря на все изменения, внесенные после перечисленных выше пересмотров, основная структура и компоненты данных ISBD подтвердили свою
 +
относительную стабильность и продолжают широко использоваться, частично или полностью, разработчиками правил каталогизации и схем метаданных. Однако, учитывая изменчивую природу ресурсов и последние достижения в технологии, которые повлияли на библиографический доступ, Группа
 +
по пересмотру решила сосредоточить свои усилия на поддержании консолидированного издания ISBD, которое заменит отдельные ISBD. При этом
 +
группа по пересмотру будет по-прежнему принимать во внимание изменения
 +
в национальных и международных правилах каталогизации.
 +
 +
Группа по пересмотру ISBD назначила в 2003 году Исследовательскую группу по обозначению материала (MDSG) для рассмотрения общего и специфического обозначения материала (GMD/SMD) в применении к множественным
 +
форматам и смешанным средствам. Эта Исследовательская группа была в
 +
курсе тех проблем, которые подняла Рабочая группа по общему обозначению
 +
материала на Первой конференции экспертов по международным правилам
 +
каталогизации ИФЛА (IME ICC) в 2003 году во Франкфурте. Как отметил
 +
Tom Delsey в проведенном в 1998 исследовании логической структуры Части
 +
1 Англо-американских правил каталогизации,<ref>Tom Delsey. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/docs.html</ref> термины для Общего обозначения материала представляют собой сбивающую с толку смесь физических
 +
форматов, классов материала, форм носителей и способов записи (например,
 +
шрифт Брайля). Более того, расположение Общего обозначения материала
 +
сразу после основного заглавия прерывает логический порядок и последовательность сведений, относящихся к заглавию.
 +
 +
Предварительное консолидированное издание ISBD было опубликовано
 +
Конференцией ИФЛА в Дурбане в 2007 году, и MDSG составило проект
 +
предложения по компоненту содержание/носитель для обсуждения в Группе
 +
по пересмотру ISBD. Этот проект учитывал Версию 1.0 ''RDA/ONIX Framework for Resource Categorization''<ref>RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/working2.html#chair-10</ref> (август 2006) и последующие проекты
 +
''RDA: Resource Description & Access''<ref>RDA: Resource Description & Access. http://www.rdatoolkit.org/ ; http://www.rda-jsc.org/rda.html</ref>, содержащий RDA/ONIX Framework.
 +
На этих документах, как и на многих других, основывалась исследовательская группа при работе над структурой и терминологией и независимого
 +
компонента ISBD содержание/носитель.
 +
 +
В результате дальнейших исследований и международного обсуждения в
 +
2009 году была одобрена и опубликована на сайте ИФЛА новая Область 0,
 +
получившая название Область вида содержания и типа средства<ref>ISBD Area 0: Content Form and Media Type Area. Доступно на : http://www.ifla.org/publications/isbd-area-0-content-form-and-media-type-area</ref>. Теперь
 +
она впервые включена в ISBD, и общее обозначение материала удалено из
 +
Области 1.
 +
 +
В настоящее издание были внесены некоторые другие важные изменения:
 +
текст был отредактирован, чтобы избежать многословия и достичь большей
 +
согласованности; уровни обязательных, факультативных и условных элементов были упрощены, чтобы отмечать только обязательные элементы; разъяснена основа описания, которая составляет объект библиографического описания; больше внимания уделено многочастным монографическим ресурсам,; источники информации были пересмотрены с точки зрения последовательности терминологии и применения; лучше учтены требования языков с
 +
нелатинской графикой; положения для описания старопечатных монографических ресурсов, противоречащие ISBD, были удалены; было указано, что К
 +
– это не то же, что элементы; область 5 была переименована и дает возможность описывать печатные ресурсы по той же логике, что и другие материалы; название области 6 было расширено и, помимо всего, в словарь было
 +
включено много новых определений.
 +
 +
Особое спасибо мы должны сказать Джону Хостиджу (John Hostage), редактору консолидированного ISBD, за редакторскую работу и вклад в создание
 +
целого ряда проектов и окончательной версии этого документа. Мне также
 +
хотелось бы поблагодарить за вклад в общее дело консультантов группы по
 +
пересмотру, представителей национальных библиотек, национальных библиотечных сетей, международные организации, а также за предложения, полученные в процессе международного обсуждения, как от организаций, так и
 +
от частных лиц. Все они оказали неоценимую помощь ''Группе по пересмотру ISBD'' в её работе над новым ISBD.
 +
{|
 +
|-
 +
| Мадрид, Испания  || Элена Эсколано Родригес,
 +
|-
 +
| Декабрь 2010  || Председатель Группы по пересмотру ISBD
 +
|}
 +
 +
=<span id="A"></span>А Загальні положення =
 +
==<span id="A.1"></span>А.1 Сфера застосування, призначення та використання==
 +
===<span id="A.1.1"></span>А.1.1 Сфера застосування===
 +
Международное стандартное библиографическое описание (ISBD) устанавливает требования для описания и идентификации опубликованных ресурсов,
 +
которые могут находиться в библиотечных фондах. ISBD также учитывает
 +
ресурсы, которые используются людьми с ослабленным зрением (например,
 +
в удобочитаемой или рельефной форме), и публикации для ограниченного
 +
распространения или для продажи по заказу.
 +
 +
ISBD определяет элементы данных, которые должны быть записаны или
 +
приведены дословно в определенной последовательности в качестве основы
 +
описания каталогизируемого ресурса, а также использует предписанную
 +
пунктуацию как средство распознавания и отображения элементов данных,
 +
которое делает их понятными независимо от языка описания.
 +
 +
Положения ISBD касаются библиографических записей, составленных, в
 +
первую очередь, национальными библиографирующими учреждениями и, во
 +
вторую очередь, другими каталогизирующими учреждениями.
 +
 +
Ожидается, что национальные или международные комитеты, ответственные
 +
за разработку правил каталогизации, будут использовать ISBD как основу
 +
для своих правил описания библиотечных материалов, чтобы описывать все
 +
аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.
 +
 +
===<span id="A.1.2"></span>А.1.2 Призначення===
 +
Самая главная задача ISBD – обеспечить положения для согласованной во
 +
всем мире описательной каталогизации, чтобы способствовать
 +
международному обмену библиографическими записями между
 +
национальными библиографирующими учреждениями и во всем
 +
международном библиотечно-информационном сообществе.
 +
 +
Определяя элементы, которые составляют библиографическое описание,
 +
предписывая порядок, в котором эти элементы должны быть представлены, и
 +
пунктуацию, которой они должны быть разделены, ISBD ставит цели:
 +
:– сделать записи из различных источников взаимозаменяемыми, чтобы записи, произведенные в одной стране, могли легко применяться в библиотечных каталогах или библиографических списках в любой другой стране;
 +
:– помочь в интерпретации записей независимо от языковых барьеров, чтобы записи, произведенные для пользователей одного языка, были понятны пользователям других языков;
 +
:– помочь в конверсии библиографических записей в электронную форму;
 +
:– улучшить переносимость библиографических данных в среде ''Семантического Веба'' и интероперабельность ISBD с другими содержательными стандартами.
 +
 +
===<span id="A.1.2"></span>А.1.3 Використання===
 +
ISBD содержит положения, которые позволяют охватить максимальное
 +
количество описательной информации, нужной для различных видов
 +
библиографической деятельности. Поэтому оно включает элементы, которые
 +
являются существенными для одного или более видов этой деятельности, но
 +
не обязательны для всех.
 +
 +
Несколько элементов описания, такие как заглавие, являются обязательными
 +
и должны быть включены в каждое описание ISBD. Другие элементы, такие
 +
как сведения об издании, являются обязательными, если есть
 +
соответствующая информация. Элементы обозначают терминами
 +
Обязательный или Обязательный, если присутствуют данные, или
 +
Обязательный, если применим после заголовка этого элемента. В тексте для
 +
этих элементов используется формулировка приводят, в то время как
 +
формулировка может быть приведено или могут быть приведены
 +
используется для элементов, которые не обязательны.
 +
 +
Национальные библиографирующие учреждения призваны нести
 +
ответственность за создание окончательной записи для каждого
 +
произведенного в стране ресурса. Таким образом, рекомендуется, чтобы
 +
подготовленные ими описания содержали все обязательные элементы ISBD,
 +
насколько они применимы к описываемому ресурсу. Рекомендуется, чтобы
 +
этой практике следовали также библиотеки, которые обмениваются
 +
библиографическими данными друг с другом.
 +
 +
Ответственность за создание библиографических описаний могут нести не
 +
только библиотеки, но и другие учреждения культуры, издатели,
 +
независимые ученые и различные Интернет-сообщества.
 +
 +
Описание ISBD является частью полной библиографической записи и
 +
обычно не используется само по себе. Другие элементы, которые составляют
 +
полную библиографическую запись, такие как точки доступа и
 +
содержательная информация, не включены в положения ISBD. Правила для
 +
таких элементов обычно дают в правилах каталогизации и других
 +
стандартах.
 +
 +
Ссылки от вариантов основного заглавия или другие ссылки, которые могут
 +
быть в национальных правилах каталогизации, не являются частью
 +
библиографического описания и не представлены в ISBD. Однако они могут
 +
быть необходимы в каталогах и библиографиях.
 +
 +
Информационные элементы, касающиеся конкретной коллекции
 +
(местонахождение материала, холдинговые записи и т. д.) не представлены в
 +
ISBD; это локальные элементы, которые могут быть добавлены к общему
 +
описанию.
 +
 +
Чтобы описать ресурс, который имеет характеристики различных видов
 +
материалов (например, электронный продолжающийся ресурс, цифровая
 +
карта, выходящая отдельными выпусками), каталогизатор должен
 +
комбинировать положения для различных видов материалов, которые
 +
необходимы, чтобы описать все аспекты ресурса, включая его содержание,
 +
носитель и порядок выпуска.
 +
 +
==<span id="A.2"></span>А.2 Методика опису ресурсів ==
 +
 +
===<span id="A.2.1"></span>А.2.1 Обʼєкт бібліографічного опису===
 +
ISBD используется для создания описания ряда ресурсов, которые имеют
 +
одинаковые характеристики с точки зрения как интеллектуального
 +
содержания, так и физической формы, т.е. одного издания. Издание
 +
определяется по сведениям об издании на самом ресурсе или по данным,
 +
предоставленным издателем. Существенное различие между ресурсами по
 +
любому из элементов указывает, что речь идет о разных изданиях, и
 +
требуются отдельные описания. Изменение распространителя не считается
 +
существенным различием. Описание ISBD описывает полный экземпляр
 +
опубликованного ресурса.
 +
 +
Ресурсы могут публиковаться как одночастные ресурсы или многочастные
 +
ресурсы, законченные, или предполагающие законченность, или
 +
предполагающие продолжение, они могут быть выпущены одновременно
 +
или постепенно.
 +
 +
''Одночастный ресурс'' – это ресурс, который выпущен как единое физическое
 +
целое.
 +
 +
''Многочастные ресурсы'' каталогизируют, используя либо многоуровневое
 +
описание (см. Приложение А), либо одноуровневое описание ресурса в целом. В некоторых случаях части многочастного ресурса могут быть
 +
описаны как отдельные одночастные ресурсы.
 +
 +
''Продолжающиеся ресурсы'' рассматриваются как сериальные или как
 +
интегрируемые ресурсы. Ресурсы, которые выходят в последовательных
 +
выпусках или частях, имеют нумерацию и другие характеристики
 +
сериального ресурса (например, периодичность в заглавии), даже если они
 +
ограничены во времени (например, информационный бюллетень
 +
мероприятия), также каталогизируются как продолжающиеся ресурсы. Кроме
 +
того, завершенные интегрируемые ресурсы (например, веб-сайт для
 +
политической кампании) также каталогизируют по этим правилам.
 +
 +
<blockquote>
 +
'''Для старопечатных монографических ресурсов:'''
 +
 +
Отдельные описания могут создаваться не только на издания, но
 +
и на выпуски, тиражи и состояния старопечатных
 +
монографических ресурсов. В ISBD не рассматривается
 +
ситуация, когда нет достоверных сведений о предполагаемом
 +
объеме ресурса или когда неполный экземпляр каталогизируется
 +
без помощи библиографического описания ресурса. Всякий раз,
 +
если возможно, должно быть найдено описание полного
 +
экземпляра. Если полного экземпляра не существует, описание
 +
может быть сделано на основе неполного экземпляра, если
 +
дефекты таковы, что позволяют сделать это; дефекты и другие
 +
специфические характеристики, относящиеся к имеющемуся
 +
экземпляру, описывают в области 7 (см. 7.11). В этом случае
 +
будет понятно, что это описание не может применяться ко всем
 +
экземплярам того же самого издания, выпуска или состояния.
 +
</blockquote>
 +
 +
===<span id="A.2.2"></span>А.2.2 Електронні ресурси===
 +
Электронные ресурсы рассматривают в ISBD в двух видах в зависимости от
 +
того, является ли доступ к ним прямым или удаленным. Прямой доступ
 +
подразумевает, что может быть описан физический носитель. Такой носитель
 +
(например, диск, кассета, картридж) должен быть вставлен в компьютер или
 +
в периферийное устройство, соединенное с компьютером. Удаленный доступ
 +
подразумевает, что никакой физический носитель не может быть обработан,
 +
доступ возможен только через электронное устройство путём соединения с
 +
компьютерной сетью или с ресурсами, хранящимися на жестком диске или
 +
другом запоминающем устройстве.
 +
 +
Все больше появляется различных изданий электронных ресурсов. Новое
 +
издание имеет место, если есть существенные различия в интеллектуальном
 +
или художественном содержании ресурса. В этом случае создается отдельная
 +
библиографическая запись. Если существенных различий нет, для такого ресурса обычно не делается отдельная библиографическая запись, хотя
 +
библиографирующее учреждение может решить создать несколько
 +
библиографических записей. Существенными различиями считаются
 +
добавления и удаления; изменения языка программирования; изменения и
 +
усовершенствования для повышения эффективности ресурса; модификации
 +
языка программирования или операционной системы, нацеленные на
 +
достижение совместимости ресурса с другими машинами и операционными
 +
системами.
 +
 +
Некоторые различия не означают образования нового издания – это различия
 +
в размерах физического носителя (например, диски 9 и 14 см); различия в
 +
форматах файлов, связанных с принтером (например, АSCII и PostScript),
 +
различия в системных форматах (например, PC и Macintosh); различия в
 +
характере кодирования, блокирования и плотности записи. Различия могут
 +
быть приведены в области 7.
 +
 +
===<span id="A.2.3"></span>А.2.3 Ресурси, випущені в декількох форматах===
 +
 +
Если ресурс выпущен на физических носителях разного вида или на разных
 +
средствах вывода данных, каждый иной физический носитель или иное
 +
средство вывода данных должно быть описано в отдельной
 +
библиографической записи.
 +
 +
===<span id="A.2.4"></span>А.2.4 Мультимедійні ресурси===
 +
 +
Физическое описание мультимедийных ресурсов, см. 5.1.2.
 +
 +
===<span id="A.2.5"></span>А.2.5 Репродуковані видання===
 +
 +
При описании факсимильного или другим способом – фотографическим,
 +
микрографическим или цифровым – репродуцированного издания,
 +
библиографические сведения, относящиеся к репродукции, приводят во всех
 +
областях описания, кроме области 3 для сериальных изданий. Сведения об
 +
оригинале приводят в области 7 (см. 7.2.4.2).
 +
 +
===<span id="A.2.6"></span>А.2.6 Зміни, що вимагають нового опису (продовжуючі ресурси)===
 +
 +
===<span id="A.2.6.1"></span>А.2.6.1 Значні зміни в основному заголовку серіального ресурсу===
 +
 +
Для сериальных ресурсов новое описание требуется в случае значительных
 +
изменений в основном заглавии. Значительными считают следующие
 +
изменения:
 +
 +
:а) в языках и графиках, которые разделяют текст на слова, добавление, удаление, изменение или перестановка любого из первых пяти слов заглавия (первых шести слов, если заглавие начинается с артикля), кроме случаев, оговоренных ниже (см. [[#А.2.7]]);
 +
 +
''Примеры''
 +
 +
:Energy policy and conservation biennial report
 +
:''стало'' Energy policy and conservation report
 +
 +
:Металлургия и технология
 +
:''стало'' Металлургия и машиностроение
 +
:New notes
 +
:''стало'' Upstream journal
 +
 +
:La recherche aéronautique
 +
:''стало'' La recherche aérospatiale
 +
 +
:Scene
 +
:''стало'' TV 2
 +
 +
:IFLANET unplugged
 +
:''стало'' IFLA CD ...
 +
 +
:Link magazine
 +
:''стало'' Link journal
 +
 +
:b) добавление, удаление или изменение в основном заглавии меняет значение заглавия или тему издания;
 +
''Примеры''
 +
:The best bed & breakfasts in the world
 +
:''стало'' The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
 +
::''Ред. коммент.'': Изменен географический аспект.
 +
''но не''
 +
:Report on the high-level radioactive waste activities conducted under MS 1990, 116C.712, subd. 5A
 +
:''стало'' Report on the high-level radioactive waste activities conducted under Minnesota Statutes 116C.712
 +
::''Ред. коммент.:'' Незначительное изменение после первых пяти слов.
 +
:c) наименование организации, приведенное в любом месте заглавия, изменяется, за исключением случаев, оговоренных ниже (см. [[#А.2.7.1]]).
 +
 +
''Примеры''
 +
:The register of the Kentucky State Historical Society
 +
:''стало'' The register of the Kentucky Historical Society
 +
:NFCR Cancer Research Association symposia
 +
:''стало'' Association for International Cancer Research symposia
 +
 +
===<span id="A.2.6.2"></span>А.2.6.2 Інші значні зміни в серіальних ресурсах===
 +
Для сериальных ресурсов новое описание требуется также в следующих
 +
случаях, даже если заглавие остается прежним:
 +
:а) основное заглавие – обобщающий термин (типовое заглавие), а издающая организация изменяет свое название или сериальный ресурс выпускается другой организацией (за исключением случаев, оговоренных ниже, см. [[#А.2.7.1]](е), для незначительных изменений в названии организации, при которых не требуется новое описание);
 +
 +
''Пример''
 +
:Symposium series / Society for Applied Bacteriology
 +
:''стало'' Symposium series / Society for Applied Microbiology
 +
 +
:b) сведения об издании изменены, и это означает значительное изменение сферы распространения или охвата сериального ресурса;
 +
''Пример''
 +
:Transportation directory. – New England edition
 +
:''стало'' Transportation directory. – Eastern edition
 +
 +
:c) изменен физический носитель;
 +
''Примеры''
 +
:New Zealand national bibliography
 +
::''Ред. коммент.:'' Выходит только в бумажной форме.
 +
:''стало'' New Zealand national bibliography
 +
::''Ред. коммент.:'' Выходит только в форме микрофиш.
 +
:MacInTax deluxe
 +
::''Ред. коммент.:'' Выпускается только на 3 1/2 дюймовых дисках.
 +
:''стало'' MacInTax deluxe
 +
:''Ред. коммент.:'' Выпускается на CD-ROM.
 +
 +
:d) ранее зависимое заглавие стало самостоятельным;
 +
''Пример''
 +
:Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
 +
:''стало'' Norwegian journal of entomology
 +
:e) сериальный ресурс является кумулированным, и кумуляции имеют нумерацию, отдельную от некумулированных выпусков;
 +
''Пример''
 +
:Reader’s guide to periodical literature
 +
::''Ред. коммент.:'' Выпускается в форме кумуляций с периодичностью в один год и более с нумерацией, отличающейся от нумерации выпусков, выходящих один раз в две недели и др.
 +
:f) сериальный ресурс образован путём объединения двух или более сериальных ресурсов;
 +
''Пример''
 +
:Archivio di ottalmologia
 +
: ''и'' Rassegna italiana di ottalmologia
 +
:''объединились в'' Archivio e rassegna italiana di ottalmologia
 +
:g) два или более сериальных ресурсов образованы в результате разделения одного сериального ресурса.
 +
''Пример''
 +
:Geografi i Bergen
 +
:''стало'' Geografi i Bergen. Serie A
 +
:''и'' Geografi i Bergen. Serie B
 +
 +
===<span id="A.2.6.3"></span>А.2.6.3 Значні зміни в інтегрованих ресурсах===
 +
Для интегрируемых ресурсов новая запись требуется в следующих случаях:
 +
 +
::а) сведения об издании изменены, и это означает значительное изменение сферы распространения или охвата ресурса;
 +
 +
''Пример''
 +
 +
:Manual of forestry management practices. – Canadian edition
 +
:''стало'' Manual of forestry management practices. – North American edition
 +
 +
::b) меняется физический носитель;
 +
 +
''Пример''
 +
 +
:Cuadernos de historia medieval
 +
::''Ред. коммент.:'' Печатная версия.
 +
:''стало'' Cuadernos de historia medieval
 +
 +
::''Ред. коммент.:'' Онлайн версия.
 +
 +
::c) ресурс образован путём объединения (слияния) двух или более других ресурсов;
 +
 +
''Пример''
 +
 +
:USMARC format for bibliographic data
 +
:''и'' Canadian MARC communication format for bibliographic data
 +
:''объединились в'' MARC 21 format for bibliographic data
 +
::d) два или более ресурсов образованы путём разделения одного ресурса.
 +
 +
==<span id="A.2.7"></span>A.2.7 Зміни, які не потребують нового опису (продовжуючі ресурси)==
 +
 +
===<span id="A.2.7.1"></span>А.2.7.1 Незначні зміни основного заголовку серіальних ресурсів===
 +
Для сериальных ресурсов новое описание не требуется в случаях
 +
незначительных изменений в основном заглавии. Обычно, при наличии
 +
незначительных изменений в основном заглавии более позднее заглавие дают
 +
в области 7 (см. 7.1.1.4.1). Если возникает сомнение, изменение считают
 +
незначительным. Незначительными изменениями считают следующие:
 +
а) изменения в форме написания слова или слов, например,
 +
– одна орфография вместо другой
 +
Примеры
 +
Statistisk aarbog for kongeriget Norge
 +
стало Statistisk årbok for kongeriket Norge
 +
Labour history
 +
стало Labor history
 +
– сокращенное слово или знак, или символ (например, “&”)
 +
вместо словесной формы
 +
Примеры
 +
Accommodations and travel services
 +
стало Accommodations & travel services
 +
Ga. peach statistics
 +
стало Georgia peach statistics
 +
Oxf. Hist. Soc.
 +
стало
 +
Oxford Historical Society
 +
– арабские цифры вместо римских
 +
Пример
 +
XXe siècle
 +
стало 20e siècle
 +
– цифра или дата вместо словесной формы
 +
Примеры
 +
Four wheel fun
 +
стало 4 wheel fun
 +
XX century
 +
стало Twentieth century
 +
– слово с дефисом вместо слова без дефиса
 +
Пример
 +
Year-book of the ...
 +
стало Year book of the ...
 +
– одно составное слово вместо двух слов с дефисом или без
 +
Пример
 +
Openhouse
 +
стало Open house
 +
b) изменение, состоящее в использовании акронима или инициальной
 +
аббревиатуры вместо полной формы (см. также 1.1.3.3, 1.1.4.1.1);
 +
Пример
 +
Research in technological adaptation
 +
стало RITA
 +
с) изменение грамматической формы слова, например, единственное
 +
число меняют на множественное;
 +
Примеры
 +
Fishery report
 +
стало Fisheries report
 +
Research studies
 +
стало Research study
 +
 +
d) добавление, удаление или изменение артиклей, предлогов или союзов
 +
в любом месте заглавия;
 +
Пример
 +
Fiscal survey of the states
 +
стало The fiscal survey of states
 +
е) изменение, относящееся к названию той же организации или
 +
элементов её иерархии, или к их грамматической связи в любом месте
 +
заглавия (например, добавление, удаление или перестановка в названии
 +
организации, или замена на другой вариант названия, включая сокращения);
 +
Примеры
 +
Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique
 +
стало Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique
 +
Views / Goodridge Area Historical Society
 +
стало Views from the Goodridge Area Historical Society
 +
или стало Views from the GAHS
 +
Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
 +
стало GMD-Berichte
 +
AAPG continuing education course notes series
 +
стало American Association of Petroleum Geologists continuing education
 +
course notes series
 +
Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
 +
Minero
 +
стало Boletín S.E.D.P.G.M.
 +
f) добавление, удаление или изменение пунктуации, включая
 +
инициальные аббревиатуры и отдельные буквы с разделяющей пунктуацией
 +
вместо аббревиатур и букв без разделяющей пунктуации в любом месте
 +
заглавия;
 +
Пример
 +
GBB
 +
стало
 +
G.B.B.
 +
g) изменение в порядке заглавий, если заглавие в предписанном
 +
источнике информации дано на более чем одном языке, и при условии, что
 +
бывшее основное заглавие всё же присутствует в качестве параллельного
 +
заглавия;
 +
Пример
 +
South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde
 +
 +
стало Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical
 +
journal
 +
h) добавление, удаление или изменение любых слов заглавия, которые
 +
связывают заглавие с нумерацией;
 +
Примеры
 +
Tin
 +
стало
 +
Tin in ...
 +
i) два или более основных заглавия используются в разных выпусках
 +
одного сериального ресурса, чередуясь с определенной регулярностью;
 +
Примеры
 +
Weekly labor market report
 +
Примеч.: Последний выпуск каждого месяца выходит под заглавием:
 +
Monthly labor market report
 +
Minneapolis morning tribune
 +
Примеч.: Воскресные выпуски под заглавием: Minneapolis Sunday tribune
 +
Ред. коммент.: Ежедневные выпуски и воскресные выпуски имеют
 +
последовательную нумерацию.
 +
Annual report / Medical Association of South Africa
 +
Примеч.: Отчеты за отдельные годы под заглавием: Jaarverslag / Die
 +
Mediese Vereniging van Suid-Afrika
 +
j) добавление, удаление или изменение в порядке слов в перечне в
 +
любом месте заглавия, при условии, что нет значительных изменений в теме;
 +
Пример
 +
Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski
 +
стало Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden,
 +
Oppegård, Ski
 +
k) добавление или удаление в любом месте заглавия слов,
 +
обозначающих тип ресурса, таких как журнал, газета или бюллетень, или их
 +
эквивалентов на другом языке (см. также А.2.6.1 об изменении одного такого
 +
слова на другое в первых пяти словах заглавия).
 +
Примеры
 +
Fussball-Jahrbuch
 +
стало Fussball
 +
Handel und Industrie
 +
стало Revue Handel und Industrie
 +
 +
Minnesota history bulletin
 +
стало Minnesota history
 +
Trade and industry
 +
стало Trade and industry review
 +
Colección Ciencias y técnicas
 +
стало Ciencias y técnicas
 +
Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
 +
стало Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
 +
Relatórios de pesquisa
 +
стало Série Relatórios de pesquisa
 +
 +
===<span id="A.2.7.2"></span>А.2.7.2 Незначні зміни в інтегрованих ресурсах===
 +
 +
Никакое изменение в информации, данной в описании интегрируемого
 +
ресурса, отличающееся от тех, что перечислены в A.2.6.3, не требует нового
 +
описания; но само описание изменяется, чтобы отразить новую информацию.
 +
Пример
 +
Hirnet
 +
стало Terminál
 +
Ред. коммент.: Изменено только основное заглавие веб-сайта.
 +
 +
==<span id="A.3"></span>А.3 Перелік елементів ISBD та пунктуація ==
 +
 +
===<span id="A.3.1"></span>А.3.1 Перелік елементів ISBD===
 +
 +
В перечне рассматриваются основные случаи применения предписанной
 +
пунктуации. Нумерация областей, а также термины «первые сведения...»,
 +
«последующие сведения...» и т. п. обозначают последовательность, в
 +
которой эти сведения приводят в описании и не имеют другого значения.
 +
Элементы, обязательные для всех описаний ISBD, обозначаются в графе
 +
Обязательность буквой «О», элементы, обязательные, если присутствуют
 +
данные, или обязательные, если применимы – «ОП». Повторяемые элементы
 +
отмечаются в графе Повторяемость буквой «П». После большинства
 +
элементов могут приводиться параллельные элементы на другом языке или в
 +
другой графике, но не все они отражены в перечне. О пунктуации
 +
параллельных элементов см. А.3.2.9
 +
 +
Область
 +
ISBD 2011
 +
Примечание: Каждой области, кроме первой, предшествует точка,
 +
пробел, тире, пробел (. – )
 +
0. Область
 +
вида
 +
содержания и
 +
типа средства
 +
0.1 Вид содержания
 +
О
 +
П
 +
.
 +
Последующий вид содержания в
 +
том же типе средства П
 +
Последующий вид содержания в
 +
другом типе средства П
 +
+
 +
( )
 +
0.1.1.Характеристика содержания
 +
ОП
 +
;
 +
Последующая характеристика
 +
содержания
 +
П
 +
:
 +
0.2 Тип средства
 +
1. Область
 +
заглавия и
 +
сведений об
 +
=
 +
ответственнос :
 +
ти
 +
О
 +
1.1 Основное заглавие
 +
1.2 Параллельное заглавие
 +
1.3 Сведения, относящиеся к
 +
заглавию
 +
 +
О
 +
ОП
 +
П
 +
П
 +
 +
Область
 +
/
 +
;
 +
;
 +
.
 +
1.4 Сведения об ответственности
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
1.1.5.2 Последующее заглавие того
 +
же автора и т.п.
 +
1.4.5.11.2 Последующее заглавие
 +
другого автора и т.п.
 +
 +
ISBD 2011
 +
ОП
 +
ОП П
 +
П
 +
ОП П
 +
 +
Область
 +
2. Область
 +
издания
 +
/
 +
;
 +
,
 +
/
 +
;
 +
3.
 +
Специфическ
 +
ая область
 +
материала
 +
или вида
 +
ресурса
 +
2.1 Сведения об издании
 +
2.3 Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к изданию
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
2.4 Дополнительные сведения об
 +
издании
 +
2.5 Сведения об ответственности,
 +
следующие за дополнительными
 +
сведениями об издании
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
ОП
 +
ОП
 +
П
 +
П
 +
ОП
 +
П
 +
ОП П
 +
3.1.1 Сведения о масштабе ОП П
 +
3.1.2 Сведения о проекции
 +
( ) 3.1.3 Сведения о координатах и
 +
равноденствии
 +
; 3.1.3.3 Сведения о равноденствии
 +
3.2
 +
Сведения о музыкальном
 +
формате (форме изложения нотного
 +
текста) (Ноты)
 +
=
 +
П
 +
3.1 Математическая основа
 +
(Картографические ресурсы) ;
 +
( )
 +
ОП
 +
ISBD 2011
 +
3.3 Нумерация (Сериальные
 +
ресурсы)
 +
Цифровое обозначение
 +
3.3.3 Хронологическое обозначение
 +
*
 +
3.3.6 Альтернативная нумерация
 +
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
 +
Область
 +
;
 +
4. Область
 +
публикации,
 +
производства,
 +
распростране ;
 +
ния и т. д.
 +
:
 +
,
 +
( )
 +
:
 +
,
 +
5. Область
 +
физического
 +
описания
 +
3.3.7 Новый ряд нумерации
 +
ISBD 2011
 +
ОП
 +
4.1 Место издания, производства
 +
и/или распространения
 +
Первое место
 +
О
 +
Последующее место
 +
4.2 Имя (наименование) издателя,
 +
О
 +
производителя и/или
 +
распространителя
 +
4.3 Дата издания, производства
 +
О
 +
и/или распространения
 +
Сведения о печатании или
 +
изготовлении
 +
4.4 Место печатания или
 +
изготовления
 +
4.5 Имя (наименование) печатника
 +
или изготовителя
 +
4.6 Дата печатания или изготовления
 +
П
 +
П
 +
П
 +
П
 +
П
 +
:
 +
;
 +
+
 +
5.1 Объем
 +
5.2 Другие сведения о физической
 +
характеристике
 +
5.3 Размеры
 +
Библиографический формат и
 +
размеры (для старопечатных
 +
монографических ресурсов)
 +
5.4 Сведения о сопроводительном
 +
материале
 +
 +
П
 +
 +
Область
 +
6. Область
 +
( )
 +
серии и
 +
многочастног
 +
о
 +
монографичес :
 +
кого ресурса
 +
/
 +
;
 +
,
 +
;
 +
П
 +
6.1 Основное заглавие серии или
 +
ОП
 +
многочастного монографического
 +
ресурса.
 +
6.3 Сведения, относящиеся к
 +
заглавию серии или
 +
многочастного монографического
 +
ресурса
 +
6.4 Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к серии, или
 +
многочастному
 +
монографическому ресурсу
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
6.5 ISSN серии или многочастного
 +
ОП
 +
монографического ресурса
 +
6.6 Нумерация внутри серии или
 +
ОП
 +
многочастного монографического
 +
ресурса
 +
7. Область
 +
примечания
 +
**
 +
8. Область
 +
идентификато
 +
ра ресурса и
 +
условий
 +
доступности
 +
ISBD 2011
 +
П
 +
П
 +
П
 +
П
 +
=
 +
:
 +
8.1 Идентификатор ресурса
 +
Фингерпринт (для старопечатных
 +
монографических ресурсов)
 +
8.2 Ключевое заглавие (для
 +
продолжающихся ресурсов)
 +
8.3 Условия доступности
 +
ОП
 +
ОП
 +
* Хронологическое обозначение заключают в скобки только тогда,
 +
когда оно сопровождается цифровым обозначением.
 +
** Только некоторые примечания являются обязательными, если
 +
применимы и/или если присутствуют данные. См. область 7.
 +
 +
В следующей таблице перечислены элементы ISBD.
 +
Элемент
 
ISBD
 
ISBD
 +
Вид содержания
 +
0.1
 +
Характеристика содержания
 +
0.1.1
 +
Тип средства
 +
0.2
 +
Заглавие
 +
Основное заглавие
 +
1.1
 +
Общее заглавие (основного заглавия)
 +
1.1.3.7
 +
Зависимое заглавие (основного заглавия)
 +
1.1.3.7
 +
Обозначение зависимого заглавия (основного заглавия) 1.1.3.7
 +
Заглавие отдельного произведения того же автора
 +
1.1.5.2
 +
Заглавие отдельного произведения другого автора
 +
1.4.5.11.2
 +
Параллельное заглавие
 +
1.2
 +
Общее заглавие (параллельного заглавия)
 +
1.2.5.5
 +
Зависимое заглавие (параллельного заглавия)
 +
1.2.5.5
 +
Обозначение зависимого заглавия (параллельного
 +
заглавия)
 +
1.2.5.5
 +
Сведения, относящиеся к заглавию
 +
1.3
 +
Параллельные сведения, относящиеся к заглавию
 +
1.3.4.7
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к заглавию
 +
1.4
 +
Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к
 +
заглавию
 +
1.4.5.10
 +
Сведения об издании
 +
2.1
 +
Параллельные сведения об издании
 +
2.2
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к изданию
 +
2.3
 +
Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к изданию 2.3.4
 +
Дополнительные сведения об издании
 +
2.4
 +
Параллельные дополнительные сведения об издании
 +
2.4.4
 +
Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к дополнительным сведениям об издании
 +
2.5
 +
Параллельные сведения об ответственности,
 +
относящиеся к дополнительным сведениям об издании
 +
2.5.2
 +
Сведения о масштабе
 +
3.1.1
 +
Сведения о картографической проекции
 +
3.1.2
 +
Координаты
 +
3.1.3.1
 +
Долгота и широта
 +
3.1.3.2
 +
Прямое восхождение и склонение
 +
3.1.3.3
 +
Равноденствие
 +
3.1.3.4
 +
Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста) 3.2.1
 +
Параллельные сведения о музыкальном формате (форме
 +
изложения нотного текста)
 +
 +
3.2.2
 +
 +
Цифровое обозначение
 +
Хронологическое обозначение
 +
Система параллельной нумерации
 +
Система последующей нумерации
 +
Место издания, производства и/или распространения
 +
Дополнительные сведения о месте издания
 +
Параллельное место издания, производства и/или распространения
 +
Дополнительные сведения о параллельном месте издания
 +
Имя (наименование) издателя, производителя и/или
 +
распространителя
 +
Параллельное имя (наименование) издателя, производителя и/или
 +
распространителя
 +
Дата издания, производства и/или распространения
 +
Место печатания или изготовления
 +
Имя (наименование) печатника или изготовителя
 +
Дата печатания или изготовления
 +
Специфическое обозначение материала
 +
Объем
 +
Пагинация
 +
Время воспроизведения
 +
Состав материала
 +
Наличие иллюстраций
 +
Наличие цвета
 +
Кратность уменьшения
 +
Наличие или отсутствие звука
 +
Расположение кадров
 +
Процесс или метод репродуцирования неподвижного изображения
 +
Скорость проигрывания
 +
Способ записи
 +
Направление дорожки
 +
Размер дорожки
 +
Количество дорожек на пленке
 +
Конфигурация дорожки
 +
Количество звуковых каналов
 +
Система коррекции звука
 +
Шумопонижение
 +
Размеры
 +
Библиографический формат (для старопечатных монографических
 +
ресурсов)
 +
Сведения о сопроводительном материале
 +
Основное заглавие серии или многочастного монографического
 +
ресурса.
 +
Общее заглавие серии или многочастного монографического
 +
ресурса.
 +
 +
3.3.2
 +
3.3.3
 +
3.3.5
 +
3.3.7
 +
4.1
 +
4.1.9
 +
4.1.11
 +
4.2
 +
4.2.10
 +
4.3
 +
4.4
 +
4.5
 +
4.6
 +
5.1.2
 +
5.1
 +
5.1.4
 +
5.1.5
 +
5.2.2
 +
5.2.3
 +
5.2.4
 +
5.2.5
 +
5.2.6
 +
5.2.7.1
 +
5.2.7.2
 +
5.2.7.3
 +
5.2.7.4
 +
5.2.7.5
 +
5.2.7.6
 +
5.2.7.7
 +
5.2.7.8
 +
5.2.7.9
 +
5.2.7.10
 +
5.2.7.11
 +
5.3
 +
5.3.2
 +
5.4
 +
6.1
 +
 +
Зависимое заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса.
 +
Обозначение зависимого заглавия
 +
Параллельное заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельное общее заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельное зависимое заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельное обозначение зависимого заглавия серии или
 +
многочастного монографического ресурса
 +
Сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельные сведения, относящиеся к заглавию серии или
 +
многочастного монографического ресурса
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к серии или
 +
многочастному монографическому ресурсу
 +
Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к серии
 +
или многочастному монографическому ресурсу
 +
ISSN серии или многочастного монографического ресурса
 +
Номер выпуска серии или многочастного монографического
 +
ресурса
 +
Примечание
 +
Примечание о виде содержания и типе средства
 +
Примечание о библиографическом справочнике
 +
Примечание о периодичности
 +
Примечание о системных требованиях
 +
Примечание о режиме доступа
 +
Примечание об основном заглавии
 +
Примечания о природе, сфере применения, форме, назначении
 +
или языке
 +
Примечание о параллельных заглавиях и параллельных
 +
сведениях, относящихся к заглавию
 +
Примечание о сведениях об ответственности
 +
Примечания об издании и библиографической истории
 +
Примечание об изменениях в области издания
 +
Примечание о библиографической истории
 +
Примечание о связи с другими ресурсами
 +
Примечание о переводах
 +
Примечание о репродуцированных изданиях
 +
Примечание о других изданиях
 +
Примечание о приложениях, вкладышах и т.п.
 +
Примечание о приложении к или вкладыше в
 +
Примечание о других связях
 +
 +
6.2
 +
6.2.2
 +
6.2.2
 +
6.3
 +
6.3.1
 +
6.4
 +
6.4.1
 +
6.5
 +
6.6
 +
7
 +
7.01
 +
7.02
 +
7.03
 +
7.04
 +
7.05
 +
7.1.1
 +
7.1.2
 +
7.1.3
 +
7.1.4
 +
7.2
 +
7.2.2
 +
7.2.3
 +
7.2.4
 +
7.2.4.1
 +
7.2.4.2
 +
7.2.4.3
 +
7.2.4.4
 +
7.2.4.5
 +
7.2.4.6
 +
 +
Примечание о связях между продолжающимися ресурсами
 +
Примечание о типе материала или специфическом типе ресурса
 +
Примечание об издании, производстве, распространении, и т.п.
 +
Примечание о физическом описании
 +
Примечание о сериях и многочастных монографических
 +
ресурсах
 +
Примечание о содержании
 +
Примечание об идентификаторе ресурса и условиях
 +
доступности
 +
Примечание о переплете
 +
Примечание об основе описания
 +
Примечание, содержащее резюме
 +
Примечание об использовании / читательском назначении
 +
Примечание о номерах
 +
Примечание о конкретной физической единице
 +
Идентификатор ресурса
 +
Стандартный идентификатор
 +
Фирменный знак и фирменный (производственный) номер
 +
Фингерпринт
 +
Пояснения к идентификатору
 +
Ключевое заглавие
 +
Условия доступности
 +
Пояснения к условиям доступности
 +
39
 +
7.2.4.7
 +
7.3
 +
7.4
 +
7.5
 +
7.6
 +
7.7
 +
7.8
 +
7.8.2
 +
7.9
 +
7.10.2
 +
7.10.3
 +
7.10.4
 +
7.11
 +
8.1
 +
8.1.2
 +
8.1.4
 +
8.1.5
 +
8.1.3
 +
8.2
 +
8.3
 +
8.3.2
 +
 +
===<span id="A.3.2"></span>А.3.2 Пунктуація===
 +
 +
<span id="A.3.2.1"></span>'''А.3.2.1''' Каждому элементу описания предшествует предписанный знак
 +
пунктуации, или этот элемент обрамляется знаками с двух сторон. Перед
 +
первым элементом области предшествующий знак предписанной пунктуации
 +
опускается. Перед знаком и после него ставится пробел (один пробел на
 +
клавиатуре или стандартный печатный пробел), за исключением запятой (, ) и
 +
точки (. ), перед которыми пробел не ставится. Использование
 +
дополнительных знаков пунктуации, а также пробелов вокруг них
 +
оставляется на усмотрение каталогизирующих организаций. Предписанная
 +
пунктуация соблюдается, даже если это ведет к двойной пунктуации (см.
 +
А.3.2.7). О пунктуации для систем письма справа налево, см. А.3.2.11 и
 +
Приложение B.
 +
 +
<span id="A.3.2.2"></span>'''А.3.2.2''' Как круглые ( ( ) ), так и квадратные ( [ ] ) скобки
 +
рассматриваются как единый знак пунктуации, и предшествующий пробел
 +
приводят перед первой (открывающей) круглой или квадратной скобкой, а
 +
последующий пробел – после второй (закрывающей) круглой или квадратной
 +
скобки (исключения см. А.8). Если до или после круглых или квадратных
 +
скобок имеется знак пунктуации, предписанный правилами описания, до или
 +
после которого должен быть пробел, то приводят только один пробел. Если
 +
за закрывающей круглой или квадратной скобкой следует запятая или точка,
 +
являющаяся знаком предписанной пунктуации, или любой знак пунктуации,
 +
взятый из ресурса, то пробел не используется.
 +
. –#[Б.м.]#: Издатель
 +
но не: . –##[Б.м.]##: Издатель
 +
Ред. коммент.: Знак “#”используется в этом примере, только чтобы
 +
изобразить пробел и, естественно, не ставится в записи.
 +
 +
<span id="A.3.2.3"></span>'''А.3.2.3''' Каждой области описания, кроме первой, предшествует точка,
 +
пробел, тире, пробел (. – ), если только область не отделена чётко от
 +
предыдущей с помощью абзаца. В этом случае точка, пробел, тире, пробел
 +
могут быть заменены на точку (.) в конце предшествующей области.
 +
 +
<span id="A.3.2.4"></span>'''А.3.2.4''' Если первый элемент области не присутствует в описании, то
 +
первым знаком пунктуации для следующего элемента, который
 +
присутствует, становится знак точка, пробел, тире, пробел (. – ),
 +
предшествующие области.
 +
 +
<span id="A.3.2.5"></span>'''А.3.2.5''' Если область повторяется, каждому повторению предшествует
 +
точка, пробел, тире, пробел (. – ), за исключением условия, описанного в
 +
пункте А.3.2.3.
 +
 +
<span id="A.3.2.6"></span>'''А.3.2.6''' Если элемент повторяется, то каждому повторению
 +
предшествует знак пунктуации, предписанный для данного элемента.
 +
 +
<span id="A.3.2.7"></span>'''А.3.2.7''' Если элемент или область заканчиваются точкой, а
 +
предписанный знак пунктуации для следующего элемента – также точка, то
 +
дают обе точки, чтобы учесть и пунктуацию сокращения, и пунктуацию,
 +
предписанную правилами описания.
 +
 +
Примеры
 +
3rd ed.. –
 +
а не 3rd ed. –
 +
And then ... . – 4th ed.
 +
а не And then ... – 4th ed.
 +
by J. Smith, Esq.. –
 +
а не J. Smith, Esq. –
 +
National flight [Электронный ресурс] / by Air Flight Inc.. Navigation advi-
 +
sor / Interactive Mapping Corporation
 +
а не National flight [Электронный ресурс] / by Air Flight Inc. Navigation
 +
advisor / Interactive Mapping Corporation
 +
 +
<span id="A.3.2.8"></span>'''А.3.2.8''' Два знака пунктуации могут быть использованы во всех или в
 +
большинстве областей:
 +
а) В квадратные скобки заключают информацию, найденную за пределами
 +
предписанных источников и вставки в описание.
 +
Если следующие друг за другом элементы одной области введены в
 +
описание не из предписанных правилами источников, то каждый из
 +
элементов заключают в отдельные квадратные скобки;
 +
Примеры
 +
а не . – [S.l.] : [s.n.]
 +
. – [S.l. : s.n.]
 +
а не . – [2nd ed.]. – [S.l.] : [s.n.]
 +
. – [2nd ed.]. – [S.l. : s.n]
 +
. — ([Historical instruments at the Victoria and Albert
 +
Museum] ; [4])
 +
а не . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert
 +
Museum ; 4])
 +
b) Многоточие, т. е. три точки ( ... ), обозначает пропуск некоторой части
 +
элемента. До и после многоточия ставится пробел.
 +
 +
<span id="A.3.2.9"></span>'''А.3.2.9''' Если внутри области или элемента одна и та же информация
 +
представлена на более чем одном языке и/или более чем в одной графике,
 +
применяют следующие положения:
 +
 +
Если один элемент записан на более чем одном языке и/или более чем в
 +
одной графике, перед информацией на каждом языке кроме первого и/или в
 +
каждой графике кроме первой ставится пробел, знак равенства, пробел ( = ).
 +
Если в одной области два или более элементов записаны на более чем одном
 +
языке и/или более чем в одной графике, то элементы на каждом языке и/или
 +
в каждой графике дают вместе с соответствующей предшествующей
 +
пунктуацией для каждого элемента. Перед всей группой элементов на первом
 +
языке и/или в первой графике ставят знак пунктуации, соответствующий
 +
первому элементу. Каждой следующей группе предшествует пробел, знак
 +
равенства, пробел ( = ).
 +
Если одна группа сведений (например, сведения об ответственности) дана
 +
частично на одном языке и/или в одной графике, а частично на нескольких
 +
языках или в нескольких графиках, то различные лингвистические формы
 +
приводят вместе; знаки равенства или другие знаки пунктуации используют
 +
соответственно правилам.
 +
 +
<span id="A.3.2.10"></span>'''А.3.2.10''' Область или элемент, которые не применяют для данного
 +
ресурса, не включают в описание. Соответствующие знаки предписанной
 +
пунктуации до или после такой области или элемента также опускают.
 +
 +
<span id="A.3.2.11"></span>'''А.3.2.11''' Если данные приводят в нелатинской графике, предписанная
 +
пунктуация может приводиться в соответствующих символах этой графики.
 +
Аналогично, при письме справа налево комбинация предписанной
 +
пунктуации, состоящая из точки, пробела, тире, пробела, читается справа
 +
налево.
 +
Пример
 +
– .‫ןיתולאהנדרי‬ / ( ‫רתנספו‬ ‫לילחל‬ ‫)וא‬ ‫רתנספו‬ ‫רונכל‬ ‫הניטנוס‬
 +
.cop. 1982 , ‫תילארשי‬ ‫הקיסומל‬ ‫ןוכמ‬ : ‫ביבא‬ ‫לת‬
 +
См. в Приложении В, как приводят информацию, записанную двумя
 +
системами письма: слева направо и справа налево.
 +
 +
<span id="A.3.3"></span>'''А.3.3''' Полная модель пунктуации для каждой области представлена в
 +
начале области.
 +
 +
==<span id="A.4"></span>А.4 Джерела інформації ==
 +
 +
===<span id="A.4.1"></span>А.4.1 Основа опису===
 +
 +
Для всех видов материала ресурс в целом является основой описания. При
 +
выборе основы описания библиографической единицы, которую будут
 +
описывать, необходимо учитывать следующее:
 +
 +
'''''Одночастные монографические ресурсы:''''' ресурс в целом
 +
 +
'''''Многочастные монографические ресурсы:''''' предпочтение отдается
 +
источнику, идентифицирующему весь ресурс и относящемуся к ресурсу в
 +
целом, а если такого источника нет, то за основу берется первый выпуск или
 +
часть; или, при отсутствии его, самый ранний из доступных выпусков или
 +
частей.
 +
Об аналитическом описании части см. Одночастные
 +
монографические ресурсы.
 +
 +
'''''Сериальные ресурсы:''''' первый выпуск или часть; или, при отсутствии его,
 +
самый ранний из доступных выпусков или частей. Для нумерованных
 +
сериальных ресурсов первым выпуском или частью считается выпуск или
 +
часть с наименьшим номером или с самым ранним хронологическим
 +
обозначением. Для ненумерованных сериальных ресурсов первым выпуском
 +
или частью считается выпуск или часть с наиболее ранней датой издания,
 +
производства и/или распространения. Как правило, предпочтение отдается
 +
первому (или самому раннему) выпуску или части, а не источнику,
 +
относящемуся к ресурсу в целом или относящемуся более чем к одному
 +
выпуску или части.
 +
 +
Область
 +
0. Вид содержания
 +
и
 +
средства
 +
1. Заглавие и сведения об
 +
ответственности
 +
2. Издание
 +
3. Специфические сведения о
 +
материале
 +
или типе ресурса
 +
Основа описания
 +
тип Все выпуски или части
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Все выпуски или части
 +
Для нумерации (сериальные
 +
ресурсы): Первый и последний
 +
выпуски или части для каждой
 +
системы или последовательности
 +
нумерации
 +
4. Публикация, производство,
 +
распространение и т. д.
 +
 +
Место и издатель,
 +
производитель,
 +
распространитель и т. д.
 +
Место и изготовитель
 +
Дата
 +
5. Физическое описание
 +
6. Серия и многочастный
 +
монографический ресурс
 +
7. Примечание
 +
8. Идентификатор ресурса и
 +
условия доступности
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Первый и/или последний выпуски
 +
или части
 +
Все выпуски или части
 +
Все выпуски или части
 +
Все выпуски или части и любые
 +
другие источники
 +
Все выпуски или части и любые
 +
другие источники
 +
Интегрируемые ресурсы: текущая итерация, за исключением начальной
 +
даты издания
 +
 +
Область Основа описания
 +
0. Вид содержания и тип средства
 +
1. Заглавие и сведения об
 +
ответственности
 +
2. Издание
 +
3. Специфические сведения о
 +
материале
 +
или типе ресурса
 +
4. Публикация, производство,
 +
распространение и т. д.
 +
Место и издатель,
 +
производитель,
 +
распространитель и т. д.
 +
Место и изготовитель
 +
Даты
 +
5. Физическое описание
 +
6. Серия и многочастный
 +
монографический ресурс
 +
7. Примечание Текущая итерация
 +
Текущая итерация
 +
8. Идентификатор ресурса и условия
 +
доступности
 +
Текущая итерация
 +
Все итерации
 +
Текущая итерация
 +
Текущая итерация
 +
Первая и/или последняя итерации
 +
Текущая итерация
 +
Текущая итерация
 +
Все итерации и любой другой
 +
источник
 +
Все итерации и любой другой
 +
источник
 +
 +
===<span id="A.4.2"></span>А.4.2 Переважні джерела інформації===
 +
 +
Выбор предпочтительного источника информации зависит от типа
 +
материала, но существуют общие главные критерии:
 +
– полнота данных для идентификации: источник, дающий наиболее полную,
 +
чёткую и заслуживающую доверие информацию
 +
– приближенность источника к данным: источник, который наиболее близок
 +
к содержанию ресурса, т.е. внутренний источник, и
 +
– неизменность источника информации: источник, отличающийся
 +
наибольшим постоянством.
 +
Если у ресурса есть несколько источников, которые подходят под
 +
определение предпочтительного источника информации, выбирают первый
 +
по порядку, кроме следующих случаев:
 +
– Если у ресурса есть предпочтительные источники информации на
 +
более чем одном языке или в более чем одной графике, предпочтительный
 +
источник информации определяется в следующем порядке:
 +
1. источник на языке или в графике, которые соответствуют языку или
 +
графике содержания или преобладающим языку или графике содержания
 +
ресурса
 +
2. источник на языке или в графике перевода, если перевод можно
 +
считать ресурса
 +
3. источник на языке или в графике оригинала содержания
 +
4. источник первый по порядку.
 +
– Если у ресурса есть несколько предпочтительных источников
 +
информации, на которых указаны разные даты, выбирают источник с
 +
наиболее поздней датой.
 +
 +
====<span id="A.4.2.1"></span>А.4.2.1 Друковані ресурси====
 +
 +
=====<span id="A.4.2.1.1"></span>А.4.2.1.1 Ресурси в латинській графіці=====
 +
 +
Предпочтительным источником информации является титульная страница
 +
или, при её отсутствии, заменитель титульной страницы. Заменитель
 +
титульной страницы выбирают в соответствии с принципами, изложенными
 +
в А.4.2. Такие источники как обложка и корешок нельзя рассматривать как
 +
предпочтительный источник информации, если они не были выпущены
 +
вместе с ресурсом.
 +
Если информация, традиционно имеющаяся на титульной странице, дана на
 +
развороте, с повторениями или без них, то эти две страницы рассматривают
 +
как предпочтительный источник информации.
 +
Титульные страницы, которые не выбраны в качестве предпочтительного
 +
источника информации или в качестве составной части единого источника
 +
информации, относят к другим прелиминариям.
 +
 +
Если у ресурса отсутствует предпочтительный источник информации,
 +
относящийся к ресурсу в целом, см. А.4.2.5.
 +
Для монографических ресурсов:
 +
Если в одночастном монографическом ресурсе есть несколько
 +
титульных страниц, для описания выбирают ту, которая наиболее
 +
детально характеризует ресурс (например, для монографии в
 +
серии – это частная титульная страница, для факсимильной
 +
репродукции – титульная страница со сведениями о
 +
репродукции) (см. также 1.1.4.2).
 +
Если многочастный монографический ресурс каталогизируется в
 +
целом, общая для всех томов титульная страница используется в
 +
качестве предпочтительного источника информации.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если заменитель титульной страницы не может быть выбран в
 +
соответствии с принципами, изложенными в А.4.2, источники
 +
рассматривают в следующем порядке: колофон, шмуцтитул,
 +
другие прелиминарии, заглавие перед текстом, заглавие описи
 +
содержимого, колонтитул, инципит, эксплицит, первые слова
 +
основного текста, первые слова ресурса. Для каждого описания
 +
только одна страница, часть страницы или часть ресурса может
 +
быть признана заменителем титульной страницы.
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Предпочтительным источником информации является титульная
 +
страница или её заменитель в выпуске или итерации,
 +
используемых в качестве основы для описания (см. А.4.1).
 +
Заменитель титульной страницы для продолжающегося ресурса с
 +
отсутствующей титульной страницей берется из определенных
 +
источников в следующем порядке предпочтения:
 +
1. частная титульная страница, обложка, заглавие перед текстом,
 +
флаговый заголовок, редакционная полоса, колофон;
 +
2. другие прелиминарии и информация, которая может быть
 +
найдена на суперобложке, в верхней и нижней части страниц
 +
текста (например, колонтитул);
 +
3.
 +
остальная часть
 +
послесловие,
 +
 +
оглавление, текст, приложения и т. д.;
 +
4. справочные источники вне ресурса и не связанные с ним
 +
(например, библиографии, издательские списки).
 +
 +
=====<span id="A.4.2.1.2"></span>А.4.2.1.2 Ресурси в нелатинській графіці=====
 +
 +
Если колофон ресурса в нелатинской графике содержит полную
 +
библиографическую информацию, то колофон считается предпочтительным
 +
источником информации в следующих случаях:
 +
а) страница, расположенная на месте титульной, содержит только основное
 +
заглавие, наподобие шмуцтитула;
 +
b) страница, расположенная на месте титульной, содержит основное
 +
заглавие с другой библиографической информацией или без неё в виде
 +
каллиграфии (при этом полные библиографические сведения в колофоне
 +
даны традиционными китайскими иероглифами, которые используются
 +
в современной китайской, японской и корейской печати);
 +
c) страница, расположенная на месте титульной, содержит только западно-
 +
европейский вариант заглавия с выходными данными или без них.
 +
 +
====<span id="A.4.2.2"></span>А.4.2.2 Картографічні ресурси і нерухомі зображення====
 +
 +
Предпочтительный источник информации для описания картографических
 +
ресурсов и неподвижных изображений выбирают в следующем порядке
 +
предпочтения:
 +
a) сам ресурс;
 +
b) контейнер (папка, обложка, конверт и т. д.) или футляр, коробка и
 +
подставка глобуса, выпущенные издателем или изготовителем
 +
ресурса;
 +
c) сопроводительный текст или брошюра;
 +
d) источники вне ресурса, такие как каталог, библиография и т. д.
 +
Предпочтительный источник информации для атласа выбирают в
 +
соответствии с критериями для монографических или продолжающихся
 +
ресурсов (см. А.4.2.1.1).
 +
 +
====<span id="A.4.2.3"></span>А.4.2.3 Мультимедійні та аудіовізуальні ресурси====
 +
 +
Многие мультимедийные ресурсы, звукозаписи, видеозаписи и кинофильмы
 +
не имеют единого источника информации для создания библиографического
 +
описания. Поэтому при описании ресурса иногда приходится выбрать из
 +
таких неравнозначных источников информации, как содержание самого
 +
 +
ресурса (где данные могут быть в видео и/или аудио форме), прикрепленная
 +
этикетка, контейнер или вкложение, или другой сопроводительный
 +
текстовый материал, например, руководство.
 +
Предпочтительными источниками следует считать:
 +
a) источник,
 +
который
 +
идентифицирует
 +
произведение
 +
или
 +
произведения, содержащиеся в ресурсе, и неразрывно связан с этим
 +
ресурсом, например, титульные кадры фильма или этикетка диска
 +
b) источник,
 +
который
 +
идентифицирует
 +
произведение
 +
или
 +
произведения, содержащиеся в ресурсе, и сопровождает этот
 +
ресурс, например, вкладыш с описанием, выпущенный вместе с
 +
диском.
 +
Текстовые источники, как правило, предпочтительнее звуковых. Однако,
 +
если текстовая информация недостаточна или явно ошибочна, а весь
 +
звуковой источник более адекватен, то предпочтение может быть отдано
 +
последнему.
 +
 +
====<span id="A.4.2.4"></span>А.4.2.4 Електронні ресурси====
 +
 +
Предпочтительными источниками информации следует считать:
 +
a) источник, который идентифицирует ресурс в целом и содержится в
 +
самом ресурсе, например, титульный экран, главное меню, сведения о
 +
программе, первый вывод информации на экран, главное меню,
 +
заголовок файла, включая строки «Тема:», домашняя страница,
 +
кодированная информация (например, заголовок TEI (TEI header),
 +
заголовок HTML-страницы (HTML title));
 +
b) источник, который идентифицирует ресурс в целом и находится на
 +
физическом носителе или его этикетках;
 +
c) контейнер,
 +
выпущенный
 +
издателем,
 +
производителем
 +
или
 +
распространителем;
 +
d) документация, или другой сопроводительный материал (например,
 +
письмо издателя), который идентифицирует ресурс.
 +
 +
====<span id="A.4.2.5"></span>А.4.2.5 Ресурси без загального джерела інформації====
 +
 +
Одночастные монографические ресурсы: Если нет предпочтительного
 +
источника информации, применимого к ресурсу в целом, но каждое
 +
содержащееся
 +
в
 +
нем
 +
произведение
 +
имеет
 +
свой
 +
собственный
 +
предпочтительный источник информации, в том числе ресурсы с версиями
 +
одного и того же произведения на разных языках, то эти несколько
 +
источников информации могут рассматриваться вместе как один источник
 +
информации.
 +
Многочастные монографические ресурсы: Если нет предпочтительного
 +
источника информации, применимого к ресурсу в целом, а каждая часть
 +
имеет свой собственный предпочтительный источник информации, то
 +
выбирают предпочтительный источник информации для первой из
 +
имеющихся частей.
 +
Продолжающиеся ресурсы: Если ресурс содержит более одного
 +
произведения, и каждое имеет свой собственный предпочтительный
 +
источник информации и свою нумерацию, то для каждого делают отдельное
 +
описание. Соответствующее пояснение относительно раздельных описаний
 +
дают в области 7 (см. 7.2.4.6).
 +
 +
====<span id="A.4.2.6"></span>А.4.2.6 Ресурси, що не містять джерела інформації====
 +
 +
Если на ресурсе отсутствует источник информации, могут быть
 +
использованы источники вне ресурса, например, каталог, библиография или
 +
обзор.
 +
 +
===<span id="A.4.3"></span>А.4.3 Приписувані джерела===
 +
Для каждой области определенные источники обозначены как предписанные
 +
источники информации, они перечислены в порядке предпочтения.
 +
Если элементы данных для области 1 находятся в разных источниках
 +
(заглавия с титульной страницы и с обложки), источник выбирают в
 +
соответствии с порядком предпочтения источников (см. каждую область и
 +
А.4.2), и данные записывают в той форме, в какой они приведены в
 +
выбранном источнике. Если возможно, соблюдают такой же порядок
 +
следования информации, как в этом источнике.
 +
Для областей 2, 3, 4 и 6 предписано множество источников, так что их
 +
комбинация и составляет предписанный источник. Если элементы данных
 +
для этих областей находятся в разных источниках, источник выбирают в
 +
соответствии с порядком предпочтения источников (см. каждую область и
 +
А.4.2), и данные приводят в той форме, в какой они там приведены. Если
 +
возможно, соблюдают такой же порядок следования информации, как в этом
 +
источнике.
 +
Информацию из источника, который не является предписанным для областей
 +
с 1 по 4 и 6, заключают в квадратные скобки, если приводят в
 +
соответствующей области. Альтернативно, эта информация может быть дана
 +
без квадратных скобок в области 7. Информация, обнаруженная вне ресурса,
 +
может быть дана в области 7.
 +
Ресурс описывают так, как он был выпущен издателем, печатником,
 +
распространителем и т. д. Не может быть предписанным источником та часть
 +
ресурса, которая не была его частью, когда он был выпущен. Например,
 +
обложку или корешок переплета считают предписанным источником, если
 +
известно, что ресурс был выпущен в этом переплете.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если информация в области 1, 2, 4 или 6 взята не из
 +
предписанных для данной области источников, то источник
 +
информации указывают в области 7. Если в ресурсе отсутствует
 +
титульная страница, и в качестве альтернативного источника
 +
информации был выбран заменитель титульной страницы, его
 +
указывают в области 7 (см. 7.1.1.1), и это означает, что
 +
информация в областях 1, 2, 4 и 6 взята из заменителя титульной
 +
страницы.
 +
 +
==<span id="A.5"></span>А.5 Мова і графіка опису ==
 +
 +
Элементы областей 1, 2, 3, 4 и 6 обычно приводят дословно или записывают
 +
из ресурса и, следовательно, когда это практически возможно, на тех же
 +
языках и/или в тех же графиках, в которых они представлены на ресурсе.
 +
Вставки в этих областях заключают в квадратные скобки и дают на языке
 +
и/или в графике, соответствующих содержанию данной части описания, за
 +
исключением:
 +
- предписанных сокращений (см. А.6) и предписанных вставок (см. А.8,
 +
А.9);
 +
- сведений о функции распространителя (см. 4.2.5), а также дополнений
 +
к дате печатания (см. 4.3.7, 4.6), которые приводят в записи на языке
 +
и/или в графике, выбранных каталогизирующим учреждением.
 +
Термины, используемые в областях 5, 7 и 8, обычно не приводят дословно
 +
из ресурса и поэтому не требуют квадратных скобок для вставок и т. п.
 +
Термины дают на языке и/или в графике, выбранных каталогизирующим
 +
учреждением, за исключением случаев:
 +
- когда заглавие оригинала или вариант заглавия приведено в области 7;
 +
- когда цитаты приведены в области 7;
 +
- когда ключевое заглавие приведено в области 8.
 +
Определенные положения в ISBD указывают конкретный английский термин
 +
или фразу, которые следует использовать в описании. Каталогизирующее
 +
учреждение может использовать эквивалентный термин или фразу на
 +
выбранном им языке.
 +
Элемент описания ресурса, графика которого отличается от графики,
 +
выбранной каталогизирующим учреждением, может быть, при
 +
необходимости, транслитерирован или транскрибирован в графику
 +
учреждения без квадратных скобок. Если алфавит вышел из употребления
 +
или не может быть использован по другим причинам, следует искать
 +
подходящую альтернативу, например, вместо церковнославянской
 +
кириллицы использовать кириллический гражданский шрифт.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Орфография слов, взятых из ресурса, сохраняется, но лигатуры и
 +
другие прежде существовавшие формы букв и диакритических
 +
знаков могут быть транскрибированы в свои современные
 +
формы, если прежде существовавшие формы не используются
 +
данным каталогизирующим учреждением. Другая форма
 +
написания букв не учитывается, если нет отличий от
 +
современной орфографии. Знаки ударения и другие
 +
диакритические знаки, отсутствующие в источнике, не
 +
добавляют. Для записи прописных и строчных букв см. А.7.
 +
Вставки каталогизирующего учреждения следует делать в
 +
современной орфографии. Для латинских вставок см. А.6.1.
 +
 +
==<span id="A.6"></span>А.6 Пропуски і скорочення ==
 +
 +
<span id="A.6.1"></span>'''А.6.1''' Сокращения, которые находятся в источнике информации,
 +
используемом для описания, приводят дословно так, как они представлены
 +
на источнике. В области 1 данные не пропускают и не сокращают.
 +
В исключительных случаях допускаются пропуски в определенных элементах
 +
описания, при условии, что информацию опускают в конце или середине
 +
элемента (например, длинное основное заглавие или основное заглавие
 +
сериального ресурса, в которое входит дата или число, меняющиеся от
 +
выпуска к выпуску, см. 1.1.5.1). В таких случаях пропуск обозначают
 +
многоточием (...).
 +
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
При наличии контрактур и сокращений, соответствующих
 +
рукописной традиции сокращения длинных и часто
 +
встречающихся слов, они могут быть записаны как в ресурсе или
 +
раскрыты (приведены в полной форме) при возможности.
 +
Каждый случай расшифровки заключают в квадратные и скобки
 +
или дают примечание в области 7.
 +
Примеры
 +
Boetij viri celeberrimi de [con]solatio[n]e phylosophie liber : cu[m]
 +
optimo [com]me[n]to beati Thome
 +
Dialogus beati Gregorij Pape : eiusq[ue] diaconi Petri in quattuor
 +
libros diuisus : de vita [et] miraculis patru[m] italicor[um] : [et] de
 +
eternitate a[n]imarum
 +
Если значение сокращения или контрактуры предположительное,
 +
то за предположительной расшифровкой ставится знак вопроса
 +
(например, amico[rum?]). Если нельзя определить значение
 +
сокращения или контрактуры, то для каждого неопределимого
 +
сокращения или контрактуры ставят знак вопроса в квадратных
 +
скобках (например, amico[?], [?]s), или можно оставить
 +
сокращение или контрактуру как в ресурсе.
 +
 +
<span id="A.6.2"></span>'''А.6.2''' В случае, если опускают информацию в единственных сведениях
 +
об ответственности, состоящих из нескольких имён лиц или наименований
 +
организаций (см. 1.4.5.3), пропуск обозначают многоточием и предписанным
 +
сокращением et al. ( = et alii, и другие), или, для записей в нелатинской
 +
графике – его эквивалентом в другой графике. Вставленное словосочетание
 +
заключают в квадратные скобки.
 +
 +
<span id="A.6.3"></span>'''А.6.3''' Отдельные сокращения предписаны в специальных положениях
 +
(например, 4.1.14, 4.2.12).
 +
 +
<span id="A.6.4"></span>'''А.6.4''' Для многих положений оговорено применение «стандартных
 +
сокращений» (например, в сведениях об издании, см. 2.1.2) без точного
 +
определения форм сокращений, которые следует использовать. Эти
 +
сокращения не предписаны, но рекомендуется пользоваться
 +
международными или национальными стандартами (см. Приложение С).
 +
Сокращения, используемые в примерах, которые отличаются от
 +
предписанных в А.6.2. и А.6.3, являются иллюстративными, а не
 +
предписанными (см. также Приложение D). Некоторые латинские
 +
сокращения используются для того, чтобы упростить международный обмен
 +
библиографическими записями и избежать необходимости применять
 +
библиографирующими учреждениями эквиваленты в соответствии с
 +
текстами на всевозможных языках.
 +
 +
<span id="A.6.5"></span>'''А.6.5''' Инициалы и акронимы записывают без внутренних пробелов, не
 +
зависимо от того, как они представлены в ресурсе.
 +
Примеры
 +
Pel battesimo di S.A.R. Ludovico ...
 +
KL lanuarius habet dies xxxi
 +
Secundum usum S.R.E.
 +
Prediche del M.R.P.C.M.
 +
Сокращения, состоящие из более чем одной буквы, рассматривают как
 +
отдельные слова и отделяют пробелами от предыдущих или последующих
 +
слов или инициалов.
 +
Примеры
 +
Ph. D.
 +
Mr J.J. Rousseau
 +
Если несколько отдельных сокращений, инициальных аббревиатур и т. п.
 +
находятся рядом, то их отделяют друг от друга пробелом.
 +
Примеры
 +
par R.F. s. d. C.
 +
M. J.P. Rabaut
 +
 +
==<span id="A.7"></span>А.7 Прописні літери ==
 +
Как правило, для систем письма, где прописные буквы имеют значение,
 +
первая буква первого слова в каждой области должна быть прописной;
 +
первая буква первого слова некоторых элементов или частей элементов
 +
также должна быть прописной (например, параллельное заглавие,
 +
альтернативное заглавие, частное заглавие). В остальных случаях прописные
 +
буквы применяют в соответствии с правилами языка и/или графики,
 +
используемых в описании (см. А.5 о языке, графике и форме букв при
 +
дословном приведении). Если несколько языков и/или видов графики
 +
используется в описании, то прописные буквы применяют в соответствии с
 +
правилами каждого языка и/или каждого вида графики, даже если это
 +
приведет к различиям в написании прописных букв в разных элементах
 +
одного описания.
 +
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Буквы, имеющие значение цифр в хронограмме в области
 +
заглавия или в выходных данных, или в акростихе в
 +
стихотворном тексте, дают как прописные. Вставки,
 +
используемые каталогизирующим учреждением, должны
 +
соответствовать современной орфографии.
 +
Пример
 +
Anno Vt speraMUs, pace CoronanDo [1610]
 +
Более крупная прописная буква I в конце латинских слов
 +
является лигатурой, представляющей ii или ij. Она может быть
 +
приведена в раскрытой форме (см. А.6.1) или может быть
 +
оставлена без изменений.
 +
В ранних печатных шрифтах предусматривалась только одна
 +
буква для прописных I и J, и одна – для U и V. (Строчные i/j и u/v
 +
также использовались попеременно. Различия состояли только в
 +
используемых шрифтах и были скорее графическими, чем
 +
орфографическими, но обе буквы присутствовали в большинстве
 +
печатных шрифтов). Прописные буквы U и V начали различать в
 +
начале XVI века, а различия в использовании I и J, i и j, u и v
 +
пришли в конце XVI века. <ref>Однак послідовне використання даних літер як різних букв встановилося не раніше 19
 +
століття. См. D.B. Updike, Printing types : their history, forms and use. – Cambridge : Harvard University Press, 1937,
 +
p. 22, note.</ref>
 +
 +
Есть небольшие различия в правилах записи для I и J, и для U и
 +
V, используемых в международном каталогизационном
 +
сообществе. Они могут варьироваться от фактического
 +
воспроизведения прописных букв, используемых в оригинале, до
 +
конвертирования V в u в большинстве случаев. Применяться
 +
должен один последовательный метод конверсии, выбранный
 +
каталогизирующим учреждением.
 +
Например, если прописные буквы не воспроизводятся, как в
 +
оригинале, чередующиеся I и J, U и V, и VV или UU,
 +
представляющие W, записывают так, как они представлены, т. е.:
 +
I или J как i или j, IJ в конце слова как ij, U и V как u и v, VV как
 +
vv,
 +
 +
или I или J могут быть конвертированы в i или j, U и V – в u или
 +
v, а VV – в w в соответствии с современными правилами
 +
орфографии.
 +
Если невозможно отличить одну прописную букву от другой
 +
(например, I/J или U/V в готическом шрифте), они должны быть
 +
приведены в соответствии с современной орфографией языка,
 +
используемого в ресурсе.
 +
Примеры
 +
JOHANNES как Johannes
 +
JSAK как Isak
 +
 +
==<span id="A.8"></span>А.8 Друкарські помилки==
 +
Неточности или слова с орфографическими ошибками приводят так, как они
 +
приведены в ресурсе. За ними может быть указано sic в квадратных скобках и
 +
с пробелами до и после ( [sic] , или может быть добавлен правильный
 +
вариант в квадратных скобках, при этом перед верным вариантом слова
 +
ставят i.e. (id est. – «то есть») или его эквивалент на другом языке и/или в
 +
другой графике.
 +
Примеры
 +
Chansons créés et interprétés [sic]
 +
The world in anger [i.e.danger]
 +
Looser [i.e. Loser] takes all
 +
The notted [i.e. noted] history of Mother Grim
 +
Barcelonette [i.e. Barcelonnette]
 +
Golden Vienese [sic] waltzes
 +
compuesto por Luis de Bricñneo [i.e. Briceño]
 +
Small busines [sic] encyclopedias
 +
An hnmble [sic] address
 +
To my loaing [sic] friend
 +
Antiqvtates [i.e. Antiqvitates] Alstetenses et Palatinatvs Saxonici
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если печатник оставил пустое место для начальной буквы, чтобы
 +
вставить её от руки, эту букву приводят в описании в квадратных
 +
скобках, а в области 7 дают пояснение к вставке.
 +
 +
Пример
 +
[T]he true history of recent events
 +
Примеч.: Пробел для инициала оставлен печатником
 +
Пробелы, сделанные специально, чтобы оставить место для дат
 +
или имён и т. д., вписываемых позже вручную, приводят в
 +
квадратных скобках. Записывают термин “blank space” (пробел)
 +
или соответствующий эквивалент на языке, выбранном
 +
каталогизирующим учреждением. Приписки, сделанные от руки
 +
на этом месте, записывают в области 7 или приводят в
 +
квадратных скобках в области 1 с пояснением в области 7.
 +
Примеры
 +
Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen
 +
och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen
 +
Stockholms Rådhus den [blank space] Junii 176[blank space]
 +
Примеч.: Дата "19 Junii 1767" вписана от руки на титульной
 +
странице и на последней странице экземпляра x в
 +
собрании y
 +
или
 +
Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen
 +
och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen
 +
Stockholms Rådhus den [19] Junii 176[7]
 +
Примеч.: Даты в квадратных скобках вписаны от руки в
 +
экземпляре x в собрании y
 +
Если известно, что имеются экземпляры с исправленной
 +
опечаткой, и оба варианта описывают в одной записи, то в
 +
качестве основы описания используют более поздний вариант.
 +
Информацию об опечатке приводят в области 7.
 +
Примеры
 +
Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i
 +
städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela
 +
och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som
 +
fänad; jämte mycket annat, som kan tjena til förmon och nytta
 +
i åtskilliga hushållsstycken.
 +
Примеч.: Другое состояние имеет опечатку в заглавии:
 +
"sjukdo-"/"domar"
 +
. – Stockholm, : gedruckt bey Henr. C. Merckell, königl. Buchdr.
 +
im Grosz-Fürstenthum Finland., Anno 1721.
 +
Примеч.: Выходные сведения из колофона. Другое состояние
 +
имеет опечатку в колофоне: "Stocholm"
 +
 +
Перевернутые литеры приводят
 +
пояснительным примечанием.
 +
в
 +
правильном
 +
виде
 +
с
 +
Пример
 +
... virtue ...
 +
Примеч.: Буква “r” в “virtue” повернута в другую сторону
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Неточности или слова с орфографическими ошибками не
 +
приводят в основном заглавии (см. 1.1.5.1).
 +
 +
==<span id="A.9"></span>А.9 Символи і т. д. ==
 +
 +
Символ или другое обозначение, которое нельзя воспроизвести имеющимися
 +
средствами, заменяют описательным выражением или эквивалентом в
 +
соответствующих буквах или словах. Заменитель приводят в квадратных
 +
скобках и делают пояснительное примечание, если это необходимо для
 +
пользователей каталога. Если не может быть воспроизведён знак копирайта,
 +
его можно заменить словом или сокращением без квадратных скобок.
 +
Примеры
 +
/ by [E.B.C.]
 +
Примеч.: Инициалы автора представлены в виде нот
 +
I [love] Paris
 +
Примеч.: Слово "love" в заглавии представлено в виде символа сердца
 +
Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard [oak],
 +
our blessed constitution
 +
Прим: Слово "oak" представлено в виде гравюры дерева
 +
[3rd ed.]
 +
Прим: Информация об издании представлена в виде трех звёздочек
 +
, cop. 2009
 +
Ред. коммент.: Дата представлена как: ©2009.
  
Міжнародний стандартний
+
==<span id="A.10"></span>А.10 Дефекти ==
бібліографічний опис
 
  
Консолідоване видання
+
Дефекты в описываемой физической единице могут быть отмечены в
 +
примечании (см. 7.11)
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
В ISBD подразумевается, что экземпляры библиотечных
 +
материалов описывают в том виде, в каком они были выпущены,
 +
и не рассматриваются ситуации, когда полного экземпляра не
 +
существует или когда необходимо каталогизировать дефектный
 +
экземпляр при отсутствии библиографической записи для
 +
полного экземпляра.
 +
В первом случае, составители или пользователи баз данных,
 +
созданных вручную или машиночитаемых, должны понять, что
 +
описания, в которых есть информация о дефектах в процессе
 +
печатания, записях о посвящении, перепечатанных заново листах
 +
взамен изъятых и т. д., могут не относиться ко всем экземплярам
 +
этого издания.
 +
Во втором случае, сначала нужно постараться разыскать запись
 +
для полного экземпляра, а дефекты и другие специфические
 +
характеристики описать в области 7; но, если сведений о полном
 +
экземпляре нет, то информацию в области заглавия и сведений об
 +
ответственности, установленную каталогизатором логически,
 +
дают в квадратных скобках и с поясняющим примечанием.
 +
Альтернативные варианты связывают словом или ("or"). Если
 +
такая информация не может быть приведена, лакуны обозначают
 +
многоточием с пояснительным примечанием. Объем неполных
 +
экземпляров, если полный объем не может быть установлен
 +
логически, указывают в соответствии с положениями пункта
 +
5.1.4.1.5.
  
=Вступ =
+
==<span id="A.11"></span>А.11 Приклади ==
=А Загальні положення =
+
Примеры, приведенные в ISBD, являются иллюстративными и не должны
=.1 Сфера застосування, призначення та використання ==
+
служить правилами, за исключением тех положений, где чётко оговорено,
==А.2 Методика опису ресурсів ==
+
что форма, приведенная в примере, должна соблюдаться. Большинство
==А.3 Перелік елементів ISBD та пунктуація ==
+
примеров основано на описании реально существующих ресурсов.
==А.4 Джерела інформації ==
 
==А.5 Мова і графіка опису ==
 
==А.6 Пропуски і скорочення ==
 
==А.7 Прописні літери ==
 
==А.8 Друкарські помилки==
 
==А.9 Символи і т. д. ==
 
==А.10 Дефекти ==
 
==А.11 Приклади ==
 
  
 
=Специфікація елементів =
 
=Специфікація елементів =
  
=0 Область виду змісту і типу засобу =
+
=<span id="0"></span>0 Область виду змісту і типу засобу =
==0.1 Вид змісту ==
+
 
==0.2 Тип засобу ==
+
'''Вступ'''
=1 Область заголовку і відомостей про відповідальність=
+
 
==1.1 Основний заголовок==  
+
Цель области вида содержания и типа средства – обозначить в самом начале
==1.2 Паралельний заголовок==  
+
описания основной вид или виды, в которых выражено содержание ресурса,
==1.3 Відомості щодо назви ==
+
и тип или типы носителя, использованного для передачи этого содержания,
==1.4 Відомості про відповідальність ==
+
чтобы помочь пользователям каталога в идентификации и выборе ресурсов,
 +
соответствующих их потребностям.
 +
Повышение разнообразия и сложности содержания ресурсов и типов средств,
 +
а также растущее разнообразие пользователей с особыми информационными
 +
потребностями, требует большей конкретности в описании вида содержания
 +
и типа средства в самом начале записи. Предоставление полной информации
 +
о виде содержания и типе средства будет способствовать доступу для всех
 +
типов пользователей с особыми потребностями, обмену каталогизационными
 +
записями в корпоративных сетях и интероперабельности с другими
 +
стандартами метаданных в пространстве открытого доступа.
 +
Область вида содержания и типа средства состоит из двух элементов,
 +
каждый из которых выбирается из ограниченного списка: (1) вид
 +
содержания, один или несколько терминов, отражающих основной вид
 +
(виды), в которых выражено содержание ресурса, к которым могут быть
 +
добавлены одна или более характеристик содержания, уточняющих тип,
 +
сенсорную природу, размерность и/или наличие или отсутствие движения
 +
для описываемого ресурса; и (2) тип средства, обозначающий тип (типы)
 +
носителя, использованного для передачи содержания ресурса.
 +
 
 +
'''Зміст'''
 +
 
 +
0.1 Вид содержания
 +
0.2 Тип средства
 +
 
 +
'''Приписувана пунктуація'''
 +
 
 +
А. Термины характеристики содержания заключают в круглые скобки сразу
 +
вслед за термином вида содержания (()).
 +
Б. Если различные термины характеристики содержания применимы к
 +
одному и тому же виду содержания, каждому последующему термину
 +
характеристики содержания предшествует пробел, точка с запятой, пробел (
 +
; ).
 +
В. Термину типа средства предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ).
 +
Г. Если различные виды содержания содержатся в одном типе средства,
 +
каждому последующему термину вида содержания предшествует точка,
 +
пробел (. ).
 +
Д. Если ресурс состоит из различных типов средства и содержит различные
 +
виды содержания, каждой последующей паре сведений вид содержания : тип
 +
средства предшествует пробел, знак плюс, пробел ( + ).
 +
Образцы пунктуации
 +
Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства
 +
Вид содержания (характеристика содержания ; характеристика
 +
содержания) : тип средства
 +
Вид содержания. Вид содержания (характеристика содержания) :
 +
тип средства
 +
Вид содержания (характеристика содержания). Вид содержания
 +
(характеристика содержания) : тип средства
 +
Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства +
 +
Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства
 +
 
 +
'''Приписуване джерело'''
 +
 
 +
Сам ресурс
 +
 
 +
==<span id="0.1"></span>0.1 Вид змісту ==
 +
 
 +
Обязательный*
 +
Категории вида содержания отражают основной вид (виды), в которых
 +
выражается содержание ресурса. Термин или термины из нижеприведенного
 +
списка либо их эквиваленты дают на языке и в графике, выбранных
 +
каталогизирующей организацией. Для ресурсов со смешанным содержанием,
 +
в которых нет преобладающей части ресурса (т.е. все части равно значимы
 +
или важны), все термины, применимые к описываемому ресурсу, записывают
 +
в алфавитном порядке. В исключительных случаях, для ресурсов со
 +
смешанным содержанием, где три или более форм применимы, может быть
 +
дан термин разные виды содержания.
 +
Для ресурсов со смешанным содержанием, в которых одна часть ресурса
 +
преобладает, а содержание другой рассматривается как минимальное или
 +
случайное (например, печатные книги с большим количеством иллюстраций,
 +
но недостаточным, чтобы считаться преобладающим; записанная опера с
 +
некоторыми словами), виды содержания, которые не преобладают, могут
 +
быть опущены.
 +
 
 +
* Статус области обозначается словом Обязательная, а статус элемента
 +
– словом Обязательный, независимо от рода и числа названия элемента
 +
(Примечание редактора перевода).
 +
Термины Вида содержания
 +
Термин вида Определение и область применения термина
 +
содержания
 +
Движение
 +
содержание, выраженное посредством движения, т.е.
 +
действия или процесса перемещения предмета или лица;
 +
примеры включают запись движений танца, сценических
 +
действий или хореографии, но не включают движущиеся
 +
изображения, такие как кинофильмы (см. изображение)
 +
Звуки
 +
содержание,
 +
выраженное
 +
посредством
 +
звуков,
 +
производимых
 +
животными,
 +
птицами,
 +
природными
 +
источниками
 +
звуков,
 +
или
 +
подобных
 +
звуков,
 +
воспроизводимых человеческим голосом или цифровыми
 +
(либо аналоговыми) средствами; примеры включают записи
 +
песен птиц, криков животных, шумовых эффектов, но не
 +
включают записанную музыку (см. музыка) и записанную
 +
человеческую речь (см. устная речь)
 +
Изображение
 +
содержание, выраженное линией, формой, штриховкой и
 +
т.п.; изображение может быть неподвижным или
 +
движущимся, двухмерным или трехмерным; примеры
 +
включают репродукции произведений искусства, карты,
 +
рельефные карты, фотографии, дистанционные сенсорные
 +
изображения,
 +
стереоизображенияс,
 +
кинофильмы
 +
и
 +
литографии
 +
Музыка
 +
содержание, выраженное посредством упорядоченных
 +
тонов или звуков в последовательности, в сочетании и во
 +
временных взаимоотношениях, чтобы создать композицию;
 +
музыка может быть записанной с помощью знаков (ноты),
 +
исполняемой либо записанной в аналоговом или цифровом
 +
форматах в виде вокальных, инструментальных или
 +
механических звуков, обладающих ритмом, мелодией или
 +
гармонией; примеры включают ноты, например, партитуры
 +
или партии, а также музыкальные звукозаписи, например,
 +
концерты, оперы и студийные записи
 +
Предмет
 +
содержание, выраженное посредством как природных
 +
образований, так и сделанных человеком или выполненных
 +
машиной артефактов; называемые также трехмерными
 +
структурами или реалиями, артефакты включают в себя
 +
скульптуру, модели, игры, монеты, игрушки, здания,
 +
 
 +
оборудование, одежду, предметы культуры и т.п.;
 +
природные образования – окаменелости и минералы,
 +
насекомые, биологические образцы на слайдах и т. п.;
 +
картографические объекты включают глобусы, модели
 +
рельефа и поперечные сечения, предназначенные для
 +
рассматривания со стороны в трехмерном виде, но не
 +
включают рельефные карты (см. изображение)
 +
Программа
 +
содержание, выраженное посредством инструкций в
 +
цифровой кодировке, предназначенных для обработки и
 +
выполнения
 +
компьютером;
 +
примеры
 +
включают
 +
операционные
 +
системы,
 +
прикладное
 +
программное
 +
обеспечение и т.п.
 +
Текст
 +
содержание, выраженное посредством записанных слов,
 +
символов или чисел; примеры включают книги (печатные и
 +
электронные), переписку, базы данных журналов и
 +
микрофильмированные газеты
 +
Устная речь
 +
содержание, выраженное посредством звука голоса
 +
говорящего человека; примеры включают аудиокниги,
 +
радиопередачи, звукозаписи устных рассказов, аудиозаписи
 +
пьес, записанные как в аналоговом, так и в цифровом
 +
формате
 +
Электронные
 +
содержание, выраженное посредством данных в цифровой
 +
данные
 +
кодировке, предназначенных для компьютерной обработки;
 +
примеры включают числовые данные, данные о природных
 +
явлениях и т. п., которые используются компьютерными
 +
программами для вычисления средних значений,
 +
взаимосвязей и т.п., или для построения моделей и т. п., но,
 +
как правило, не предназначенные для отображения в
 +
необработанном
 +
виде.
 +
Не
 +
включают
 +
цифровую
 +
музыкальную звукозапись (см. музыка), речь (см. устная
 +
речь), звуки (см. звуки), воспроизводимые компьютером
 +
изображения (см. изображение), текстовой материал (см.
 +
текст)
 +
Разные виды смешанное содержание, когда применимы три или более
 +
содержания
 +
терминов вида
 +
Другой
 +
вид этот термин приводится, если ни один из выше
 +
содержания
 +
перечисленных терминов не может быть применен к
 +
содержанию описываемого ресурса
 +
 
 +
===<span id="0.1.1"></span>0.1.1 Характеристика змісту===
 +
 
 +
Обязательный, если применим
 +
 
 +
<span id="0.1.1.1"></span>'''0.1.1.1''' Категория вида содержания может быть дополнена одной или
 +
несколькими подкатегориями характеристики содержания, которые
 +
применимы к описываемому ресурсу. Характеристики содержания уточняют
 +
тип, наличие или отсутствие движения, размерность и сенсорную природу
 +
описываемого ресурса.
 +
Используют термины из нижеприведенных списков либо их эквиваленты на
 +
языке и в графике, выбранных каталогизирующей организацией, и приводят
 +
столько терминов, сколько может быть применено, чтобы дополнить или
 +
уточнить соответствующую категорию вида содержания. Характеристики
 +
содержания добавляют, если возможны различные варианты для данного
 +
вида содержания, например, текст (визуальный) или текст (тактильный);
 +
изображение (неподвижное ; двухмерное) или изображение (неподвижное ;
 +
трехмерное).
 +
 
 +
====<span id="0.1.1.2"></span>0.1.1.2 Специфікація типу====
 +
 
 +
Записанный
 +
знаками
 +
содержание, выраженное через определенную
 +
систему знаков с художественными целями
 +
(например, ноты, обозначение танцевальных и
 +
сценических движений), предназначенное для
 +
зрительного восприятия
 +
содержание, выраженное в слышимой или видимой
 +
форме в определенное время и записанное в ресурсе;
 +
включает в себя записанное исполнение музыки или
 +
движения, компьютерную музыку и т. п.
 +
Исполняемый
 +
Картографический
 +
содержание, представляющее поверхность или часть
 +
поверхности Земли или другого небесного тела в
 +
любом масштабе; включает в себя карты, атласы,
 +
глобусы, модели рельефа и т.п.
 +
 
 +
====<span id="0.1.1.3"></span>0.1.1.3 Специфікація руху====
 +
 
 +
(используют только с видом содержания изображение)
 +
Вид содержания изображение уточняется, чтобы показать наличие или
 +
отсутствие движения в изображении, являющемся содержанием ресурса.
 +
Движущееся
 +
Неподвижное
 +
 
 +
изобразительное содержание, которое воспринимается в
 +
движении,
 +
обычно
 +
посредством
 +
быстрой
 +
смены
 +
изображений
 +
изобразительное содержание, которое воспринимается как
 +
статическое
 +
 
 +
====<span id="0.1.1.4"></span>0.1.1.4 Специфікація розмірності====
 +
 
 +
(используют только с формой содержания изображение)
 +
Вид содержания изображение уточняется, чтобы показать количество
 +
пространственных измерений, в которых изображение, являющееся
 +
содержанием ресурса, предназначено для восприятия.
 +
Двухмерное
 +
изобразительное содержание, которое предназначено для
 +
восприятия в двух измерениях
 +
Трехмерное
 +
изобразительное содержание, которое предназначено для
 +
восприятия в трех измерениях
 +
 
 +
====<span id="0.1.1.5"></span>0.1.1.5 Сенсорна специфікація====
 +
 
 +
Этот атрибут обозначает орган чувств человека, с помощью которого
 +
содержание ресурса предназначено к восприятию при публикации.
 +
Визуальный
 +
Вкусовой
 +
Обонятельный
 +
Слуховой
 +
Тактильный
 +
 
 +
содержание, предназначенное для
 +
зрения
 +
содержание, предназначенное для
 +
вкуса
 +
содержание, предназначенное для
 +
обоняния
 +
содержание, предназначенное для
 +
слуха
 +
содержание, предназначенное для
 +
осязания
 +
 
 +
==<span id="0.2"></span>0.2 Тип засобу ==
 +
 
 +
Обязательный
 +
Категории типа средства отражают тип или типы носителя, использованного
 +
для передачи содержания ресурса. Категории, как правило, отражают формат
 +
хранения средства и размещения носителя в сочетании с типом
 +
воспроизводящего устройства, необходимого, чтобы просмотреть, проиграть,
 +
запустить, и т.п. содержание ресурса. Приводят термин или термины из
 +
нижеприведенного списка либо их эквиваленты на языке и в графике,
 +
выбранных каталогизирующей организацией. Для ресурсов со смешанными
 +
средствами, в которых нет преобладающей части ресурса (т.е. все части
 +
равно значимы или важны), записывают все термины, применимые к
 +
описываемому ресурсу. В исключительных случаях, для ресурсов со
 +
смешанными средствами, где применимы три или более средств, может быть
 +
дан термин разные средства. Для произведений со смешанными средствами,
 +
в которых одна часть ресурса преобладает, а другие типы средства
 +
рассматриваются как минимальные или случайные, типы средства, которые
 +
не преобладают, могут быть опущены.
 +
 
 +
Если для использования или восприятия ресурса не требуется
 +
воспроизводящего устройства, записывают термин непосредственный.
 +
 
 +
'''Терміни типу засобу'''
 +
 
 +
Термин типа средства Определение и область применения
 +
Аудио Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
звукопроигрывающих устройств
 +
средства, используемые для хранения записанного
 +
звука,
 +
предназначенные для использования с
 +
помощью воспроизводящих устройств, таких как
 +
проигрыватель, кассетный магнитофон, CD плеер,
 +
MP3 плеер или iPod; включают
 +
средства,
 +
используемые для хранения звука, записанного как
 +
в цифровом, так и аналоговом формате
 +
Видео Для ресурсов,
 +
воспроизводимых с помощью
 +
видеоплеера
 +
средства,
 +
используемые
 +
для
 +
хранения
 +
неподвижного или движущегося изображения,
 +
предназначенные для использования с помощью
 +
воспроизводящих устройств, таких как кассетный
 +
видео плеер или DVD плеер. Включают средства,
 +
используемые для хранения изображений как в
 +
цифровом, так и в аналоговом формате
 +
Микроскопическое Для ресурсов,
 +
воспроизводимых с помощью
 +
микроскопа
 +
средства, используемые для хранения мелких
 +
объектов, предназначенные для использования с
 +
помощью устройств, таких как микроскоп, чтобы
 +
можно было увидеть детали, недоступные
 +
невооруженному глазу
 +
Микроформа Для ресурсов, воспроизводимых
 +
с помощью
 +
аппарата для чтения микроформ
 +
средства,
 +
используемые
 +
для
 +
хранения
 +
уменьшенных
 +
изображений,
 +
не
 +
читаемых
 +
человеческим глазом и предназначенные для
 +
использования с помощью устройств, таких как
 +
аппарат для чтения микрофильмов или микрофиш;
 +
включают как прозрачные, так и непрозрачные
 +
микрографические средства
 +
 
 +
Непосредственное Для
 +
средств,
 +
которые
 +
воспроизводящего устройства
 +
Проекционное Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
проектора
 +
средства,
 +
используемые
 +
для
 +
хранения
 +
неподвижного или движущегося изображений,
 +
предназначенные для использования с помощью
 +
проекционного
 +
оборудования,
 +
такого
 +
как
 +
кинопроектор, диапроектор или проекционный
 +
аппарат; включают средства, предназначенные для
 +
проецирования как двухмерных, так и трехмерных
 +
изображений
 +
Стереографическое Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
стереографического аппарата
 +
средства, используемые для хранения парных
 +
неподвижных изображений, предназначенные для
 +
использования с помощью устройств, таких как
 +
стереоскоп или стереографический аппарат для
 +
получения эффекта трехмерности
 +
Электронное Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
компьютера
 +
средства, используемые для хранения электронных
 +
файлов, предназначенные для использования с
 +
помощью компьютера; включают как средства
 +
удаленного доступа с файловых серверов (файл-
 +
серверов), так и средства прямого доступа, такие
 +
как компьютерные ленты и диски
 +
Разные средства Для ресурсов, состоящих из смешанных средств,
 +
где три или более типов средства применимы
 +
этот термин приводится, если ни один из выше
 +
перечисленных терминов не может быть применен
 +
к типу носителя и воспроизводящего устройства,
 +
необходимого для передачи, использования или
 +
восприятия содержания описываемого ресурса
 +
Другое средство
 +
Примеры
 +
Dataset : electronic
 +
Dataset (cartographic) : electronic
 +
Image (cartographic ; moving ; 2-dimensional) : video
 +
 
 +
Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated
 +
Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; visual) : projected
 +
Image (moving ; 2-dimensional) : projected
 +
Image (moving ; 3-dimensional) : video
 +
Image (still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated
 +
Image (still ; 2-dimensional ; visual). Movement (notated ; visual) : unmediated
 +
Image (still ; 2-dimensional ; visual) : projected
 +
Image (still ; 3-dimensional ; visual) : stereographic
 +
Movement (notated ; tactile) : unmediated
 +
Movement (notated ; visual) : unmediated
 +
Multiple content forms : multiple media
 +
Music (notated ; tactile) : unmediated
 +
Music (notated ; visual) : electronic
 +
Music (performed) : audio
 +
Object (cartographic ; tactile) : unmediated
 +
Object (cartographic ; visual) : unmediated
 +
Object (tactile) : unmediated
 +
Program : electronic
 +
Sounds : audio
 +
Spoken word : audio
 +
Text. Image (cartographic) : electronic
 +
Text (tactile) : unmediated
 +
Text (visual) : microform
 +
Text (visual) : unmediated + Text (visual) : microform
 +
 
 +
=<span id="1"></span>1 Область заголовку і відомостей про відповідальність=
 +
 
 +
Обязательная
 +
 
 +
'''Вступ'''
 +
 
 +
Область заглавия и сведений об ответственности включает основное
 +
заглавие, параллельные заглавия, сведения, относящиеся к заглавию и
 +
сведения об ответственности. Определения элементов приводятся в словаре.
 +
Более подробная информация – в начале каждого элемента области.
 +
 
 +
'''Зміст'''
 +
 
 +
1.1 Основное заглавие
 +
1.2 Параллельное заглавие
 +
1.3 Сведения, относящиеся к заглавию
 +
1.4 Сведения об ответственности
 +
 
 +
'''Приписувана пунктуація'''
 +
 
 +
A. О пунктуации, предшествующей областям описания, см. А.3.2.
 +
B. Каждому параллельному заглавию или другим параллельным сведениям
 +
предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ).
 +
C. Каждой группе сведений, относящихся к заглавию, предшествует пробел,
 +
двоеточие, пробел ( : ), если в ресурсе нет слова или фразы, связывающих
 +
вторую или последующую группу с предыдущей группой.
 +
D. Первым сведениям об ответственности, следующим за заглавием,
 +
предшествует пробел, косая черта, пробел ( / ).
 +
 
 +
E. Каждым последующим сведениям об ответственности предшествует
 +
пробел, точка с запятой, пробел ( ; ), если только не считается, что они
 +
составляют с предыдущими сведениями одну фразу.
 +
F. Заглавия отдельных произведений разных авторов, композиторов,
 +
художников и т. д., и заглавия анонимных классических произведений,
 +
включенных в ресурс, отделяют точкой и пробелом (. ).
 +
G. Заглавия отдельных произведений одного автора, композитора,
 +
художника и т. д., включенных в ресурс, отделяют пробелом, точкой с
 +
запятой, пробелом ( ; ).
 +
H. Если заглавие состоит из общего и зависимого заглавий, перед каждым
 +
обозначением зависимого заглавия, если оно есть, или каждым зависимым
 +
заглавием, следующим за общим заглавием, ставят точку, пробел (. ).
 +
I. Каждому зависимому заглавию, следующему за обозначением зависимого
 +
заглавия, предшествует запятая, пробел (, ).
 +
J. Обозначению зависимого заглавия или зависимому заглавию,
 +
следующему за сведениями, относящимися к заглавию, предшествует точка,
 +
пробел (. ).
 +
Примеры
 +
Основное заглавие
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
 +
Основное заглавие = Параллельное заглавие
 +
Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к
 +
заглавию
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию = Параллельное
 +
заглавие : параллельные сведения, относящиеся к заглавию
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию = параллельные
 +
сведения, относящиеся к заглавию
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности
 +
Основное заглавие
 +
ответственности
 +
=
 +
Параллельное
 +
заглавие
 +
/
 +
сведения
 +
об
 +
Основное заглавие = Параллельное заглавие = Параллельное заглавие /
 +
сведения об ответственности
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию : сведения,
 +
относящиеся к заглавию / сведения от ответственности
 +
 
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности = параллельные
 +
сведения об ответственности
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности = Параллельное
 +
заглавие / параллельные сведения об ответственности
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности ; вторые сведения об
 +
ответственности ; третьи сведения об ответственности
 +
Заглавие / сведения об ответственности. Заглавие / сведения об
 +
ответственности
 +
Заглавие ; Заглавие / сведения об ответственности
 +
Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию ; Заглавие : сведения,
 +
относящиеся к заглавию / сведения об ответственности
 +
Заглавие = Параллельное заглавие ; Заглавие = Параллельное заглавие /
 +
сведения об ответственности
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие
 +
Общее заглавие. Обозначение зависимого заглавия, Зависимое заглавие
 +
Общее заглавие. Обозначение зависимого заглавия
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие = Параллельное общее заглавие.
 +
Параллельное зависимое заглавие
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие / сведения об ответственности
 +
Общее заглавие : сведения, относящиеся к заглавию.
 +
заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
 +
Зависимое
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
 +
/ сведения об ответственности = Параллельное общее заглавие.
 +
Параллельное зависимое заглавие : параллельные сведения,
 +
относящиеся к заглавию / параллельные сведения об
 +
ответственности
 +
 
 +
'''Приписуване джерело'''
 +
 
 +
Информацию, которая взята из ресурса, но не из предписанного источника,
 +
приводят в области 1 в квадратных скобках. Существуют также отдельные
 +
положения, которые ограничивают приведение в области 1 сведений,
 +
полученных из ресурса.
 +
Печатные текстовые и нотные ресурсы:
 +
Титульная страница или заменитель титульной страницы.
 +
Все остальные ресурсы:
 +
Сам ресурс, контейнер, документация, другой сопроводительный материал.
 +
 
 +
==<span id="1.1"></span>1.1 Основний заголовок==  
 +
 
 +
Обязательный, если присутствуют данные
 +
 
 +
<span id="1.1.1"></span>'''1.1.1''' Основное заглавие является первым элементом области, даже если в
 +
предпочтительном источнике информации ему предшествуют сведения об
 +
ответственности, сведения об издании, сведения о серии, сведения о
 +
публикации/распространении, дата, цена или другие сведения, которые не
 +
являются основным заглавием.
 +
 
 +
<span id="1.1.2"></span>'''1.1.2''' Имя файла электронного ресурса не приводят в качестве основного
 +
заглавия, если только это не единственное название, указанное как внутри
 +
файла так и снаружи на ресурсе, на контейнере, в документации или другом
 +
сопроводительном материале.
 +
 
 +
===<span id="1.1.3"></span>1.1.3 Форми основного заголовка===
 +
 
 +
<span id="1.1.3.1"></span>'''1.1.3.1''' Основное заглавие может представлять собой один термин или
 +
термины, обозначающие тип произведения, или его интеллектуальное или
 +
художественное содержание, или обобщающий термин или термины
 +
(типовое заглавие).
 +
Примеры
 +
Proceedings
 +
Plays
 +
Collected works
 +
Journal
 +
Textes et documents
 +
Concerto
 +
Drawings
 +
Survey data
 +
Software
 +
Graphics
 +
会议文集
 +
 
 +
<span id="1.1.3.2"></span>'''1.1.3.2''' Основное заглавие может состоять только из имени лица или
 +
наименования организации, когда предпочтительный источник информации
 +
не содержит другого заглавия, кроме этого.
 +
Примеры
 +
Sophocles
 +
The British Museum
 +
Kongress geografa Jugoslavije, Rijeka–Pual Gorica, 3-8.X 1949
 +
Museum diluvianum quod possidet Joh. Jacobus Scheuchzer
 +
Arthur Sullivan
 +
The Beatles
 +
Michigan Institute on the Teaching of Librarianship
 +
Dian Fossey
 +
International Summer School on Computational and Mathematical Linguistics
 +
徐悲鸿
 +
三郞 梅原
 +
김수근
 +
 
 +
<span id="1.1.3.3"></span>'''1.1.3.3''' Основное заглавие может представлять собой или включать в себя
 +
инициальную аббревиатуру, акроним или логотип.
 +
ISBD(M)
 +
IFLA journal
 +
Collection CAP
 +
MM 51
 +
BASIC
 +
P.M.S.
 +
Полную форму, если она присутствует в предпочтительном источнике
 +
информации, но не выбрана в качестве основного заглавия, приводят как
 +
сведения, относящиеся к заглавию (см. 1.3.3), или как сведения об
 +
ответственности. Если полная форма присутствует не в предписанном
 +
предпочтительном источнике информации, она может быть дана в области 7
 +
(см. 7.1.1.3).
 +
 
 +
<span id="1.1.3.4"></span>'''1.1.3.4''' Альтернативное заглавие является частью основного заглавия.
 +
Предписанной пунктуации до или после соединительного слова не
 +
существует. Вопрос о пунктуации заглавий, включающих альтернативное
 +
заглавие, решает учреждение, в котором составляется запись.
 +
Примеры
 +
Eric, or, Little by little
 +
"Le tiers des étoiles" ou On ne sait pas quel ange
 +
Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie
 +
Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao
 +
袖珍神学, 或, 简明基督教词典
 +
ジュリエット物語, あるいは, 悪徳の栄え
 +
아라비안나이트, 일명,
 +
Collegium institutionum juris, sive Controversiae, antinomiae et difficultates
 +
librorum quatuor institutionum juris; ...
 +
Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.
 +
 
 +
<span id="1.1.3.5"></span>'''1.1.3.5''' Основное заглавие может включать цифры или отдельные буквы.
 +
Примеры
 +
Analytic theory of continued fractions II
 +
Knox County, Kentucky, marriage book BB & C
 +
Knitting I
 +
Knitting II
 +
International map of the world 1:1 000 000
 +
Royalists and Puritans, 1635–1660
 +
World 1:5 000 000 series 1106
 +
Le 01
 +
37 design and environment projects
 +
L und E
 +
Dossiers CH+6
 +
In Caii Plinii Secundi Naturalis Historiae I. & II. cap. Libri xxx. Commenta-
 +
rius
 +
Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.
 +
Evangelischer Gnaden-Strom, das ist: Sechs evangelische Historien, begrief-
 +
fen im 2.3. und 4. Cap. Johannis. ...
 +
Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.
 +
LXX. disputationes theologicæ; ...
 +
中国国界线画法标准样图(1:400万)
 +
900句开口篇
 +
한글 dBASE III plus 1.1H
 +
Для многочастных монографических ресурсов:
 +
Если нумерация части многочастного
 +
монографического ресурса является неотъемлемой частью
 +
основного заглавия, номер последней части приводится через
 +
дефис после номера первой части в квадратных скобках.
 +
Пример
 +
Prima [-decima] egloga della Bucolica di Virgilio
 +
Для нотных ресурсов и звукозаписей:
 +
Если заглавие состоит из типа сочинения и одного
 +
или нескольких сведений о тональности, нумерации, дате
 +
сочинения и средстве исполнения, то наименование типа
 +
сочинения вместе с этими сведениями о тональности, нумерации,
 +
дате сочинения и средстве исполнения считается основным
 +
заглавием. (Наименование типа композиции – это наименование
 +
формы, наименование жанра, или обобщающий термин, часто
 +
используемый разными композиторами (например, каприччио,
 +
концерт, интермеццо, Magnificat, месса, movement, muziek,
 +
ноктюрн, реквием, сюита, Stück, symphony, Te Deum, trio sonata).
 +
Другие заглавия (в том числе и те, которые состоят из подобных
 +
терминов, но вместе с дополняющим словом или словами,
 +
например, камерный концерт, Konzertstück, маленькая сюита),
 +
считаются тематическими. Сведения о тональности, нумерации,
 +
дате сочинения и средстве исполнения при тематическом
 +
заглавии считаются сведениями, относящимися к заглавию.
 +
Примеры
 +
String quintet no. 1, A major, op. 18
 +
Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur
 +
Sinfonia 1 (1970)
 +
Sonate en ré majeur, opus 3, pour violon
 +
Scherzo for two pianos, four hands
 +
降B 大调第一弦乐五重奏,作品第K174号
 +
 
 +
<span id="1.1.3.6"></span>'''1.1.3.6''' Основное заглавие может включать сведения об ответственности,
 +
имя издателя или детали, относящиеся к другим элементам описания
 +
(например, к сведениям об издании), если эта информация является
 +
грамматически неотъемлемой частью заглавия.
 +
Примеры
 +
Marlowe's plays
 +
Revai Nagy lexicona
 +
Report of the Expert Group on Special Care for Babies
 +
Lettres inédites d'Anatole France à Paul Grunebaum-Ballin
 +
Pocket volume of selections from the poetical works of Robert Browning
 +
The post-humous works of Robert Hooke
 +
Cinema-Ed Bureau films for the year
 +
University of California publications in Classical archaeology
 +
Willing’s press guide
 +
La route Shell
 +
Mundy's map of the twin cities Edmonton & Strathcona
 +
Charles Aznavour présente ses plus grands succès
 +
The Penguin book of Italian madrigals
 +
The vocal score and libretto of The merry widow
 +
The Esso student's business game
 +
Adventure games of Derek Tyne
 +
Galaxy Inc.'s guide to spreadsheets
 +
Joe Lynn's payroll system
 +
Bruce Mitchell on dimensional analysis
 +
The compact edition of the Oxford English dictionary
 +
朗文常用英文词根词典
 +
鲁迅全集
 +
Для движущихся изображений:
 +
Даже если титры грамматически связаны с заглавием, заглавные
 +
титры, представляющие исполнителя, режиссера, продюсера,
 +
компанию-представителя и т. д., идущие до или после заглавия,
 +
не считают частью основного заглавия.
 +
Примеры
 +
Star wars
 +
Ред. коммент.: На заглавном кадре: Twentieth Century Fox
 +
presents Star wars.
 +
Thief
 +
Ред. коммент.: На заглавном кадре: Thief, with James Caan
 +
 
 +
====<span id="1.1.3.7"></span>1.1.3.7 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
Основное заглавие может состоять из общего заглавия и зависимого заглавия
 +
с обозначением зависимого заглавия или без него.
 +
Примеры
 +
Internationale Quartär-Karte von Europa. Blatt 8, Magnitogorsk
 +
Crecer como hijos de Dios. Libro del catequista
 +
Nueva enciclopedia Larousse. Suplemento
 +
 
 +
===<span id="1.1.4"></span>1.1.4 Вибір основного заголовка===
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.1"></span>1.1.4.1 Ресурс з одним приписуваним джерелом інформації====
 +
 
 +
<span id="1.1.4.1.1"></span>'''1.1.4.1.1'''
 +
 
 +
Если в предпочтительном источнике информации присутствуют
 +
два или более заглавий на одном языке и/или в одной графике, основное
 +
заглавие выбирают на основе полиграфического оформления заглавий в
 +
предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в
 +
полиграфическом оформлении, на основе последовательности заглавий в
 +
предпочтительном источнике информации. Если полиграфическое
 +
оформление или последовательность заглавий не позволяют сделать чёткий
 +
выбор, выбирают самое полное заглавие.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
В качестве основного заглавия выбирают первое заглавие,
 +
присутствующее в предпочтительном источнике информации.
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Когда заглавие присутствует в полной форме и в форме
 +
инициальной аббревиатуры или акронима, в качестве основного
 +
заглавия выбирают полную форму, а инициальную аббревиатуру
 +
или акроним дают в описании как сведения, относящиеся к
 +
заглавию (см. 1.3.3.1).
 +
 
 +
<span id="1.1.4.1.2"></span>'''1.1.4.1.2'''
 +
 
 +
Когда заглавия на разных языках или в разных графиках (т. е.
 +
параллельные заглавия, см. 1.2), основным заглавием является заглавие на
 +
языке и в графике содержания основной части ресурса.
 +
Если этот критерий нельзя применить, то основное заглавие выбирают на
 +
основе полиграфического оформления заглавий в предпочтительном
 +
источнике информации, или, если нет различий в полиграфическом
 +
оформлении, на основе последовательности заглавий в предпочтительном
 +
источнике информации.
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.2"></span>1.1.4.2 Ресурси з більш ніж одним переважним джерелом інформації====
 +
 
 +
<span id="1.1.4.2.1"></span>'''1.1.4.2.1'''
 +
 
 +
Когда ресурс имеет более одного предпочтительного источника
 +
информации, как в случае с ресурсом на нескольких языках или в нескольких
 +
графиках с предпочтительным источником информации на каждом языке или
 +
в каждой графике, основное заглавие берется из предпочтительного
 +
источника информации на языке и в графике содержания основной части
 +
ресурса.
 +
 
 +
<span id="1.1.4.2.2"></span>'''1.1.4.2.2'''
 +
 
 +
Когда этот критерий нельзя применить (из-за того, что-либо
 +
ресурс не имеет языка, либо содержание равно представлено на двух или
 +
более языках, либо в двух или более графиках), основное заглавие выбирают:
 +
Для печатных ресурсов или ресурсов, обладающих
 +
свойствами печатной книги (включая микрорепродукции):
 +
с основной (правой) титульной страницы разворотного
 +
титульного листа или с первой из нескольких основных
 +
титульных страниц.
 +
В случае ресурса с двойным входом (книги-перевертыша или
 +
книги «спина к спине»), где текст и/или предпочтительные
 +
источники информации на двух языках и/или в двух графиках
 +
представлены на самостоятельных титульных страницах,
 +
имеющих равный статус, т.к. каждая расположена в «начале»
 +
книги относительно одной из обложек, выбор основного заглавия
 +
остается на усмотрение учреждения, в котором составляется
 +
запись. Заглавие, которое не выбрали в качестве основного,
 +
приводят как параллельное заглавие (см. 1.2.3). Пояснительное
 +
примечание о формате может быть дано в области 7.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
с основной (правой) титульной страницы разворотного
 +
титульного листа или с первой из нескольких основных
 +
титульных страниц, если только не очевидно, что первую следует
 +
считать недействительной. Наборная титульная страница
 +
предпочтительнее гравированной титульной страницы.
 +
 
 +
Для картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов,
 +
звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся
 +
изображений и
 +
электронных ресурсов:
 +
из первого из нескольких последовательно представленных
 +
источников информации.
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.3"></span>1.1.4.3 Ресурси з двома або більше творами із загальним заголовком====
 +
 
 +
Когда ресурс включает два или более отдельных произведений и содержит
 +
как общее заглавие сборника, так и заглавия отдельных произведений в
 +
предписанном источнике информации, в качестве основного заглавия
 +
выбирают общее заглавие сборника. Заглавия отдельных произведений могут
 +
быть даны в области 7 (см 7.7.2).
 +
Примеры
 +
Three notable stories
 +
Примеч.: Содержание: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not
 +
to be / Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Основное заглавие может включать заглавия отдельных
 +
произведений, или заглавия отдельных произведений могут быть
 +
даны в области 7, при этом их пропуск в основном заглавии
 +
обозначают знаком пропуска (многоточием).
 +
Примеры
 +
The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs
 +
...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: I,
 +
The good housewife's coat of arms. II. The spinning-wheel's glory. III
 +
The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world.
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia ...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как:
 +
Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex
 +
или
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et
 +
culex; / ...
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.4"></span>1.1.4.4 Ресурси з двома або більше творами без загального заголовка====
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Если в ресурсе без общего заглавия, одно произведение составляет
 +
преобладающую часть ресурса, то его заглавие считают основным заглавием,
 +
а заглавия остальных произведений дают в области 7 (см. 7.7.1).
 +
Если ни одно произведение не преобладает в ресурсе, то все заглавия
 +
приводятся в области 1 (см. 1.1.5.2).
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.5"></span>1.1.4.5 Ресурси без заголовка====
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Основное заглавие может включать заглавия отдельных
 +
произведений, или заглавия отдельных произведений могут быть
 +
даны в области 7, при этом их пропуск в основном заглавии
 +
обозначают знаком пропуска (многоточием).
 +
Примеры
 +
The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs
 +
...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: I,
 +
The good housewife's coat of arms. II. The spinning-wheel's glory. III
 +
The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world.
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia ...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как:
 +
Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex
 +
или
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et
 +
culex; / ...
 +
 
 +
[Mining claims in parts of Gloucester and Restigouche counties, New Bruns-
 +
wick, Canada]
 +
[Coast of Maine from Rockland Harbor to Penmaquid Point]
 +
[Carte de la lune]
 +
[北陵志略]
 +
[
 +
記]
 +
Если у ресурса нет заглавия, но есть какой-либо текст, как на некоторых
 +
постерах, плакатах, таблицах и т.п., этот текст рассматривается как основное
 +
заглавие (см. 1.1.5.4).
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.6"></span>1.1.4.6 Ресурси, що є частиною іншого ресурсу або додатком до іншого ресурсу====
 +
 
 +
<span id="1.1.4.6.1"></span>'''1.1.4.6.1''' Когда раздел, приложение, часть и т. д. имеют заглавие или
 +
обозначение, которого недостаточно, чтобы идентифицировать их без
 +
общего заглавия, то основное заглавие ресурса состоит из общего заглавия,
 +
обозначения зависимого заглавия и/или зависимого заглавия (т. е. общее
 +
заглавие, обозначение раздела и/или частное заглавие; заглавие основного
 +
ресурса и/или типовое заглавие приложения или вкладыша; заглавие
 +
основной серии, обозначение подсерии и/или типовое заглавие подсерии;
 +
заглавие многочастного монографического ресурса и типовое заглавие
 +
описываемой части и т. д.). Общее заглавие может также быть приведено в
 +
области 6.
 +
Примеры
 +
Advanced calculus. Student handbook
 +
Histoire du peuple anglais au XIXe siècle. Epilogue
 +
Ordnance Survey of Great Britain one inch to one mile map. Seventh series.
 +
Sheet 145, Banbury
 +
Italian secular song, 1606-1636. Florence
 +
The German pre-classics. Series A, George Philipp Telemann
 +
Mix and match games. Module 1, Letters
 +
IEE proceedings. A
 +
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
 +
Geographical abstracts. C, Economic geography
 +
Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions
 +
Art of advocacy. Structured settlements
 +
OSHA compliance manual. Application of key OSHA Topics
 +
Ports et mouillages des Iles Féroé (Faerøerne). Partie nord
 +
 
 +
采矿设计师手册. 4, 矿山机械卷
 +
企业管理基础. 教师手册
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
При описании приложения или вкладыша с зависимым заглавием
 +
заглавие основного продолжающегося ресурса дают также в
 +
области 7 (см. 7.2.4.5).
 +
 
 +
<span id="1.1.4.6.2"></span>'''1.1.4.6.2''' Когда приложение, вкладыш, часть и т. д. многочастного
 +
монографического ресурса могут быть идентифицированы без общего
 +
заглавия, то основным заглавием является индивидуальное заглавие
 +
приложения, вкладыша, части и т. д. Общее заглавие приводят в области 6.
 +
Примеры
 +
Mining and minerals
 +
В области 6: (The law of South Africa ; vol. 18)
 +
Bathymétrie de la terminaison sud de l'arc insulaire des Nouvelles-Hébrides
 +
В области 6: (Contribution à l'étude géodynamique du Sud-Ouest Pacifique ;
 +
H.V. III-1)
 +
Ernani
 +
В области 6: (The works of Giuseppe Verdi. Series I, Operas = Le opere di
 +
Giuseppe Verdi. Sezione I, Opere teatrali ; vol. 5)
 +
Art music from the Far East
 +
В области 6: (Musical sources)
 +
U.S. grain sales and shipments
 +
В области 6: (GSR agricultural surveys)
 +
社会科学ジャーナル
 +
В области 6: (国際基督教大学学報 ; 2B)
 +
Aix-en-Provence
 +
В области 6: (Série orange : carte topographique de la France à 1:50 000 ;
 +
3244)
 +
 
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Когда приложения и вкладыши описаны под самостоятельным
 +
заглавием, общее заглавие дают в области 7 (см. 7.2.4.5).
 +
 
 +
<span id="1.1.4.6.3"></span>'''1.1.4.6.3''' Когда общее заглавие или заглавие основного ресурса входит в
 +
заглавие приложения, части и т. д., основное заглавие – это единое
 +
выражение, включающее оба заглавия.
 +
Примеры
 +
Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum
 +
Geological basis for Vegetation of Southwest Africa
 +
Ред. коммент.: Vegetation of Southwest Africa – заглавие главного
 +
ресурса.
 +
Superfluous hair, from Mail order madrigals
 +
More graphics for Imagine that!
 +
Der ander Theil deß Formularij, zum Tractat von Commissarien vnd Com-
 +
missionen Camerae Imperialis gehörig, in sechs Bücher abgetheilt
 +
 
 +
===<span id="1.1.5"></span>1.1.5 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.1.5.1"></span>'''1.1.5.1''' Текст основного заглавия приводят дословно в соответствии с
 +
предпочтительным источником информации, но прописные буквы или
 +
пунктуацию воспроизводить не обязательно (см. также А.7).
 +
Примеры
 +
Elements of mineralogy
 +
A view of Sir Isaac Newton's philosophy
 +
Abstract of an Act of Parliament, 27 George 2d, 1754.
 +
To the inhabitants of London and its environs. Awake! Arise! or be forever
 +
fall'n!
 +
Varias antiguidades de Portugal
 +
By the King, a proclamation for a general fast
 +
Nouvelle carte des pays du Marché commun
 +
La Camargue
 +
Carte de pollution des eaux superficielles de Languedoc-Roussillon par les
 +
détergents anioniques
 +
A new and exact map of the Dominions of the King of Great Britain on ye
 +
continent of North America
 +
一般动力学(动力学、振动与控制)最新进展
 +
 
 +
Ред. коммент.: Заглавие в источнике:
 +
一般动力学[振动与控制、动力学]最新进展
 +
В исключительных случаях часть сведений очень длинного основного
 +
заглавия может быть пропущена в середине или в конце, если это не меняет
 +
его смысл, не теряется существенная информация и не нарушается
 +
грамматическая связь. При пропуске части основного заглавия никогда не
 +
опускают первые пять слов (шесть, если первое слово – артикль). Пропуски
 +
обозначают многоточием.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Информацию, относящиюся к заглавию и расположенную в
 +
предпочтительном источнике информации перед заглавием, под
 +
которым, как правило, данное произведение идентифицируется,
 +
включают в основное заглавие в описании без инверсии, даже
 +
если она, согласно полиграфическому оформлению, носит
 +
вспомогательный характер.
 +
Примеры
 +
Quę contineant duodecim ęneidos libri ... P Virgilij
 +
Maronis
 +
Herafter foloweth a litel boke called Colyn Clonte
 +
Почтительные обращения, девизы, объявления (а также
 +
эпиграммы и посвящения) не включают в основное заглавие,
 +
если только они не являются единственным заглавием или не
 +
выглядят как часть основного заглавия в соответствии с
 +
полиграфическим оформлением или по смыслу.
 +
Пример
 +
Haubtschluessel der teutschen vnd italiaenischen Sprache
 +
Ред. коммент.: Перед заглавием обращение A.M.A.D.
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
При приведении основного заглавия явные типографские
 +
опечатки исправляют, а заглавие в том виде, в каком оно
 +
присутствует в предпочтительном источнике информации в
 +
выпуске, по которому описывается продолжающийся ресурс,
 +
дают в примечании. В случае сомнения в правильности
 +
написания слова или слов, их приводят в том виде, как в ресурсе.
 +
Примеры
 +
 
 +
Housing starts
 +
Примеч.: Заглавие vol. 1, no. 1 предстаёт как: Housing sarts
 +
но
 +
Lakeland libarian [sic]
 +
Ред. коммент.: Заглавие предстаёт как Lakeland lib*arian
 +
Если заглавие включает дату, имя, число и т. д., которые
 +
варьируются от выпуска или части к выпуску или части или от
 +
итерации к итерации, эту дату, имя, число и т. д. опускают.
 +
Данный пропуск обозначают многоточием, за исключением
 +
случаев, когда данные находятся в начале заглавия.
 +
Примеры
 +
Report on the ... Conference on Development Objectives
 +
and Strategy
 +
La sidérurgie française en ...
 +
IFLA CD ...
 +
Ред. коммент.: На диске: IFLA CD 2001.
 +
Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day
 +
Ред. коммент.: На тит. странице: Frommer’s Washing-
 +
ton, D.C., on $35 a day.
 +
The annual report of Governor ...
 +
Ред. коммент.: На тит. странице: The annual report of
 +
Governor Rhodes. Имя губернатора меняется по
 +
истечении срока полномочий.
 +
Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Ge-
 +
fässchirurgie
 +
Ред. коммент.: На титульной странице: 2. Tagungsbe-
 +
richt der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirur-
 +
gie.
 +
Для сериальных ресурсов:
 +
Если основное заглавие включает сведения, в которых
 +
упоминается о более раннем заглавии, или о заглавии
 +
поглощенного издания и т. д., то, независимо от того, связаны ли
 +
они грамматически с остальной частью заглавия или нет, эти
 +
сведения не приводят как часть заглавия. Многоточие не ставят.
 +
Связь с другими ресурсами указывается в области 7 (см. 7.2.4).
 +
 
 +
Примеры
 +
The serpentine muse
 +
но не
 +
The serpentine muse, incorporating the ASH
 +
newsletter
 +
Примеч.: Поглотил: The ASH newsletter
 +
International gas report
 +
но не
 +
report
 +
International gas report, including World gas
 +
Примеч.: Поглотил: World gas report
 +
 
 +
====<span id="1.1.5.2"></span>1.1.5.2 Ресурси без загального заголовка====
 +
 
 +
Когда ресурс включает два или более произведений без общего заглавия,
 +
заглавия отдельных произведений дают в порядке, соответствующем
 +
полиграфическому оформлению заглавий в предпочтительном источнике или
 +
источниках информации, или, если нет различий в полиграфическом
 +
оформлении, согласно последовательности заглавий в предпочтительном
 +
источнике или источниках информации. Сведения об издании, относящиеся к
 +
отдельным заглавиям, приводят вместе с заглавиями.
 +
Связующее слово или фразу между заглавиями произведений одного автора,
 +
если оно есть в предпочтительном источнике информации, приводят. (Для
 +
произведений различных авторов см. 1.4.5.11.2.)
 +
Если количество отдельных произведений слишком велико, в описании
 +
могут быть даны первые три заглавия со знаком пропуска (многоточием)
 +
после них. Полное содержание может быть дано в области 7.
 +
Примеры
 +
The double-dealer ; Love for love ; The way of the world ; The mourning
 +
bride
 +
Flash and filigree ; and, The magic Christian
 +
La petite hutte ; suivi de, Lorsque l'enfant paraît
 +
Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien
 +
Meditation op. 90 ; Klänge der Stille op. 91
 +
Infancy ; Childhood
 +
Electronic writing ; Functional grammar ; Verbal communication ...
 +
初吻 ; 绿化树 ; 男人的一半是女人
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Заглавия отдельных произведений приводят в том же порядке, в
 +
каком они указаны на титульной странице. Если помимо
 +
произведений, указанных на титульной странице, в ресурсе
 +
присутствуют дополнительные произведения, заглавия этих
 +
произведений записывают в области 7.
 +
Примеры
 +
The floures of philosophie ; with The pleasures of poetrie
 +
annexed vnto them ...
 +
The serving-man become a queen. Jockey of the green. The
 +
lass of Richmond Hill
 +
The humble petition of a beautiful young lady. The Rvnd.
 +
Dr B = rk --- y's answer to the young ladies petition
 +
 
 +
====<span id="1.1.5.3"></span>1.1.5.3 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
 
 +
=====<span id="1.1.5.3.1"></span>1.1.5.3.1 Залежні заголовки як частина основного заголовка=====
 +
 
 +
Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия, в
 +
качестве первого элемента приводят общее заглавие, за которым следует
 +
обозначение зависимого заглавия или само зависимое заглавие, или и то, и
 +
другое. Зависимое заглавие следует сразу за общим заглавием. Зависимое
 +
заглавие, присутствующее в ресурсе, но не в предпочтительном источнике
 +
информации, дают в квадратных скобках.
 +
Примеры
 +
Acta biologica. Protozoa
 +
Études et documents. Série C
 +
Journal of polymer sciences. Part A, General paper
 +
Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe sociale. Estetică
 +
Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie 3 a ,
 +
Varia
 +
Dansk periodicafortegnelse. Supplement
 +
La lettre du maire. Textes et documents
 +
The Baker Street journal. Christmas annual
 +
Collection Armand Colin. Section de philosophie
 +
Studia religiosa Helvetica. Series altera
 +
 
 +
Les sources inédites de l’histoire du Maroc de 1530 à 1845. Prèmiere série,
 +
Dynastie Saadienne
 +
Encyclopedia of archaeology. Part 2, History and discoveries
 +
 
 +
=====<span id="1.1.5.3.2"></span>1.1.5.3.2 Позначення серії як частини нумерації=====
 +
 
 +
В сериальных ресурсах любой номер или другую информацию, относящуюся
 +
к хронологическому обозначению, не приводят в качестве зависимого
 +
заглавия. Эти сведения приводят в области 3 (см. 3.3.7).
 +
Примеры
 +
Nuovo archivio veneto
 +
В области 3: Ser. 2, v. 1 (1891)-ser. 2, v. 20 (1900) ; ser. 3, v. 1 (1901)-ser. 3, v.
 +
42 (1921)
 +
Ред. коммент.: Заглавие не приводится как Nuovo archivio veneto. Ser. 2, или
 +
Nuovo archivio Veneto. Ser. 3.
 +
 
 +
====<span id="1.1.5.4"></span>1.1.5.4 Візуальний текст без заголовку====
 +
 
 +
Когда ресурс имеет визуальный текст, но не имеет заглавия (как в случае с
 +
некоторыми листовками, плакатами, учебными таблицами и т. д.), этот текст
 +
приводят в качестве основного заглавия либо полностью, либо в
 +
сокращенной форме.
 +
Пропуск целых фраз или предложений не отмечается; пропуск внутри фраз,
 +
предложений или слов отмечается многоточием.
 +
Порядок сведений при их приведении определяется в соответствии с
 +
полиграфическим оформлением и расположением сведений в ресурсе.
 +
Сохраняются важные элементы содержания текста, такие как названия
 +
продукции или наименования организаций, а также названия мест и дат
 +
событий.
 +
Дополнительная информация об этих или других аспектах содержания может
 +
быть дана в области 7.
 +
Пунктуация остается на усмотрение учреждения, в котором составляется
 +
запись, но следует избегать комбинаций символов и пробелов, имеющих
 +
специальное значение в описаниях ISBD.
 +
Примеры
 +
Emprunt national 1920 - Souscrivez - Banque de Paris et des Pays-Bas
 +
Tales of wonder, no. 3 - The horror in the telescope, by Edmond Hamilton
 +
Примеч.: Текст приведён из увеличенной репродукции обложки журнала
 +
'Comment trouvez-vous ce petit vin-là ...'
 +
 
 +
Примеч.: Сокращенное заглавие перед текстом
 +
Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut
 +
I am a jolly huntsman| My voice is shrill and clear
 +
Примеч.: В качестве заглавия приведены начальные строки
 +
стихотворения
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Пропуск или сокращение части сведений отмечают многоточием.
 +
Порядок
 +
сведений
 +
при
 +
приведении
 +
зависит
 +
от
 +
последовательности информации в ресурсе.
 +
 
 +
===<span id="1.1.6"></span>1.1.6 Зміни в основному заголовку===
 +
Изменения в основном заглавии могут привести к созданию нового описания
 +
или примечания (см. А.2.6, 7.1.1.4).
 +
 
 +
==<span id="1.2"></span>1.2 Паралельний заголовок==
 +
 
 +
<span id="1.2.1"></span>'''1.2.1''' Параллельное заглавие – это заглавие на другом языке или в другой
 +
графике, чем основное заглавие, и представленное в предпочтительном
 +
источнике или источниках информации как эквивалент основного заглавия.
 +
Заглавие на другом языке, которое грамматически связано с другой частью
 +
описания, не считается параллельным заглавием.
 +
Ресурс может иметь одно параллельное заглавие или несколько.
 +
Параллельное заглавие может принимать такие же разнообразные формы,
 +
как основное заглавие (см. 1.1.3).
 +
 
 +
<span id="1.2.2"></span>'''1.2.2''' Если в предпочтительном источнике информации есть заглавия
 +
на более чем одном языке и/или в более чем одной графике, то заглавия,
 +
которые не были выбраны в качестве основного заглавия (см. 1.1.4.1.2,
 +
1.1.4.2), могут быть приведены как параллельные заглавия. Параллельные
 +
заглавия включают в описание, когда это необходимо для идентификации
 +
или считается важным для пользователей каталога.
 +
Примеры
 +
Album for the young = Album für die Jugend
 +
Herfra til evigheden = From here to eternity
 +
Beyond horizons = Allende los horizontes
 +
세계를 간다 = Video world tour guide
 +
 
 +
<span id="1.2.3"></span>'''1.2.3''' В случае ресурса с двойным входом (книги-перевертыша или книги
 +
«спина к спине»), когда текст и титульные страницы представлены на двух
 +
разных языках и/или в двух разных графиках на двух самостоятельных
 +
страницах с равным статусом (см. 1.1.4.2.2), заглавие, которое не выбрали в
 +
качестве основного, дают как параллельное заглавие. Источник, из которого
 +
приведено основное заглавие, указывается в области 7.
 +
 
 +
<span id="1.2.4"></span>'''1.2.4''' Заглавие оригинала на языке, отличном от языка основного заглавия,
 +
присутствующее в предпочтительном источнике информации и
 +
грамматически не связанное с другими элементами описания (например,
 +
альтернативное заглавие (см. 1.1.3.4); со сведениями, относящимися к
 +
заглавию (см. 1.3.1); сведениями об ответственности (см. 1.4.3.4); сведениями
 +
об издании (см. обл. 2)), может рассматриваться как параллельное заглавие.
 +
Примеры
 +
Loser wins = Les séquestrés d'Altona.
 +
Tétralogie = Der Ring des Nibelungen
 +
Alęxandri Aphrodisiensis in Sophisticos Aristotelis ęlenchos commentaria =
 +
Аλεξάνδρυ ̀Аφροδισίεως άποσημειόσεις εις τους σοφιστικὸυς έλέγχους
 +
Заглавие оригинала на языке, отличном от языка основного заглавия, не
 +
присутствующее в предпочтительном источнике информации, может быть
 +
дано в области 7 (см. 7.2.4.1).
 +
Для заглавия оригинала на языке основного заглавия см. 1.3.1.
 +
 
 +
===<span id="1.2.5"></span>1.2.5 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.2.5.1"></span>'''1.2.5.1''' Если параллельное заглавие приводят, то его приводят дословно, но
 +
прописные буквы и пунктуацию воспроизводить не обязательно. Если
 +
сведения об ответственности, сведения, относящиеся к заглавию, сведения о
 +
публикации, производстве, распространении и т.п. могут быть
 +
грамматически связаны с параллельным заглавием, их следует приводить как
 +
часть параллельного заглавия.
 +
Примеры
 +
Breathless = A bout de souffle
 +
Pièces de clavecin = The complete harpsichord suites
 +
French colonies in America = Colonies françaises d'Amérique
 +
History of the French language = Histoire de la langue française
 +
В исключительных случаях параллельное заглавие может быть сокращено.
 +
Пропуски обозначаются многоточием. При сокращении длинных
 +
параллельных заглавий, пропуске дат, чисел и т. д. и приведении в записи
 +
очевидных типографских ошибок соблюдают инструкции из п. 1.1.5.1.
 +
 
 +
<span id="1.2.5.2"></span>'''1.2.5.2''' Когда предпочтительный источник информации содержит более
 +
одного параллельного заглавия, данные заглавия, если дают, то приводят в
 +
порядке, соответствующем полиграфическому оформлению сведений; или,
 +
если нет различий в полиграфическом оформлении – в порядке
 +
расположения сведений.
 +
Примеры
 +
Majaladda xeerka = Majallat al-qanun = Law quarterly review
 +
Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch = Annuaire fi-
 +
nancier suisse = Annuario finanziario svizzero
 +
Le nozze di Figaro = Die Hochzeit des Figaro = The marriage of Figaro
 +
Composizioni per liuto = Lute compositions = Lautenstücke
 +
Quattro concerti per l'organo ed altri stromenti = Vier Orgelkonzerte = Four
 +
organ concertos = Quatre concertos pour orgue
 +
Snow White and Red Rose = Blancanieves y Rosaroja = Schneewittchen und
 +
Rosenroth
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Когда предпочтительный источник информации содержит более
 +
одного параллельного заглавия, данные заглавия, если дают, то
 +
приводят в том же порядке, что и в предписанном источнике
 +
информации. Любую другую информацию, относящуюся к
 +
области заглавия и сведений об ответственности, стоящую между
 +
основным и параллельным заглавием или между параллельными
 +
заглавиями, приводят в том же порядке, что и в источнике
 +
информации с соответствующей предписанной пунктуацией.
 +
Пример
 +
Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est Omni-
 +
um fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum pictura et
 +
nomenclatura Latina, Germanica & Hungarica : cum titulorum juxta
 +
atq[ue] vocabulorum indice = Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen,
 +
Das ist Aller Vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen
 +
Vorbildung und Lateinische, Deutsche und Vngarische Be-
 +
namung : sampt einem Tittel- und Wörter-Register = A' Látható világ
 +
háromféle nyelven, az-az Minden derekassab ez világon lévő dolgok-
 +
nak és az életben való cselekedeteknek le- ábrázolása és Deák, Német
 +
és Magyar megnevezése : A' fellyül való irásoknak és szóknak
 +
laystromával
 +
 
 +
<span id="1.2.5.3"></span>'''1.2.5.3''' Параллельные заглавия, присутствующие в источниках информации,
 +
которые не были выбраны в качестве предпочтительных, могут быть даны в
 +
области 1 в квадратных скобках или в области 7. Параллельные заглавия,
 +
присутствующие в другом месте ресурса, могут быть даны только в
 +
области 7.
 +
 
 +
====<span id="1.2.5.4"></span>1.2.5.4 Ресурси без загального заголовка====
 +
Если ресурс, состоящий из двух или более произведений, не имеет общего
 +
заглавия (см. 1.1.5.2), и если некоторые из отдельных произведений имеют
 +
параллельное заглавие или заглавия, то каждое параллельное заглавие, если
 +
его приводят, то после того заглавия, к которому оно относится.
 +
Примеры
 +
The enticing products of France = Les produits séduisants de la France ;
 +
Grape harvesting in Languedoc = La vendange en Languedoc
 +
Du er ikke alene = You are not alone ; Opname = In for treatment
 +
Sur le mariage = Über die Ehe ; Lessing ; Freud et la pensée moderne = Freud
 +
in der modernen Geistesgeschichte ; Mon temps = Meine Zeit
 +
De l’autre côté du miroir et de ce que Alice y trouva = Through the looking
 +
glass and what Alice found there ; La chasse au Snark = The hunting of
 +
the Snark
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если ресурс состоит из двух или более произведений без общего
 +
заглавия и все или некоторые из отдельных произведений имеют
 +
параллельные заглавия, то параллельные заглавия приводят в том
 +
же порядке, что и в ресурсе.
 +
Если есть один предпочтительный источник информации,
 +
применимый к ресурсу в целом, то параллельные заглавия дают в
 +
том же порядке, что и в этом предпочтительном источнике
 +
информации.
 +
Если
 +
нет
 +
предпочтительного
 +
источника
 +
информации, применимого ко всему ресурсу в целом, но
 +
произведения, включенные в него, имеют свои собственные
 +
предпочтительные
 +
источники
 +
информации,
 +
которые
 +
используются совместно как единый источник информации, то
 +
параллельные заглавия дают в порядке, указанном в каждом
 +
предпочтительном источнике.
 +
Пример
 +
Ταδε ενεστιν εν τωδε τω βιβλιω. Λουκιανου. Φιλοστράτου Είκόνες ;
 +
του αύτου ‘Ηρωικά ; του αύτου Bίοι σοφιστων. Φιλοστράτου
 +
Νεωτέρου Είκωνες Καλλιστράτου Eκφάσεις = Qve hoc volvmine con-
 +
tinentvr. Luciani Opera. Icones Philostrati ; eiusdem Heroica ; ei-
 +
usdem Uitae sophistarum. Icones Iunioris Philostrati. Descriptiones
 +
Callistrati ...
 +
Любая другая информация, относящаяся к области заглавия и
 +
сведений об ответственности, которая может располагаться
 +
между заглавием произведения и его параллельным заглавием,
 +
или между параллельными заглавиями, если приводится, то в том
 +
же порядке, что и в предпочтительном источнике информации, с
 +
соответствующей предписанной пунктуацией.
 +
Пример
 +
Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti
 +
Regni Hungariea / per M. Joannem Kithonich de Koztanicza ... =
 +
Rövid igazgatas a' nemes Magyar Orszagnak es hozzá, tartozó Része-
 +
knek szokott törvény folyasirol / mellyet deákbol magyar nyelvre
 +
fordított Kaszoni Janos
 +
 
 +
====<span id="1.2.5.5"></span>1.2.5.5 Паралельний загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия
 +
или заглавий, то параллельные общие и параллельные зависимые заглавия,
 +
если их дают в описании, то приводят после общего и зависимого заглавия.
 +
Примеры
 +
Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot vo
 +
Skopje. Zemjodelstvo = Annuaire de la Faculté d’agriculture et de sylvi-
 +
culture de l’Université de Skopje. Agriculture
 +
Dansk periodicafortegnelse. Supplement = The Danish national bibliography.
 +
Serials. Supplement
 +
中国动物志. 昆虫纲. 第四十六卷, 膜翅目. 茧蜂科(四). 窄径茧蜂亚科 =
 +
Fauna sinica. Insecta. Vol. 46, Hymenoptera. Braconidae (IV). Agathidi-
 +
nae
 +
 
 +
====<span id="1.2.5.6"></span>1.2.5.6 Зміни в паралельному заголовку продовжуючих ресурсів і багаточастинних монографічних ресурсів====
 +
Для сериальных ресурсов и для многочастных
 +
монографических ресурсов:
 +
Если параллельное заглавие добавлено, опущено или изменено в
 +
последующих выпусках или частях, то в области 7 дают
 +
примечание об этом изменении (см. 7.1.3), когда считается, что
 +
это важно для пользователей каталога.
 +
 
 +
Для интегрируемых ресурсов:
 +
Если параллельное заглавие добавлено, опущено или изменено в
 +
последующих итерациях, описание изменяется в соответствии с
 +
последней итерацией, а более ранние параллельные заглавия
 +
дают в области 7 (см. 7.1.3), когда считается, что это важно для
 +
пользователей каталога.
 +
 
 +
==<span id="1.3"></span>1.3 Відомості щодо заголовка ==
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, состоят из слова или фразы, или группы
 +
знаков, присутствующих как дополнение и занимающих второстепенное
 +
положение по отношению к основному заглавию, параллельному заглавию
 +
(заглавиям) или заглавиям отдельных произведений, включенных в ресурс.
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, могут включать в себя вариант заглавия,
 +
указанный в том же источнике, что и основное заглавие.
 +
Примеры
 +
Basse vallée de l'Aude, exploitation des aquifères, risques de pollu-
 +
tion : situation en 1972
 +
Edgar Degas : pastels, lavis, gouaches, esquisses
 +
Les plaideurs : comédie
 +
Bilder einer Ausstellung: zehn Stücke für Klavier
 +
Klavierkonzert in A, KV 414 : Ausgabe für Klavier, 2 Violinen, Viola und
 +
Violoncello
 +
WWW.hr : Croatian homepage since 1994
 +
Le Louvre : peintures & palais
 +
Léonard de Vinci : géant de la Renaissance
 +
Dynamics of a molecule in a cage : CH4 in NaA Zeolite
 +
Abbado in Berlin : the first year
 +
Almageste : voyage céleste sur ordinateur
 +
Sibilla Frigia: vidi leccelso idio che fragellare
 +
アジア語楽紀行 : 旅するタイ語
 +
느낌여행 오지체험 : 삼척 내미로 마을
 +
 
 +
<span id="1.3.1"></span>'''1.3.1''' Варианты заглавия (кроме параллельных заглавий), не выбранные в
 +
качестве основного заглавия, но представленные в том же источнике, что и
 +
основное заглавие, включая заглавие оригинала на языке основного заглавия,
 +
рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию. Варианты заглавия,
 +
представленные в других местах ресурса, могут быть приведены в области
 +
(см. 7.1.1.2).
 +
Примеры
 +
Die Sage von den Nibelungen : Nibelungenlied
 +
Voyage to Venus : Perelandra
 +
The devils : The possessed
 +
Concerto op. 7,7 : Konzert A-Dur für Streichorchester
 +
Sinfonie Nr. 3 : Eroica
 +
第三交响曲 : 英雄
 +
но
 +
Barbara
 +
Примеч.: Загл. конверта: Barbara, ľaigle noir
 +
 
 +
<span id="1.3.2"></span>'''1.3.2''' Сведения, относящиеся к заглавию, могут включать сведения об
 +
ответственности, имя издателя или информацию, относящуюся к другим
 +
элементам описания (например, к сведениям об издании), когда они
 +
грамматически неразрывны с этой информацией.
 +
Информацию, которая присутствует как сведения, относящиеся к заглавию, и
 +
включает в себя один из обязательных элементов описания (например,
 +
сведения об ответственности), приводят либо в сведениях, относящиеся к
 +
заглавию, либо в другой части описания. Дополнительные сведения,
 +
относящиеся к заглавию, включают в описание, когда это необходимо для
 +
идентификации или считается важным для пользователей каталога.
 +
Примеры
 +
In search of light : the broadcasts of Edward R. Murrow, 1938-1961
 +
The psychology of second language learning : papers from the Second Inter-
 +
national Conference of Applied Linguistics, Cambridge, 8-12 September
 +
1969
 +
Heil Harris! : a novel based on the television series "The Avengers"
 +
Le encicliche sociali di Leone XIII e Pio XI : testo latino e traduzione italiana
 +
della "Rerum novarum" e della "Quadragesimo anno" con riferimenti ad
 +
altri documenti pontifici
 +
The greenwood tree : newsletter of the Somerset and Dorset Family History
 +
Society
 +
Esquisse geologique de la Thakkola, Népal central : missions géologiques du
 +
C.N.R.S.
 +
Black holes : Sidney Owen's space games
 +
21世纪的信息资源编目 : 第一届全国文献编目工作研讨会论文集
 +
 
 +
===<span id="1.3.3"></span>1.3.3 Особливі випадки відомостей, що відносяться до заголовка===
 +
 
 +
====<span id="1.3.3.1"></span>1.3.3.1 Ініціальні абревіатури і акроніми====
 +
 
 +
Если основное заглавие состоит из инициальной аббревиатуры или акронима,
 +
а полная форма присутствует в предпочтительном источнике информации, то
 +
полную форму рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию.
 +
Примеры
 +
ISBD(CM): international standard bibliographic description for cartographic
 +
materials
 +
SPSS : statistical package for the social sciences
 +
Если же полная форма рассматривается как основное заглавие (см. 1.1.3.3,
 +
1.1.4.1.1), то инициальную аббревиатуру или акроним в предпочтительном
 +
источнике информации рассматривают как сведения, относящиеся к
 +
заглавию.
 +
Пример
 +
Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain : CILL
 +
Если инициальная аббревиатура или акроним составляют основное заглавие
 +
или входят в него (см. также 1.1.3.3), а полная форма находится не в
 +
предпочтительном источнике информации, то полная форма не
 +
рассматривается как сведения, относящиеся к заглавию, но она может быть
 +
дана в области 7 (см. 7.1.1.3).
 +
 
 +
====<span id="1.3.3.2"></span>1.3.3.2 Неповні або неясні заголовки====
 +
Если заглавие неполное или неясное, оно может быть дополнено
 +
информацией из содержания ресурса. Дополнение, заключенное в
 +
квадратные скобки, рассматривается как сведения, относящиеся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Kauheat karnevaalit: [opiskelijaliike Tampereen Yliopistossa]
 +
I våra hus : [dikter]
 +
Vegetation : [in Botswana]
 +
Département de l'Yonne : [carte routière]
 +
Florida : [tourist map]
 +
Street map of Flagstaff, Arizona : [walking tours]
 +
Société d'études de la province de Cambrai : [bulletin]
 +
 
 +
===<span id="1.3.4"></span>1.3.4 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.3.4.1"></span>'''1.3.4.1''' Если сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании, то
 +
приводят их после заглавия, к которому они относятся.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.2"></span>'''1.3.4.2''' Если дают сведения, относящиеся к заглавию, их текст приводят
 +
дословно, но прописные буквы и пунктуацию воспроизводить точно не
 +
обязательно. В исключительных случаях сведения, относящиеся к заглавию,
 +
могут быть сокращены. При сокращении сведений, относящихся к заглавию,
 +
первые пять слов (шесть, если первое слово – артикль) не опускают.
 +
Пропуски обозначают знаком пропуска (многоточием).
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Для продолжающихся ресурсов, кроме обновляемых ресурсов со
 +
сменными листами, сведения, относящиеся к заглавию, опускают
 +
в описании, если только их не считают важными для
 +
пользователей каталога, или они могут быть сокращены. Не
 +
приведенные в описании сведения, относящиеся к заглавию,
 +
могут быть даны в области 7.
 +
При сокращении длинных сведений, относящихся к заглавию,
 +
при пропуске дат, чисел и т. д., при воспроизведении в записи
 +
явных типографских ошибок, следуют инструкциям, изложенным
 +
в 1.1.5.1.
 +
Для обновляемых ресурсов со сменными листами:
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, включают в описание, когда
 +
это необходимо для идентификации или считается важным для
 +
пользователей каталога. Сведения, относящиеся к заглавию,
 +
содержащие только информацию о содержании текущего
 +
обновления, не включают.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.3"></span>'''1.3.4.3''' Сведения, относящиеся к заглавию, расположенные в
 +
предпочтительном источнике информации до основного заглавия, могут
 +
быть приведены после основного заглавия, если возможно грамматически
 +
или по иным причинам. Если это невозможно, такие сведения могут быть
 +
даны в области 7.
 +
Примеры
 +
Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo
 +
Ред. коммент.: На титульной странице в надзаголовке: “Aus dem Reper-
 +
toire von Nico Palermo”.
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, в предпочтительном
 +
источнике информации расположены перед основным заглавием,
 +
их так и приводят перед основным заглавием.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.4"></span>'''1.3.4.4''' Когда предпочтительный источник информации содержит несколько
 +
сведений, относящихся к заглавию, то если данные сведения дают в
 +
описании, их приводят в порядке, заданном полиграфическим оформлением,
 +
или, если нет различий в полиграфическом оформлении – в той же
 +
последовательности, в какой они даны в источнике.
 +
Примеры
 +
Spirit of an age : New Zealand in the seventies : essays in honour of W.B.
 +
Sutch
 +
Distribution of principal kinds of soils : orders, suborders and great
 +
groups : National Soil Survey classification of 1967
 +
Animal stories : dramatized readings : a recorded anthology
 +
The Hammons family : a study of a West Virginia family's traditions : from
 +
the Archive of Folk Song
 +
Offshore oil drilling : data analysis : from Neel Oil Research Council
 +
联邦调查局档案 : FBI : 帝国之中的帝国 霸权之上的霸权
 +
オールド・ファッション : 普通の会話 : 東京ステーションホテルにて
 +
천국의 계단 : 그리고 다시는 울지 않았다 : 최인호장편소설
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в описании в том
 +
же порядке, в котором они расположены в предпочтительном
 +
источнике информации. В результате альтернативное заглавие
 +
или информация о приложениях либо другом сопроводительном
 +
материале, может рассматриваться как сведения, относящиеся к
 +
заглавию.
 +
Пример
 +
A Christian funeral : a brief essay on that case, what should be the be-
 +
haviour of a Christian at a funeral? : or, some directions how to regu-
 +
late a funeral by the rules of religion
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.5"></span>1.3.4.5 Ресурси без загального заголовка====
 +
 
 +
<span id="1.3.4.5.1"></span>'''1.3.4.5.1''' Когда у ресурса нет общего заглавия (см. 1.1.5.2), но есть сведения,
 +
относящиеся к одному или нескольким заглавиям отдельных произведений,
 +
то, если данные сведения дают, их приводят после заглавий, к которым они
 +
относятся.
 +
Примеры
 +
Youth : a narrative ; Heat of darkness ; The end of the tether
 +
Le chevalier du guet : chanson folklorique française ; Qui frappe ici
 +
? : Louisiane
 +
Leonardo da Vinci : a pictorial biography ; The Medici : power and patronage
 +
in Renaissance Florence
 +
Special effects : morphing and warping ; 3-D modeling : generic primitives
 +
and other basic tools
 +
Some effects of geographical factors in combat simulations : presentation /
 +
Zvonimir Bratun. Model Horus as a training method in Slovenian Armed
 +
Forces : presentation ; Model Horus as a training method in Slovenian
 +
Army / Dušan Marincic
 +
Meditation : op. 90 ; Klänge der Stille : op. 91
 +
Dixit Dominus : RV594 ; Stabat mater : RV621 ; Gloria in D major : RV588
 +
...
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании, то
 +
приводят в том же порядке, в котором они расположены в
 +
предпочтительном источнике информации. Этот принцип
 +
соблюдается, даже если эти сведения относятся не к одному
 +
произведению, а к нескольким.
 +
Примеры
 +
Les Akanças : prologue mélo-dramatique, en un acte et en prose ; sui-
 +
vi Des Espagnols dans la Floride : pantomime en trois actes et à spec-
 +
tacle
 +
Vortigern : an historical tragedy, in five acts ... ; and Henry the Sec-
 +
ond : an historical drama
 +
 
 +
<span id="1.3.4.5.2"></span>'''1.3.4.5.2''' Если в предпочтительном источнике информации присутствуют
 +
сведения, относящиеся к заглавиям нескольких произведений одного и того
 +
же автора, композитора и т. д., то если данные сведения дают в описании, их
 +
приводят после всех заглавий произведений, к которым они относятся. Для
 +
нот и звукозаписей сведения, которые обычно были бы частью основного
 +
заглавия (см. 1.1.3.5), дают как сведения, относящиеся к заглавию. Но если,
 +
например, произведения одного автора, композитора и т. д. не следуют друг
 +
за другом, эти сведения могут быть даны в области 7.
 +
 
 +
Когда связь между сведениями, относящимися к заглавию, и заглавиями
 +
отдельных произведений не ясна, могут быть добавлены краткие
 +
пояснительные слова в квадратных скобках. В качестве альтернативы
 +
сведения, относящиеся к заглавию, могут быть даны в области 7.
 +
Примеры
 +
Endstation Sehnsucht ; Die Glasmenagerie : zwei Theaterstücke
 +
Eight variations in G major K. 24 ; Seven variations in D major K. 25 : for pi-
 +
ano
 +
Lied auf dem Dach ; Tafelmusik ; Ausklang : für großes Orchester
 +
Pow!; Zap it : two adventure games
 +
Die grosse Liebe ; Wie sie starben : [beide umfassen] Dichter- und Frauen-
 +
Porträts
 +
 
 +
<span id="1.3.4.5.3"></span>'''1.3.4.5.3''' Если в предпочтительном источнике информации есть сведения,
 +
относящиеся к заглавиям всех произведений ресурса, хотя они принадлежат
 +
разным авторам, композиторам и т. д., эти сведения могут быть даны в
 +
области 7.
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.6"></span>1.3.4.6 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
 
 +
Когда основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий (см.
 +
1.1.5.3), сведения, относящиеся к зависимому заглавию, приводят, если
 +
считают нужным, сразу после зависимого заглавия. Сведения, относящиеся
 +
к общему заглавию, могут быть приведены в области 6 или области 7.
 +
Примеры
 +
Stock selection. Portfolios : money management
 +
Jigsaw puzzles : a visual survey. Children's art : a decade of examples
 +
Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию: A visual
 +
survey.
 +
Bibliographie de la France. Biblio. 1ère partie, Bibliographie offi-
 +
cielle : publications reçues par le Service du dépôt legal
 +
Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию: Journal of-
 +
ficiel du livre français paraissant tous les mercredis.
 +
Periodica polytechnica. Transportation engineering
 +
Ред.
 +
коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию:
 +
: Contributions to international technical sciences published by the
 +
Technical University of Budapest.
 +
 
 +
Publications of the Institute. Historical studies. Series III, Renaissance Eu-
 +
rope : texts and commentaries
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий
 +
(см. 1.1.5.3), отдельные сведения, относящиеся к заглавию, если
 +
приводят в описании, то в том же порядке, что и в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.7"></span>1.3.4.7 Паралельний заголовок і паралельні відомості щодо заголовка====
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.1"></span>'''1.3.4.7.1''' Если предпочтительный источник информации содержит одно или
 +
несколько параллельных заглавий и сведения, относящиеся к заглавию, на
 +
нескольких языках и/или в нескольких графиках, каждые сведения,
 +
относящиеся к заглавию, дают после того заглавия, с которым связаны
 +
грамматически.
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, которые не приводят в области 1, могут
 +
быть даны в области 7 (см. 7.1.3).
 +
Примеры
 +
On tour : 10 British jewellers in Germany and Australia = Auf Tournee : zehn
 +
britische Goldschmiede in Deutschland und Australien
 +
12 millions d'immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en Europe =
 +
12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários imigrados na Eu-
 +
ropa
 +
Security : information and administrative management = Sécurite : gestion de
 +
I'information et gestion administrative
 +
Kleine Meditationen : für Streichtrio and Harfe = Short meditations : for
 +
string trio and harp
 +
Klavier-Quintett : Forellen-Quintett = Piano quintet : Trout quintet = Quin-
 +
tette avec piano : Quintette "La truite"
 +
Apocalypse de Jean : lecture = Apocalyps [sic] of John : a reading
 +
Vienna : hotel and tourist guide = Wien : Hotel- und Reiseführer
 +
La Birmanie : images du bouddhisme vivant = Burma : images of living Bud-
 +
dhism
 +
Les manuscrits datés : premier bilan et perspectives : Neuchâtel, 1983 = Die
 +
datierten Handschriften : erste Bilanz und Perspektiven : Neuenburg,
 +
1983
 +
 
 +
Mein erster Sor : Sammlung leichter Gitarrensoli = My first Sor : selection of
 +
easy guitar-solos = Il mio primo Sor : raccolta di facili assoli per chitarra
 +
挑战黑客 : 网络安全的最终解决方案 = Hacker proof : the ultimate guide to
 +
network security
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Все сведения, относящиеся к заглавию, если приводят, то дают в
 +
том порядке, в каком они представлены в предпочтительном
 +
источнике информации.
 +
Пример
 +
La Didone abbandonata: dramma per musica da recitarsi in St. Pieter-
 +
burgo nel giorno [пробел] febraro 1766. nel Imperial teatro per com-
 +
mando di Sua Maestà Imperiale Catarina II. / La musica è del rinoma-
 +
to signor Baldassara Galuppi, direttore della Musica, e Maestro di
 +
Cappella di Sua Maestà Imperiale, e della Ducal Cappella di San Mar-
 +
co in Venezia = Didon abandonnée : dramme [sic] en musique qui doit
 +
etre representé sur le Theatre impériale de St. Petersbourg le [пробел]
 +
fevrier 1766. par ordre de Sa Majesté Impériale Catherine II.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.2"></span>'''1.3.4.7.2''' Когда предпочтительный источник информации содержит одно или
 +
несколько параллельных заглавий, а сведения, относящиеся к заглавию, есть
 +
только на одном языке и/или в одной графике, то данные сведения приводят,
 +
если считают нужным, после последнего приведенного параллельного
 +
заглавия.
 +
Примеры
 +
Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der International Brecht-Gesellschaft
 +
Le rossignol = The nightingale = Die Nachtigall : conte lyrique en trois actes
 +
Priče iz davnine = Tales of long ago = Märchen aus Urväterzeiten : izbor
 +
Veliki česko-hrvatski rječnik = Česko-chorvatský slovník : za praktičnu i
 +
školsku upotrebu
 +
Carmina Burana = ブラーナ・カルミナ : cantiones profanae
 +
신용춘의 국악세계 = Korean
 +
Longchun : 퉁소 단소 연주곡
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.3"></span>'''1.3.4.7.3''' Если параллельное заглавие сочетает в себе содержание и
 +
основного заглавия, и сведений, относящихся к заглавию, то сведения,
 +
относящиеся к заглавию, на языке основного заглавия приводят после
 +
основного заглавия и перед параллельным.
 +
 
 +
Примеры
 +
Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft : ein internationales Verzeich-
 +
nis = World guide to scientific associations
 +
Année 1812 : ouverture = 1812 overture
 +
Romeo i Julija : ljubavna priča = Romeo and Juliet’s love story
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании в том же
 +
порядке, что и в предпочтительном источнике информации.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.4"></span>'''1.3.4.7.4''' Если в предпочтительном источнике информации нет параллельного
 +
заглавия, но сведения, относящиеся к заглавию, присутствуют на нескольких
 +
языках и/или в нескольких графиках, то в описании могут быть даны
 +
сведения на языке основного заглавия. Если этот критерий не применим, то в
 +
описании могут быть даны первые сведения из присутствующих в
 +
предпочтительном источнике информации. Другие сведения также могут
 +
быть приведены в описании.
 +
Примеры
 +
Jugoslavija : hotel and tourist guide = Hotel- und Reiseführer
 +
L'Europe laitière: annuaire international des produits laitiers = internationales
 +
Jahrbuch der Milchprodukte = international directory of dairy products
 +
Nunc dimittis : Graduale für vier Stimmen, zwei Violinen, zwei Hörner und
 +
Basso continuo = graduale for four voices, two violins, two horns and
 +
basso continuo
 +
Astérix : calendar = calendrier = Kalender = calendario
 +
Для нотных ресурсов:
 +
Если заглавие состоит из термина, обозначающего тип сочинения
 +
(см. 1.1.3.1), и нет параллельного заглавия, а сведения о
 +
тональности, нумерации, дате сочинения и средстве исполнения
 +
присутствуют в предпочтительном источнике информации на
 +
нескольких языках и/или в нескольких графиках, то сведения на
 +
языке и/или в графике обобщающего термина дают в описании
 +
как часть основного заглавия после термина, обозначающего тип
 +
сочинения. Если этот критерий нельзя применить, то в описании
 +
приводят первые из присутствующих в предпочтительном
 +
источнике сведений, относящихся к заглавию. Другие сведения
 +
также могут быть даны в описании.
 +
Примеры
 +
 
 +
Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, trombone,
 +
and orchestra = Horn, Posaune und Orchester
 +
Sonate fur Violine and Klavier in h = for violin and piano in b
 +
 
 +
<span id="1.3.4.8"></span>'''1.3.4.8''' Сведения, относящиеся к заглавию, присутствующие в ресурсе, но не
 +
в предпочтительном источнике информации, дают в описании в квадратных
 +
скобках после основного или параллельного заглавия, к которому они
 +
относятся, если это необходимо для идентификации или считается важным
 +
для пользователей каталога. В остальных случаях подобные сведения могут
 +
быть приведены в области 7 (см. 7.1.3).
 +
Пример
 +
Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue men-
 +
suelle de la Société des étudiants suisses = rivista mensile della Societa
 +
degli studenti svizzeri]
 +
 
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.9"></span>1.3.4.9 Зміни у відомостях, що відносяться до заголовка, в продовжуючих і багаточастинних монографічних ресурсах====
 +
 
 +
Для сериальных ресурсов и многочастных монографических
 +
ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, которые были записаны
 +
в области заглавия и сведений об ответственности, изменились в
 +
последующих выпусках или частях, то эти изменения отражают в
 +
области 7, когда это считается важным для пользователей
 +
каталога.
 +
В качестве альтернативы может быть дано
 +
примечание о том, что сведения, относящиеся к заглавию,
 +
изменены, или изменения могут быть игнорированы.
 +
Для интегрируемых ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, которые записаны в
 +
области заглавия и сведений об ответственности, изменились в
 +
более поздних итерациях, то изменяют описание, и делают
 +
примечание об изменении, когда это считается важным для
 +
пользователей каталога (см. 7.1.3).
 +
 
 +
==<span id="1.4"></span>1.4 Відомості про відповідальність ==
 +
Обязательный, если присутствуют данные
 +
Сведения об ответственности состоят из одного или нескольких имён
 +
/наименований, фраз или групп знаков, связанных с идентификацией и/или
 +
определением функции лиц или организаций, ответственных за создание
 +
либо принимавших участие в реализации интеллектуального или
 +
художественного содержания произведения, являющегося содержанием
 +
описываемого ресурса.
 +
 
 +
<span id="1.4.1"></span>'''1.4.1''' Для описания требуются только сведения о лицах и/или организациях,
 +
несущих главную ответственность. Последующие сведения об
 +
ответственности включаются в описание, когда они необходимы для
 +
идентификации или считаются важными для пользователей
 +
каталога.Сведения об ответственности не составляют, когда подобных
 +
сведений нет в ресурсе.
 +
 
 +
<span id="1.4.2"></span>'''1.4.2''' Сведения от ответственности могут относиться к таким лицам и
 +
организациям как:
 +
– писатели, композиторы, исполнители, художники-графики, хореографы,
 +
аранжировщики, картографы, программисты, ведущие исследователи,
 +
мультипликаторы и т. д., чьи произведения воплощены в ресурсе либо
 +
непосредственно (например, автор текста, редактор, составитель, переводчик,
 +
иллюстратор, гравер, картограф, композитор, аранжировщик, хореограф),
 +
либо опосредованно (например, автор романа, на котором основан сценарий
 +
фильма, автор работы, на основе которой создано программное обеспечение,
 +
авторы адаптаций уже существующих произведений), на том же носителе,
 +
что и оригинал, или на другом;
 +
– составители разнообразных данных; лица, ответственные за постановку
 +
произведения; организации или лица, оказавшие поддержку в работе любой
 +
из вышеперечисленных категорий (интеллектуальную, а не чисто
 +
финансовую поддержку), продюсеры записей популярной музыки;
 +
- компании и частные лица, такие как режиссеры, продюсеры и др., несущие
 +
определенную долю общей ответственности за произведение; лица,
 +
выполняющие специфические функции, когда при съемках отдельного
 +
фильма или особого типа фильма, они выполняют основную творческую
 +
роль (например, кинематографисты, киносценаристы или аниматоры при
 +
создании мультфильмов);
 +
- разработчики и дизайнеры, которые создают и реализуют содержание
 +
ресурса (например, дизайнер игр), объекты, несущие особую ответственность
 +
при создании особого ресурса или особого типа ресурса (например,
 +
руководитель проекта обработки данных, видеорежиссер).
 +
В принципе, ответственными считаются не только лица или организации,
 +
играющие существенную роль в создании, производстве или реализации
 +
произведения, но и те, чья роль относительно мала (например, консультанты
 +
по вопросам истории), но которые, тем не менее, названы в
 +
предпочтительном источнике информации. Сведения, относящиеся к лицам
 +
или организациям, чья роль оценена как минимальная, могут быть даны в
 +
области 7 (см. 7.1.4).
 +
 
 +
===<span id="1.4.3"></span>1.4.3 Форми відомостей про відповідальність===
 +
 
 +
<span id="1.4.3.1"></span>'''1.4.3.1''' Сведения об ответственности могут состоять из одного или
 +
нескольких имён лиц или наименований организаций со связующим словом
 +
или короткой фразой, которые обозначают роль лица или организации, или
 +
без них (см. также 1.4.3.5).
 +
Примеры
 +
/ Institut géographique national
 +
/ réalisé et publié par les Editions Grafocarte
 +
/ edited by the Daily Express
 +
/ by S. Hutchinson
 +
/ dedicated by ... Grenvile Collins
 +
/ presented by ... Lewis Morris
 +
/John Milton
 +
/ engraved by Jukes
 +
/ levée en 1817 par M. Givry
 +
/ surveyed and drawn by E.M. Woodford
 +
/ reproduced by W.H. Barrell
 +
/ dressée par Ernest Grangez
 +
/ compiled by the Ministry of Housing and Local Government
 +
/ 胡昌平著
 +
/ 国家图书馆图书采选编目部编
 +
/ 鈴木玲子著
 +
/ 홍이섭 지음
 +
 
 +
<span id="1.4.3.2"></span>'''1.4.3.2''' Сведения об ответственности могут состоять из фразы без
 +
имени/наименования, когда подобная фраза описывает интеллектуальный
 +
вклад или важна по другой причине.
 +
Примеры
 +
/ by Pär Lagerkvist ; translated from the Swedish
 +
/ Erich Kästner ; für den Gebrauch in dänischen Schulen vereinfacht
 +
/ compiled and edited by the graduating class
 +
/ extracted from a chart drawn in 1785 ; with introductory commentary by the
 +
composer
 +
/ by Geoffrey Burgon ; text taken from the Chester mystery plays and medi-
 +
aeval poems
 +
/ von Richard Wagner ; Klavierauszug für Pianoforte allein
 +
/ by a group of teachers representative of primary grades
 +
/ Dieter Kendrick ; with spoken commentary by various artists
 +
/ by a team of programmers and teachers
 +
/ Arden Wilson ; with graphics by the author
 +
/ aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt
 +
/ 南京市玄武区业余作者集体创作
 +
 
 +
<span id="1.4.3.3"></span>'''1.4.3.3''' Сведения об ответственности могут включать существительное или
 +
сочетание существительных с именем/наименованием, если подобная фраза
 +
описывает роль лица или организации. Другие существительные или
 +
сочетания существительных обычно рассматриваются как сведения,
 +
относящиеся к заглавию (см. 1.3).
 +
Примеры
 +
/ selection and catalogue by Katherine Michaelson
 +
/ the author John Milton
 +
/ text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand McNally ; fruit
 +
symbols designed and drawn by Joseph A.W. Kislingbury ; surveys and
 +
sketches by J.B. Armstrong
 +
/ d'après les travaux de M. Alfred Grandidier
 +
/ piano accompaniments and notes by Claire Liddell
 +
/ Text und Musik, John Lennon
 +
/ research and text by Colin Barham
 +
/ development and debugging, Philip Goldman
 +
 
 +
<span id="1.4.3.4"></span>'''1.4.3.4''' Сведения об ответственности могут включать детали, относящиеся к
 +
другим элементам описания (например, заглавие оригинала, информацию об
 +
издании переведенного произведения), когда подобные детали
 +
грамматически не отделимы от сведений об ответственности.
 +
Примеры
 +
/ extracted from the Pensées by H.F. Stewart
 +
/ Carson McCullersová ; dramatizace Edward Albee ; z anglického originálu
 +
"The ballad of the sad café" přeložili Luba a Rudolf Pellarovi
 +
/ translated from the second edition, authorized August 10, 1908, with an in-
 +
troduction and notes, by Andrew D. Osborn
 +
/ reduced from the original plan of three inches to one mile and planned to a
 +
scale of one inch & half to one mile by Isaac Johnson in June 1800
 +
/ selected and translated from La divina commedia, by J.G. Roman
 +
/ adapted from Alice in Wonderland, by Wilford Hagers
 +
/ traduit en vers latins, sur la troisième édition du texte françois, par M l’Abbé
 +
Métivier
 +
/ translated & emprynted by me William Caxton ...
 +
 
 +
<span id="1.4.3.5"></span>'''1.4.3.5''' Сведения об ответственности могут включать наименование одной
 +
или нескольких организаций, являющихся спонсорами ресурса, когда
 +
организации указаны в предпочтительном источнике информации и связь
 +
между спонсором и ресурсом чётко обозначена (или эта связь может быть
 +
пояснена дополнительным словом или короткой фразой). Если наименование
 +
спонсирующей организации неразрывно связано с выходными данными (т. е.
 +
предваряется фразой типа «издано для...»), то оно включается в область 4.
 +
Примеры
 +
/ presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas Supply
 +
Corporation, West Virginia University College of Engineering, West
 +
Virginia Section of the American Ceramic Society
 +
/ [sponsored by] Occidental Petroleum Corporation ; made by Sandier Institu-
 +
tional Films, Inc.
 +
/ éditée spécialement par l'Institut géographique national pour le Touring
 +
Club de France
 +
/ under the patronage of the Royal Scottish Geographical Society
 +
 
 +
<span id="1.4.3.6"></span>'''1.4.3.6'''
 +
Сведения, которые не связаны с ответственностью за
 +
интеллектуальное или художественное содержание ресурса, не считают
 +
сведениями об ответственности.
 +
Сведения, такие как девизы, посвящения, а также сведения о
 +
покровительстве или наградах (например, «Призер Конкурса Чайковского
 +
1971 г.»), могут быть опущены или даны в области 7 (см. 7.1.4).
 +
Информация, такая как «с 33 картами», «в 32 частях», «в сопровождении
 +
граммофонной записи», «вместе со справочным пособием», может быть дана
 +
в области 5.
 +
Для сведений, связанных с подобной ответственностью, но представляющих
 +
при этом часть сведений, относящихся к заглавию, см. 1.3.
 +
 
 +
<span id="1.4.3.7"></span>'''1.4.3.7''' Сведения об ответственности, которые грамматически не отделимы
 +
от других элементов описания, приводят как часть этих элементов и не
 +
повторяют в сведениях об ответственности (см. 1.1.3.6, 1.3.2).
 +
Если имя/ наименование объекта, несущего ответственность, явно
 +
повторяется в предпочтительном источнике информации в формальных
 +
сведениях об ответственности, то это имя/наименование приводят в
 +
сведениях об ответственности.
 +
Пример
 +
The John Franklin Bardin omnibus / John Franklin Bardin
 +
Кроме того, если основное заглавие включает только часть наименования
 +
выпускающей организации, а другая часть наименования присутствует в
 +
другом месте предпочтительного источника информации, то последнюю
 +
дают в сведениях об ответственности.
 +
Пример
 +
Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet
 +
 
 +
<span id="1.4.3.8"></span>'''1.4.3.8''' Если функция организации, наименование которой присутствует в
 +
предпочтительном источнике информации, не обозначена и не может быть
 +
установлена из описываемого ресурса или из другого источника, данное
 +
наименование не дают в сведениях об ответственности. Такое наименование
 +
дают в области 7 (см. 7.1.4).
 +
 
 +
===<span id="1.4.4"></span>1.4.4 Одні відомості про відповідальність або кілька===
 +
 
 +
<span id="1.4.4.1"></span>'''1.4.4.1''' Одни сведения об ответственности имеют место, когда текст в
 +
предпочтительном источнике информации сформулирован как единые
 +
сведения. В таких сведениях могут быть названы несколько лиц или
 +
организаций, выполняющих одну функцию, или разные функции, если их
 +
имена/наименования связаны союзом.
 +
Примеры
 +
/ edited by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard
 +
/ by Donald Elliott and illustrated by Clinton Arrowood
 +
/ compiled and edited by Richard L. Coulton with the assistance of voluntary
 +
aid
 +
/ par L. Meyère et J. Hansen
 +
/ developed by Dale Kahn with Laurie Fenster
 +
/ by William Whiston, M.A. sometime professor of the mathematicks in the
 +
University of Cambridg. and Humphrey Ditton, master of the new
 +
mathematick school in Christs’s Hospital, London
 +
Ред. коммент.: в старопечатных ресурсах в описании сохраняются
 +
ученые степени и занимаемые должности (cf. 1.4.5.5).
 +
/ the first by Leonard Lessius, the second by Lewis Cornaro, a noble Vene-
 +
tian: ...
 +
/ first gathered and compiled in Latine by the right famous clerke Maister
 +
Erasmus of Roterodame, and now translated into Englyshe by Nicholas
 +
Udall
 +
/ with additions by H.N. Ridley and the Rev. T.S. Lea
 +
/ drawn in 1791 ... from the observations made by Fleurieu in 1769 and by
 +
Vincente Tofino in 1788
 +
 
 +
<span id="1.4.4.2"></span>'''1.4.4.2'''
 +
Несколько сведений об ответственности приводят, когда они
 +
сформулированы в виде множества сведений, т.е. когда отражены несколько
 +
лиц или организаций, выполняющих различные функции, и сведения не
 +
связаны союзами.
 +
Примеры
 +
/ by Rudolf Steiner ; translated by W.B.
 +
/ with preface by Walter Allen ; editor, James Vinson
 +
/ Centre national coopératif agricole de traitement antiparasitaire ; dir. tech-
 +
nique, Marcel Bonnefoi
 +
/ by G. Robertson ; engraved by Morris
 +
/ par N. de Fer ; A. Coquart sculpsit
 +
/ by Michael Praetorius ; arranged for orchestra by N.J. Milner-Gulland
 +
/ von Wolfgang Amadeus Mozart ; Klavierauszug, neu revidiert von Wilhelm
 +
Kienzl
 +
/ written by Danny Shapiro ; ported to Motif by Philip Schneider
 +
/ par M. Marmontel, de l’Academie Françoise ; mit deutschen Noten zum
 +
Schulgebrauch und Selbstunterricht herausgegeben
 +
/ 汤显祖著 ; 汪榕培英译 ; 徐朔方笺校
 +
/ チャールズ・バーチ, ジョン・B・コップ著 ; 長野敬, 川口啓明訳
 +
/ 쿨슨 리들 지음 ; 박영신 옮김
 +
 
 +
<span id="1.4.4.3"></span>'''1.4.4.3'''
 +
Разница между первыми и последующими сведениями об
 +
ответственности только в расположении. Она не подразумевает, что первые
 +
сведения связаны с главной ответственностью за произведение.
 +
 
 +
<span id="1.4.4.4"></span>'''1.4.4.4'''
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к приложениям или
 +
другому сопроводительному материалу. если дают в описании, то
 +
рассматривают как дополнительные сведения об ответственности,
 +
следующие за сведениями, относящимися к ресурсу в целом или основной
 +
его части, если таковые имеются. Если эти сведения присутствуют в ресурсе,
 +
но не в предпочтительном источнике информации, их можно привести в
 +
области 7 (см. 7.1.4).
 +
Примеры
 +
/ with an introduction by Scott Keltie
 +
/ deur Annie Hofmeyr ; en'n geslagregister deur Joh. van der Bijl
 +
/ by C.H.A. Armstrong ; with an appendix on the history and architecture of
 +
the fabric by E.R. Arthur
 +
/ attributed to Thomas Cavendish the circumnavigator ; with descriptive text
 +
by F.C. Wieder
 +
/ von Johann Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li Stadelmann
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Детали,
 +
относящиеся
 +
к
 +
приложениям
 +
и
 +
другому
 +
сопроводительному материалу, приводят в том же порядке, что и
 +
в предпочтительном источнике. Соответственно, подобные
 +
сведения, если они расположены в источнике до сведений об
 +
ответственности или там, где нет самостоятельных сведений об
 +
ответственности, рассматривают как сведения, относящиеся к
 +
заглавию (см. 1.3.4.4), а если после – как последующие сведения
 +
об ответственности. Если они взяты из какого-либо другого места
 +
ресурса, то такие сведения идут за сведениями об
 +
ответственности, которые относятся к ресурсу в целом или к
 +
основной его части, или за сведениями, к которым имеют
 +
отношение. По поводу заглавий других произведений в ресурсе
 +
без общего заглавия см. 1.1.5.2
 +
Примеры
 +
/ by James Townley ; with a variety of German notes explanatory of
 +
the idioms ... alluded to by John Christian Hüttner
 +
/ by the author of The conduct of the allies ; to which are added the
 +
said Barrier-Treaty, with the two separate articles ...
 +
/ done into English from the French, with a new original preface upon
 +
the same subject, by W. J. ; to which are added, An essay upon Satyr,
 +
by Monsieur d'Acier and A treatise upon pastorals, by Monsieur Fon-
 +
tanelle
 +
 
 +
===<span id="1.4.5"></span>1.4.5 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.4.5.1"></span>'''1.4.5.1'''
 +
Сведения об ответственности приводят в описании в тех выражениях,
 +
в каких они присутствуют в ресурсе.
 +
Примеры
 +
/ di Leon Battista Alberti Fiorentino ...
 +
/ written by himself
 +
/ Dauide Edguardo Anglo authore
 +
/ by one who is neither a knight, nor a member of the House of Commons
 +
/ by****
 +
/ as surveyed in 1822 for the use of the justices in sessions, by W. Ravenshaw
 +
/ dessiné et gravé par R. Hausermann
 +
/ enregistrements de Roberte Hamayon
 +
/ co-ordinated for the Voice of America by Tristram Coffin
 +
/ Tatsuro Suzuki interviewed by Maya Koizumi
 +
/ Modest Mussorgsky ; in der Instrumentation von Maurice Ravel
 +
/ scriptwriter, Allan S. Mitchell ; consultants, Joan M. Clayton and Simon
 +
Randolph
 +
/ Abraham Bosse d'après Jean de Saint-lgny
 +
/ developed by TNF Software Arts ; graphics by Larry Blum
 +
/ principal investigators, T. Sheehan, H. Lovett
 +
/ researched and compiled by Art Gump
 +
/ 主办单位, 国家图书馆 ; 主编, 詹福瑞
 +
/ Honoré de Balzac
 +
/ Józef Lodowski
 +
/ Home Office
 +
/ Universidad de Salamanca
 +
/ Mozart
 +
/ British Library Bibliographic Services Division
 +
Для обновляемых ресурсов со сменными листами:
 +
Сведения, относительно редакторов обновляемых ресурсов
 +
приводят как сведения об ответственности, когда это считается
 +
важным для пользователей каталога.
 +
Примеры
 +
/ compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord
 +
Для звукозаписей и движущихся изображений:
 +
Имена отдельных членов музыкальных или других ансамблей,
 +
когда они представлены в предпочтительном источнике
 +
информации, могут быть даны в круглых скобках после названия
 +
ансамбля. В качестве альтернативы имена могут быть даны в
 +
области 7 или опущены.
 +
Пример
 +
/ Ravel ; Budapest String Quartet (J. Roismann and A. Schneider, vio-
 +
lins ; B. Kroyt, viola ; M. Schneider, cello)
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Длинные сведения допускается сокращать, обозначая подобные
 +
пропуски информации знаком пропуска (многоточием).
 +
Пример
 +
/ quam ... in florentissima electorali ad Albim universitate, praeside ...
 +
M. Augusto Pfeiffero, Lavvenburgo-Saxone, publico eruditorum exa-
 +
mini exponit Martinus Bernhardi Gryphisbergâ Pomeranus, ad diem
 +
XXXI. Januar. Anno ... MDCLXIII. ...
 +
 
 +
<span id="1.4.5.2"></span>'''1.4.5.2'''
 +
Сведения об ответственности, присутствующие не в
 +
предпочтительном источнике информации, а в любом другом месте ресурса,
 +
могут быть приведены в области 1 в квадратных скобках или в области 7 (см.
 +
7.1.4). Источник таких сведений об ответственности можно указать в области
 +
7. Сведения об ответственности, полученные вне ресурса, могут быть даны в
 +
области 7 (см. 7.1.4) вместе с источником информации, если требуется.
 +
Примеры
 +
/ [written and planned by Jennifer Vaughan]
 +
Примеч.: Автор указан на обороте титульного листа
 +
/ [Canadian Union of General Employees]
 +
/ Johannes Brahms ; [englisches and deutsches Vorwort von Wilhelm Alt-
 +
mann]
 +
/ [par feu M. l'Abbé de Bretteville]
 +
Примеч.: Сведения об ответственности на титульной странице тома 4
 +
/ [
 +
]
 +
/ [한국이공학사편집부 편]
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности, полученные вне ресурса, дают в
 +
области 7, вместе с источником этой информации.
 +
Примеры
 +
Discours sur la creche de N. Seigneur. ...
 +
Прим: By Ezechiel Spanheim. Источник/автор установлен по:
 +
Holzmann & Bohatta. Deutsches Anonymenlexikon, Bd. 1, S. 409,
 +
Nr. 11863
 +
 
 +
<span id="1.4.5.3"></span>'''1.4.5.3'''
 +
Когда имена нескольких лиц или наименования нескольких
 +
организации представлены в одних сведениях об ответственности (см.
 +
1.4.4.1), то количество имён/наименований, приводимых в описании,
 +
остается на усмотрение каталогизационного агентства. Несколько
 +
имён/наименований, приводимых в описании, можно разделить с помощью
 +
запятых или соединить с помощью соответствующих связующих слов. Если
 +
применяются связующие слова, то их заключают в квадратные скобки.
 +
Пропущенную информацию обозначают знаком пропуска (многоточием) и
 +
словами и др. (и другие) (et al. (et alii)) или их эквивалентами в другой
 +
графике, в квадратных скобках.
 +
Примеры
 +
/ by D.M.Chizhikov and V.P. Shchastlivyi
 +
/ by Samuel Devend ... [et al.]
 +
/ Dieter Ahlert, Klaus Peter Franz
 +
/ [автори] Б. Конески, X. Поленаковиќ... [и др.]
 +
/ National Park Service [and] Soil Conservation Service [and] Texas Agricul-
 +
tural Experiment Station
 +
/ Centre d'expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut national de la statistique et
 +
des études économiques, Institut d'économie régionale du Sud-Ouest
 +
/ herausgegeben von der Universität des Saarlandes und der Vereinigung der
 +
Freunde der Universität des Saarlandes
 +
 
 +
/ herausgegeben von Hans Fromm ... [et al.]
 +
/ sculpserunt E.S. Hamersveldt et S. Rogeri
 +
/ Carla Joynes, Lizbeth Beame [for] Deckle & Murphy
 +
/ par Arthur Honegger, Daniel Lesur, Roland Manuel, Germaine Tailleferre ...
 +
[et al.]
 +
/ prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited
 +
/ 李伟 ... [等]著
 +
Ред. коммент.: иероглиф после скобок обозначает “by”.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Желательно приводить в описании все имена/наименования.
 +
 
 +
<span id="1.4.5.4"></span>'''1.4.5.4'''
 +
Когда имена лиц или наименования организаций присутствуют в
 +
сведениях об ответственности не в своей полной форме (например, в форме
 +
акронима, полная форма может быть дана в области 7 (см. 7.1.4).
 +
 
 +
<span id="1.4.5.5"></span>'''1.4.5.5'''
 +
Инициалы, обозначающие членство в обществах, ученую степень и
 +
т. п., и сведения о занимаемой должности и квалификации, следующие за
 +
именем лица, приводят в описании, если они необходимы грамматически,
 +
или для идентификации лица или установления рода его деятельности. Во
 +
всех остальных случаях инициальные аббревиатуры не считают частью
 +
сведений об ответственности и опускают.
 +
 
 +
<span id="1.4.5.6"></span>'''1.4.5.6'''
 +
Сведения об ответственности, которые находятся перед основным
 +
заглавием в предпочтительном источнике информации, приводят в описании
 +
после основного заглавия и сведений, относящихся к заглавию, если только
 +
они грамматически не связаны с этой информацией (см. 1.4.3.7). Место
 +
расположения сведений об ответственности в источнике может быть указано
 +
в области 7.
 +
Пример
 +
/ Silvio Belli Vicentino
 +
Примеч.: Автор указан на титульной странице в надзаголовке
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Место расположения сведений об ответственности в оригинале
 +
указывают в области 7.
 +
 
 +
<span id="1.4.5.7"></span>'''1.4.5.7'''
 +
Сведения об ответственности, которые включают наименование
 +
организации в иерархии, приводят в описании в той же форме, и в том же
 +
порядке, что и в ресурсе.
 +
Примеры
 +
/ Bibliothèque nationale, Centre bibliographique national
 +
/ Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
 +
Historicas
 +
/ Centre international de dialectologie générale près l'Université catholique de
 +
Louvain
 +
/ U.S. Department of Agriculture Forest Service, South-Western Region
 +
/ Air Ministry, Meteorological Office
 +
/ Division of Child Psychiatry, Cambridge Hospital
 +
/ 国立国会図書館書誌部編
 +
/ 국립중앙도서관 자료기획과
 +
 
 +
<span id="1.4.5.8"></span>'''1.4.5.8'''
 +
Когда связь между сведениями об ответственности и заглавием не
 +
ясна, в области 1 можно добавить связующее слово или короткую фразу на
 +
языке и в графике титульной страницы, в квадратных скобках, или может
 +
быть дано пояснение, касающееся сведений об ответственности, в области 7.
 +
Примеры
 +
/ [verse translation by] Robert Lowell
 +
/ [choisis et présentés par] Gilbert Prouteau
 +
/ [collected] by Angus Mackay
 +
/ [gravée par] Ch. Lemas
 +
/ William Shakespeare ; [read by] Sir John Gielgud
 +
/ [edited by] John Finlayson
 +
или
 +
/ John Finlayson
 +
Примеч.: Редактор John Finlayson установлен по ...
 +
 
 +
<span id="1.4.5.9"></span>'''1.4.5.9'''
 +
 
 +
Если дают несколько сведений об ответственности, порядок этих
 +
сведений в описании определяется полиграфическим оформлением сведений
 +
в предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в
 +
полиграфическом оформлении – их последовательностью в
 +
предпочтительном источнике информации, без учета объема и степени
 +
ответственности, подразумеваемой различными сведениями. Когда сведения
 +
взяты не из предпочтительного источника информации, они должны быть
 +
даны в логическом порядке, если это возможно, и в квадратных скобках.
 +
Если предпочтительный источник информации является сложным по
 +
структуре (как в случае с многочастным или мультимедийным ресурсом,
 +
который не имеет единого главного источника), сведения об ответственности
 +
дают в логическом порядке. В качестве альтернативы отдельные части
 +
ресурса могут быть описаны по многоуровневому методу (см. Приложение
 +
A).
 +
Примеры
 +
/ Rudolf Steiner ; [translated by Lady Maitland-Heriot ; edited by H. Collison]
 +
/ Mihajlo Velimirovic ; [traduzione in lingua italiana a cura del Mario Sin-
 +
tich ; revisione scientifica a cura del Protogene Veronesi] ; illustrazioni
 +
di Branimir Ganovic
 +
/ by Suzanne Reynolds ; illustrated by the Studio Brambelli, Milan
 +
/ edited by Michael Harloe ; sponsored by the International Sociological As-
 +
sociation Research Committee on the Society of Regional and Urban
 +
Development
 +
/ by Michael Chisholm ; [for the] Social Science Research Council
 +
/ Hermann Hesse ; translated from the German by Basil Crieghton ; [transla-
 +
tion] revised by Walter Sorrell
 +
/ [Worte von] Juan Ramón Jiménez ; [Musik von] Mario Catelnuovo-Tedesco
 +
/ Jacques Offenbach ; music adapted and arranged by Ronald Hammer ; new
 +
book and lyrics by Phil Park
 +
/ design, Roger Teppe ; programmer, Bob Chompsky ; graphics, Carol May-
 +
er-Lenz
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если есть несколько сведений об ответственности, то их
 +
приводят
 +
в
 +
описании
 +
в
 +
порядке,
 +
определенном
 +
последовательностью
 +
информации
 +
в
 +
предпочтительном
 +
источнике информации.
 +
Пример
 +
/ by the late ingenious and learned Hollander, Lambert Hermanson ten
 +
Kate ; translated from the original French by James Christopher le
 +
Blon
 +
Когда сведения находятся в ресурсе, но не в предпочтительном
 +
источнике информации, их дают в области 1 в квадратных
 +
скобках, в порядке, определенном последовательностью сведений
 +
в используемом источнике информации, или, если возможно, в
 +
логическом порядке, когда используется несколько других
 +
источников информации. В качестве альтернативы эту
 +
информацию дают в области 7.
 +
 
 +
Примеры
 +
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian
 +
voyage / [begun by captaine Bigges] ; [finished by his Lieutenant
 +
Maister Croftes] ; [edited by Thomas Cates]
 +
Примеч.: Сведения об ответственности из предисловия Кейтса
 +
или
 +
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian
 +
voyage
 +
Примеч.: "Begun by captaine Bigges ...the same being afterwards fin-
 +
ished (as I thinke) by his lieutenant Maister Croftes, or some other, I
 +
knowe not well who". Edited by Thomas Cates. Сведения об
 +
ответственности из предислови Кейтса
 +
Если дают имя респондента и председателя для академического
 +
диспута, то оба имени и слова, обозначающие их функцию,
 +
рассматривают как часть одних сведений об ответственности
 +
(если они грамматически не связаны с основным заглавием или
 +
сведениями, относящимися к заглавию).
 +
Примеры
 +
Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi / quern ... in
 +
incluta Universitate Altdorfina publico eruditorum examini subiiciunt
 +
praeses Isaacus Laurbecchius SS. theol. dd. & respondens Joh. Frider-
 +
icus Kernius, Schleusinga-Hennebergicus. Ad diem 21. Mai. Anno o.r.
 +
M.DCC
 +
но
 +
Consensû Benevolo illustris & gratiosissimi Senatûs Medici in floren-
 +
tissima ad Salam Academià. Præside ... Johanne Arnoldo Friderici,
 +
phil. & med. doct. anatom. chirurg. ac botan. p.p. famigeratissimo,
 +
medico provinciali Saxo-Altenburgico ... hanc dissertationem medi-
 +
cam de hydrope tympanite publicæ artis cultorum ventilationi submit-
 +
titad diem [пробел] Martii, M.DC.LXXII. ... David Richter, Zittâ Lu-
 +
satus. Autor
 +
Для звукозаписей и аудиовизуальных ресурсов:
 +
Если есть несколько сведений об ответственности, порядок этих
 +
сведений в описании должен быть таким, чтобы различные
 +
категории ответственности приводились в определенной
 +
логической последовательности. Например, для звукозаписей:
 +
композиторы, включая лиц, чья импровизаторская роль является
 +
существенной частью творческого процесса; авторы текста;
 +
исполнители в следующем порядке: солисты/актеры/чтецы; хор;
 +
хормейстер; оркестр, дирижер оркестра; режиссер-постановщик;
 +
музыкальный звукорежиссер.
 +
 
 +
====<span id="1.4.5.10"></span>1.4.5.10 Паралельні відповідальності====
 +
 
 +
<span id="1.4.5.10.1"></span>'''1.4.5.10.1'''
 +
 
 +
Когда предпочтительный источник информации содержит в себе
 +
одно или несколько параллельных заглавий и/или параллельных сведений,
 +
относящихся к заглавию, а также сведения об ответственности на более чем
 +
одном языке или в более чем одной графике, то каждые сведения об
 +
ответственности, если дают в описании, то после заглавия или сведений,
 +
относящихся к заглавию, которому они принадлежат грамматически.
 +
Примеры
 +
National account statistics, 1950-1968 / Organisation for Economic Coopera-
 +
tion and Development = Statistique des comptes nationaux, 1950-1968 /
 +
Organisation de cooperation et de developpement
 +
Carte minéralogique de l'Afrique / Organisation des Nations Unies pour l'édu-
 +
cation, la science et la culture [et] Association des services géologiques
 +
africains = Mineral map of Africa / United Nations Educational, Scienti-
 +
fic and Cultural Organization [and] Association of African Geological
 +
Surveys
 +
Die Zauberflote : für zwei Flöten oder Violinen / W.A. Mozart ; nach einer
 +
Ausgabe aus dem Jahr 1792 herausgegeben von Gerhard Braun = The
 +
magic flute : for two flutes or violins / W.A. Mozart ; from an edition of
 +
1792 edited by Gerhard Braun
 +
Sowjetische Klaviermusik für die Jugend / herausgegeben von Nikolai
 +
Koptschewski = Soviet piano music for young people / edited by Nicolai
 +
Kopchevsky = Musique de piano soviétique pour la jeunesse / édité par
 +
Nicolas Kopchevski
 +
Familias norte-americanas : los De Stefano / colaborador de educatión, Beryl
 +
L. Bailey = American families : the De Stefanos / educational collabora-
 +
tor, Beryl L. Bailey
 +
Swiss cycling journal : offizielles Organ / Schweiz.Radfahrer-Bund SRB =
 +
organe officiel / Fédération cycliste suisse = organe ufficiale / Federazione
 +
ciclistica svizzera
 +
Canadian urban sources : a survey / Canadian Council on Urban and Regional
 +
Research = Sources urbaines canadiennes : un aperçu / Conseil canadien
 +
de la recherche urbaine
 +
オーケストラの時の時 / 湯浅譲二 = Time of orchestral time / Joji Yuasa
 +
미궁 / 황병기 연주 = The labyrinth / by Byungki Hwang
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Различные заглавия и сведения приводят в описании в той же
 +
последовательности,
 +
в
 +
какой
 +
они
 +
представлены
 +
в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
Пример
 +
Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata / auctore Gulielmo
 +
Hunter... Reginae Charlottae medico extraordinario, in Academia Re-
 +
gali anatomiae professore ... = The anatomy of the human gravid uter-
 +
us exhibited in figures / by Wlliam Hunter...
 +
 
 +
<span id="1.4.5.10.2"></span>'''1.4.5.10.2'''
 +
Если невозможно привести соответствующие сведения об
 +
ответственности после каждого заглавия или каждых сведений, относящихся
 +
к заглавию, сведения об ответственности, если дают в описании, то все
 +
вместе после последнего параллельного заглавия или последних
 +
параллельных сведений, относящихся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Printing at Gregynog : aspects of a great private press = Argraffu yng
 +
Ngregynog : agweddau arwasg breifat fawr / Michael Hutchins ; trans-
 +
lated by David Jenkins = у cyfieithiad gan David Jenkins
 +
8 capriccios : hegedüre, második hegedii kiséretével = für Violine, mit
 +
Begleitung der zweiten Violine / Henryk Weniawski ; átnézté és
 +
ujjrenddel allátta = revidiert und mit Fingersatz versehen von Jenö Hu-
 +
bay
 +
 
 +
<span id="1.4.5.10.3"></span>'''1.4.5.10.3'''
 +
Когда предпочтительный источник информации содержит одно или
 +
несколько параллельных заглавий и/или параллельных сведений,
 +
относящихся к заглавию, а сведения об ответственности только на одном
 +
языке и/или в одной графике, тогда сведения об ответственности приводят
 +
после последнего приведенного параллельного заглавия или параллельных
 +
сведений, относящихся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Bibliotecas = Libraries = Bibliothèques / Ernest Malaga
 +
Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber, Bibliotheksverein Biel
 +
Carte de tapis végétal de la région méditerranéenne = Vegetation map of the
 +
Mediterranean region ... / by P. Lalande ; F.A.O. [and] UNESCO
 +
Mährische Volkspoesie in Liedern = Moravian folk poetry in song = Chant
 +
sur des poésies populaires moraves / Léoš Janáček
 +
 
 +
Svensk kyrkomusik = Schwedische Kirchenmusik = Swedish church music /
 +
Vokal- und Instrumentalensemble der Rundfunkchor ; Leitung, Eric
 +
Ericson
 +
Statistique des comptes nationaux, 1969-1985 = National accounts statistics,
 +
1969-1985 / Organisation de coopération et de développement écono-
 +
miques
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности дают после заглавия или сведений,
 +
относящихся к заглавию, с которыми они связаны.
 +
Примеры
 +
Nouum Testamentum seu quattuor euangelioru[m] volumina lingua
 +
Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete = Wij Tes-
 +
tamentum magijar nijeluen
 +
Cursus mathematicus , nova, brevi, et clara methodo demonstratvs,
 +
per notas reales & vniuersales, citra vsum cuiuscunque idiomatis intel-
 +
lectu faciles = Cours mathématique demonstré d’une novvelle,
 +
briefve, et claire methode, par notes reelles & vniuerselles, qui
 +
peuuent estre entenduës facilement sans l’vsage d’aucune langue.. /
 +
par Pierre Herigone, mathematicien
 +
Frederici Ruischii... Thesaurus animalium primus ... = Het eerste
 +
cabinet der dieren / van Frederik Ruysch
 +
 
 +
<span id="1.4.5.10.4"></span>'''1.4.5.10.4'''
 +
Если нет параллельного заглавия, а сведения об ответственности
 +
присутствуют в предпочтительном источнике информации на нескольких
 +
языках или в нескольких графиках, то дают сведения на языке или в графике
 +
основного заглавия. Если этот критерий не применим, среди сведений,
 +
содержащихся в предпочтительном источнике информации, выбирают
 +
выделенные полиграфическим оформлением, или, если нет полиграфических
 +
отличий – в соответствии с последовательностью сведений в
 +
предпочтительном источнике информации. Другие сведения также могут
 +
быть приведены.
 +
Примеры
 +
Tin statistics / International Tin Council = Conseil international de l'étain =
 +
Consejo Internacional del Estaño
 +
Bibliotheca Celtica : a register of publications relating to Wales and the Celtic
 +
peoples and languages / Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National
 +
Library of Wales
 +
Bibliographica belgica / Commission beige de bibliographie = Belgische
 +
commissie voor bibliografie
 +
Europa cantat VI : Leicester 1976 / au nom de la Fédération européenne des
 +
jeunes chorales édité par = im Auftrag der Europäischen Föderation
 +
Junger Chöre herausgegeben von = for the European Federation of
 +
Young Choirs edited by Willi Gohl
 +
Madame Bovary / réalisateur, Jean Marais ; d'après le roman de Flaubert = di-
 +
rector, Jean Marais ; after the novel by Flaubert
 +
Directions in tin trade of selected North American countries : statistical sur-
 +
vey / International Tin Council = Conseil international de l'étain
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Все сведения об ответственности дают после основного заглавия
 +
и сведений, относящихся к заглавию.
 +
 
 +
====<span id="1.4.5.11"></span>1.4.5.11 Ресурси без загального  заголовка====
 +
 
 +
<span id="1.4.5.11.1"></span>'''1.4.5.11.1'''
 +
Если у ресурса нет общего заглавия (см. 1.1.4.4, 1.1.5.2) и все
 +
отдельные произведения имеют одинаковые сведения об ответственности, то
 +
эти сведения об ответственности дают в описании после всех заглавий,
 +
параллельных заглавий и сведений, относящихся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Baby doll : the script for the film ; Something unspoken ; Suddenly last sum-
 +
mer / Tennessee Williams
 +
Fréjus ; Le Var touristique / Provence Paris publicité
 +
Daily Mail motor road map of London and ten miles round ; Motor road map
 +
of southeast England / Edward Sandford
 +
Fantaisie-Impromptu op. 66 ; Scherzo op. 31 / Chopin
 +
3. Sinfonie : "Das Lied von der Nacht" : für Tenor Solo, gemischten Chor and
 +
Orchester op. 27 = 3rd symphony : "Song of the night" : for tenor solo,
 +
mixed chorus and orchestra op. 27 ; 4. Sinfonie-Concertante für Klavier
 +
and Orchester op. 60 = 4th symphony-concertante for piano and orches-
 +
tra op. 60 / Karol Szymanowski
 +
Duo Nr. 1 G-Dur, KV423, für Violine und Viola ; Duo Nr. 2 B-Dur, KV 424,
 +
für Violine und Viola / Wolfgang Amadeus Mozart ; Susanne Lauten-
 +
bacher, violin ; Ulrich Koch, viola
 +
A survey of spending on foreign language teaching ; Foreign language teach-
 +
ing resources / principal investigator, J.L. Pianko
 +
Le Colonel Chabert ; a suivi de Honorine ; et de L'interdiction / Balzac
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения
 +
об
 +
ответственности
 +
приводят
 +
в
 +
порядке,
 +
соответствующем последовательности их расположения в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
 
 +
<span id="1.4.5.11.2"></span>'''1.4.5.11.2'''
 +
Если отдельные произведения имеют разные сведения об
 +
ответственности, эти сведения дают в описании после заглавия,
 +
параллельного заглавия и сведений, относящихся к заглавию, которому они
 +
соответствуют. Связующее слово или фразу между заглавиями произведений
 +
различных авторов в предпочтительном источнике информации сохраняют в
 +
описании. Сведения об издании, относящиеся к отдельным заглавиям,
 +
приводят вместе с заглавиями (Для произведений одного автора см.
 +
1.4.5.11.1.)
 +
Примеры
 +
Teorija kredita : skripta / Milutin Ćirović. Teorija dopunskog kredita : skripta
 +
/ Vjekoslav Meichsner
 +
Crépuscule en montagne / S. Sohet-Boulnois. Carillon corse / Georges Lauro
 +
The high school cadets = Kadettenmarsch / Musik, J.P. Sousa ; Bearbeitung,
 +
Franz Bummerl. Musik im Blut : Marsch / Musik und Bearbeitung, Hans
 +
Kolditz
 +
Fantasy and fugue for orchestra and organ, op. 10 (1963) / Wallingford Rieg-
 +
ger ; Polish National Radio Orchestra ; Jan Krenz, conductor. Synthesis
 +
for orchestra and electronic sound (1960) / Otto Luening ; Hessian Sym-
 +
phony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Nocturne (1958) /
 +
Colin McPhee ; Hessian Radio Symphony Orchestra ; David Van
 +
Vactor, conductor. Fantasia for organ (1929) / Otto Luening ; Ralph
 +
Kneeream, organist
 +
Hybrid imaging : technology and graphic design / April Cubbitt. Art and the
 +
machine / Fran Chen. Space art / Jean-Louis Gero ; illustrator, Judy
 +
Randall
 +
中华人民共和国国歌 / 田汉词 ; 聂耳曲. 国际歌 / 欧仁·鲍迪埃词 ; 比
 +
尔·狄盖特曲
 +
The authorship of Wuthering Heights / by Irene Cooper Willis. And The
 +
structure of Wuthering Heights / by C.P.S.
 +
Le Western / textes rassemblés et présentés par Henri Agel, nouvelle édition.
 +
Évolution et renouveau du western,1962–1968 / par Jean A. Gili
 +
An examination of Dr. Burnet's theory of the earth ... / by J. Keill, the second
 +
edition corrected ... . To the whole is annexed A dissertation on the dif-
 +
ferent figures of the coelestial bodies, &c ... / by Mons. de Maupertuis
 +
My very first prayer time book / by Mary Fletcher ; illustrations by Treyer
 +
Evans, revised edition. Now I lay me down to sleep / text and pictures by
 +
Rex Catto
 +
Для старопечатных монографические ресурсы:
 +
Если неизвестно, принадлежат ли отдельные произведения, за
 +
исключением сопроводительного материала (см. 1.5.4.4), одному
 +
автору, то заглавия, параллельные заглавия, сведения,
 +
относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности
 +
записывают в том же порядке, в каком они представлены в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
Примеры
 +
Catonis disticha de Moribus. 2. Dicta insigni Septem Sapientum Grae-
 +
ciae. 3. Mimi Puliam, sive, Senecae Proverbia, Anglo-Latina. Cato
 +
item Grammatice interpretatus Latinis & vernaculis vocibus pari ordi-
 +
ne, sed diversis lineis alternatis. ... / A Carolo Hoolo, A. M. Privatae
 +
Scholae Grammaticae Institutore in Purificum viciculo apud Londina-
 +
tes.
 +
Ред. коммент.: Сохранены прописные буквы и пунктуация
 +
оригинала.
 +
La fauconnerie / de F. Ian des Franchières ... recueillie des liures de
 +
M. Martino, Malopin, Michelin & Amé Cassian. Avec, Une autre
 +
Fauconnerie / de Guillaume Tardif ... Plus, La vollerie / de messire
 +
Artelouche d'Alagona ... D'avantage, un recueil de tous les oiseaux de
 +
proye, seruans a la fauconnerie & vollerie
 +
 
 +
<span id="1.4.5.11.3"></span>1'''.4.5.11.3'''
 +
Когда отдельные произведения имеют сведения об
 +
ответственности, относящиеся к некоторым, но не ко всем заглавиям, все
 +
сведения дают после заглавия, к которому они относятся.
 +
Примеры
 +
Godly contemplations for the unlearned, 1575 ; A letter of a Catholike man
 +
beyond the seas, 1610 / Thomas Owen. The conviction of noveltie, 1632
 +
/ R. В Jephte ; Le cinque piaghe di Christo / Antonio Draghi. Oratorio di
 +
S. Petro piangente / Pietro Andrea Ziani
 +
Rhapsody in blue ; Prelude for piano no. 2 / George Gershwin. Symphonic
 +
dances from West Side story / Leonard Bernstein
 +
Nuclear disarmament ; Politics of peace / principal investigator, Thomas
 +
Cashdollar. Strategies for defense / principal investigator, Damien Toffel
 +
記 / 紀貫
 +
 +
;
 +
郎訳.
 +
記 / 藤 道綱
 +
;ISBD 2011
 +
채근담 / 홍자성 저 ; 조지훈 역. 생활의 발견 / 임어당 저 ; 박일충 역
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
 
 +
Сведения приводят в форме и порядке, в котором они приведены
 +
в предпочтительном источнике информации.
 +
 
 +
<span id="1.4.5.11.4"></span>'''1.4.5.11.4'''
 +
Когда отдельные произведения имеют свои собственные сведения
 +
об ответственности, а в предпочтительном источнике информации есть также
 +
сведения об ответственности, применимые к ресурсу в целом, то последние
 +
дают после всех других сведений и перед ними ставят пробел, точку с
 +
запятой, пробел. Взаимосвязь последних сведений об ответственности со
 +
сведениями, приведенными ранее, следует пояснить с помощью добавления
 +
связующего слова или короткой фразы в квадратных скобках.
 +
Если подобное добавление невозможно грамматически или сделало бы
 +
сведения неудобочитаемыми или громоздкими, соответствующая часть
 +
сведений об ответственности и/или пояснениеможет быть дано в области 7.
 +
Примеры
 +
The while devil ; The duchess of Malfi / by J. Webster. The atheist's tragedy ;
 +
The revenger's tragedy / by Tourneur ; [all] edited with an introduction
 +
and notes by J.A. Symonds
 +
Could it be magic / Text and Musik von Adrienne Anderson und Barry Ma-
 +
nilow. Komm doch mal rüber / Musik, Dieter Zimmermann ; Text,
 +
Charley Nissen ; Klavierbearbeitung [beider Kompositionen], Rolf Basel
 +
Symphony no. 4 in A major, op. 90 : Italian / Mendelssohn. Symphony in С
 +
major / Bizet ; [both works performed by] National Philharmonic Or-
 +
chestra ; Leopold Stokowski
 +
Spellbinder / Tom Leach. The music director / Bob Dithridge. Word magic /
 +
Charles Zipf ; editor [of the three works], Glen Furness
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности, применимые к ресурсу в целом,
 +
дают в описании в том же порядке, что и в предпочтительном
 +
источнике информации. Если связь между конкретным лицом
 +
или организацией и отдельным произведением не ясна, в области
 +
7 дают пояснение.
 +
Пример
 +
The natural history of Iceland ... ; to which is added, A meteorological
 +
table, with remarks / translated from the Danish original of Mr. N.
 +
Horrebow
 +
Примеч.: Оба произведения переведены из N. Horrebow
 +
 
 +
====<span id="1.4.5.12"></span>1.4.5.12 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
Когда основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия
 +
(см. 1.1.5.3), сведения об ответственности, относящиеся к зависимому
 +
заглавию, приводят после основного заглавия. Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к большему произведению, могут быть приведены в области 6
 +
вместе с общим заглавием.
 +
Примеры
 +
Plan d'ensemble au 1:2 000 de la région d'lle-de-France. Bloc 1-77-29, Bon-
 +
nières-sur-Seine / Ministère de l'environnement et du cadre de vie,
 +
Etablissement public régional d'lle-de-France
 +
Urban and regional references. Supplement / compiled by Canadian Council
 +
on Urban and Regional Research
 +
Teaching geology with computer software. North America / Bureau of Educa-
 +
tion
 +
Bulletin. Supplement
 +
Область 6. (Bulletin / Faculty of Archaeology)
 +
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches d'histoire
 +
et de civilisation byzantines
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности дают в описании в той же форме и
 +
том же порядке, что и в предпочтительном источнике
 +
информации. При сомнении или если сведения об
 +
ответственности относятся ко всему основному заглавию, в
 +
области 7 при необходимости дают пояснение или комментарий.
 +
 
 +
===<span id="1.4.6"></span>1.4.6 Зміни у відомостях про відповідальність у продовжуючих ресурсах і багаточастинних монографічних ресурсах===
 +
Для
 +
сериальных
 +
ресурсов
 +
монографических ресурсов:
 +
и
 +
для
 +
многочастных
 +
Если лицо или организация, записанные в сведениях об
 +
ответственности, добавлены или удалены в последующем
 +
выпуске или части, и это изменение не требует составления
 +
нового описания (для сериальных ресурсов см. А.2.7), то имя
 +
данного лица или наименование организации дают в области 7
 +
или дают примечание об отсутствии данных (см. 7.1.4.1). Если
 +
изменение касается только формы представления имени лица или
 +
наименования организации, примечание дают, когда данное
 +
изменение считается важным для пользователей каталога.
 +
Для сериальных ресурсов:
 +
Если заглавие является обобщающим термином (типовым
 +
заглавием), то значительные изменения в наименовании
 +
организации в сведениях об ответственности требуют
 +
составления нового описания (см. А.2.6.2.).
 +
Для интегрируемых ресурсов:
 +
Если лица или организации, записанные в сведениях об
 +
ответственности, меняются в последующих итерациях, то
 +
описание изменяют в соответствии с последней итерацией, а
 +
прежние имена лиц или наименования организаций дают в
 +
области 7 (см. 7.1.4.1).
 +
 
 
=2 Область видання =
 
=2 Область видання =
==2.1 Відомості про видання ==
 
==2.2 Паралельні відомості про видання ==
 
==2.3 Відомості про відповідальність, що відносяться до видання ==
 
==2.4 Додаткові відомості про видання ==
 
==2.5 Відомості про відповідальність, наступні за додатковими
 
відомостями про видання ==
 
=3 Специфічна область матеріалу або типу ресурсу =
 
==3.1 Математична основа (картографічні ресурси) ==
 
==3.2 Відомості про музичний формат (форму викладу нотного тексту) (ноти) ==
 
==3.3 Нумерація (серіальні ресурси) ==
 
=4 Область публікації, виробництва, поширення і т. д.=
 
==4.1 Місце видання, виробництва та/або розповсюдження==
 
==4.2 Імʼя (найменування) видавця, виробника і/або розповсюджувача==
 
==4.3 Дата видання, виробництва та/або розповсюдження ==
 
==4.4 Місце друкування або виготовлення ==