ISBD

Матеріал з unimarc.org.ua
Версія від 21:23, 21 грудня 2019, створена Dubyk (обговореннявнесок) (5.4.3 Альтернативне опис супровідного матеріалу)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ
Серія ІФЛА по бібліографічному обліку. Том 44

ISBD

Міжнародний стандартний бібліографічний опис

Консолідоване видання


Зміст

Вступ

Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD) призначений служити головним стандартом універсального бібліографічного обліку, який забезпечує повсюдний, швидкий, в єдиній для всіх формі доступ до основних бібліографічних даних усіх опублікованих ресурсів у всіх країнах. Основною метою ISBD з самого початку було і залишається зараз забезпечення сумісності при обміні бібліографічною інформацією.

ISBD — це стандарт, який визначає елементи даних, які повинні бути записані або наведені дослівно в особливій послідовності, щоб скласти основу опису каталогізуємого ресурсу. Крім того, в ISBD використовується запропонована пунктуація як засіб розпізнавання і відображення елементів даних, з метою зробити їх зрозумілими незалежно від мови опису.

Нова Декларація про міжнародні принципи каталогізації була опублікована ІФЛА в 2009[1] році. У цих принципах, які заміщають і розширюють Паризькі принципи[2] 1961 року, в частині 5, присвяченій бібліографічному опису, говориться, що «описова частина бібліографічного запису повинна бути заснована на всесвітньо узгодженому стандарті» [3]. Виноска визначає ISBD як стандарт для бібліотечної спільноти, тоді як декларація про принципи призначена не тільки для бібліотек, а й для архівів, музеїв та інших спільнот.

Хоча причиною розвитку стандарту стала автоматизація бібліографічного обліку, а також економічна необхідність спільної каталогізації, ISBD може з користю застосовуватися для бібліографічних описів всіх видів опублікованих ресурсів в будь-яких каталогах, створених як машиною, так і вручну. Агентства, що використовують національні або міжнародні правила каталогізації, можуть застосовувати цей, узгоджений на міжнародному рівні, стандарт в своїх каталогах.

Робота над ISBD велася відповідно з наступними цілями і принципами:

 • ISBD забезпечує єдині положення для опису всіх видів опублікованих ресурсів в тій мірі, в якій одностайність можлива, і специфічні положення - для специфічних видів ресурсів, які цього вимагають.
 • ISBD забезпечує положення для всесвітньо сумісної описової каталогізації, щоб сприяти міжнародному обміну бібліографічними записами між національними каталогізуючими установами і у всьому міжнародному бібліотечно-інформаційному співтоваристві (включаючи виробників і видавців).
 • ISBD погоджує різні рівні каталогізації, включаючи ті, які потрібні для національних каталогізуючих установ, національних бібліотек та інших бібліотек.
 • Повинні бути визначені описові елементи, необхідні для ідентифікації і вибору ресурсу.
 • У центрі уваги буде набір елементів даних, а не їх відображення або застосування в певній автоматизованій системі.
 • При розробці положень повинна бути врахована економічна ефективність.

У цьому тексті положення організовані таким чином, що спочатку подані загальні положення, застосовні до всіх типів ресурсів, а потім — специфічні положення, які доповнюють інформацію, необхідну для опису конкретного типу ресурсу, або представляють собою виняток із загального правила.

Якщо використовувати термінологію Функціональних вимог до бібліографічних записів (FRBR)[4], ISBD застосовують, щоб описувати втілення за допомогою опису наявної фізичної одиниці, яка є екземпляром всього втілення. Таким чином, ISBD відповідає Декларації про міжнародні принципи каталогізації, в якій сказано, що «бібліографічний опис має, як правило, бути заснований на фізичній одиниці як представниці втілення».

Згідно ISBD національні каталогізуючі установи покликані підготувати остаточні описи, «що містять усі обовʼязкові елементи ISBD, наскільки вони можуть бути застосовані до описуваного ресурсу» (див. #А.1.3). Ця практика також рекомендується для бібліотек, які обмінюються бібліографічними даними один з одним. Певні елементи даних вважають обов'язковими у всіх випадках, а в окремих випадках обовʼязковими є елементи, необхідні для ідентифікації певного описуваного ресурсу або важливі для користувачів бібліографії або каталогу. Положення ISBD можуть бути доповнені Керівництвом ІФЛА щодо застосування ISBD при описі складових частин[5].

Звʼязок ISBD і FRBR

Настоящее издание ISBD отражает стремление сделать так, чтобы описание всех материалов в одинаковой степени соответствовало FRBR. С этой целью все элементы данных ISBD были тщательно пересмотрены, чтобы элементы, факультативные в FRBR, стали факультативными и в ISBD. Теперь не осталось случаев, чтобы элементы, обязательные в FRBR, были факультативными в ISBD.

Группа по пересмотру ISBD пришла к выводу, что для ИФЛА важно разъяснить связь между ISBD и моделью FRBR. Пытаясь адаптировать терминологию ISBD к терминам FRBR «произведение» (work), «выражение» (expression), «воплощение» (manifestation) и «физическая единица» (item) и заменить такие термины, как «публикация» (publication), группа столкнулась с трудностями, связанными в основном с тем фактом, что термины, используемые в FRBR, были определены в контексте модели взаимосвязи объектов, представленной на более высоком уровне абстракции, чем определения для ISBD. В докладе на Франкфуртской конференции экспертов ИФЛА по международным правилам каталогизации (IME-ICC) было сказано, что «не следует просто вводить терминологию FRBR в том виде, в каком она есть, в ISBD и правила каталогизации, а следует сохранить их специфическую терминологию, дав точные определения, демонстрирующие, как каждый термин в своем специфическом значении концептуально соотносится с терминологией FRBR»[6]. Группа по пересмотру согласилась с данной рекомендацией и в 2003 г. приняла решение не использовать терминологию FRBR в ISBD. Однако Группа по пересмотру ISBD решила ввести некоторые изменения в терминологию. Среди них использование термина «ресурс» (resource) вместо «документ» (item) или «публикация» (publication). Это решение было принято, чтобы избежать путаницы при использований термина «item» (документ) в прежнем ISBD и другого значения термина «item» (физическая единица) в FRBR.

Группа по пересмотру полагала, что разработка таблицы, в которой подробно представлена связь каждого из элементов ISBD с соответствующим атрибутом или связью объектов в модели FRBR, поможет объяснить, что ISBD и FRBR гармонично согласуются друг с другом. Таблица соответствий, основанная на опубликованном в то время ISBD вышла под заглавием «Привязка элементов ISBD к атрибутам и связям объектов FRBR» (“Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships”) и была одобрена Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации 9 июля 2004 г.[7]

Группа по пересмотру ISBD выражает признательность всем принимавшим участие в предыдущей работе по пересмотру и публикации специализированных ISBD, так как в данной новой версии мы постарались представить по возможности наиболее полно положения из всех специализированных ISBD, чтобы обеспечить единые положения для описания всех видов ресурсов. Далее приводится краткий обзор предыдущей работы.[8]

Історія

Возникновение Международного стандартного библиографического описания относится к 1969 году, когда Комитет ИФЛА по каталогизации организовал Международную конференцию экспертов по каталогизации. На этой конференции было принято решение создать стандарты, чтобы упорядочить форму и содержание библиографических описаний. В результате, Комитет по каталогизации начал работу, которая в конечном итоге должна была обеспечить рост совместного использования и обмена библиографическими данными. Результатом этой работы стала концепция Международного стандартного библиографического описания (ISBD).

Первым из ISBD было Международное стандартное библиографическое опи- сание для монографических публикаций (ISBD(M)), которое вышло в 1971 году. К 1973 году этот текст был принят рядом национальных библиографий, и, с переводом оригинального английского текста на несколько других языков,[9] он был учтен некоторыми комитетами по каталогизации при переработке национальных и международных правил описания. Замечания, полученные от пользователей ISBD(M), привели к решению выпустить пересмотренный вариант текста, который был издан в 1974 году как "Первое стандартное издание". Международное стандартное библиографическое описание для сериальных ресурсов (ISBD(S)) было также опубликовано в 1974 году.

В 1975 году Совместный руководящий комитет по пересмотру Англоамериканских правил каталогизации предложил Комитету ИФЛА по каталогизации создать общее международное стандартное библиографическое описание, применимое для всех видов библиотечных материалов. Результатом стало ISBD(G), изданное в 1977 году. ISBD(M) было пересмотрено и исправлено, чтобы привести его в соответствие с ISBD(G), и "Первое стандартное пересмотренное издание" было опубликовано в 1978 году. Позже вышли другие специализированные ISBD для отдельных видов материалов: ISBD(СМ) для картографических материалов, ISBD(NBM) для некнижных материалов и исправленный ISBD(S) для сериальных ресурсов были изданы в 1977 году; ISBD(A) для старопечатных (антикварных) монографических ресурсов и ISBD(PM) для нотных ресурсов были опубликованы в 1980 году.

Перегляд 1980-2000

На Всемирном конгрессе ИФЛА в Брюсселе, прошедшем в августе 1977 года, Постоянный комитет Секции ИФЛА по каталогизации принял новые важные решения относительно программы ИФЛА по ISBD. Было решено, что все тексты ISBD будут действовать пять лет, после этого последует пересмотр всех или отдельных текстов. В результате Постоянный комитет сформировал Комитет по пересмотру ISBD, который собрался впервые в 1981 году, чтобы выработать план дальнейшего пересмотра и исправления специализированных ISBD.

Специализированные ISBD были переизданы в следующем порядке: ISBD(M), ISBD(СМ) и ISBD(NBM) – в 1987 году, ISBD(S) – в 1988, ISBD(CF) для компьютерных файлов был издан в 1990; ISBD(A) и ISBD(PM) – в 1991 и ISBD(G) – в 1992. К концу 1980-х первый проект по общему пересмотру был завершен. Позже, в 1997 году было переиздано ISBD(CF) под новым названием – ISBD(ER) для электронных ресурсов.

В 1992 году Секция ИФЛА по каталогизации совместно с Секцией по классификации и индексирования создала Исследовательскую группу по функциональным требованиям к библиографическим записям (FRBR). Непосредственным следствием этого шага было решение приостановить пересмотр специализированных ISBD до тех пор, пока Исследовательская группа по FRBR не выработает требования, чтобы "рекомендовать базовый уровень функциональности и базовые требования к данным для записей, создаваемых национальными библиографическими учреждениями". В 1998 году Исследовательская группа по FRBR издала Окончательный отчет после того, как её рекомендации были одобрены Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации. Тогда Группа по пересмотру ISBD была восстановлена, чтобы возобновить свою традиционную работу. Как и предполагалось, Постоянный комитет Секции по каталогизации поручил Группе по пересмотру ISBD начать полномасштабную ревизию специализированных ISBD. Цель этого "проекта второго общего пересмотра" состояла в том, чтобы обеспечить соответствие между положениями специализированных ISBD и требованиями FRBR к данным для "базового уровня национальной библиографической записи".

Перегляд 2000-2006

На сегодняшний день в ходе данного проекта общего пересмотра ISBD(S) было преобразовано в ISBD(CR) для сериальных и других продолжающихся ресурсов, которое было опубликовано в 2002 году после рабочих встреч, целью которых было согласование ISBD(S) с рекомендациями ISSN и 2-м изданием Англо-Американских правил каталогизации. Пересмотренное ISBD(M) также было опубликовано в 2002 году, а пересмотренное ISBD(G) – в 2004. ISBD(CM) и ISBD(ER) прошли процесс всемирного обсуждения и последовавшего за ним пересмотра, но не были закончены, так как к тому моменту началась работа над консолидированным ISBD.

Попереднє консолідоване видання 2007

На Берлинской конференции ИФЛА в 2003 г. Группа по пересмотру ISBD решила сформировать Исследовательскую группу по будущим направлениям развития ISBD. Эта новая группа пришла к выводу, что возможно объеди- нение всех ISBD в единое целое. Группа по пересмотру ISBD поставила перед Исследовательской группой задачу подготовить окончательный текст, который и стал Предварительным консолидированным изданием. Группа по пересмотру ISBD пыталась разрешить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются нынешние каталогизаторы. Консолидированный ISBD должен стать стандартом для описания всех типов опубликованных материалов, существующих в настоящий момент, и облегчить описание ресурсов, обладающих свойствами нескольких форматов. Кроме того, он способствует дальнейшему обновлению и усовершенствованию ISBD в будущем. В Предварительном консолидированном издании ISBD были учтены все последние пересмотры, равно как и результаты процесса пересмотра ISBD(A), прошедшего в 2006 году. Чтобы получить этот текст, положения из всех ISBD переносили в новую структуру, опубликованные версии текстов для разных типов материалов служили основой, и туда вносили изменения из пересмотренных версий, полученных в результате работы последних лет, и обобщали терминологию.

В соответствии с принципом ISBD, который гласит, что в центре внимания должны быть элементы данных, а не их отображение, и в стремлении повысить совместимость между библиографическими поисковыми системами и форматами отображения, в предварительном консолидированном издании была слегка изменена пунктуация. Например, пунктуация повторяется, если область заканчивается точкой, а последующей области предшествует предписанная пунктуация, которая начинается также с точки. Аналогично, если различные элементы в одной и той же области, взяты не из предписанного источника, каждый из них заключается в отдельную пару квадратных скобок.

Такой подход внесет последовательность при использовании форматов отображения, отличных от ISBD.

Глубокая признательность всем Исследовательским группам, работавшим над пересмотром специализированных ISBD, а также бывшему председателю Группы по пересмотру ISBD Джону Д. Байрему (John D. Byrum), осуществившему большинство проектов по пересмотру. Особая благодарность Дороти МакГэрри (Dorothy McGarry) (председателю Исследовательской группы по будущим направлениям развития ISBD) за редакторскую работу, которую она проделала при пересмотре нескольких ISBD, при создании целого ряда проектов и окончательной версии предварительного консолидированного издания.

Консолідоване видання 2011

Несмотря на все изменения, внесенные после перечисленных выше пересмотров, основная структура и компоненты данных ISBD подтвердили свою относительную стабильность и продолжают широко использоваться, частично или полностью, разработчиками правил каталогизации и схем метаданных. Однако, учитывая изменчивую природу ресурсов и последние достижения в технологии, которые повлияли на библиографический доступ, Группа по пересмотру решила сосредоточить свои усилия на поддержании консолидированного издания ISBD, которое заменит отдельные ISBD. При этом группа по пересмотру будет по-прежнему принимать во внимание изменения в национальных и международных правилах каталогизации.

Группа по пересмотру ISBD назначила в 2003 году Исследовательскую группу по обозначению материала (MDSG) для рассмотрения общего и специфического обозначения материала (GMD/SMD) в применении к множественным форматам и смешанным средствам. Эта Исследовательская группа была в курсе тех проблем, которые подняла Рабочая группа по общему обозначению материала на Первой конференции экспертов по международным правилам каталогизации ИФЛА (IME ICC) в 2003 году во Франкфурте. Как отметил Tom Delsey в проведенном в 1998 исследовании логической структуры Части 1 Англо-американских правил каталогизации,[10] термины для Общего обозначения материала представляют собой сбивающую с толку смесь физических форматов, классов материала, форм носителей и способов записи (например, шрифт Брайля). Более того, расположение Общего обозначения материала сразу после основного заглавия прерывает логический порядок и последовательность сведений, относящихся к заглавию.

Предварительное консолидированное издание ISBD было опубликовано Конференцией ИФЛА в Дурбане в 2007 году, и MDSG составило проект предложения по компоненту содержание/носитель для обсуждения в Группе по пересмотру ISBD. Этот проект учитывал Версию 1.0 RDA/ONIX Framework for Resource Categorization[11] (август 2006) и последующие проекты RDA: Resource Description & Access[12], содержащий RDA/ONIX Framework. На этих документах, как и на многих других, основывалась исследовательская группа при работе над структурой и терминологией и независимого компонента ISBD содержание/носитель.

В результате дальнейших исследований и международного обсуждения в 2009 году была одобрена и опубликована на сайте ИФЛА новая Область 0, получившая название Область вида содержания и типа средства[13]. Теперь она впервые включена в ISBD, и общее обозначение материала удалено из Области 1.

В настоящее издание были внесены некоторые другие важные изменения: текст был отредактирован, чтобы избежать многословия и достичь большей согласованности; уровни обязательных, факультативных и условных элементов были упрощены, чтобы отмечать только обязательные элементы; разъяснена основа описания, которая составляет объект библиографического описания; больше внимания уделено многочастным монографическим ресурсам,; источники информации были пересмотрены с точки зрения последовательности терминологии и применения; лучше учтены требования языков с нелатинской графикой; положения для описания старопечатных монографических ресурсов, противоречащие ISBD, были удалены; было указано, что К – это не то же, что элементы; область 5 была переименована и дает возможность описывать печатные ресурсы по той же логике, что и другие материалы; название области 6 было расширено и, помимо всего, в словарь было включено много новых определений.

Особое спасибо мы должны сказать Джону Хостиджу (John Hostage), редактору консолидированного ISBD, за редакторскую работу и вклад в создание целого ряда проектов и окончательной версии этого документа. Мне также хотелось бы поблагодарить за вклад в общее дело консультантов группы по пересмотру, представителей национальных библиотек, национальных библиотечных сетей, международные организации, а также за предложения, полученные в процессе международного обсуждения, как от организаций, так и от частных лиц. Все они оказали неоценимую помощь Группе по пересмотру ISBD в её работе над новым ISBD.

Мадрид, Испания Элена Эсколано Родригес,
Декабрь 2010 Председатель Группы по пересмотру ISBD

А Загальні положення

А.1 Сфера застосування, призначення та використання

А.1.1 Сфера застосування

Международное стандартное библиографическое описание (ISBD) устанавливает требования для описания и идентификации опубликованных ресурсов, которые могут находиться в библиотечных фондах. ISBD также учитывает ресурсы, которые используются людьми с ослабленным зрением (например, в удобочитаемой или рельефной форме), и публикации для ограниченного распространения или для продажи по заказу.

ISBD определяет элементы данных, которые должны быть записаны или приведены дословно в определенной последовательности в качестве основы описания каталогизируемого ресурса, а также использует предписанную пунктуацию как средство распознавания и отображения элементов данных, которое делает их понятными независимо от языка описания.

Положения ISBD касаются библиографических записей, составленных, в первую очередь, национальными библиографирующими учреждениями и, во вторую очередь, другими каталогизирующими учреждениями.

Ожидается, что национальные или международные комитеты, ответственные за разработку правил каталогизации, будут использовать ISBD как основу для своих правил описания библиотечных материалов, чтобы описывать все аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.

А.1.2 Призначення

Самая главная задача ISBD – обеспечить положения для согласованной во всем мире описательной каталогизации, чтобы способствовать международному обмену библиографическими записями между национальными библиографирующими учреждениями и во всем международном библиотечно-информационном сообществе.

Определяя элементы, которые составляют библиографическое описание, предписывая порядок, в котором эти элементы должны быть представлены, и пунктуацию, которой они должны быть разделены, ISBD ставит цели:

– сделать записи из различных источников взаимозаменяемыми, чтобы записи, произведенные в одной стране, могли легко применяться в библиотечных каталогах или библиографических списках в любой другой стране;
– помочь в интерпретации записей независимо от языковых барьеров, чтобы записи, произведенные для пользователей одного языка, были понятны пользователям других языков;
– помочь в конверсии библиографических записей в электронную форму;
– улучшить переносимость библиографических данных в среде Семантического Веба и интероперабельность ISBD с другими содержательными стандартами.

А.1.3 Використання

ISBD содержит положения, которые позволяют охватить максимальное количество описательной информации, нужной для различных видов библиографической деятельности. Поэтому оно включает элементы, которые являются существенными для одного или более видов этой деятельности, но не обязательны для всех.

Несколько элементов описания, такие как заглавие, являются обязательными и должны быть включены в каждое описание ISBD. Другие элементы, такие как сведения об издании, являются обязательными, если есть соответствующая информация. Элементы обозначают терминами Обязательный или Обязательный, если присутствуют данные, или Обязательный, если применим после заголовка этого элемента. В тексте для этих элементов используется формулировка приводят, в то время как формулировка может быть приведено или могут быть приведены используется для элементов, которые не обязательны.

Национальные библиографирующие учреждения призваны нести ответственность за создание окончательной записи для каждого произведенного в стране ресурса. Таким образом, рекомендуется, чтобы подготовленные ими описания содержали все обязательные элементы ISBD, насколько они применимы к описываемому ресурсу. Рекомендуется, чтобы этой практике следовали также библиотеки, которые обмениваются библиографическими данными друг с другом.

Ответственность за создание библиографических описаний могут нести не только библиотеки, но и другие учреждения культуры, издатели, независимые ученые и различные Интернет-сообщества.

Описание ISBD является частью полной библиографической записи и обычно не используется само по себе. Другие элементы, которые составляют полную библиографическую запись, такие как точки доступа и содержательная информация, не включены в положения ISBD. Правила для таких элементов обычно дают в правилах каталогизации и других стандартах.

Ссылки от вариантов основного заглавия или другие ссылки, которые могут быть в национальных правилах каталогизации, не являются частью библиографического описания и не представлены в ISBD. Однако они могут быть необходимы в каталогах и библиографиях.

Информационные элементы, касающиеся конкретной коллекции (местонахождение материала, холдинговые записи и т. д.) не представлены в ISBD; это локальные элементы, которые могут быть добавлены к общему описанию.

Чтобы описать ресурс, который имеет характеристики различных видов материалов (например, электронный продолжающийся ресурс, цифровая карта, выходящая отдельными выпусками), каталогизатор должен комбинировать положения для различных видов материалов, которые необходимы, чтобы описать все аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.

А.2 Методика опису ресурсів

А.2.1 Обʼєкт бібліографічного опису

ISBD используется для создания описания ряда ресурсов, которые имеют одинаковые характеристики с точки зрения как интеллектуального содержания, так и физической формы, т.е. одного издания. Издание определяется по сведениям об издании на самом ресурсе или по данным, предоставленным издателем. Существенное различие между ресурсами по любому из элементов указывает, что речь идет о разных изданиях, и требуются отдельные описания. Изменение распространителя не считается существенным различием. Описание ISBD описывает полный экземпляр опубликованного ресурса.

Ресурсы могут публиковаться как одночастные ресурсы или многочастные ресурсы, законченные, или предполагающие законченность, или предполагающие продолжение, они могут быть выпущены одновременно или постепенно.

Одночастный ресурс – это ресурс, который выпущен как единое физическое целое.

Многочастные ресурсы каталогизируют, используя либо многоуровневое описание (см. Приложение А), либо одноуровневое описание ресурса в целом. В некоторых случаях части многочастного ресурса могут быть описаны как отдельные одночастные ресурсы.

Продолжающиеся ресурсы рассматриваются как сериальные или как интегрируемые ресурсы. Ресурсы, которые выходят в последовательных выпусках или частях, имеют нумерацию и другие характеристики сериального ресурса (например, периодичность в заглавии), даже если они ограничены во времени (например, информационный бюллетень мероприятия), также каталогизируются как продолжающиеся ресурсы. Кроме того, завершенные интегрируемые ресурсы (например, веб-сайт для политической кампании) также каталогизируют по этим правилам.

Для старопечатных монографических ресурсов:

Отдельные описания могут создаваться не только на издания, но и на выпуски, тиражи и состояния старопечатных монографических ресурсов. В ISBD не рассматривается ситуация, когда нет достоверных сведений о предполагаемом объеме ресурса или когда неполный экземпляр каталогизируется без помощи библиографического описания ресурса. Всякий раз, если возможно, должно быть найдено описание полного экземпляра. Если полного экземпляра не существует, описание может быть сделано на основе неполного экземпляра, если дефекты таковы, что позволяют сделать это; дефекты и другие специфические характеристики, относящиеся к имеющемуся экземпляру, описывают в области 7 (см. 7.11). В этом случае будет понятно, что это описание не может применяться ко всем экземплярам того же самого издания, выпуска или состояния.

А.2.2 Електронні ресурси

Электронные ресурсы рассматривают в ISBD в двух видах в зависимости от того, является ли доступ к ним прямым или удаленным. Прямой доступ подразумевает, что может быть описан физический носитель. Такой носитель (например, диск, кассета, картридж) должен быть вставлен в компьютер или в периферийное устройство, соединенное с компьютером. Удаленный доступ подразумевает, что никакой физический носитель не может быть обработан, доступ возможен только через электронное устройство путём соединения с компьютерной сетью или с ресурсами, хранящимися на жестком диске или другом запоминающем устройстве.

Все больше появляется различных изданий электронных ресурсов. Новое издание имеет место, если есть существенные различия в интеллектуальном или художественном содержании ресурса. В этом случае создается отдельная библиографическая запись. Если существенных различий нет, для такого ресурса обычно не делается отдельная библиографическая запись, хотя библиографирующее учреждение может решить создать несколько библиографических записей. Существенными различиями считаются добавления и удаления; изменения языка программирования; изменения и усовершенствования для повышения эффективности ресурса; модификации языка программирования или операционной системы, нацеленные на достижение совместимости ресурса с другими машинами и операционными системами.

Некоторые различия не означают образования нового издания – это различия в размерах физического носителя (например, диски 9 и 14 см); различия в форматах файлов, связанных с принтером (например, АSCII и PostScript), различия в системных форматах (например, PC и Macintosh); различия в характере кодирования, блокирования и плотности записи. Различия могут быть приведены в области 7.

А.2.3 Ресурси, випущені в декількох форматах

Если ресурс выпущен на физических носителях разного вида или на разных средствах вывода данных, каждый иной физический носитель или иное средство вывода данных должно быть описано в отдельной библиографической записи.

А.2.4 Мультимедійні ресурси

Физическое описание мультимедийных ресурсов, см. 5.1.2.

А.2.5 Репродуковані видання

При описании факсимильного или другим способом – фотографическим, микрографическим или цифровым – репродуцированного издания, библиографические сведения, относящиеся к репродукции, приводят во всех областях описания, кроме области 3 для сериальных изданий. Сведения об оригинале приводят в области 7 (см. 7.2.4.2).

А.2.6 Зміни, що вимагають нового опису (продовжуючі ресурси)

А.2.6.1 Значні зміни в основному заголовку серіального ресурсу

Для сериальных ресурсов новое описание требуется в случае значительных изменений в основном заглавии. Значительными считают следующие изменения:

а) в языках и графиках, которые разделяют текст на слова, добавление, удаление, изменение или перестановка любого из первых пяти слов заглавия (первых шести слов, если заглавие начинается с артикля), кроме случаев, оговоренных ниже (см. #А.2.7);

Примеры

Energy policy and conservation biennial report
стало Energy policy and conservation report
Металлургия и технология
стало Металлургия и машиностроение
New notes
стало Upstream journal
La recherche aéronautique
стало La recherche aérospatiale
Scene
стало TV 2
IFLANET unplugged
стало IFLA CD ...
Link magazine
стало Link journal
b) добавление, удаление или изменение в основном заглавии меняет значение заглавия или тему издания;

Примеры

The best bed & breakfasts in the world
стало The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
Ред. коммент.: Изменен географический аспект.

но не

Report on the high-level radioactive waste activities conducted under MS 1990, 116C.712, subd. 5A
стало Report on the high-level radioactive waste activities conducted under Minnesota Statutes 116C.712
Ред. коммент.: Незначительное изменение после первых пяти слов.
c) наименование организации, приведенное в любом месте заглавия, изменяется, за исключением случаев, оговоренных ниже (см. #А.2.7.1).

Примеры

The register of the Kentucky State Historical Society
стало The register of the Kentucky Historical Society
NFCR Cancer Research Association symposia
стало Association for International Cancer Research symposia

А.2.6.2 Інші значні зміни в серіальних ресурсах

Для сериальных ресурсов новое описание требуется также в следующих случаях, даже если заглавие остается прежним:

а) основное заглавие – обобщающий термин (типовое заглавие), а издающая организация изменяет свое название или сериальный ресурс выпускается другой организацией (за исключением случаев, оговоренных ниже, см. #А.2.7.1(е), для незначительных изменений в названии организации, при которых не требуется новое описание);

Пример

Symposium series / Society for Applied Bacteriology
стало Symposium series / Society for Applied Microbiology
b) сведения об издании изменены, и это означает значительное изменение сферы распространения или охвата сериального ресурса;

Пример

Transportation directory. – New England edition
стало Transportation directory. – Eastern edition
c) изменен физический носитель;

Примеры

New Zealand national bibliography
Ред. коммент.: Выходит только в бумажной форме.
стало New Zealand national bibliography
Ред. коммент.: Выходит только в форме микрофиш.
MacInTax deluxe
Ред. коммент.: Выпускается только на 3 1/2 дюймовых дисках.
стало MacInTax deluxe
Ред. коммент.: Выпускается на CD-ROM.
d) ранее зависимое заглавие стало самостоятельным;

Пример

Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
стало Norwegian journal of entomology
e) сериальный ресурс является кумулированным, и кумуляции имеют нумерацию, отдельную от некумулированных выпусков;

Пример

Reader’s guide to periodical literature
Ред. коммент.: Выпускается в форме кумуляций с периодичностью в один год и более с нумерацией, отличающейся от нумерации выпусков, выходящих один раз в две недели и др.
f) сериальный ресурс образован путём объединения двух или более сериальных ресурсов;

Пример

Archivio di ottalmologia
и Rassegna italiana di ottalmologia
объединились в Archivio e rassegna italiana di ottalmologia
g) два или более сериальных ресурсов образованы в результате разделения одного сериального ресурса.

Пример

Geografi i Bergen
стало Geografi i Bergen. Serie A
и Geografi i Bergen. Serie B

А.2.6.3 Значні зміни в інтегрованих ресурсах

Для интегрируемых ресурсов новая запись требуется в следующих случаях:

а) сведения об издании изменены, и это означает значительное изменение сферы распространения или охвата ресурса;

Пример

Manual of forestry management practices. – Canadian edition
стало Manual of forestry management practices. – North American edition
b) меняется физический носитель;

Пример

Cuadernos de historia medieval
Ред. коммент.: Печатная версия.
стало Cuadernos de historia medieval
Ред. коммент.: Онлайн версия.
c) ресурс образован путём объединения (слияния) двух или более других ресурсов;

Пример

USMARC format for bibliographic data
и Canadian MARC communication format for bibliographic data
объединились в MARC 21 format for bibliographic data
d) два или более ресурсов образованы путём разделения одного ресурса.

A.2.7 Зміни, які не потребують нового опису (продовжуючі ресурси)

А.2.7.1 Незначні зміни основного заголовку серіальних ресурсів

Для сериальных ресурсов новое описание не требуется в случаях незначительных изменений в основном заглавии. Обычно, при наличии незначительных изменений в основном заглавии более позднее заглавие дают в области 7 (см. 7.1.1.4.1). Если возникает сомнение, изменение считают незначительным. Незначительными изменениями считают следующие: а) изменения в форме написания слова или слов, например, – одна орфография вместо другой Примеры Statistisk aarbog for kongeriget Norge стало Statistisk årbok for kongeriket Norge Labour history стало Labor history – сокращенное слово или знак, или символ (например, “&”) вместо словесной формы Примеры Accommodations and travel services стало Accommodations & travel services Ga. peach statistics стало Georgia peach statistics Oxf. Hist. Soc. стало Oxford Historical Society – арабские цифры вместо римских Пример XXe siècle стало 20e siècle – цифра или дата вместо словесной формы Примеры Four wheel fun стало 4 wheel fun XX century стало Twentieth century – слово с дефисом вместо слова без дефиса Пример Year-book of the ... стало Year book of the ... – одно составное слово вместо двух слов с дефисом или без Пример Openhouse стало Open house b) изменение, состоящее в использовании акронима или инициальной аббревиатуры вместо полной формы (см. также 1.1.3.3, 1.1.4.1.1); Пример Research in technological adaptation стало RITA с) изменение грамматической формы слова, например, единственное число меняют на множественное; Примеры Fishery report стало Fisheries report Research studies стало Research study

d) добавление, удаление или изменение артиклей, предлогов или союзов в любом месте заглавия; Пример Fiscal survey of the states стало The fiscal survey of states е) изменение, относящееся к названию той же организации или элементов её иерархии, или к их грамматической связи в любом месте заглавия (например, добавление, удаление или перестановка в названии организации, или замена на другой вариант названия, включая сокращения); Примеры Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique стало Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique Views / Goodridge Area Historical Society стало Views from the Goodridge Area Historical Society или стало Views from the GAHS Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung стало GMD-Berichte AAPG continuing education course notes series стало American Association of Petroleum Geologists continuing education course notes series Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero стало Boletín S.E.D.P.G.M. f) добавление, удаление или изменение пунктуации, включая инициальные аббревиатуры и отдельные буквы с разделяющей пунктуацией вместо аббревиатур и букв без разделяющей пунктуации в любом месте заглавия; Пример GBB стало G.B.B. g) изменение в порядке заглавий, если заглавие в предписанном источнике информации дано на более чем одном языке, и при условии, что бывшее основное заглавие всё же присутствует в качестве параллельного заглавия; Пример South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde

стало Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical journal h) добавление, удаление или изменение любых слов заглавия, которые связывают заглавие с нумерацией; Примеры Tin стало Tin in ... i) два или более основных заглавия используются в разных выпусках одного сериального ресурса, чередуясь с определенной регулярностью; Примеры Weekly labor market report Примеч.: Последний выпуск каждого месяца выходит под заглавием: Monthly labor market report Minneapolis morning tribune Примеч.: Воскресные выпуски под заглавием: Minneapolis Sunday tribune Ред. коммент.: Ежедневные выпуски и воскресные выпуски имеют последовательную нумерацию. Annual report / Medical Association of South Africa Примеч.: Отчеты за отдельные годы под заглавием: Jaarverslag / Die Mediese Vereniging van Suid-Afrika j) добавление, удаление или изменение в порядке слов в перечне в любом месте заглавия, при условии, что нет значительных изменений в теме; Пример Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski стало Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski k) добавление или удаление в любом месте заглавия слов, обозначающих тип ресурса, таких как журнал, газета или бюллетень, или их эквивалентов на другом языке (см. также А.2.6.1 об изменении одного такого слова на другое в первых пяти словах заглавия). Примеры Fussball-Jahrbuch стало Fussball Handel und Industrie стало Revue Handel und Industrie

Minnesota history bulletin стало Minnesota history Trade and industry стало Trade and industry review Colección Ciencias y técnicas стало Ciencias y técnicas Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht стало Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht Relatórios de pesquisa стало Série Relatórios de pesquisa

А.2.7.2 Незначні зміни в інтегрованих ресурсах

Никакое изменение в информации, данной в описании интегрируемого ресурса, отличающееся от тех, что перечислены в A.2.6.3, не требует нового описания; но само описание изменяется, чтобы отразить новую информацию. Пример Hirnet стало Terminál Ред. коммент.: Изменено только основное заглавие веб-сайта.

А.3 Перелік елементів ISBD та пунктуація

А.3.1 Перелік елементів ISBD

В перечне рассматриваются основные случаи применения предписанной пунктуации. Нумерация областей, а также термины «первые сведения...», «последующие сведения...» и т. п. обозначают последовательность, в которой эти сведения приводят в описании и не имеют другого значения. Элементы, обязательные для всех описаний ISBD, обозначаются в графе Обязательность буквой «О», элементы, обязательные, если присутствуют данные, или обязательные, если применимы – «ОП». Повторяемые элементы отмечаются в графе Повторяемость буквой «П». После большинства элементов могут приводиться параллельные элементы на другом языке или в другой графике, но не все они отражены в перечне. О пунктуации параллельных элементов см. А.3.2.9

Область ISBD 2011 Примечание: Каждой области, кроме первой, предшествует точка, пробел, тире, пробел (. – ) 0. Область вида содержания и типа средства 0.1 Вид содержания О П . Последующий вид содержания в том же типе средства П Последующий вид содержания в другом типе средства П + ( ) 0.1.1.Характеристика содержания ОП

Последующая характеристика содержания П

0.2 Тип средства 1. Область заглавия и сведений об = ответственнос : ти О 1.1 Основное заглавие 1.2 Параллельное заглавие 1.3 Сведения, относящиеся к заглавию

О ОП П П

Область /

. 1.4 Сведения об ответственности Первые сведения Последующие сведения 1.1.5.2 Последующее заглавие того же автора и т.п. 1.4.5.11.2 Последующее заглавие другого автора и т.п.

ISBD 2011 ОП ОП П П ОП П

Область 2. Область издания /

, /

3. Специфическ ая область материала или вида ресурса 2.1 Сведения об издании 2.3 Сведения об ответственности, относящиеся к изданию Первые сведения Последующие сведения 2.4 Дополнительные сведения об издании 2.5 Сведения об ответственности, следующие за дополнительными сведениями об издании Первые сведения Последующие сведения ОП ОП П П ОП П ОП П 3.1.1 Сведения о масштабе ОП П 3.1.2 Сведения о проекции ( ) 3.1.3 Сведения о координатах и равноденствии

3.1.3.3 Сведения о равноденствии

3.2 Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста) (Ноты) = П 3.1 Математическая основа (Картографические ресурсы) ; ( ) ОП ISBD 2011 3.3 Нумерация (Сериальные ресурсы) Цифровое обозначение 3.3.3 Хронологическое обозначение

3.3.6 Альтернативная нумерация

ОП ОП ОП ОП ОП ОП

Область

4. Область публикации, производства, распростране ; ния и т. д.

, ( )

, 5. Область физического описания 3.3.7 Новый ряд нумерации ISBD 2011 ОП 4.1 Место издания, производства и/или распространения Первое место О Последующее место 4.2 Имя (наименование) издателя, О производителя и/или распространителя 4.3 Дата издания, производства О и/или распространения Сведения о печатании или изготовлении 4.4 Место печатания или изготовления 4.5 Имя (наименование) печатника или изготовителя 4.6 Дата печатания или изготовления П П П П П

+ 5.1 Объем 5.2 Другие сведения о физической характеристике 5.3 Размеры Библиографический формат и размеры (для старопечатных монографических ресурсов) 5.4 Сведения о сопроводительном материале

П

Область 6. Область ( ) серии и многочастног о монографичес : кого ресурса /

,

П 6.1 Основное заглавие серии или ОП многочастного монографического ресурса. 6.3 Сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного монографического ресурса 6.4 Сведения об ответственности, относящиеся к серии, или многочастному монографическому ресурсу Первые сведения Последующие сведения 6.5 ISSN серии или многочастного ОП монографического ресурса 6.6 Нумерация внутри серии или ОП многочастного монографического ресурса 7. Область примечания

8. Область идентификато ра ресурса и условий доступности ISBD 2011 П П П П =

8.1 Идентификатор ресурса Фингерпринт (для старопечатных монографических ресурсов) 8.2 Ключевое заглавие (для продолжающихся ресурсов) 8.3 Условия доступности ОП ОП

 • Хронологическое обозначение заключают в скобки только тогда,

когда оно сопровождается цифровым обозначением.

  • Только некоторые примечания являются обязательными, если

применимы и/или если присутствуют данные. См. область 7.

В следующей таблице перечислены элементы ISBD. Элемент ISBD Вид содержания 0.1 Характеристика содержания 0.1.1 Тип средства 0.2 Заглавие Основное заглавие 1.1 Общее заглавие (основного заглавия) 1.1.3.7 Зависимое заглавие (основного заглавия) 1.1.3.7 Обозначение зависимого заглавия (основного заглавия) 1.1.3.7 Заглавие отдельного произведения того же автора 1.1.5.2 Заглавие отдельного произведения другого автора 1.4.5.11.2 Параллельное заглавие 1.2 Общее заглавие (параллельного заглавия) 1.2.5.5 Зависимое заглавие (параллельного заглавия) 1.2.5.5 Обозначение зависимого заглавия (параллельного заглавия) 1.2.5.5 Сведения, относящиеся к заглавию 1.3 Параллельные сведения, относящиеся к заглавию 1.3.4.7 Сведения об ответственности, относящиеся к заглавию 1.4 Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к заглавию 1.4.5.10 Сведения об издании 2.1 Параллельные сведения об издании 2.2 Сведения об ответственности, относящиеся к изданию 2.3 Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к изданию 2.3.4 Дополнительные сведения об издании 2.4 Параллельные дополнительные сведения об издании 2.4.4 Сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании 2.5 Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании 2.5.2 Сведения о масштабе 3.1.1 Сведения о картографической проекции 3.1.2 Координаты 3.1.3.1 Долгота и широта 3.1.3.2 Прямое восхождение и склонение 3.1.3.3 Равноденствие 3.1.3.4 Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста) 3.2.1 Параллельные сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста)

3.2.2

Цифровое обозначение Хронологическое обозначение Система параллельной нумерации Система последующей нумерации Место издания, производства и/или распространения Дополнительные сведения о месте издания Параллельное место издания, производства и/или распространения Дополнительные сведения о параллельном месте издания Имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя Параллельное имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя Дата издания, производства и/или распространения Место печатания или изготовления Имя (наименование) печатника или изготовителя Дата печатания или изготовления Специфическое обозначение материала Объем Пагинация Время воспроизведения Состав материала Наличие иллюстраций Наличие цвета Кратность уменьшения Наличие или отсутствие звука Расположение кадров Процесс или метод репродуцирования неподвижного изображения Скорость проигрывания Способ записи Направление дорожки Размер дорожки Количество дорожек на пленке Конфигурация дорожки Количество звуковых каналов Система коррекции звука Шумопонижение Размеры Библиографический формат (для старопечатных монографических ресурсов) Сведения о сопроводительном материале Основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса. Общее заглавие серии или многочастного монографического ресурса.

3.3.2 3.3.3 3.3.5 3.3.7 4.1 4.1.9 4.1.11 4.2 4.2.10 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1.2 5.1 5.1.4 5.1.5 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7.1 5.2.7.2 5.2.7.3 5.2.7.4 5.2.7.5 5.2.7.6 5.2.7.7 5.2.7.8 5.2.7.9 5.2.7.10 5.2.7.11 5.3 5.3.2 5.4 6.1

Зависимое заглавие серии или многочастного монографического ресурса. Обозначение зависимого заглавия Параллельное заглавие серии или многочастного монографического ресурса Параллельное общее заглавие серии или многочастного монографического ресурса Параллельное зависимое заглавие серии или многочастного монографического ресурса Параллельное обозначение зависимого заглавия серии или многочастного монографического ресурса Сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного монографического ресурса Параллельные сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного монографического ресурса Сведения об ответственности, относящиеся к серии или многочастному монографическому ресурсу Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к серии или многочастному монографическому ресурсу ISSN серии или многочастного монографического ресурса Номер выпуска серии или многочастного монографического ресурса Примечание Примечание о виде содержания и типе средства Примечание о библиографическом справочнике Примечание о периодичности Примечание о системных требованиях Примечание о режиме доступа Примечание об основном заглавии Примечания о природе, сфере применения, форме, назначении или языке Примечание о параллельных заглавиях и параллельных сведениях, относящихся к заглавию Примечание о сведениях об ответственности Примечания об издании и библиографической истории Примечание об изменениях в области издания Примечание о библиографической истории Примечание о связи с другими ресурсами Примечание о переводах Примечание о репродуцированных изданиях Примечание о других изданиях Примечание о приложениях, вкладышах и т.п. Примечание о приложении к или вкладыше в Примечание о других связях

6.2 6.2.2 6.2.2 6.3 6.3.1 6.4 6.4.1 6.5 6.6 7 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.4.1 7.2.4.2 7.2.4.3 7.2.4.4 7.2.4.5 7.2.4.6

Примечание о связях между продолжающимися ресурсами Примечание о типе материала или специфическом типе ресурса Примечание об издании, производстве, распространении, и т.п. Примечание о физическом описании Примечание о сериях и многочастных монографических ресурсах Примечание о содержании Примечание об идентификаторе ресурса и условиях доступности Примечание о переплете Примечание об основе описания Примечание, содержащее резюме Примечание об использовании / читательском назначении Примечание о номерах Примечание о конкретной физической единице Идентификатор ресурса Стандартный идентификатор Фирменный знак и фирменный (производственный) номер Фингерпринт Пояснения к идентификатору Ключевое заглавие Условия доступности Пояснения к условиям доступности 39 7.2.4.7 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8.2 7.9 7.10.2 7.10.3 7.10.4 7.11 8.1 8.1.2 8.1.4 8.1.5 8.1.3 8.2 8.3 8.3.2

А.3.2 Пунктуація

А.3.2.1 Каждому элементу описания предшествует предписанный знак пунктуации, или этот элемент обрамляется знаками с двух сторон. Перед первым элементом области предшествующий знак предписанной пунктуации опускается. Перед знаком и после него ставится пробел (один пробел на клавиатуре или стандартный печатный пробел), за исключением запятой (, ) и точки (. ), перед которыми пробел не ставится. Использование дополнительных знаков пунктуации, а также пробелов вокруг них оставляется на усмотрение каталогизирующих организаций. Предписанная пунктуация соблюдается, даже если это ведет к двойной пунктуации (см. А.3.2.7). О пунктуации для систем письма справа налево, см. А.3.2.11 и Приложение B.

А.3.2.2 Как круглые ( ( ) ), так и квадратные ( [ ] ) скобки рассматриваются как единый знак пунктуации, и предшествующий пробел приводят перед первой (открывающей) круглой или квадратной скобкой, а последующий пробел – после второй (закрывающей) круглой или квадратной скобки (исключения см. А.8). Если до или после круглых или квадратных скобок имеется знак пунктуации, предписанный правилами описания, до или после которого должен быть пробел, то приводят только один пробел. Если за закрывающей круглой или квадратной скобкой следует запятая или точка, являющаяся знаком предписанной пунктуации, или любой знак пунктуации, взятый из ресурса, то пробел не используется. . –#[Б.м.]#: Издатель но не: . –##[Б.м.]##: Издатель Ред. коммент.: Знак “#”используется в этом примере, только чтобы изобразить пробел и, естественно, не ставится в записи.

А.3.2.3 Каждой области описания, кроме первой, предшествует точка, пробел, тире, пробел (. – ), если только область не отделена чётко от предыдущей с помощью абзаца. В этом случае точка, пробел, тире, пробел могут быть заменены на точку (.) в конце предшествующей области.

А.3.2.4 Если первый элемент области не присутствует в описании, то первым знаком пунктуации для следующего элемента, который присутствует, становится знак точка, пробел, тире, пробел (. – ), предшествующие области.

А.3.2.5 Если область повторяется, каждому повторению предшествует точка, пробел, тире, пробел (. – ), за исключением условия, описанного в пункте А.3.2.3.

А.3.2.6 Если элемент повторяется, то каждому повторению предшествует знак пунктуации, предписанный для данного элемента.

А.3.2.7 Если элемент или область заканчиваются точкой, а предписанный знак пунктуации для следующего элемента – также точка, то дают обе точки, чтобы учесть и пунктуацию сокращения, и пунктуацию, предписанную правилами описания.

Примеры 3rd ed.. – а не 3rd ed. – And then ... . – 4th ed. а не And then ... – 4th ed. by J. Smith, Esq.. – а не J. Smith, Esq. – National flight [Электронный ресурс] / by Air Flight Inc.. Navigation advi- sor / Interactive Mapping Corporation а не National flight [Электронный ресурс] / by Air Flight Inc. Navigation advisor / Interactive Mapping Corporation

А.3.2.8 Два знака пунктуации могут быть использованы во всех или в большинстве областей: а) В квадратные скобки заключают информацию, найденную за пределами предписанных источников и вставки в описание. Если следующие друг за другом элементы одной области введены в описание не из предписанных правилами источников, то каждый из элементов заключают в отдельные квадратные скобки; Примеры а не . – [S.l.] : [s.n.] . – [S.l. : s.n.] а не . – [2nd ed.]. – [S.l.] : [s.n.] . – [2nd ed.]. – [S.l. : s.n] . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert Museum] ; [4]) а не . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert Museum ; 4]) b) Многоточие, т. е. три точки ( ... ), обозначает пропуск некоторой части элемента. До и после многоточия ставится пробел.

А.3.2.9 Если внутри области или элемента одна и та же информация представлена на более чем одном языке и/или более чем в одной графике, применяют следующие положения:

Если один элемент записан на более чем одном языке и/или более чем в одной графике, перед информацией на каждом языке кроме первого и/или в каждой графике кроме первой ставится пробел, знак равенства, пробел ( = ). Если в одной области два или более элементов записаны на более чем одном языке и/или более чем в одной графике, то элементы на каждом языке и/или в каждой графике дают вместе с соответствующей предшествующей пунктуацией для каждого элемента. Перед всей группой элементов на первом языке и/или в первой графике ставят знак пунктуации, соответствующий первому элементу. Каждой следующей группе предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ). Если одна группа сведений (например, сведения об ответственности) дана частично на одном языке и/или в одной графике, а частично на нескольких языках или в нескольких графиках, то различные лингвистические формы приводят вместе; знаки равенства или другие знаки пунктуации используют соответственно правилам.

А.3.2.10 Область или элемент, которые не применяют для данного ресурса, не включают в описание. Соответствующие знаки предписанной пунктуации до или после такой области или элемента также опускают.

А.3.2.11 Если данные приводят в нелатинской графике, предписанная пунктуация может приводиться в соответствующих символах этой графики. Аналогично, при письме справа налево комбинация предписанной пунктуации, состоящая из точки, пробела, тире, пробела, читается справа налево. Пример – .‫ןיתולאהנדרי‬ / ( ‫רתנספו‬ ‫לילחל‬ ‫)וא‬ ‫רתנספו‬ ‫רונכל‬ ‫הניטנוס‬ .cop. 1982 , ‫תילארשי‬ ‫הקיסומל‬ ‫ןוכמ‬ : ‫ביבא‬ ‫לת‬ См. в Приложении В, как приводят информацию, записанную двумя системами письма: слева направо и справа налево.

А.3.3 Полная модель пунктуации для каждой области представлена в начале области.

А.4 Джерела інформації

А.4.1 Основа опису

Для всех видов материала ресурс в целом является основой описания. При выборе основы описания библиографической единицы, которую будут описывать, необходимо учитывать следующее:

Одночастные монографические ресурсы: ресурс в целом

Многочастные монографические ресурсы: предпочтение отдается источнику, идентифицирующему весь ресурс и относящемуся к ресурсу в целом, а если такого источника нет, то за основу берется первый выпуск или часть; или, при отсутствии его, самый ранний из доступных выпусков или частей. Об аналитическом описании части см. Одночастные монографические ресурсы.

Сериальные ресурсы: первый выпуск или часть; или, при отсутствии его, самый ранний из доступных выпусков или частей. Для нумерованных сериальных ресурсов первым выпуском или частью считается выпуск или часть с наименьшим номером или с самым ранним хронологическим обозначением. Для ненумерованных сериальных ресурсов первым выпуском или частью считается выпуск или часть с наиболее ранней датой издания, производства и/или распространения. Как правило, предпочтение отдается первому (или самому раннему) выпуску или части, а не источнику, относящемуся к ресурсу в целом или относящемуся более чем к одному выпуску или части.

Область 0. Вид содержания и средства 1. Заглавие и сведения об ответственности 2. Издание 3. Специфические сведения о материале или типе ресурса Основа описания тип Все выпуски или части Первый или самый ранний выпуск или часть Первый или самый ранний выпуск или часть Все выпуски или части Для нумерации (сериальные ресурсы): Первый и последний выпуски или части для каждой системы или последовательности нумерации 4. Публикация, производство, распространение и т. д.

Место и издатель, производитель, распространитель и т. д. Место и изготовитель Дата 5. Физическое описание 6. Серия и многочастный монографический ресурс 7. Примечание 8. Идентификатор ресурса и условия доступности Первый или самый ранний выпуск или часть Первый или самый ранний выпуск или часть Первый и/или последний выпуски или части Все выпуски или части Все выпуски или части Все выпуски или части и любые другие источники Все выпуски или части и любые другие источники Интегрируемые ресурсы: текущая итерация, за исключением начальной даты издания

Область Основа описания 0. Вид содержания и тип средства 1. Заглавие и сведения об ответственности 2. Издание 3. Специфические сведения о материале или типе ресурса 4. Публикация, производство, распространение и т. д. Место и издатель, производитель, распространитель и т. д. Место и изготовитель Даты 5. Физическое описание 6. Серия и многочастный монографический ресурс 7. Примечание Текущая итерация Текущая итерация 8. Идентификатор ресурса и условия доступности Текущая итерация Все итерации Текущая итерация Текущая итерация Первая и/или последняя итерации Текущая итерация Текущая итерация Все итерации и любой другой источник Все итерации и любой другой источник

А.4.2 Переважні джерела інформації

Выбор предпочтительного источника информации зависит от типа материала, но существуют общие главные критерии: – полнота данных для идентификации: источник, дающий наиболее полную, чёткую и заслуживающую доверие информацию – приближенность источника к данным: источник, который наиболее близок к содержанию ресурса, т.е. внутренний источник, и – неизменность источника информации: источник, отличающийся наибольшим постоянством. Если у ресурса есть несколько источников, которые подходят под определение предпочтительного источника информации, выбирают первый по порядку, кроме следующих случаев: – Если у ресурса есть предпочтительные источники информации на более чем одном языке или в более чем одной графике, предпочтительный источник информации определяется в следующем порядке: 1. источник на языке или в графике, которые соответствуют языку или графике содержания или преобладающим языку или графике содержания ресурса 2. источник на языке или в графике перевода, если перевод можно считать ресурса 3. источник на языке или в графике оригинала содержания 4. источник первый по порядку. – Если у ресурса есть несколько предпочтительных источников информации, на которых указаны разные даты, выбирают источник с наиболее поздней датой.

А.4.2.1 Друковані ресурси

А.4.2.1.1 Ресурси в латинській графіці

Предпочтительным источником информации является титульная страница или, при её отсутствии, заменитель титульной страницы. Заменитель титульной страницы выбирают в соответствии с принципами, изложенными в А.4.2. Такие источники как обложка и корешок нельзя рассматривать как предпочтительный источник информации, если они не были выпущены вместе с ресурсом. Если информация, традиционно имеющаяся на титульной странице, дана на развороте, с повторениями или без них, то эти две страницы рассматривают как предпочтительный источник информации. Титульные страницы, которые не выбраны в качестве предпочтительного источника информации или в качестве составной части единого источника информации, относят к другим прелиминариям.

Если у ресурса отсутствует предпочтительный источник информации, относящийся к ресурсу в целом, см. А.4.2.5. Для монографических ресурсов: Если в одночастном монографическом ресурсе есть несколько титульных страниц, для описания выбирают ту, которая наиболее детально характеризует ресурс (например, для монографии в серии – это частная титульная страница, для факсимильной репродукции – титульная страница со сведениями о репродукции) (см. также 1.1.4.2). Если многочастный монографический ресурс каталогизируется в целом, общая для всех томов титульная страница используется в качестве предпочтительного источника информации. Для старопечатных монографических ресурсов: Если заменитель титульной страницы не может быть выбран в соответствии с принципами, изложенными в А.4.2, источники рассматривают в следующем порядке: колофон, шмуцтитул, другие прелиминарии, заглавие перед текстом, заглавие описи содержимого, колонтитул, инципит, эксплицит, первые слова основного текста, первые слова ресурса. Для каждого описания только одна страница, часть страницы или часть ресурса может быть признана заменителем титульной страницы. Для продолжающихся ресурсов: Предпочтительным источником информации является титульная страница или её заменитель в выпуске или итерации, используемых в качестве основы для описания (см. А.4.1). Заменитель титульной страницы для продолжающегося ресурса с отсутствующей титульной страницей берется из определенных источников в следующем порядке предпочтения: 1. частная титульная страница, обложка, заглавие перед текстом, флаговый заголовок, редакционная полоса, колофон; 2. другие прелиминарии и информация, которая может быть найдена на суперобложке, в верхней и нижней части страниц текста (например, колонтитул); 3. остальная часть послесловие,

оглавление, текст, приложения и т. д.; 4. справочные источники вне ресурса и не связанные с ним (например, библиографии, издательские списки).

А.4.2.1.2 Ресурси в нелатинській графіці

Если колофон ресурса в нелатинской графике содержит полную библиографическую информацию, то колофон считается предпочтительным источником информации в следующих случаях: а) страница, расположенная на месте титульной, содержит только основное заглавие, наподобие шмуцтитула; b) страница, расположенная на месте титульной, содержит основное заглавие с другой библиографической информацией или без неё в виде каллиграфии (при этом полные библиографические сведения в колофоне даны традиционными китайскими иероглифами, которые используются в современной китайской, японской и корейской печати); c) страница, расположенная на месте титульной, содержит только западно- европейский вариант заглавия с выходными данными или без них.

А.4.2.2 Картографічні ресурси і нерухомі зображення

Предпочтительный источник информации для описания картографических ресурсов и неподвижных изображений выбирают в следующем порядке предпочтения: a) сам ресурс; b) контейнер (папка, обложка, конверт и т. д.) или футляр, коробка и подставка глобуса, выпущенные издателем или изготовителем ресурса; c) сопроводительный текст или брошюра; d) источники вне ресурса, такие как каталог, библиография и т. д. Предпочтительный источник информации для атласа выбирают в соответствии с критериями для монографических или продолжающихся ресурсов (см. А.4.2.1.1).

А.4.2.3 Мультимедійні та аудіовізуальні ресурси

Многие мультимедийные ресурсы, звукозаписи, видеозаписи и кинофильмы не имеют единого источника информации для создания библиографического описания. Поэтому при описании ресурса иногда приходится выбрать из таких неравнозначных источников информации, как содержание самого

ресурса (где данные могут быть в видео и/или аудио форме), прикрепленная этикетка, контейнер или вкложение, или другой сопроводительный текстовый материал, например, руководство. Предпочтительными источниками следует считать: a) источник, который идентифицирует произведение или произведения, содержащиеся в ресурсе, и неразрывно связан с этим ресурсом, например, титульные кадры фильма или этикетка диска b) источник, который идентифицирует произведение или произведения, содержащиеся в ресурсе, и сопровождает этот ресурс, например, вкладыш с описанием, выпущенный вместе с диском. Текстовые источники, как правило, предпочтительнее звуковых. Однако, если текстовая информация недостаточна или явно ошибочна, а весь звуковой источник более адекватен, то предпочтение может быть отдано последнему.

А.4.2.4 Електронні ресурси

Предпочтительными источниками информации следует считать: a) источник, который идентифицирует ресурс в целом и содержится в самом ресурсе, например, титульный экран, главное меню, сведения о программе, первый вывод информации на экран, главное меню, заголовок файла, включая строки «Тема:», домашняя страница, кодированная информация (например, заголовок TEI (TEI header), заголовок HTML-страницы (HTML title)); b) источник, который идентифицирует ресурс в целом и находится на физическом носителе или его этикетках; c) контейнер, выпущенный издателем, производителем или распространителем; d) документация, или другой сопроводительный материал (например, письмо издателя), который идентифицирует ресурс.

А.4.2.5 Ресурси без загального джерела інформації

Одночастные монографические ресурсы: Если нет предпочтительного источника информации, применимого к ресурсу в целом, но каждое содержащееся в нем произведение имеет свой собственный предпочтительный источник информации, в том числе ресурсы с версиями одного и того же произведения на разных языках, то эти несколько источников информации могут рассматриваться вместе как один источник информации. Многочастные монографические ресурсы: Если нет предпочтительного источника информации, применимого к ресурсу в целом, а каждая часть имеет свой собственный предпочтительный источник информации, то выбирают предпочтительный источник информации для первой из имеющихся частей. Продолжающиеся ресурсы: Если ресурс содержит более одного произведения, и каждое имеет свой собственный предпочтительный источник информации и свою нумерацию, то для каждого делают отдельное описание. Соответствующее пояснение относительно раздельных описаний дают в области 7 (см. 7.2.4.6).

А.4.2.6 Ресурси, що не містять джерела інформації

Если на ресурсе отсутствует источник информации, могут быть использованы источники вне ресурса, например, каталог, библиография или обзор.

А.4.3 Приписувані джерела

Для каждой области определенные источники обозначены как предписанные источники информации, они перечислены в порядке предпочтения. Если элементы данных для области 1 находятся в разных источниках (заглавия с титульной страницы и с обложки), источник выбирают в соответствии с порядком предпочтения источников (см. каждую область и А.4.2), и данные записывают в той форме, в какой они приведены в выбранном источнике. Если возможно, соблюдают такой же порядок следования информации, как в этом источнике. Для областей 2, 3, 4 и 6 предписано множество источников, так что их комбинация и составляет предписанный источник. Если элементы данных для этих областей находятся в разных источниках, источник выбирают в соответствии с порядком предпочтения источников (см. каждую область и А.4.2), и данные приводят в той форме, в какой они там приведены. Если возможно, соблюдают такой же порядок следования информации, как в этом источнике. Информацию из источника, который не является предписанным для областей с 1 по 4 и 6, заключают в квадратные скобки, если приводят в соответствующей области. Альтернативно, эта информация может быть дана без квадратных скобок в области 7. Информация, обнаруженная вне ресурса, может быть дана в области 7. Ресурс описывают так, как он был выпущен издателем, печатником, распространителем и т. д. Не может быть предписанным источником та часть ресурса, которая не была его частью, когда он был выпущен. Например, обложку или корешок переплета считают предписанным источником, если известно, что ресурс был выпущен в этом переплете. Для старопечатных монографических ресурсов: Если информация в области 1, 2, 4 или 6 взята не из предписанных для данной области источников, то источник информации указывают в области 7. Если в ресурсе отсутствует титульная страница, и в качестве альтернативного источника информации был выбран заменитель титульной страницы, его указывают в области 7 (см. 7.1.1.1), и это означает, что информация в областях 1, 2, 4 и 6 взята из заменителя титульной страницы.

А.5 Мова і графіка опису

Элементы областей 1, 2, 3, 4 и 6 обычно приводят дословно или записывают из ресурса и, следовательно, когда это практически возможно, на тех же языках и/или в тех же графиках, в которых они представлены на ресурсе. Вставки в этих областях заключают в квадратные скобки и дают на языке и/или в графике, соответствующих содержанию данной части описания, за исключением: - предписанных сокращений (см. А.6) и предписанных вставок (см. А.8, А.9); - сведений о функции распространителя (см. 4.2.5), а также дополнений к дате печатания (см. 4.3.7, 4.6), которые приводят в записи на языке и/или в графике, выбранных каталогизирующим учреждением. Термины, используемые в областях 5, 7 и 8, обычно не приводят дословно из ресурса и поэтому не требуют квадратных скобок для вставок и т. п. Термины дают на языке и/или в графике, выбранных каталогизирующим учреждением, за исключением случаев: - когда заглавие оригинала или вариант заглавия приведено в области 7; - когда цитаты приведены в области 7; - когда ключевое заглавие приведено в области 8. Определенные положения в ISBD указывают конкретный английский термин или фразу, которые следует использовать в описании. Каталогизирующее учреждение может использовать эквивалентный термин или фразу на выбранном им языке. Элемент описания ресурса, графика которого отличается от графики, выбранной каталогизирующим учреждением, может быть, при необходимости, транслитерирован или транскрибирован в графику учреждения без квадратных скобок. Если алфавит вышел из употребления или не может быть использован по другим причинам, следует искать подходящую альтернативу, например, вместо церковнославянской кириллицы использовать кириллический гражданский шрифт. Для старопечатных монографических ресурсов: Орфография слов, взятых из ресурса, сохраняется, но лигатуры и другие прежде существовавшие формы букв и диакритических знаков могут быть транскрибированы в свои современные формы, если прежде существовавшие формы не используются данным каталогизирующим учреждением. Другая форма написания букв не учитывается, если нет отличий от современной орфографии. Знаки ударения и другие диакритические знаки, отсутствующие в источнике, не добавляют. Для записи прописных и строчных букв см. А.7. Вставки каталогизирующего учреждения следует делать в современной орфографии. Для латинских вставок см. А.6.1.

А.6 Пропуски і скорочення

А.6.1 Сокращения, которые находятся в источнике информации, используемом для описания, приводят дословно так, как они представлены на источнике. В области 1 данные не пропускают и не сокращают. В исключительных случаях допускаются пропуски в определенных элементах описания, при условии, что информацию опускают в конце или середине элемента (например, длинное основное заглавие или основное заглавие сериального ресурса, в которое входит дата или число, меняющиеся от выпуска к выпуску, см. 1.1.5.1). В таких случаях пропуск обозначают многоточием (...).

Для старопечатных монографических ресурсов: При наличии контрактур и сокращений, соответствующих рукописной традиции сокращения длинных и часто встречающихся слов, они могут быть записаны как в ресурсе или раскрыты (приведены в полной форме) при возможности. Каждый случай расшифровки заключают в квадратные и скобки или дают примечание в области 7. Примеры Boetij viri celeberrimi de [con]solatio[n]e phylosophie liber : cu[m] optimo [com]me[n]to beati Thome Dialogus beati Gregorij Pape : eiusq[ue] diaconi Petri in quattuor libros diuisus : de vita [et] miraculis patru[m] italicor[um] : [et] de eternitate a[n]imarum Если значение сокращения или контрактуры предположительное, то за предположительной расшифровкой ставится знак вопроса (например, amico[rum?]). Если нельзя определить значение сокращения или контрактуры, то для каждого неопределимого сокращения или контрактуры ставят знак вопроса в квадратных скобках (например, amico[?], [?]s), или можно оставить сокращение или контрактуру как в ресурсе.

А.6.2 В случае, если опускают информацию в единственных сведениях об ответственности, состоящих из нескольких имён лиц или наименований организаций (см. 1.4.5.3), пропуск обозначают многоточием и предписанным сокращением et al. ( = et alii, и другие), или, для записей в нелатинской графике – его эквивалентом в другой графике. Вставленное словосочетание заключают в квадратные скобки.

А.6.3 Отдельные сокращения предписаны в специальных положениях (например, 4.1.14, 4.2.12).

А.6.4 Для многих положений оговорено применение «стандартных сокращений» (например, в сведениях об издании, см. 2.1.2) без точного определения форм сокращений, которые следует использовать. Эти сокращения не предписаны, но рекомендуется пользоваться международными или национальными стандартами (см. Приложение С). Сокращения, используемые в примерах, которые отличаются от предписанных в А.6.2. и А.6.3, являются иллюстративными, а не предписанными (см. также Приложение D). Некоторые латинские сокращения используются для того, чтобы упростить международный обмен библиографическими записями и избежать необходимости применять библиографирующими учреждениями эквиваленты в соответствии с текстами на всевозможных языках.

А.6.5 Инициалы и акронимы записывают без внутренних пробелов, не зависимо от того, как они представлены в ресурсе. Примеры Pel battesimo di S.A.R. Ludovico ... KL lanuarius habet dies xxxi Secundum usum S.R.E. Prediche del M.R.P.C.M. Сокращения, состоящие из более чем одной буквы, рассматривают как отдельные слова и отделяют пробелами от предыдущих или последующих слов или инициалов. Примеры Ph. D. Mr J.J. Rousseau Если несколько отдельных сокращений, инициальных аббревиатур и т. п. находятся рядом, то их отделяют друг от друга пробелом. Примеры par R.F. s. d. C. M. J.P. Rabaut

А.7 Прописні літери

Как правило, для систем письма, где прописные буквы имеют значение, первая буква первого слова в каждой области должна быть прописной; первая буква первого слова некоторых элементов или частей элементов также должна быть прописной (например, параллельное заглавие, альтернативное заглавие, частное заглавие). В остальных случаях прописные буквы применяют в соответствии с правилами языка и/или графики, используемых в описании (см. А.5 о языке, графике и форме букв при дословном приведении). Если несколько языков и/или видов графики используется в описании, то прописные буквы применяют в соответствии с правилами каждого языка и/или каждого вида графики, даже если это приведет к различиям в написании прописных букв в разных элементах одного описания.

Для старопечатных монографических ресурсов: Буквы, имеющие значение цифр в хронограмме в области заглавия или в выходных данных, или в акростихе в стихотворном тексте, дают как прописные. Вставки, используемые каталогизирующим учреждением, должны соответствовать современной орфографии. Пример Anno Vt speraMUs, pace CoronanDo [1610] Более крупная прописная буква I в конце латинских слов является лигатурой, представляющей ii или ij. Она может быть приведена в раскрытой форме (см. А.6.1) или может быть оставлена без изменений. В ранних печатных шрифтах предусматривалась только одна буква для прописных I и J, и одна – для U и V. (Строчные i/j и u/v также использовались попеременно. Различия состояли только в используемых шрифтах и были скорее графическими, чем орфографическими, но обе буквы присутствовали в большинстве печатных шрифтов). Прописные буквы U и V начали различать в начале XVI века, а различия в использовании I и J, i и j, u и v пришли в конце XVI века. [14]

Есть небольшие различия в правилах записи для I и J, и для U и V, используемых в международном каталогизационном сообществе. Они могут варьироваться от фактического воспроизведения прописных букв, используемых в оригинале, до конвертирования V в u в большинстве случаев. Применяться должен один последовательный метод конверсии, выбранный каталогизирующим учреждением. Например, если прописные буквы не воспроизводятся, как в оригинале, чередующиеся I и J, U и V, и VV или UU, представляющие W, записывают так, как они представлены, т. е.: I или J как i или j, IJ в конце слова как ij, U и V как u и v, VV как vv,

или I или J могут быть конвертированы в i или j, U и V – в u или v, а VV – в w в соответствии с современными правилами орфографии. Если невозможно отличить одну прописную букву от другой (например, I/J или U/V в готическом шрифте), они должны быть приведены в соответствии с современной орфографией языка, используемого в ресурсе. Примеры JOHANNES как Johannes JSAK как Isak

А.8 Друкарські помилки

Неточности или слова с орфографическими ошибками приводят так, как они приведены в ресурсе. За ними может быть указано sic в квадратных скобках и с пробелами до и после ( [sic] , или может быть добавлен правильный вариант в квадратных скобках, при этом перед верным вариантом слова ставят i.e. (id est. – «то есть») или его эквивалент на другом языке и/или в другой графике. Примеры Chansons créés et interprétés [sic] The world in anger [i.e.danger] Looser [i.e. Loser] takes all The notted [i.e. noted] history of Mother Grim Barcelonette [i.e. Barcelonnette] Golden Vienese [sic] waltzes compuesto por Luis de Bricñneo [i.e. Briceño] Small busines [sic] encyclopedias An hnmble [sic] address To my loaing [sic] friend Antiqvtates [i.e. Antiqvitates] Alstetenses et Palatinatvs Saxonici Для старопечатных монографических ресурсов: Если печатник оставил пустое место для начальной буквы, чтобы вставить её от руки, эту букву приводят в описании в квадратных скобках, а в области 7 дают пояснение к вставке.

Пример [T]he true history of recent events Примеч.: Пробел для инициала оставлен печатником Пробелы, сделанные специально, чтобы оставить место для дат или имён и т. д., вписываемых позже вручную, приводят в квадратных скобках. Записывают термин “blank space” (пробел) или соответствующий эквивалент на языке, выбранном каталогизирующим учреждением. Приписки, сделанные от руки на этом месте, записывают в области 7 или приводят в квадратных скобках в области 1 с пояснением в области 7. Примеры Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen Stockholms Rådhus den [blank space] Junii 176[blank space] Примеч.: Дата "19 Junii 1767" вписана от руки на титульной странице и на последней странице экземпляра x в собрании y или Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen Stockholms Rådhus den [19] Junii 176[7] Примеч.: Даты в квадратных скобках вписаны от руки в экземпляре x в собрании y Если известно, что имеются экземпляры с исправленной опечаткой, и оба варианта описывают в одной записи, то в качестве основы описания используют более поздний вариант. Информацию об опечатке приводят в области 7. Примеры Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som fänad; jämte mycket annat, som kan tjena til förmon och nytta i åtskilliga hushållsstycken. Примеч.: Другое состояние имеет опечатку в заглавии: "sjukdo-"/"domar" . – Stockholm, : gedruckt bey Henr. C. Merckell, königl. Buchdr. im Grosz-Fürstenthum Finland., Anno 1721. Примеч.: Выходные сведения из колофона. Другое состояние имеет опечатку в колофоне: "Stocholm"

Перевернутые литеры приводят пояснительным примечанием. в правильном виде с Пример ... virtue ... Примеч.: Буква “r” в “virtue” повернута в другую сторону Для продолжающихся ресурсов: Неточности или слова с орфографическими ошибками не приводят в основном заглавии (см. 1.1.5.1).

А.9 Символи і т. д.

Символ или другое обозначение, которое нельзя воспроизвести имеющимися средствами, заменяют описательным выражением или эквивалентом в соответствующих буквах или словах. Заменитель приводят в квадратных скобках и делают пояснительное примечание, если это необходимо для пользователей каталога. Если не может быть воспроизведён знак копирайта, его можно заменить словом или сокращением без квадратных скобок. Примеры / by [E.B.C.] Примеч.: Инициалы автора представлены в виде нот I [love] Paris Примеч.: Слово "love" в заглавии представлено в виде символа сердца Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard [oak], our blessed constitution Прим: Слово "oak" представлено в виде гравюры дерева [3rd ed.] Прим: Информация об издании представлена в виде трех звёздочек , cop. 2009 Ред. коммент.: Дата представлена как: ©2009.

А.10 Дефекти

Дефекты в описываемой физической единице могут быть отмечены в примечании (см. 7.11) Для старопечатных монографических ресурсов: В ISBD подразумевается, что экземпляры библиотечных материалов описывают в том виде, в каком они были выпущены, и не рассматриваются ситуации, когда полного экземпляра не существует или когда необходимо каталогизировать дефектный экземпляр при отсутствии библиографической записи для полного экземпляра. В первом случае, составители или пользователи баз данных, созданных вручную или машиночитаемых, должны понять, что описания, в которых есть информация о дефектах в процессе печатания, записях о посвящении, перепечатанных заново листах взамен изъятых и т. д., могут не относиться ко всем экземплярам этого издания. Во втором случае, сначала нужно постараться разыскать запись для полного экземпляра, а дефекты и другие специфические характеристики описать в области 7; но, если сведений о полном экземпляре нет, то информацию в области заглавия и сведений об ответственности, установленную каталогизатором логически, дают в квадратных скобках и с поясняющим примечанием. Альтернативные варианты связывают словом или ("or"). Если такая информация не может быть приведена, лакуны обозначают многоточием с пояснительным примечанием. Объем неполных экземпляров, если полный объем не может быть установлен логически, указывают в соответствии с положениями пункта 5.1.4.1.5.

А.11 Приклади

Примеры, приведенные в ISBD, являются иллюстративными и не должны служить правилами, за исключением тех положений, где чётко оговорено, что форма, приведенная в примере, должна соблюдаться. Большинство примеров основано на описании реально существующих ресурсов.

Специфікація елементів

0 Область виду змісту і типу засобу

Вступ

Цель области вида содержания и типа средства – обозначить в самом начале описания основной вид или виды, в которых выражено содержание ресурса, и тип или типы носителя, использованного для передачи этого содержания, чтобы помочь пользователям каталога в идентификации и выборе ресурсов, соответствующих их потребностям. Повышение разнообразия и сложности содержания ресурсов и типов средств, а также растущее разнообразие пользователей с особыми информационными потребностями, требует большей конкретности в описании вида содержания и типа средства в самом начале записи. Предоставление полной информации о виде содержания и типе средства будет способствовать доступу для всех типов пользователей с особыми потребностями, обмену каталогизационными записями в корпоративных сетях и интероперабельности с другими стандартами метаданных в пространстве открытого доступа. Область вида содержания и типа средства состоит из двух элементов, каждый из которых выбирается из ограниченного списка: (1) вид содержания, один или несколько терминов, отражающих основной вид (виды), в которых выражено содержание ресурса, к которым могут быть добавлены одна или более характеристик содержания, уточняющих тип, сенсорную природу, размерность и/или наличие или отсутствие движения для описываемого ресурса; и (2) тип средства, обозначающий тип (типы) носителя, использованного для передачи содержания ресурса.

Зміст

0.1 Вид содержания 0.2 Тип средства

Приписувана пунктуація

А. Термины характеристики содержания заключают в круглые скобки сразу вслед за термином вида содержания (()). Б. Если различные термины характеристики содержания применимы к одному и тому же виду содержания, каждому последующему термину характеристики содержания предшествует пробел, точка с запятой, пробел (

).

В. Термину типа средства предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ). Г. Если различные виды содержания содержатся в одном типе средства, каждому последующему термину вида содержания предшествует точка, пробел (. ). Д. Если ресурс состоит из различных типов средства и содержит различные виды содержания, каждой последующей паре сведений вид содержания : тип средства предшествует пробел, знак плюс, пробел ( + ). Образцы пунктуации Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства Вид содержания (характеристика содержания ; характеристика содержания) : тип средства Вид содержания. Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства Вид содержания (характеристика содержания). Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства + Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства

Приписуване джерело

Сам ресурс

0.1 Вид змісту

Обязательный* Категории вида содержания отражают основной вид (виды), в которых выражается содержание ресурса. Термин или термины из нижеприведенного списка либо их эквиваленты дают на языке и в графике, выбранных каталогизирующей организацией. Для ресурсов со смешанным содержанием, в которых нет преобладающей части ресурса (т.е. все части равно значимы или важны), все термины, применимые к описываемому ресурсу, записывают в алфавитном порядке. В исключительных случаях, для ресурсов со смешанным содержанием, где три или более форм применимы, может быть дан термин разные виды содержания. Для ресурсов со смешанным содержанием, в которых одна часть ресурса преобладает, а содержание другой рассматривается как минимальное или случайное (например, печатные книги с большим количеством иллюстраций, но недостаточным, чтобы считаться преобладающим; записанная опера с некоторыми словами), виды содержания, которые не преобладают, могут быть опущены.

 • Статус области обозначается словом Обязательная, а статус элемента

– словом Обязательный, независимо от рода и числа названия элемента (Примечание редактора перевода). Термины Вида содержания Термин вида Определение и область применения термина содержания Движение содержание, выраженное посредством движения, т.е. действия или процесса перемещения предмета или лица; примеры включают запись движений танца, сценических действий или хореографии, но не включают движущиеся изображения, такие как кинофильмы (см. изображение) Звуки содержание, выраженное посредством звуков, производимых животными, птицами, природными источниками звуков, или подобных звуков, воспроизводимых человеческим голосом или цифровыми (либо аналоговыми) средствами; примеры включают записи песен птиц, криков животных, шумовых эффектов, но не включают записанную музыку (см. музыка) и записанную человеческую речь (см. устная речь) Изображение содержание, выраженное линией, формой, штриховкой и т.п.; изображение может быть неподвижным или движущимся, двухмерным или трехмерным; примеры включают репродукции произведений искусства, карты, рельефные карты, фотографии, дистанционные сенсорные изображения, стереоизображенияс, кинофильмы и литографии Музыка содержание, выраженное посредством упорядоченных тонов или звуков в последовательности, в сочетании и во временных взаимоотношениях, чтобы создать композицию; музыка может быть записанной с помощью знаков (ноты), исполняемой либо записанной в аналоговом или цифровом форматах в виде вокальных, инструментальных или механических звуков, обладающих ритмом, мелодией или гармонией; примеры включают ноты, например, партитуры или партии, а также музыкальные звукозаписи, например, концерты, оперы и студийные записи Предмет содержание, выраженное посредством как природных образований, так и сделанных человеком или выполненных машиной артефактов; называемые также трехмерными структурами или реалиями, артефакты включают в себя скульптуру, модели, игры, монеты, игрушки, здания,

оборудование, одежду, предметы культуры и т.п.; природные образования – окаменелости и минералы, насекомые, биологические образцы на слайдах и т. п.; картографические объекты включают глобусы, модели рельефа и поперечные сечения, предназначенные для рассматривания со стороны в трехмерном виде, но не включают рельефные карты (см. изображение) Программа содержание, выраженное посредством инструкций в цифровой кодировке, предназначенных для обработки и выполнения компьютером; примеры включают операционные системы, прикладное программное обеспечение и т.п. Текст содержание, выраженное посредством записанных слов, символов или чисел; примеры включают книги (печатные и электронные), переписку, базы данных журналов и микрофильмированные газеты Устная речь содержание, выраженное посредством звука голоса говорящего человека; примеры включают аудиокниги, радиопередачи, звукозаписи устных рассказов, аудиозаписи пьес, записанные как в аналоговом, так и в цифровом формате Электронные содержание, выраженное посредством данных в цифровой данные кодировке, предназначенных для компьютерной обработки; примеры включают числовые данные, данные о природных явлениях и т. п., которые используются компьютерными программами для вычисления средних значений, взаимосвязей и т.п., или для построения моделей и т. п., но, как правило, не предназначенные для отображения в необработанном виде. Не включают цифровую музыкальную звукозапись (см. музыка), речь (см. устная речь), звуки (см. звуки), воспроизводимые компьютером изображения (см. изображение), текстовой материал (см. текст) Разные виды смешанное содержание, когда применимы три или более содержания терминов вида Другой вид этот термин приводится, если ни один из выше содержания перечисленных терминов не может быть применен к содержанию описываемого ресурса

0.1.1 Характеристика змісту

Обязательный, если применим

0.1.1.1 Категория вида содержания может быть дополнена одной или несколькими подкатегориями характеристики содержания, которые применимы к описываемому ресурсу. Характеристики содержания уточняют тип, наличие или отсутствие движения, размерность и сенсорную природу описываемого ресурса. Используют термины из нижеприведенных списков либо их эквиваленты на языке и в графике, выбранных каталогизирующей организацией, и приводят столько терминов, сколько может быть применено, чтобы дополнить или уточнить соответствующую категорию вида содержания. Характеристики содержания добавляют, если возможны различные варианты для данного вида содержания, например, текст (визуальный) или текст (тактильный); изображение (неподвижное ; двухмерное) или изображение (неподвижное ; трехмерное).

0.1.1.2 Специфікація типу

Записанный знаками содержание, выраженное через определенную систему знаков с художественными целями (например, ноты, обозначение танцевальных и сценических движений), предназначенное для зрительного восприятия содержание, выраженное в слышимой или видимой форме в определенное время и записанное в ресурсе; включает в себя записанное исполнение музыки или движения, компьютерную музыку и т. п. Исполняемый Картографический содержание, представляющее поверхность или часть поверхности Земли или другого небесного тела в любом масштабе; включает в себя карты, атласы, глобусы, модели рельефа и т.п.

0.1.1.3 Специфікація руху

(используют только с видом содержания изображение) Вид содержания изображение уточняется, чтобы показать наличие или отсутствие движения в изображении, являющемся содержанием ресурса. Движущееся Неподвижное

изобразительное содержание, которое воспринимается в движении, обычно посредством быстрой смены изображений изобразительное содержание, которое воспринимается как статическое

0.1.1.4 Специфікація розмірності

(используют только с формой содержания изображение) Вид содержания изображение уточняется, чтобы показать количество пространственных измерений, в которых изображение, являющееся содержанием ресурса, предназначено для восприятия. Двухмерное изобразительное содержание, которое предназначено для восприятия в двух измерениях Трехмерное изобразительное содержание, которое предназначено для восприятия в трех измерениях

0.1.1.5 Сенсорна специфікація

Этот атрибут обозначает орган чувств человека, с помощью которого содержание ресурса предназначено к восприятию при публикации. Визуальный Вкусовой Обонятельный Слуховой Тактильный

содержание, предназначенное для зрения содержание, предназначенное для вкуса содержание, предназначенное для обоняния содержание, предназначенное для слуха содержание, предназначенное для осязания

0.2 Тип засобу

Обязательный Категории типа средства отражают тип или типы носителя, использованного для передачи содержания ресурса. Категории, как правило, отражают формат хранения средства и размещения носителя в сочетании с типом воспроизводящего устройства, необходимого, чтобы просмотреть, проиграть, запустить, и т.п. содержание ресурса. Приводят термин или термины из нижеприведенного списка либо их эквиваленты на языке и в графике, выбранных каталогизирующей организацией. Для ресурсов со смешанными средствами, в которых нет преобладающей части ресурса (т.е. все части равно значимы или важны), записывают все термины, применимые к описываемому ресурсу. В исключительных случаях, для ресурсов со смешанными средствами, где применимы три или более средств, может быть дан термин разные средства. Для произведений со смешанными средствами, в которых одна часть ресурса преобладает, а другие типы средства рассматриваются как минимальные или случайные, типы средства, которые не преобладают, могут быть опущены.

Если для использования или восприятия ресурса не требуется воспроизводящего устройства, записывают термин непосредственный.

Терміни типу засобу

Термин типа средства Определение и область применения Аудио Для ресурсов, воспроизводимых с помощью звукопроигрывающих устройств средства, используемые для хранения записанного звука, предназначенные для использования с помощью воспроизводящих устройств, таких как проигрыватель, кассетный магнитофон, CD плеер, MP3 плеер или iPod; включают средства, используемые для хранения звука, записанного как в цифровом, так и аналоговом формате Видео Для ресурсов, воспроизводимых с помощью видеоплеера средства, используемые для хранения неподвижного или движущегося изображения, предназначенные для использования с помощью воспроизводящих устройств, таких как кассетный видео плеер или DVD плеер. Включают средства, используемые для хранения изображений как в цифровом, так и в аналоговом формате Микроскопическое Для ресурсов, воспроизводимых с помощью микроскопа средства, используемые для хранения мелких объектов, предназначенные для использования с помощью устройств, таких как микроскоп, чтобы можно было увидеть детали, недоступные невооруженному глазу Микроформа Для ресурсов, воспроизводимых с помощью аппарата для чтения микроформ средства, используемые для хранения уменьшенных изображений, не читаемых человеческим глазом и предназначенные для использования с помощью устройств, таких как аппарат для чтения микрофильмов или микрофиш; включают как прозрачные, так и непрозрачные микрографические средства

Непосредственное Для средств, которые воспроизводящего устройства Проекционное Для ресурсов, воспроизводимых с помощью проектора средства, используемые для хранения неподвижного или движущегося изображений, предназначенные для использования с помощью проекционного оборудования, такого как кинопроектор, диапроектор или проекционный аппарат; включают средства, предназначенные для проецирования как двухмерных, так и трехмерных изображений Стереографическое Для ресурсов, воспроизводимых с помощью стереографического аппарата средства, используемые для хранения парных неподвижных изображений, предназначенные для использования с помощью устройств, таких как стереоскоп или стереографический аппарат для получения эффекта трехмерности Электронное Для ресурсов, воспроизводимых с помощью компьютера средства, используемые для хранения электронных файлов, предназначенные для использования с помощью компьютера; включают как средства удаленного доступа с файловых серверов (файл- серверов), так и средства прямого доступа, такие как компьютерные ленты и диски Разные средства Для ресурсов, состоящих из смешанных средств, где три или более типов средства применимы этот термин приводится, если ни один из выше перечисленных терминов не может быть применен к типу носителя и воспроизводящего устройства, необходимого для передачи, использования или восприятия содержания описываемого ресурса Другое средство Примеры Dataset : electronic Dataset (cartographic) : electronic Image (cartographic ; moving ; 2-dimensional) : video

Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; visual) : projected Image (moving ; 2-dimensional) : projected Image (moving ; 3-dimensional) : video Image (still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated Image (still ; 2-dimensional ; visual). Movement (notated ; visual) : unmediated Image (still ; 2-dimensional ; visual) : projected Image (still ; 3-dimensional ; visual) : stereographic Movement (notated ; tactile) : unmediated Movement (notated ; visual) : unmediated Multiple content forms : multiple media Music (notated ; tactile) : unmediated Music (notated ; visual) : electronic Music (performed) : audio Object (cartographic ; tactile) : unmediated Object (cartographic ; visual) : unmediated Object (tactile) : unmediated Program : electronic Sounds : audio Spoken word : audio Text. Image (cartographic) : electronic Text (tactile) : unmediated Text (visual) : microform Text (visual) : unmediated + Text (visual) : microform

1 Область заголовку і відомостей про відповідальність

Обязательная

Вступ

Область заглавия и сведений об ответственности включает основное заглавие, параллельные заглавия, сведения, относящиеся к заглавию и сведения об ответственности. Определения элементов приводятся в словаре. Более подробная информация – в начале каждого элемента области.

Зміст

1.1 Основное заглавие 1.2 Параллельное заглавие 1.3 Сведения, относящиеся к заглавию 1.4 Сведения об ответственности

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации, предшествующей областям описания, см. А.3.2. B. Каждому параллельному заглавию или другим параллельным сведениям предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ). C. Каждой группе сведений, относящихся к заглавию, предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ), если в ресурсе нет слова или фразы, связывающих вторую или последующую группу с предыдущей группой. D. Первым сведениям об ответственности, следующим за заглавием, предшествует пробел, косая черта, пробел ( / ).

E. Каждым последующим сведениям об ответственности предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ), если только не считается, что они составляют с предыдущими сведениями одну фразу. F. Заглавия отдельных произведений разных авторов, композиторов, художников и т. д., и заглавия анонимных классических произведений, включенных в ресурс, отделяют точкой и пробелом (. ). G. Заглавия отдельных произведений одного автора, композитора, художника и т. д., включенных в ресурс, отделяют пробелом, точкой с запятой, пробелом ( ; ). H. Если заглавие состоит из общего и зависимого заглавий, перед каждым обозначением зависимого заглавия, если оно есть, или каждым зависимым заглавием, следующим за общим заглавием, ставят точку, пробел (. ). I. Каждому зависимому заглавию, следующему за обозначением зависимого заглавия, предшествует запятая, пробел (, ). J. Обозначению зависимого заглавия или зависимому заглавию, следующему за сведениями, относящимися к заглавию, предшествует точка, пробел (. ). Примеры Основное заглавие Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию Основное заглавие = Параллельное заглавие Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию = Параллельное заглавие : параллельные сведения, относящиеся к заглавию Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию = параллельные сведения, относящиеся к заглавию Основное заглавие / сведения об ответственности Основное заглавие ответственности = Параллельное заглавие / сведения об Основное заглавие = Параллельное заглавие = Параллельное заглавие / сведения об ответственности Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию : сведения, относящиеся к заглавию / сведения от ответственности

Основное заглавие / сведения об ответственности = параллельные сведения об ответственности Основное заглавие / сведения об ответственности = Параллельное заглавие / параллельные сведения об ответственности Основное заглавие / сведения об ответственности ; вторые сведения об ответственности ; третьи сведения об ответственности Заглавие / сведения об ответственности. Заглавие / сведения об ответственности Заглавие ; Заглавие / сведения об ответственности Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию ; Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности Заглавие = Параллельное заглавие ; Заглавие = Параллельное заглавие / сведения об ответственности Общее заглавие. Зависимое заглавие Общее заглавие. Обозначение зависимого заглавия, Зависимое заглавие Общее заглавие. Обозначение зависимого заглавия Общее заглавие. Зависимое заглавие = Параллельное общее заглавие. Параллельное зависимое заглавие Общее заглавие. Зависимое заглавие / сведения об ответственности Общее заглавие : сведения, относящиеся к заглавию. заглавие : сведения, относящиеся к заглавию Зависимое Общее заглавие. Зависимое заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности = Параллельное общее заглавие. Параллельное зависимое заглавие : параллельные сведения, относящиеся к заглавию / параллельные сведения об ответственности

Приписуване джерело

Информацию, которая взята из ресурса, но не из предписанного источника, приводят в области 1 в квадратных скобках. Существуют также отдельные положения, которые ограничивают приведение в области 1 сведений, полученных из ресурса. Печатные текстовые и нотные ресурсы: Титульная страница или заменитель титульной страницы. Все остальные ресурсы: Сам ресурс, контейнер, документация, другой сопроводительный материал.

1.1 Основний заголовок

Обязательный, если присутствуют данные

1.1.1 Основное заглавие является первым элементом области, даже если в предпочтительном источнике информации ему предшествуют сведения об ответственности, сведения об издании, сведения о серии, сведения о публикации/распространении, дата, цена или другие сведения, которые не являются основным заглавием.

1.1.2 Имя файла электронного ресурса не приводят в качестве основного заглавия, если только это не единственное название, указанное как внутри файла так и снаружи на ресурсе, на контейнере, в документации или другом сопроводительном материале.

1.1.3 Форми основного заголовка

1.1.3.1 Основное заглавие может представлять собой один термин или термины, обозначающие тип произведения, или его интеллектуальное или художественное содержание, или обобщающий термин или термины (типовое заглавие). Примеры Proceedings Plays Collected works Journal Textes et documents Concerto Drawings Survey data Software Graphics 会议文集

1.1.3.2 Основное заглавие может состоять только из имени лица или наименования организации, когда предпочтительный источник информации не содержит другого заглавия, кроме этого. Примеры Sophocles The British Museum Kongress geografa Jugoslavije, Rijeka–Pual Gorica, 3-8.X 1949 Museum diluvianum quod possidet Joh. Jacobus Scheuchzer Arthur Sullivan The Beatles Michigan Institute on the Teaching of Librarianship Dian Fossey International Summer School on Computational and Mathematical Linguistics 徐悲鸿 三郞 梅原 김수근

1.1.3.3 Основное заглавие может представлять собой или включать в себя инициальную аббревиатуру, акроним или логотип. ISBD(M) IFLA journal Collection CAP MM 51 BASIC P.M.S. Полную форму, если она присутствует в предпочтительном источнике информации, но не выбрана в качестве основного заглавия, приводят как сведения, относящиеся к заглавию (см. 1.3.3), или как сведения об ответственности. Если полная форма присутствует не в предписанном предпочтительном источнике информации, она может быть дана в области 7 (см. 7.1.1.3).

1.1.3.4 Альтернативное заглавие является частью основного заглавия. Предписанной пунктуации до или после соединительного слова не существует. Вопрос о пунктуации заглавий, включающих альтернативное заглавие, решает учреждение, в котором составляется запись. Примеры Eric, or, Little by little "Le tiers des étoiles" ou On ne sait pas quel ange Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao 袖珍神学, 或, 简明基督教词典 ジュリエット物語, あるいは, 悪徳の栄え 아라비안나이트, 일명, Collegium institutionum juris, sive Controversiae, antinomiae et difficultates librorum quatuor institutionum juris; ... Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.

1.1.3.5 Основное заглавие может включать цифры или отдельные буквы. Примеры Analytic theory of continued fractions II Knox County, Kentucky, marriage book BB & C Knitting I Knitting II International map of the world 1:1 000 000 Royalists and Puritans, 1635–1660 World 1:5 000 000 series 1106 Le 01 37 design and environment projects L und E Dossiers CH+6 In Caii Plinii Secundi Naturalis Historiae I. & II. cap. Libri xxx. Commenta- rius Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс. Evangelischer Gnaden-Strom, das ist: Sechs evangelische Historien, begrief- fen im 2.3. und 4. Cap. Johannis. ... Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс. LXX. disputationes theologicæ; ... 中国国界线画法标准样图(1:400万) 900句开口篇 한글 dBASE III plus 1.1H Для многочастных монографических ресурсов: Если нумерация части многочастного монографического ресурса является неотъемлемой частью основного заглавия, номер последней части приводится через дефис после номера первой части в квадратных скобках. Пример Prima [-decima] egloga della Bucolica di Virgilio Для нотных ресурсов и звукозаписей: Если заглавие состоит из типа сочинения и одного или нескольких сведений о тональности, нумерации, дате сочинения и средстве исполнения, то наименование типа сочинения вместе с этими сведениями о тональности, нумерации, дате сочинения и средстве исполнения считается основным заглавием. (Наименование типа композиции – это наименование формы, наименование жанра, или обобщающий термин, часто используемый разными композиторами (например, каприччио, концерт, интермеццо, Magnificat, месса, movement, muziek, ноктюрн, реквием, сюита, Stück, symphony, Te Deum, trio sonata). Другие заглавия (в том числе и те, которые состоят из подобных терминов, но вместе с дополняющим словом или словами, например, камерный концерт, Konzertstück, маленькая сюита), считаются тематическими. Сведения о тональности, нумерации, дате сочинения и средстве исполнения при тематическом заглавии считаются сведениями, относящимися к заглавию. Примеры String quintet no. 1, A major, op. 18 Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur Sinfonia 1 (1970) Sonate en ré majeur, opus 3, pour violon Scherzo for two pianos, four hands 降B 大调第一弦乐五重奏,作品第K174号

1.1.3.6 Основное заглавие может включать сведения об ответственности, имя издателя или детали, относящиеся к другим элементам описания (например, к сведениям об издании), если эта информация является грамматически неотъемлемой частью заглавия. Примеры Marlowe's plays Revai Nagy lexicona Report of the Expert Group on Special Care for Babies Lettres inédites d'Anatole France à Paul Grunebaum-Ballin Pocket volume of selections from the poetical works of Robert Browning The post-humous works of Robert Hooke Cinema-Ed Bureau films for the year University of California publications in Classical archaeology Willing’s press guide La route Shell Mundy's map of the twin cities Edmonton & Strathcona Charles Aznavour présente ses plus grands succès The Penguin book of Italian madrigals The vocal score and libretto of The merry widow The Esso student's business game Adventure games of Derek Tyne Galaxy Inc.'s guide to spreadsheets Joe Lynn's payroll system Bruce Mitchell on dimensional analysis The compact edition of the Oxford English dictionary 朗文常用英文词根词典 鲁迅全集 Для движущихся изображений: Даже если титры грамматически связаны с заглавием, заглавные титры, представляющие исполнителя, режиссера, продюсера, компанию-представителя и т. д., идущие до или после заглавия, не считают частью основного заглавия. Примеры Star wars Ред. коммент.: На заглавном кадре: Twentieth Century Fox presents Star wars. Thief Ред. коммент.: На заглавном кадре: Thief, with James Caan

1.1.3.7 Загальний заголовок і залежний заголовок

Основное заглавие может состоять из общего заглавия и зависимого заглавия с обозначением зависимого заглавия или без него. Примеры Internationale Quartär-Karte von Europa. Blatt 8, Magnitogorsk Crecer como hijos de Dios. Libro del catequista Nueva enciclopedia Larousse. Suplemento

1.1.4 Вибір основного заголовка

1.1.4.1 Ресурс з одним приписуваним джерелом інформації

1.1.4.1.1

Если в предпочтительном источнике информации присутствуют два или более заглавий на одном языке и/или в одной графике, основное заглавие выбирают на основе полиграфического оформления заглавий в предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в полиграфическом оформлении, на основе последовательности заглавий в предпочтительном источнике информации. Если полиграфическое оформление или последовательность заглавий не позволяют сделать чёткий выбор, выбирают самое полное заглавие. Для старопечатных монографических ресурсов: В качестве основного заглавия выбирают первое заглавие, присутствующее в предпочтительном источнике информации. Для продолжающихся ресурсов: Когда заглавие присутствует в полной форме и в форме инициальной аббревиатуры или акронима, в качестве основного заглавия выбирают полную форму, а инициальную аббревиатуру или акроним дают в описании как сведения, относящиеся к заглавию (см. 1.3.3.1).

1.1.4.1.2

Когда заглавия на разных языках или в разных графиках (т. е. параллельные заглавия, см. 1.2), основным заглавием является заглавие на языке и в графике содержания основной части ресурса. Если этот критерий нельзя применить, то основное заглавие выбирают на основе полиграфического оформления заглавий в предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в полиграфическом оформлении, на основе последовательности заглавий в предпочтительном источнике информации.

1.1.4.2 Ресурси з більш ніж одним переважним джерелом інформації

1.1.4.2.1

Когда ресурс имеет более одного предпочтительного источника информации, как в случае с ресурсом на нескольких языках или в нескольких графиках с предпочтительным источником информации на каждом языке или в каждой графике, основное заглавие берется из предпочтительного источника информации на языке и в графике содержания основной части ресурса.

1.1.4.2.2

Когда этот критерий нельзя применить (из-за того, что-либо ресурс не имеет языка, либо содержание равно представлено на двух или более языках, либо в двух или более графиках), основное заглавие выбирают: Для печатных ресурсов или ресурсов, обладающих свойствами печатной книги (включая микрорепродукции): с основной (правой) титульной страницы разворотного титульного листа или с первой из нескольких основных титульных страниц. В случае ресурса с двойным входом (книги-перевертыша или книги «спина к спине»), где текст и/или предпочтительные источники информации на двух языках и/или в двух графиках представлены на самостоятельных титульных страницах, имеющих равный статус, т.к. каждая расположена в «начале» книги относительно одной из обложек, выбор основного заглавия остается на усмотрение учреждения, в котором составляется запись. Заглавие, которое не выбрали в качестве основного, приводят как параллельное заглавие (см. 1.2.3). Пояснительное примечание о формате может быть дано в области 7. Для старопечатных монографических ресурсов: с основной (правой) титульной страницы разворотного титульного листа или с первой из нескольких основных титульных страниц, если только не очевидно, что первую следует считать недействительной. Наборная титульная страница предпочтительнее гравированной титульной страницы.

Для картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений и электронных ресурсов: из первого из нескольких последовательно представленных источников информации.

1.1.4.3 Ресурси з двома або більше творами із загальним заголовком

Когда ресурс включает два или более отдельных произведений и содержит как общее заглавие сборника, так и заглавия отдельных произведений в предписанном источнике информации, в качестве основного заглавия выбирают общее заглавие сборника. Заглавия отдельных произведений могут быть даны в области 7 (см 7.7.2). Примеры Three notable stories Примеч.: Содержание: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not to be / Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy

Для старопечатных монографических ресурсов: Основное заглавие может включать заглавия отдельных произведений, или заглавия отдельных произведений могут быть даны в области 7, при этом их пропуск в основном заглавии обозначают знаком пропуска (многоточием). Примеры The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs ... Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: I, The good housewife's coat of arms. II. The spinning-wheel's glory. III The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world. P. Virgilii Maronis Opera omnia ... Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex или P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex; / ...

1.1.4.4 Ресурси з двома або більше творами без загального заголовка

Если в ресурсе без общего заглавия, одно произведение составляет преобладающую часть ресурса, то его заглавие считают основным заглавием, а заглавия остальных произведений дают в области 7 (см. 7.7.1). Если ни одно произведение не преобладает в ресурсе, то все заглавия приводятся в области 1 (см. 1.1.5.2).

1.1.4.5 Ресурси без заголовка

Для старопечатных монографических ресурсов: Основное заглавие может включать заглавия отдельных произведений, или заглавия отдельных произведений могут быть даны в области 7, при этом их пропуск в основном заглавии обозначают знаком пропуска (многоточием). Примеры The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs ... Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: I, The good housewife's coat of arms. II. The spinning-wheel's glory. III The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world. P. Virgilii Maronis Opera omnia ... Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex или P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex; / ...

[Mining claims in parts of Gloucester and Restigouche counties, New Bruns- wick, Canada] [Coast of Maine from Rockland Harbor to Penmaquid Point] [Carte de la lune] [北陵志略] [ 記] Если у ресурса нет заглавия, но есть какой-либо текст, как на некоторых постерах, плакатах, таблицах и т.п., этот текст рассматривается как основное заглавие (см. 1.1.5.4).

1.1.4.6 Ресурси, що є частиною іншого ресурсу або додатком до іншого ресурсу

1.1.4.6.1 Когда раздел, приложение, часть и т. д. имеют заглавие или обозначение, которого недостаточно, чтобы идентифицировать их без общего заглавия, то основное заглавие ресурса состоит из общего заглавия, обозначения зависимого заглавия и/или зависимого заглавия (т. е. общее заглавие, обозначение раздела и/или частное заглавие; заглавие основного ресурса и/или типовое заглавие приложения или вкладыша; заглавие основной серии, обозначение подсерии и/или типовое заглавие подсерии; заглавие многочастного монографического ресурса и типовое заглавие описываемой части и т. д.). Общее заглавие может также быть приведено в области 6. Примеры Advanced calculus. Student handbook Histoire du peuple anglais au XIXe siècle. Epilogue Ordnance Survey of Great Britain one inch to one mile map. Seventh series. Sheet 145, Banbury Italian secular song, 1606-1636. Florence The German pre-classics. Series A, George Philipp Telemann Mix and match games. Module 1, Letters IEE proceedings. A Acta Universitatis Carolinae. Philologica Geographical abstracts. C, Economic geography Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions Art of advocacy. Structured settlements OSHA compliance manual. Application of key OSHA Topics Ports et mouillages des Iles Féroé (Faerøerne). Partie nord

采矿设计师手册. 4, 矿山机械卷 企业管理基础. 教师手册 Для продолжающихся ресурсов: При описании приложения или вкладыша с зависимым заглавием заглавие основного продолжающегося ресурса дают также в области 7 (см. 7.2.4.5).

1.1.4.6.2 Когда приложение, вкладыш, часть и т. д. многочастного монографического ресурса могут быть идентифицированы без общего заглавия, то основным заглавием является индивидуальное заглавие приложения, вкладыша, части и т. д. Общее заглавие приводят в области 6. Примеры Mining and minerals В области 6: (The law of South Africa ; vol. 18) Bathymétrie de la terminaison sud de l'arc insulaire des Nouvelles-Hébrides В области 6: (Contribution à l'étude géodynamique du Sud-Ouest Pacifique ; H.V. III-1) Ernani В области 6: (The works of Giuseppe Verdi. Series I, Operas = Le opere di Giuseppe Verdi. Sezione I, Opere teatrali ; vol. 5) Art music from the Far East В области 6: (Musical sources) U.S. grain sales and shipments В области 6: (GSR agricultural surveys) 社会科学ジャーナル В области 6: (国際基督教大学学報 ; 2B) Aix-en-Provence В области 6: (Série orange : carte topographique de la France à 1:50 000 ; 3244)

Для продолжающихся ресурсов: Когда приложения и вкладыши описаны под самостоятельным заглавием, общее заглавие дают в области 7 (см. 7.2.4.5).

1.1.4.6.3 Когда общее заглавие или заглавие основного ресурса входит в заглавие приложения, части и т. д., основное заглавие – это единое выражение, включающее оба заглавия. Примеры Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum Geological basis for Vegetation of Southwest Africa Ред. коммент.: Vegetation of Southwest Africa – заглавие главного ресурса. Superfluous hair, from Mail order madrigals More graphics for Imagine that! Der ander Theil deß Formularij, zum Tractat von Commissarien vnd Com- missionen Camerae Imperialis gehörig, in sechs Bücher abgetheilt

1.1.5 Правила приведення

1.1.5.1 Текст основного заглавия приводят дословно в соответствии с предпочтительным источником информации, но прописные буквы или пунктуацию воспроизводить не обязательно (см. также А.7). Примеры Elements of mineralogy A view of Sir Isaac Newton's philosophy Abstract of an Act of Parliament, 27 George 2d, 1754. To the inhabitants of London and its environs. Awake! Arise! or be forever fall'n! Varias antiguidades de Portugal By the King, a proclamation for a general fast Nouvelle carte des pays du Marché commun La Camargue Carte de pollution des eaux superficielles de Languedoc-Roussillon par les détergents anioniques A new and exact map of the Dominions of the King of Great Britain on ye continent of North America 一般动力学(动力学、振动与控制)最新进展

Ред. коммент.: Заглавие в источнике: 一般动力学[振动与控制、动力学]最新进展 В исключительных случаях часть сведений очень длинного основного заглавия может быть пропущена в середине или в конце, если это не меняет его смысл, не теряется существенная информация и не нарушается грамматическая связь. При пропуске части основного заглавия никогда не опускают первые пять слов (шесть, если первое слово – артикль). Пропуски обозначают многоточием. Для старопечатных монографических ресурсов: Информацию, относящиюся к заглавию и расположенную в предпочтительном источнике информации перед заглавием, под которым, как правило, данное произведение идентифицируется, включают в основное заглавие в описании без инверсии, даже если она, согласно полиграфическому оформлению, носит вспомогательный характер. Примеры Quę contineant duodecim ęneidos libri ... P Virgilij Maronis Herafter foloweth a litel boke called Colyn Clonte Почтительные обращения, девизы, объявления (а также эпиграммы и посвящения) не включают в основное заглавие, если только они не являются единственным заглавием или не выглядят как часть основного заглавия в соответствии с полиграфическим оформлением или по смыслу. Пример Haubtschluessel der teutschen vnd italiaenischen Sprache Ред. коммент.: Перед заглавием обращение A.M.A.D. Для продолжающихся ресурсов: При приведении основного заглавия явные типографские опечатки исправляют, а заглавие в том виде, в каком оно присутствует в предпочтительном источнике информации в выпуске, по которому описывается продолжающийся ресурс, дают в примечании. В случае сомнения в правильности написания слова или слов, их приводят в том виде, как в ресурсе. Примеры

Housing starts Примеч.: Заглавие vol. 1, no. 1 предстаёт как: Housing sarts но Lakeland libarian [sic] Ред. коммент.: Заглавие предстаёт как Lakeland lib*arian Если заглавие включает дату, имя, число и т. д., которые варьируются от выпуска или части к выпуску или части или от итерации к итерации, эту дату, имя, число и т. д. опускают. Данный пропуск обозначают многоточием, за исключением случаев, когда данные находятся в начале заглавия. Примеры Report on the ... Conference on Development Objectives and Strategy La sidérurgie française en ... IFLA CD ... Ред. коммент.: На диске: IFLA CD 2001. Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day Ред. коммент.: На тит. странице: Frommer’s Washing- ton, D.C., on $35 a day. The annual report of Governor ... Ред. коммент.: На тит. странице: The annual report of Governor Rhodes. Имя губернатора меняется по истечении срока полномочий. Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Ge- fässchirurgie Ред. коммент.: На титульной странице: 2. Tagungsbe- richt der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirur- gie. Для сериальных ресурсов: Если основное заглавие включает сведения, в которых упоминается о более раннем заглавии, или о заглавии поглощенного издания и т. д., то, независимо от того, связаны ли они грамматически с остальной частью заглавия или нет, эти сведения не приводят как часть заглавия. Многоточие не ставят. Связь с другими ресурсами указывается в области 7 (см. 7.2.4).

Примеры The serpentine muse но не The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter Примеч.: Поглотил: The ASH newsletter International gas report но не report International gas report, including World gas Примеч.: Поглотил: World gas report

1.1.5.2 Ресурси без загального заголовка

Когда ресурс включает два или более произведений без общего заглавия, заглавия отдельных произведений дают в порядке, соответствующем полиграфическому оформлению заглавий в предпочтительном источнике или источниках информации, или, если нет различий в полиграфическом оформлении, согласно последовательности заглавий в предпочтительном источнике или источниках информации. Сведения об издании, относящиеся к отдельным заглавиям, приводят вместе с заглавиями. Связующее слово или фразу между заглавиями произведений одного автора, если оно есть в предпочтительном источнике информации, приводят. (Для произведений различных авторов см. 1.4.5.11.2.) Если количество отдельных произведений слишком велико, в описании могут быть даны первые три заглавия со знаком пропуска (многоточием) после них. Полное содержание может быть дано в области 7. Примеры The double-dealer ; Love for love ; The way of the world ; The mourning bride Flash and filigree ; and, The magic Christian La petite hutte ; suivi de, Lorsque l'enfant paraît Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien Meditation op. 90 ; Klänge der Stille op. 91 Infancy ; Childhood Electronic writing ; Functional grammar ; Verbal communication ... 初吻 ; 绿化树 ; 男人的一半是女人

Для старопечатных монографических ресурсов: Заглавия отдельных произведений приводят в том же порядке, в каком они указаны на титульной странице. Если помимо произведений, указанных на титульной странице, в ресурсе присутствуют дополнительные произведения, заглавия этих произведений записывают в области 7. Примеры The floures of philosophie ; with The pleasures of poetrie annexed vnto them ... The serving-man become a queen. Jockey of the green. The lass of Richmond Hill The humble petition of a beautiful young lady. The Rvnd. Dr B = rk --- y's answer to the young ladies petition

1.1.5.3 Загальний заголовок і залежний заголовок

1.1.5.3.1 Залежні заголовки як частина основного заголовка

Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия, в качестве первого элемента приводят общее заглавие, за которым следует обозначение зависимого заглавия или само зависимое заглавие, или и то, и другое. Зависимое заглавие следует сразу за общим заглавием. Зависимое заглавие, присутствующее в ресурсе, но не в предпочтительном источнике информации, дают в квадратных скобках. Примеры Acta biologica. Protozoa Études et documents. Série C Journal of polymer sciences. Part A, General paper Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe sociale. Estetică Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie 3 a , Varia Dansk periodicafortegnelse. Supplement La lettre du maire. Textes et documents The Baker Street journal. Christmas annual Collection Armand Colin. Section de philosophie Studia religiosa Helvetica. Series altera

Les sources inédites de l’histoire du Maroc de 1530 à 1845. Prèmiere série, Dynastie Saadienne Encyclopedia of archaeology. Part 2, History and discoveries

1.1.5.3.2 Позначення серії як частини нумерації

В сериальных ресурсах любой номер или другую информацию, относящуюся к хронологическому обозначению, не приводят в качестве зависимого заглавия. Эти сведения приводят в области 3 (см. 3.3.7). Примеры Nuovo archivio veneto В области 3: Ser. 2, v. 1 (1891)-ser. 2, v. 20 (1900) ; ser. 3, v. 1 (1901)-ser. 3, v. 42 (1921) Ред. коммент.: Заглавие не приводится как Nuovo archivio veneto. Ser. 2, или Nuovo archivio Veneto. Ser. 3.

1.1.5.4 Візуальний текст без заголовку

Когда ресурс имеет визуальный текст, но не имеет заглавия (как в случае с некоторыми листовками, плакатами, учебными таблицами и т. д.), этот текст приводят в качестве основного заглавия либо полностью, либо в сокращенной форме. Пропуск целых фраз или предложений не отмечается; пропуск внутри фраз, предложений или слов отмечается многоточием. Порядок сведений при их приведении определяется в соответствии с полиграфическим оформлением и расположением сведений в ресурсе. Сохраняются важные элементы содержания текста, такие как названия продукции или наименования организаций, а также названия мест и дат событий. Дополнительная информация об этих или других аспектах содержания может быть дана в области 7. Пунктуация остается на усмотрение учреждения, в котором составляется запись, но следует избегать комбинаций символов и пробелов, имеющих специальное значение в описаниях ISBD. Примеры Emprunt national 1920 - Souscrivez - Banque de Paris et des Pays-Bas Tales of wonder, no. 3 - The horror in the telescope, by Edmond Hamilton Примеч.: Текст приведён из увеличенной репродукции обложки журнала 'Comment trouvez-vous ce petit vin-là ...'

Примеч.: Сокращенное заглавие перед текстом Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut I am a jolly huntsman| My voice is shrill and clear Примеч.: В качестве заглавия приведены начальные строки стихотворения Для старопечатных монографических ресурсов: Пропуск или сокращение части сведений отмечают многоточием. Порядок сведений при приведении зависит от последовательности информации в ресурсе.

1.1.6 Зміни в основному заголовку

Изменения в основном заглавии могут привести к созданию нового описания или примечания (см. А.2.6, 7.1.1.4).

1.2 Паралельний заголовок

1.2.1 Параллельное заглавие – это заглавие на другом языке или в другой графике, чем основное заглавие, и представленное в предпочтительном источнике или источниках информации как эквивалент основного заглавия. Заглавие на другом языке, которое грамматически связано с другой частью описания, не считается параллельным заглавием. Ресурс может иметь одно параллельное заглавие или несколько. Параллельное заглавие может принимать такие же разнообразные формы, как основное заглавие (см. 1.1.3).

1.2.2 Если в предпочтительном источнике информации есть заглавия на более чем одном языке и/или в более чем одной графике, то заглавия, которые не были выбраны в качестве основного заглавия (см. 1.1.4.1.2, 1.1.4.2), могут быть приведены как параллельные заглавия. Параллельные заглавия включают в описание, когда это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. Примеры Album for the young = Album für die Jugend Herfra til evigheden = From here to eternity Beyond horizons = Allende los horizontes 세계를 간다 = Video world tour guide

1.2.3 В случае ресурса с двойным входом (книги-перевертыша или книги «спина к спине»), когда текст и титульные страницы представлены на двух разных языках и/или в двух разных графиках на двух самостоятельных страницах с равным статусом (см. 1.1.4.2.2), заглавие, которое не выбрали в качестве основного, дают как параллельное заглавие. Источник, из которого приведено основное заглавие, указывается в области 7.

1.2.4 Заглавие оригинала на языке, отличном от языка основного заглавия, присутствующее в предпочтительном источнике информации и грамматически не связанное с другими элементами описания (например, альтернативное заглавие (см. 1.1.3.4); со сведениями, относящимися к заглавию (см. 1.3.1); сведениями об ответственности (см. 1.4.3.4); сведениями об издании (см. обл. 2)), может рассматриваться как параллельное заглавие. Примеры Loser wins = Les séquestrés d'Altona. Tétralogie = Der Ring des Nibelungen Alęxandri Aphrodisiensis in Sophisticos Aristotelis ęlenchos commentaria = Аλεξάνδρυ ̀Аφροδισίεως άποσημειόσεις εις τους σοφιστικὸυς έλέγχους Заглавие оригинала на языке, отличном от языка основного заглавия, не присутствующее в предпочтительном источнике информации, может быть дано в области 7 (см. 7.2.4.1). Для заглавия оригинала на языке основного заглавия см. 1.3.1.

1.2.5 Правила приведення

1.2.5.1 Если параллельное заглавие приводят, то его приводят дословно, но прописные буквы и пунктуацию воспроизводить не обязательно. Если сведения об ответственности, сведения, относящиеся к заглавию, сведения о публикации, производстве, распространении и т.п. могут быть грамматически связаны с параллельным заглавием, их следует приводить как часть параллельного заглавия. Примеры Breathless = A bout de souffle Pièces de clavecin = The complete harpsichord suites French colonies in America = Colonies françaises d'Amérique History of the French language = Histoire de la langue française В исключительных случаях параллельное заглавие может быть сокращено. Пропуски обозначаются многоточием. При сокращении длинных параллельных заглавий, пропуске дат, чисел и т. д. и приведении в записи очевидных типографских ошибок соблюдают инструкции из п. 1.1.5.1.

1.2.5.2 Когда предпочтительный источник информации содержит более одного параллельного заглавия, данные заглавия, если дают, то приводят в порядке, соответствующем полиграфическому оформлению сведений; или, если нет различий в полиграфическом оформлении – в порядке расположения сведений. Примеры Majaladda xeerka = Majallat al-qanun = Law quarterly review Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch = Annuaire fi- nancier suisse = Annuario finanziario svizzero Le nozze di Figaro = Die Hochzeit des Figaro = The marriage of Figaro Composizioni per liuto = Lute compositions = Lautenstücke Quattro concerti per l'organo ed altri stromenti = Vier Orgelkonzerte = Four organ concertos = Quatre concertos pour orgue Snow White and Red Rose = Blancanieves y Rosaroja = Schneewittchen und Rosenroth Для старопечатных монографических ресурсов: Когда предпочтительный источник информации содержит более одного параллельного заглавия, данные заглавия, если дают, то приводят в том же порядке, что и в предписанном источнике информации. Любую другую информацию, относящуюся к области заглавия и сведений об ответственности, стоящую между основным и параллельным заглавием или между параллельными заглавиями, приводят в том же порядке, что и в источнике информации с соответствующей предписанной пунктуацией. Пример Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est Omni- um fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum pictura et nomenclatura Latina, Germanica & Hungarica : cum titulorum juxta atq[ue] vocabulorum indice = Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen, Das ist Aller Vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Lateinische, Deutsche und Vngarische Be- namung : sampt einem Tittel- und Wörter-Register = A' Látható világ háromféle nyelven, az-az Minden derekassab ez világon lévő dolgok- nak és az életben való cselekedeteknek le- ábrázolása és Deák, Német és Magyar megnevezése : A' fellyül való irásoknak és szóknak laystromával

1.2.5.3 Параллельные заглавия, присутствующие в источниках информации, которые не были выбраны в качестве предпочтительных, могут быть даны в области 1 в квадратных скобках или в области 7. Параллельные заглавия, присутствующие в другом месте ресурса, могут быть даны только в области 7.

1.2.5.4 Ресурси без загального заголовка

Если ресурс, состоящий из двух или более произведений, не имеет общего заглавия (см. 1.1.5.2), и если некоторые из отдельных произведений имеют параллельное заглавие или заглавия, то каждое параллельное заглавие, если его приводят, то после того заглавия, к которому оно относится. Примеры The enticing products of France = Les produits séduisants de la France ; Grape harvesting in Languedoc = La vendange en Languedoc Du er ikke alene = You are not alone ; Opname = In for treatment Sur le mariage = Über die Ehe ; Lessing ; Freud et la pensée moderne = Freud in der modernen Geistesgeschichte ; Mon temps = Meine Zeit De l’autre côté du miroir et de ce que Alice y trouva = Through the looking glass and what Alice found there ; La chasse au Snark = The hunting of the Snark Для старопечатных монографических ресурсов: Если ресурс состоит из двух или более произведений без общего заглавия и все или некоторые из отдельных произведений имеют параллельные заглавия, то параллельные заглавия приводят в том же порядке, что и в ресурсе. Если есть один предпочтительный источник информации, применимый к ресурсу в целом, то параллельные заглавия дают в том же порядке, что и в этом предпочтительном источнике информации. Если нет предпочтительного источника информации, применимого ко всему ресурсу в целом, но произведения, включенные в него, имеют свои собственные предпочтительные источники информации, которые используются совместно как единый источник информации, то параллельные заглавия дают в порядке, указанном в каждом предпочтительном источнике. Пример Ταδε ενεστιν εν τωδε τω βιβλιω. Λουκιανου. Φιλοστράτου Είκόνες ; του αύτου ‘Ηρωικά ; του αύτου Bίοι σοφιστων. Φιλοστράτου Νεωτέρου Είκωνες Καλλιστράτου Eκφάσεις = Qve hoc volvmine con- tinentvr. Luciani Opera. Icones Philostrati ; eiusdem Heroica ; ei- usdem Uitae sophistarum. Icones Iunioris Philostrati. Descriptiones Callistrati ... Любая другая информация, относящаяся к области заглавия и сведений об ответственности, которая может располагаться между заглавием произведения и его параллельным заглавием, или между параллельными заглавиями, если приводится, то в том же порядке, что и в предпочтительном источнике информации, с соответствующей предписанной пунктуацией. Пример Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariea / per M. Joannem Kithonich de Koztanicza ... = Rövid igazgatas a' nemes Magyar Orszagnak es hozzá, tartozó Része- knek szokott törvény folyasirol / mellyet deákbol magyar nyelvre fordított Kaszoni Janos

1.2.5.5 Паралельний загальний заголовок і залежний заголовок

Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия или заглавий, то параллельные общие и параллельные зависимые заглавия, если их дают в описании, то приводят после общего и зависимого заглавия. Примеры Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje. Zemjodelstvo = Annuaire de la Faculté d’agriculture et de sylvi- culture de l’Université de Skopje. Agriculture Dansk periodicafortegnelse. Supplement = The Danish national bibliography. Serials. Supplement 中国动物志. 昆虫纲. 第四十六卷, 膜翅目. 茧蜂科(四). 窄径茧蜂亚科 = Fauna sinica. Insecta. Vol. 46, Hymenoptera. Braconidae (IV). Agathidi- nae

1.2.5.6 Зміни в паралельному заголовку продовжуючих ресурсів і багаточастинних монографічних ресурсів

Для сериальных ресурсов и для многочастных монографических ресурсов: Если параллельное заглавие добавлено, опущено или изменено в последующих выпусках или частях, то в области 7 дают примечание об этом изменении (см. 7.1.3), когда считается, что это важно для пользователей каталога.

Для интегрируемых ресурсов: Если параллельное заглавие добавлено, опущено или изменено в последующих итерациях, описание изменяется в соответствии с последней итерацией, а более ранние параллельные заглавия дают в области 7 (см. 7.1.3), когда считается, что это важно для пользователей каталога.

1.3 Відомості щодо заголовка

Сведения, относящиеся к заглавию, состоят из слова или фразы, или группы знаков, присутствующих как дополнение и занимающих второстепенное положение по отношению к основному заглавию, параллельному заглавию (заглавиям) или заглавиям отдельных произведений, включенных в ресурс. Сведения, относящиеся к заглавию, могут включать в себя вариант заглавия, указанный в том же источнике, что и основное заглавие. Примеры Basse vallée de l'Aude, exploitation des aquifères, risques de pollu- tion : situation en 1972 Edgar Degas : pastels, lavis, gouaches, esquisses Les plaideurs : comédie Bilder einer Ausstellung: zehn Stücke für Klavier Klavierkonzert in A, KV 414 : Ausgabe für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncello WWW.hr : Croatian homepage since 1994 Le Louvre : peintures & palais Léonard de Vinci : géant de la Renaissance Dynamics of a molecule in a cage : CH4 in NaA Zeolite Abbado in Berlin : the first year Almageste : voyage céleste sur ordinateur Sibilla Frigia: vidi leccelso idio che fragellare アジア語楽紀行 : 旅するタイ語 느낌여행 오지체험 : 삼척 내미로 마을

1.3.1 Варианты заглавия (кроме параллельных заглавий), не выбранные в качестве основного заглавия, но представленные в том же источнике, что и основное заглавие, включая заглавие оригинала на языке основного заглавия, рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию. Варианты заглавия, представленные в других местах ресурса, могут быть приведены в области (см. 7.1.1.2). Примеры Die Sage von den Nibelungen : Nibelungenlied Voyage to Venus : Perelandra The devils : The possessed Concerto op. 7,7 : Konzert A-Dur für Streichorchester Sinfonie Nr. 3 : Eroica 第三交响曲 : 英雄 но Barbara Примеч.: Загл. конверта: Barbara, ľaigle noir

1.3.2 Сведения, относящиеся к заглавию, могут включать сведения об ответственности, имя издателя или информацию, относящуюся к другим элементам описания (например, к сведениям об издании), когда они грамматически неразрывны с этой информацией. Информацию, которая присутствует как сведения, относящиеся к заглавию, и включает в себя один из обязательных элементов описания (например, сведения об ответственности), приводят либо в сведениях, относящиеся к заглавию, либо в другой части описания. Дополнительные сведения, относящиеся к заглавию, включают в описание, когда это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. Примеры In search of light : the broadcasts of Edward R. Murrow, 1938-1961 The psychology of second language learning : papers from the Second Inter- national Conference of Applied Linguistics, Cambridge, 8-12 September 1969 Heil Harris! : a novel based on the television series "The Avengers" Le encicliche sociali di Leone XIII e Pio XI : testo latino e traduzione italiana della "Rerum novarum" e della "Quadragesimo anno" con riferimenti ad altri documenti pontifici The greenwood tree : newsletter of the Somerset and Dorset Family History Society Esquisse geologique de la Thakkola, Népal central : missions géologiques du C.N.R.S. Black holes : Sidney Owen's space games 21世纪的信息资源编目 : 第一届全国文献编目工作研讨会论文集

1.3.3 Особливі випадки відомостей, що відносяться до заголовка

1.3.3.1 Ініціальні абревіатури і акроніми

Если основное заглавие состоит из инициальной аббревиатуры или акронима, а полная форма присутствует в предпочтительном источнике информации, то полную форму рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию. Примеры ISBD(CM): international standard bibliographic description for cartographic materials SPSS : statistical package for the social sciences Если же полная форма рассматривается как основное заглавие (см. 1.1.3.3, 1.1.4.1.1), то инициальную аббревиатуру или акроним в предпочтительном источнике информации рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию. Пример Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain : CILL Если инициальная аббревиатура или акроним составляют основное заглавие или входят в него (см. также 1.1.3.3), а полная форма находится не в предпочтительном источнике информации, то полная форма не рассматривается как сведения, относящиеся к заглавию, но она может быть дана в области 7 (см. 7.1.1.3).

1.3.3.2 Неповні або неясні заголовки

Если заглавие неполное или неясное, оно может быть дополнено информацией из содержания ресурса. Дополнение, заключенное в квадратные скобки, рассматривается как сведения, относящиеся к заглавию. Примеры Kauheat karnevaalit: [opiskelijaliike Tampereen Yliopistossa] I våra hus : [dikter] Vegetation : [in Botswana] Département de l'Yonne : [carte routière] Florida : [tourist map] Street map of Flagstaff, Arizona : [walking tours] Société d'études de la province de Cambrai : [bulletin]

1.3.4 Правила приведення

1.3.4.1 Если сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании, то приводят их после заглавия, к которому они относятся.

1.3.4.2 Если дают сведения, относящиеся к заглавию, их текст приводят дословно, но прописные буквы и пунктуацию воспроизводить точно не обязательно. В исключительных случаях сведения, относящиеся к заглавию, могут быть сокращены. При сокращении сведений, относящихся к заглавию, первые пять слов (шесть, если первое слово – артикль) не опускают. Пропуски обозначают знаком пропуска (многоточием). Для продолжающихся ресурсов: Для продолжающихся ресурсов, кроме обновляемых ресурсов со сменными листами, сведения, относящиеся к заглавию, опускают в описании, если только их не считают важными для пользователей каталога, или они могут быть сокращены. Не приведенные в описании сведения, относящиеся к заглавию, могут быть даны в области 7. При сокращении длинных сведений, относящихся к заглавию, при пропуске дат, чисел и т. д., при воспроизведении в записи явных типографских ошибок, следуют инструкциям, изложенным в 1.1.5.1. Для обновляемых ресурсов со сменными листами: Сведения, относящиеся к заглавию, включают в описание, когда это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. Сведения, относящиеся к заглавию, содержащие только информацию о содержании текущего обновления, не включают.

1.3.4.3 Сведения, относящиеся к заглавию, расположенные в предпочтительном источнике информации до основного заглавия, могут быть приведены после основного заглавия, если возможно грамматически или по иным причинам. Если это невозможно, такие сведения могут быть даны в области 7. Примеры Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo Ред. коммент.: На титульной странице в надзаголовке: “Aus dem Reper- toire von Nico Palermo”.

Для старопечатных монографических ресурсов: Если сведения, относящиеся к заглавию, в предпочтительном источнике информации расположены перед основным заглавием, их так и приводят перед основным заглавием.

1.3.4.4 Когда предпочтительный источник информации содержит несколько сведений, относящихся к заглавию, то если данные сведения дают в описании, их приводят в порядке, заданном полиграфическим оформлением, или, если нет различий в полиграфическом оформлении – в той же последовательности, в какой они даны в источнике. Примеры Spirit of an age : New Zealand in the seventies : essays in honour of W.B. Sutch Distribution of principal kinds of soils : orders, suborders and great groups : National Soil Survey classification of 1967 Animal stories : dramatized readings : a recorded anthology The Hammons family : a study of a West Virginia family's traditions : from the Archive of Folk Song Offshore oil drilling : data analysis : from Neel Oil Research Council 联邦调查局档案 : FBI : 帝国之中的帝国 霸权之上的霸权 オールド・ファッション : 普通の会話 : 東京ステーションホテルにて 천국의 계단 : 그리고 다시는 울지 않았다 : 최인호장편소설 Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в описании в том же порядке, в котором они расположены в предпочтительном источнике информации. В результате альтернативное заглавие или информация о приложениях либо другом сопроводительном материале, может рассматриваться как сведения, относящиеся к заглавию. Пример A Christian funeral : a brief essay on that case, what should be the be- haviour of a Christian at a funeral? : or, some directions how to regu- late a funeral by the rules of religion

1.3.4.5 Ресурси без загального заголовка

1.3.4.5.1 Когда у ресурса нет общего заглавия (см. 1.1.5.2), но есть сведения, относящиеся к одному или нескольким заглавиям отдельных произведений, то, если данные сведения дают, их приводят после заглавий, к которым они относятся. Примеры Youth : a narrative ; Heat of darkness ; The end of the tether Le chevalier du guet : chanson folklorique française ; Qui frappe ici ? : Louisiane Leonardo da Vinci : a pictorial biography ; The Medici : power and patronage in Renaissance Florence Special effects : morphing and warping ; 3-D modeling : generic primitives and other basic tools Some effects of geographical factors in combat simulations : presentation / Zvonimir Bratun. Model Horus as a training method in Slovenian Armed Forces : presentation ; Model Horus as a training method in Slovenian Army / Dušan Marincic Meditation : op. 90 ; Klänge der Stille : op. 91 Dixit Dominus : RV594 ; Stabat mater : RV621 ; Gloria in D major : RV588 ... Для старопечатных монографических ресурсов: Если сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании, то приводят в том же порядке, в котором они расположены в предпочтительном источнике информации. Этот принцип соблюдается, даже если эти сведения относятся не к одному произведению, а к нескольким. Примеры Les Akanças : prologue mélo-dramatique, en un acte et en prose ; sui- vi Des Espagnols dans la Floride : pantomime en trois actes et à spec- tacle Vortigern : an historical tragedy, in five acts ... ; and Henry the Sec- ond : an historical drama

1.3.4.5.2 Если в предпочтительном источнике информации присутствуют сведения, относящиеся к заглавиям нескольких произведений одного и того же автора, композитора и т. д., то если данные сведения дают в описании, их приводят после всех заглавий произведений, к которым они относятся. Для нот и звукозаписей сведения, которые обычно были бы частью основного заглавия (см. 1.1.3.5), дают как сведения, относящиеся к заглавию. Но если, например, произведения одного автора, композитора и т. д. не следуют друг за другом, эти сведения могут быть даны в области 7.

Когда связь между сведениями, относящимися к заглавию, и заглавиями отдельных произведений не ясна, могут быть добавлены краткие пояснительные слова в квадратных скобках. В качестве альтернативы сведения, относящиеся к заглавию, могут быть даны в области 7. Примеры Endstation Sehnsucht ; Die Glasmenagerie : zwei Theaterstücke Eight variations in G major K. 24 ; Seven variations in D major K. 25 : for pi- ano Lied auf dem Dach ; Tafelmusik ; Ausklang : für großes Orchester Pow!; Zap it : two adventure games Die grosse Liebe ; Wie sie starben : [beide umfassen] Dichter- und Frauen- Porträts

1.3.4.5.3 Если в предпочтительном источнике информации есть сведения, относящиеся к заглавиям всех произведений ресурса, хотя они принадлежат разным авторам, композиторам и т. д., эти сведения могут быть даны в области 7.

1.3.4.6 Загальний заголовок і залежний заголовок

Когда основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий (см. 1.1.5.3), сведения, относящиеся к зависимому заглавию, приводят, если считают нужным, сразу после зависимого заглавия. Сведения, относящиеся к общему заглавию, могут быть приведены в области 6 или области 7. Примеры Stock selection. Portfolios : money management Jigsaw puzzles : a visual survey. Children's art : a decade of examples Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию: A visual survey. Bibliographie de la France. Biblio. 1ère partie, Bibliographie offi- cielle : publications reçues par le Service du dépôt legal Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию: Journal of- ficiel du livre français paraissant tous les mercredis. Periodica polytechnica. Transportation engineering Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию:

Contributions to international technical sciences published by the

Technical University of Budapest.

Publications of the Institute. Historical studies. Series III, Renaissance Eu- rope : texts and commentaries Для старопечатных монографических ресурсов: Если основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий (см. 1.1.5.3), отдельные сведения, относящиеся к заглавию, если приводят в описании, то в том же порядке, что и в предпочтительном источнике информации.

1.3.4.7 Паралельний заголовок і паралельні відомості щодо заголовка

1.3.4.7.1 Если предпочтительный источник информации содержит одно или несколько параллельных заглавий и сведения, относящиеся к заглавию, на нескольких языках и/или в нескольких графиках, каждые сведения, относящиеся к заглавию, дают после того заглавия, с которым связаны грамматически. Сведения, относящиеся к заглавию, которые не приводят в области 1, могут быть даны в области 7 (см. 7.1.3). Примеры On tour : 10 British jewellers in Germany and Australia = Auf Tournee : zehn britische Goldschmiede in Deutschland und Australien 12 millions d'immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en Europe = 12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários imigrados na Eu- ropa Security : information and administrative management = Sécurite : gestion de I'information et gestion administrative Kleine Meditationen : für Streichtrio and Harfe = Short meditations : for string trio and harp Klavier-Quintett : Forellen-Quintett = Piano quintet : Trout quintet = Quin- tette avec piano : Quintette "La truite" Apocalypse de Jean : lecture = Apocalyps [sic] of John : a reading Vienna : hotel and tourist guide = Wien : Hotel- und Reiseführer La Birmanie : images du bouddhisme vivant = Burma : images of living Bud- dhism Les manuscrits datés : premier bilan et perspectives : Neuchâtel, 1983 = Die datierten Handschriften : erste Bilanz und Perspektiven : Neuenburg, 1983

Mein erster Sor : Sammlung leichter Gitarrensoli = My first Sor : selection of easy guitar-solos = Il mio primo Sor : raccolta di facili assoli per chitarra 挑战黑客 : 网络安全的最终解决方案 = Hacker proof : the ultimate guide to network security Для старопечатных монографических ресурсов: Все сведения, относящиеся к заглавию, если приводят, то дают в том порядке, в каком они представлены в предпочтительном источнике информации. Пример La Didone abbandonata: dramma per musica da recitarsi in St. Pieter- burgo nel giorno [пробел] febraro 1766. nel Imperial teatro per com- mando di Sua Maestà Imperiale Catarina II. / La musica è del rinoma- to signor Baldassara Galuppi, direttore della Musica, e Maestro di Cappella di Sua Maestà Imperiale, e della Ducal Cappella di San Mar- co in Venezia = Didon abandonnée : dramme [sic] en musique qui doit etre representé sur le Theatre impériale de St. Petersbourg le [пробел] fevrier 1766. par ordre de Sa Majesté Impériale Catherine II.

1.3.4.7.2 Когда предпочтительный источник информации содержит одно или несколько параллельных заглавий, а сведения, относящиеся к заглавию, есть только на одном языке и/или в одной графике, то данные сведения приводят, если считают нужным, после последнего приведенного параллельного заглавия. Примеры Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der International Brecht-Gesellschaft Le rossignol = The nightingale = Die Nachtigall : conte lyrique en trois actes Priče iz davnine = Tales of long ago = Märchen aus Urväterzeiten : izbor Veliki česko-hrvatski rječnik = Česko-chorvatský slovník : za praktičnu i školsku upotrebu Carmina Burana = ブラーナ・カルミナ : cantiones profanae 신용춘의 국악세계 = Korean Longchun : 퉁소 단소 연주곡

1.3.4.7.3 Если параллельное заглавие сочетает в себе содержание и основного заглавия, и сведений, относящихся к заглавию, то сведения, относящиеся к заглавию, на языке основного заглавия приводят после основного заглавия и перед параллельным.

Примеры Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft : ein internationales Verzeich- nis = World guide to scientific associations Année 1812 : ouverture = 1812 overture Romeo i Julija : ljubavna priča = Romeo and Juliet’s love story Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании в том же порядке, что и в предпочтительном источнике информации.

1.3.4.7.4 Если в предпочтительном источнике информации нет параллельного заглавия, но сведения, относящиеся к заглавию, присутствуют на нескольких языках и/или в нескольких графиках, то в описании могут быть даны сведения на языке основного заглавия. Если этот критерий не применим, то в описании могут быть даны первые сведения из присутствующих в предпочтительном источнике информации. Другие сведения также могут быть приведены в описании. Примеры Jugoslavija : hotel and tourist guide = Hotel- und Reiseführer L'Europe laitière: annuaire international des produits laitiers = internationales Jahrbuch der Milchprodukte = international directory of dairy products Nunc dimittis : Graduale für vier Stimmen, zwei Violinen, zwei Hörner und Basso continuo = graduale for four voices, two violins, two horns and basso continuo Astérix : calendar = calendrier = Kalender = calendario Для нотных ресурсов: Если заглавие состоит из термина, обозначающего тип сочинения (см. 1.1.3.1), и нет параллельного заглавия, а сведения о тональности, нумерации, дате сочинения и средстве исполнения присутствуют в предпочтительном источнике информации на нескольких языках и/или в нескольких графиках, то сведения на языке и/или в графике обобщающего термина дают в описании как часть основного заглавия после термина, обозначающего тип сочинения. Если этот критерий нельзя применить, то в описании приводят первые из присутствующих в предпочтительном источнике сведений, относящихся к заглавию. Другие сведения также могут быть даны в описании. Примеры

Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, trombone, and orchestra = Horn, Posaune und Orchester Sonate fur Violine and Klavier in h = for violin and piano in b

1.3.4.8 Сведения, относящиеся к заглавию, присутствующие в ресурсе, но не в предпочтительном источнике информации, дают в описании в квадратных скобках после основного или параллельного заглавия, к которому они относятся, если это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. В остальных случаях подобные сведения могут быть приведены в области 7 (см. 7.1.3). Пример Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue men- suelle de la Société des étudiants suisses = rivista mensile della Societa degli studenti svizzeri]


1.3.4.9 Зміни у відомостях, що відносяться до заголовка, в продовжуючих і багаточастинних монографічних ресурсах

Для сериальных ресурсов и многочастных монографических ресурсов: Если сведения, относящиеся к заглавию, которые были записаны в области заглавия и сведений об ответственности, изменились в последующих выпусках или частях, то эти изменения отражают в области 7, когда это считается важным для пользователей каталога. В качестве альтернативы может быть дано примечание о том, что сведения, относящиеся к заглавию, изменены, или изменения могут быть игнорированы. Для интегрируемых ресурсов: Если сведения, относящиеся к заглавию, которые записаны в области заглавия и сведений об ответственности, изменились в более поздних итерациях, то изменяют описание, и делают примечание об изменении, когда это считается важным для пользователей каталога (см. 7.1.3).

1.4 Відомості про відповідальність

Обязательный, если присутствуют данные Сведения об ответственности состоят из одного или нескольких имён /наименований, фраз или групп знаков, связанных с идентификацией и/или определением функции лиц или организаций, ответственных за создание либо принимавших участие в реализации интеллектуального или художественного содержания произведения, являющегося содержанием описываемого ресурса.

1.4.1 Для описания требуются только сведения о лицах и/или организациях, несущих главную ответственность. Последующие сведения об ответственности включаются в описание, когда они необходимы для идентификации или считаются важными для пользователей каталога.Сведения об ответственности не составляют, когда подобных сведений нет в ресурсе.

1.4.2 Сведения от ответственности могут относиться к таким лицам и организациям как: – писатели, композиторы, исполнители, художники-графики, хореографы, аранжировщики, картографы, программисты, ведущие исследователи, мультипликаторы и т. д., чьи произведения воплощены в ресурсе либо непосредственно (например, автор текста, редактор, составитель, переводчик, иллюстратор, гравер, картограф, композитор, аранжировщик, хореограф), либо опосредованно (например, автор романа, на котором основан сценарий фильма, автор работы, на основе которой создано программное обеспечение, авторы адаптаций уже существующих произведений), на том же носителе, что и оригинал, или на другом; – составители разнообразных данных; лица, ответственные за постановку произведения; организации или лица, оказавшие поддержку в работе любой из вышеперечисленных категорий (интеллектуальную, а не чисто финансовую поддержку), продюсеры записей популярной музыки; - компании и частные лица, такие как режиссеры, продюсеры и др., несущие определенную долю общей ответственности за произведение; лица, выполняющие специфические функции, когда при съемках отдельного фильма или особого типа фильма, они выполняют основную творческую роль (например, кинематографисты, киносценаристы или аниматоры при создании мультфильмов); - разработчики и дизайнеры, которые создают и реализуют содержание ресурса (например, дизайнер игр), объекты, несущие особую ответственность при создании особого ресурса или особого типа ресурса (например, руководитель проекта обработки данных, видеорежиссер). В принципе, ответственными считаются не только лица или организации, играющие существенную роль в создании, производстве или реализации произведения, но и те, чья роль относительно мала (например, консультанты по вопросам истории), но которые, тем не менее, названы в предпочтительном источнике информации. Сведения, относящиеся к лицам или организациям, чья роль оценена как минимальная, могут быть даны в области 7 (см. 7.1.4).

1.4.3 Форми відомостей про відповідальність

1.4.3.1 Сведения об ответственности могут состоять из одного или нескольких имён лиц или наименований организаций со связующим словом или короткой фразой, которые обозначают роль лица или организации, или без них (см. также 1.4.3.5). Примеры / Institut géographique national / réalisé et publié par les Editions Grafocarte / edited by the Daily Express / by S. Hutchinson / dedicated by ... Grenvile Collins / presented by ... Lewis Morris /John Milton / engraved by Jukes / levée en 1817 par M. Givry / surveyed and drawn by E.M. Woodford / reproduced by W.H. Barrell / dressée par Ernest Grangez / compiled by the Ministry of Housing and Local Government / 胡昌平著 / 国家图书馆图书采选编目部编 / 鈴木玲子著 / 홍이섭 지음

1.4.3.2 Сведения об ответственности могут состоять из фразы без имени/наименования, когда подобная фраза описывает интеллектуальный вклад или важна по другой причине. Примеры / by Pär Lagerkvist ; translated from the Swedish / Erich Kästner ; für den Gebrauch in dänischen Schulen vereinfacht / compiled and edited by the graduating class / extracted from a chart drawn in 1785 ; with introductory commentary by the composer / by Geoffrey Burgon ; text taken from the Chester mystery plays and medi- aeval poems / von Richard Wagner ; Klavierauszug für Pianoforte allein / by a group of teachers representative of primary grades / Dieter Kendrick ; with spoken commentary by various artists / by a team of programmers and teachers / Arden Wilson ; with graphics by the author / aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt / 南京市玄武区业余作者集体创作

1.4.3.3 Сведения об ответственности могут включать существительное или сочетание существительных с именем/наименованием, если подобная фраза описывает роль лица или организации. Другие существительные или сочетания существительных обычно рассматриваются как сведения, относящиеся к заглавию (см. 1.3). Примеры / selection and catalogue by Katherine Michaelson / the author John Milton / text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand McNally ; fruit symbols designed and drawn by Joseph A.W. Kislingbury ; surveys and sketches by J.B. Armstrong / d'après les travaux de M. Alfred Grandidier / piano accompaniments and notes by Claire Liddell / Text und Musik, John Lennon / research and text by Colin Barham / development and debugging, Philip Goldman

1.4.3.4 Сведения об ответственности могут включать детали, относящиеся к другим элементам описания (например, заглавие оригинала, информацию об издании переведенного произведения), когда подобные детали грамматически не отделимы от сведений об ответственности. Примеры / extracted from the Pensées by H.F. Stewart / Carson McCullersová ; dramatizace Edward Albee ; z anglického originálu "The ballad of the sad café" přeložili Luba a Rudolf Pellarovi / translated from the second edition, authorized August 10, 1908, with an in- troduction and notes, by Andrew D. Osborn / reduced from the original plan of three inches to one mile and planned to a scale of one inch & half to one mile by Isaac Johnson in June 1800 / selected and translated from La divina commedia, by J.G. Roman / adapted from Alice in Wonderland, by Wilford Hagers / traduit en vers latins, sur la troisième édition du texte françois, par M l’Abbé Métivier / translated & emprynted by me William Caxton ...

1.4.3.5 Сведения об ответственности могут включать наименование одной или нескольких организаций, являющихся спонсорами ресурса, когда организации указаны в предпочтительном источнике информации и связь между спонсором и ресурсом чётко обозначена (или эта связь может быть пояснена дополнительным словом или короткой фразой). Если наименование спонсирующей организации неразрывно связано с выходными данными (т. е. предваряется фразой типа «издано для...»), то оно включается в область 4. Примеры / presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas Supply Corporation, West Virginia University College of Engineering, West Virginia Section of the American Ceramic Society / [sponsored by] Occidental Petroleum Corporation ; made by Sandier Institu- tional Films, Inc. / éditée spécialement par l'Institut géographique national pour le Touring Club de France / under the patronage of the Royal Scottish Geographical Society

1.4.3.6 Сведения, которые не связаны с ответственностью за интеллектуальное или художественное содержание ресурса, не считают сведениями об ответственности. Сведения, такие как девизы, посвящения, а также сведения о покровительстве или наградах (например, «Призер Конкурса Чайковского 1971 г.»), могут быть опущены или даны в области 7 (см. 7.1.4). Информация, такая как «с 33 картами», «в 32 частях», «в сопровождении граммофонной записи», «вместе со справочным пособием», может быть дана в области 5. Для сведений, связанных с подобной ответственностью, но представляющих при этом часть сведений, относящихся к заглавию, см. 1.3.

1.4.3.7 Сведения об ответственности, которые грамматически не отделимы от других элементов описания, приводят как часть этих элементов и не повторяют в сведениях об ответственности (см. 1.1.3.6, 1.3.2). Если имя/ наименование объекта, несущего ответственность, явно повторяется в предпочтительном источнике информации в формальных сведениях об ответственности, то это имя/наименование приводят в сведениях об ответственности. Пример The John Franklin Bardin omnibus / John Franklin Bardin Кроме того, если основное заглавие включает только часть наименования выпускающей организации, а другая часть наименования присутствует в другом месте предпочтительного источника информации, то последнюю дают в сведениях об ответственности. Пример Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet

1.4.3.8 Если функция организации, наименование которой присутствует в предпочтительном источнике информации, не обозначена и не может быть установлена из описываемого ресурса или из другого источника, данное наименование не дают в сведениях об ответственности. Такое наименование дают в области 7 (см. 7.1.4).

1.4.4 Одні відомості про відповідальність або кілька

1.4.4.1 Одни сведения об ответственности имеют место, когда текст в предпочтительном источнике информации сформулирован как единые сведения. В таких сведениях могут быть названы несколько лиц или организаций, выполняющих одну функцию, или разные функции, если их имена/наименования связаны союзом. Примеры / edited by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard / by Donald Elliott and illustrated by Clinton Arrowood / compiled and edited by Richard L. Coulton with the assistance of voluntary aid / par L. Meyère et J. Hansen / developed by Dale Kahn with Laurie Fenster / by William Whiston, M.A. sometime professor of the mathematicks in the University of Cambridg. and Humphrey Ditton, master of the new mathematick school in Christs’s Hospital, London Ред. коммент.: в старопечатных ресурсах в описании сохраняются ученые степени и занимаемые должности (cf. 1.4.5.5). / the first by Leonard Lessius, the second by Lewis Cornaro, a noble Vene- tian: ... / first gathered and compiled in Latine by the right famous clerke Maister Erasmus of Roterodame, and now translated into Englyshe by Nicholas Udall / with additions by H.N. Ridley and the Rev. T.S. Lea / drawn in 1791 ... from the observations made by Fleurieu in 1769 and by Vincente Tofino in 1788

1.4.4.2 Несколько сведений об ответственности приводят, когда они сформулированы в виде множества сведений, т.е. когда отражены несколько лиц или организаций, выполняющих различные функции, и сведения не связаны союзами. Примеры / by Rudolf Steiner ; translated by W.B. / with preface by Walter Allen ; editor, James Vinson / Centre national coopératif agricole de traitement antiparasitaire ; dir. tech- nique, Marcel Bonnefoi / by G. Robertson ; engraved by Morris / par N. de Fer ; A. Coquart sculpsit / by Michael Praetorius ; arranged for orchestra by N.J. Milner-Gulland / von Wolfgang Amadeus Mozart ; Klavierauszug, neu revidiert von Wilhelm Kienzl / written by Danny Shapiro ; ported to Motif by Philip Schneider / par M. Marmontel, de l’Academie Françoise ; mit deutschen Noten zum Schulgebrauch und Selbstunterricht herausgegeben / 汤显祖著 ; 汪榕培英译 ; 徐朔方笺校 / チャールズ・バーチ, ジョン・B・コップ著 ; 長野敬, 川口啓明訳 / 쿨슨 리들 지음 ; 박영신 옮김

1.4.4.3 Разница между первыми и последующими сведениями об ответственности только в расположении. Она не подразумевает, что первые сведения связаны с главной ответственностью за произведение.

1.4.4.4 Сведения об ответственности, относящиеся к приложениям или другому сопроводительному материалу. если дают в описании, то рассматривают как дополнительные сведения об ответственности, следующие за сведениями, относящимися к ресурсу в целом или основной его части, если таковые имеются. Если эти сведения присутствуют в ресурсе, но не в предпочтительном источнике информации, их можно привести в области 7 (см. 7.1.4). Примеры / with an introduction by Scott Keltie / deur Annie Hofmeyr ; en'n geslagregister deur Joh. van der Bijl / by C.H.A. Armstrong ; with an appendix on the history and architecture of the fabric by E.R. Arthur / attributed to Thomas Cavendish the circumnavigator ; with descriptive text by F.C. Wieder / von Johann Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li Stadelmann Для старопечатных монографических ресурсов: Детали, относящиеся к приложениям и другому сопроводительному материалу, приводят в том же порядке, что и в предпочтительном источнике. Соответственно, подобные сведения, если они расположены в источнике до сведений об ответственности или там, где нет самостоятельных сведений об ответственности, рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию (см. 1.3.4.4), а если после – как последующие сведения об ответственности. Если они взяты из какого-либо другого места ресурса, то такие сведения идут за сведениями об ответственности, которые относятся к ресурсу в целом или к основной его части, или за сведениями, к которым имеют отношение. По поводу заглавий других произведений в ресурсе без общего заглавия см. 1.1.5.2 Примеры / by James Townley ; with a variety of German notes explanatory of the idioms ... alluded to by John Christian Hüttner / by the author of The conduct of the allies ; to which are added the said Barrier-Treaty, with the two separate articles ... / done into English from the French, with a new original preface upon the same subject, by W. J. ; to which are added, An essay upon Satyr, by Monsieur d'Acier and A treatise upon pastorals, by Monsieur Fon- tanelle

1.4.5 Правила приведення

1.4.5.1 Сведения об ответственности приводят в описании в тех выражениях, в каких они присутствуют в ресурсе. Примеры / di Leon Battista Alberti Fiorentino ... / written by himself / Dauide Edguardo Anglo authore / by one who is neither a knight, nor a member of the House of Commons / by**** / as surveyed in 1822 for the use of the justices in sessions, by W. Ravenshaw / dessiné et gravé par R. Hausermann / enregistrements de Roberte Hamayon / co-ordinated for the Voice of America by Tristram Coffin / Tatsuro Suzuki interviewed by Maya Koizumi / Modest Mussorgsky ; in der Instrumentation von Maurice Ravel / scriptwriter, Allan S. Mitchell ; consultants, Joan M. Clayton and Simon Randolph / Abraham Bosse d'après Jean de Saint-lgny / developed by TNF Software Arts ; graphics by Larry Blum / principal investigators, T. Sheehan, H. Lovett / researched and compiled by Art Gump / 主办单位, 国家图书馆 ; 主编, 詹福瑞 / Honoré de Balzac / Józef Lodowski / Home Office / Universidad de Salamanca / Mozart / British Library Bibliographic Services Division Для обновляемых ресурсов со сменными листами: Сведения, относительно редакторов обновляемых ресурсов приводят как сведения об ответственности, когда это считается важным для пользователей каталога. Примеры / compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord Для звукозаписей и движущихся изображений: Имена отдельных членов музыкальных или других ансамблей, когда они представлены в предпочтительном источнике информации, могут быть даны в круглых скобках после названия ансамбля. В качестве альтернативы имена могут быть даны в области 7 или опущены. Пример / Ravel ; Budapest String Quartet (J. Roismann and A. Schneider, vio- lins ; B. Kroyt, viola ; M. Schneider, cello) Для старопечатных монографических ресурсов: Длинные сведения допускается сокращать, обозначая подобные пропуски информации знаком пропуска (многоточием). Пример / quam ... in florentissima electorali ad Albim universitate, praeside ... M. Augusto Pfeiffero, Lavvenburgo-Saxone, publico eruditorum exa- mini exponit Martinus Bernhardi Gryphisbergâ Pomeranus, ad diem XXXI. Januar. Anno ... MDCLXIII. ...

1.4.5.2 Сведения об ответственности, присутствующие не в предпочтительном источнике информации, а в любом другом месте ресурса, могут быть приведены в области 1 в квадратных скобках или в области 7 (см. 7.1.4). Источник таких сведений об ответственности можно указать в области 7. Сведения об ответственности, полученные вне ресурса, могут быть даны в области 7 (см. 7.1.4) вместе с источником информации, если требуется. Примеры / [written and planned by Jennifer Vaughan] Примеч.: Автор указан на обороте титульного листа / [Canadian Union of General Employees] / Johannes Brahms ; [englisches and deutsches Vorwort von Wilhelm Alt- mann] / [par feu M. l'Abbé de Bretteville] Примеч.: Сведения об ответственности на титульной странице тома 4 / [ ] / [한국이공학사편집부 편] Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения об ответственности, полученные вне ресурса, дают в области 7, вместе с источником этой информации. Примеры Discours sur la creche de N. Seigneur. ... Прим: By Ezechiel Spanheim. Источник/автор установлен по: Holzmann & Bohatta. Deutsches Anonymenlexikon, Bd. 1, S. 409, Nr. 11863

1.4.5.3 Когда имена нескольких лиц или наименования нескольких организации представлены в одних сведениях об ответственности (см. 1.4.4.1), то количество имён/наименований, приводимых в описании, остается на усмотрение каталогизационного агентства. Несколько имён/наименований, приводимых в описании, можно разделить с помощью запятых или соединить с помощью соответствующих связующих слов. Если применяются связующие слова, то их заключают в квадратные скобки. Пропущенную информацию обозначают знаком пропуска (многоточием) и словами и др. (и другие) (et al. (et alii)) или их эквивалентами в другой графике, в квадратных скобках. Примеры / by D.M.Chizhikov and V.P. Shchastlivyi / by Samuel Devend ... [et al.] / Dieter Ahlert, Klaus Peter Franz / [автори] Б. Конески, X. Поленаковиќ... [и др.] / National Park Service [and] Soil Conservation Service [and] Texas Agricul- tural Experiment Station / Centre d'expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut national de la statistique et des études économiques, Institut d'économie régionale du Sud-Ouest / herausgegeben von der Universität des Saarlandes und der Vereinigung der Freunde der Universität des Saarlandes

/ herausgegeben von Hans Fromm ... [et al.] / sculpserunt E.S. Hamersveldt et S. Rogeri / Carla Joynes, Lizbeth Beame [for] Deckle & Murphy / par Arthur Honegger, Daniel Lesur, Roland Manuel, Germaine Tailleferre ... [et al.] / prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited / 李伟 ... [等]著 Ред. коммент.: иероглиф после скобок обозначает “by”. Для старопечатных монографических ресурсов: Желательно приводить в описании все имена/наименования.

1.4.5.4 Когда имена лиц или наименования организаций присутствуют в сведениях об ответственности не в своей полной форме (например, в форме акронима, полная форма может быть дана в области 7 (см. 7.1.4).

1.4.5.5 Инициалы, обозначающие членство в обществах, ученую степень и т. п., и сведения о занимаемой должности и квалификации, следующие за именем лица, приводят в описании, если они необходимы грамматически, или для идентификации лица или установления рода его деятельности. Во всех остальных случаях инициальные аббревиатуры не считают частью сведений об ответственности и опускают.

1.4.5.6 Сведения об ответственности, которые находятся перед основным заглавием в предпочтительном источнике информации, приводят в описании после основного заглавия и сведений, относящихся к заглавию, если только они грамматически не связаны с этой информацией (см. 1.4.3.7). Место расположения сведений об ответственности в источнике может быть указано в области 7. Пример / Silvio Belli Vicentino Примеч.: Автор указан на титульной странице в надзаголовке Для старопечатных монографических ресурсов: Место расположения сведений об ответственности в оригинале указывают в области 7.

1.4.5.7 Сведения об ответственности, которые включают наименование организации в иерархии, приводят в описании в той же форме, и в том же порядке, что и в ресурсе. Примеры / Bibliothèque nationale, Centre bibliographique national / Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas / Centre international de dialectologie générale près l'Université catholique de Louvain / U.S. Department of Agriculture Forest Service, South-Western Region / Air Ministry, Meteorological Office / Division of Child Psychiatry, Cambridge Hospital / 国立国会図書館書誌部編 / 국립중앙도서관 자료기획과

1.4.5.8 Когда связь между сведениями об ответственности и заглавием не ясна, в области 1 можно добавить связующее слово или короткую фразу на языке и в графике титульной страницы, в квадратных скобках, или может быть дано пояснение, касающееся сведений об ответственности, в области 7. Примеры / [verse translation by] Robert Lowell / [choisis et présentés par] Gilbert Prouteau / [collected] by Angus Mackay / [gravée par] Ch. Lemas / William Shakespeare ; [read by] Sir John Gielgud / [edited by] John Finlayson или / John Finlayson Примеч.: Редактор John Finlayson установлен по ...

1.4.5.9

Если дают несколько сведений об ответственности, порядок этих сведений в описании определяется полиграфическим оформлением сведений в предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в полиграфическом оформлении – их последовательностью в предпочтительном источнике информации, без учета объема и степени ответственности, подразумеваемой различными сведениями. Когда сведения взяты не из предпочтительного источника информации, они должны быть даны в логическом порядке, если это возможно, и в квадратных скобках. Если предпочтительный источник информации является сложным по структуре (как в случае с многочастным или мультимедийным ресурсом, который не имеет единого главного источника), сведения об ответственности дают в логическом порядке. В качестве альтернативы отдельные части ресурса могут быть описаны по многоуровневому методу (см. Приложение A). Примеры / Rudolf Steiner ; [translated by Lady Maitland-Heriot ; edited by H. Collison] / Mihajlo Velimirovic ; [traduzione in lingua italiana a cura del Mario Sin- tich ; revisione scientifica a cura del Protogene Veronesi] ; illustrazioni di Branimir Ganovic / by Suzanne Reynolds ; illustrated by the Studio Brambelli, Milan / edited by Michael Harloe ; sponsored by the International Sociological As- sociation Research Committee on the Society of Regional and Urban Development / by Michael Chisholm ; [for the] Social Science Research Council / Hermann Hesse ; translated from the German by Basil Crieghton ; [transla- tion] revised by Walter Sorrell / [Worte von] Juan Ramón Jiménez ; [Musik von] Mario Catelnuovo-Tedesco / Jacques Offenbach ; music adapted and arranged by Ronald Hammer ; new book and lyrics by Phil Park / design, Roger Teppe ; programmer, Bob Chompsky ; graphics, Carol May- er-Lenz Для старопечатных монографических ресурсов: Если есть несколько сведений об ответственности, то их приводят в описании в порядке, определенном последовательностью информации в предпочтительном источнике информации. Пример / by the late ingenious and learned Hollander, Lambert Hermanson ten Kate ; translated from the original French by James Christopher le Blon Когда сведения находятся в ресурсе, но не в предпочтительном источнике информации, их дают в области 1 в квадратных скобках, в порядке, определенном последовательностью сведений в используемом источнике информации, или, если возможно, в логическом порядке, когда используется несколько других источников информации. В качестве альтернативы эту информацию дают в области 7.

Примеры A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian voyage / [begun by captaine Bigges] ; [finished by his Lieutenant Maister Croftes] ; [edited by Thomas Cates] Примеч.: Сведения об ответственности из предисловия Кейтса или A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian voyage Примеч.: "Begun by captaine Bigges ...the same being afterwards fin- ished (as I thinke) by his lieutenant Maister Croftes, or some other, I knowe not well who". Edited by Thomas Cates. Сведения об ответственности из предислови Кейтса Если дают имя респондента и председателя для академического диспута, то оба имени и слова, обозначающие их функцию, рассматривают как часть одних сведений об ответственности (если они грамматически не связаны с основным заглавием или сведениями, относящимися к заглавию). Примеры Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi / quern ... in incluta Universitate Altdorfina publico eruditorum examini subiiciunt praeses Isaacus Laurbecchius SS. theol. dd. & respondens Joh. Frider- icus Kernius, Schleusinga-Hennebergicus. Ad diem 21. Mai. Anno o.r. M.DCC но Consensû Benevolo illustris & gratiosissimi Senatûs Medici in floren- tissima ad Salam Academià. Præside ... Johanne Arnoldo Friderici, phil. & med. doct. anatom. chirurg. ac botan. p.p. famigeratissimo, medico provinciali Saxo-Altenburgico ... hanc dissertationem medi- cam de hydrope tympanite publicæ artis cultorum ventilationi submit- titad diem [пробел] Martii, M.DC.LXXII. ... David Richter, Zittâ Lu- satus. Autor Для звукозаписей и аудиовизуальных ресурсов: Если есть несколько сведений об ответственности, порядок этих сведений в описании должен быть таким, чтобы различные категории ответственности приводились в определенной логической последовательности. Например, для звукозаписей: композиторы, включая лиц, чья импровизаторская роль является существенной частью творческого процесса; авторы текста; исполнители в следующем порядке: солисты/актеры/чтецы; хор; хормейстер; оркестр, дирижер оркестра; режиссер-постановщик; музыкальный звукорежиссер.

1.4.5.10 Паралельні відповідальності

1.4.5.10.1

Когда предпочтительный источник информации содержит в себе одно или несколько параллельных заглавий и/или параллельных сведений, относящихся к заглавию, а также сведения об ответственности на более чем одном языке или в более чем одной графике, то каждые сведения об ответственности, если дают в описании, то после заглавия или сведений, относящихся к заглавию, которому они принадлежат грамматически. Примеры National account statistics, 1950-1968 / Organisation for Economic Coopera- tion and Development = Statistique des comptes nationaux, 1950-1968 / Organisation de cooperation et de developpement Carte minéralogique de l'Afrique / Organisation des Nations Unies pour l'édu- cation, la science et la culture [et] Association des services géologiques africains = Mineral map of Africa / United Nations Educational, Scienti- fic and Cultural Organization [and] Association of African Geological Surveys Die Zauberflote : für zwei Flöten oder Violinen / W.A. Mozart ; nach einer Ausgabe aus dem Jahr 1792 herausgegeben von Gerhard Braun = The magic flute : for two flutes or violins / W.A. Mozart ; from an edition of 1792 edited by Gerhard Braun Sowjetische Klaviermusik für die Jugend / herausgegeben von Nikolai Koptschewski = Soviet piano music for young people / edited by Nicolai Kopchevsky = Musique de piano soviétique pour la jeunesse / édité par Nicolas Kopchevski Familias norte-americanas : los De Stefano / colaborador de educatión, Beryl L. Bailey = American families : the De Stefanos / educational collabora- tor, Beryl L. Bailey Swiss cycling journal : offizielles Organ / Schweiz.Radfahrer-Bund SRB = organe officiel / Fédération cycliste suisse = organe ufficiale / Federazione ciclistica svizzera Canadian urban sources : a survey / Canadian Council on Urban and Regional Research = Sources urbaines canadiennes : un aperçu / Conseil canadien de la recherche urbaine オーケストラの時の時 / 湯浅譲二 = Time of orchestral time / Joji Yuasa 미궁 / 황병기 연주 = The labyrinth / by Byungki Hwang

Для старопечатных монографических ресурсов: Различные заглавия и сведения приводят в описании в той же последовательности, в какой они представлены в предпочтительном источнике информации. Пример Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata / auctore Gulielmo Hunter... Reginae Charlottae medico extraordinario, in Academia Re- gali anatomiae professore ... = The anatomy of the human gravid uter- us exhibited in figures / by Wlliam Hunter...

1.4.5.10.2 Если невозможно привести соответствующие сведения об ответственности после каждого заглавия или каждых сведений, относящихся к заглавию, сведения об ответственности, если дают в описании, то все вместе после последнего параллельного заглавия или последних параллельных сведений, относящихся к заглавию. Примеры Printing at Gregynog : aspects of a great private press = Argraffu yng Ngregynog : agweddau arwasg breifat fawr / Michael Hutchins ; trans- lated by David Jenkins = у cyfieithiad gan David Jenkins 8 capriccios : hegedüre, második hegedii kiséretével = für Violine, mit Begleitung der zweiten Violine / Henryk Weniawski ; átnézté és ujjrenddel allátta = revidiert und mit Fingersatz versehen von Jenö Hu- bay

1.4.5.10.3 Когда предпочтительный источник информации содержит одно или несколько параллельных заглавий и/или параллельных сведений, относящихся к заглавию, а сведения об ответственности только на одном языке и/или в одной графике, тогда сведения об ответственности приводят после последнего приведенного параллельного заглавия или параллельных сведений, относящихся к заглавию. Примеры Bibliotecas = Libraries = Bibliothèques / Ernest Malaga Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber, Bibliotheksverein Biel Carte de tapis végétal de la région méditerranéenne = Vegetation map of the Mediterranean region ... / by P. Lalande ; F.A.O. [and] UNESCO Mährische Volkspoesie in Liedern = Moravian folk poetry in song = Chant sur des poésies populaires moraves / Léoš Janáček

Svensk kyrkomusik = Schwedische Kirchenmusik = Swedish church music / Vokal- und Instrumentalensemble der Rundfunkchor ; Leitung, Eric Ericson Statistique des comptes nationaux, 1969-1985 = National accounts statistics, 1969-1985 / Organisation de coopération et de développement écono- miques Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения об ответственности дают после заглавия или сведений, относящихся к заглавию, с которыми они связаны. Примеры Nouum Testamentum seu quattuor euangelioru[m] volumina lingua Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete = Wij Tes- tamentum magijar nijeluen Cursus mathematicus , nova, brevi, et clara methodo demonstratvs, per notas reales & vniuersales, citra vsum cuiuscunque idiomatis intel- lectu faciles = Cours mathématique demonstré d’une novvelle, briefve, et claire methode, par notes reelles & vniuerselles, qui peuuent estre entenduës facilement sans l’vsage d’aucune langue.. / par Pierre Herigone, mathematicien Frederici Ruischii... Thesaurus animalium primus ... = Het eerste cabinet der dieren / van Frederik Ruysch

1.4.5.10.4 Если нет параллельного заглавия, а сведения об ответственности присутствуют в предпочтительном источнике информации на нескольких языках или в нескольких графиках, то дают сведения на языке или в графике основного заглавия. Если этот критерий не применим, среди сведений, содержащихся в предпочтительном источнике информации, выбирают выделенные полиграфическим оформлением, или, если нет полиграфических отличий – в соответствии с последовательностью сведений в предпочтительном источнике информации. Другие сведения также могут быть приведены. Примеры Tin statistics / International Tin Council = Conseil international de l'étain = Consejo Internacional del Estaño Bibliotheca Celtica : a register of publications relating to Wales and the Celtic peoples and languages / Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Bibliographica belgica / Commission beige de bibliographie = Belgische commissie voor bibliografie Europa cantat VI : Leicester 1976 / au nom de la Fédération européenne des jeunes chorales édité par = im Auftrag der Europäischen Föderation Junger Chöre herausgegeben von = for the European Federation of Young Choirs edited by Willi Gohl Madame Bovary / réalisateur, Jean Marais ; d'après le roman de Flaubert = di- rector, Jean Marais ; after the novel by Flaubert Directions in tin trade of selected North American countries : statistical sur- vey / International Tin Council = Conseil international de l'étain Для старопечатных монографических ресурсов: Все сведения об ответственности дают после основного заглавия и сведений, относящихся к заглавию.

1.4.5.11 Ресурси без загального заголовка

1.4.5.11.1 Если у ресурса нет общего заглавия (см. 1.1.4.4, 1.1.5.2) и все отдельные произведения имеют одинаковые сведения об ответственности, то эти сведения об ответственности дают в описании после всех заглавий, параллельных заглавий и сведений, относящихся к заглавию. Примеры Baby doll : the script for the film ; Something unspoken ; Suddenly last sum- mer / Tennessee Williams Fréjus ; Le Var touristique / Provence Paris publicité Daily Mail motor road map of London and ten miles round ; Motor road map of southeast England / Edward Sandford Fantaisie-Impromptu op. 66 ; Scherzo op. 31 / Chopin 3. Sinfonie : "Das Lied von der Nacht" : für Tenor Solo, gemischten Chor and Orchester op. 27 = 3rd symphony : "Song of the night" : for tenor solo, mixed chorus and orchestra op. 27 ; 4. Sinfonie-Concertante für Klavier and Orchester op. 60 = 4th symphony-concertante for piano and orches- tra op. 60 / Karol Szymanowski Duo Nr. 1 G-Dur, KV423, für Violine und Viola ; Duo Nr. 2 B-Dur, KV 424, für Violine und Viola / Wolfgang Amadeus Mozart ; Susanne Lauten- bacher, violin ; Ulrich Koch, viola A survey of spending on foreign language teaching ; Foreign language teach- ing resources / principal investigator, J.L. Pianko Le Colonel Chabert ; a suivi de Honorine ; et de L'interdiction / Balzac

Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения об ответственности приводят в порядке, соответствующем последовательности их расположения в предпочтительном источнике информации.

1.4.5.11.2 Если отдельные произведения имеют разные сведения об ответственности, эти сведения дают в описании после заглавия, параллельного заглавия и сведений, относящихся к заглавию, которому они соответствуют. Связующее слово или фразу между заглавиями произведений различных авторов в предпочтительном источнике информации сохраняют в описании. Сведения об издании, относящиеся к отдельным заглавиям, приводят вместе с заглавиями (Для произведений одного автора см. 1.4.5.11.1.) Примеры Teorija kredita : skripta / Milutin Ćirović. Teorija dopunskog kredita : skripta / Vjekoslav Meichsner Crépuscule en montagne / S. Sohet-Boulnois. Carillon corse / Georges Lauro The high school cadets = Kadettenmarsch / Musik, J.P. Sousa ; Bearbeitung, Franz Bummerl. Musik im Blut : Marsch / Musik und Bearbeitung, Hans Kolditz Fantasy and fugue for orchestra and organ, op. 10 (1963) / Wallingford Rieg- ger ; Polish National Radio Orchestra ; Jan Krenz, conductor. Synthesis for orchestra and electronic sound (1960) / Otto Luening ; Hessian Sym- phony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Nocturne (1958) / Colin McPhee ; Hessian Radio Symphony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Fantasia for organ (1929) / Otto Luening ; Ralph Kneeream, organist Hybrid imaging : technology and graphic design / April Cubbitt. Art and the machine / Fran Chen. Space art / Jean-Louis Gero ; illustrator, Judy Randall 中华人民共和国国歌 / 田汉词 ; 聂耳曲. 国际歌 / 欧仁·鲍迪埃词 ; 比 尔·狄盖特曲 The authorship of Wuthering Heights / by Irene Cooper Willis. And The structure of Wuthering Heights / by C.P.S. Le Western / textes rassemblés et présentés par Henri Agel, nouvelle édition. Évolution et renouveau du western,1962–1968 / par Jean A. Gili An examination of Dr. Burnet's theory of the earth ... / by J. Keill, the second edition corrected ... . To the whole is annexed A dissertation on the dif- ferent figures of the coelestial bodies, &c ... / by Mons. de Maupertuis My very first prayer time book / by Mary Fletcher ; illustrations by Treyer Evans, revised edition. Now I lay me down to sleep / text and pictures by Rex Catto Для старопечатных монографические ресурсы: Если неизвестно, принадлежат ли отдельные произведения, за исключением сопроводительного материала (см. 1.5.4.4), одному автору, то заглавия, параллельные заглавия, сведения, относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности записывают в том же порядке, в каком они представлены в предпочтительном источнике информации. Примеры Catonis disticha de Moribus. 2. Dicta insigni Septem Sapientum Grae- ciae. 3. Mimi Puliam, sive, Senecae Proverbia, Anglo-Latina. Cato item Grammatice interpretatus Latinis & vernaculis vocibus pari ordi- ne, sed diversis lineis alternatis. ... / A Carolo Hoolo, A. M. Privatae Scholae Grammaticae Institutore in Purificum viciculo apud Londina- tes. Ред. коммент.: Сохранены прописные буквы и пунктуация оригинала. La fauconnerie / de F. Ian des Franchières ... recueillie des liures de M. Martino, Malopin, Michelin & Amé Cassian. Avec, Une autre Fauconnerie / de Guillaume Tardif ... Plus, La vollerie / de messire Artelouche d'Alagona ... D'avantage, un recueil de tous les oiseaux de proye, seruans a la fauconnerie & vollerie

1.4.5.11.3 Когда отдельные произведения имеют сведения об ответственности, относящиеся к некоторым, но не ко всем заглавиям, все сведения дают после заглавия, к которому они относятся. Примеры Godly contemplations for the unlearned, 1575 ; A letter of a Catholike man beyond the seas, 1610 / Thomas Owen. The conviction of noveltie, 1632 / R. В Jephte ; Le cinque piaghe di Christo / Antonio Draghi. Oratorio di S. Petro piangente / Pietro Andrea Ziani Rhapsody in blue ; Prelude for piano no. 2 / George Gershwin. Symphonic dances from West Side story / Leonard Bernstein Nuclear disarmament ; Politics of peace / principal investigator, Thomas Cashdollar. Strategies for defense / principal investigator, Damien Toffel 記 / 紀貫 訳

郎訳. 記 / 藤 道綱

ISBD 2011

채근담 / 홍자성 저 ; 조지훈 역. 생활의 발견 / 임어당 저 ; 박일충 역

Для старопечатных монографических ресурсов:

Сведения приводят в форме и порядке, в котором они приведены в предпочтительном источнике информации.

1.4.5.11.4 Когда отдельные произведения имеют свои собственные сведения об ответственности, а в предпочтительном источнике информации есть также сведения об ответственности, применимые к ресурсу в целом, то последние дают после всех других сведений и перед ними ставят пробел, точку с запятой, пробел. Взаимосвязь последних сведений об ответственности со сведениями, приведенными ранее, следует пояснить с помощью добавления связующего слова или короткой фразы в квадратных скобках. Если подобное добавление невозможно грамматически или сделало бы сведения неудобочитаемыми или громоздкими, соответствующая часть сведений об ответственности и/или пояснениеможет быть дано в области 7. Примеры The while devil ; The duchess of Malfi / by J. Webster. The atheist's tragedy ; The revenger's tragedy / by Tourneur ; [all] edited with an introduction and notes by J.A. Symonds Could it be magic / Text and Musik von Adrienne Anderson und Barry Ma- nilow. Komm doch mal rüber / Musik, Dieter Zimmermann ; Text, Charley Nissen ; Klavierbearbeitung [beider Kompositionen], Rolf Basel Symphony no. 4 in A major, op. 90 : Italian / Mendelssohn. Symphony in С major / Bizet ; [both works performed by] National Philharmonic Or- chestra ; Leopold Stokowski Spellbinder / Tom Leach. The music director / Bob Dithridge. Word magic / Charles Zipf ; editor [of the three works], Glen Furness Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения об ответственности, применимые к ресурсу в целом, дают в описании в том же порядке, что и в предпочтительном источнике информации. Если связь между конкретным лицом или организацией и отдельным произведением не ясна, в области 7 дают пояснение. Пример The natural history of Iceland ... ; to which is added, A meteorological table, with remarks / translated from the Danish original of Mr. N. Horrebow Примеч.: Оба произведения переведены из N. Horrebow

1.4.5.12 Загальний заголовок і залежний заголовок

Когда основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия (см. 1.1.5.3), сведения об ответственности, относящиеся к зависимому заглавию, приводят после основного заглавия. Сведения об ответственности, относящиеся к большему произведению, могут быть приведены в области 6 вместе с общим заглавием. Примеры Plan d'ensemble au 1:2 000 de la région d'lle-de-France. Bloc 1-77-29, Bon- nières-sur-Seine / Ministère de l'environnement et du cadre de vie, Etablissement public régional d'lle-de-France Urban and regional references. Supplement / compiled by Canadian Council on Urban and Regional Research Teaching geology with computer software. North America / Bureau of Educa- tion Bulletin. Supplement Область 6. (Bulletin / Faculty of Archaeology) Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches d'histoire et de civilisation byzantines Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения об ответственности дают в описании в той же форме и том же порядке, что и в предпочтительном источнике информации. При сомнении или если сведения об ответственности относятся ко всему основному заглавию, в области 7 при необходимости дают пояснение или комментарий.

1.4.6 Зміни у відомостях про відповідальність у продовжуючих ресурсах і багаточастинних монографічних ресурсах

Для сериальных ресурсов монографических ресурсов: и для многочастных Если лицо или организация, записанные в сведениях об ответственности, добавлены или удалены в последующем выпуске или части, и это изменение не требует составления нового описания (для сериальных ресурсов см. А.2.7), то имя данного лица или наименование организации дают в области 7 или дают примечание об отсутствии данных (см. 7.1.4.1). Если изменение касается только формы представления имени лица или наименования организации, примечание дают, когда данное изменение считается важным для пользователей каталога. Для сериальных ресурсов: Если заглавие является обобщающим термином (типовым заглавием), то значительные изменения в наименовании организации в сведениях об ответственности требуют составления нового описания (см. А.2.6.2.). Для интегрируемых ресурсов: Если лица или организации, записанные в сведениях об ответственности, меняются в последующих итерациях, то описание изменяют в соответствии с последней итерацией, а прежние имена лиц или наименования организаций дают в области 7 (см. 7.1.4.1).

2 Область видання

Вступ Область издания включает сведения об издании, параллельные сведения об издании, сведения об ответственности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об издании и сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании.

Зміст

2.1 Сведения об издании

2.2 Параллельные сведения об издании

2.3 Сведения об ответственности, относящиеся к изданию

2.4 Дополнительные сведения об издании

2.5 Сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2. B. Каждым параллельным сведениям об издании предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ). C. Первым сведениям об ответственности, относящимся к изданию (или следующим за дополнительными сведениями об издании) предшествует пробел, косая черта, пробел ( / ). D. Каждым последующим сведениям об ответственности, относящимся к изданию (или следующим за дополнительными сведениями об издании), предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ). E. Дополнительным сведениям об издании, следующим либо за сведениями об издании, либо за сведениями об ответственности, относящимся к изданию, предшествует запятая, пробел (, ). Образцы пунктуации . – Сведения об издании . – Сведения об издании = параллельные сведения об издании . – Сведения об издании / сведения об ответственности . – Сведения об издании / сведения об ответственности ; вторые сведения об ответственности ; третьи сведения об ответственности

. – Сведения об издании / сведения об ответственности = параллельные сведения об издании / параллельные сведения об ответственности . – Сведения об издании, дополнительные сведения об издании . – Сведения об издании / сведения об ответственности, дополнительные сведения об издании / сведения об ответственности Предписанные источники Информацию, которая взята не из перечисленных ниже предписанных источников, если записывают в области, то в квадратных скобках. Порядок предпочтения источников следующий: Для печатных текстовых и нотных ресурсов: Титульная страница, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка, колофон, остальные части ресурса. Для старопечатных монографических ресурсов: Титульная страница, заменитель титульной страницы, колофон. Для картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений и электронных ресурсов: Сам ресурс, контейнер, сопроводительный материал.

2.1 Відомості про видання

Обязательный, если присутствуют данные

2.1.1

Сведения об издании обычно включают слово издание (edition) (или его эквивалент на другом языке) или близкое по смыслу слово вместе либо с порядковым номером (2-е издание (2nd edition) и т. п.), либо с термином, обозначающим отличие от других изданий (новое издание (new edition), пересмотренное издание (revised edition), стандартное издание (standard edition), издание с крупным шрифтом (large print edition), четвертое состояние (fourth state), рукопись мая 1970 (May 1970 script) и т. д.). Сведения, которые содержат слово издание или его эквивалент, не считаются сведениями об издании, если они отражают информацию о печатании, как это часто бывает в публикациях некоторых стран и на некоторых языках. Сведения об издании могут также включать другие фразы, которые грамматически связывают издание с другими элементами описания (например, заглавие оригинала в такой фразе как сокращенное издание... ). Если ресурс имеет несколько сведений об издании, относящихся к частям или фрагментам ресурса (например, интерактивное мультимедийное произведение), приводят сведения, которые относятся к ресурсу в целом. Если нет ни одних сведений, которые относятся к ресурсу в целом, сведения могут быть даны в области 7. Сведения об издании, которые появляются только в сопроводительной документации, не рассматриваются как сведения об издании ресурса, кроме случаев, когда информация в документации указывает, что сведения относятся к ресурсу. Примеры . – 2nd ed. . – 1st Carroll & Graf ed. . – Revised version . – 3e éd. . – Ungekürzte Taschenbuchausg. . – Version avec commentaires en anglais . – 修正版 . – 제3판 Сведениями об издании считаются следующие виды сведений: Сведения об издании по месту Примеры . – Northern ed. . – Overseas ed. . – Московский вечерний вып. . – 欧州国際版 . – 서울판

Сведения о специальном назначении издания Примеры . – Éd. pour le médecin . – Managers' ed. . – 年 . – 看 学 . – 교사용판 Сведения о специальном формате или физическом представлении издания Примеры . – Airmail ed. . – Braille ed. . – Large print ed. . – Microform ed. . – Student software ed. . – CD-ROM . – 축쇄판 Сведения об издании по языку Примеры . – English ed. . – Éd. française . – 中英文对照版 . – . – 한국어판 Для старопечатных монографических ресурсов: Такие сведения, как newly printed (заново напечатано) должны рассматриваться как сведения об издании, если они подразумевают наличие более раннего издания и связаны с заглавием; но как часть выходных данных, если видно, что они относятся к этой области (см. 4.1.8). Сведения об издании могут включать информацию об описываемом выпуске, перепечатке или состоянии (см. также А.2.1). Сведения о неизмененных перепечатках издания приводят в сведениях об издании или в дополнительных сведениях об издании. Пример . – The fifth impression Для нотных ресурсов: Если термин издание используют, чтобы обозначить переложение, аранжировку и т. п. музыкального произведения, то эти сведения приводят в области 1 (см. 1.3), даже если в самом ресурсе использован термин издание. Когда термин издание используют, чтобы обозначить форму, в которой произведение представлено в ресурсе (форму изложения нотного текста), то эти сведения приводят в области 3 (см. 3.2.1.1), даже если в самом ресурсе использован термин «издание». Однако термин, указывающий диапазон голоса (например, Low voice (низкий голос); Ausgabe für hohe Stimme (издание для высокого голоса)), приводят как сведения об издании. Для мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений: Если ресурс представляет собой записанное исполнение, а сведения в ресурсе обозначают издание или версию, по которой осуществлялось данное исполнение, их не рассматривают как сведения об издании, но они могут быть записаны в области 7. Для электронных ресурсов: Родственные термины, такие как версия (version), уровень (level), выпуск (release) или обновление (update) могут обозначать сведения об издании; однако иногда они могут указывать на значительные или незначительные изменения в ресурсе, и, следовательно, не могут служить надежным индикатором для обозначения нового издания.

2.1.2 Правила приведення

Сведения об издании приводят в тех формулировках, в которых они присутствуют в ресурсе. Их заключают в квадратные скобки, если они не представлены в предписанном источнике. Могут быть использованы стандартные сокращения (см. А.6.4). Цифры, отличные от арабских или данные в словесной форме, заменяют на арабские. Пояснительные фразы, добавленные к сведениям об издании, приводят в описании, если они считаются важными для идентификации издания.

Если сведения об издании состоят только или в основном из символов или других обозначений, которые нельзя воспроизвести имеющимися средствами (см. А.9), символы заменяют соответствующими словами или цифрами в квадратных скобках. Пояснение может быть дано в области 7 (см. 7.2). Примеры . – 4th revised ed. . – 1. ed. . – 3. Aufl. . – Nuova ed. . – Sehr veränderte Aufl. . – Ungekürzte Ausg. . – Deutsche Erstausg. . – 67th ed., complete with street plan . – 5a ed., con un copioso índice alfabético de materias . – Novissima ed. (7a), interamente riveduta . – Ed. 4 . – 3. erw. Aufl. . – Éd. réduite . – Ed. 3-GSGS . – [Three stars] ed. Ред. коммент.: Сведения представлены как: ★★★ ed. Каталогизирующее учреждение не имеет возможности воспроизвести звёздочки. . – 2e éd. du recueil noté . – Reprint ed. . – Hohe Stimme (Originallage) . – Ed. special . – Version 3.5 . – 第 3 版 . – 復刻版 . – 버전 2.1

Для старопечатных монографических ресурсов: Если сведения об издании берут из предписанного источника информации, приводят точный текст источника. Если сведения об издании взяты из любого другого источника, могут быть использованы стандартные сокращения, а цифры, отличные от арабских или данные в словесной форме, заменяют на арабские. Если сведения об издании взяты не из предписанного источника информации, источник сведений приводят в области 7. Примеры . – The second edition . – Newly imprinted and very necessary vnto all youthe

2.1.3 Если ресурс не содержит сведений об издании, хотя известно, что он имеет существенные отличия от предыдущих изданий или является репродукцией, описание может быть дополнено надлежащими сведениями об издании на языке предпочтительного источника информации в соответствии с положениями 2.1.2, заключенными в квадратные скобки. Номера издания не формулируют кроме случаев, когда очевидно, что ресурс входит в последовательный ряд пронумерованных изданий. Пояснение приводится в области 7. В качестве альтернативы информация может быть дана только в области 7. Примеры . – [New ed.] . – [3e éd.] . – [Reproduction en fac-similé] . – [Rev. ed.] . – [With a new appendix] . – [Éd. de Grenoble] . – [2. Aufl.] . – [Apr. 1995 issue] . – [Rev. ed., Aug. 1995] . – [Version 1.5] . – [School ed.] . – [増訂稿本] . – [영인판]


2.1.4 Відомості про видання, що не наведені в області видання

2.1.4.1 Сведения об издании, которые являются неотъемлемой частью элемента другой области (такого как основное заглавие или сведения, относящиеся к заглавию) и которые приведены как часть этого элемента (см. 1.1.3.6, 1.3.2), не повторяют в области издания. Примеры The compact edition of the Oxford English dictionary а не: The Oxford English dictionary. – Compact ed. а не: The compact edition of the Oxford English dictionary. – Compact ed. The compact version of Symphony а не: Symphony. – Compact version Для продолжающихся ресурсов: В сериальных ресурсах сведения о нумерации или обозначении тома или хронологический охват (например, 1st edition, 1916 edition) приводят в области 3 (см. 3.3). Сведения, обозначающие регулярный пересмотр или периодическое обновление (например, Revised edition issued every 6 months), рассматривают скорее как периодичность, чем сведения об издании, и их приводят в области 7 (см. 7.0.3).

2.1.4.2 Сведения об издании, связанные с одним или несколькими произведениями, которые входят в ресурс без общего заглавия, приводят не в области издания, а в области 1, с соответствующей пунктуацией (см. 1.1.5.2).

2.1.5 Зміни у відомостях про видання

Для многочастных монографических ресурсов: Если сведения об издании добавлены, опущены или изменены в частях, вышедших после первой части, в области 7 приводят примечание об этом изменении, если это считается важным для пользователей каталога (см. 7.2.2).

Для сериальных ресурсов: Если сведения об издании добавлены, опущены или изменены в последующих выпусках или частях, в области 7 приводят примечание об этом изменении, когда это считается важным для пользователей каталога (см. 7.2.2), и если данное добавление, удаление или изменение не является результатом значительных изменений, требующих нового описания (см. А.2.6.2(b)).

Для интегрируемых ресурсов: Если в издании имеет место значительное изменение, делается новое описание (см. А.2.6.3(a)). Если изменения незначительные, то описание изменяется, а примечание об изменении приводят в области 7, если это считается важным для пользователей каталога (см. 7.2.2).

2.2 Паралельні відомості про видання

Параллельные сведения об издании – это эквивалент сведений об издании на другом языке или в другой графике. Если предписанный источник информации содержит сведения об издании на нескольких языках или в нескольких графиках, в описании приводят сведения на языке или в графике основного заглавия. Если этот критерий нельзя применить, то приводят сведения, выделенные полиграфическим оформлением, или, если нет различий в полиграфическом оформлении, – сведения, расположенные первыми. Параллельные сведения также могут быть приведены. Примеры . – Canadian ed. = Éd. canadienne . – Students' ed. = Éd. pour les étudiants . – 2. prerađeno i dopunjeno izd. = 2nd revised and enlarged ed. Для старопечатных монографических ресурсов: Если предписанный источник информации содержит сведения об издании на нескольких языках или в нескольких графиках, приводят сведения, расположенные первыми. Могут быть приведены параллельные сведения, и, если их приводят, то записывают вместе с относящимися к ним сведениями об ответственности или дополнительными сведениями об издании в том же порядке, что и в источнике информации.

Пример . – Troisième edition = The third edition

2.3 Відомості про відповідальність, що відносяться до видання

Обязательный, если присутствуют данные

2.3.1 В сведениях об ответственности, относящихся к изданию, могут быть приведены лица или организации, а также обозначены их функции (например, редактор нового издания), или могут быть названы лица или организации, ответственные за подготовку сопроводительного материала, приложений и т. п. в новом издании. Примеры . – 5th ed. / by С. Ellis . – Facsimile ed. / edited, with an introduction, by John Goode . – Rev. version 3.3 / programmer, Kate Maggor . – Mis à jour / M. Pillot . – Revised version / photographer, William P. Gottlieb . – 2. izd. / spremno besedo napisal M. Matičetov . – 2nd ed. / with a historical time chart newly devised by M.A. Stuart . – 2nd ed. / with a new epilogue by the author . – Neuaufl. / herausgegeben und kritisch revidiert von Hans Joachim Moser . – 2e éd. / préface de Léon-Arthur Elchinger . – 3rd ed. / with supplementary notes and appendices by H.J. Laski . – May 1970 script / revised collectively by the Peking Opera Troupe of Pe- king . – 改訂第41版 / 沖中重雄編著 . – 제7판 / 이은상 편

2.3.2 Сведения об ответственности и другая информация о приложениях и прочем сопроводительном материале, которые относятся к описываемому изданию или его частям, но не ко всем изданиям данного произведения, приводят в соответствии с положениями 1.4 в области издания, если они находятся в предписанном источнике информации. Если данные сведения не присутствуют в предписанном источнике информации, они могут быть приведены в области 2 в квадратных скобках или в области 7.

Пример

. – Student version / with new graphics by Gerry Herin . – English language ed. / with commentary spoken by John Parrinder

2.3.3 В области 1 приводят следующие сведения: (а) сведения об ответственности, которые, несомненно, относятся к первому изданию или ко всем изданиям произведения, (b) сведения об ответственности, о которых не известно, принадлежат ли они только одному или нескольким изданиям произведения, (с) детальные сведения о приложениях или других сопроводительных материалах, относящиеся к изданию.

2.3.4 Паралельні відомості про відповідальність, що відносяться до видання

Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к изданию, могут быть приведены.

2.4 Додаткові відомості про видання

Обязательный, если присутствуют данные

2.4.1 Дополнительные сведения об издании приводят, если ресурс содержит формальные сведения, указывающие на его принадлежность к изданию или тиражу в рамках издания, или к изданию, которое эквивалентно первому упомянутому изданию, или когда ресурс существенно отличается по содержанию от других тиражей большего издания, к которому он принадлежит. Примеры . – 3rd ed., reprinted with a new pref. . – 2nd ed., revised issue . – 2nd ed., rev. version . – 3rd ed., [with an appendix] . – English ed., 2nd ed. . – World's classics ed., new ed. revised, reset and illustrated . – 4th ed. / revised by H.G. Le Mesurier and E. Mclntosh, reprinted with cor- rections . – 3rd ed., 2nd (corrected) impression . – English full ed., 4th international ed. . – Vollständige Taschenbuchausg., 1. Aufl.

2.4.2 Дополнительные сведения об издании приводят в соответствии с положениями 2.1.2 и 2.1.3.

Примеры . – Amtliche Ausg., 17 Aufl. . – Abridged ed., 2nd ed. . – 5th ed., 2nd impression, with corrections . – Nouvelle impression en facsimilé de la 1re éd. de 1751–1780 . – Interactive ed., 1993 version . – 2. ed., con nuova prefazione e aggiunta di tre appendici

2.4.3 Дополнительные сведения об издании, обозначающие тираж или перепечатку, выпущенные без изменений, могут быть приведены в описании. Примеры . – 4e éd., 3e tirage . – 2nd ed., 2nd printing . – 2., unveränderter Neudruck der 3., völlig neubearbeiteten Aufl. . – Nouvelle éd., revue et augmentée, 70e mille . – 3. ed., 4. rist. . – Versione italiana, ristampa . – 第 2 版, 第 3 次印刷

2.4.4 Паралельні додаткові відомості про видання

Параллельные дополнительные сведения об издании могут быть приведены.

2.5 Відомості про відповідальність, наступні за додатковими відомостями про видання

Обязательный, если присутствуют данные

2.5.1 Сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании, приводят в соответствии с положениями 2.3. Примеры . – Rev. ed. / with revisions, an introduction, and a chapter on writing, by E.C. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard . – The second edition, reprinted / with a new preface by Dr. Horace Smith . – 2nd ed., reissued / with an afterword by the course convener . – Version 2.4, corr. / with diagrams by Harry Weeks

2.5.2 Паралельні відомості про відповідальність, що відносяться до додаткових відомостей про видання

Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании, могут быть приведены.

3 Специфічна область матеріалу або типу ресурсу

Вступ

В области 3 содержатся данные, свойственные только конкретному классу материала или виду ресурса. Если существует информация о другом виде ресурса, которая может быть отнесена к какой-либо иной области описания, то она в эту область и записывается. Язык и/или графика элементов, а также их порядок и предписанная пунктуация в области 3 определены в рекомендациях для конкретных видов ресурсов, для которых используют данную область. Это картографические ресурсы (для математической основы), нотные ресурсы (для сведений о музыкальном формате – форме изложения нотного текста) и сериальные ресурсы (для информации о нумерации). Когда ресурс является комбинацией материалов и видов ресурсов, для которых используют область 3 (например, сериальный картографический ресурс), или когда приводится несколько масштабов, то область 3 повторяется. Если область 3 повторяют, то первой приводят область, связанную с содержанием ресурса (например, сведения о масштабе для картографического ресурса или сведения о форме изложения нотного текста). Последней приводят область 3 для сериальных ресурсов (сведения о нумерации). Примеры . – Scale 1:250 000 ; universal transverse Mercator proj. – No. 1 (1970)– . – Scores and parts. – No. 1– . – Scales differ. – No. 1–

Зміст

3.1 Математическая основа (Картографические ресурсы) 3.2 Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста) (Ноты) 3.3 Нумерация (Сериальные ресурсы)

3.1 Математична основа (картографічні ресурси)

Область математической основы включает сведения о масштабе, сведения о проекции и сведения о координатах и равноденствии для картографических ресурсов.

Содержание

3.1.1 Сведения о масштабе

3.1.2 Сведения о проекции

3.1.3 Сведения о координатах и равноденствии

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2 B. Сведениям о проекции предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ). C. Сведения о координатах и равноденствии заключают в одни круглые скобки ( ( ) ). D. Сведениям о равноденствии предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ). Образцы пунктуации . – Сведения о масштабе . – Сведения о масштабе ; сведения о проекции . – Сведения о масштабе ; равноденствие) сведения о проекции (координаты ; . – Сведения о масштабе (координаты ; равноденствие) . – Сведения о масштабе ; сведения о проекции (координаты) . – Сведения о масштабе (координаты)

Приписувані джерела

Сам ресурс, контейнер, сопроводительный материал. Если информацию в данной области приводят не из предписанных источников, то её записывают в квадратных скобках.

3.1.1 Відомості про масштаб

Обязательный, если применим

3.1.1.1 Сведения о масштабе приводят как численный масштаб, представленный в виде соотношения (1:). Пробелы ни перед двоеточием, ни после него не ставят. Перед численным масштабом может быть приведено слово масштаб (scale) или его эквивалент на другом языке и/или в другой графике. Примеры

. – Scale 1:25 000 . – Escala 1:100 000 . – 1:1 000 000 . – Scale 1:5 000–1:25 000 . – 縮尺 1:50 000 . – 축척 1:100 000

3.1.1.2 Если масштаб относится только к отдельной части ресурса, это оговаривается. Примеры . – Scale 1:3 982 200 at equator . – Scale 1:59 304 960 along meridians

3.1.1.3 Сведения о масштабе указывают, когда они известны или могут быть рассчитаны, даже если масштаб включен в область 1. Пример . – 1:500 000 Основное заглавие: France au 1:500 000

3.1.1.4 Если численный масштаб выведен из именованного масштаба, его приводят в квадратных скобках. Словесное выражение масштаба может быть приведено после численного масштаба. Примеры . – [1:7 200]. 1 pouce pour 100 toises . – Scale [1:63 360]. 1 inch to 1 mile

3.1.1.5 При отсутствии сведений о численном или именованном масштабе, численный масштаб определяют по графическому (линейному) масштабу, картографической сетке (например, 1o географической широты равен в среднем 111 км) или по прямоугольной сетке, или путём сравнения с картой, масштаб которой известен. Масштаб приводят в квадратных скобках с указанием, что он приблизителен. Примеры . – [Ca 1:1 800 000] Ред. коммент.: Численный масштаб рассчитан по графическому (линейному) масштабу.

. – Scale [ca 1:277 740] Ред. коммент.: Численный масштаб рассчитан по картографической сетке. – [ 1:432 000] . – 축척 [약 1:100 000]

3.1.1.6 Если ресурс изображён или сконструирован не в масштабе, то вместо сведений о масштабе используется фраза Без масштаба (Not drawn to scale) или её эквивалент на другом языке.

3.1.1.7 Если масштаб ресурса не приведён в предписанном источнике и не был определен каталогизирующим учреждением, то вместо сведений о масштабе используется фраза Масштаб не указан (Scale not given) или её эквивалент на другом языке.

3.1.1.8 При наличии вертикального масштаба, например, для моделей рельефа, его записывают после горизонтального масштаба. Вертикальный масштаб оговаривается особо. Примеры . – Scale 1:1 744 080. – Vertical scale [ca. 1:96 000] . – 1:100 000. – Échelle altimétrique 1:100 000 . – 1:1 744 080. – 垂直縮尺 1:96 000 . – 축척 1:100 000. – 수직축척 1:100 000

3.1.1.9 Масштаб для звёздных карт выражается в виде углового масштаба в миллиметрах на градус. Пример . – Scale 88 mm per 1°

3.1.2 Відомості про проекції

3.1.2.1 Сведения о проекции могут быть записаны, когда они присутствуют в ресурсе. Если сведения о проекции приводят из других источников, то их записывают в квадратных скобках.

3.1.2.2 Сведения о проекции состоят из названия проекции. Могут быть добавлены связанные фразы, относящиеся к сведениям о проекции. Обычно такие фразы включают в себя сведения, касающиеся особенностей проекции описываемого ресурса (например, относительно меридианов и параллелей). Могут быть использованы стандартные сокращения.

Примеры

proj. conique conforme de Lambert sécante aux parallèles 48° et 77°
proj. conique conforme de Lambert, parallèles d'échelle conservée 45° et 49°
proj. de Mercator transverse universelle, ellipsoide de Clarke 1880
conic equidistant proj., standard parallels 40° and 21° N
transverse Mercator proj., 10 000 yards India Zone I grid, Everest spheroid
azimuthal equidistant proj. centered on Nicosia, N 35°10 ́, E 33°22 ́

3.1.3 Відомості про координати і рівнодення

3.1.3.1 Координати

Обязательный, если применим и присутствуют данные

Координаты указывают крайние границы представленной местности, и их приводят, если они присутствуют в ресурсе; или они могут быть сформулированы каталогизатором, если они являются общеизвестными и считаются важными для пользователей каталога.

3.1.3.2 Для географических карт координаты приводят в следующем порядке: крайняя западная долгота крайняя восточная долгота крайняя северная широта крайняя южная широта Долгота и широта выражаются в градусах (°), минутах ( ́) и секундах ( ̋) шестидесятеричной системы (в пределах 360°); долготу всегда отсчитывают от нулевого Гринвичского меридиана. Перед градусами, минутами и секундами долгот и широт ставят соответствующие обозначения запада (З (W)), востока (В (Е)), севера (С (N)) и юга (Ю (S)) или их эквиваленты на других языках или в других графиках. Две группы долгот и широт отделяют друг от друга косой чертой без пробела до и после. Каждая долгота или широта отделяется от своей пары с помощью тире без пробелов до и после. Примеры (E 79°–E 86°/N 20°–N 12°) (E 110°30 ́–E 120°30 ́/N 25°15 ́–N 22° 10 ́) (E 15°00 ́00 ̋–E 17°30 ́45 ̋/N 1°30 ́12 ̋–S 2°30 ́35 ̋) (W 74°50 ́–W 74°40 ́/N 45°5 ́–N 45°00 ́)

(W 0°2 ́37 ̋–E 0°0 ́35 ̋/N 44°5 ́30 ̋–N 43°45 ́00 ̋) Карты других небесных тел, таких как Луна – спутник Земли, могут иметь координаты, соответствующие координатной системе данного небесного тела. Координаты могут быть записаны в виде десятичных дробей. Пример (W 95.15°–W 74.35°/N 56.85°–N 41.73°)

3.1.3.3 Пряме сходження і схилення

Для звёздных карт в качестве координат приводят прямое восхождение центра карты или прямое восхождение западных и восточных границ изображаемой части неба и склонение центра карты или склонения северной и южной границ изображаемой части неба. Прямое восхождение обозначают буквами ПВ (RA) или их эквивалентом на другом языке, с последующим указанием часов, и, при необходимости, минут и секунд в пределах 24 часов. Склонение обозначают словом Скл. (Decl.) или его эквивалентом на другом языке с последующим указанием градусов (°) и, если необходимо, минут ( ́) и секунд ( ̋) шестидесятеричной системы (в пределах 360°) со знаком плюс (+) для северного и знаком минус (–) для южного небесного полушария. Прямые восхождения от склонений отделяют косой чертой без пробелов до и после. Если на карте имеются два прямых восхождения и два склонения, то приводят оба, связывая каждое прямое восхождение или склонение со своей парой с помощью слова к (to) или его эквивалента на другом языке.

3.1.3.4 Рівнодення

Когда приводят координаты, то также можно привести сведения о равноденствии. Равноденствие выражается как год, которому предшествует слово равноденствие (equinox) или его эквивалент на другом языке. Сведения об эпохе добавляют, если известно, что она отличается от равноденствия, и между ними ставится запятая. Сведения об эпохе предваряют словом эпоха (epoch) или его эквивалентом на другом языке. Примеры (RA 16 h 30 min to 19 h 30 min/Decl. -16° to -49° ; equinox 1950, epoch 1948) (RA 16 h/Decl. -23° ; equinox 1950)

(RA 2 h/Decl. +30° ; equinox 1950) (RA 2 h 00 min to 2 h 30 min/Decl. -30° to 45° ; equinox 1950) (ゾーン+30° ; 分点1950) (존 + 40° ; 분점 1948) Для карт с центром в полюсе указывают предел (limit) склонения. Пример (Centred at South Pole/Decl. limit -60°)

3.2 Відомості про музичний формат (форма викладу нотного тексту) (ноти)

Обязательный, если присутствуют данные Область 3 для нотных ресурсов включает сведения о форме изложения нотного текста и параллельные сведения о форме изложения нотного текста. Сведения о форме изложения нотного текста – это слово или фраза, обозначающие физическую форму изложения нотного ресурса. Детальные сведения о физических единицах ресурса приводят в области физической характеристики (см. 5.1). Сведения о форме изложения нотного текста не приводят для произведений для сольного инструментального исполнения или последовательного исполнения на разных инструментах, произведений только для одного голоса или одного голоса и одного аккомпанирующего инструмента.

Зміст

3.2.1 Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста)

3.2.2 Параллельные сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста)

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2

В. Каждым параллельным сведениям о форме изложения нотного текста предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ).

Приписувані джерела

Сам ресурс, в следующем порядке предпочтения источников: титульная страница, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка, колофон, остальная часть ресурса. Если в области приводят информацию, которая взята не из предписанного источника, то записывают её в квадратных скобках.

3.2.1 Відомості про музичний формат (форма викладу нотного тексту)

3.2.1.1

Сведения о форме изложения нотного текста приводят теми словами, которые присутствуют в ресурсе. Пояснительные фразы к сведениям о форме изложения нотного текста включают в область, если их считают важными для пользователей каталога. Более подробные пояснения могут быть даны в области 7 (см. 7.3.2). Примеры . – Full score . – Orchester-Partitur . – Partitur mit untergelegtem Klavierauszug . – Score and set of parts . – Partition, reproduction du manuscrit de l'auteur . – Miniature score . – Partitur [und Solostimme]

3.2.1.2 Если сведения о форме изложения нотного текста отсутствуют, соответствующие сведения могут быть сформулированы и приведены в квадратных скобках на языке и в графике основного заглавия или на языке и в графике, выбранными каталогизирующим учреждением. Пример . – [Partition et parties]

3.2.2 Паралельні відомості викладу нотного тексту

Если сведения о форме изложения нотного текста представлены на нескольких языках или в нескольких графиках, приводят сведения, расположенные первыми. Параллельные сведения также могут быть приведены. Пример . – Játszópartitúra = Playing score

3.3 Нумерація (серіальні ресурси)

Обязательный, если присутствуют данные Область нумерации состоит из нумерационного и/или хронологического обозначения первого и/или последнего выпуска или части сериального издания. Даты, приведенные в области 3, могут совпадать или не совпадать с датами издания, указанными в области 4. Если первого и/или последнего выпуска или части или их заменителей нет в наличии, информация о первом и/или последнем выпуске или части может быть дана в области 7 (см. 7.3.3.2). Область 3 опускается, если ни первого, ни последнего выпуска или части, ни их заменителей нет в наличии. Если описание основано не на первом и/или последнем выпуске или части, то информацию об использованном выпуске или выпусках, части или частях приводят в области 7 (см. 7.9). Данные о нумерации, не относящиеся к первому и/или последнему выпуску или части, также могут быть даны в области 7 (см. 7.3.3). При описании факсимильной репродукции или иного фотографического воспроизведения приводят нумерационное обозначение и/или хронологическое обозначение оригинала.

Зміст

3.3.1 Структура области нумерации 3.3.2 Нумерационное обозначение 3.3.3 Хронологическое обозначение 3.3.4 Правила приведения 3.3.5 Параллельная нумерация 3.3.6 Альтернативная нумерация 3.3.7 Новый ряд нумерации

Приписувана пунктуація

А. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2 В. Дефис (-) после номера и/или даты первого выпуска или части сериального ресурса соединяет этот номер с номером и/или датой последнего выпуска или части данного сериального ресурса или обозначает, что сериальный ресурс не завершен. Если указывают номер и/или дату только последнего выпуска (или части), то перед данным номером ставят дефис (-).

С. Если имеется и нумерационное обозначение, и хронологическое обозначение, то дату заключают в круглые скобки ( ( ) ) и указывают после номера, если только номер не является подразделением даты. D. Второй и каждой последующей системе нумерации (альтернативной нумерации или нумерации на другом языке или по другому календарю), использованной для тех же выпусков, что и первая система, предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ). E. Новoму ряду нумерации предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ). Примеры . – Дата первого выпуска или части-дата последнего выпуска или части . – Дата первого выпуска или части- . – Номер первого выпуска или части-номер последнего выпуска или части . – Номер первого выпуска или части- . – Номер первого выпуска или части (дата первого выпуска или части)- номер последнего выпуска или части (дата последнего выпуска или части) . – Номер первого выпуска или части (дата первого выпуска или части)- . – -номер последнего выпуска или части (дата последнего выпуска или части) . – Номер первого выпуска или части-номер последнего выпуска или части = другой номер первого выпуска или части-другой номер последнего выпуска или части . – Номер первого выпуска или части-номер последнего выпуска или части ; номер первого выпуска или части в новом ряду нумерации- номер последнего выпуска или части . – Номер первого выпуска или части-номер последнего выпуска или части ; сведения о новом ряде, номер первого выпуска или части- номер последнего выпуска или части

Приписувані джерела

Сам ресурс. Если в области приводят информацию не из предписанного источника, то её записывают в квадратных скобках.

3.3.1 Структура області нумерації

Область нумерации состоит из нумерационного обозначения и/или хронологического обозначения первого выпуска или части и следующего за ними дефиса. Если сериальное издание завершено, то далее следует нумерационное обозначение и/или хронологическое обозначение последнего выпуска или части. Хронологическое обозначение приводится в круглых скобках, если оно приводится наряду с нумерационным обозначением; в противном случае скобки не ставят.

3.3.2 Нумераційне позначення

Нумерационное обозначение приводят так, как оно дано, за исключением неарабских цифр или цифр в словесной форме, которые заменяют на арабские цифры, и многоуровневой нумерации, которая приводится в иерархическом порядке. Нумерационное обозначение может состоять не только из цифр, но также и из букв и других символов. Слова в обозначении могут быть сокращены. Примеры . – Bd. 1- . – Vol. 1, no. 1- . – Bd. 1-Bd. 70 . – 1号- . – 제1호-

3.3.3 Хронологічне позначення

Хронологическое обозначение приводят так, как оно дано. Слова в обозначении могут быть сокращены. . – 15 Jan. 1970- . – Mai 1972- . – 1925- . – 1916 ed.- . – 2e trimestre 1973- . – 1980/1981- . –1936-1965

3.3.4. Правила приведення

3.3.4.1 Если в нумерации выпусков или частей сериального ресурса присутствуют одновременно и нумерационное, и хронологическое обозначение, то записывают оба обозначения. Хронологическое обозначение приводят после нумерационного обозначения и заключают в скобки.

Примеры . – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)- . – Vol. 1 (1960)- . – 1号 (昭和21年1 )- . – 제1권 제1호 (1980년 1월)-

3.3.4.2 Если публикация сериального ресурса прекращена, нумерацию последнего выпуска или части приводят после нумерации первого выпуска или части. Примеры . – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975) . – 1971, no. 1 (Jan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975) . – Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70) . – 1巻1号 (大正8年4 )-36巻2号 (昭和30年2 ) . – 1호 (1988년 7월)-30호 (1990년 12월)

3.3.4.3 Если в обозначении нумерации присутствуют несколько цифр, месяцев, лет и т.п., записанных через дефис, вместо дефиса ставится косая черта, чтобы не путать его с дефисом, который разделяет обозначения первого и последнего выпусков. Примеры . – No. 1/2- Ред. коммент.: На выпуске обозначение: Number 1-2. . – 1999/2000- Ред. коммент.: На выпуске обозначение:: 1999-2000. . – Aug./Sept. 1970- Ред. коммент.: На выпуске обозначение: August-September 1970.

3.3.4.4 Неполные, неточные данные или данные с ошибками дополняют или исправляют с помощью добавления недостающих элементов или приведения правильной версии в квадратных скобках. Примеры . – [19]76- . – Vol. 1 ([19]83)- . – 1986 [i.e. 1968]- . – Vol. 20 [i.e. 21] (1846)- . – [19]85, 1-[19]93, 3

3.3.4.5 Если в нумерации присутствует номер, который является подразделением даты, его, как правило, приводят после даты. Примеры . – 1971, no. 1 (Jan. 1971)- . – 1967, no. 1- . – [19]85, 1- Ред. коммент.: Нумерация на выпуске предстаёт как 1-85.

3.3.4.6 Даты не григорианского календаря записывают так, как они представлены в источнике информации. Эквивалентные даты по григорианскому календарю приводят рядом в квадратных скобках, если они не присутствуют в данном сериальном ресурсе. Примеры . – 1353 [1979]- . – No 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957])- . – No 1 (3 niv. An 6 [23 déc. 1797])- . – No 1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-no 28 (1er absolu 85 E.P. [8 sept. 1957])


3.3.4.7 Если сериальный ресурс является продолжением одного или более сериальных ресурсов (см. А.2.6), указывают нумерационное и/или хронологическое обозначение первого выпуска или части нового сериального ресурса. Примеры . – Bd. 5 (1957/63)- . – 6 (1963)-

3.3.4.8 Если сериальный ресурс прекратил существование, а номер и/или дата первого выпуска или части неизвестны, приводят только номер и/или дату последнего выпуска или части. Пример . – -årg. 38, n:r 4 (26. mars 1892)

3.3.4.9 Если сериальный ресурс прекратил существование после первого выпуска, нумерацию этого выпуска приводят без дефиса. Пример . – Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)

3.3.4.10 Если первый выпуск или часть сериального ресурса имеется в наличии, но на нем нет никакой нумерации, а последующие выпуски или части устанавливают модель обозначения нумерации, то первому выпуску (или части) приписывается нумерация на основе этой модели. Если нет информации об обозначении нумерации в последующих выпусках или частях, то для первого выпуска или части указывают [No. 1]- (или эквивалент на языке основного заглавия) или соответствующее хронологическое обозначение. Примеры . – [Pt. 1]- Ред. коммент.: Последующие выпуски пронумерованы Part 2, Part 3 и т. д. . – [No. 1]- . – [1968]- Ред. коммент.: Ежегодному отчету более всего соответствует хронологическое обозначение. . – [号1 ]- . – [1호]-

3.3.5 Паралельна система нумерації

Если в выпуске или части имеются обозначения нумерации на нескольких языках или в нескольких графиках, приводят обозначение на языке или в графике основного заглавия, или, если данный критерий не применим, – первое обозначение. Параллельные обозначения также могут быть приведены. Примеры . – Vol. 20- или . – Vol. 20- = T. 20- = Bd. 20- . – 1976, broj 1 (1 siecenj = 1 jan.)-

3.3.6 Альтернативна система нумерації

Если система нумерации в источнике содержит несколько систем нумерационных обозначений или хронологические обозначения по разным календарям, в области 3 указывают все номера и обозначения. Примеры . – Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)- = Nr. 1- . – Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1-Nr. 24 . – Vol. 6, no. 2- = Vol. 13, no. 3 (Mar. 1969)- Ред. коммент.: Каждый выпуск продолжает нумерацию двух прежних заглавий. . – No 1 (13 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)- . – 11巻 1号 (1958) = 101号 (1958)- . – 17권 6호 (1989) = 130호 (1989)- . – No 188 (22 oct. 1796 =1er brum. an 5)-no 500 (4 sept.1797=8 fruct. an 5)

3.3.7 Новий ряд нумерації

Если сериальный ресурс начинает новый ряд нумерации, а новое описание не требуется, то сначала приводят первый ряд нумерации, затем – новый ряд нумерации. Обычно в подобных сериальных ресурсах имеется обозначение, такое как, например, новая серия (new series), вторая серия (second series) и т. п., чтобы продемонстрировать, что это новый ряд нумерации, а не новый сериальный ресурс. Приводят сведения о новом ряде, при их наличии, затем, через запятую, новую нумерацию. Примеры . – Bd. 1 (1962)-Bd. 6 (1967) ; n.F., Bd. 1 (1968)- . – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1941)-vol. 4, no. 5 (May 1950) ; n.s., vol. 1, no. 1 (June 1950)-vol. 2, no. 12 (May 1952) . – Vol. 1, no. 1 (Mar. 1950)-vol. 4, no. 5 (Aug. 1954) ; Dec. 1954- . – Vol. 1 (1921)-vol. 19 (1939) ; n.s., vol. 1 (1946)-vol. 30 (1975) ; vol. 50 (1976)- . – Vol. 1, no. 1 (Nov. 23, 1936)-vol. 73, no. 25 (Dec. 29, 1972) ; vol. 1, no. 1 (Oct. 1978)- . – 31 Mar. 1961-26 Sept. 1969 ; year 1, no. 1 (1 Oct. 1969)- . – T. 12. 12, 40/41 (jan./juil. 1962)-t. 27, 103 (dec. 1977); nuova serie, 1/2 (sett. 1978)- . – 1-v. 101 ; new ser., v. 1-

4 Область публікації, виробництва, поширення і т. д.

Вступ Область публикации, производства, распространения и т.д. включает место издания, производства и/или распространения, имя/наименование издателя, производителя и/или распространителя, дату издания, производства и/или распространения; место печатания или изготовления, имя/наименование печатника или изготовителя; дату печатания или изготовления. Определения всех элементов даны в словаре. Выражение публикация, производство, распространение и т.д. распространяется на все виды деятельности, связанные с публикацией, производством, распространением, изданием и выпуском ресурсов. Область 4 также используют, чтобы записать данные, связанные с физическим изготовлением ресурса, но их отличают от данных о публикации, производстве, распространении и т. д., хотя оба вида деятельности может выполнять одно и то же лицо или организация. Если лицо или организация сочетают деятельность по публикации, производству, распространению и т. д. с физическим изготовлением или если нет уверенности, что лицо или организация отвечают только за один из этих видов деятельности, то в этом случае соответствующие сведения рассматривают как относящиеся к публикации, производству, распространению и т. д. Современные функции издателя, книгопродавца, печатника и распространителя часто неотличимы в старопечатных монографических ресурсах. Если не оговорено иначе, термины место издания, производства и/или распространения и издатель, производитель и/или распространитель используют для обозначения места расположения и имени/наименования издателя, книгопродавца, печатника или распространителя.

Зміст

4.1 Место издания, производства и/или распространения

4.2 Имя/наименование издателя, производителя и/или распространителя

4.3 Дата издания, производства и/или распространения

4.4 Место печатания или изготовления

4.5 Имя/наименование печатника или изготовителя

4.6 Дата печатания или изготовления

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2 B. Второму или последующему месту предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ), если нет соединительного слова или выражения. C. Каждому имени/наименованию предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ), если при втором или последующем издателе, производителе, распространителе и т. п. нет соединительного слова или выражения. D. Параллельной информации предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ). E. Дате предшествует запятая, пробел (, ). F. Дефис (-) после даты издания первого выпуска (или части) или первой итерации интегрируемого ресурса связывает эту дату с датой последнего выпуска (или части) или последней итерацией ресурса, или указывает на то, что ресурс продолжается. G. Место печатания или изготовления, имя/наименование печатника или изготовителя, дата печатания или изготовления (для старопечатных монографических ресурсов, если эти сведения приводят отдельно от сведений о публикации) заключают в одни круглые скобки ( ( ) ). Внутри скобок используется такая же пунктуация как в B, C и E.. Элементы этой области могут повторяться в любой последовательности, соответствующей описываемому ресурсу. Примеры пунктуации: . – Место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата . – Место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя ; место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата . – Место издания или производства ; место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата (место печатания или изготовления : имя/наименование печатника или изготовителя, дата) . – Место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата ; место распространения : имя/наименование распространителя, дата . – Место издания или производства ; место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата (место печатания или изготовления ; место печатания или изготовления : имя/наименование дата) печатника или изготовителя, . – Место издания или производства = параллельные сведения о месте издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата . – Место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя = параллельные сведения о месте издания или производства = параллельные сведения об имени издателя или производителя, дата . – Место распространения : имя/наименование распространителя, дата (место печатания или изготовления : имя/наименование печатника или изготовителя, дата) . – Место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя, дата (место печатания или изготовления : имя/наименование печатника или изготовителя) . – Место издания или производства : имя/наименование издателя или производителя : имя/наименование издателя или производителя, дата . – Место распространения : имя/наименование распространителя, дата . – Место издания : имя/наименование издателя ; место производства : имя/наименование производителя, дата ; место распространения : имя/наименование распространителя, дата

Приписувані джерела

Если в данной области приводят информацию, полученную не из нижеперечисленных предписанных источников, то её записывают в квадратных скобках. Однако, если различные элементы данной области находятся в разных источниках информации, возможно объединение элементов из разных источников. Порядок предпочтения источников: Для печатных текстовых и нотных ресурсов: Титульная страница, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка, колофон, остальные элементы ресурса. Для старопечатных монографических ресурсов: Титульная страница, заменитель титульной страницы, колофон

Для картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений и электронных ресурсов: Сам ресурс, контейнер, сопроводительный материал.

4.1 Місце видання, виробництва та/або розповсюдження

Обязательный

4.1.1 Местом издания, производства и/или распространения является название места, связанное согласно предписанному источнику информации с именем/наименованием издателя, производителя или распространителя (см. 4.2). Если издатель, производитель или распространитель не назван, то это место, где ресурс был выпущен или распространен. Примеры . – London . – Baltimore . – Москва

4.1.2 Если известно, что информация, присутствующая в предписанном источнике, неверна, правильный вариант может быть добавлен в квадратных скобках (см. А.8), и/или пояснение приводят в области 7 (см. 7.4.1). Примеры . – Dublin Примеч.: Известно, что было издано в Белфасте . – Paris [i.e. Leiden] Ред. коммент.: Известно, что было издано в Лейдене. . – London [i.e. Agen] Примеч.: Издано в Ажене или . – London Примеч.: Издано в Ажене . – Tripilo [i.e. Dublin] Примеч.: Вымышленное место издания; Хантингтонской библиотекой установлено, что подлинное место издания – Дублин или . – Tripilo Примеч.: Вымышленное место издания; Хантингтонской библиотекой установлено, что подлинное место издания – Дублин . – Zippelzerbst gedruckt durch Flachslanden [i.e. Leipzig : Johann Heinrich Ellinger] Примеч.: Место издания и издатель – вымышленные; подлинный издатель и место издания установлены по издательской марке (VD17 23:321271P)

4.1.3 Если несколько мест связано с именем одного издателя, производителя или распространителя, дают место, выделенное полиграфическим оформлением, или, если нет полиграфических различий, расположенное первым. Если нет полиграфических различий в оформлении, и названия мест расположены не последовательно, дают место, считающееся наиболее важным для пользователей каталога. Для старопечатных монографических ресурсов: Если имеется несколько мест издания, производства и/или распространения и если второе и последующие места не связаны грамматически с именем издателя, печатника, распространителя и т. д., то все места издания записывают в том же порядке, что и в предписанном источнике. Примеры . – London ; York . – A Lausanne & se trouve à Paris

4.1.4 Может быть приведено второе или последующее место издания. Примеры . – London ; Chicago . – Köln ; Paris . – København ; Oslo . – Barcelona ; Lisbon . – Berlin ; Köln ; Frankfurt am Main

4.1.5 Если второе или последующее место издания опускают, то пропуск сведений может быть обозначен с помощью приведенного в квадратных скобках сокращения и др. (etc.) или его эквивалента в другой графике (см. также 4.2.4). Примеры . – Wien [etc.] . – Mocквa [и др.] . – London ; New York ; Paris [etc.] . – Toronto [etc.]

4.1.6 Если дают несколько имён издателей или производителей (см. 4.2.3), то место издания или производства ля каждого издателя или производителя указывают непосредственно перед его именем, если только оно не совпадает с местом для издателя или производителя, названного в сведениях первым. Примеры . – New York : Columbia University ; Boston : Computer Research Institute . – Paris : Gallimard : Julliard

4.1.7 Если приводят имена и издателя или производителя, и распространителя (см. 4.2.5), то место распространения указывают, если оно отличается от места издания или производства. Пример . – Washington, D.C. : Smithsonian Institution ; New York : distributed by W.W. Norton . – Washington, D.C. : U.S. Bureau of the Census ; Rosslyn, Va. : distributed by DUALabs . – Boulder : East European Monographs ; New York : Columbia University Press [distributor]

4.1.8 Место издания, производства и/или распространения дают в той же орфографии и в том же грамматическом падеже, что и в ресурсе. Примеры . – V Praze . – Frankfurt am Main . – Pestini . – Torino Для старопечатных монографических ресурсов: В запись включают предлоги перед названием места издания, производства и/или распространения, а также сопроводительные слова или фразы, относящиеся к названию места, но не связанные грамматически с именем, адресом или маркой издателя, печатника и т. д. Связанные таким образом слова и фразы приводят вместе с именем издателя, производителя и/или распространителя и т. д. (см. 4.2.6). Примеры . – A Lyon . – In London . – Imprinted at London . – Impressum ... Venetiis . – Nouvelleme[n]t i[m]primee a Paris . – London printed Ред. коммент.: В выходных данных: “London printed, in the year 1742” Если название места издания, производства и/или распространения берут из имени издателя, производителя и/или распространителя, то его приводят в квадратных скобках. Место или места издания, производства и/или распространения, которые находятся вместе с именем/наименованием издателя, производителя и/или распространителя, приводят как часть имени издателя, производителя и/или распространителя, а также в квадратных скобках как место или места издания, производства и/или распространения. Примеры . – [London] : sold by T. Richardson in London . – [Bresslaw] : bey Caspar Closemann, Buchhändlern in Bresslaw zubefinden . – [London] : Philadelphia printed, London reprinted for C. Dilly Если название места присутствует в текстах обоих сведений, его записывают в двух местах. Пример . – In Fiorenza : stampato in Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino Примеч.: Сведения о печатании взяты из колофона Если адрес или марка издателя, печатника и т. д. представлены в ресурсе, но без названия города или района, то название города добавляют в квадратных скобках в качестве места издания, производства и/или распространения, а адрес или издательскую марку приводят как сведения об издателе, печатнике и/или распространителе или включают в них. Примеры . – [London] Ред. коммент.: В выходных данных: J. Pitts, Printer and Toy Warehouse, 6 Great St. Andrew Street, 7 Dials. . – [Paris] Ред. коммент.: В выходных данных: à l'enseigne de l'éléphant (торговый знак парижского печатника). . – [London] Ред. коммент.: В выходных данных: sold in St. Paul's Churchyard. Если место издания, производства и/или распространения присутствует только как часть другой области и там приведено, либо установлено по имени издателя, производителя и/или распространителя, либо известно только не из предписанного для этой области источника (включая источники вне ресурса), его дают в квадратных скобках и в стандартизованной форме, выбранной каталогизирующим учреждением. В области 7 может быть дано пояснительное примечание. Примеры . – [Köln] Ред. коммент.: Стандартизованная выбранная каталогизирующим Германии. форма названия, учреждением в . – [London] Примеч.: В издательских списках числится лондонским книготорговцем . – [Bayreuth] : impensis Orphonatrophei Baruthini, [1738] ([Bay- reuth] : typis Friderici Eliae Dietzelii) . – [Leipzig] : sumptibus Iohannis Fritzschi, bibl. [1674] ([Weissenfels] : literis Johannis Brühlaei, Weissenf. typogr.) Примеч.: Cf. VD17 14:052745K . – [Venetiis] : Academia Veneta

4.1.9 Додатки до місця видання, виробництва та/або розповсюдження

Если для идентификации необходимо уточнение, более крупной административной единицы, например, такое как название страны, штата и т. п., его добавляют к месту издания, производства и/или распространения. Перед ним ставят запятую, если его приводят из предписанного источника информации, или заключают в квадратные скобки, если его приводят из другого источника. Примеры . – Washington, D.C. . – Cambridge, Mass. . – Santiago [Chile] . – London [Ontario] . – Cambridge [England] . – London, Ontario . – New Haven [Connecticut] . – [東京] . – 고성군[강원도] Если необходимо для идентификации, полный адрес издателя, производителя или распространителя добавляют к названию места. Его заключают в круглые скобки, если приводят из предписанного источника информации, или в квадратные скобки, если его приводят из другого источника (см. также 4.2.8 об адресах, приведенных для идентификации издателя или печатника). Примеры . – London [37 Pond Street, N.W.3] . – St-Bruno-de-Montarville, Québec (1985 La Duchesse) . – Vancouver (571 Howe Street) . – [England] : Glyndebourne Festival Opera, 1977 ; New York (P.O. Box 153, Ansonia Station, New York, N.Y. 10032) : [distributed by] Video Arts International, 1985 Ред. коммент.: Место, где находится офис Glyndebourne Festival Opera не известно (см. 4.1.12). . – Cupertino, CA (10648 Gascoigne Dr., Cupertino 95014) . – Paris (66, avenue de Versailles, 75016)


4.1.10 Если необходимо для идентификации, дополнительно приводят альтернативное или исправленное название места в квадратных скобках (см. А.8). Для исправлений используют сокращение i.e. (т.е.) (см. 4.1.2). Примеры . – Christiania [Oslo] . – Lerpwl [Liverpool] . – Leningrad [St. Petersburg] . – Lodnon [i.e. London] . – Florentiæ [Florence] . – 江府 [江戸] . – 황셩 [서울]

4.1.11 Паралельні відомості про місце видання

4.1.11.1 Если название места издания, производства и/или распространения присутствует в предписанном источнике информации на нескольких языках или в нескольких графиках, приводят форму названия на языке или в графике основного заглавия. Если этот критерий неприменим, то дают форму названия, которая выделена полиграфически, или, если нет различий в полиграфическом оформлении, форму названия, указанную первой.

4.1.11.2 Могут быть приведены параллельные сведения. Примеры . – Genf = Genève . – Bern = Berne . – Nueva York = New York Для старопечатных монографических ресурсов: Дают первую форму названия, затем другие формы названия в порядке следования информации, соответствующем предписанному источнику.

4.1.12 Если место издания, производства и/или распространения известно, но не присутствует в предписанном источнике информации, то название города или населенного пункта приводят в квадратных скобках. Если город или населенный пункт точно не установлен или неизвестен, то приводят предполагаемый город или населенный пункт со знаком вопроса и в квадратных скобках. Может быть добавлено название более крупной административной единицы, например, страны, штата и т.п. В области 7 может быть дано пояснительное примечание. Примеры . – [Hamburg?] . – [Evry] . – [Paris] . – [Prague?] . – [Amsterdam?] . – [Fawsley?] . – [Portland, Maine?] . – [大 ?] . – [서울]

4.1.13 Если нельзя установить название города или населенного пункта, приводят название штата, провинции или страны, по тем же правилам, что и для названий городов или населенных пунктов. Примеры . – Canada Ред. коммент.: Указано как место издания в предписанном источнике. . – [Aragon] Ред. коммент.: Указано как место издания источнике. не в предписанном . – [Guatemala?] Ред. коммент.: Возможное, но не установленное точно место издания.

4.1.14 Если место издания установить невозможно, в квадратных скобках приводят сокращение б. м. (без места) или его эквивалент в другой графике. Примеры . – [S.l.] . – [Б. м.] . – [出版地不详] . – [ ] . – [발행지불명]

4.1.15 Зміна в місці видання, виробництва та/або розповсюдження

Для старопечатных монографических ресурсов: Если создается одна библиографическая запись для ресурса, который либо выпущен в нескольких физических частях с разными местами издания, производства и/или распространения, либо содержит титульные страницы индивидуальных произведений с местами издания, производства и/или распространения, которые отличаются от места, указанного на титульной странице для ресурса в целом, то приводят место издания, производства и/или распространения первой или самой ранней части, а места издания, производства и/или распространения других частей приводят в области 7 (см. также 4.2.13). Пример . – Stuttgart ; Tübingen Примеч.: Место издания Vol. 33-40 изменено: Stuttgart; Augsburg Для сериальных и многочастных монографических ресурсов: Если место издания, производства и/или распространения меняется в последующих выпусках или частях, более позднее место указывают в области 7 (см. 7.4.2), если это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. Для интегрируемых ресурсов: Если место издания, производства и/или распространения меняется в последующих итерациях, описание изменяют. Прежнее место приводят в области 7 (см. 7.4.2), если это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога.

4.2 Імʼя (найменування) видавця, виробника і/або розповсюджувача

Обязательный

4.2.1 Имя издателя, производителя и/или распространителя это имя лица или наименование организации, которые осуществляют деятельность по изданию, производству и/или распространению или выпуску ресурса.

Фирменный знак при имени/наименовании издающей или производящей компании на аудиодисках, кассетах и т.п. не приводят в области публикации, производства, распространения и т.д. Она может быть приведена в области серии, если фирменный знак можно посчитать заглавием серии (см. Область 6), или в области идентификатора ресурса и условий доступности, если при ней есть фирменный (производственный) номер (см. 8.1.4). Для старопечатных монографических ресурсов: Данный элемент включает имена/наименования одного или нескольких издателей, распространителей, книготорговцев и (если есть в предписанном для данной области источнике информации) печатников ресурса вместе со связанной информацией о месте деятельности и сведениями о печатании и перепечатке.

4.2.2 Имя издателя или производителя дают непосредственно после места издания или производства, связанного с ним в предписанном источнике информации. Примеры . – London : Methuen . – London : Library Association . – Roazhon [Rennes] : Bremañ . – Ташкент : Фан . – [London] : Eccles Centre for American Studies . – 東京 : 丸善 . – 서울 : 종로서적

4.2.3 Если в предписанном источнике информации указано несколько издателей или производителей, дают имя, выделенное полиграфическим оформлением, или, если нет различий в полиграфическом оформлении, расположенное первым. Если нет различий в полиграфическом оформлении, и имена не расположены последовательно, дают имя, которое считается наиболее важным для пользователей каталога. Могут быть приведены второе и последующие имена/наименования издателей или производителей. Примеры . – London : The Times ; Edinburgh : John Bartholomew & Son

. – Paris : Institut géographique national ; Clermont-Ferrand : Éd. Parc des Volcans . – Paris : le Centurion : Desclée De Brouwer : Éd. du Cerf . – London : National Savings Committee ; Edinburgh : National Savings Committee for Scotland . – Waterloo [Ontario] : Leisure Studies Data Inc. ; Chicago : National Opin- ion Research Center . – Paris : Éd. Est-Ouest internationales : Éd. Unesco . – Madrid : Debate ; Barcelona : Circulo de Lectores . – [México, D.F.] : Alfaomega ; León : Everest . – Chicago : University of Chicago Press ; Milano : Ricordi Для старопечатных монографических ресурсов: Если у ресурса есть несколько издателей, производителей и/или распространителей, указанных в одном источнике, как правило, все имена, связанные с данной деятельностью, приводят в области в том порядке, в каком они представлены в источнике. Их разделяют предписанной пунктуацией, только если они не связаны соединительными словами или фразами.

4.2.4 Если второе или последующие имена издателей или производителей опускают, пропуск обозначают с помощью «и т. д.» (“etc.”) или эквивалентом в другой графике в квадратных скобках (см. также 4.1.5). Примеры

Evans [etc.]
Payot [etc.]
The Times [etc.]
Evaporated Milk Association [etc.]
American Association of Individual Investors [etc.]

Для старопечатных монографических ресурсов: Если считается, что имён слишком много, сведения могут быть сокращены путём опускания всех или части имён, указанных после первого. В этих случаях используют многоточие, после которого в квадратных скобках указывают объем пропущенных данных. Формулируют фразу, которая включает в себя количество пропущенных имён издателей, производителей и/или распространителей и т. д., и количество пропущенных мест издания, если их более одного (см. также 4.2.6.). Альтернативно информацию о пропущенных данных дают в области 7. Примеры

chez Claude Barbin ... Jean Boudot ... George & Louis Josse

Ред. коммент.: Опущены адреса книгопродавцев.

printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and

Co. ... [and 26 others] или

printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and

Co. ... Примеч.: В выходных данных упомянуты ещё 26 издателей

printed for James, John and Paul Knapton ... T. Becket ... T. Da-

vies ... W. Jackson in Oxford, and A. Kincaid, and Company, in Edinburgh Ред. коммент: Опущены адреса книгопродавцев.

printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by

Mess. Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and Needham, in London ... [and 8 others in 8 places] или

printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by

Mess. Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and Needham, in London ... Примеч.: В выходных данных упомянуты ещё восемь других издателей и мест издания

4.2.5 В описании приводят слова и фразы, обозначающие функции лица или организации (помимо чисто издательской). Если указано только имя/наименование распространителя, его функцию следует обозначить. Если в предписанном источнике информации присутствуют и имя издателя или производителя и имя распространителя, имя распространителя может быть указано. Если имя распространителя расположено в других источниках, оно может быть указано в области 7 (см. 7.4.1). Примеры

published for the Social Science Research Council by Heinemann
printed for the CLA by Morriss Print. Co.
Boyars : distributed by Calder and Boyars
diffusion A. Lecot
to be sold by Jas. Gardner
distributor G. Schirmer
released by Beaux Arts Co.
produced for Bairnswear
presented by Shell Education Service
distributed by Harvard University Press
privately printed for the Parish Register Section

Если функция, выполняемая распространителем, чётко не обозначена, её можно сформулировать и привести в квадратных скобках. Примеры

Vacation Work [distributor]
Technical and Scientific Films : Film Producers Guild [distributor]

4.2.6 Имя издателя, производителя или распространителя может быть указано в сокращенной форме, если это не затрудняет понимание и не ведет к двусмысленному толкованию. Примеры

Bietti

Ред. коммент.: Наименование издателя предстаёт как: Casa editrice Bietti.

Художественная литература

Ред. коммент.: Имя издателя предстаёт как: Государственное издательство Художественная литература.

H.M. Gousha

Ред. коммент.: Имя издателя предстаёт как: The H.M. Gousha Compa- ny.

M. Eschig

Ред. коммент.: Имя издателя предстаёт как: Editions Max Eschig et Cie.

Readex

Ред. коммент.: Имя издателя предстаёт как: Readex Microprint Corpo- ration.

Addison-Wesley

Ред. коммент.: Имя издателя предстаёт как: Addison-Wesley Publish- ing Company. но не

The Society

Ред. коммент.: Имя издателя предстаёт как: American Chemical Society.

Для старопечатных монографических ресурсов Имена издателей, печатников, распространителей и т. д. приводят в той же форме, в какой они представлены в предписанном источнике информации вместе с необходимыми предшествующими словами и фразами (см. также 4.1.8). Примеры

chez Augustin Courbé
en casa de Guillielmo Roville
na officina de Antonio de Sousa da Sylva
par Ian de Tournes pour Antoine Vincent
à l'enseigne de l'éléphant
de l'imprimerie de Balleu, se trouve chez Marcilly [et chez] les

marchands de nouveautés Примеч.: Два сведения о распространителе связаны предлогом "chez"

printed for J. Warner
printed for J. Roberts and A. Dod
printed for the editor, and sold by him
by the widowe of Jhon Mommart
printed for the executors of the late widow Kelly

Дополнительные сведения, как например, печатник короля и адреса, могут быть опущены. Однако адреса дают, если это помогает идентификации, датированию или определению места издания ресурса. Пример . – A Rouen : chez Jean Oursel, rue Ecuyere, vis-à-vis la rue du Pe- tit-Puits, à l’Imprimerie du Levant Несущественная информация в середине или конце сведений об издании, производстве, распространении и т.д. может быть опущена. Пропуски обозначаются многоточием.

4.2.7 Если имя издателя, производителя или распространителя указано в полной форме в области 1, то в области 4 оно может быть повторено в полной или сокращенной форме. Если ресурс печатался частным образом, то имя лица или наименование организации, выпускающей ресурс, приводится в качестве издателя, независимо от того, было ли это коммерческое издательство, частное издательство, физическое лицо или организация, для которой этот ресурс напечатан. Примеры . – London : H. Mackeson Сведения об ответственности: by Henry Clive Mackeson . – [Paris] : CEDOCAR Сведения об ответственности: Centre de documentation de l'armement . – Versailles : C.N.R.A. Основное заглавие: Liste des périodiques reçus au Centre national des re- cherches agronomiques . – Kürten : Stockhausen Сведения об ответственности: Karlheinz Stockhausen . – Cleveland : Cleveland Health Museum Сведения об ответственности: Cleveland Health Museum . – Québec : O.L.F. Сведения об ответственности: terminologie Office de la langue française, Centre de . – Maiden, MA : National Chemical Data Board Сведения об ответственности: National Chemical Data Board . – [Philadelphia] : Institute for Scientific Information Сведения об ответственности: Institute for Scientific Information . — [Seattle?] : G.B. Schrier Сведения об ответственности: : by Gary B. Schrier Примеч.: “Отпечатано частным образом ограниченным тиражом” . — Bel Air, Md. : Jack L. Shagena Сведения об ответственности: Jack L. Shagena Примеч.: “Отпечатано автором Privately printed by the author” Для старопечатных монографических ресурсов: Если имя/наименование издателя, производителя и/или распространителя представлено в ресурсе и записано только в другой области или взято не из предписанного источника информации для данного элемента (включая источники вне ресурса), то его приводят в самой краткой из принятых форм в квадратных скобках. Если информация взята не с титульной страницы, то источник записывают в области 7.

Примеры . – [Paris : Philippe Pigouchet pour Symon Vostre, 25 avril 1500] Ред. коммент.: На титульной странице типографская марка Pigouchet. На титульной странице написано: Ces pre- sentes heures a lusaige du Mans fure[n]t acheuees lan Mil. cincq ce[n]s le xxv jour dapuril pour Symon Vostre ... . – [London: Francis Barlow], 1605 Ред. коммент.: В конце заглавия написано: illustrated with ... sculptures by Francis Barlow and are to be sold at his house. Имя/наименование издателя, производителя и/или распространителя не сокращают, даже если информация повторяется, и не дополняют, даже если опущена информация о том, что издателем является автор. Пример . – Trykt udi London : af Frys, Couchman og Collier paa Forfat- terens egen Bekostning Ред. коммент.: Отпечатано у Frys, Couchman og Collier за счет автора; автор. - Ernst Wolff.

4.2.8 Неповне ім’я/найменування видавця або виробника

Если вместо имени/наименования издателя, производителя и/или распространителя есть только адрес, марка или инициалы, то адрес, марку или инициалы приводят как сведения об издателе, производителе и/или распространителе. Если имя издателя, производителя и/или распространителя может быть установлено, это имя добавляют в квадратных скобках, дополнив инициалы недостающими буквами имени или вписав имя до или после адреса или издательской марки соответственно. В области 7 дают пояснительное примечание. Примеры

[Jean-Pierre Costard] Rue Saint-Jean-de-Beauvais, la premiere

porte cochere au dessus du College Примеч.: Costard – издатель согласно источнику: La France lit- téraire / J.M. Quérard

prostant in Coemeterio D. Pauli [apud Abelem Swalle]

Примеч.: Издатель указан на обороте титульного листа

printed and sold [by John Evans] at No. 41, Long-Lane.

Примеч.: John Evans работал по этому адресу в 1791 и 1795 г.

printed by H[umphrey]. L[ownes]. for George Lathum at the

Bishops head in Pauls Church-yard Примеч.: Имя издателя установлено в соответствии с ESTCS126474

4.2.9 Ім’я видавця, виробника або розповсюджувача взято не з запропонованого джерела інформації

Если имя издателя, производителя и/или распространителя взято не из предписанного источника информации (включая источники вне ресурса), его приводят в квадратных скобках и в форме, соответствующей дате, графике и языку ресурса. Источник информации записывают в области 7. Пример

[Paul Linley and John Flaskett]

Примеч.: Издатель установлен по Short Title Catalogue Если имя издателя, производителя или распространителя вызывает сомнения или неизвестно, имя вероятного издателя или производителя (или имена нескольких возможных издателей или производителей) могут быть приведены со знаком вопроса в квадратных скобках. Пример

[John Smith?]

Для старопечатных монографических ресурсов: В области 7 дают пояснительное примечание о приведенной информации. Пример

printed for the authors vse [by Nicholas Okes?]

Примеч.: Предположительный печатник согласно Short title cata- logue (2nd ed.)

4.2.10 Паралельне ім’я/найменування видавця, виробника і/або розповсюджувача

4.2.10.1 Если имя издателя, производителя и/или распространителя представлено в предписанном источнике информации на нескольких языках или в нескольких графиках, приводят форму имени/наименования на языке или в графике основного заглавия. Если данный критерий не применим, дают форму имени, выделенную с помощью полиграфического оформления, или, если нет различий в полиграфическом оформлении – форму имени, расположенную первой. Для старопечатных монографических ресурсов: Приводят форму имени/наименования, которая представлена в источнике первой, затем приводят остальные формы имени в том же порядке следования информации, что и в источнике. Пример . – Wytisstené v Kryssstoffa Baumana, w Drazdanech = Gedruckt by Christoph Baumann zu Dreßden

4.2.10.2 Могут быть приведены параллельные сведения. Примеры

Galerie nationale du Canada pour la Corporation des musées nationaux du

Canada = National Gallery of Canada for the Corporation of the National Museums of Canada

Bundeskanzlei = Chancellerie fédérale

. – Kraków : Polskie Musikverlag wydawnictwo muzyczne = Krakau : Polnischer . – Bruxelles : Parlement européen, Direction générale des études = Brus- sels : European Parliament, Directorate General for Research

4.2.11 Друкар замість імені видавця і т.п.

Имя печатника или изготовителя не приводят вместо имени неизвестного издателя, производителя или распространителя, за исключением старопечатных монографических ресурсов. Однако если лицо или организация сочетают деятельность по печатанию или изготовлению с деятельностью по изданию, производству или распространению, или если ответственность лица или организации точно не известна, названный печатник или изготовитель считается также издателем или производителем. Примеры

Imprimerie nationale
Institut geographique national

Ред. коммент.: Институт является и издателем, и изготовителем.

Для старопечатных монографических ресурсов: Если имя и/или адрес печатника присутствует в предписанном источнике информации вместе с именами других издателей, печатников, распространителей и т. д. или без них, то это имя дают в качестве имени издателя, печатника распространителя и т. д. или как его составную часть. Примеры

printed and are to be sold by Randal Taylor
printed by J. and H. Hughs ... and sold by T. Payne
J. Grundy, printer
printed and sold at 60, Old Street
tryckt hos Lars Salvius
printed, and re-printed by E. Waters
de l'imprimerie de J. Barbou
typis exscripsit Joachimus Redanus

В некоторых случаях имя и/или адрес печатника присутствует в предписанном источнике информации без имени, адреса или марки издателя или книгопродавца. Если книгопродавец известен, сведения о нем записывают в квадратных скобках после имени и/или адреса печатника, от которого отделяется пробелом, двоеточием, пробелом. Пример

acheuee de imprimer par maistre Nicole de la Barre : [chez Jean Pe-

tit] Примеч.: Сведения о печатании взяты из колофона; на последнем листе марка книгопродавца Jean Petit Если имя издателя, распространителя или книгопродавца неизвестно, а имя печатника известно не из предписанного источника информации для данной области (включая источники вне ресурса), его дают в квадратных скобках. Источник информации записывают в области 7. Примеры . – [East Molesey : Robert Waldegrave] Примеч.: Выходные данные из STC (2nd ed.). . – [Genève : Cramer]

Примеч.: Выходные данные из Bibliothèque nationale catalogue

4.2.12 Ім’я/найменування видавця невідоме

Если нет имени, которое может быть дано как имя издателя, производителя или распространителя, в квадратных скобках приводят сокращение «б. и.» ("s.n." (sine nomine)) или его эквивалент в другой графике. Примеры

[s.n.]
[б. и.]
[出版者不详]
[出版者不明]
[발행처불명]

4.2.13 Зміна імені видавця, виробника і/або розповсюджувача

Для сериальных и многочастных монографических ресурсов: Если имеют место изменения в имени издателя, производителя и/или распространителя в последующих выпусках или частях, имя более позднего издателя, производителя и/или распространителя дают в области 7 (см. 7.4.2), если это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. Для интегрируемых ресурсов: Если имеют место изменения в имени/наименовании издателя, производителя и/или распространителя в последующих итерациях, описание изменяют в соответствии с самой последней итерацией. Прежнее имя или имена указывают в области 7 (см. 7.4.2), если это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога.

4.3 Дата видання, виробництва та/або розповсюдження

Обязательный

4.3.1 В описании дают приводят дату или даты издания, производства или распространения ресурса. Примеры

, 1979 , 2003- Ред. коммент.: Дата начала издания онлайн версии Croatica chemica acta, в которую входят выпуски, начиная с vol. 69, no. 1 (1996).

4.3.2 Если одна и та же дата относится одновременно и к изданию/производству, и к распространению, либо к нескольким издателям, производителям и распространителям, то её указывают после последнего имени, либо после сведений о функции. Примеры . – New York : Sterling [etc.] ; London : distributed by Ward Lock, 1977

4.3.3 Если дата издания или производства отличается от даты распространения, то каждую дату указывают после соответствующего имени или сведений о функции. Примеры . – London : Educational Records, 1973 ; New York : Edcorp [distributor], 1975 . – Seattle, Wash. : Laser Learning Technologies, VT : Optical Transfer [distributor], 1995

4.3.4 Даты по григорианскому календарю указывают арабскими цифрами. Даты не по григорианскому календарю дают так, как они представлены в ресурсе, указав рядом в квадратных скобках эквивалентную дату по григорианскому календарю, если её возможно установить. Примеры , 1969 , 5730 [1969 or 1970] Ред. коммент.: Иудейский календарь. , 1398 [1977 or 1978] Ред. коммент.: Мусульманский календарь. , an IX [1801] Ред. коммент.: Революционный календарь Французской республики. , 光緒8 [1882] Ред. коммент.: Китайский календарь дат правлений. , 단기4289 [1956] Ред. коммент.: Корейский календарь.

Если в продолжающемся ресурсе представлены даты разных календарей, то дают все даты, разделяя их пробелом, знаком равенства, пробелом. Пример , an III = 1795

Для старопечатных монографических ресурсов: Даты издания, печатания и т. д. приводят так, как они представлены в ресурсе, включая, если имеется, день и месяц. Слова и фразы, грамматически связанные с датой, такие как год (anno) и напечатано в ... году (printed in the year), приводят как часть элемента «дата». Примеры , 7 July 1766 , printed in the year 1742 Ред. коммент.: В выходных данных: London printed, in the year 1742. Если дата является частью сведений о месте издания или издателе, её записывают вместе с этими сведениями и также повторяют как дату издания, заключив в квадратные скобки. Если дата не присутствует в выходных данных, но была дана в области 1 или 2, её также указывают как дату издания, заключив в квадратные скобки. Примеры , [1744] Ред. коммент.: В выходных данных: Printed in the year M.DCC.XLIV. and sold at the pamphlet-shops in London and West- minster. , [1795?] Ред. коммент.: В заглавии: The circular letter, to the General Bap- tist churches for the year 1795. By John Marsom, read, approved, and ordered to be printed, by the General Assembly. Дни месяца и названия месяцев, которые не присутствуют в выходных данных, но известны как дата издания, дают вместе с годом, арабскими цифрами и на языке, выбранном каталогизирующим учреждением. Если сведения о дате издания слишком длинные, например, даны не в числовой форме, они могут быть формализованы. В области 7 дают примечание, в котором указывают источник даты, и, если это считается важным для пользователей каталога, воспроизводят сведения о дате. Пример , [18 May 1507] Примеч.: В колофоне: Anno gratiae millesimo quingentesimo septi- mo die vero decimoctavo Maij или Примеч.: Дата взята из колофона Прописные буквы, которые расположены случайным образом в тексте титульной страницы или колофона, могут представлять собой хронограмму и должны быть воспроизведены в форме прописных букв, а не преобразованы в строчные. Даты, взятые из хронограммы, дают в квадратных скобках, арабскими цифрами. В области 7 может быть дано примечание, в котором указывают источник даты и воспроизводят хронограмму. Примеры , [1788] Примеч.: Дата дана в хронограмме в заглавии Ред. коммент.: В заглавии: NoMIna CLerI IVnIorIs HVngarICI eX benIgno faVore Caesareo regIo In arCe PosonIensI CoLLoCatI. , [1694] Примеч.: Дата дана в хронограмме в выходных данных Ред. коммент.: В выходных данных: Hamburgi Typis Thomæ Rossii. – Anno, quo VIX fas SVperI qVæCVnqVe MonetIs proDere nos popVLIs! ... Даты, представленные римскими цифрами, приводят так, как они представлены, опуская внутренние пробелы. Год по григорианскому календарю дополняют его эквивалентом в арабских цифрах, в квадратных скобках. Пример , M.DC.IIII. [1604] Ред. коммент.: В выходных данных: M. DC. IIII. Даты не по григорианскому календарю, а также сведения о дне издания или печатания не в календарных месяцах приводят так, как они даны в ресурсе. Эквивалентную дату или даты в современной хронологии добавляют в квадратных скобках. Примеры

, die visitationis Beatae Virginis Mariae 1497 [2 July 1497] , die natalis Christi 1498 [25 Dec. 1498] , 1507 on the feast of Saint Luke [18 Oct. 1507] Даты нашей эры, основанные на исчислении года как с 1 января, так и с другой даты, приводят как в ресурсе, с косой чертой между числами. Даты, соответствующие современному календарю, могут быть добавлены в квадратных скобках. Примеры , 1690/1 , 1690/1691 [1691] , 2/13 Sept. 1750 Если год издания, печатания и т. д., имеющийся в ресурсе, основан на календаре, год которого начинается не с 1 января, и если известно, что в соответствии с современным календарем ресурс был опубликован в следующем году, то более поздний год может быть добавлен в квадратных скобках. Числа и месяцы по юлианскому календарю не исправляют. В области 7 дают пояснение. Примеры , id. Mart. 1502 [15 Mar. 1503] Примеч.: Дата по юлианскому календарю соответствует дате 15 March 1503 по григорианскому календарю , 1641 [1642] Примеч.: Год издания установлен по Благовещению

4.3.5 Если известно, что дата, присутствующая в ресурсе, ошибочна или представлена в альтернативной форме, её дают как в ресурсе, а исправленную или альтернативную форму дают в квадратных скобках. Примеры , 1697 [i.e. 1967] , 1905 [i.e. 1950]-1970 , 1963 [i.e. 1971] , 1892 [실은 1982]

Для старопечатных монографических ресурсов: Если дата с титульной страницы приведена как дата издания, а в другом источнике указывается более поздняя дата издания, то эту дату добавляют в квадратных скобках как исправление, а в области 7 дают примечание, поясняющее, что исправление вызвано разночтением в дате издания, а не исправлением типографской ошибки. Пример , 1786 [i.e. 1788] Примеч.: Посвящение и предисловие датированы 1788 годом

4.3.6 Дату копирайта добавляют к дате издания, производства или распространения, если она отличается от даты издания, и это считается важным для пользователей каталога. Примеры , 1969, cop. 1937 , 1972, cop. 1954 , 1995, © 1993 Для старопечатных монографических ресурсов: Дата привилегии или копирайта может быть дана в области 7, если это считается важным для пользователей каталога. Пример , 1720 Примеч.: Сведения о привилегии на странице 4 датированы 1718 годом

4.3.7 Если дата издания, производства или распространения в ресурсе отсутствует, на её месте приводится дата копирайта, депонирования обязательного экземпляра или дата печатания или изготовления. Вид даты оговаривают. Примеры , © 1969 , 1981 printing , 1986 manufacture , 1960 printing- Ред. коммент.: Незавершенный продолжающийся ресурс.

, cop. 1970- Ред. коммент.: Незавершенный продолжающийся ресурс. , 1977 印刷 , 1987 제작 , D.L. 2010 Для старопечатных монографических ресурсов: Если в ресурсе нет даты издания, то на её месте в квадратных скобках дают дату выдачи привилегии печатнику или дату копирайта, если она известна. В области 7 дают пояснение. Пример , [1719?] Примеч.: Привилегия печатнику датирована 1719 годом в соответствии со сведениями на странице 4 Для звукозаписей: Даты фонограммы ("P") приводят с символом копирайта звукозаписи ( ℗ ) при его наличии или с латинской буквой “p”, прописной или строчной. , P 1982 , ℗ 1985- Ред. коммент.: Незавершенный продолжающийся ресурс , p 1975 Для мультимедийных ресурсов и электронных ресурсов: Если есть несколько дат копирайта, относящихся к различным аспектам производства ресурса (например, разные даты копирайта написанной программы, записи звука, графики и документации), и если на ресурсе нет даты издания, производства или распространения, относящейся к ресурсу в целом, приводят самую позднюю дату копирайта. Не имеет значения, что дата относится только к одному аспекту создания ресурса (см. также 4.3.11). Пример , cop. 1995 Ред. коммент.: Приведена дата копирайта написанной программы; другие более ранние даты копирайта относятся к звуку и документации.

4.3.8 Если дата издания, производства или распространения, дата копирайта либо дата печатания или изготовления ресурса не может быть установлена, в квадратных скобках приводят приблизительную дату издания, производства или распространения. Неизвестные цифры в дате могут быть обозначены символом, выбранным каталогизирующим учреждением. Основания для выбора даты могут быть указаны в области 7 Примеры , [1969?] , [196-?] , [1560?] , [ca 1560] , [not after 21 Aug. 1492] , [between 1711 and 1715] , [1727 or 1760] , [16..] , [1969?]- , [196-]- , [ca 1835]- , [1980 혹은 1981] Для старопечатных монографических ресурсов: Если дата издания или печатания не представлена в ресурсе, но она может быть определена по содержащимся в нём свидетельствам или по справочникам, подобную дату дают в квадратных скобках. Источник даты указывают в области 7. Если дата не может быть установлена, в квадратных скобках дают приблизительную дату издания, печатания и т. д. Любые свидетельства в пользу данной приблизительной даты, имеющиеся в самом ресурсе или в справочниках, указывают в области 7. Примеры , [1560?] , [ca 1580] , [ca 1580?] , [not before 1479] , [not after 21 Aug. 1492] , [1727 or 1728] , [between 1711 and 1749] , [between 1711 and 1749?] , [167-] , [167-?] , [16--] , [16--?] , [1795?] Основное заглавие: The circular letter, to the General Baptist church- es for the year 1795

4.3.9 После установленной или предполагаемой даты издания может быть приведена дата копирайта либо дата печатания или изготовления. Примеры , [1988], cop. 1927 , [198-?], cop. 1927

4.3.10 Ресурси, видані в кількох випусках, частинах, ітераціях і т. д.

4.3.10.1 Дата початку видання

Приводят дату издания самого раннего выпуска, итерации, тома, части или тетради, после которой ставят дефис. Примеры , 1969- , 1965- В области 3: Vol. 5, no. 7 (July 1963)- Ред. коммент.: Дата издания отличается от даты хронологической нумерации.

4.3.10.2 Дата закінчення видання

При описании завершенного ресурса приводят дату издания самого раннего выпуска, итерации, тома, части или тетради и через дефис дату издания последнего выпуска, итерации, тома, части или тетради. Примеры

, 1968-1973 , 1513-1524 Для обновляемых ресурсов со сменными листами: Если имеется, приводят дату последнего обновления. Примеры , 1990-1995 [last updated 1999] Если самый ранний выпуск (итерация, том, часть или тетрадь) и последний выпуск (итерация, том, часть или тетрадь) ресурса изданы в одном году, дают одну дату издания. Примеры , 1962 В обл. 3: Бp. 1 (17 септ. 1962 г.)-бр. 21 (10 окт. 1962 г.) , 1989 В обл. 3: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989) Примеч.: Другие выпуски не выходили

4.3.10.3 Дати передбачувані і невідомі

Если описание составляют, не имея первого и/или последнего выпуска или части, дату или даты издания первого и/или последнего выпуска или части приводят в соответствии с 4.3.8. Источник даты или дат может быть указан в области 7 (см. 7.4.1). , [1969?]- , [2004]- Ред. коммент.: Дата сформулирована на основе даты в области 3.

4.3.10.4 Нерегулярність видання

Примечание о нерегулярности дат ресурса, например, если часть с самым первым номером не является самой ранней по году издания, приводят в области 7.

4.3.11 Ресурси з декількома датами

Для старопечатных монографических ресурсов: Если части произведения имеют индивидуальные титульные страницы, содержащие даты, отличающиеся от информации на титульной странице, относящейся к ресурсу в целом, эти даты записывают в области 7. Однако, если одна из этих дат является более точным отражением реальной даты издания, чем дата, представленная для ресурса в целом, она должна быть добавлена как верный вариант в соответствии с положениями в 4.3.5. Для мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений и электронных ресурсов: Если даты копирайта имеются у каждого произведения, входящего в ресурс, такой как звукозапись или электронный ресурс, то эти даты не приводят в области публикации, производства, распространения и т.д. Они могут быть указаны либо в примечании к области публикации, производства, распространения и т.д., (см. 7.4), либо в примечании о содержании (см. 7.7); или может быть использован метод многоуровневого описания, предусмотренный в Приложении A.

4.4 Місце друкування або виготовлення

4.4.1 Место печатания или изготовления приводят, если они присутствуют в ресурсе, а место издания, производства или распространения и имя издателя, производителя или распространителя не известны. Если информация получена не из ресурса, её приводят в квадратных скобках. Примеры . – [S.l.] : [s.n.], 1974 (Manchester : Unity Press) . – [S.l.] : [s.n.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure) . – [S.l.] : [s.n.], 1960 (Paris : impr. Michard) . – [S.l.] : [s.n.], 1970 (London : High Fidelity Sound Studios) . – [S.l.] : [s.n.], 1996 (Seattle : Landmark Data Systems) . – [S.l.] : [s.n., 1869?] (México : Imp. de Juan Nepomuceno del Vaele [i.e. Valle]) . – [出版地不明] : [出版者不明], 1963製作 ([東京] : 鹿島研究所出版会)

. – [발행지불명] : [발행처불명], 1997 (서울 : 대광인쇄소) Для старопечатных монографических ресурсов: Место печатания или изготовления приводят в тех случаях, когда печатник и издатель грамматически не связаны или не совпадают. Место или места печатания приводят, когда они присутствуют в ресурсе, но не в предписанном источнике информации для области публикации, производства, распространения и т.д. Эту информацию можно также привести, если она не присутствует в ресурсе, но известна и считается важной для пользователей каталога.

4.4.2 Факультативно, если место печатания или изготовления присутствует в ресурсе, оно может быть добавлено либо к одному, либо к обоим из следующих элементов: к месту издания, производства и/или распространения и к имени издателя, производителя и/или распространителя. Примеры . – Stuttgart ; Zurich : Delphin Verlag, 1973 (Yugoslavia) . – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1975 (London : Palantype Or- ganisation) . – Leipzig : Breitkopf & Härtel,1977 (Jugoslawien) . – Firenze : Scala, 1969 (Siena : Meini) . – Urbana, Ill. : University of Illinois at Urbana-Champaign, Laboratory for Advanced Supercomputers, 1995 (Tokyo : Zishi) . – Paris : Ministère de l’Intérieur, 1979 (Bourges : Tardy Quercy) . – Buenos Aires : Javier Vergara, 2002 (Barcelona : Liberdúplex) . – London : Chapman and Hall, 1976 (London : Mercury) Для старопечатных монографических ресурсов: Место или места печатания дают по тем же правилам, что и место или места издания, производства и/или распространения. Примеры . – A Paris : chez Nyon l'aîné, 1781 ([Paris] : de l'imprimerie de la veuve Thiboust) Примеч.: Печатник назван в колофоне . – Francofurti : prostat apud Ionam Rosarn, furt] : [Abraham Scultetus]) Ред. коммент.: Печатник в ресурсе не назван 1616 ([Frank- . – [Parrhisiis]: venales inveniuntur in vico sancti Iacobi apud Leo- nem Argenteum [Johannem Petit], 1508 (Parrhisiis : impressae in Bel- lovisu [apud] Johannem Marchant) Примеч.: Имя Petit, место, дата и сведения о печатании взяты из колофона . – Venundatur Parrhisiis : in vico sancti Iacobi sub Leone Argenteo, Jehan Petit, [ca. 1509] ([Paris] : [Jean Marchant]) Примеч.: На последнем листе марка печатника. Имя Petit в марке на титульной странице

4.4.3 Если приводят несколько мест печатания или изготовления, используют ту же пунктуацию, что и для нескольких мест издания, производства и/или распространения.

4.5 Імʼя (найменування) друкаря або виготовлювача

4.5.1 Имя печатника или изготовителя приводят, если оно присутствует в ресурсе, а место издания, производства и/или распространения и имя издателя, производителя и/или распространителя не известны. Если информация получена не из ресурса, её приводят в квадратных скобках. Примеры см. 4.4.1. Для старопечатных монографических ресурсов: Имя печатника или изготовителя приводят в тех случаях, когда печатник и издатель грамматически не связаны или не совпадают. Место или места печатания и имена печатника или печатников приводят, когда они присутствуют в ресурсе, но не в предписанном источнике информации для области публикации, производства, распространения и т.д. Эту информацию можно также привести, если она не присутствует в ресурсе, но известна и считается важной для пользователей каталога.


4.5.2 Факультативно, если имя печатника или изготовителя присутствует в ресурсе, оно может быть добавлено либо к одному, либо к обоим из следующих элементов: к месту издания, производства и/или распространения и к имени издателя, производителя и/или распространителя.

Примеры см. 4.4.2. Для старопечатных монографических ресурсов: Имя или имена печатника или печатников приводят по тем же правилам, что и имя или имена издателя, печатника и т.п. Примеры см. 4.4.2.

4.5.3 Если приводят несколько имён печатников или изготовителей, используют ту же пунктуацию, что и для нескольких имён издателей, производителей и/или распространителей.

4.6 Дата друкування або виготовлення

4.6.1 Дата печатания или изготовления может быть указана либо после имени печатника или изготовителя, либо самостоятельно. В последнем случае добавляют слово или краткую фразу, чтобы пояснить дату. Примеры . – London : Arts Council of Great Britain, 1976 (Twickenham : CTD Print- ers, 1974) . – Harmondsworth : Penguin, 1949 (1968 printing) . – Zagreb : Stvarnost, [1977] (Zagreb : Vjesnik, 1976) . – Budapest : Akadémiai K., 1977- (Debrecen : Alföldi Ny., 1978-) . – Amiens : Association d'étude (Amiens : Yvert, 1976) et de cartographie régionale, 1975 , [1980], p 1973 (manufactured 1979) , [generated] 1996) , 1786 (1788 reprint) Прим: Дата перепечатки указана в предисловии , 1786 ([1788 reprint]) Примеч.: Дата перепечатки взята из архива издателя , cop. 1960 (reprinted 1984) Для старопечатных монографических ресурсов: Если дата перепечатки присутствует на титульной странице, она записывается как часть даты издания (см. 4.3.4). Дату печатания дают как отдельный элемент, только если она отсутствует в предписанном источнике информации для области публикации, производства, распространения и т.п. и если она отличается от этой даты.

4.6.2 Если дату печатания или изготовления дают вместо неизвестной даты издания, производства или распространения (см. 4.3.7), её не повторяют как дату печатания или изготовления.

5 Область фізичного опису

Вступ

Область физического описания включает объем, другие физические характеристики, размеры и сведения о сопроводительном материале. Определение элементов дано в Словаре. Ресурс описывают в том виде, в каком он выпущен издателем. Если известно или считается, что ресурс был видоизменен (например, переплетен или обрезан) после публикации, информацию в области 5 дают так, как он был опубликован, а информацию о видоизменениях считают относящейся к имеющемуся экземпляру и дают в области 7 (см. 7.11).

Для старопечатных монографических ресурсов:
Задача физического описания – содействовать идентификации ресурса с помощью указания библиографического формата, общего количества и последовательности рядов нумерации страниц или листов в ресурсе, а также, по мере возможности, количества листов иллюстраций, вкладышей и сопроводительного материала, имеющихся в ресурсе. Кроме того, оно предназначено обеспечить точную ссылку на конкретные страницы.
Физическое описание основано на общем количестве тетрадей и дополнительных листов в ресурсе, которое записывают так, как считается, он был выпущен издателем

Зміст

5.1 Объем

5.2 Другие физические характеристики

5.3 Размеры

5.4 Сведения о сопроводительном материале

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2

B. Сведениям о других физических характеристиках предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ).

C. Сведениям о размерах предшествует пробел, точка с запятой, пробел ( ; ).

D. Каждым сведениям о сопроводительном материале предшествует пробел, знак плюс, пробел ( + ).

E. Объем, другие физические характеристики и размеры сопроводительного материала, если приводят, то заключают в круглые скобки ( ( ) ).

Примеры

. – Специфическое обозначение материала (объем) ; размеры . – Специфическое обозначение материала (объем) : сведения о других физических характеристиках ; размеры + сведения о сопроводительном материале (объем сопроводительного материала : другие физические характеристики сопроводительного материала ; размеры сопроводительного материала) Для старопечатных монографических ресурсов: Сведения о формате и/или размерах приводят после пробела, точки с запятой, пробела ( ; ). Размеры приводят после формата и в круглых скобках ( ( ) ).

Приписувані джерела

Ресурс в целом

5.1 Обсяг

5.1.1 Первый элемент области физической характеристики представляет название и количество физических единиц, составляющих ресурс, включая при необходимости другие единицы измерения объема.

5.1.2 Специфічне позначення матеріалу

Количество физических единиц, составляющих ресурс, указывают арабскими цифрами вместе со специфическим обозначением материала. Если ресурс всё ещё выпускается, или количество единиц неизвестно, то количество физических единиц не указывают. Термины для специфического обозначения материала не предписаны и выбираются в соответствии с описываемым ресурсом и языком описания. Термины могут быть сокращены. Факультативно, в печатных текстах и в некоторых однотомных нотных ресурсах количество физических единиц может быть опущено. В этом случае сведения об объеме будут состоять из пагинации тома (см. 5.1.4). Примеры . – 36 слайдов . – 3 стереоскопических бобины . – 1 атлас . – 2 диаграммы . – 1 карта . – 1 глобус . – 2 партитуры . – 4 партии . – 1 буклет . – 1 листовка . – т. . – 3 т. . – 2 папки . – 1 компьютерный диск . – 1 CD-ROM . – 1 DVD . – 1 партитура (37 с.) + 4 партии на 1 CD-ROM . – 2 электронных кассеты с магнитной лентой . – 120 No . – 2 рисунков . – 10 открыток . – 3 плаката . – 1 фотография . – 1 рулон микрофильма Если количество физических единиц не совпадает с количеством библиографических единиц, пояснения могут быть даны в области 7, если только нумерацию физически отдельных единиц не указывают на втором уровне многоуровневого описания (см. Приложение A), или в примечании о содержании (см. 7.7). Примеры . – 5 т. Примеч.: Тома пронумерованы: 1, 2A, 2B, 2C, 3 . – 5 т. Примеч.: 8 т. в 5 . – 6 т. Примеч.: На титульной странице т. 6 обозначение: "Bde 6-7"

Если специфическое обозначение материала не отражает точно объема физических носителей, приводят более подробные сведения. . – 3 карты на 1 листе . – 1 карта на 2 листах . – 20 карт на 2 CD-ROM . – 1 партитура в 8 т. . – 1 атлас в 2 т. Для мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений: Если для пользования ресурсом необходимо оборудование определённой системы или определённого формата, информация может быть приведена после специфического обозначения материала в круглых скобках. Примеры . – 1 аудиокассета (Elcaset) . – 1 видеокассета (VHS) . – 1 видеобобина (Ampex 7003) . – 1 грампластинка (Cook binaural) . – 24 слайда (3M Talking Slide) Для обновляемых ресурсов со сменными листами: При описании обновляемого ресурса со сменными листами добавляют (сменные листы) или эквивалентный термин на языке, выбранном каталогизирующим учреждением для специфического обозначения материала. Примеры . – т. (сменные листы) Ред. коммент.: Издание в процессе публикации. . – 3 т. (сменные листы) Ред. коммент.: Законченное издание.

Для мультимедийных ресурсов: Для мультимедийных ресурсов наименования и количество компонентов перечисляют последовательно. Пример . – 3 диафильма, 1 карта, 13 образцов минералов, 1 учебный плакат Альтернативно: а) термин мультимедийный ресурс может быть использован как специфическое обозначение материала Пример . – 1 мультимедийный ресурс или b) для каждого компонента может быть составлена отдельная область физического описания. Этот метод должен использоваться только при небольшом количестве материалов, и если полное физическое описание для каждого компонента считается важным для пользователей каталога. Примеры . – 3 диафильма (96 кадров) : цв. ; 35 мм. – 1 карта : цв. ; 25 x 25 см сложена в 10 x 18 см. – 13 образцов минералов; в контейнере, 14 x 9 x 2 см. – 1 учебный плакат : цв. ; 48 x 90 см сложен в 24 x 15 см

5.1.3 Підрозділи

После специфического обозначения материала записывают количество и тип подразделений ресурса (т. е. количество страниц, листов, отдельных листов, кадров, фрагментов и т. д.) и/или (если имеется) время воспроизведения (см. 5.1.5) и заключают в круглые скобки. Это соответствует рекомендациям в 5.1.4. Факультативно, в печатных текстах и некоторых однотомных нотных ресурсах специфическое обозначение материала может быть опущено и вместо него приводится количество и тип подразделений. Примеры . – 1 буклет (6 с.) . – 1 папка (26 листов) . – 1 лекционный плакат (8 листов) . – 1 диафильм (44 кадра) . – 1 диафильм (6 сдвоенных кадров) . – 4 диафильма (220 кадров) . – 1 стереоскопическая бобина (7 стереопар) . – 1 партитура (329 с.) . – 1 клавир (259 с.) . – 1 партия (32 с.) Ред. коммент.: Отдельно изданная партия. . – 1 карманная партитура (146 с.) . – 1 дирекцион (21 лист) . – 1 хоральная книга (240 с.) . – 1 лист (2 с.) Для мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений: Не делают различий между пронумерованными и ненумерованными рядами отдельных листов, кадров и т. д. (т. е. общее количество, указанное каталогизирующим учреждением, дают без квадратных скобок). В случае пронумерованных рядов отдельных листов, кадров и т. д. записывают номер последнего пронумерованного отдельного листа, кадра и т. д. каждого пронумерованного ряда, независимо от того, включает ли общее количество какие-то ненумерованные ряды (например, титульные кадры, заключительные кадры и разбросанные, не связанные с содержанием кадры киноленты). Для листов прозрачной плёнки с накладками: При описании комплекта листов прозрачной плёнки с накладками наличие накладок указывают, но их количество допускается опускать.

Примеры . – 1 лист прозрачной плёнки (4 неприкреплённые накладки) . – 12 листов прозрачной плёнки (с накладками) Для диафильмов: При описании комплекта диафильмов необходимо приводить, при их наличии, сведения о характеристике кадра, даже если не записывают сведения о количестве кадров. Пример . – 3 диафильма (сдвоенные кадры) Для электронных ресурсов: Объем ресурса удалённого доступа может быть указан, если он известен и считается важным для пользователей каталога. При наличии информации может быть указан общий размер файла с соответствующим обозначением (байты, килобайты, мегабайты и т. д.). Если его указывают, то в круглых скобках. Примеры . – 1 вебсайт . – 1 потоковый аудио файл . – 1 потоковый видео файл . – 1 онлайновый ресурс . – 1 карта (5.2 Мб) на 1 CD-ROMе . – 3 карты (600 килобайт) Ред. коммент.: Удалённый доступ.

5.1.4 Пагінація[15]

5.1.4.1 Ресурси, що складаються з однієї фізичної одиниці

5.1.4.1.1 Если листы в ресурсе пронумерованы с обеих сторон, объем ресурса записывают в страницах. Если листы пронумерованы только с одной стороны, объем ресурса записывают в листах. Если указание количества страниц или листов не дает представления о реальном объеме ресурса, пояснение можно привести в области 7 (см. 7.5.1). Примеры 327 с. 321 лист 80 с. Примеч.: Обороты страниц пустые 56 л. Примеч.: Листы отпечатаны с обеих сторон

5.1.4.1.2 Объем ресурса, в котором несколько столбцов на странице, и вместо страниц пронумерованы столбцы, указывают в столбцах. Если на странице более двух столбцов, это указывают в области 7. Пример . – 83 столбца Для старопечатных монографических ресурсов: Общее количество страниц или листов указывают в квадратных скобках или в области 7. Пример . – 840 столбцов на [420] с. или . – 840 столбцов на [210] листах

5.1.4.1.3 Указывают номер последней пронумерованной страницы (листа, столбца, отдельного листа или кадра) каждого пронумерованного ряда. Арабские и римские цифры записывают так, как в ресурсе. Если номера страниц или листов обозначены буквами вместо цифр, указывают первую и последнюю букву с предшествующим словом или сокращением, обозначающим страницы или листы. Примеры . – 328 с. . – iv, 328 с. . – 16 листов, 328 с. . – 328 с., 52 столбца . – 32, 328, 40, 16 с. . – С. a-h . – С. A-H . – Листы A-H . – С. A-H, 128 с. Если ресурс содержит несколько цифровых или буквенных рядов различного типа (например, столбцы и страницы), и второй (и т. д.) ряд продолжает цифровую или буквенную нумерацию предыдущего ряда, первую и последнюю цифры или буквы второго (и т. д.) ряда указывают с предшествующим словом или сокращением, обозначающим страницы, листы или столбцы. Пример . – 320 столбцов, с. 321-400 Если нумерация арабскими цифрами продолжает нумерацию римскими цифрами, нумерация всей последовательности указывается арабскими цифрами. Пример . – 328 с. Ред. коммент.: 16 страниц пронумеровано как i-xvi, а 312 страниц пронумеровано как 17-328. Для старопечатных монографических ресурсов: Если нумерация арабскими цифрами продолжает нумерацию римскими цифрами, нумерация всей последовательности может быть указана арабскими цифрами. Альтернативно можно привести последовательно и арабскую, и римскую пагинацию. Пример . – 328 с. . – xvi с., с. 17-328

5.1.4.1.4 Если номер последней в пронумерованном ряду страницы (листа, столбца, отдельного листа, кадра и т. д.) содержит ошибку, то его указывают так, как в ресурсе. Верный номер дают в квадратных скобках с пояснительным примечанием, если это считается важным для пользователей каталога, или воспроизводят точно ряды пагинации, чтобы указать место ошибки. Примеры . – xiv, 823 [т.e. 328] с. Примеч.: С. 328 ошибочно пронумерована 823 . – xiv, 832 [т.e. 848] с. Примеч.: С. 161-176 повторены в нумерации дважды . – xiv, 1-176, 161-832 с. Ред. коммент.: Альтернатива к предыдущему примеру. . – 1 диафильм (64 [т.e. 46] кадров)

5.1.4.1.5 Ненумерованные ряды страниц или листов указывают только, если они составляют ресурс в целом или существенную его часть (но для отдельных листов иллюстраций см. 5.1.4.1.8). Если ненумерованные ряды составляют ресурс в целом или существенную его часть, их записывают в тех же единицах, что используются для пронумерованных рядов, арабскими цифрами в квадратных скобках. Примеры . – 329 с. Ред. коммент.: 8 ненумерованных пронумерованных 1-329. . – iv, [100] с. Ред. коммент.: 4 страницы, ненумерованных страниц. страниц и пронумерованные 329 i-iv страниц, и 100 Если во всем ресурсе страницы или листы не пронумерованы, то: a) листы или страницы подсчитывают вместе, и общее количество указывают в листах (если текст отпечатан на одной стороне листа) или в страницах (если текст отпечатан с обеих сторон) арабскими цифрами в квадратных скобках. Пример . – [80] листов или b) примерно определяют количество листов или страниц, и приводят приблизительное количество листов (если текст отпечатан на одной стороне листа) или страниц (если текст отпечатан с обеих сторон). Пример . – Ок. 400 листов Для старопечатных монографических ресурсов: Все ненумерованные страницы, листы или столбцы, которые являются частью выпущенного ресурса и не входят в ряд нумерации страниц, листов или столбцов, подсчитывают в единицах, использованных для описания ресурса. Подсчитывают страницы или листы как пустые, так и с отпечатанным текстом. Количество таких страниц, листов или столбцов указывают арабскими цифрами в квадратных скобках. Пример . – [8], 328 с. Ред. коммент.: 8 ненумерованных страниц и 328 страниц, пронумерованных 1-328. Ненумерованные страницы в конце ряда указывают арабскими цифрами и в квадратных скобках. Примеры . – 93 [3] с. . – xv [1], 160 с. Если ненумерованные страницы, листы или столбцы находятся внутри пронумерованного ряда, указывают первые и последние страницы, листы или столбцы, расположенные вокруг ненумерованного ряда. Пример . – 1-200, [8], 201-232 с. Ненумерованные страницы в начале ряда специально не оговаривают. Примеры . – 16 с. Ред. коммент.: 3 ненумерованные страницы и 13 страниц, пронумерованных 4-16. . – 328 с. Ред. коммент.: 8 ненумерованных страниц и 320 страниц, пронумерованных 9-328. Пустые листы включают в сведения о пагинации и записывают в круглых скобках после сведений о пагинации, если они составляют часть тетрадей описываемого ресурса. В сведения могут быть включены только те пустые листы, которые имеются в существующем экземпляре. Примеры . – iv, [100] с. (с. 99-100 пустые) Ред. коммент.: 4 страницы, пронумерованные i-iv и 100 ненумерованных страниц, последний лист пустой. . – iv, 96, [4] с. (последние две с. пустые) Ред. коммент.: Сведения об объеме для ресурса, который содержит страницы, пронумерованные i-iv, 1-96 и 1 ненумерованный лист, сложенный вдвое, в котором последний лист пустой. Если полный объем не может быть сформулирован каталогизатором, объем дефектного экземпляра записывают, указывая нумерацию страниц и/или листов в соответствии с положениями 5.1. Однако перед или после сведений об объеме используют с. или л. и знак плюс (например: 200 + с., с. + 41- 200), или используют соответствующие положения в случае ненумерованных страниц или листов ресурса. В этом случае, а также, если объем полного экземпляра был сформулирован каталогизатором, дают пояснительное примечание. Если страницы или листы во всем ресурсе не пронумерованы, может быть сделано примечание о сигнатурах, если это считается важным для пользователей каталога.

5.1.4.1.6 Если ресурс содержит более трех рядов аналогично пронумерованных страниц, листов или столбцов, или ряды аналогично пронумерованных страниц сочетаются с одним или несколькими значительными рядами ненумерованных страниц, то: а) Ряды суммируют и указывают общее количество с последующими словами раздельной пагинации (или их эквивалентом на другом языке). Пример . – 1000 с. раздельной пагинации Ред. коммент.: но не: 48, 53, 99, 100, 200, 410, 90 с. или b) Если ясно, что один из рядов является основным, указывают количество в этом ряду и, соответственно, до или после него в квадратных скобках суммарное количество остальных рядов. Пример . – 400, [98] с. Ред. коммент.: но не: 400, 18, 10, 22, 28, 20 с. или c) Специфическое обозначение материала и объем описывают следующим образом: Примеры . – 1 т. (раздельная пагинация) . – 1 партитура (раздельная пагинация) . – 1 папка Для старопечатных монографических ресурсов: Если один из рядов значительно больше, чем остальные, можно привести объем этого ряда со словами: с другими раздельными пагинациями. Пример . – 1 т. (400 с. с другими раздельными пагинациями) Ред. коммент: Ряды нумерации: 400, 18, 12, 28 и 20 пронумерованных страниц и 18 ненумерованных страниц.

5.1.4.1.7 Если ресурс состоит из страниц, листов, столбцов, отдельных листов, кадров и т. д., пронумерованных как часть более крупного ряда, записывают номера первого и последнего подразделения, слово или сокращение, обозначающее подразделения указывают перед номерами. Примеры . – Листы 81-93 . – С. 713-797 . – 1 диафильм (кадры 120-143 (сдвоенные кадры)) Если страницы, листы, столбцы, отдельные листы, кадры и т. д. пронумерованы и самостоятельно, и как часть более крупного ряда, записывают самостоятельную нумерацию ресурса, а нумерацию из более крупного ряда дают в области 7 (см. 7.5). Примеры . – 1 диафильм (24 сдвоенных кадра) Примеч.: Кадры также пронумерованы 120-143 . – 81 с. Примеч.: Страницы также пронумерованы 321-401

5.1.4.1.8 Если ресурс содержит страницы или листы иллюстраций или другие вкладки, не включенные в основную нумерацию страниц или листов, количество страниц или листов иллюстраций или других вклеек указывают в конце рядов пагинации, независимо от того, находятся ли они вместе или рассредоточены по всему ресурсу. Если страницы или листы иллюстраций не пронумерованы, их количество приводят в скобках. Примеры . – 248 с., 24 л. ил. . – x, 32, 74 с., [1] л. ил. . – 248 с., 12 с. ил. . – 248 p., 36 л. ил., 24 с. ил. . – 16 с., 28 с. карт . – 24 с., [16] л. генеалогических табл. . – 1 партитура (246 с., 24 л. ил.) . – 1 партитура (246 с., 38 л. ил., 24 с. ил.) . – 1 клавир (246 с., 12 с. ил.) . – 1 атлас ([2] с., [32] л. ил.)

5.1.4.2 Ресурс, що складається з декількох фізичних одиниць

5.1.4.2.1 Суцільна пагінація

Если ресурс состоит из нескольких единиц в одной и той же физической форме (например, несколько томов, диафильмов, папок и т. д.), и если подразделения каждой единицы имеют сплошную нумерацию, то общее количество страниц, листов, отдельных листов и т. д. указывают, как в 5.1.3. Примеры . – 8 т. (894 с.) . – 1 партитура в 8 т. (894 с.) Если только первая единица имеет отдельно пронумерованный ряд вводных страниц, листов или столбцов, предшествующий сплошной нумерации страниц, листов или столбцов основного ряда, указывают нумерацию и вводных страниц, и основного ряда.

Пример . – 3 т. (xx, 804 с.) Ред. коммент.: Ряд вводных страниц только в vol. 1. Если каждая единица имеет отдельно пронумерованный ряд страниц или листов прелиминариев, предшествующий сплошной нумерации страниц или листов основного ряда, ряды прелиминариев суммируют и указывают как общее количество в квадратных скобках. Пример . – 8 т. ([47], 894 с.) Для старопечатных монографических ресурсов: Если каждая единица имеет отдельно пронумерованный ряд прелиминариев (страниц, листов или столбцов) перед сплошной пагинацией основного ряда страниц, листов или столбцов, полная запись рядов может быть дана в области 7. Пример . – 3 т. Примеч.: Пагинация томов: vol. 1: xx, 200 с. ; vol. 2: xx с, с. 201- 512 ; vol. 3: xxi, [1] с, с. 513-896

5.1.4.2.2 Декілька пагінацій

Если ресурс состоит из нескольких физических единиц, а эти единицы содержат самостоятельно пронумерованные ряды подразделений (страниц, листов, отдельных листов, кадров и т. д.), то количество подразделений может быть указано в круглых скобках в дополнение к количеству единиц, если это считается важным для пользователей каталога. Примеры . – 3 диафильма (60, 52, 58 кадров) . – 2 лекционных плаката (6, 8 л.) . – 12 диафильмов . – 5 т. (31, 33, 49, 37, 18 с.) . – 2 папки (12, 18 листов) . – 1 партитура в 5 т. (31, 33, 49, 37,18 с.) . – 1 клавир в 2 т. (x, 210 с. ; v, 310 с.) . – 3 т. (vi, 310 с.; vi, 434 с.; viii, 492 с.) . – 3 т. (vi, 310 с., 20 л. ил.; viii, 432 с., 32 л. ил.; x, 490 с., 52 л. ил.) Если считается необходимым указать наличие листов иллюстраций, а не пагинацию каждого тома, данная информация может быть дана в круглых скобках. Пример . – 4 т. (с 24 л.ил.)

5.1.5 Час відтворення

5.1.5.1 Объем ресурса, неотъемлемым аспектом которого является длительность, записывают в виде времени воспроизведения. Факультативно, для кинофильмов и видеозаписей к сведениям о времени воспроизведения может быть добавлена длина киноплёнки. Пример . – 1 кинолента в бобине (22 мин, 577 м)

5.1.5.2 Время воспроизведения записывают, как правило, для ресурса в целом и в том виде, в каком дано в ресурсе, на контейнере или в сопроводительном материале. Если длительность не указана, то может быть записано приблизительное время воспроизведения. Если невозможно дать ни точные, ни приблизительные сведения о времени воспроизведения, эти сведения опускают. Примеры . – 1 видеокассета (U-matic) (ок. 60 мин) . – 1 аудиобобина (37 мин, 18 с) . – 1 аудиокартридж (90 мин) . – 1 грампластинка (ок. 50 мин) . – 1 кинолента в петле (4 мин, 20 с) . – 1 DVD (114 мин) . – 1 потоковый аудио файл (14 мин) . – 1 потоковый видео файл (58 мин)

5.1.5.3 Если ресурс состоит из нескольких единиц в одной и той же физической форме (например, несколько дисков, кассет и т. д.), и каждая из них имеет свои собственные сведения о времени воспроизведения, то вместо времени воспроизведения ресурса в целом записывают время воспроизведения отдельных единиц. Примеры . – 3 аудиобобины (25, 30, 27 мин) . – 2 аудиокассеты (30, 90 мин) . – 5 грампластинок (50, 55, 50 мин)

5.1.5.4 Если ресурс содержит несколько произведений, и в ресурсе указано время воспроизведения отдельных произведений, то его записывают в области 7 (см. 7.10.1). Такое примечание может сочетаться с примечанием о содержании (см. 7.7). Если время воспроизведения отдельных произведений записывают в области 7, то время воспроизведения ресурса в целом может быть опущено в области физической характеристики.

5.1.6 Ресурси, що виходять окремими випусками

Если ресурс выходит отдельными выпусками, предназначенными для сплетения в одну или несколько физических единиц, количество страниц, листов и/или томов приводится, исходя из окончательного вида, с примечанием о том, что ресурс выходил отдельными выпусками.

5.2 Інші фізичні характеристики

5.2.1 Вторым элементом области физической характеристики являются сведения, обозначающие другие физические характеристики ресурса, такие как метод производства, цвет, материал, из которого ресурс сделан, и т. д. Любая характеристика, неотъемлемо присущая данному специфическому обозначению материала, может быть опущена; например, не обязательно указывать наличие звука для звукозаписей или наличие иллюстраций в визуальном ресурсе. Детали, составляющие другие физические характеристики, приводят в соответствующем порядке.

5.2.2 Склад матеріалу

Может быть приведено слово или фраза, обозначающие материал, из которого состоит ресурс. Примеры . – 1 глобус : дерево . – 1 нотная катушка (27 мин) : бумага . – 1 диорама : различные материалы . – 1 рулон микрофильма : диазо . – 1 кинолента в бобине (11 мин) : нитратная основа . – 1 карта : лист прозрачной плёнки

5.2.3 Наявність ілюстрацій

5.2.3.1 Если ресурс иллюстрирован, после сведений о специфическом материале может быть указано сокращение ил. (или его эквивалент на другом языке). Незначительными иллюстрациями можно пренебречь. Примеры . – 8 т. : ил.

5.2.3.2 Особливі види ілюстрацій

Информация о конкретных видах иллюстраций (например, карты, планы, факсимиле, портреты, ноты) может быть указана после сокращения ил. (или его эквивалента). Примеры

ил., карты
ил., факс.

Если указывают обозначения особых видов иллюстраций, и в ресурсе присутствуют только они, сокращение ил. (или его эквивалент) опускают. Примеры

карты, планы
факс.

5.2.3.3 Кількість ілюстрацій

Может быть указано количество иллюстраций или количество иллюстраций конкретного вида. Примеры

31 ил.
ил., 17 факс..
12 карт.

Если ресурс состоит главным образом или полностью из иллюстраций, это может быть указано в сведениях об иллюстрациях.

Примеры

все ил.
в основном карты
в основном ил.

5.2.4 Наявність кольору

5.2.4.1 Тексти з ілюстраціями

Если некоторые или все иллюстрации цветные, это может быть отмечено. Если только часть иллюстраций в цвете, информация может быть приведена в круглых скобках. Примеры

цв. ил.
ил., 31 цв. карта
ил. (в т. ч. цв.)
31 карта (в т. ч. цв.)

5.2.4.2 Візуальні ресурси

Характеристики цвета визуального ресурса приводят соответствующим образом. Используют сокращения цв. или ч.-б. (или их эквиваленты на другом языке), или приводят не более трех конкретных цветов. Ресурс, имеющий и цветные и черно- белые ряды, описывают соответственно. Краткие пояснительные фразы могут быть вставлены в круглых скобках после сведений. Для микроскопических слайдов указывают наличие окраски. Примеры

цв.
ч.-б.
дерево, синий и белый
лист прозрачной плёнки, цв.
окрашенный
цв. с ч.-б. эпизодами
цв. и ч.-б.
цв. (Ektachrome)
цв. (PAL)

5.2.4.3 Електронні ресурси

Если ресурс предназначен для вывода на экран в двух или более цветах или порождает два или более цвета, приводят сокращение цв. или его эквивалент на другом языке. Примеры . – 2 электронные кассеты с магнитной лентой ; цв. . – 1 CD-I : цв., зв. . – 1 CD-ROM : цв. и ч.-б.

5.2.5 Кратність зменшення (мікрофільми)

5.2.5.1 Для микроформ приводят сведения о кратности уменьшения. Если возможно, кратность выражают в цифрах. Примеры . – 1 рулон микрофильма : диазо, 14x . – 6 микрофиш : галогенидосеребряные, 150x

5.2.5.2 Термины низкая кратность уменьшения (до 15х), высокая кратность уменьшения (31x-60x), очень высокая кратность уменьшения (61x-90x) и сверхвысокая кратность уменьшения (91x и выше) или их эквиваленты на другом языке или в другой графике используют в случаях, когда кратность уменьшения нельзя установить точно.

5.2.6 Наявність або відсутність звуку

5.2.6.1 Сокращения зв. (звуковой) или нем. (немой) (или их эквиваленты на другом языке) указывают в случаях материалов, для которых встроенный звук может быть характеристикой, но для которых наличие звука не подразумевается в специфическом обозначении материала. Примеры . – 1 кинолента в бобине (20 мин) : ч.-б., нем. . – 1 видеокассета (U-matic) (30 мин) : цв., зв. . – 1 электронный диск : зв.

5.2.6.2 Краткие пояснительные фразы могут быть вставлены в круглых скобках после сведения зв.

Пример . – 1 видеокассета (Beta) (120 мин) : цв., зв. (Beta HiFi)

5.2.6.3 Факультативно, для материалов (например, слайдов), в которых встроенный звук присутствует только в отдельных случаях, отсутствие звука может быть обозначено нем.

5.2.7 Інші технічні характеристики

5.2.7.1 Розташування кадрів

Для микрофильмов в бобинах и отрезках, а также для диафильмов указывают сведения о расположении кадра. Примеры . – 1 рулон микрофильма : поперечное расположение . – 3 отрезка микрофильма : диазо, продольное расположение . – 1 диафильм (42 сдвоенных кадра) : продольное расположение

5.2.7.2 Процес або метод відтворення

Могут быть указаны любые детали, касающиеся процесса или метода воспроизведения. Пример . – 1 гравюра : сухая игла, акватинта

5.2.7.3 Швидкість відтворення

Скорость воспроизведения ресурса указывают в соответствующих единицах. Примеры . – 1 грампластинка : 33 1/3 об/мин . – 1 аудиобобина (100 мин) : 19 см/с . – 2 видеодиска (24 мин) : 1500 об/мин

5.2.7.4 Спосіб запису

Для аналоговых аудиодисков приводится способ записи, если он известен. Пример . – 1 грампластинка : 78 об/мин, акустический

5.2.7.5 Напрямок канавки

Для аналоговых аудиодисков приводится направление канавки, если оно известно. Пример . – 1 грампластинка : 78 об/мин, вертикальное

5.2.7.6 Розмір канавки

Для аналоговых аудиодисков приводится размер канавки, если он известен. Пример . – 1 грампластинка : 33 1/3 об/мин, широкая

5.2.7.7 Кількість доріжок

Указывают количество дорожек на магнитной ленте. Пример . – 1 аудиобобина (100 мин) : 19 см/с, 2 дорожки

5.2.7.8 Конфігурація доріжки

Если аудиобобина записана на четырех или более дорожках, указывают конфигурацию дорожек. Пример . – 1 аудиобобина (90 мин) : 19 см/с, 4 дорожки, смежные

5.2.7.9 Кількість звукових каналів

Указывают количество звуковых каналов. Примеры . – 1 грампластинка : 33 1/3 об/мин, моно . – 1 аудиобобина (50 мин) : 38 см/с, 2 дорожки, стерео

5.2.7.10 Система корекції звуку

Может быть приведена система коррекции звука, если она известна. Пример . – 1 аудиобобина (45 мин) : 19 см/с, 4 дорожки, NAB

5.2.7.11 Шумопониження

Может быть приведена система шумопонижения, если она известна. Пример . – 1 аудиокассета (60 мин) : обработано Dolby

Таблиця технічних характеристик і промислових норм для звукозаписів

Данная таблица показывает, какие характеристики применяют для каждого типа звукозаписи. Применимые характеристики обозначаются П, не применимые – Н/П. Если для характеристики и типа записи существует норма, её записывают после буквы П.

Применимые характеристики, показанные в таблице, указывают в приведенном ниже порядке. Однако если в таблицу внесен производственный стандарт, характеристика указывается только, когда она отличается от стандарта.

Грампластинка Другие 78 скорост Цифров Характеристи об/мин ка и ой диск Бобин а Кассет а Картридж Скорость П П 1.4 м/с П П:4.67 см/с П: 9.5 см/с Способ записи П: электр и- ческий П: электри ческий Н/П Н/П Н/П Н/П Направление канавки П: горизо н- тально е П: Н/П горизон тальное Н/П Н/П Н /П Размер канавки П: П: широка микро я Н/П Н/П Н/ПA Н/П

Количество дорожек Н/П Н/П Н/П П П П: 8 Конфигурация дорожек Н/П Н/П Н/П П: Н/П запасна я Н/П Количество звуковых каналов П: моно П П П П П: стерео Система коррекции звука Н/П Н/П Н/П П П П:50 микросеку нд Система шумопонижен ия Н/П Н/П Н/П П П П

5.2.8 Ресурси, доступні в різних форматах

Если ресурс доступен в альтернативных формах, различающихся на уровне данного элемента описания, то эти характеристики в области физической характеристики опускают и приводят в области 8 или в области 7 (см. 7.5). Пример . – 1 рулон микрофильма : продольное расположение Примеч.: Имеется на диазоплёнке и на галогенидосеребряной плёнке

5.3 Розміри

Третий элемент области физической характеристики – это сведения о размерах ресурса. Сведения о размерах могут состоять только из одного размера или (как в случае с киноплёнкой или сложенной картой) могут быть составными.

5.3.1 Відомості про розміри

Если приводят размеры ресурса, то их указывают в сантиметрах, округляя в большую сторону до следующего целого числа. Исключение: ширину плёнки или магнитной ленты указывают в миллиметрах (см. 5.3.1.1). Пример

18 см

Ред. коммент.: высота ресурса 17,2 сантиметра.

5.3.1.1 Вибір розмірів для вимірювання

Для печатных текстовых и нотных ресурсов: Указывают высоту ресурса, которую измеряют параллельно корешку. Для картографических ресурсов: Размеры двухмерных ресурсов, кроме ресурсов в форме круга, указывают в виде: высота x ширина. Размеры трехмерных ресурсов, кроме глобусов и сегментов сфер, указывают в виде: высота x ширина x глубина. Размеры глобусов, сегментов сфер и двухмерных ресурсов в форме круга указывают в виде диаметра. Размеры двухмерных ресурсов, если не оговорено иначе, – это размеры внутренней рамки листа карты. Если внутренней рамки нет, указывают размеры той части ресурса, которая содержит географическую информацию. Примеры

65 x 40 см
45 x 35 x 2 см
23 см (диам.)

Могут быть указаны дополнительные размеры как, например, размеры карты в сложенном состоянии, размеры отдельных листов из группы, обрабатываемой вместе, индивидуальные размеры склеенных листов. Если дают более одного набора размеров, информация в области физической характеристики в целом должна быть выражена понятно и однозначно; т. е., если нет ясности, к какой части ресурса относятся размеры, это поясняется. (Для физических единиц разных размеров см. 5.3.1.5). Примеры

на листах 60 x 40 см
9 x 30 см на листах 40 x 60 см, сложенных 21 x 10 см
на листах 90 x 50 см или меньше, сложенных в обложке 25 x 16 см
два полушария, каждое по 6 см (диам.), на листе 21 x 15 см

Для мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений: Размеры двухмерных ресурсов (плакаты, микрофиши, слайды, листы прозрачной плёнки, картины/иллюстрации и т. д.) указывают в виде: высота x ширина. Для двухмерных ресурсов в форме круга (за исключением аудиодисков и видеодисков) указывают диаметр, за которым в круглых скобках следует сокращение диам. ("diam.") или его эквивалент на другом языке. Для овальных двухмерных ресурсов указывают длину по вертикальной оси, за которой в круглых скобках следует слово овал ("oval") или его эквивалент. Размеры относятся к листу или другой поверхности, но, если есть существенное различие между размерами листа и размерами печатного изображения, последние могут быть указаны в области 7 (см. 7.5). Примеры

24 x 48 см
5 x 5 см
36 см (диам.)
9 см (диам.)

Для сложенных листов указывают два сведения о размерах. Пример

48 x 90 см, сложен 24 x 15 см

Размеры трехмерных ресурсов (диорамы и т. д.) указывают в виде: высота x ширина x глубина, или, если это не применимо – только высота. Очень сложные сведения о размерах могут быть даны в области 7 (см. 7.5) или опущены. Пример . – 1 диорама : различные материалы, цв. ; 9 x 30 x 20 см В случае, если для использования ресурса требуется оборудование (например, диски, кассеты, магнитные ленты или кинофильмы), основными размерами, которые указывают в описании, являются размеры самого ресурса, независимо от внешних размеров контейнера, такого как альбом или конверт (для описания контейнера для комплекта ресурсов см. 5.3.1.3). Примеры

. – 1 грампластинка (53 мин) : 33 1/3 об/мин, стерео ; 30 см . – 1 аудиобобина (100 мин) : 19 см/с., 4 дорожки, моно ; 13 см . – 1 CD (60 мин) : стерео ; 12 см Сведения опускают в случае ресурсов (например, кассет и картриджей стандартного типа), размеры которых явно следуют из сведений, указанных в другой части описания. Стандартными считаются размеры: аудиокассета 10 x 6,4 x 1,2 см аудиокартридж 13,5 x 10 x 2,2 см видеокассета 18,8 х 10,4 х 2.5 см В случае ресурсов, использующих плёнку или магнитную ленту, указывают ширину плёнки или магнитной ленты. Размеры, которые обусловлены сведениями, указанными в другой части описания (например, ширина ленты для стандартной аудиокассеты или картриджа), могут быть опущены. Стандартной является ширина: аудиобобина 6.3 мм аудиокассета 3.8 мм аудиокартридж 6.3 мм Примеры . – 6 рулонов микрофильма : Kalvar, поперечное расположение ; 35 мм . – 1 аудиобобина (45 мин) : 19 см/с, 2 дорожки, моно ; 13 см, плёнка 6 мм . – 1 кинолента в петле (4 мин 10 с) : цв. ; супер 8мм Для электронных ресурсов: Приводят размеры самого физического носителя, независимо от внешних размеров контейнера (для описания контейнера для комплекта ресурсов см. 5.3.1.3). Для диска или катушки магнитной ленты указывают диаметр. Может быть указана длина и ширина магнитной ленты в катушке. Примеры . – 1 электронная катушка с магнитной лентой ; 27 см . – 1 CD-ROM ; 12 см . – 1 электронная кассета с магнитной лентой : цв. ; 19 х 9 см, лента 7 мм Указывают длину лицевой поверхности микропроцессорного картриджа. Пример . – 1 электронный микропроцессорный картридж : цв., зв., ; 9 см

5.3.1.2 Незвичайні розміри

Для печатных текстовых ресурсов и нотных ресурсов: Если размеры или форма ресурса необычны (например, ширина больше, чем высота), после высоты может быть указан другой размер. Примеры

21 x 30 см
38 см, сложен в 10 см

Для грампластинок: Если грампластинка имеет нестандартную форму (т. е., когда воспроизводящая поверхность имеет необычное обрамление), в области физической характеристики указывают только диаметр воспроизводящей поверхности. Сведения о внешних размерах ресурса приводят в области 7 (см. 7.5). Пример . – 1 грампластинка (11 мин) : 45 об/мин, моно ; 18 см Примеч.: Диск отштампован на прямоугольной поверхности, 20 x 20 см

5.3.1.3 Ресурси, випущені в контейнері

Для ресурсов, выпущенных в контейнере, с сопроводительным материалом или без него, могут быть указаны размеры контейнера. Альтернативно может быть использована фраза в контейнере (или её эквивалент на другом языке) или сведения могут быть опущены.

Если в состав ресурса входит контейнер или подставка, которые должны быть включены в описание, могут быть даны два сведения о размерах. Альтернативно, могут быть указаны только размеры ресурса в целом, включая контейнер или подставку. Примеры . – 1 диорама : цв. ; в застеклённом футляре, 35 x 60 x 24 см . – 4 электронных кассеты с магнитной лентой : зв., цв. ; в контейнере 12 x 36 x 20 см . – 1 лабораторный комплект (различные предметы) ; в контейнере 12 x 36 x 20 см . – 5 грампластинок (256 мин) : 33 1/3 об/мин, стерео ; в контейнере 30 см

5.3.1.4

5.3.1.5 Фізичні одиниці різного розміру

Для продолжающихся ресурсов и многочастных монографических ресурсов: Если размеры продолжающегося ресурса или многочастного монографического ресурса изменяются, в области 5 могут быть приведены через дефис меньший или наименьший размер и больший или наибольший размер, или в области 7 может быть дано примечание о том, что размеры выпусков, или частей, или итераций меняются (см. 7.5). Пример

20-30 см

Для картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений: Если ресурс состоит из набора двухмерных единиц, и отдельные единицы меняются в размере, указывают размер наибольшей единицы с последующей фразой или меньше (или с её эквивалентом на другом языке). Альтернативно размеры всех единиц могут быть приведены в области 7 (см. 7.5). Примеры . – 6 учебных плакатов : цв. ; 60 x 98 см или меньше

. – 1 карта на 365 листах : цв. ; листы 60 x 90 см или меньше . – 1 карта на 25 листах : цв. ; листы 90 x 50 см или меньше, сложены в обложку 25 x 16 см

5.3.2 Бібліографічний формат і розміри (стародруків монографічних ресурсів)

5.3.2.1 Библиографический формат ресурса приводят, используя стандартное обозначение, выбранное каталогизирующим учреждением, например: 1 °, 2 °, 4 °, 8 °, 12 ° и т.д. Если тетради состоят из половин или других долей печатных листов, или если тетради состоят из нескольких печатных листов, это может быть указано в круглых скобках после формата или в сведениях о коллации. Примеры

2 ° (6 печ. л.)

Листовки в целый печатный лист или половину листа можно обозначать соответствующими терминами без обозначения формата или как 1 лист с обозначением формата. Примеры 1 печ. л. или 1 лист ; 1 ° 1/2 печ. л. или 1 лист ; 1/2:o Размеры могут быть указаны в области 5, если возможно установить, что описываемый ресурс в переплете или суперобложке издателя. Высоту наружного корпуса, измеренную параллельно корешку, или непереплетенного ресурса указывают в круглых скобках после формата, округлив до следующего целого числа сантиметров. Примеры

4 ° (18 см, издательская суперобложка)

Ред. коммент.: Издание формата ин-кварто в суперобложке издателя, размер которой 17.2 см.

12 ° (14 см, изд. переплет)

В ином случае размеры как специфическую информацию об экземпляре могут быть приведены в области 7 вместе с другими связанными данными. Пример . – Экз. x в коллекции y обрезан снизу, размер 17.2 см Если печатные строки идут параллельно более длинной стороне листа бумаги, после формата может быть дано обозначение продолговатый в круглых скобках. Примеры

4 ° (продолговатый)
2 ° (продолговатый)

5.3.2.2 Если размеры или форма ресурса необычны, в области 7 может быть дано пояснение.

5.3.2.3 Если формат нельзя определить, в области 5 указывают предполагаемый формат со знаком вопроса. Размеры также могут быть даны в области 7 вместе с пояснением. Пример

48° (?)

Примеч.: Сфальцован в 1/8, размер 4 x 3 см, не обрезан

5.3.2.4 Если в многотомном монографическом ресурсе форматы томов различаются, все форматы приводят в повторяемых областях физического описания, если это считается важным для пользователей каталога. При описании ресурса в стандартном издательском переплете или в издательской суперобложке, могут быть приведены размеры, но если весь ресурс одного формата, записывают только наименьшие и наибольшие размеры. Формат и/или размеры отдельных частей могут быть даны в области 7, на «втором уровне» многоуровневого описания (см. Приложение A), или в примечании о содержании (см. 7.7). Примеры . – 4 т. ; 4 ° (18 см, издательский переплет). – 3 т. ; 8° (16 см, издательский переплет) Примеч.: Т. 1-4 имеют формат 4 ° (18 см); т. 5-7 имеют формат 8 ° (16 см) Ред. коммент.: Многотомник в 7 т. с различными размерами и форматами.

2 °(33-37 см, издательский переплет)

5.4 Відомості про супровідний матеріал

Четвертым элементом области физического описания являются сведения о сопроводительном материале. Термин сопроводительный материал обозначает любую физически отделимую часть ресурса, которая ещё не обозначена в области физического описания и которая выпущена (или планируется быть выпущенной) одновременно с ресурсом и предназначена для использования вместе с описываемым ресурсом.

5.4.1 Опис супровідного матеріалу

Сведения о сопроводительном материале могут быть указаны либо в тех терминах, в которых они представлены в описываемом ресурсе, с помощью слова или фразы, обозначающих природу материала, или с помощью соответствующего специфического обозначения материала. Примеры . – 96 с.; 8o (16 см, издательсий переплет) + 1 прейскурант . – 1 карта : цв. ; 108 x 73 см, сложена 30 x 21 см + 1объяснительная записка . – 1 глобус : цв. ; 23 см (диам.) + 1 географический справочник .– 271 с. : илл. ; 21 см + 1 список произведений . – 1 диафильм (43 кадра) : цв. и ч.-б.; 35 мм + примечания для учителя . – 1 учеб. плакат : цв. ; 65 x 97 см + примечания . – 1 грампластинка (55 мин) : 33 1/3 об/мин, моно ; 30 см + 1 брошюра . – 2 электронных диска ; 14 см + 1 брошюра . – 180 с. : ил. ; 23 см + 1 учебный плакат + 3 карты . – 20 карт на 1 CD-ROM : зв., цв. ; 12 см + 1 аудиокассета . – т. : ил. ; 31 см + еженедельный прейскурант. . – 1 партитура (92 с.) ; 31 см + 4 паpтии . – 1 партитура (329 с.) ; 34 см + 25 партий + либретто

5.4.2 Короткий фізичний опис

Краткое физическое описание сопроводительного материала может быть дано после слова или фразы, характеризующей материал. Материал описывают в соответствии с положениями 5.1-5.3.

Примеры . – 47 слайдов : цв. ; 5 x 5 см + 1 аудиокассета (25 мин. : моно) . – 1 карта на 4 л. ; л. 25 x 38 см + 1 руководство (10 с. ; 30 см) . – т. : ил. ; 28 см + электронный диск (зв., цв. ; 9 см) . – 47 т. : ил., карты ; 27 см + 114 микрофиш (11 x 15 см) . – 271 с. : ил. ; 21 см + 3 микрофиши (диазо ; 11 x 11 см) . – 2 электронных диска ; 9 см + 1 руководство для пользователя (110 с. ; 23 см)

5.4.3 Альтернативний опис супровідного матеріалу

Альтернативно, к сопроводительному материалу могут применяться и другие подходы:

a) описание сопроводительного материала как самостоятельного объекта (т. е. отдельное описание);

или

b) описание в примечании (см. область 7);

или

c) описание многоуровневым методом описания (см. Приложение A).

6 Область серії і багаточастинного монографічного ресурсу

Вступ

Область серии и многочастного монографического ресурса включает основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса, параллельное заглавие серии или многочастного монографического ресурса, сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного монографического ресурса, сведения об ответственности, относящиеся к серии или многочастному монографическому ресурсу, международный стандартный номер серии или многочастного монографического ресурса и нумерацию внутри серии или многочастного монографического ресурса.

Данную область используют, если описываемый ресурс принадлежит к более крупному библиографическому ресурсу: серии или многочастному монографическому ресурсу.

Необходимо обратить особое внимание на определения терминов общее заглавие и зависимое заглавие, в которых говорится, что данные термины используют в положениях, которые относятся (a) к общему заглавию с частным заглавием, (b) к основной серии с подсериями и (c) к общему заглавию с зависимым заглавием многочастных монографических ресурсов.

Если ресурс принадлежит к нескольким более крупным библиографическим ресурсам, то область 6 будет содержать несколько сведений о серии. Порядок сведений определяется порядком предпочтения источников для данной области; в случае равнозначных источников соблюдают порядок следования информации в выбранном источнике.

Продолжающийся ресурс или многочастный монографический ресурс может быть частью более крупной серии.

Зміст

6.1 Основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса

6.2 Параллельное заглавие серии или многочастного монографического ресурса

6.3 Сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного монографического ресурса

6.4 Сведения об ответственности, относящиеся к серии или многочастному монографическому ресурсу

6.5 Международный стандартный номер серии или многочастного монографического ресурса

6.6 Нумерация внутри серии или многочастного монографического ресурса

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2

B. Каждые сведения о серии заключают в круглые скобки ( ( ) ).

C. Вторым и каждым последующим сведениям о серии предшествует пробел.

D. Каждому параллельному заглавию или другим параллельным сведениям предшествуют пробел, знак равенства, пробел ( = ).

E. Каждым сведениям, относящимся к заглавию, предшествуют пробел, двоеточие, пробел ( : ).

F. Первым сведениям об ответственности предшествуют пробел, косая черта, пробел ( / ).

G. Каждым последующим сведениям об ответственности предшествуют пробел, точка с запятой, пробел, если только эти сведения не рассматриваются как единая фраза.

H. Международному стандартному номеру предшествуют запятая, пробел (, ).

I. Номеру внутри серии или многочастного монографического ресурса предшествуют пробел, точка с запятой, пробел ( ; ).

J. Обозначение раздела или подсерии, или зависимое заглавие приводят после общего заглавия, от которого его отделяют точкой и пробелом (. ).

K. Зависимое заглавие следует после обозначения раздела или подсерии и отделяется от него запятой и пробелом (, ).

Образцы пунктуации

. – (Основное заглавие первой серии) (Основное заглавие второй серии) . – (Основное заглавие серии = Параллельное заглавие серии) . – (Основное заглавие серии / сведения об относящиеся к серии ; нумерация внутри серии) ответственности, . – (Основное заглавие серии : сведения, относящиеся к заглавию серии / сведения об ответственности, относящиеся к серии ; нумерация внутри серии)

. – (Основное заглавие серии, ISSN ; нумерация внутри серии) . – (Общее заглавие. Обозначение раздела, подсерии или многочастного монографического ресурса, Зависимое заглавие) . – (Общее заглавие. Зависимое заглавие = Параллельное общее заглавие. Параллельное зависимое заглавие) . – (Основное заглавие серии, ISSN ; нумерация внутри серии = параллельная нумерация внутри серии) . – (Основное заглавие серии, ISSN ; нумерация внутри серии = Параллельное заглавие серии ; параллельная нумерация внутри серии) . – (Заглавие серии. Заглавие подсерии ; нумерация внутри подсерии) . – (Заглавие серии. Заглавие подсерии / сведения об ответственности, относящиеся к подсерии, ISSN подсерии ; нумерация внутри подсерии) . – (Основное заглавие многочастного монографического ресурса, ISBN ; нумерация внутри многочастного монографического ресурса)

Приписувані джерела

Для печатных текстовых и нотных ресурсов: Титульная страница серии, частная титульная страница, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка, колофон и остальные источники ресурса Для старопечатных монографических ресурсов: Титульная страница серии, частная титульная заменитель титульной страницы, колофон страница, Для печатных картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений и электронных ресурсов: Сам ресурс, контейнер, сопроводительный материал Предпочтительным источником информации является титульная страница серии или титульная страница многочастного монографического ресурса. Если её нет, используются предпочтительные источники информации для продолжающихся ресурсов и многочастных монографических ресурсов, приведенные в А.4.2.

Информация, взятая не из предписанных приводится в квадратных скобках.

6.1 Основний заголовок серії або багаточастинного монографічного ресурсу

Обязательный, если присутствуют данные

Основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса соответствует основному заглавию в библиографическом описании большего библиографического ресурса, если он был описан как сериальный или многочастный монографический ресурс в соответствии с положениями области 1. Его приводят с соблюдением написания всех слов, но прописные буквы и пунктуацию воспроизводить точно не обязательно. Типографские ошибки не исправляют. Если не все части сериального или многочастного монографического ресурса входят в один и тот же больший библиографический ресурс, можно указать, какие части ресурса в какой больший ресурс входят. Примеры . – (Pepys series) . – (Great newspapers reprinted) . – (Interactive digital computer teaching models) . – (Acta Universitatis Carolinae. Philologica) . – (Viewmaster science series. 4, Physics) . – (Problems and progress in development) Ред. коммент.: Подсерия имеет тематическое заглавие; основная серия: Commonwealth and international library (см. 7.6.2). . – (Bibliothèque française et romane. Série B, Éditions critiques de textes) Ред. коммент.: Подсерия с зависимым заглавием. . – (Archives Blaise Cendrars) Ред. коммент.: Подсерия имеет тематическое заглавие; основная серия: Archives des lettres moderns (см. 7.6.2). . – (Atlas ethno-linguistique. 2e série, Monographies) . – (Plan Guide Blay) . – (JRO-Panoramakarte) . – (Guides et plans Edicart's) . – (L’enseignement moderne du saxophone) . – (Neue Musik für Solo-Instrumente) . – (Collection Trésors classiques)

. – (Beatrix Potter jigsaw puzzles) . – (Interactive digital computer teaching models) . – (Canadian travel surveys) . – (The lord of the rings ; part 3) . – (Selected works of Rudyard Kipling ; vol. 2) . – (Carte géologique de la France à 1:50 000 ; IV-19) . – (Collected works of Muzio Clementi ; vol. 2) . – (L'arte in diapositive ; no 1) . – (Dune ; vol. 4)

6.2 Паралельний заголовок серії або багаточастинного монографічного ресурсу

6.2.1 Если основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса присутствует на более чем одном языке и/или в более чем одной графике, можно привести параллельное заглавие или параллельные заглавия серии. Параллельные заглавия приводят, если это необходимо для идентификации или считается важным для пользователей каталога. Примеры . – (Modern cinema = Cinéma moderne) . – (Статистические проблемы управления = Statistical problems of con- trol) . – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР = Contributiones pro fauna et flora URPSS = Contributions à la connaissance de la faune et la flore de I'URSS = Proceedings on the study of the fauna and flora of the USSR) . – (International map of the world 1:1 000 000 = Carte internationale du monde au 1:1 000 000) . – (Travaux de recherche en science sociale = Research monographs in the social sciences) . – (Corpus iuris sueo-gotorum antiqui = Samling af Sweriges gamla lagar) . – (現代日本音楽選 = The galaxy of contemporary Japanese music)

6.2.2 Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия или заглавий, параллельное общее заглавие или заглавия и параллельное зависимое заглавие или заглавия, если они даны, приводят после общего заглавия и зависимого заглавия.

Пример

. – (Sounds of the theatre. Music = Voci del teatro. La musica)

6.3 Відомості щодо назви серії або багаточастинного монографічного ресурсу

6.3.1 Сведения, относящиеся к заглавию, или параллельные сведения, относящие к заглавию, связанные с серией или многочастным монографическим ресурсом, приводят, если они представлены в предписанном источнике информации и необходимы для идентификации большего библиографического ресурса или считаются важными для пользователей каталога. Примеры . – (Die Reihe : Delikte, Indizien, Ermittlungen) . – (Words : their origin, use, and spelling) . – (English linguistics, 1500-1750 : a collection of facsimile reprints) . – (Collection I.P.N. : les industries, leurs productions, leurs nuisances) . – (Old Ordnance Survey Maps : the Godfrey edition) . – (Die Gitarre : Stücke europäischer Meister) . – (Introduction to technology : medieval to modern times)

6.3.2 Если основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий, то сведения, относящиеся к зависимому заглавию, можно привести после зависимого заглавия. Сведения, относящиеся к общему заглавию, опускают или приводят в области 7. Примеры . – (Pricing and buying. Module 5, Patterns : automobile prices) . – (Enquêtes et recherches statistiques. Canada) Ред. коммент.: Сведения, относящиеся к общему заглавию: Travaux en cours.

6.3.3 Сведения об издании серии или подсерии приводят как сведения, относящиеся к заглавию, если это необходимо для идентификации серии. Их указывают в соответствии с положениями области 2. Примеры . – (Sammlung Göschen : 2. Ausg.) . – (National atlas : separate sales ed.) . – (Computer simulation models : 2nd ed.)

6.4 Відомості про відповідальність, що відносяться до серії, або багаточастинного монографічному ресурсу

6.4.1 Если основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса – обобщающий термин (типовое заглавие), первые сведения об ответственности обязательны. В других случаях первые и последующие сведения об ответственности указывают, если они необходимы для идентификации большего библиографического ресурса, или считаются важными для пользователей каталога. Могут быть приведены параллельные сведения об ответственности. Примеры . – (Map supplement / Association of American Geographers) . – (Research monographs / Institute of Economic Affairs) . – (Sämtliche Werke / Thomas Mann) . – (Collected software / American University, English Language Institute) . – (Technical report / Forest Engineering Research Institute of Canada = In- stitut canadien de recherches en génie forestier) . – (Miscellaneous report / Geological survey of Canada = Rapport divers / Commission géologique du Canada) . – (Dziela wszystkie = Complete works / Fryderyk Chopin) . – (Research reports / Canadian Transport Commission, Research Branch = Commission canadienne des transports, Direction de la recherche) . – (交響曲全集 / ベートーヴェン) . – (연구총서 / 한국교회연구소)

6.4.2 Когда основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий, сведения об ответственности приводят в соответствии с 1.4.5.12.

6.5 ISSN серії чи багаточастинного монографічного ресурсу

Обязательный, если присутствуют данные

6.5.1 Международный стандартный номер, относящийся к серии или многочастному монографическому ресурсу, частью которого является ресурс, приводят, если он известен, после соответствующего обозначения. Примеры . – (Graeco-Roman memoirs, ISSN 0306-9222) . – (Transactions of the Royal Society of Edinburgh, ISSN 0080-4568)

. – (Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0365-6861) . – (Liederblätter deutscher Jugend, ISSN 0342-4820 ; Heft 22) . – (Elsevier's interactive anatomy, ISSN 0929-2225) . – (Manuskripte des Geographischen Instituts der FU Berlin, ISSN 0170- 6268) . – (Spiritualités vivantes. Série Christianisme, ISSN 0291-9044) . – (Historia de España, ISBN 978-84-413-2761-0)


6.5.2 Если основное заглавие серии или многочастного монографического ресурса состоит из общего заглавия или основной серии и зависимого заглавия, то международный стандартный номер общего заглавия или основной серии в области 6 опускается и может быть указан в области 7 (см. 7.6.1). Примеры . – (Dunántúli tudományos gyüjtemény. Series historica, ISSN 0475-9923) Примеч.: ISSN основной серии: ISSN 0475-9915 . – (Classic orators. Europe, ISSN 0082-927X) Примеч.: ISSN основной серии: ISSN 0081-1236 . – (Der Landkreis. Ausgabe Hessen, ISSN 0340-3246) Примеч.: ISSN основной серии: ISSN 0342-2259

6.6 Номер випуску серії або багаточастинного монографічного ресурсу

6.6.1 Номер ресурса в серии или многочастном монографическом ресурсе дают так, как он представлен в источнике информации. Могут быть использованы стандартные сокращения. Арабские цифры используют вместо других цифр или числительных в словесной форме. Если номер содержит и римские и арабские цифры, цифры приводят, как в ресурсе. Примеры . – (Historic instruments at the Victoria and Albert Museum ; 4) . – (Russian titles for the specialist, ISSN 0305-3741 ; no. 78) . – (Труды Московского общества испытателей природы ; т. 41) . – (Studia islandica ; 13. hefti) . – (La bibliothèque bleue entièrement refondue & considérablement augmen- tée ; no 3) . – (Collection des plans anciens de Paris ; 1) . – (Plan net ; S75)

. – (Carte de la Région Ile-de-France ; X-3) . – (Eulenburg general music series ; 705) . – (Musik alter Meister ; Heft.1) . – (Forsytesagaen ; 1) . – (A Sunday Times guide to Shakespeare's characters ; 7) . – (At-a-flash time line cards ; set 2) . – (Beatrix Potter jigsaw puzzles ; no. 1) . – (Multimedia learning series ; vol. 2) . – (Visit Canada series ; vol. C) . – (Computer simulation games ; module 5) . – (Liederblätter deutscher Jugend, ISSN 0342-4820 ; Heft 22) . – (合唱名曲コレクション ; D11) . – (일론의 땅 시리즈 ; 3탄) . – (文科紀要 / 東北大学教養部, ISSN 0495-7210 ;10集) . – (우리문학연구 총서, ISSN 1229-7429 ; 2)

6.6.2 Если основное заглавие большего библиографического ресурса состоит из общего заглавия и зависимого заглавия или подсерии, номер, относящийся к общему заглавию, опускают, а номер, относящийся к зависимому заглавию или подсерии, приводят после этого зависимого заглавия или подсерии. Номер, относящийся к общему заглавию, может быть дан в области 7. Примеры . – (Publications of the University of Manchester. Administration series ; no.1) Примеч.: Номер в основной серии: 244 . – (Geological research reports. Map series ; no. 3) Примеч.: Номер в основной серии: 135 . – (Das Erbe deutscher Musik. Abteilung Oper und Sologesang ; Bd. 8) Примеч.: Номер в основной серии: 68 . – (Arte moderna straniera. Serie C, Disegnatori ; n. 1) Примеч.: Номер в основной серии: n. 8

6.6.3 Багаточастинний монографічний ресурс в серії

Если части многочастного монографического ресурса, входящего в серию, пронумерованы в серии, указывают номера первой и последней частей через дефис, если номера идут подряд. В остальных случаях приводят нумерацию всех частей через запятую. Примеры

vol. 11-15
vol. 131, 145, 152
4-7
2, 6, 13
A-F
vol. 10-13
A, C, M
2051-2059

6.6.4 Если номер представлен на более чем одном языке, его указывают после основного или параллельного заглавия на соответствующем ему языке.

6.6.5 Серіальні ресурси, що входять в серію

Сериальные ресурсы, входящие в серию

6.6.5.1 Если все выпуски или части сериального ресурса, входящего в серию или подсерию, имеют один и тот же номер серии, этот номер приводят в сведениях о серии. Пример . – (Public Health Service publication ; no. 1124) Ред. коммент.: Все выпуски ежегодника Bibliography on smoking and health выходят под тем же номером серии.


6.6.5.2 Если все выпуски или части сериального ресурса, входящие в серию, имеют разные номера, в области 6 нумерацию не приводят. Нумерация может быть оговорена в области 7.

7 Область примітки

Вступ

Область примечания содержит любую описательную информацию, которая не была приведена в других областях, но считается важной для пользователей библиографических записей. Примечания уточняют и дополняют информацию в других областях и могут относиться к любому аспекту ресурса. В примечаниях также может быть приведена библиографическая история ресурса и отражена связь с другими ресурсами.

При ссылке на другой ресурс примечание должно содержать достаточно информации для идентификации этого ресурса. Многое зависит от самого ресурса и от контекста примечания. Для продолжающихся ресурсов примечание может состоять из ключевого заглавия и ISSN. В других случаях можно привести основное заглавие вместе со сведениями об ответственности или другими библиографическими сведениями.

Примечания по своей природе не могут быть перечислены исчерпывающе, но могут быть упорядочены в соответствии с областями ISBD. В дополнение к примечаниям, относящимся к конкретным областям, могут быть даны примечания к описанию ресурса, которые не связаны с конкретной областью ISBD.

За исключением специальных случаев, примечания и их порядок факультативны. Два или более примечаний могут быть объединены в одно примечание, если каталогизирующее учреждение считает это целесообразным.

Зміст

7.0 Примечания к области вида содержания и типа средства и для специфических типов материала

7.1 Примечания к области заглавия и сведений об ответственности

7.2 Примечания к области издания и о библиографической истории ресурса

7.3 Примечания к специфической области материала или типа ресурса

7.4 Примечания к области публикации, производства, распространения и т. д.

7.5 Примечания к области физического описания

7.6 Примечания к области серии и многочастного монографического ресурса

7.7 Примечания о содержании

7.8 Примечания к области идентификатора ресурса и условий доступности

7.9 Примечания о выпуске, части, итерации и т. д., на основе которых составлено описание

7.10 Другие примечания

7.11 Примечания об особенностях имеющегося экземпляра

Приписувана пунктуація

О пунктуации перед областями описания см. А.3.2. Каждое примечание отделяется от следующего точкой, пробелом, тире, пробелом (. – ). Их опускают или заменяют точкой, если каждое примечание начинают с новой строки.

Внутри примечаний рекомендуется, если возможно, соблюдать предписанную пунктуацию областей 1–6; например, заглавие отделять от сведений об ответственности пробелом, косой чертой, пробелом ( / ). Области описания ресурса внутри примечания отделяют точкой и пробелом.

Если в области примечания приводят ключевое заглавие и ISSN сериального или незаконченного интегрируемого ресурса, между ними ставят пробел, знак равенства, пробел ( = ); если приводят основное заглавие и ISSN, перед ISSN ставят запятую и пробел (, ).

Приписувані джерела

Любой источник

7.0 Примітки до області виду змісту і типу засобів і для специфічних типів матеріалу

7.0.1 Примітки до області виду змісту і типу засобу

Примечания к области вида содержания и типа средства приводят, если это считается важным для пользователей каталога. [16]

7.0.2 Примітка про бібліографічному джерелі (Стародруковані монографічні ресурси)

Примечание о библиографическом источнике дают первым. Примечание содержит ссылку в стандартной и сокращенной форме на описание ресурса в перечне старопечатных монографических ресурсов. Примечание может содержать несколько ссылок. Примеры . – Schramm, A., Bilderschmuck, v. 4, с. 10, 50 и ил.

. – ESTC S126474 При наличии информации данное примечание следует всегда давать для инкунабул и желательно давать для любой старопечатной книги.

7.0.3 Відомості про періодичність (Продовжуючі ресурси)

Примечание о периодичности сериального ресурса или периодичности обновлений интегрируемого ресурса дают, если периодичность не указана в области 1. Примеры . – Один раз в два месяца . – Нерегулярно . – Ежемесячно (выпуски за июль-август объединенные) . – Постоянно обновляется . – Четыре раза за семестр . – Каждые три недели в течение академического года . – Обновляется еженедельно Если периодичность указана в области 1, она может быть повторена в области 7, если необходимо передать дополнительную информацию. Пример . – Еженедельно (10 выпусков каждый семестр) Основное заглавие: The Mac weekly Если периодичность продолжающегося ресурса не известна, дают примечание Периодичность не известна. В примечании могут быть указаны изменения в периодичности сериального ресурса или обновлений интегрируемого ресурса. Пример . – Выходит ежеквартально с 1975, no. 1-

7.0.4 Системні вимоги (Електронні ресурси)

Примечание о системных требованиях для использования ресурса приводят в качестве первого примечания для всех электронных ресурсов прямого доступа при их наличии.

Системные требования могут включать одну или несколько технических характеристик, обычно представленных после слов Системные требования (или их эквивалента на другом языке) в следующем порядке: наименование, модель и/или номер компьютера или компьютеров; объем памяти; наименование операционной системы или систем; требования к программному обеспечению (включая язык программирования); периферийные устройства; модификации (внутренние) технических средств; код символа. Каждому системному требованию, кроме первого, предшествует точка с запятой.

Если ресурс состоит из нескольких различных физических носителей (например, мультимедийный ресурс, состоящий из электронного диска и видеодиска), отдельное примечание о системных требованиях может быть приведено, чтобы указать специальные системные требования для каждого физического носителя. Альтернативно каталогизирующее учреждение может дать одно примечание о системных требованиях для обоих физических носителей. Примеры . – Системные требования: Macintosh; как минимум 1MB; System 6.0.5 или выше; HyperCard version 1.0 или выше; жесткий диск; видеоплеер (Pioneer 2200, 4200, 6000A, 6010A, 8000); соединительный шнур RS232 (от Macintosh к видеоплееру) Ред. коммент.: Одно примечание о системных требованиях для разных физических носителей (электронный диск и видеодиск). . – Системные требования для электронного диска: Macintosh; как минимум 1MB; System 6.0.5 или выше; HyperCard version 1.0 или выше; жесткий диск; соединительный шнур (от Macintosh’а к видеоплееру) Ред. коммент.: Отдельное примечание о системных требованиях для другого физического носителя. . – Системные требования: Требуется BinHex 4.0, чтобы конвертировать бинарный файл . – Системные требования: Процессор 386SX или выше; 2MB RAM (4MB рекомендуемая); Windows 3.0 или выше; 8MB свободного места на жестком диске; VGA адаптер; цв. монитор; мышь . – Системные требования: UNIX рабочая станция с программным обеспечением Mosaic . – Системные требования: Плеер для интерактивных компакт дисков (CD-I) Philips с монитором . – Системные требования: Информация отсутствует . – Код символа: UTF-8

. – Код символа: Japanese (ISO-2022-JP)

7.0.5 Режим доступу (Електронні ресурси)

Примечание о режиме доступа приводят для всех электронных ресурсов удалённого доступа. Примечание о режиме доступа является первым примечанием, если только нет примечания о системных требованиях (см. 7.0.4). Перед примечанием приводят слова Режим доступа: (или их эквивалент на другом языке). Примеры . – Режим доступа: Lexis system. Требуется подписка на Mead Data Cen- tral, Inc. . – Режим доступа: World Wide Web. URL:http://www.un.org . – Режим доступа: Mikenet

7.1 Примітки до області заголовку і відомостей про відповідальність

7.1.1 Примітки до основної назви

7.1.1.1 Джерело основного заголовка

Если источником основного заглавия является не титульная страница, источник указывают в примечании. Примеры . – Заглавие с обложки . – Заглавие перед текстом . – Заглавие из издательского каталога . – Заглавие из: A list of maps of America / P.L. Phillips, с. 502 . – Заглавие сформулировано каталогизатором Для мультимедийных ресурсов, звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся изображений: Если источник основного заглавия не связан с ресурсом неразрывно, источник указывают в примечании. Примеры . – Заглавие с контейнера . – Заглавие из вкладыша с описанием

Для электронных ресурсов: Источник основного заглавия приводят во всех случаях. Примеры . – Заглавие с титульного экрана . – Заглавие из книги кодов . – Заглавие с этикетки диска . – Заглавие из первого вывода информации на экран . – Заглавие из заголовка TEI . – Заглавие из распечатки титульного экрана . – Заглавие из строки темы заголовка электронного сообщения . – Заглавие с домашней страницы

7.1.1.2 Примітки про варіанти заголовка

Примечания о вариантах заглавия дают, если они считаются важными для пользователей каталога. Примеры . – Заглавие корешка: Oliver! . – Латинизированная форма основного заглавия: Zolotoj telenok . – Заглавие на конверте: William Shakespeare, 1564-1964 . – Заглавие в левом поле: Ville de Aix-les-Bains, Savoie . – Заглавие обложки: Schweinfurt Stadtplan Основное заглавие на карте: Stadt Schweinfurt . – Заглавие листов за 1921-1924: Official road map of metropolitan district; 1930-1941: Greater metropolitan district; 1950-1963: Official road map New York and vicinity Ред. коммент.: Заглавие самых последних листов: New York City and vicinity. . – Заглавие из книги кодов: New Democratic Party of Ontario, 1967 . – Заглавие с контейнера: Interactive cells . – Заглавие с дополнительной титульной страницы: To the English gentrie . – Имя файла: DUB.1 . – Заглавие со второго титульного экрана: Personal finances and other ap- plications

. – Заглавие с этикетки диска: Journal of the U.S. House of Representatives Основное заглавие: Journal of the House of Representatives of the United States . – Перед заглавием: Bizmap navigator Основное заглавие: Singapore yellow pages with electronic maps . – Заглавие части выпусков также на немецком: Hobbes OS/2 archiviert Основное заглавие: Hobbes archived OS/2 . – Заглавие из заголовка окна: Antarctic Meteorology Research Center home page . – Заглавие с гравированной титульной страницы: Dittionario italiano . – Перед заглавием: "Un professionnel de l'auto vous dit ... " Основное заглавие: “Je roule sans accident!“

7.1.1.3 Розшифровка ініціальних абревіатур, акронімів і числівників в основному заголовку

Если основное заглавие представляет собой или включает в себя инициальную аббревиатуру или акроним (см. 1.1.3.3) и полная форма этой инициальной аббревиатуры или акронима не приведена в области 1 (см. 1.1.3), то полная форма может быть дана в примечании. Примеры . – Полная форма основного заглавия: Interrogation recording and location system Основное заглавие: IRLS . – Полная форма основного заглавия: Kantoor en efficiency Основное заглавие: K. en E. Если основное заглавие представляет собой или включает в себя цифры (см. 1.1.3.5), в примечании может быть указана полная форма. Пример . – Полная форма основного заглавия: Le zéro un Основное заглавие: Le 01

7.1.1.4 Зміни в основному заголовку

7.1.1.4.1 Серіальні ресурси

Значительные изменения основного заглавия сериального ресурса требуют составления нового описания (см. А.2.6). Относительно примечаний о значительных изменениях в основном заглавии сериального ресурса, которые являются результатом или причиной изменений в его библиографической истории, см. 7.2.

Примечания о незначительных изменениях в основном заглавии, имеющих место после первого или самого раннего выпуска или части, приводят вместе с номерами соответствующих выпусков или частей, если это необходимо для идентификации сериального ресурса или считается важным для пользователей каталога. Альтернативно дают примечание о том, что основное заглавие изменяется. Может быть дано общее примечание, если отдельные выпуски или части имели другое основное заглавие. Примеры . – Заглавие выпусков 1999 - : Annual report on pipeline safety Основное заглавие самого раннего выпуска: Annual report of pipeline safe- ty . – Заглавие выпусков январь 1928-июль 1952: The magazine antiques; заглавие выпусков август 1952-февраль 1971: Antiques; заглавие выпусков март 1971- : The magazine antiques Основное заглавие самого раннего выпуска: Antiques . – Заглавие отдельных выпусков: Viet-Nam bulletin Основное заглавие самого раннего выпуска: Vietnam bulletin . – Заглавие части выпусков: SLIS newsletter Основное заглавие самого раннего выпуска: Newsletter . – Заглавие томов 1995- : Tax strategies for corporate acquisitions, disposi- tions, spin-offs, joint ventures, financings, reorganizations, and restruc- turing (незначительно изменено) Основное заглавие самого раннего выпуска: Tax strategies for corporate acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures and other strategic al- liances . – Заглавие выпусков октябрь-декабрь 1995- : African woman & health Основное заглавие самого раннего выпуска: African women & health . – Заглавие незначительно изменяется

7.1.1.4.2 Інтегровані ресурси

Примечания делают о заглавиях, представленных в более ранних итерациях того же самого ресурса. Примеры – История заглавия: Australian industrial safety, health & welfare, 1979- Mar. 1996 . – Прежние заглавия: Euroinfo international (May 10, 1998); Telephone di- rectories international (Sept 9, 1999)

7.1.1.4.3 Багаточастинні монографічні ресурси

Если основное заглавие многочастного монографического ресурса изменяется в части или частях по отношению к заглавию, выбранному за основу библиографического описания, новое заглавие приводится в примечании. Пример . – Заглавие vols. 4- : Histoire de la Grande-Bretagne Основное заглавие: Histoire de l’Angleterre

7.1.2 Примітки про природу, сферу призначення або мову ресурсу застосування, формі, призначення або мову ресурсу

7.1.2.1

Если нельзя сделать вывод о природе, назначении, сфере применения, литературной, художественной или музыкальной форме из других элементов описания, может быть сделано примечание. Примеры . – Пьеса в 3 актах . – Стихи . – Диссертация (докторская) - Freie Universität Berlin, 1973 . – Компьютерная игра . – Компьютерная программа . – Программа спектаклей на сезон Основное заглавие: City Theatre . – Английские мадригалы . – Две пьесы для гитары . – Для струнного оркестра или струнного квартета . – Для 4-6 голосов . – Первоначально для фортепьяно . – Документальный фильм . – Историческая хронограмма . – Интерактивная приключенческая игра . – Электронная таблица с возможностями текстовой и графической обработки данных . – Имитационная модель экономики США, построенная на основе эконометрической модели Уортона

. –Комплексная система анализа временных рядов и построения графиков . – Программа обработки полутонового изображения . – Служба Интернет-новостей . – «Не для навигации» . – Отражает епархии . – Отражает имена/наименования владельцев зданий и другой недвижимости . – Указывает расстояние по радиусу до здания Мэрии . – Отражает также запасы полезных ископаемых Ред. коммент.: Загл. карты «Road map...”[Карта дорог...]. . – Показывает южную границу белых ночей

7.1.2.2 Примітки про мову

Примечание о языке необходимо только, если лингвистическое содержание существенно, и нельзя сделать вывод о языке содержания из других элементов описания. Примеры . – Легенда на английском, французском и немецком . – Легенда на 12 языках . – Текст на греческом, английском и немецком; географические наименования на греческом языке и на греческом языке в латинизированной форме . – Текст на английском и французском . – Предисловие на датском и английском . – Вывод на экран на французском и английском . – Текст параллельный на итальянском и французском . – Статьи на английском и японском; резюме на английском . – Текст на немецком; резюме и оглавление на русском и французском . – На азербайджанском (кириллица) . – Диалог на французском с английскими субтитрами . – Дублировано на английский . – С субтитрами

7.1.3 Примітки про паралельні назви паралельні відомості, що відносяться до заголовку

Параллельные заглавия и параллельные сведения, относящиеся к заглавию, могут быть приведены в примечании, если они не записаны в области 1. Примеры . – В выпусках за июль/август 1962 – сентябрь/октябрь параллельное заглавие на китайском: Wen hua 1966 . – В выпусках за октябрь 1975- параллельное заглавие на английском: The half-yearly law review Ред. коммент.: Параллельное заглавие на английском языке в более ранних выпусках: Law quarterly review. . – Параллельные заглавия также на четырех языках . – Параллельное заглавие на французском языке с титульного экрана: Les techniques de la prévision à court terme . – Заглавие на дополнительной титульной странице: Introduction à la langue française . – Параллельное заглавие с контейнера: The four seasons . – Сведения, относящиеся к заглавию, с контейнера: Songs of redemption Для сериальных и многочастных монографических ресурсов: Информация о параллельных заглавиях или параллельных сведениях, относящихся к заглавию, которая появляется на последующих частях сериального или многочастного монографического ресурса, может быть приведена в примечании вместе с номерами соответствующих выпусков или частей, если это считается важным для пользователей каталога. Альтернативно может быть дано примечание о том, что параллельные заглавия и/или параллельные сведения, относящиеся к заглавию, изменяются (см. 1.2.5.6, 1.3.4.9). Для интегрируемых ресурсов: Информация о параллельных заглавиях или параллельных сведениях, относящихся к заглавию, которая появляется на более ранних итерациях интегрируемого ресурса (включая информацию об отсутствии параллельного заглавия или заглавий в более ранних итерациях) может быть приведена в примечании,

если это считается важным для пользователей каталога (см. 1.2.5.6, 1.3.4.9).

7.1.4 Примітки щодо відомостей про відповідальність

Примечания о сведениях об ответственности могут включать: - сведения об ответственности, полученные вне ресурса, с контейнера или из текстового сопроводительного материала; - примечания о вариантных или полных формах имён лиц или наименований организаций, примечания о псевдонимах, примечания о лицах или организациях, которые связаны с произведением, но не могут быть включены в другие области описания (например, потому, что их функции не определены); - сведения об ответственности, относящиеся к приложениям или другому дополнительному материалу, присутствующие в ресурсе, но не в предписанном источнике информации (см. 1.4.4.4); - примечания о постановке, инструментовке и т.п. исполняемых произведений; - примечания о лицах или организациях, связанных с техническим производством, административной и консультативной деятельностью для произведения Примеры . – Предполагаемый автор Jonathan Swift . – By Voltaire . – Рисунки Gordon Davey . – Полное имя автора: Mignon Good Eberhart . – Полное наименование института: Professional Institute of the Public Service of Canada Основное заглавие: Journal of the Professional Institute . – В надзаголовке: Dept. of Defence . – Вып. [1]- составитель: Truong Ky . – Предполагаемый автор: Blaeu, по: C. Koeman. Atlantes Neerlandici, vol...., с. . – Подготовлено State Highway Dept. 1925-1948; подготовлено General Drafting Co. 1949-1955; подготовлено Engineering Services 1965; подготовлено National Survey 1961-1962; подготовлено State High- way Dept. 1963-1969; подготовлено Dept. of Transportation 1970- . – "Наземный контроль осуществлялся береговой и геодезической службой США " . – "Нанесено на карту: G. Petrie и D.P. Nicol, University of Glasgow, 1965. Полевые изыскания: 1962, и геоморфологическая интерпретация: R.J. Price в рамках проекта No 1469 Institute of Polar Studies, the Ohio State University" . – Рисунки Inigo Jones . – Подлинное имя автора: Alexander Wolcot . – На этикетке контейнера: The Schools Council . – Данные собраны при сотрудничестве с: Christiane Klapisch, École pra- tique des hautes études, Paris . – Анимация: Gary Simski ; консультант: Micro Industries . – Системный разработчик, Henry Letow ; звук, LF Acoustics . – На этикетке контейнера: Arizona Arts and Science Council . – Содержание разработали: Charles Lytle и William Surver ; дизайн видеодиска и комплекта гиперкарт: J. Mark Turner ; программирование комплекта гиперкарт: Helen Brooks . – Презентатор и эссеист: Alan Rich . – Программист: Leslie Olfson ; справочное руководство: Jean Fakourey . – Исполнено на концертном рояле “Erard” 1841 года . – Адаптация, Louis Daquin и André Cerf; диалоги, Roger Vaillant ; музыка, Jean Wiener ; звук, Lucien Legrand ; декорации, Paul Bertrand ; Madeleine Robinson (Julie Moret), Albert Préjean (Leon Bouquinquant), Roger Pigaut (Pierre Bouquinquant), Jean Vilar (The Priest) . – René Forest, виолончель (1-е -2-е произведения) ; Anton Hammer, рог (3-е произведение) ; RIAS-Sinfonietta Berlin ; David Atherton (последние 2 произведения ), Jiri Starek (остальное), дирижеры.

7.1.4.1 Зміни у відомостях про відповідальність

Для многочастных монографических ресурсов: Если в сведениях об ответственности произошли изменения после первой или самой ранней части многочастного монографического ресурса, и новая информация необходима для идентификации или считается важной для пользователей каталога, приводится примечание. Для сериальных ресурсов: Если в сведениях об ответственности на более поздних выпусках сериального ресурса произошли изменения, которые не требуют

нового описания (см. А.2.7), приводят примечание, если это необходимо для идентификации сериального ресурса или считается важным для пользователей каталога. Для интегрируемых ресурсов: Примечания о более ранних сведениях об ответственности, не присутствующих больше в текущей итерации или присутствовавших в более ранней итерации в другой форме, приводят, если это считается важным для пользователей каталога. Если изменений было много, может быть дано общее примечание. Примеры . – Предыдущий редактор: Matija Babić . – Редактор меняется

7.1.4.2 Джерело відомостей про відповідальність

Если сведения об ответственности взяты не из предпочтительного источника информации, их источник этих сведений может быть приведён в примечании. Пример . – Сведения об авторе взяты с оборота титульного листа Для старопечатных монографических ресурсов: Если сведения об ответственности расположены не непосредственно после заглавия в предпочтительном источнике информации, их местоположение указывается в примечании. Сведения об ответственности, взятые не из ресурса, приводятся в примечании вместе с источником информации. Примеры . – Имя автора вверху титульной страницы . – By Ezechiel Spanheim. Установлено по: Deutsches Anonymen- Lexikon / Michael Holzmann und Hanns Bohatta, Bd. 1, с. 409, Nr. 11863

7.2 Примітки до області видання і про бібліографічну історію ресурсу

7.2.1 Джерело відомостей про видання

Могут быть даны примечания об источнике сведений об издании или сведений об ответственности, относящихся к изданию. Для старопечатных монографических ресурсов: Если информация об издании была получена не из предписанного источника информации или из той части предпочтительного источника, который предшествует заглавию и сведениям об ответственности, источник этой информации указывают в примечании. Пример . – Сведения об издании из колофона Для электронных ресурсов: Если сведения об издании электронного ресурса взяты из источника, иного, чем источник основного заглавия, источник сведений об издании оговаривается в примечании. Примеры . – Сведения об издании из буклета . – Сведения об издании с этикетки диска

7.2.2 Зміни в області видання

Для сериальных и многочастных монографических ресурсов: Изменения в сведениях об издании, которые имеют место после первых или самых ранних выпусков или частей, послуживших основой для описания, и не требуют нового описания, приводят в примечании, если это считается важным для пользователей каталога.

Для интегрируемых ресурсов: Более ранние сведения об издании, которые больше не присутствуют в текущей итерации или присутствовали в более ранней итерации в другой форме и которые не требуют нового описания (см. А.2.7.2), приводят в примечании, если это считается важным для пользователей каталога.

7.2.3 Бібліографічна історія ресурсу

Могут быть даны примечания об описываемом издании или библиографической истории произведения. Примеры . – Впервые опубликовано: London : J. Tonson, 1747 . – Впервые опубликовано в 1965 г. . – Ранее опубликовано как: The players of Null-A, London : Dodson, 1970; впервые опубликовано как: The pawns of Null-A, New York : Street and Smith, 1948 . – Ранее выходило как: CAS 675 . – Перепечатка второго издания: London : [s.n.], 1760 . – Оттиск из: Physical review ; 2nd series, vol. 70, no. 5-6, September 1 & 15, 1946 . – Воспроизведено по карте, изданной Nicolas Berey в Париже в 1663 году . – Воспроизведение: Johannis Hevelii Uranographia totum coelum stella- tum. Gedani, 1690 . – Факсимильная репродукция первого издания: St. Omer : [s.n.], 1610 . – Факсимильная репродукция рукописного оригинала из National Map Collection, Public Archives of Canada . – На основе книги с тем же заглавием, автор: Ludwig Bemelmans . – На основе: The treasure of Franchard / by Robert Louis Stevenson . – Адаптация: Draculus. 1994 . – Пересмотренная версия диафильма, выпущенного в 1969 году под названием: Maps and atlas survey . – Отредактированная версия кинофильма 1972 года под названием: The miracle of Bali : a recital of music and dancing . – Информация с официальной карты, воспроизведенной в соответствии с Government Printer's Copyright No. 4219 9/10/69 . – Копия с оригинала из Archivo General de Indias, Sevilla . – Программа впервые выпущена Educational Software в 1994 . – Электронная версия печатной публикации, выпущенной в 1989 . – Цифровое воспроизведение публикации, вышедшей в 1522 . – Предыдущие части текста, опубликованные в 1984 и 1987, оцифрованы и доступны онлайн

. – Воспроизводит опрос, проведенный автором в 1993 . – На контейнере: Multimedia master version of the original 1985 two vid- eodisc version . – Ресурс скопирован в октябре 1996 с местной интернет-сети . – Пересмотренное издание: Mental capacity : medical and legal aspects of the aging. 1977 . – Карта основана на беспилотной аэрофотосъемке, осуществлённой в 1972 году. Проверена в 1973 . – Впервые опубликовано в: Environmental science series . – Записано в Лондоне в августе 1965 в Abbey Road, No. 1 studio

7.2.4 Зв’язки з іншими ресурсами

7.2.4.1 Переклади

Если известно, что произведение, содержащееся в ресурсе, является переводом, заглавие оригинала или, если возможно, ключевое заглавие и ISSN приводится в области 7 (см. также 1.2.4). Если известно, что перевод является переводом конкретного издания произведения со своим собственным заглавием, это заглавие приводится в первую очередь, а затем уже может быть дано заглавие перевода оригинального произведения. Если ресурс содержит несколько самостоятельных произведений, примечания о переводе могут быть включены в примечание о содержании. Для примечаний о языке заглавия см. 7.1.2.2. Для изданий ресурса, выходящих одновременно на разных языках, см. 7.2.4.3. Примеры . – Перевод: La muerte de Artemio Cruz . – Впервые опубликовано как: Five on Kirrin Island again . – Перевод: Gulliver's travels . – Заглавие оригинала: Dissertatio physica de natura et remediis fulminum . – Заглавие оригинала: North Land footprints, or, Lives on Little Bent Tree Lake; переведено с французского Ред. коммент.: Оригинальный английский текст переведён сначала на французский, а затем на хорватский. . – Заглавие оригинала: Kira kira hikaru; переведено на финский с английского перевода: Twinkle twinkle

. – Перевод: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311 Основное заглавие: Soviet radiochemistry

7.2.4.2 Репродукції

Если ресурс является точной репродукцией другого ресурса (например, факсимильное или иное фотографическое (или микро-) воспроизведение печатного документа, копия грампластинки на аудиокассете, воспроизведение кинофильма на видеоплёнке, оцифрованная версия) приводят примечание о том, что ресурс является репродукцией (см. А.2.5). Указывают заглавие оригинального ресурса, если оно отличается от заглавия репродукции, его выходные данные; также может быть указана периодичность оригинального продолжающегося ресурса. Примеры . –Репродукция ежемесячного издания, Paris : Librairie Rouquette Области 1-5: Le banquet. – Reprod. [en fac-sim.]. – No 1 (mars 1892)-no 8 (mars 1893). – Genève : Slatkine, 1971. – 23 см . – Репродукция издания, выходившего раз в месяц, позднее – раз в два месяца, Paris : H. Lemoine Области 1-5: Le pianiste : [journal spécial, analytique et instructif]. – [Reprod. en fac-sim.]. – 1 (1833/34)-2(1834/35). – Genève : Minkoff, 1972. – Портр. ; 31 см . – Факсимильная репродукция. Впервые опубликовано: London : R. Wal- ton, [1654] Область 4: London : London Topographical Society, 1898 . – Микрографическая репродукция. Впервые опубликовано: Porto : Tércio de Miranda, 1910-1932 Область 4: Lisboa : Biblioteca Nacional, 1986-1988 . – Цифровая репродукция. Впервые опубликовано: Impressa Romae : per B[ernardinum de] V[italibus], 1522 Область 4: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005 . –Микрорепродукция. Оригинальное издание: xiv, 624 с.

7.2.4.3 Ресурси, що виходять в різних виданнях

Если ресурс является одним из двух или более одновременно публикуемых изданий, отличающихся частично содержанием и/или языком, приводят

название другого издания или изданий. Если названия другого издания не имеется в распоряжении, дают общее примечание. Если ресурс выходит в большем количестве изданий, чем может быть перечислено, дают общее примечание. Примеры . – Также выходит в утреннем издании, в изданиях, обозначенных 2 и 3 звёздочками Область 2: Final edition . – Также выходит в Национальном издании Область 2: City edition . – Сведения об издании относятся к программе передач Ред. коммент.: Выходит в нескольких изданиях с одинаковым редакционным материалом; программы зависят от конкретного географического региона. . – Многочисленные издания . – Также выходит на английском и французском языках . – Английское издание публикации: Bulletin critique du livre francais = ISSN 0007-4209 Основное заглавие: New French books

7.2.4.4 Ресурси з додатками, вкладишами і т.п.

Если описываемый ресурс имеет одно или несколько приложений и/или вкладышей, может быть приведено примечание о заглавии или о ключевом заглавии и ISSN приложения и/или вкладыша. Примеры . – Приложение: Journal of the Royal Numismatic Society = ISSN 0307- 8019 Основное заглавие: Numismatic chronicle . – Приложение: Das kleine Blatt Основное заглавие: Der Kreis . – Включает текст, описывающий геологию области на английском и французском языках – Включает указатель населённых пунктов и таблицу расстояний Если приложений много, может быть дано общее примечание об их наличии.

Примеры . – Восьмое-10-е издания обновляются ежеквартальными и ежегодными кумулированными приложениями . – Многочисленные приложения

7.2.4.5 Додаток або вкладиш

Если ресурс является приложением или вкладышем для другого ресурса, приводят примечание о заглавии или ключевом заглавии и ISSN основного ресурса. Примеры . – Приложение к: Philosophical magazine = ISSN 0031-8086 Основное заглавие: Advances in physics . – Приложение к: La lettre du maire = ISSN 0395-0182 Основное заглавие: La lettre du maire (Paris). Textes et documents . – Приложение к: Der Kreis Основное заглавие: Das kleine Blatt . – Вкладыш в: Transport public = ISSN 0249-5643 Основное заглавие: Action transport

7.2.4.6 Інші зв’язки

Могут быть даны примечания о связях между описываемым ресурсом и другими ресурсами, при условии, что известны природа этой связи, заглавия или ключевые заглавия и ISSN связываемого ресурса или ресурсов. Если два или более ресурсов опубликованы вместе, каждый ресурс описывают самостоятельно; в каждом описании делается примечание о том, что этот ресурс опубликован вместе с другим. Примеры . – Публикуется вместе с: Sugar industry abstracts Основное заглавие: La sucrerie belge ... . – Публикуется вместе с: La sucrerie belge Основное заглавие: Sugar industry abstracts ... . – Vol. 4, no. 1- публикуется в: Driftwood Public Library gazette Основное заглавие: Newsletter / Friends of Driftwood Public Library Ред. коммент.: Предыдущие выпуски опубликованы самостоятельно.

. – Опубликовано вместе с: Gamla Testament. Stockholm : Rumstedt, 1812; Nya Testament. 4th ed., Stockholm : Rumstedt, 1811. Оба издания вышли также самостоятельно.

7.2.4.7 Зв’язки між продовжуючими ресурсами

7.2.4.7.1 Продовження

Если продолжающийся ресурс является продолжением другого продолжающегося ресурса, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN предшествующего ресурса после слова Продолжает: (или его эквивалента на другом языке). Пример . – Продолжает : Monthly Scottish news bulletin = ISSN 0307-5273 Основное заглавие: Pointer Если продолжающийся ресурс продолжается другим продолжающимся ресурсом, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN последующего ресурса после слова Продолжено: (или его эквивалента на другом языке). Пример . – Продолжено: Annual report of the General Manager – Transport Depart- ment, Glasgow Corporation = ISSN 0308-4140 Основное заглавие: Report of the General Manager for the year ... / presented to the Glasgow Corporation Transport Committee

7.2.4.7.2 Об’єднання

Если продолжающийся ресурс является результатом слияния двух или нескольких других ресурсов, то в примечании приводят заглавия или ключевые заглавия и ISSNы предшествующих продолжающихся ресурсов после слова Объединило: (или его эквивалента на другом языке). Примеры . – Объединило: British abstracts. B 1, Chemical engineering, fuels metallur- gy, applied electrochemistry and industrial inorganic chemistry = ISSN 0365-8740; и: British abstracts. B 2, Industrial organic chemistry = ISSN 0365-8929 Основное заглавие: Journal of applied chemistry. Abstracts . – Объединило: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; и: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529

Основное заглавие: Nordia tiedonantoja / Oulun yliopiston maantieleen lai- tos . – Объединило: Emmenthaler Blatt; и: Neue Berner Zeitung Основное заглавие: Berner Zeitung Если продолжающийся ресурс объединился с одним или несколькими продолжающимися ресурсами, чтобы сформировать новый продолжающийся ресурс, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN каждого из этих других продолжающихся ресурсов после слов Слилось с:, а потом и образовало (или их эквивалент на другом языке) и заглавие нового ресурса. Примеры . – Слилось с: Journal of the British Ceramic Society = ISSN 0524-5133; и образовало: Transactions and journal of the British Ceramic Society = ISSN 0307-7357 Основное заглавие: Transactions / British Ceramic Society . – Слилось с: Gran via; и образовало: Revista Gran via de actualidades, artes y letras Основное заглавие: Revista de actualidades, artes y letras . – Слилось с: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529; образовало: Nordia tiedonantoja (1995) = ISSN 1238-2078 Основное заглавие: Nordia tiedonantoja. Sarja A и . – Слилось с: L'exportation en pratique; и образовало: Commerce extérieur Suisse Основное заглавие: Euro centre Suisse

7.2.4.7.3 Поділ або виділення

Если описываемый продолжающийся ресурс является новым ресурсом, возникшим в результате разделения одного продолжающегося ресурса на два или более, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN предшествующего продолжающегося ресурса, из которого он выделился, после слов Продолжает частично (или их эквивалент на другом языке). Пример . – Продолжает частично: Proceedings – Institution of Mechanical Engi- neers = ISSN 0020-3483 Основное заглавие: Proceedings / Institution of Mechanical Engineers. Part 2

Может быть приведена информация о других продолжающихся ресурсах, образованных в результате разделения. Если продолжающийся ресурс разделяется на два или более продолжающихся ресурсов, то в примечании приводят заглавия или ключевые заглавия и ISSNы последующих продолжающихся ресурсов после слов Разделилось на (или их эквивалент на другом языке). Примеры . – Разделилось на: Comparative biochemistry and physiology. A, Compara- tive physiology = ISSN 0300-9629; и: Comparative biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistry = ISSN 0305-0491 Основное заглавие: Comparative biochemistry and physiology . – Разделилось на: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; и: Nor- dia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529 Основное заглавие: Nordia tiedonantoja / Pohjois-Suomen maantieteellinen seura Если продолжающийся ресурс выделился из другого продолжающегося ресурса, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN продолжающегося ресурса, из которого он выделился, после слов Выделилось из: (или их эквивалента на другом языке). Пример . – Выделилось из: Boekengids Основное заглавие: Jeugdboekengids

7.2.4.7.4 Поглинання

Если продолжающийся ресурс поглотил один или несколько продолжающихся ресурсов, сохранив при этом свое собственное заглавие, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN каждого поглощенного продолжающегося ресурса после слова Поглотило: (или его эквивалента на другом языке). Примеры . – Поглотило: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915 Основное заглавие: Philosophical magazine . – Поглотило: Panorama congiunturale Основное заглавие: Notizie economiche UBS

Если продолжающийся ресурс был поглощен другим продолжающимся ресурсом, то в примечании приводят заглавие или ключевое заглавие и ISSN поглотившего продолжающегося ресурса после слова Поглощено: (или его эквивалента на другом языке). Примеры . – Поглощено: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667 Основное заглавие: Marketing forum . – Поглощено: Journal d'agriculture suisse Основное заглавие: Le cultivateur de la Suisse romande Дату поглощения включают в примечание, если это считается важным для пользователей каталога. Примеры .– Поглотило в 1827: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915 Основное заглавие: Philosophical magazine . – Поглощено в 1975: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667 Основное заглавие: Marketing forum

7.2.4.7.5 Серії з підсеріями

Если сериальный ресурс имеет подсерии с самостоятельными заглавиями, то в примечании может быть дано заглавие или ключевое заглавие и ISSN каждой подсерии. Пример . – Подсерии: Cuadernos de geohistoria regional; Cuadernos de investigación social Основное заглавие: Documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y Cien- cias Если подсерий много, может быть дано общее примечание об их существовании. Пример . – Многочисленные подсерии

7.2.4.7.6 Підсерії

Если описываемый сериальный ресурс является подсерией, информацию об основной серии дают в области 6, а не в области 7.

7.3 Примітки до специфічної області матеріалу або типу ресурсу

7.3.1 Математична основа (картографічні ресурси)

Может быть дано примечание с математическими или картографическими сведениями, дополняющими или уточняющими данные в области 3. Примеры . – "Данная карта построена с использованием специальной системы проекций, которая дает эффект перспективы, при этом ближайшая область озера остается в масштабе" . – Масштаб оригинала ок. 1:1 300. Ред. коммент.: Для увеличенной копии аэрофотоснимка. . – Ориентировано по северу вправо . – Нулевые меридианы: Ферро и Париж . – Кривая отклонения Меркатора” масштаба: “Статутные мили, проекция . – Рельеф отображён контурами, штриховкой и плавным цветовым переходом . – Рельеф и глубины отображены контурами . – Рельеф отображён графически и штриховкой. Глубины отображены отметками и контурами . – "Ekvidistance 50 m" . – Отметки глубин в морских саженях (фатомах)

7.3.1.1 Для звёздных карт первым примечанием к области математической основы является примечание о величине звёзд. Приводят слова предельная величина звёзд или их эквивалент на другом языке, а затем число, максимальное значение которого может быть 22. Пример . – Предельная величина звёзд 3,5

7.3.1.2 Для изображений, полученных с помощью фотографирования и дистанционного зондирования, первым примечанием к области математической основы является примечание, относящееся к этому типу ресурса. Примеры . – f6.016 дюймов, высота (ориг.) 8 000 футов

Ред. коммент.: Для увеличенного аэрофотоснимка. . – f5.944 дюймов, высота 12 000 футов . – MSS Bands 3 and 4 Ред. коммент.: Для изображения, дистанционного зондирования.

7.3.1.3 Цифрові картографічні ресурси

Данные, которые не вошли в область 3, например, о цифровом графическом представлении, могут включать сведения о методе цифрового графического представления, например, о системе косвенных ссылок (т. е. о типах географических объектов, схемах адресации или других способах отсылки к местоположению), а также о топологическом уровне, геопространственных координатных данных (системе координат, геодезических данных) с дополнительной информацией о качестве данных, структуре слоёв, форме подачи материала, геодезии и т. д. Тип данных (например: растр, вектор, точка), тип объекта (например, точка, линия, полигон, пиксель), количество объектов, используемых для представления пространственной информации и название формата (например, информация о цифровой передаче) могут быть указаны для электронных ресурсов. Тип данных. Оговаривают прямой метод презентации (т. е. систему объектов), используемый для представления пространства в электронном ресурсе (например: растр, вектор, точка). Тип объекта. Указывают специфический тип точки, растра и/или вектора типов объектов, используемый в электронном ресурсе. Несколько типов разделяют запятой. Число объектов Число точек/векторов. Указывают количество точечных или векторных объектов или объектов каждого типа в электронном ресурсе. Число растровых объектов. Указывают количество строк x столбцов x вокселов (по вертикали) в растровом электронном ресурсе. Количество строк и столбцов используют для прямоугольных растровых ресурсов. Вокселы используются для прямоугольных объемных растровых ресурсов.

Формат. Указывают название формата и версию, в которой электронный ресурс сохранен. Примеры Point : entity point Vector : network chains, non-planar graph Raster : pixel Raster : pixel ; TIFF Vector : point, line, polygon ; ARC/INFO export, version 1.0 Vector : edge (70) . – Привязка к местности : 100-летняя граница поймы ; 500-летняя граница поймы . – Географическая система: координаты ; десятичные градусы . – Североамериканская система координат 1927 года : эллипсоид Кларка 1866 (большая полуось: 6378206.4 ; знаменатель коэффициента сжатия: 294.98) . – Формат представления: SUF2, DGN (microstation format), DXF, DWG (AutoCad format) ; 9-дюймовая катушка с магнитной лентой, Exabite (кассета 8 мм) ; мелкие файлы на диске . – Конечный результат на 31-12-1992: Лист 9W, 9O, 14W, 14O, 15W, 19W, 19O, 20W (excl. Texel) ; вывод по листам или по их частям . – Структура: Все линейные сегменты в находятся между узлами и идентифицируются с помощью своих кодов ; полигоны (объекты) кодируются по центроиду Разрешение для электронных ресурсов может быть указано с помощью размера в метрах наименьшего различаемого в данных объекта (обычно размер пикселя или дистанция вертекса). Примеры . – Разрешение: 1 пиксель = 20 м . – Разрешение: минимальная дистанция между смежными вертексами: 5 м на местности

7.3.2 Відомості про музичний формат (форма викладу нотного тексту) (ноти)

Примечания к сведениям о музыкальном формате могут содержать информацию об особенностях или изменениях в разных частях ресурса Пример . – Лютневая табулатура и линейная нотация на противолежащих страницах.

7.3.3 Нумерація (ресурси, що продовжуються)

7.3.3.1 В примечании может быть приведена информация о нумерации, которая не была дана в области 3, или причина пропуска данной информации (например, ненумерованная серия) Примеры . – Перерыв в издании: 1939-1945 . – Ненумерованная серия

7.3.3.2 Если описание сделано на основе промежуточного выпуска или части сериального ресурса, может быть дано примечание о номере первого выпуска или части. Если публикация сериального ресурса остановлена, но на момент составления описания последнего выпуска или части нет в распоряжении, может быть дано примечание о номере последнего выпуска или части (см. 3.3). Примеры . – Издается с: Vol. 1, no. 1 (1972) . – Прекращен на: Vol. 1, no. 6 (Oct. 1974) . – Издается с: No. 1, опубликован в 1968 г. . – Прекращен на вып. за 1982 г. . – Издается с: Vol. 1, no. 1 (May 1974) ; прекращен на: Vol. 1, no. 6 (Oct. 1974) . – Издается с 1962 и прекращен в 1975

7.3.3.3 Если описывают приложение или вкладыш, зависящие от основного сериального ресурса, может быть дано примечание о нумерации основного сериального ресурса. Пример . – No. 1 (1983) приложения соответствует 10. évf., 1. sz. (1983) основной публикации Основное заглавие: Kulpolitika. English-language supplement

7.3.3.4 Также могут быть даны примечания о сложной или нестандартной нумерации, не приведенной в области нумерации, или о любых других особенностях нумерации, которые считаются важными для пользователей каталога (см. 3.3). Примеры . – Vol. 29, no. 3-vol. 39, no. 2 пропущены в нумерации . – Нумерация начинается с No 1 каждый год

7.4 Примітки до області публікації, виробництва, поширення і т.д.

7.4.1 Примечания к области публикации, производства, распространения и т. д. могут включать информацию о других издателях, производителях, распространителях и т. д. ресурса; примечания об изменениях в сведениях о публикации, производстве или распространении и т. д.; о нерегулярности и дополнительные даты. Примеры . – Издано также в Коломбо издательством Ceylon University Press . – В сведениях о привилегии издатель назван как: Sulpice Sabon . – Дата в колофоне: 1723 . – Дата дана в виде хронограммы . – Введён в Stationers' Register, 22 июля 1587 . – Vol. 4 издан в 1939 г., vol. 5 в 1946 г. . – Первоначальные выходные данные заклеены этикеткой, на которой: C.F. Peters, Frankfurt, London, New York . – Распространитель в Великобритании: EAV Ltd., London . – Выходные данные на этикетке, прикреплённой к контейнеру: Taftville (Conn.) : MCD Software Associates . – Распространитель руководства пользователя: American Political Sci- ence Association, Washington, D.C. . – Дата на этикетке диска: cop. 1992 . – Дата на руководстве: 1994 . – Место издания “Cosmopoli” вымышленное; установлено как Frankfurt a.M. по изданию : Die falschen und fingirten Druckorte / E.O. Weller, Bd. 1, с. 285 . – Место издания сформулировано каталогизатором на основе анализа типографского материала

. – Vol. 1 издан в 1561 ; vol. 2 - 1564 ; .; vol. 3 - 1562 ; .; vol. 4 - 1560 Область 4: 1560-1564 . – No 1 издан в г. 2006; дата издания по No 2 Область 4: 2005- Для старопечатных монографических ресурсов: Если информация об издании, производстве, распространении и т. д. была получена не из предписанного источника информации, источник информации указывают в примечании. Пример . – Имя издателя из колофона . – Thomas Saint работал в Ньюкасле-на-Тайне приблизительно с 1769 по 1788. Источник: Dictionary of the printers and booksellers who were at work in England, Scotland and Ireland from 1726 to 1775 / H.R. Plomer, 3, с. 221

7.4.2 Зміни в області поширення і т. д.

Для сериальных и многочастных монографических ресурсов Изменения в месте издания и/или имени издателя, которые имеют место после первого или самого раннего выпуска или части, приводят в примечании вместе с номерами соответствующих выпусков, если это считается важным для пользователей каталога. Если произошло много изменений, может быть дано общее примечание (см. 4.1.15, 4.2.13). Примеры . – Опубликовано: Redwing [sic] (Minn.), 1864-1865; Le Sueur, Minn., 1865 Выходные данные меняются Для интегрируемых ресурсов Более ранние места издания и/или имена издателей, которые больше не присутствуют в текущей итерации или присутствовали в другой форме в более ранней итерации, приводят в примечании, если это считается важным для пользователей каталога (см. 4.1.15, 4.2.13). Пример . – Опубликовано: New York : McGraw-Hill, 1974-1975; South Hackensack (N.J.) : F.B. Rothman, 1976-1978

7.5 Примітки до області фізичного опису

7.5.1 Додаткові фізичні характеристики

Примечания к области физического описания могут включать дополнительное физическое описание ресурса помимо формальных сведений в области 5, а также сведения об отдельных физических особенностях. Могут быть даны примечания о сопроводительном материале или физические характеристики предшествующих итераций интегрируемого ресурса. Примеры . – Обороты листов пустые Ред. коммент.: Листы пронумерованы с обеих сторон. . – Листы отпечатаны с обеих сторон Ред. коммент.: Листы пронумерованы только с одной стороны. . – Тома нумерованы: 1, 2A, 2B, 2C, 3 . – Страницы также нумерованы: 321-401 . – Карта на линованной бумаге . – Иллюстрации раскрашены от руки . – Напечатано на бескислотной бумаге . – Титульная страница напечатана черным и красным цветом . – Водяной знак: C & I Honig . – В конверте с заглавием на клапане . – Включена необязательная партия виолончели . – Диск отштампован на прямоугольной поверхности, 20 x 20 см . – Контейнер: 32 х 36 х 16 см . – Размеры листов: 24 x 48 см, 16 x 42 см, 16 x 28 см . – Размер печатной зоны 30 x 46 см . – Высота в собранном состоянии: 114 см . – Анимированные прозрачные плёнки для просмотра с помощью Photo Motion Activator

. – Видимый с использованием лампы накаливания . – Проецируется с помощью лазерного луча . – Электронная адаптация для имитации стерео . – Синхронизировано со стандартом USPEC 2 . – Синхронизировано с помощью импульсов Philips N2209/LFD3442 . – Текст стихов напечатан на конверте . – Листы иллюстраций: акватинта или гравюры на меди . – Выпущено в 2 vol., 8th ed.-10th ed.; в 3 vol., 11th ed.-15th ed.; в 4 vol., 16th ed.-20th ed.; в 5 vol. 21st ed.- . – Объем ресурса: мастер-копия (113.776 KB) ; рабочий экземпляр (5.631 KB) . – Цифровые и аналоговые записи на английском и немецком . – Неподвижные изображения, сжатые с помощью JPEG . – Документация: Comprehensive occupational health nursing preparation / principal investigator, Daniel Murphy. Houston, TX : Data Health Nursing Publishers, cop. 1994. ISBN 0-87301-605-6 Ред. коммент.: Сопроводительный материал для электронного ресурса удалённого доступа. Для старопечатных монографических ресурсов: Могут быть отмечены листы иллюстраций или вкладышей, включенных в общую нумерацию листов или страниц ресурса. Пример . – 12 л. ил., включенных в пагинацию или . – 12 л. ил., включенных в пагинацию как с. 5-6, 11-12, 19-20, 29- 30, 39-40, 49-50, 59-60, 69-70, 79-80, 89-90, 99-100, 109-110 Указывают количество строк на странице и используемый шрифт, если это помогает идентифицировать печатника или важно для пользователей каталога. Пример . – 24 строки на странице; шрифт 24G Физическое описание ресурса, включая список сигнатур, приводят, если это считается важным для пользователей каталога. Может быть приведена полная коллация в соответствии

с записью в стандартном справочном источнике (см. Приложение С). Можно отметить экземпляр или экземпляры, на которых основана коллация. Примеры . – Сигнатуры: A- K 4 . – Коллация: 8vo: A-H4; 32 л.: с. [1-2] 3-62 [63-64]; $3(-H3) подписаны. H4 пустая . – Коллация: a 2 A-L 4 M 2 . На основе экземпляра x из коллекции y

7.5.2 Інші доступні фізичні формати

Если ресурс доступен на различных физических носителях или в разных форматах, может быть сделано примечание. Примеры . – Вып. 46- доступны онлайн . – Имеются версии 8 мм и 16 мм . – Выпущено также на стеклянных слайдах . – Выпущено также для устройств, совместимых с IBM PC и PC . – Доступно также в версиях ASCII и PostScript . – Доступно в форматах PDF и HTML . – Доступно на: http

7.6 Примітки до області серії і багаточастинного монографічного ресурсу

7.6.1 Примечания к области серии и многочастных монографических ресурсов могут включать информацию о серии или о многочастном монографическом ресурсе, в котором ресурс был выпущен (см. область 6), и примечания о редакторах серии. Примеры . – Номер в основной серии: 244 . – Редактор серии: Samuel Johnson . – Все выпуски в серии пронумерованы: 10, 20, 30 и т. д.

Для старопечатных монографических ресурсов: Если информация о серии получена не из предписанного источника информации, источник информации указывают в примечании. Пример . – Сведения о серии с оборота титульного листа

7.6.2 Если ресурс опубликован в подсерии с тематическим заглавием, которое приведено в области 6, заглавие и ISSN основной серии могут быть приведены в примечании. Если ресурс опубликован в подсерии с зависимым заглавием, которое приведено в области 6 вместе с основной серией, ISSN основной серии может быть дан в примечании (см. 6.5.2). Примеры . – Основная серия: Department of State publication . – ISSN основной серии: ISSN 0342-2259

7.6.3 Если ключевое заглавие серии или подсерии отличается от основного заглавия серии или подсерии, может быть дано примечание.

7.7 Примітки про зміст

7.7.1 Примечания о содержании могут включать перечень содержания и примечания о других включениях, таких как указатели, вкладыши, библиографии, дискографии и т. д. Если длительность отдельных произведений для аудиовизуальных материалов указывают в примечании о содержании, то её приводят сразу после библиографического описания. Для общих примечаний о природе и сфере применения содержания ресурса см. 7.1.2

7.7.2 Перелік вмісту

В примечании могут быть приведены заглавия и другие сведения о произведениях, содержащихся в ресурсе с общим заглавием (см. 1.1.4.3). Примеры

. – Содержание: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John Whiting . – Содержание: The L-d's address to K.G.II. The K-'s answer. A new ballad . – Содержание: Voluntary I and Te Deum ; Voluntary and Jubilate . – Содержание: Trap and guess ; Bumblebug ; Hidden treasures . – Содержание: CD-ROM data (1:29) ; The young person's guide to the or- chestra (16:27) ; Extra audio examples (55:43) . – Содержание: Les secteurs sanitaires ; Ensemble des médecins spécialistes libéraux par secteur sanitaire au 1.1.1979 ; Evolution de la densité des médecins libéraux par secteur sanitaire du 1.1.1976 au 1.1.1979 . – Содержание: The fourth millenium / Henry Brant (9 мин). Music for brass quintet / Peter Phillips (14 мин) . – Содержание: Getting ahead of the game (81 кадр) ; Decisions, decisions (55 кадров) ; Your money (72 кадра) ; How to be a loser (65 кадров) ; The law and your pocketbook (70 кадров) ; The all-American consumer (63 кадра) . – Содержание: Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 / Wolfgang Amadeus Mozart (29 мин). Klarinettenquintett B-Dur, op. 31 / Carl Maria von Weber (24 мин 14 с) Для многочастных монографических ресурсов: Перечень содержания может включать обозначения, заглавия, сведения об ответственности, сведения об объеме и т. д. отдельных физических единиц, составляющих многочастный монографический ресурс. Примеры . – Содержание: Vol. 1. A midsummer night's dream ; Vol. 2, Henry IV . – Содержание: Pt. 1, The fellowship of the ring ; Pt. 2, The two towers ; Pt. 3, The return of the king . – Содержание: Cohort file 1, Mature men (45-59 yrs.) ; Cohort file 2, Mature women (45-59 yrs.) ; Cohort file 3, Young boys (14-24 yrs.) ; Cohort file 4, Young girls (14-24 yrs.) . – Содержание: 1, Mixmatch / J. Broady and L.M. Tiems. Ollie the otter / Dana Brynner . 2, Capture the play / Paul Edelstein. Winner take all / Jennifer Drake. . – Содержание: 1, 1985-1989 ; 2, 1990-1995

. – Содержание: Pt. 1, The cause of liberty (24 мин) ; Pt. 2, The im- possible war (25 мин) Для многоуровневого описания см. Приложение A.

7.7.3 Примітки про інших включених

Могут быть даны примечания о библиографиях, указателях и других частях ресурса, если это считается важным для пользователей каталога. Примеры . – Включает текст Закона об азартных играх 1913 года . – Включает ссылки на обзоры демографических данных в США . – Включает также кинохроники о торжественном выносе знамени . – Библиография: с. 291 . – Дискография: с. 291 . – Список фильмов: с. 323-327 . – Включает: Bibliography of Northwest materials . – Включает список работ для дальнейшего изучения . – Включает указатель . – Включает указатель песен . – Указатели: Vols. 1-25 (1927-1951) in vol. 26, no. 1 . – Резюме на английском: с. 143-146 Для картографических ресурсов:

В примечании могут быть приведены описания вкладок, иллюстраций, профилей и аналогичных изображений. Примеры . – Вкладки: три карты: Structural regions ; Topographical regions ; Erosional and depositional regions. Масштаб 1:170 000 000 ок. 10 x 24 см каждая . – Районы Северного и Южного полюсов на полярной проекции 8 см в диаметре каждый, в левом и правом нижних углах . – Иллюстрации: Декоративный текст в картушах в левом верхнем углу; народы мира и аллегорические образы Европы, Азии, Африки и Америки образуют рамку карты

. – Включает описательный указатель, текст, цветные иллюстрации, изображающие виды буев, кораблей, маяков, рыб, птиц, морских водорослей, актиний, кораллов и 9 карт местности . – Врезки в масштабе 1:50 000: Paris, Madrid, Bern, Amsterdam, London . – Вкладки с указателями: Plant City, Brandon Area, Apollo Beach, Del Webb's Sun City Center . – Включает врезки для районов Ливерпуля и Ноттингема, 3 предлагаемых туристических маршрута, таблицу расстояний, текст и рекламу . – Поперечные сечения A-B; C-D и E-F вдоль нижнего края . – Включает блок-диаграмму района, представленного на карте . – Включает сборную таблицу смежных листов карт .– На обороте: New map of South Hadley, Mass. Масштаб 1:15 000 . – Карты 18 дорожных перекрестков в Mahoning County и карты: Craig Beach, Sebring, Beloit, Canfield, Poland, New Middletown, Washingtonville, Lowellville, Stouthers, Campbell и Youngstown с указателем улиц на обороте . – Текст, указатели, цветные иллюстрации, список туристических баз и радиостанций, длина дорог в милях, карта автомагистралей с контролируемым въездом, иллюстрированная карта, карта исторических мест и карты дорог местного значения на обороте некоторых листов карт

7.8 Примітки до області ідентифікатора ресурсу і умов доступності

7.8.1 Примітки, що відносяться до ідентифікатора ресурсу і умови доступності

Примечания, относящиеся к идентификатору ресурса и условиям доступности, могут включать примечания об ограниченном тираже, выпуске или об ограниченном распространении. Примеры . – 250 печатных экземпляров . – Издание, вышедшее ограниченным тиражом из 20 подписанных и нумерованных экземпляров . – Издание из 75 экземпляров, продаже не подлежит . – Демонстрационный вариант, вышедший ограниченным тиражом

. – Программы общего пользования


7.8.2 Примітки про палітурку

Могут быть даны примечания об издательском переплете. Для примечаний об индивидуальных переплетах см. 7.11. Пример . – Первые 25 экземпляров в кожаном переплете

7.9 Примітки про випуск, частину, ітерацію і т. д., на основі яких складено опис

Могут быть даны примечания о выпуске, части, итерации, которые послужили основой для описания. Если описание сериального или многочастного монографического ресурса не основано на первом опубликованном выпуске или части, в примечании указывают номер или часть, которые послужили основой описания. Для сериальных ресурсов: Номер записывают в форме, которую он имел бы в области 3. Пример . – Описание основано на: Vol. 3, no. 3 (May/June 1975) Если номер последнего выпуска или части не указан в области 3 (см. 3.3.7), может быть дано примечание о последнем учтенном выпуске или части. Пример – Последний учтенный выпуск: Nr. 43 (Mai 2001) Для ненумерованных монографических серий: Если составляется самостоятельное описание на ненумерованную монографическую серию, дают примечание о самом раннем учтенном выпуске, а также дату его издания, производства, распространения и т. д. Если были использованы также другие выпуски, и среди них может быть установлен самый последний, сведения об этом выпуске и дату издания также указывают. Примеры . – Описание основано на: The wood demon / by Anton Pavlovich Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and Frank Dwyer, 1993.

. – Последний учтенный том: Ibsen : four major plays / translated by Rick Davis and Brian Johnson, 1995 Для интегрируемых ресурсов: Если описание не основано на первой итерации, дают примечание о последней итерации, использованной при подготовке описания. Пример . – Описание основано на: 1994 ed., включая обновление 10 Для электронных ресурсов удалённого доступа: В примечании указывают выпуск или итерацию, которые послужили основой для описания электронного ресурса удалённого доступа, наряду с датой, когда ресурс был просмотрен. Примеры . – Описание основано на итерации, просмотренной 12 окт. 2006 . – Описание основано на No. 3 (2004), просмотрено 2 февр. 2005 . – Описание основано на версии, датированной: Oct. 4, 1997 13:22:11 . – Описание основано на домашней странице (просмотрено 28 февр. 2003, последнее обновление 8 янв. 2002)

7.10 Інші примітки

7.10.1 Могут быть даны любые другие примечания, которые касаются специализированного материала или считаются важными для пользователей каталога. Для нотных ресурсов: Примеры . – Продолжительность: 123 мин . – Клавишная табулатура . – Графическая нотация . – Тоническая соль-фа нотация


7.10.2 Примітки, що містять анотацію

Аннотация представляет собой фактическую, не содержащую оценок статью о теме ресурса. В качестве формулировок в примечании могут быть использованы сведения, имеющиеся в ресурсе, на его контейнере или в текстовом сопроводительном материале. Также может быть включена информация об использовании специальных методов или процессов. Примеры . – Cцены пьесы «Julius реальной постановки Caesar» иллюстрируются фотографиями . – Используется анимация для описания циклоид и их применения и для того, чтобы показать, как их свойства могут быть использованы для объяснения устройства роторного двигателя Ванкеля . – Используется замедленная киносъемка для иллюстрации роста кристалла . – Ситуации при совершении покупок в супермаркете и универсальном магазине используются для иллюстрации основных понятий арифметики, включая сложение, вычитание, умножение и деление. Предлагаются задания и упражнения для закрепления материала . – Приводится информация о государственных служащих высшего ранга в федеральных агентствах США, включая персональную характеристику, образование и профессиональную мобильность . – Интерактивный мультимедийный ресурс для изучения анатомии человека. Пользователи могут выбирать переднюю, заднюю, медиальную или боковую проекцию, в нескольких оболочках, а также выбирать анатомический пол и этническую принадлежность

7.10.3 Примітки про використання або призначення

Примечания об использовании или назначении, которые обычно берут из сведений, представленных в ресурсе, предоставляют не содержащую оценок информацию о потенциальном или рекомендуемом использовании ресурса и/или о предполагаемой аудитории. В этих примечаниях также могут быть оговорены ограничения в использовании ресурса. Примеры . – Для 3–6-летнего возраста . – Для служебного использования правоохранительных органов

. – Предназначено для специалистов в пространственных данных (географов, метеорологов и т. д.) области анализа проектировщиков, . – Для старшеклассников со знанием алгебры . – Ресурс закрыт до января 2010 . – Только для сотрудников библиотеки

7.10.4 Примітки про номери

Номера или идентификаторы, которые относятся к ресурсу, но не были приведены в области 8, могут быть даны в примечании. Примеры . – Дополнительный номер на этикетке: A-096 . – На контейнере: M1 527 . – ICPSR study No 0003 . – ISRC FR-Z03-91-01231

7.11 Примітки про особливості наявного екземпляра

Могут быть даны примечания об особенностях имеющегося экземпляра. Они могут включать примечания о физических особенностях экземпляра, примечания о приплетенных экземплярах, примечания о происхождении и примечания о работе с экземпляром. Примеры . – Рукописные заметки автора . – Подписано композитором . – Дефектный экземпляр: отсутствует обложка и титульная страница . – Экземпляр раскрашен вручную . – Экземпляр No 11 из 50 подписанных и пронумерованных экземпляров . – Дефект: отсутствуют восточная часть и юго-западный угол . – Иллюстрации раскрашены от руки . – В картонном переплете с надписью на корешке: Poems of Gay . – В тисненом пергаментном переплете . – Листы I5-6 вплетены между h3 и h4 . – Дефект: отсутствуют листы 12-13 (b6 и cl); без последнего пустого листа (S8)

. – Сплетено с: The Boston Ebenezer. Boston : printed by B. Green & J. Al- len, for Samuel Phillips, 1698; The cure of sorrow. Boston : printed by B. Green, 1709 . – Сплетено с: The whole booke of Psalms ... 1635 (STC 2661.5); The booke of common prayer ... 1633 (STC 16395) . – Сплетено как No 2 вместе с 16 другими брошюрами . – Надпись на внутренней стороне верхней крышки переплета: Theodo- rinis ab Engelsberg . – Титульная страница отреставрирована Для электронных ресурсов: Могут быть даны примечания о локально присвоенном имени файла или о дате, когда содержание ресурса было скопировано из другого источника или на другой источник. Примеры . – Имя локальных данных: RBBIT.1 . – Имя локального файла: MENSAT . – Ресурс скопирован в окт. 1996 г. из локальной сети

8 Область ідентифікатора ресурсу і умов доступності

Вступ

Область идентификатора ресурса и условий доступности включает идентификатор ресурса, ключевое заглавие и условия доступности. Определения элементов даны в словаре.

Идентификатор ресурса – это номер или буквенно-цифровое обозначение, связанное с ресурсом и идентифицирующее его в соответствии с международным стандартом, как, например, Международный стандартный номер книги или Международный стандартный номер сериального издания, либо обозначение, присвоенное издателем.

Если ресурс имеет более одного идентификатора, и это считается важным для пользователей каталога, то чтобы записать более одного идентификатора, область может быть повторена. Ресурс может иметь более одного идентификатора по разным причинам, например, (а) если он выпущен в нескольких форматах или средствах, или несколькими издателями, производителями, распространителями и т. д., либо (b) если он имеет идентификатор, относящийся к отдельной части, а также идентификатор, относящийся к группе в целом, частью которой он является.

В обоих случаях первым указывают идентификатор, который непосредственно связан с описываемым ресурсом. Другие идентификаторы (например: для других форматов, для группы в целом, для других издателей) указывают после него путём повторения области.

Присутствующие в ресурсе идентификаторы, которые относятся к его библиографической истории (например, ISBN для более ранних изданий, торговая марка и номер предыдущего выпуска звукозаписи) не приводят в области 8. Они могут быть указаны в области 7, если это считается важным для пользователей каталога.

Зміст

8.1 Идентификатор ресурса

8.2 Ключевое заглавие (Продолжающиеся ресурсы)

8.3 Условия доступности

Приписувана пунктуація

A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2

B. Ключевому заглавию предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ).

C. Условиям доступности предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ).

D. Пояснения, добавляемые к идентификатору или условиям доступности, заключают в круглые скобки ( ( ) ). Если пояснений несколько, между ними ставят пробел, точка с запятой, пробел ( ; ).

E. Перед каждыми последующими сведениями об идентификаторе и условиями доступности ставят точку, пробел, тире, пробел (. – ), если только области не отделены чётко с помощью абзацев, полиграфического оформления или отступа. В этом случае точку, пробел, тире, пробел можно опустить или заменить точкой в конце предыдущей области.

Образцы пунктуации

. – ISBN . – ISBN (пояснения). – ISBN (пояснения) : условия доступности . – ISBN (пояснения) : условия (пояснения) : условия доступности доступности. – ISBN . – ISBN : (пояснения ; пояснения); . – ISBN : условия доступности (пояснения) . – ISBN : условия доступности . – Условия доступности . – ISSN = Ключевое заглавие . – ISSN = Ключевое заглавие : условия доступности . – ISSN = Ключевое заглавие : условия доступности (пояснения) . – Номер доски (пояснения) : условия доступности . – Издательский номер (пояснения) : условия доступности . – ISMN . – ISMN (пояснения). – ISMN : условия доступности . – Фирменный знак и фирменный (пояснения) : условия доступности

Приписувані джерела

Любой источник

8.1 Ідентифікатор ресурсу

8.1.1 Идентификатор приводят, если он известен и считается важным для пользователей каталога.

8.1.2 Стандартный идентификатор указывают в соответствии с соответствующим стандартом. Перед стандартным идентификатором приводят общепринятые аббревиатуры ISBN, ISSN, ISMN и т. д. Примеры . – ISBN 978-952-92-0267-6 . – ISBN 0-7131-1646-3 Ред. коммент.: Старый десятизначный ISBN. . – ISSN 0075-2363 . – ISMN 979-0-3217-6543-6 . – URN:NBN:se:uu:diva-4321 . – doi: 10.1000/1 . – URL:http://purl.oclc.org/OCLC/RSPD Ред. коммент.: Постоянный унифицированный указатель ресурса для OCLC Research. Для нотных ресурсов: Издательский номер нотного ресурса приводят, если он известен. Перед издательским номером записывают обозначение Изд. No или его эквивалент на другом языке. Пример . – Изд. No : Z 1309 После ISBN и/или издательского номера, а также после относящихся к ним пояснений, может быть указан номер доски. Перед номером доски указывают обозначение Н. д. или его эквивалент на другом языке и графике. Примеры . – ISBN 83-224-2458-2. – Н. д.: PWM-8601 . – Изд. No.: Z 1309. – Н. д.: 9538 Если других номеров нет, может быть дан только номер доски. Пример

. – Н. д.: A.F. 539

8.1.3 Пояснення до ідентифікатора

После идентификатора в круглых скобках может быть приведена относящаяся к нему краткая информация, которая уточняет, поясняет или исправляет идентификатор, например, тип переплета, в котором выпущен ресурс. Могут быть использованы стандартные сокращения на языке, выбранном каталогизирующим учреждением. У одного идентификатора может быть несколько пояснений. Примеры . – ISBN 978-0-85020-025-6 (ткань) . – ISBN 978-0-330-23591-4 (в бумажной обл.) . – ISBN 978-3-525-52139-7 (кожа) . – Изд. No.: Z 1039 (ткань) . – ISBN 978-0-86325-016-3 (со сменными листами) Если в ресурсе несколько идентификаторов, при каждом идентификаторе может быть приведено соответствующее пояснение. Примеры . – ISBN 978-0-379-00550-9 (общий). – ISBN 978-0-379-00551-6 (vol. 1) . – ISMN 979-0-3217-6543-6 (партитура). – ISMN 979-0-3217-6544-3 (клавир с вокальными партиями). – ISMN 979-0-3217-6545-0 (партии) . – ISBN 978-2-204-02821-9 (Cerf). – ISBN 978-2-222-04155-9 (CNRS ; broché) . – CBS M-34129 (диск). – CBS MT 35158 (кассета) . – Warner Bros. K 56334 (стерео). – Warner Bros. K 56334M (моно) Если в ресурсе нет идентификатора, сведения о переплете, формате, и т.п. могут быть приведены как первые сведения в области в круглых скобках. Пример . – (B бумажной обл.) После номера в круглых скобках могут быть приведены слова, указывающие на источник этого номера. Примеры . – FSM Toccata: 53 617 toc (на контейнере) . – ED 76C34Z (в каталоге издателя слайдов) Если в описываемом ресурсе стандартный идентификатор напечатан неверно, то указывают, если он известен, правильный стандартный идентификатор, к которому в круглых скобках добавляют слово

исправленный или его эквивалент на другом языке в круглых скобках. Ошибочный номер указывают в том виде, в каком он присутствует в ресурсе, вместе с дополнительным пояснением ошибочный (или его эквивалентом на другом языке) в круглых скобках. Примеры . – ISBN 0-340-16427-1 (ошибочный)

8.1.4 Фірмовий знак і фірмовий (виробничий) номер

8.1.4.1 Независимо от того, имеет или нет выпущенная в коммерческих целях звукозапись, видеозапись и т.п. стандартный идентификатор, в описании должны быть указаны фирменный знак и все фирменные (производственные) номера, указанные выпускающей компанией. Фирменный (производственный) номер следует за фирменным знаком и представляет собой чисто цифровое обозначение или обозначение, состоящее из букв и цифр; пробелы и знаки пунктуации приводят точно так же, как они представлены в источнике информации. Примеры . – Telefunken 6.35368 . – Pathé 2C 066-16.130 . – Sandak Set no. 782 Ред. коммент.: Номер выпущенного в коммерческих целях набора слайдов.

8.1.4.2 Если ресурс состоит из двух или более последовательно пронумерованных частей, фирменный (производственный) номер может быть указан как интервал значений. Пример . – La voix de son maître AN 133-134 Если нумерация не последовательная, номера приводят полностью. Пример . – HMV XQD 1784, NQD 1003-1004

Если есть фирменный (производственный) номер для ресурса в целом, а также номера для отдельных частей, указывают фирменный (производственный) номер для ресурса в целом. Номера отдельных частей могут быть даны в круглых скобках после номера для ресурса в целом. Пример . – Erato ERA 9156 (9157-9162)

8.1.5 Фінґерпрінт (стародруковані монографічні ресурси)

Система фингерпринта была разработана в результате экспериментов по извлечению идентифицирующей информации из старопечатных монографических ресурсов. Она рассматривалась как заменитель стандартного номера для старопечатных ресурсов. Фингерпринт состоит из ряда знаков, взятых из нескольких определённых мест в тексте ресурса. Окончательная формула фингерпринта должна ещё быть закреплена международным соглашением. Пока такое соглашение не принято, в данной области возможно будет приводить разные формы фингерпринтов. [17]

Пример . — Fingerprint: 163704 - b1 A2 ,$en : b2 I2 a,$ Ред. коммент.: Fingerprint for: I.V. Vondels Gysbreght van Aemstel, d'on- dergang van zijn stad en zijn ballingschap : trevrspel. — Amsterdam : W. Blaev, 1637. — 4°: A-I4.

8.2 Ключове назву (продовжуючі ресурси)

Ключевое заглавие, присвоенное сетью ISSN, указывают, даже если оно идентично основному заглавию продолжающегося ресурса. Однако ключевое заглавие приводят только в том случае, если приводят относящийся к нему ISSN. Примеры . – ISSN 0308-1249 = Medicos (Nottingham) . – ISSN 0028-5390 = The new Hungarian quarterly

8.3 Умови доступності

8.3.1 Могут быть приведены сведения об условиях доступности, которые состоят из цены ресурса, если ресурс предлагается для продажи, или кратких сведений о других условиях, если ресурс не для продажи. Рекомендуется при указании цены ресурса использовать международный стандартный код валют ISO 4217. [18]

Примеры

GBP 2.05
EUR 950
не для продажи
напрокат
бесплатно для учебных заведений
USD 325.00
DKK 500
EUR 35
для бесплатного пользования


8.3.2 Пояснения к условиям доступности заключают в круглые скобки. Примеры

GBP 1.00 : GBP 0.50 (для членов)
GBP 8.16 : GBP 6.25 (до 1 января 1977 г.)
C$25.00 (National Film Board of Canada)
USD 129.00 : USD 100.00 (для колледжей и университетов)
USD 49.00 : USD 59.00 (с рабочей тетрадью)
GBP 4 (годовая подписка)
EUR 1,20 (за выпуск) : EUR 20 (за год)

Додатки

Додаток A: Багаторівневий опис

Многоуровневое описание – это один из нескольких вариантов возможностей библиографического описания частей. Другие методы описания ресурса, который состоит из нескольких частей, включают:

a) описание, в котором в качестве основного заглавия приводится заглавие, общее для всех частей, а заглавия отдельных частей даны в примечании о содержании (см. 7.7);

b) описание каждой части, в котором в качестве основного заглавия приводится заглавие этой отдельной части, а общее для всех частей заглавие дано в области серии (см. 6.1);

c) описание каждой части, в котором в качестве основного заглавия приводится комбинация (а) общего заглавия для всех частей и (б) заглавия этой отдельной части (см. 1.1.3.7, 1.1.5.3);

d) описание, являющиеся аналитическим описанием составной части ресурса (см. Руководство ИФЛА по применению ISBD при описании составных частей) [19].

Многоуровневое описание основано на разделении описательной информации на два или более уровней. Первый уровень содержит общую информацию для ресурса в целом или для основного ресурса. Второй и последующие уровни содержат информацию об отдельной единице. Используется столько уровней, сколько необходимо, чтобы полностью описать ресурс и его единицы. На каждом уровне элементы описания дают в том же порядке и с той же пунктуацией, что и для единичных ресурсов. Некоторые элементы могут быть записаны на более чем одном уровне. Многоуровневое описание может применяться:

a) при описании физически отдельных единиц многочастного ресурса;

Пример

Текст (визуальный) : непосредственный Remembrance of things past / Marcel Proust ; translated by C.K. Scott Moncrieff. – London : Chatto and Windus, 1957- . – Translation of: A la recherche du temps perdu. Vol. 1, Swann's way / illustrated by Philippe Jullian. – Translation of: Du côté de chez Swann. – This translation originally published 1922

Part 1. – 1957 (1973 reprint). – 303 с., 4 листа ил. : ил. ; 19 см. – ISBN 0-7011-1048-1 : GBP 1.75 b) при описании физически отдельных ресурсов, которые прилагаются к другому ресурсу или сопровождают его (см. 5.4, 5.4.3, 7.5); Пример Текст (визуальный) : непосредственный A history of Hampshire and the Isle of Wight. – Westminster : Constable, 1900-1912. – 5 т.. : ил., (некоторые цв.), карты, портр. ; 32 см. – (The Victoria history of the counties of England) Index to the Victoria history of Hampshire and the Isle of Wight. – London : Constable, 1914. – 135 с. ; 32 см c) при описании физически отдельных единиц мультимедийного ресурса. Пример Текст (визуальный) : непосредственный + Устная речь : аудио Minnesota politics and government : a history resource unit / Educational Services Division, Minnesota Historical Society. – [St. Paul : Minnesota Historical Society, 1976]. – 2 футляра в 1 ; 34 см People serving people / Judy A. Poseley. – 30 с. : ил. ; 28 см Voices of Minnesota politicians. – 1 грампластинка : 33 1/3 об/мин, моно ; 30 см Если с самого начала или в ходе публикации стало известно, что место издания или имя издателя изменяются в каждой части многочастного монографического ресурса, это указывают на первом уровне с помощью слов [Места издания разные] : [издатели разные] или их эквивалентов на другом языке, а отдельные места издания и имена издателей указывают на втором или последующем уровне. Если все части многочастного монографического ресурса были изданы, первую и последнюю даты указывают на первом уровне (см. 4.3.10 и модель пунктуации F для области 4). Даты издания каждой части указывают на втором или последующем уровне. Если многочастный монографический ресурс находится в процессе публикации, на первом уровне указывают дату публикации первой изданной части, независимо от её порядкового обозначения (см. 4.3.10). Даты издания каждой части указывают на втором или последующем уровне. Сведения об объеме указывают на каждом уровне, представляющем отдельную часть, или на уровне, представляющем все части многочастного монографического ресурса, если все они были опубликованы и описаны.

Додаток B: Записи в двох напрямках

Двунаправленные записи – это записи, выполненные в нескольких графиках с разными направлениями письма: слева направо и справа налево.

Если направление письма не меняется внутри элемента, каждое изменение написания начинают с новой строки с необходимым отступом. Предписанную пунктуацию ставят перед новым элементом в стиле, соответствующем написанию, за исключением предписанной точки, запятой или двоеточия, которые ставят в конце предыдущего элемента в стиле, соответствующем написанию (см. также А.3.2). Так, точку в комбинации точка, пробел, тире, пробел (. – ) помещают в конце предыдущего элемента, а тире – в начале следующего элемента на новой строке с необходимым отступом.


= Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias.

= 4e édition, revue et augmenteé.

.

= Le Caire : Elias' Modern Press, 1974.

(Первыми приведены данные на арабском языке)

Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias

–4e édition, revue et augmenteé.

– Le Caire : Elias' Modern Press

(Первыми приведены данные на французском языке)

Додаток C: Бібліографія

Міжнародні стандарти

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. München: K.G. Saur, 1998. Также доступно на: http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic- records International Conference on Cataloguing Principles. Report. London: International Federation of Library Associations, 1963. International Federation of Library Associations and Institutions. Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts. London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988. Доступно на: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages. Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. München: K.G. Saur, 2009. Также доступно на: http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international- cataloguingprinciples International Organization for Standardization. ISO 2108:2005, Information and documentation – International standard book number (ISBN) International Organization for Standardization. ISO 3297:2007, Information and documentation – International standard serial number (ISSN) International Organization for Standardization. ISO 3901:2001, Information and documentation – International Standard Recording Code (ISRC) International Organization for Standardization. ISO 4217:2008, Codes for the representation of currencies and funds International Organization for Standardization. ISO 10957:2009, Information and documentation – International standard music number (ISMN) International Organization for Standardization. ISO 80000-3:2006, Quantities and units. Part 3, Space and time. Revises ISO 31-1:1992

Інші використані джерела

Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed. Chicago: American Library Association, 1978 и последующие пересмотренные издания Bowers, Fredson. Principles of Bibliographical Description. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1949. Delsey, Tom. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998–1999. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/docs.html Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books). Washington, D.C.: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 2007. Fingerprints = Empreintes = Impronte. Paris: Institut de recherche et d'histoire des textes, 1984. 2 vol., представлено на: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_regole.htm, дополнительная информация в журнале : Nouvelles des empreintes = Finger- print newsletter. — No. 1 (1981)– Paris: Institut de recherche et d'histoire des textes, 1981–, представлено на: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_notiziario.htm Gaskell, Philip. A New Introduction to Bibliography. Oxford: Oxford University Press, 1972. RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/working2.html#chair-10 Reitz, Joan M. ODLIS—Online Dictionary for Library and Information Science, http://www.abc-clio.com/ODLIS/about.aspx. Также доступно в печатном виде: Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2004. Updike, D. B, Printing Types: Their History, Forms and Use. Cambridge: Harvard University Press, 1937. U.S. Defense Mapping Agency, Hydrographic/Topographic Center. Glossary of Mapping, Charting, and Geodetic Terms. 4th ed. 1981. Reprint, Honolulu, Hawaii: University Press of the Pacific, 2005. Vriesema, P.C.A. “The STCN-fingerprint”, в: Studies in bibliography 39 (1986), с. 93-100; “The STCN-fingerprint”, доступно на: http://www.koninklijkebibliotheek.nl/stcn/vingerafdruk-en.html

Додаток D: Скорочення

Следующие сокращения и символы не предписаны, но рекомендованы для использования в англоязычных записях. Во всех областях ISBD также рекомендуется использовать сокращения в соответствии с ISO 80000-3 [20] (см. А.6.4). Примечание переводчика: В тексте перевода сокращены лишь те слова, которые были сокращены в оригинале и одновременно подлежат сокращению по «Российским правилам каталогизации (РПК)». b&w black and white ч.-б. CD CD CD-I черно-белый compact disc (sound recordings) компакт-диск (звукозапись) CD-I CD-ROM CD-ROM compact disc-Interactive интерактивный компакт-диск compact disc read-only memory компакт-диск с постоянной памятью cm/s centimetres per second см/с col. cантиметры в секунду colour, coloured цв. cop. цвет, цветной copyright cop. копирайт diam. диам. diameter fr. frame or frames диаметр кадр или кадры (не сокращается по РПК) ill. illustrations ил. in. иллюстрации inch or inches

дюйм или дюймы (не сокращается по РПК) ips inches per second дюймы в секунду (не сокращается по РПК) m/s metres per second м/с mono метры в секунду monophonic/monaural моно p. монофонический/моноуральный pages с. страницы p or P p или P phonogram (sound recording copyright) date дата фонограммы (копирайт звукозаписи) photo CD photo CD photo compact disc quad quadraphonic фото-компакт-диск квадр. rpm квадрафонический revolutions per minute об/мин sd. обороты в минуту sound зв. si. звук silent нем. stereo стерео stereophonic vol. volume or volumes т. немой стереофонический том или тома

Додаток E: Словник

Здесь даны определения тех терминов, которые применяются в ISBD в специальном значении или в одном из нескольких общеупотребительных значений. Приведены также определения некоторых терминов, которые применены в их обычном библиографическом значении. Источники некоторых определений указаны непосредственно после этих определений. Полные ссылки даны в библиографии (Приложение С). - AACR2 = Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition - DCRM(B) = Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books) - ODLIS = Joan M. Reitz, Online Dictionary for Library and Information Science (использовано с разрешения) - USDMA = U.S. Defense Mapping Agency

Акроним [Acronym] слово, образованное из начальной буквы или букв каждой или наиболее значимой из частей и/или слов сокращаемого термина, такого как наименование организации или заглавие (см. также Инициальная аббревиатура) Альтернативное заглавие [Alternative title] вторая часть основного заглавия, состоящего из двух частей (каждая из которых имеет форму самостоятельного заглавия), соединенных словом или, либо его эквивалентом на другом языке, например Moby-Dick, or, The Whale Антикварный [Antiquarian] относящийся к старопечатным монографическим ресурсам Аудиобобина [Sound reel] см. Бобина Аудиовизуальный ресурс [Audiovisual resource] Ресурс в средстве, которое совмещает звук и визуальное изображение, например, кинофильм или видеозапись со звуковой дорожкой или слайд- презентация, синхронизированная с аудиобобиной [ODLIS] Аудиодиск [Sound disc (2)] оптический диск, на котором звук закодирован в цифровой форме на металлической поверхности, защищенной гибким поликарбонатом Аудиокартридж [Sound cartridge] см. Картридж Аудиокассета [Sound cassette] см. Кассета

Библиографический ресурс [Bibliographic resource] см. Ресурс Библиографический формат [Bibliographic format] см. Формат <старопечатные монографические ресурсы> Библиографическое описание [Bibliographic description] совокупность библиографических данных для характеристики и идентификации ресурса Бобина [Reel] цилиндрический каркас с фланцами и сквозным отверстием, на который наматывается рулон плёнки или магнитной ленты, и которая используется для записи микрорепродукций текста и/или изображений (микрофильм в бобине), или для воспроизведения звука (аудиобобина), кинофильмов (киноплёнка в бобине) или видео (видеобобина). Как правило, предназначена для использования с устройством видео- или звуковоспроизведения Вариант заглавия [Variant title] Заглавие, которое не было выбрано ни в качестве основного заглавия ресурса, ни как сведения, относящиеся к заглавию Вариантный экземпляр [Variant copy] экземпляр, в котором есть существенное библиографическое отличие от одного или нескольких других экземпляров того же издания. Этот термин может быть связан с тиражом, выпуском или состоянием Вид содержания [Content form] основная форма или формы, в которых выражено содержание Видеобобина [Videoreel] см. Бобина Видеодиск [Videodisc] лазерный диск или диск, читаемый с помощью стилуса, с произвольным доступом, содержащий как аудио, так и видеосигналы, записанные в аналоговой форме (т. е. формат лазерного диска) или цифровой форме (формат DVD), который может быть воспроизведён с помощью телевизора или компьютера Видеозапись [Videorecording] запись визуальных изображений, обычно движущихся и в сопровождении звука, для просмотра с помощью телевизионного приемника или другого электронного устройства

Видеокартридж [Videocartridge] см. Картридж Видеокассета [Videocassette] см. Кассета Визуальный ресурс [Visual resource] ресурс, содержание которого передают в первую очередь изображения, неподвижные или движущиеся, проецируемые или непроецируемые, например, изобразительные материалы, кинофильмы, видеозаписи Вкладка [Inset <older monographic resources>] <старопечатные монографические ресурсы> – любой лист или тетрадь с отдельно отпечатанным текстом, которые не являются частью стандартного блока листов, но выпущены вместе с ресурсом. В переплетном деле, дробная часть печатного листа из двух или более листов, вставленная в другую тетрадь таким образом, что они сшиваются одним стежком. Вкладка может быть надета на основную тетрадь снаружи («накидка»), либо помещена в середину или в какое-то промежуточное положение. Вкладка используется для внесения иллюстраций без применения трудоемкого процесса вклеивания. [ODLIS] Небольшая диаграмма, карта или иллюстрация, помещенная внутри большей карты или иллюстрации, и обычно отграниченная от него рамкой. Также известна как врезка. [ODLIS] Вкладыш [Insert] ресурс, выходящий, регулярно или эпизодически, вместе с другим ресурсом, в который он либо свободно вкладывается, либо скрепляется с ним. Любой печатный материал, например, карта, иллюстрация, подписной бланк, рекламное приложение, и т.п., который вложен отдельно (не вплетен) в книгу или периодическое издание и не является неотъемлемой частью публикации [ODLIS] (см. также Зависимое заглавие; Общее заглавие; Сопроводительный материал) Внутренняя рамка листа карты [Neat line <cartographic resources>] <картографические ресурсы> линия, как правило, образованная прямоугольной или координатной сеткой и обрамляющая изображение на карте Восхождение см. Прямое восхождение Выпуск [Issue <printed monographic resources>]

<печатные монографические ресурсы> те экземпляры издания, которые составляют намеченную к публикации группу, т.к. имеют одно или более отличий от других экземпляров данного издания (например, новую титульную страницу или колофон, которые ясно идентифицируют экземпляры как отдельную группу) (см. также Вариантный экземпляр, Повторный выпуск, Состояние <старопечатные монографические ресурсы>, Тираж, Факсимильная репродукция) Выпуск [Issue <serials>] <сериальные ресурсы> одна из следующих друг за другом частей сериального ресурса Выпущен с [Issued with] обозначение, используемое для ресурса, который издатель объединил и выпустил вместе с другим ресурсом или ресурсами (обычно с отдельными титульными страницами и пагинациями) (см. также Переплетено с) Выходные сведения периодического издания (Флаговый заголовок) [Masthead] сведения о заглавии, владельце, редакторах и т. д. газеты или периодического издания; хотя их расположение может быть различным, в газетах они обычно находятся на редакционной полосе или на первой странице сверху, а в периодических изданиях – на странице содержания Газета [Newspaper] сериальный ресурс, выпускаемый с небольшими интервалами, обычно ежедневно, еженедельно или дважды в неделю, в котором сообщается о событиях и обсуждаются общие текущие темы Географические координаты [Geographic coordinates] см. Координаты Главный источник информации [Chief source of information] см. Предпочтительный источник информации Голограмма [Hologram] трехмерное изображение, полученное с помощью процесса, основанного на принципе оптической интерференции Гравюра [Print] офорт, эстамп, литография и т. п. в лимитированном художественном издании Грампластинка [Sound disc (1)]

диск из пластика или другого материала, на котором записаны звуковые колебания Дата издания, производства и/или распространения [Date of publication, production, and/or distribution] дата, когда ресурс официально поступил в продажу или стал распространяться среди публики, приводится обычно в виде года; отличается от даты, относящейся к интеллектуальной ответственности, например, даты сочинения [ODLIS, Дата издания] Дата фонограммы («P») [Phonogram ("P") date] дата при символе копирайта звукозаписи ℗; имеет разное значение для различных соглашений и законов об авторском праве, но обычно обозначает первую дату звукозаписи Демонстрационная карточка [Flash card] карточка из картона или другого непрозрачного материала, с напечатанными на ней словами, цифрами или изображениями, предназначенная для быстрого просмотра Диафильм [Filmstrip] рулон плёнки, как правило, 16 мм или 35 мм, содержащий последовательный ряд изображений, предназначенный для просмотра кадр за кадром, со звуком или без него. Если более короткая сторона кадра идет параллельно перфорированной дорожке, то кинолента описывается как одиночный кадр, если длинная сторона кадра идет параллельно перфорированной дорожке, то кинолента описывается как двойной кадр Дидактическая карточка [Study print] иллюстрация вместе с вопросами или пояснениями, которые часто напечатаны на оборотной стороне Диорама [Diorama] трехмерное изображение с передним предметным планом (реальные предметы, фигуры и т. п.) перед двухмерной живописной основой Дирекцион (1) [Condensed score] нотная запись, представляющая только основные музыкальные партии на минимальном количестве нотных станов, обычно организованная по инструментальным группам Дирекцион (2) [Conductor part] см. Фортепьяно- (скрипка- и т.п.) дирекцион

Дистанционное зондирование [Remote sensing] измерение или получение данных о каком-либо свойстве объекта или явления с помощью записывающего устройства, которое не находится в непосредственном контакте с исследуемым объектом или явлением; иногда сводится к регистрации длин волн от ультрафиолетовых до радиодиапазона [USDMA] Документ [Document] см. Ресурс Документация [Documentation] информация, выпущенная издателем, создателем и т. п. вместе с ресурсом, как правило, в форме руководства или справочника (иногда электронного), описывающего, как электронный ресурс или компьютерную систему запустить, использовать и поддерживать (см. также Сопроводительный материал) Доступ [Access] см. Прямой доступ, Удалённый доступ Зависимое заглавие [Dependent title] заглавие, которого не достаточно для идентификации ресурса, и которое требует дополнительно общего заглавия, или заглавия основного ресурса, или заглавия основной серии. Примером являются частные заглавия, заглавия отдельных листов серии карт, заглавия некоторых приложений, подсерий и частей многочастных ресурсов (см. также Частное заглавие) Заглавие [Title] слово или фраза, или группа знаков, обычно присутствующие в ресурсе, которыми назван ресурс или произведение (либо любое произведение из группы отдельных произведений), содержащиеся в нем. Заглавия в ресурсе могут присутствовать к нескольких местах (например, в предпочтительном источнике информации, в другом месте ресурса, на контейнере или в сопроводительном материале), и эти заглавия могут быть идентичны или могут отличаться друг от друга (см. также Зависимое заглавие, Общее заглавие) Заглавие на авантитуле [Half title] заглавие книги как оно напечатано, полностью или кратко, на лицевой стороне листа, предшествующего титульной странице, обычно более мелким шрифтом, чем основное заглавие на титульном листе Заглавие обложки [Cover title] заглавие, напечатанное на первой странице (оригинальной) обложки ресурса

Заглавие описи содержимого [Docket title] заглавие, написанное от руки или напечатанное любым способом на документе или на прикреплённой к нему этикетке, кратко обозначающее его содержание или тему; обычно расположено перпендикулярно основному тексту на чистой странице (например, на обороте последнего листа), на документе, предназначенном для складывания перед подшивкой. Заглавие перед текстом [Caption title] заглавие ресурса, указанное в начале первой страницы текста Заменитель титульной страницы [Title-page substitute] страница, часть страницы или другая составная часть печатного ресурса, которая содержит информацию, как правило, находящуюся на титульной странице, и которая, при отсутствии титульной страницы, используется как предпочтительный источник информации (например, обложка, заглавие перед текстом, флаговый заголовок, редакционная полоса, первая страница нот, колофон) (см. также Колофон) Записывать [Record (verb)] составлять описание на основе информации, извлеченной или полученной из ресурса, а не копировать дословно текстовую информацию (см. также Приводить дословно) Записывающая компания [Recording company] см. Звукозаписывающая компания <звукозапись> Звукозаписывающая компания [Production company <sound recording>] <звукозапись> компания, ответственная за создание звукозаписи или её массовое производство (например, штамповку дисков или тиражирование аудиобобин) Звукозапись [Sound recording] запись, на которой звуковые колебания зафиксированы механическим или электрическим способом для последующего воспроизведения [AACR2] Игра [Game] комплект материалов, созданных для использования в соответствии предписанными правилами для развлечения и/или обучения Идентификатор ресурса [Resource identifier] число или буквенно-цифровое обозначение, связанное с ресурсом и идентифицирующее его в соответствии с международным стандартом, например, Международный стандартный номер книги, Международный стандартный номер книги или обозначение, присвоенное издателем

Издание [Edition] все экземпляры ресурса, полученные, в основном, с одного и того же оригинала и выпущенные одним и тем же учреждением или группой учреждений, или лицом. Для старопечатных монографических ресурсов – все экземпляры ресурса, отпечатанные в любое время в основном с одних и тех же полос набора (см. также Вариантный экземпляр, Выпуск <печатные монографические ресурсы>, Печатная форма, Полоса набора, Состояние <старопечатные монографические ресурсы>, Тираж, Факсимильная репродукция) Издатель [Publisher] лицо или организация, которые готовят и выпускают ресурс к продаже или распространению среди публики, обычно на основе правового договора, по которому издатель получает определённые права в обмен на то, что при издании он берет на себя финансовый риск и, как правило, обязуется выплатить автору часть дохода; в старопечатных книгах издатель часто является и печатником, но с середины 19-го века эти две функции стали выполнять разные объекты [ODLIS] Издательский номер [Publisher's number <notated music>] <ноты> номер ресурса в списке, который может быть присвоен издателем нот, и, как правило, присутствует на титульном листе нотного ресурса. Служит для идентификации ресурса, а также для удобства при заказе и распространении. Может включать также имя издателя Издающая организация [Issuing body] организация, при содействии которой ресурс может быть опубликован. Организация не обязательно должна нести ответственность за интеллектуальное содержание ресурса или являться издателем Изобразительный материал [Graphic] двухмерное изображение (или комплект изображений), получившее свою оригинальную форму в результате черчения, гравирования, рисования или фотографирования. Изобразительный материал, как правило, доступен невооруженному глазу, за исключением стереографии, требующей специального оборудования для просмотра Иллюстрация [Illustration] схематическое, живописное или иное графическое изображение, имеющееся в ресурсе Имя данных [Data set name] cм. Имя файла

Имя файла [File name] имя, как правило, состоящее из максимального количества буквенных и цифровых знаков, которые используются для идентификации ресурса данных или программы в компьютере. Также известно как имя данных Инициальная аббревиатура [Initialism] начальные буквы наименования организации или другого объекта, или группы слов (см. также Акроним) Интегрируемый ресурс [Integrating resource] ресурс, который пополняется или изменяется с помощью обновлений, которые не остаются отдельными частями, а объединяются в одно целое. Интегрируемые ресурсы могут быть законченными или незавершенными. Примерами интегрируемых ресурсов являются обновляемые ресурсы со сменными листами и обновляемые Веб-сайты Источники информации [Sources of information] см. Предпочтительный источник информации; Предписанные источники информации Итерация [Iteration] вариант интегрируемого ресурса либо в первоначальной публикации, либо после обновления Карманная партитура [Miniature score] партитура уменьшенного формата, изначально не предназначенная для использования во время исполнения, иногда называется «учебная партитура» Картографическая проекция [Map projection] см. Проекция Картографический ресурс [Cartographic resource] полное или частичное представление земного шара или любого небесного тела в любом масштабе, как например, двух- и трехмерные карты и планы; аэронавигационные, навигационные и звёздные карты; глобусы; блок- диаграммы; профили; аэрофотоснимки, спутниковые и космические снимки; изображения, полученные с помощью дистанционного зондирования; атласы; виды с высоты птичьего полета Картридж [Cartridge] вмонтированная в несъемный футляр бобина плёнки или магнитной ленты, концы которой склеены вместе, что позволяет проигрывать плёнку без перемотки, используемая для записи микрорепродукций текста и/или изображений (т. е. микрофильм в картридже), или для воспроизведения звука (т. е. аудиокартридж), кинофильмов (т. е. кинолента в картридже) или видео

(т. е. видеокартридж). Как правило, предназначен для вывода через устройство видео- или звуковоспроизведения Кассета (Cassette) вмонтированный в несъемный футляр ленточный накопитель для киноплёнки или магнитной ленты, состоящий одновременно из подающей и принимающей катушки в съемном блоке, который используется для записи микрорепродукций текста и/или изображений (т. е. микрофильм в кассете), или для воспроизведения звука (т. е. аудиокассета), кинофильмов (т. е. кинолента в кассете) или видео (т. е. видеокассета). Как правило, предназначена для вывода через устройство видео- или звуковоспроизведения Кинолента в петле [Filmloop] отрезок плёнки с концами, скреплёнными для непрерывного воспроизведения, обычно в форме картриджа, использующего 8 мм плёнку с максимальным временем показа 4 1⁄2 минуты [ODLIS] Киностудия [Production company <motion pictures>] <кинофильмы> компания, несущая полную ответственность за финансовое, техническое и организационное управление процессом создания фильма Кинофильм [Motion picture] киноплёнка в сопровождении магнитной или оптической звуковой дорожки или без нее, с рядом изображений, которые создают иллюзию движения при быстром последовательном просмотре с помощью проектора Клавир [Close score] нотная запись, представляющая все партии на минимальном количестве нотных станов, как правило, на двух Клавир с вокальными партиями [Vocal score] нотная запись произведения для голосов и инструментов, которая дает вокальные партии в форме партитуры, а инструментальные партии в редакции для клавишных Ключевое заглавие [Key title] уникальное название, присваиваемое продолжающемуся ресурсу Сетью ISSN и неразрывно связанное со своим ISSN. Ключевое заглавие может совпадать с основным заглавием, или, для достижения уникальности, может быть дополнено идентифицирующими и/или поясняющими элементами, такими как наименование издающей организации, место издания, сведения об издании (см. также ISSN)

Книга-перевертыш (Книга с двойным входом) [Tête-bêche] форма переплета, при которой текст одного произведения начинается «с начала» книги, а текст другого – «с конца», так что тексты перевернуты по отношению друг к другу, например, английский и французский тексты, сплетенные вместе (см. также Книга «спина к спине») Книга «спина к спине» (Книга с двойным входом) [Back-to-back] форма переплета, при которой два текста сплетены вместе спиной к спине, и каждый начинается от одной из обложек, а страницы имеют одинаковую ориентацию относительно корешка, например, французский и арабский тексты, сплетенные вместе (см. также Книга-перевертыш) Коллация [Collation] список сигнатур в книге, отражающий количество листов в каждой Колофон [Colophon] сведения, как правило, в конце ресурса, дающие информацию о его публикации или печатании, и, в некоторых случаях, другую библиографическую информацию, включая заглавие. В частности, в книгах 15и 16 века и в книгах, изданных в Азии до 20 века, в колофоне может быть дана информация, которая в более поздних книгах содержится на титульном листе (см. также Заменитель титульной страницы, Титульная страница) Комплект [kit] см. Мультимедийный ресурс Контейнер [Container] любое вместилище для ресурса, группы ресурсов или части ресурса, который физически отделим от помещённого в нем материала; конверт, альбом или картонный футляр, коробка или папка для дисков – это контейнер; кассета или картридж – нет (см. также Физический носитель) Координаты [Coordinates <сartographic resources>] <картографические ресурсы> величины широты и долготы, которые определяют положение точки на поверхности земли или другой небесной сферы [USDMA, Географические координаты] Лекционный плакат [Flip chart] набор листов с тематически подобранными данными, скреплённых сверху или сбоку и предназначенных для демонстрации с помощью подставки Лист [Leaf] один из элементов, который получается в результате складывания исходного целого или половинного печатного листа, пергамента и т.п. образует часть

книги, брошюры, журнала и т.п.; каждый лист состоит из двух страниц, по одной с каждой стороны, одна из них или обе могут быть пустыми [AACR2] Лист (отдельный) [Sheet] в области физической характеристики используется для обозначения отдельного листка бумаги, но не листовки, с печатным материалом на одной или обеих сторонах Лист иллюстраций [Plate] лист, содержащий иллюстративный материал, с пояснительным текстом или без него, который не входит ни в прелиминарии, ни в основную последовательность страниц или листов, и не является частью блока листов текста. Для старопечатных монографических ресурсов это всегда листы, которые отпечатаны не способом высокой печати. Они могут включать листы, содержащие только гравированный текст (см. также Иллюстрация) Лист прозрачной плёнки [Transparency] лист прозрачного материала с изображением, возможно вмонтированный в рамку, предназначенный для показа через оверхед проектор или волшебный фонарь; отдельный лист может быть снабжён накладками Листовка [Broadsheet] отдельно изданный лист с печатным материалом только на одной стороне, предназначенный для чтения в развернутом виде; обычно предназначен для рассылки, раздачи или продажи, например, прокламация, рекламный листок, листок с текстом баллады, информационная листовка Листовое издание [Broadside] см. Листовка Логотип [Logo] эмблема или графическое изображение, которое компания, организация, агентство или учреждение использует в публикациях и в рекламных материалах в качестве торговой марки или символа для идентификации Локальный доступ [Local access] см. Прямой доступ Масштаб [Scale <сartographic resources>] <картографические ресурсы> отношение расстояний на ресурсе к реальным расстояниям, которые они представляют Место издания [Place of publication] географическое местоположение, в котором выпущен ресурс, обычно приводится в источнике информации как наименование города [ODLIS]

Микроопак [Microopaque] прямоугольная карточка из непрозрачного материала с микрофотографиями, упорядоченными по вертикали и горизонтали Микрофильм в бобине [Microfilm reel] см. Бобина Микрофильм в картридже [Microfilm cartridge] см. Картридж Микрофильм в кассете [Microfilm cassette] см. Кассета Микрофильм в отрезке [Microfilm slip] короткий отрезок микроплёнки, не помещённый в бобину Микрофиша [Microfiche] прямоугольный лист плёнки с набором микрофотографий, упорядоченных по вертикали и горизонтали. Микрофиши обычно включают заглавие и другие библиографические данные, которые можно читать без увеличения Микроформа [Microform] ресурс с изображениями, которые слишком малы для чтения невооруженным глазом; для использования должны быть увеличены Многоуровневое описание [Multilevel description] метод составления библиографического описания, основанный на делении описательной информации на два или более уровней. Первый уровень содержит информацию, общую для всего или основного ресурса. Второй и последующие уровни содержат информацию, относящуюся к отдельной части или другой единице Многочастный монографический ресурс [Multipart monographic resource] монографический ресурс в ограниченном количестве физически отдельных частей, который задуман или опубликован как единое целое; отдельные части могут иметь свои собственные заглавия и сведения об ответственности. Ни одна из частей не считается главной Многочастный ресурс [Multipart resource] ресурс, состоящий из отдельных частей, которые задуманы, созданы, реализованы или составлены как единое целое. Многочастный ресурс может быть многочастным монографическим ресурсом или сериальным ресурсом

Монографическая серия [Monographic series] см. Серия Монографический ресурс [Monographic resource] ресурс, который завершён в одной части, или должен быть завершён в ограниченном количестве частей Музыкальная партия [Music part] см. Партия Музыкальный формат [Music format] физическая форма, в которой произведение представлено в имеющемся ресурсе (например, партитура, партии); известна также как Форма изложения нотного текста Мультимедийный ресурс [Multimedia resource] ресурс, состоящий из двух или более различных средств или различающихся форм одного средства носителя, ни один из которых не может считаться главным. Как правило, должны использоваться вместе (см. также Средство передачи данных) Номер доски [Plate number <notated music>] <ноты> номер, который был присвоен доскам оригинала и теперь указывается внизу страницы нот, обозначая доски, с которых данное издание было отпечатано. Номер доски может состоять из комбинации чисел, букв и символов; может быть включено имя издателя Носитель [Carrier] см. Физический носитель Ноты [Notated music] музыкальный ресурс в читаемой форме, воспроизведенный методом типографской печати, фотокопирования, офсетной печати, оцифровки и т. д. Нотные ресурсы включают ноты, предназначенные для исполнения, обучения, изучения, упражнений, а также факсимильные издания нотных рукописей Нумерация [Numbering] идентификация каждого из последовательных выпусков или частей ресурса. Нумерация может включать в себя числительное, букву, любой другой знак или их сочетание с сопроводительным словом (том, номер и т. д.) или без него и/или хронологическое обозначение Область [Area] основная структурная единица библиографического описания, включающая сведения определённой категории или совокупности категорий Обложка [Cover] внешнее покрытие ресурса из любого материала Обновляемый ресурс со сменными листами [Updating looseleaf] интегрируемый ресурс, состоящий из одного или нескольких основных томов, обновляемый отдельными страницами, которые вставляются, удаляются и/или заменяются Обобщающий термин [Generic term] (1) общий термин, обозначающий вид, форму, жанр и/или периодичность ресурса (типовое заглавие). Такие термины как труды (Abhandlungen), анналы (annals), ежегодный отчет (annual report), бюллетень (bulletin), ведомости (cahiers), протоколы заседаний (compte rendu des séances), циркуляр (circular letter), журнал (journal), информационный бюллетень (newsletter), непериодические публикации (occasional paper), материалы (pro- ceedings), отчет (report), протоколы (transactions), и т. д., а также их эквиваленты на других языках, считаются обобщающими терминами; (2) в музыке – термин, обозначающий музыкальную форму или жанр Обозначение зависимого заглавия [Dependent title designation] нумерация, которая одна или в сочетании с зависимым заглавием позволяет отличить друг от друга связанные ресурсы, имеющие одно общее заглавие (см. также Обозначение подсерии, Обозначение раздела) Обозначение подсерии [Subseries designation] нумерация после заглавия основной серии, которая приводится самостоятельно или вместе с заглавием подсерии (см. также Обозначение раздела) Обозначение раздела [Section designation] нумерация, следующая за общим заглавием, которая одна или в сочетании с частным заглавием служит отличительным признаком одной части из группы взаимосвязанных ресурсов, имеющих общее заглавие (см. также Обозначение подсерии) Обозначение части [Part designation <multipart resources>] <многочастные ресурсы> номер, следующий за общим заглавием, которого в сочетании с заглавием части достаточно для того, чтобы отличить одну часть от другой Общее заглавие [Common title] та часть заглавия, которая принадлежит группе связанных ресурсов в дополнение к их разным частным заглавиям. Общее заглавие помогает установить данную связь и, вместе с частным заглавием, идентифицировать данный ресурс. Общее заглавие может также быть общим для основного ресурса и для его приложения (приложений), и для основной серии и её подсерий, если приложение (приложения) или подсерия (подсерии) имеют зависимое заглавие или заглавия Общее заглавие сборника [Collective title] заглавие ресурса, содержащего два или более отдельных произведений, которое относится ко всему ресурсу в целом Объединение [Merger] <продолжающиеся ресурсы> слияние двух или более продолжающихся ресурсов, приводящее к формированию нового продолжающегося ресурса, при этом объединившиеся ресурсы теряют свои прежние самостоятельные характеристики Объем [Extent] количество единиц и/или подразделений, составляющих ресурс, например, тома и/или страницы печатного текста, кадры диафильма, продолжительность или время проигрывания аудиовизуального ресурса Организация [Corporate body] организация или группа лиц и/или организаций, которая идентифицируется по определённому названию. Сюда же относят наименования временных групп и мероприятий, таких как семинары, конференции, конгрессы, экспедиции, выставки, фестивали и ярмарки. Типичными примерами организаций являются ассоциации, учреждения, коммерческие фирмы, некоммерческие предприятия, правительства, правительственные учреждения, религиозные организации и конференции (см. также Издающая организация) Основная серия [Main series] серия, содержащая одну или несколько подсерий Основное заглавие [Title proper] главное заглавие ресурса, т. е. заглавие ресурса в той форме, в которой оно указано в предписанном источнике информации для ресурса. Основное заглавие включает любое альтернативное заглавие, но не включает параллельные заглавия и сведения, относящиеся к заглавию. В случае раздела или приложений, или заглавий подсерий или частей, основное заглавие может состоять из двух и более компонентов: общее заглавие (или заглавие основной серии, или многочастного монографического ресурса), зависимое заглавие и обозначение зависимого заглавия. Для ресурсов,

содержащих несколько отдельных произведений, основным заглавием является общее заглавие сборника. Ресурсы, содержащие несколько отдельных произведений и не имеющие общего заглавия сборника, рассматриваются как не имеющие основного заглавия. Серии или подсерии имеют также свое собственное основное заглавие (см. также Зависимое заглавие, Обозначение зависимого заглавия, Общее заглавие) Отдельный выпуск [Fascicle] часть печатного ресурса, которая для удобства издателей или изготовителей, выпускается небольшими фрагментами, обычно незавершёнными; они не обязательно совпадают с формальным подразделением произведения на части и т.п. Отдельный выпуск выходит обычно во временной бумажной обертке. Он может быть пронумерован или нет. Отдельный выпуск отличается от части тем, что представляет собой скорее временное подразделение произведения, а не формальную составную часть. [AACR2] Пагинация [Pagination] последовательная нумерация страниц печатного текста; для целей ISBD термин включает также нумерацию листов, столбцов и т.п. Параллельное заглавие [Parallel title] заглавие, представленное в предписанном для ресурса источнике информации как эквивалент основного заглавия ресурса или отдельного произведения в ресурсе без общего заглавия на другом языке или в другой графике Партитура [Score] нотная запись, состоящая из нескольких нотных станов и отражающая все партии музыкального произведения одна под другой, так что партии могут быть прочитаны одновременно; произведения для одного инструмента или одного голоса не могут быть выражены в партитуре (см. также Карманная партитура, Клавир, Клавир с вокальными партиями, Хоровая партитура) Партия [Part <notated music>] <ноты> ноты, напечатанные для одного из исполнителей в ансамбле (см. также Фортепьяно- (скрипка- и т.п.) дирекцион) Перепечатка [Reprint] (1) новое издание, воспроизводящее текст более раннего издания как можно точнее (репринт); (2) новый тираж, произведенный на основе того же эталона, или перенесенный из того же эталона, что и более ранний Переплетено с [Bound with]

обозначение, применяемое к печатному ресурсу, содержащемуся в одном томе с ещё одним или несколькими другими ресурсами, которые собраны и переплетены вместе уже после публикации (см. также Выпущен с). Используется в специфических сведениях об экземпляре Периодичность [Frequency] промежутки времени, через которые выходят выпуски или части сериального ресурса или обновления интегрируемого ресурса, например: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно Печатная форма [Type-forme] комбинация полос набора, составленных и помещённых в рамку, которую используют для получения печатного оттиска на одной стороне листа Печатник [Printer] лицо или фирма, которые печатают печатный ресурс, в отличие от издателя, который выпускает ресурс, и книгопродавца, который его выставляет на продажу; в старопечатных книгах печатник и издатель нередко совпадали [ODLIS] Печатный лист [Sheet <older monographic resources>] <старопечатные монографические ресурсы> листок бумаги или другого материала, изготовленный в размере, позволяющем покрыть печатную форму печатного станка Печатный ресурс [Printed resource] ресурс для визуального чтения или имеющий рельефную форму для использования слабовидящими, включая ресурсы, изданные для ограниченного распространения или для продажи по заказу Плакат [Poster] афиша или постер, предназначенные для публичного показа Плёнка в бобине [Film reel] см. Бобина Плёнка в картридже [Film cartridge] см. Картридж Плёнка в кассете [Film cassette] см. Кассета Повторный выпуск [Reissue] получившая название или иную идентификацию партия экземпляров ресурса, произведенная на основе той же мастер-копии, что и предыдущее издание, в

той же физической форме и выпущенная тем же издателем или производителем (см. также Издание) Поглощение [Absorption] присоединение одного или нескольких продолжающихся ресурсов к другому продолжающемуся ресурсу, при этом поглощенные продолжающиеся ресурсы, как правило, теряют самостоятельные характеристики Подсерия [Subseries] серия, которая является частью основной серии. Подсерия может иметь или не иметь заглавие, зависимое от заглавия основной серии. Подсерия может быть пронумерована или нет (см. также Зависимое заглавие, Общее заглавие) Полоса набора [Type-page] набор подвижных литер в форме, используемой для получения печатного оттиска на листе Поперечное расположение кадров [Cine mode] расположение последовательных изображений в микрофильме или диафильме, при котором основание каждого кадра перпендикулярно краям плёнки (см. также Продольное расположение кадров) Предписанная пунктуация [Prescribed punctuation] знаки пунктуации, которые каталогизирующее учреждение расставляет в соответствии с требованиями ISBD, предваряя или обрамляя элемент или область библиографического описания Предписанные источники информации [Prescribed sources of information] источник или источники, из которых берут информацию для всех элементов или областей библиографического описания; информация, взятая вне предписанных для области источников, заключается в квадратные скобки Предпочтительный источник информации [Preferred source of information] источник библиографических сведений, которому должно отдаваться предпочтение в качестве источника, на основании которого создается библиографическое описание (или какая-то его часть); он содержит заглавие и, как правило, является наиболее полным источником информации о ресурсе; его выбирают в соответствии с порядком предпочтения в зависимости от типа ресурса Прежнее заглавие [Former title] более раннее заглавие продолжающегося ресурса, который продолжил выходить под другим заглавием (полностью или частично), или слился с другим продолжающимся ресурсом под другим заглавием или заглавиями,

или был поглощен другим продолжающимся ресурсом (полностью или частично) под другим заглавием Прелиминарии [Preliminaries] титульный лист или листы (или заменитель титульного листа) вместе с оборотом титульного листа или листов (или заменителя титульного листа) и страницами перед титульным листом или листами (или заменителем титульного листа) Приводить дословно [Transcribe] составлять описание, копируя текстовую информацию в описываемую область точно как в ресурсе, за исключением пунктуации и прописных букв (см. также Записывать) Приложение [Supplement] ресурс, как правило, выпущенный отдельно, который дополняет основной ресурс, обновляя его или продолжая его иным образом, или дополняя специальным разделом, не входившим в него. Приложение может иметь или не иметь заглавие, зависимое от заглавия основного ресурса (см. также Зависимое заглавие, Общее заглавие) Продолжающийся ресурс [Continuing resource] ресурс, выпускающийся в течение времени без заранее определённого окончания. Продолжающийся ресурс – либо сериальный, либо незавершенный интегрируемый ресурс Продольное расположение кадров [Comic mode] расположение последовательных изображений в микрофильме или диафильме, при котором основание каждого кадра параллельно краям плёнки (см. также Поперечное расположение кадров) Продюсер* [Producer <sound recordings>] <звукозапись> лицо, несущее техническую ответственность за создание звукозаписи. Производитель может также в различной степени отвечать за творческий и иные аспекты звукозаписи Продюсер* [Producer <motion pictures>] <кинофильмы> лицо, несущее полную ответственность за создание кинофильма. В каждом конкретном случае ответственность может в разной степени относиться к творческим и техническим аспектам производства Продюсер* [Producer <electronic resources>] <электронные ресурсы> лицо или организация, несущие финансовую и/или административную ответственность за физические процессы изготовления электронного ресурса. В каждом конкретном случае ответственность может в разной степени относиться к творческим и техническим аспектам работы, включая сбор данных и конвертирование их в компьютерную форму


 • Для остальных видов ресурсов и общих правил описания термин Producer

переводится как производитель, изготовитель (Примечание переводчика). Проекция [Projection] <картографические ресурсы> система нанесения на плоскую поверхность линий, представляющих параллели широты и меридианы долготы Земли, или части земной поверхности, или другой небесной сферы [USDMA, картографическая проекция] Прямое восхождение [Right ascension] угловое расстояние на дуге небесного экватора, отмеряемое к востоку от точки весеннего равноденствия до круга склонения светила, от 0 до 24 часов [USDMA] Прямой доступ [Direct access] пользование электронным ресурсом с помощью физического носителя, такого как диск, кассета или картридж, которые предназначены для компьютера, другого электронного или периферийного устройства компьютера Публикация [Publication] см. Ресурс Равноденствие [Equinox <cartographic resources>] <картографические ресурсы> одна из двух точек пересечения эклиптики и небесного экватора, занимаемая солнцем, когда его склонение равно 0° [USDMA] Раздел [Section <continuing resources>] <продолжающиеся ресурсы> одна часть из группы взаимосвязанных ресурсов, имеющих общее заглавие. Раздел, как правило, посвящен конкретной предметной категории и идентифицируется с помощью общего заглавия группы, частного заглавия и/или обозначения раздела. Может существовать два или более иерархических уровней разделов (подразделов) Разделение [Split] деление продолжающегося ресурса на два или более новых отдельных продолжающихся ресурсов Размеры [Dimensions] линейные измерения (высота, ширина, глубина) ресурса и/или, в случае с ресурсами, требующими специального оборудования, размеры, связанные с использованием ресурса

Разрешение [Resolution <graphic resources>] <изобразительные ресурсы> наименьшая единица измерения, используемая для записи данных для компьютерного изображения, выражаемая в точках на дюйм, пикселях на линию, линиях на миллиметр. Обозначает количество деталей в одном пикселе изображения Разрешение [Resolution <cartographic resources>] <картографические ресурсы> точность, с которой масштаб данной карты может отразить расположение и вид географических объектов. Чем больше масштаб карты, тем выше возможное разрешение. При уменьшении масштаба сокращается разрешение, и детали границ сглаживаются, упрощаются или вовсе не отражаются (т. е., небольшие районы могут быть представлены в виде точек). Например, изображение с разрешением один метр означает, что каждый пиксель изображения представляет один квадратный метр поверхности Ресурс [Resource] объект, материальный или нематериальный, обладающий интеллектуальным и/или художественным содержанием, и задуманный, произведенный и/или выпущенный как единица, которая служит основой одного библиографического описания. Ресурсы включают тексты, ноты, неподвижные и движущиеся изображения, изобразительные материалы, карты, звукозаписи, видеозаписи, электронные данные или программы, включая те, которые изданы как сериальные (см. также Ресурс в целом) Ресурс в целом [Whole resource] объект, который включает в себя сам ресурс, его контейнер, документацию и другой сопроводительный материал, произведенный и/или выпущенный как единица, которая служит основой библиографического описания (см. также Ресурс) Ресурс со сменными листами [Looseleaf] cм. Обновляемый ресурс со сменными листами Самостоятельное заглавие [Independent title] заглавие, которого достаточно для идентификации ресурса Сведения о серии [Series statement] сведения, идентифицирующие серию или многочастный монографический ресурс, к которому принадлежит ресурс, включая любую нумерацию ресурса в серии или многочастном монографическом ресурсе Сведения о сопроводительном материале [Accompanying material statement] краткое описание сопроводительного материала

Сведения об издании [Edition statement] слово или фраза либо группа знаков, указывающих на то, что ресурс принадлежит к изданию Сведения об ответственности [Statement of responsibility] сведения, приведённые на основании описываемого ресурса, относительно лиц, ответственных за интеллектуальное или художественное содержание ресурса, организаций, результатом деятельности которых является содержание, либо лиц и организаций, ответственных за воспроизведение содержания ресурса [AACR2] Сведения, относящиеся к заглавию [Other title information] слово или фраза либо группа знаков, связанные с основным заглавием ресурса и зависящие от него. Сведения, относящиеся к заглавию, также бывают связаны или подчинены другим заглавиям (например, параллельным заглавиям, заглавиям отдельных произведений, содержащихся в ресурсе, заглавиям в сведениях о серии/подсерии). Сведения, относящиеся к заглавию, уточняют, поясняют или дополняют заглавие, к которому они относятся, либо указывают на характер, содержание и т. п. ресурса или входящих в него произведений, либо на причину или повод, по которым этот ресурс был выпущен. Термин включает сведения, помещённые после заглавия и перед ним, но не включает варианты заглавий (например, заглавия на корешке, контейнере, конверте, другие формы основного заглавия), имеющиеся в ресурсе, но не в предписанном для описываемой области источнике информации Сведения, предшествующие заглавию [Avant-titre] сведения, относящиеся к заглавию, которые предваряют основное заглавие и находятся над ним в предписанном для области заглавия и сведений об ответственности источнике информации Сериальный ресурс [Serial] продолжающийся ресурс, выходящий последовательно отдельными выпусками или частями, обычно имеющими нумерацию, без заранее определённого окончания. Примерами сериальных ресурсов являются научные и популярные журналы, электронные журналы, продолжающиеся справочники, ежегодные отчеты, газеты и монографические серии Серия [Series] (1) сериальный ресурс, состоящий из группы отдельных последовательно выпущенных ресурсов, нумерованных или ненумерованных, каждый из которых, помимо своего собственного основного заглавия, имеет общее заглавие, применимое сразу ко всей группе, т. е. заглавие серии; (2) нумерованная последовательность выпусков или частей в сериальном

ресурсе/внутри сериального ресурса (например, Notes and queries, 1 st series, 2 nd series и т.д.) Серия карт [Map series] несколько взаимосвязанных, но физически отдельных и библиографически самостоятельных картографических единиц, которые были задуманы производителем или производителями либо издающей организацией или организациями как единая группа. При библиографической обработке эта группа совместно идентифицируется по общей единой характеристике или комбинации характеристик, включая общее обозначение (например, общее заглавие сборника, номер, или их комбинацию), номенклатуру листов карт (включая последовательную или хронологическую систему нумерации); масштаб; издателя; картографическую спецификацию; единый формат и т. д. Сигнатура [Signature <older monographic resources>] <старопечатные монографические ресурсы> одна или несколько букв и/или символов и/или цифр, обычно напечатанных внизу первой и нескольких последующих четных страниц каждой тетради ресурса, используемые для контроля за печатанием, фальцовкой и подбором тетрадей ресурса Склонение [Declination] угловое расстояние до тела на небесной сфере, отсчитанное к северу или к югу через 90 ° от небесного экватора вдоль небесного меридиана тела; сравнимо с долготой земной сферы [USDMA] Слайд [Slide] двухмерное изображение на плёнке или другом прозрачном материале, вставленное в рамку и предназначенное для просмотра с помощью проектора или диаскопа Содержательный стандарт [Content standard] подробный свод правил по подготовке библиографических записей, чтобы описать и представить ресурсы, поступившие в библиотечный фонд или архив. Содержательный стандарт устанавливают для поддержания последовательности внутри каталога или между каталогами библиотек или архивов, использующих одинаковый стандарт. Слово содержательный относится к содержанию библиографической или описательной записи, а не к содержанию описываемого ресурса Сопроводительная документация [Accompanying documentation] см. Документация Сопроводительный материал [Accompanying material]

любой материал, выпущенный вместе с описываемым ресурсом и предназначенный для совместного с ним использования (см. также Вкладыш, Документация) Состояние [State <older monographic resources>] <старопечатные монографические ресурсы> вариация в рамках одного ресурса, которая каким-либо образом отличает его от других экземпляров того же тиража или выпуска, но которую издатель на считает обособленной публикацией (см. также Выпуск, Издание, Тираж). Специфическое обозначение материала (СОМ) [Specific material designa- tion (SMD)] термин, обозначающий особый класс материала (как правило, класс физического объекта), к которому ресурс принадлежит Средство вывода данных [Output medium] см. Средство (передачи данных) Средство (передачи данных) [Medium] физическое вещество или материал (бумага, плёнка, магнитная лента, оптический диск и т.п.), который несет в себе или передает содержащуюся в нем информацию (см. также Мультимедийный ресурс, Физический носитель, Формат <электронные ресурсы>) Средство хранения [Storage medium] см. Средство (передачи данных) Старопечатный монографический ресурс [Older monographic resource] ресурс, который был произведён до внедрения машинного способа печати в девятнадцатом веке; включает ресурсы, как опубликованные для продажи, так и отпечатанные в небольшом количестве экземпляров, или даже в одном экземпляре, для частного или ограниченного распространения Стереоизображение [Stereograph] слайды или иллюстрации, установленные парами, чтобы получить трехмерный оптический эффект, если использовать стереоскоп. Стереоскопические изображения могут быть также напечатаны на непрозрачной поверхности, для использования вместе с ручным стереографическим окуляром, состоящим из двухцветных линз, вставленных в картонную рамку; такой тип стереографий обычно присутствует в качестве книжных иллюстраций Сфальцованный печатный лист [Quire] см. Тетрадь Тетрадь [Gathering <older monographic resources>]

<старопечатные монографические ресурсы> cфальцованные в несколько сгибов листы, скреплённые друг с другом. Как правило, один печатный лист образует одну тетрадь, но если полосы набора занимают половины печатных листов или другие доли целой печатной формы, печатный лист может формировать более одной тетради. Несколько листов также могут образовывать одну тетрадь. Ин-фолио (2°, 2:o и т. д.) может быть сложен или сфальцован по четыре (два печатных листа на тетрадь) или по шесть и т. д. Тип средства [Media type] тип или типы носителя, который используется для передачи содержания ресурса; как правило, отражает формат средства хранения и вместилища носителя в сочетании с типом воспроизводящего устройства, необходимого, чтобы просмотреть, проиграть, запустить, и т.п. содержание ресурса. Тираж [Impression] (1) все экземпляры одного издания, произведенные в одно время или в течение одного производственного процесса; (2) все экземпляры листов ресурса, отпечатанные в одном тираже с одних и тех полос набора (см. также Вариантный экземпляр, Выпуск <печатные монографические ресурсы>, Издание, Состояние <старопечатные монографические ресурсы>) Титульная страница [Title page] страница, как правило, в начале печатного ресурса, представляющая наиболее полную информацию о ресурсе и произведении или произведениях, содержащихся в нем. Она содержит заглавие и, как правило, но не обязательно, наиболее полные сведения о заглавии, сведения об ответственности и, полностью либо частично, выходные данные (см. также Колофон) Титульная страница серии [Series title page] дополнительная титульная страница, на которой представлены основное заглавие серии и обычно, но не обязательно, другие сведения, относящиеся к серии (например, сведения об ответственности, порядковое обозначение, выходные данные, заглавие ресурса в серии и т. д.) Титульный экран [Title screen <electronic resources >] <электронные ресурсы> информация на экране, которая включает основное заглавие и, как правило, но не обязательно, сведения об ответственности и данные, связанные с публикацией [AACR2] Торговая марка [Trademark name] см. Фирменный знак

Удалённый доступ [Remote access] пользование электронными ресурсами, хранящимися на сервере и доступными через компьютерную сеть Условия доступности [Terms of availability] условия, на которых ресурс может быть получен, например, цена ресурса, предлагаемого к продаже, либо сведения о том, что ресурс доступен напрокат или бесплатно Учебная партитура [Study score] см. Карманная партитура Учебный плакат [Wallchart] непрозрачный лист, предназначенный для демонстрации и показа данных в графической форме или в виде таблицы Факсимильная перепечатка [Facsimile reprint] см. Факсимильная репродукция Факсимильная репродукция [Facsimile reproduction] новый выпуск ресурса, в котором основная часть в точности воспроизведена с оригинальных страниц более раннего издания. Как правило, делается не тем издателем, что оригинал, и часто имеет свой собственный титульный лист и другие вводные материалы Физический носитель [Physical carrier] материальное средство, на котором или в котором могут храниться данные, звук, изображения, программы и т. д. Для некоторых категорий материала физический носитель состоит из средства хранения (например, магнитная лента, фото- или киноплёнка), которое заключено в пластиковый или металлический корпус (например, кассета, картридж), являющийся неотъемлемой частью ресурса (см. также Контейнер, Средство (передачи данных)) Фингерпринт [Fingerprint <older monographic resources>] <старопечатные монографические ресурсы> группа знаков, перенесенных из ресурса с целью его однозначной идентификации. Фингерпринт состоит из группы знаков, перенесенных из нескольких стандартных мест текста ресурса, вслед за которыми идет число, обозначающее источник одного или нескольких данных знаков, и/или буква, обозначающая направление линий водяного знака, и/или дата в той форме, в какой она присутствует в области публикации, производства и распространения Фирменный знак [Label name]

название бренда или торговой марки, связанных со всей или частью продукции издателя или компании-производителя, особенно, для звукозаписей Фирменный (производственный) номер [Catalogue number] идентификационный номер, присвоенный звукозаписи, в фирменном знаке на этикетке Форма [Form/forme] см. Печатная форма Форма изложения нотного текста [Music format] см. Музыкальный формат Формат [Format] в общем смысле относится к конкретному физическому представлению ресурса Формат [Format <Notated music>] <ноты> см. Музыкальный формат Формат [Format <older monographic resources>] <старопечатные монографические ресурсы> обозначение количества полос набора в каждой печатной форме. В ин-фолио (2°, 2:o и т. д.) две полосы набора в каждой печатной форме, в ин-кварто (4°, 4:o и т. д.) – четыре, в ин- октаво (8°, 8:o и т. д.) – восемь и т. д. Формат [Format <electronic resources>] <электронные ресурсы> способ, которым данные организованы в средстве ввода, вывода или хранения (см. также Средство (передачи данных), Физический носитель) Фортепьяно- (скрипка- и т.п.) дирекцион [Piano (violin, etc.) conductor part] исполнительская партия, к которой добавлены пометки, чтобы исполнитель мог действовать как дирижер; иногда называют «Переложение партитуры для фортепьяно, скрипки и т. д.» Фотография [Photograph] отпечаток на непрозрачном материале, полученный путём воздействия света на светочувствительную плёнку Характеристика содержания [Content qualification] тип содержания, наличие или отсутствие движения, размерность или сенсорная природа ресурса

Хоровая партитура [Chorus score] нотная запись произведения для голосов и инструментов, которая дает только партитуру для хора без партий инструментов Художественная репродукция [Art reproduction] механически воспроизведенная копия произведения искусства в коммерческом издании Цветная иллюстрация [Coloured illustration] иллюстрация, содержащая любой цвет; черный, белый и оттенки серого не должны считаться цветом Частная титульная страница [Analytical title page] титульная страница монографии, входящей в монографическую серию, или самостоятельно озаглавленной части многочастного монографического ресурса Частное заглавие [Section title] собственное заглавие раздела, которое служит отличительным признаком одной части из группы взаимосвязанных ресурсов, имеющих общее заглавие. При идентификации ресурса частное заглавие не может отделяться от общего заглавия, независимо от того, является ли оно тематическим или нет. Обозначение Серия С или Вторая серия считается частным заглавием или заглавием подсерии, если существует одновременно больше одного раздела или если подсерия ненумерованная. Если обозначение отражает изменение нумерации, оно рассматривается как часть нумерации сериального издания или серии (см. также Зависимое заглавие) Численный масштаб [Representative fraction] масштаб карты или схемы, выраженный дробью или пропорцией Электронный ресурс [Electronic resource] ресурс, состоящий из материалов, управляемых компьютером, включая материалы, для которых требуется периферийное оборудование, соединенное с компьютером (например, CD-ROM-плеер); ресурсы могут использоваться или не использоваться в интерактивном режиме. Имеется два типа ресурсов: данные (информация в форме цифр, букв, рисунков, изображений, звука или их комбинации) и программы (команды или операции для решения конкретных задач, включая обработку данных). Кроме того, они могут комбинироваться, включая и электронные данные и программы (например, обучающие программы с текстом, рисунками и программами). Данное определение электронных ресурсов обычно применимо к большинству общедоступных ресурсов, включая те, доступ к которым осуществляется через средства телекоммуникации. Ресурсы, произведенные и/или генерированные для ограниченного использования, по требованию на

платной основе или по заказу, также включаются. Ресурс, помещаемый в постоянной памяти компьютера (ROM), является частью устройства, в котором он хранится, и при каталогизации считается ресурсом удалённого доступа. Считается, что программируемые игрушки, калькуляторы и другие программируемые объекты не входят в сферу применения ISBD Элемент [Element] слово, фраза или группа знаков, представляющие определённую единицу библиографической информации и составляющие часть области библиографического описания Эпоха [Epoch <cartographic resources>] <картографические ресурсы> произвольный момент времени, для которого определены положение или направление орбиты небесного тела [USDMA] ISBN (Международный стандартный номер книги) [International Standard Book Number] номер, который идентифицирует книгу или книжное издание и является уникальным, как определено в международном стандарте ISO 2108 ISMN (Международный стандартный номер нотного издания) [Interna- tional Standard Music Number] номер, который идентифицирует нотный ресурс и является уникальным, как определено в международном стандарте ISO 10957 ISRC (Международный стандартный код аудио/видеозаписи) [Inter- national Standard Recording Code] Код, который идентифицирует звукозаписи и музыкальные видеозаписи и является уникальным, как определено в международном стандарте ISO 3901 ISSN (Международный стандартный номер сериального издания) [Inter- national Standard Serial Number] восьмизначный номер, который присваивается продолжающемуся ресурсу Сетью ISSN, как определено в международном стандарте ISO 3297

Покажчик

Автор, сведения

см. Сведения об ответственности

Акронимы и инициальные аббревиатуры А.6.5

в Основном заглавии А.2.7.1, 1.1.3.3, 1.3.3.1, 7.1.1.3

в Сведениях об ответственности 1.4.5.4

в Сведениях, относящихся к заглавию 1.1.4.1.1, 1.3.3.1

см. также Сокращения

Альтернативное заглавие 1.1.3.4

Атласы 5

Библиографическая история примечания 7.2

Библиографические записи одна или несколько А.2.1

Библиография, примечания 7.7.3

В нескольких графиках

см. Графика описания, несколько

Вариант заглавия 1.3.1

примечания 7.1.1.2

Версии 2.1.1

Вид содержания 0.1

Вкладыши 1.1.4.6.2

примечания 7.2.4.4, 7.2.4.5

Выпущен с 7.2.4.6

Выходные данные

см. Область публикации, производства, распространения и т. д.

Графика описания А.5

в записях в двух направлениях Приложение B

Графика описания, несколько А.3.2.9

Дата издания, производства и/или распространения 4.3

Дата печатания или изготовления 4.3.7

Даты копирайта 4.3.6, 4.3.7

Даты привилегии 4.3.6

Дефекты А.10

Диафильмы 5.1.3, 5.2.7

Доступность, условия

см. Условия доступности

Другие физические характеристики 5.2

Зависимое заглавие 1.1.3.7, 1.1.4.6.1, 6

приведение 1.1.5.3

Заглавие

см. Альтернативное заглавие

Вариант заглавия Зависимое заглавие Заглавие в виде обобщающего термина (Типовое заглавие) Ключевое заглавие Общее заглавие Общее заглавие сборника Основное заглавие Параллельное заглавие Частное заглавие Заглавие в виде обобщающего термина (Типовое заглавие) А.2.6.2.(а), 1.1.3.1 Записи в двух направлениях Приложение B Звук 5.2.6 Значительные изменения в основном заглавии см. Основное заглавие – изменения Изготовитель см. Печатник или изготовитель Издание, производство и/или распространение, дата см. Дата издания, производства и/или распространения Издания, разные примечания 7.2.4.3 Издатель, производитель и/или распространитель 4.2 Изменения в имени издателя, производителя и/или распространителя см. Издатель, производитель и/или распространитель – изменения Изменения в основном заглавии см. Основное заглавие – изменения Изменения в сведениях об издании см. Сведения об издании – изменения Изменения в сведениях об ответственности см. Сведения об ответственности – изменения

Иллюстрации 5.2.3 Имя издателя, производителя и/или распространителя см. Издатель, производитель и/или распространитель Имя печатника или изготовителя см. Печатник или изготовитель Имя файла 1.1.2 Инициальные аббревиатуры см. Акронимы и инициальные аббревиатуры Источники информации А.4 Ключевое заглавие 8.2 Коллация (Старопечатные монографические ресурсы) 7.5.1 см. также Область физического описания Контейнер 5.3.1.1 , 5.3.1.3 Контрактуры А.6.1 Координаты, сведения 3.1.3 Латинизация см. Транслитерация Логотип в Основном заглавии 1.1.3.3 Масштаб см. Сведения о масштабе Математическая основа (Картографические ресурсы) 3.1 примечания 7.3.1 Международный стандартный номер книги см. ISBN Международный стандартный номер сериального издания см. ISSN Место издания, производства и/или распространения 4.1 Место печатания или изготовления 4.4 Методика описания ресурсов А.2 Микроформы 5.2.5 Многоуровневое описание 5.4.3, Приложение A Назначение ISBD А.1.2 Незначительные изменения в основном заглавии см. Основное заглавие – изменения Несколько языков см. Языки описания, несколько

Неточности A.8 в датах 4.3.5 Нумерация, данные 3.3 в сериях и подсериях 6.6 примечания 7.3.3 Область заглавия и сведений об ответственности 1 примечания 7.1 Область идентификатора ресурса и условий доступности 8 примечания 7.8 Область издания 2 примечания 7.2 Область примечания 7 Область публикации, производства, распространения и т. д. 4 примечания 7.4 Область серии 6 заглавие 6.1 нумерация 6.6 параллельное заглавие 6.2 примечания 7.6 сведения об ответственности 6.4 сведения, относящиеся к заглавию 6.3 Область физического описания 5 примечания 7.5 Общее заглавие 1.1.3.7, 6, приведение 1.1.5.3 Общее заглавие сборника 1.1.4.3 сборник без общего заглавия 1.1.4.4, 1.1.5.2 сведения об издании 2.1.4.2 Объединение, примечания 7.2.4.7.2 Объем ресурса 5.1 Опечатки А.8 Описание изменения, не требующие нового описания А.2.7 изменения, требующие нового описания А.2.6, 1.1.6, 1.4.6 основа А.4.1 Орфографические ошибки А.8 Основное заглавие 1.1 в Серии и подсерии 6.1 изменения А.2.6, А.2.7, 1.1.6

примечания 7.1.1 Отдельные буквы в заглавиях А.2.7.1, 1.1.3.5 Пагинация, сведения 5.1.4 Параллельное заглавие 1.2 в серии и подсерии 6.2 примечания 7.1.3 Параллельные сведения об издании см. Сведения об издании – параллельные сведения об издании Параллельные сведения, относящиеся к заглавию 1.3.4.7 Переплетено с 7.11 Периодичность, сведения 7.0.3 Печатание или изготовление дата см. Дата печатания или изготовления место см. Место печатания или изготовления Печатник или изготовитель 4.5 Подсерия 6 обозначение, которое не приводится как зависимое заглавие 1.1.5.3 примечания 7.2.4.7.5, 7.2.4.7.6 Пояснения к Идентификаторам ресурса 8.1.3 к Условиям доступности 8.3.2 Предписанная пунктуация А.3.1 Предписанные источники информации А.4.3 Предпочтительный источник информации А.4.2 Приложения 1.1.4.6 примечания 7.2.4.4, 7.2.4.5 Примеры А.11 Примечание о переводе 7.2.4.1 Примечание о режиме доступа 7.0.5 Примечание о системных требованиях 7.0.4 Примечание об аннотации 7.10.2 Примечания о выделении 7.2.4.7.3 Примечания о жанре 7.1.2.1 Примечания о переплете 7.8.2

Примечания о поглощении, 7.2.4.7.4 Примечания о продолжении 7.2.4.7.1 Примечания о разделении или выделении 7.2.4.7.3 Примечания о содержании 7.7 Примечания о читательском назначении, см. Примечания об использовании/назначении Примечания об использовании/назначении 7.10.3 Примечания об объединении (слиянии) 7.2.4.7.2 Примечания об экземпляре 7.11 Производство см. Область публикации, производства, распространения и т. д. Прописные буквы А.7 заглавие серии или подсерии 6.1. основное заглавие 1.1.5.1 параллельное заглавие 1.2.5.1 сведения, относящиеся к заглавию 1.3.4.2 Пропуски A.6 в Основном заглавии 1.1.5.1 в Ресурсах без основного заглавия 1.1.5.4 в Сведениях об ответственности 1.4.5.3 в Сведениях, относящихся к заглавию 1.3.4.2 Прямой доступ, электронный ресурс 7.0.4 размеры 5.3.1.1 Пунктуация А.3.2 Размеры ресурса 5.3 Распространение см. Область публикации, производства, распространения и т. д. Распространитель 4.2.5 Репродукция 4 примечания 7.2.4.2 Ресурс со сменными листами 4.3.10.2 Сведения о масштабе 3.1.1 Сведения о проекции 3.1.2 Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста) (Ноты) 3.2 Сведения об издании 2.1 в Серии или подсерии 6.3.3

дополнительные сведения об издании 2.4 изменения А.2.6.2.(b), 2.1.5 параллельные сведения об издании 2.2 приведение 2.1.2 примечания 7.2 сведения об ответственности 2.3, 2.5 сведения, сформулированные каталогизатором 2.1.3 Сведения об ответственности 1.4 в Дополнительных сведениях об издании 2.5 в Основном заглавии 1.1.3.6 в Сведениях об издании 2.3 в Сведениях, относящихся к заглавию 1.3.2 в Серии или подсерии 6.4 примечания 7.1.4 Сведения, относящиеся к заглавию 1.3 в серии и подсерии 6.3 Связи с другими продолжающимися ресурсами примечания 7.2.4 Символы А.9 Сокращения (Аббревиатуры) А.6, Приложение D в Заглавии А.2.7.1 в Именах издателей 4.2.7 в Нумерации серии или подсерии 6.6.1 в Пояснении к идентификатору 8.1.3 в Сведениях о проекции 3.1.2.2 в Сведениях об издании 2.1.2 в Физическом описании Приложение D см. также Акронимы и инициальные аббревиатуры Сопроводительный материал, сведения 5.4 в Многоуровневом описании Приложение A Специфическая область материала или типа ресурса 3 примечания 7.3 Специфическая область типа ресурса см. Специфическая область материала или типа ресурса Специфическое обозначение материала 5.1 Стандартные номера 8 примечания 7.8 Сфера применения ISBD A.1.1 Технические характеристики 7.0.4 Тип средства 0.2

Типографские ошибки А.8 Титульная страница А.4.2.1.1 Трансли