Відмінності між версіями «LRM»

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук
(Глава 1. Вступ)
(2.1. Призначення та цілі)
 
(Не показано 49 проміжних версій цього користувача)
Рядок 3: Рядок 3:
 
<p align="center">'''Концептуальна модель для бібліографічної інформації'''</p>
 
<p align="center">'''Концептуальна модель для бібліографічної інформації'''</p>
  
 +
<div class="noautonum">__TOC__</div>
  
 +
<big>Пет Ріва, Патрік Ле Бьоф та Майя Жумер</big>
  
<div class="noautonum">__TOC__</div>
+
'''Редакційна група з консолідації Групи IFLA з перегляду FRBR'''
 
 
Пет Ріва, Патрік Ле Бьоф та Майя Жумер
 
  
Редакційна група з консолідації
+
'''Визначення концептуальної еталонної моделі для забезпечення базису з аналізу неадміністративних метаданих, пов’язаних із бібліотечними ресурсами'''
Групи IFLA з перегляду FRBR
 
  
Визначення концептуальної еталонної моделі для забезпечення базису з
 
аналізу неадміністративних метаданих, пов’язаних із бібліотечними
 
ресурсами
 
  
 
'''Серпень 2017'''
 
'''Серпень 2017'''
Рядок 24: Рядок 20:
 
Зі змінами та виправленнями до
 
Зі змінами та виправленнями до
 
'''грудня 2017'''
 
'''грудня 2017'''
 +
  
 
Переклад українською мовою «IFLA Library Reference Model. A Conceptual Model for Bibliographic Information» здійснений під егідою Української бібліотечної асоціації
 
Переклад українською мовою «IFLA Library Reference Model. A Conceptual Model for Bibliographic Information» здійснений під егідою Української бібліотечної асоціації
Рядок 31: Рядок 28:
 
Редакція перекладу: О.М. Бруй
 
Редакція перекладу: О.М. Бруй
  
(CC By) Пет Ріва, Патрік Ле Бьоф та Майя Жумер, 2017
+
''(CC By) Пет Ріва, Патрік Ле Бьоф та Майя Жумер, 2017''
  
 +
'''Ріва П. Бібліотечна еталонна модель від IFLA. Концептуальна модель для бібліографічної інформації / Пет Ріва, Патрік Ле Бьоф, Майя Жумер ; ІФЛА ; пер. з англ. І. М. Баньковська ; ред. пер. О. М. Бруй ; Укр. бібл. асоц. – Київ, 2019. – 91 с.'''
  
Ріва П. Бібліотечна еталонна модель від IFLA. Концептуальна модель для бібліографічної
 
інформації / Пет Ріва, Патрік Ле Бьоф, Майя Жумер ; ІФЛА ; пер. з англ. І. М. Баньковська ;
 
ред. пер. О. М. Бруй ; Укр. бібл. асоц. – Київ, 2019. – 91 с.
 
  
 
СС 2019 Переклад українською. Робота ліцензована на умовах Creative Commons Attribution
 
СС 2019 Переклад українською. Робота ліцензована на умовах Creative Commons Attribution
Рядок 45: Рядок 40:
 
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. Для перегляду копії цієї ліцензії
 
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. Для перегляду копії цієї ліцензії
 
відвідайте: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 
відвідайте: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 +
  
 
IFLA
 
IFLA
Рядок 54: Рядок 50:
 
Netherlands
 
Netherlands
  
=Глава 1. Вступ=
+
=<span id="1"></span>Глава 1. Вступ=
== 1.1. Історія питання  ==
+
== <span id="1.1"></span>1.1. Історія питання  ==
== 1.2. Учасники створення  ==
+
 
=Глава 2. Методологія  =
+
З моменту першої публікації Функціональних вимог до бібліографічних записів (''Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR'') у 1998 році, ''родина концептуальних моделей функціональних вимог'' (далі – '''ФВ''') збільшилася до трьох окремих моделей для спеціальних
== 2.1. Призначення та цілі ==
+
аспектів бібліографічного універсуму. Додатково до функціональних вимог для
== 2.2. Концептуальна модель як основа для впровадження v
+
бібліографічних даних родина концептуальних моделей ФВ включила Функціональні вимоги
== 2.3. Процес консолідації концептуальних моделей родини ФВ ==
+
до авторитетних даних (''Functional Requirements for Authority Data, FRAD'') та Функціональні
== 2.4. Зв'язок із іншими моделями ==
+
вимоги до предметних авторитетних даних (''Functional Requirements for Subject Authority Data, FRSAD'').
=Глава 3. Користувачі та завдання користувача =
+
 
== 3.1. Аналіз користувачів ==
+
Ці моделі готували незалежно протягом багатьох років різні робочі групи:
== 3.2. Загальний огляд завдань користувача  ==
+
 
=Глава 4. Визначення моделі  =
+
* FRBR – фінальний звіт Дослідницької групи IFLA з функціональних вимог до бібліографічних записів. Дослідницьку групу створено в 1992 році, й звіт
== 4.1. Сутності ==
+
затверджено Постійним комітетом Секції з каталогізації 5 вересня 1997 року.
=== 4.1.1. Вступ  ===
+
* FRAD були результатом напрацювань Робочої групи IFLA з розробки функціональних вимог до авторитетних записів та їх нумерації (FRANAR).
=== 4.1.2. Клас або ієрархія «є» для сутностей ===
+
FRANAR засновано в квітні 1999 року Відділенням бібліографічного контролю та Програмою універсального бібліографічного контролю та міжнародного MARC. Звіт затверджено Постійними комітетами Секції з каталогізації та Секції з
=== 4.1.3. Детальне визначення сутностей ===
+
класифікації та індексування в березні 2009 року.
== 4.2. Атрибути  ==
+
* FRSAD – звіт Робочої групи IFLA з функціональних вимог до предметних авторитетних записів (FRSAR), створеної в 2005 році. Звіт затверджено Постійним комітетом Секції з класифікації та індексування IFLA в червні 2010 року.
=== 4.2.1. Вступ  ===
+
 
=== 4.2.2. Ієрархічна структура атрибутів===
+
Секцію 3.2.2 ''Фінального звіту'' FRBR, яка стосується визначення сутності вираження,
=== 4.2.3. Примітки щодо атрибутів сутності Res ===
+
виправлено в результаті прийняття рекомендацій Робочої групи з сутності ''вираження'' (2003-
=== 4.2.4. Детальне визначення атрибутів ===
+
2007). Крім того, Робоча група з агрегацій, заснована Групою з перегляду FRBR (FRBR Review
== 4.3. Зв’язки ==
+
Group) у 2005 році, отримала доручення розглянути моделювання різних типів агрегацій. Її
=== 4.3.1. Вступ  ===
+
рекомендації прийнято Групою з перегляду FRBR у серпні 2011 року, в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко,
=== 4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом)  ===
+
і її остаточний звіт представлено у вересні 2011 року.
=Глава 5. Огляд моделі =
+
 
== 5.1. Діаграми «сутність-зв'язок» ==
+
Починаючи з 2003 року, Група з перегляду FRBR проводила спільні зустрічі з групою в складі
== 5.2. Обмеження між сутностями. Узгодження ==
+
Комітету з документації (CIDOC) Міжнародної Ради музеїв (ICOM), відповідальної за підтримку
== 5.3. Моделювання онлайн-дистрибуції  ==
+
узгодженої на міжнародному рівні концептуальної моделі для музейної спільноти –
== 5.4. Номени в бібліотечному контексті  ==
+
Концептуальної еталонної моделі CIDOC (CIDOC CRM). Спільна робота груп призвела до
== 5.5. Моделювання бібліографічних ідентичностей  ==
+
розробки формулювання моделі FRBR на основі того ж об’єктно-орієнтованого
== 5.6. Атрибути типового вираження ==
+
моделювального базису, який використовувався в CIDOC CRM, та до схвалення моделі FRBR
== 5.7. Моделювання агрегацій ==  
+
як офіційного розширення CIDOC CRM. Таке переформулювання FRBR, відоме як FRBR OO
== 5.8. Моделювання періодичних видань ==  
+
(об’єктно-орієнтовані FRBR), вперше затверджено в 2009 році як версія 1.0 та безпосередньо
=Глава 6. Узгодження завдань користувача з сутностями, атрибутами та зв’язками  =
+
узгоджено з оригінальною моделлю FRBR. З подальшою публікацією моделей FRAD та FRSAD,
=Глава 7. Словник термінології для моделювання =
+
FRBRoo були розширені: вони включили сутності, атрибути та зв’язки з моделей FRAD та
=Глава 8. Використані концептуальні моделі  =
+
FRSAD, відповідно, стартувала версія 2.0 FRBRoo.
 +
 
 +
Попри те, що три моделі ФВ були створені на одному моделювальному базисі «сутність-зв'язок», вони мають різні точки зору та різні рішення для спільних питань. Хоча всі три моделі
 +
необхідні в повній бібліографічній системі, спроба застосувати їх в єдиній системі потребувала
 +
вирішення комплексних проблем на спеціальній основі з майже відсутніми з цього приводу
 +
рекомендаціями від моделей. Після завершення FRAD та FRSAD у 2009 та 2010 роках
 +
відповідно, стала очевидною необхідність об’єднання, або ж консолідації родини ФВ у єдину
 +
логічно-послідовну модель, щоб дати чітке розуміння загальної моделі та усунути бар’єри для
 +
її використання.
 +
 
 +
Група з перегляду FRBR активно працювала над створенням консолідованої моделі,
 +
починаючи з 2010 року під час серії робочих зустрічей, що проводилися разом з
 +
конференціями IFLA та на додатковій зустрічі за результатами півріччя в квітні 2012 року.
 +
Саме на цих зустрічах була вперше окреслена консолідація завдань користувача. У 2013 році
 +
в Сінгапурі Група з перегляду FRBR створила Редакційну групу з консолідації (Consolidation
 +
Editorial Group, CEG), яка мала зосередити увагу на детальній переоцінці атрибутів і зв'язків
 +
та створити чорновий варіант документа з визначенням моделі. Редакційна група з
 +
консолідації (інколи разом з іншими членами Групи з перегляду FRBR чи з запрошеними
 +
експертами) провели п’ять багатоденних зустрічей, а також детально обговорили прогрес із
 +
повним складом Групи з перегляду FRBR під час робочої зустрічі в 2014 році в Ліоні (Франція)
 +
та на ще одній зустрічі в 2015 році в Кейптауні (Південна Африка).
 +
 
 +
Рецензування Бібліотечної еталонної моделі FRBR (FRBR-Library Reference Model) на світовому
 +
рівні тривало з 28 лютого до 1 травня 2016 року. Редакційна група з консолідації (CEG)
 +
провела ще одну зустріч 19-23 травня 2016 року, на якій були розглянуті відгуки та оновлений
 +
чорновий варіант моделі. Група з перегляду FRBR розглянула цей чорновий документ на
 +
робочій зустрічі в 2016 році в Колумбусі, штат Огайо, США. Саме на зустрічі 2016 року модель
 +
була переіменована на Бібліотечну еталонну модель від IFLA (IFLA Library Reference Model,
 +
IFLA LRM).
 +
 
 +
Отримане в результаті всіх дій визначення моделі було затверджене Групою з перегляду FRBR
 +
(у листопаді 2016 року), після чого стало доступним для коментарів учасникам Постійних
 +
комітетів Секції з каталогізації та Секції з предметного аналізу та доступу та для Групи з
 +
перегляду ISBD (у грудні 2016 року). Остаточний документ затверджений Комітетом зі
 +
стандартів IFLA та схвалений Професійним комітетом IFLA 18 серпня 2017 року.
 +
 
 +
== <span id="1.2"></span>1.2. Учасники створення  ==
 +
Редакційна група з консолідації (Consolidation Editorial Group) несе основну відповідальність
 +
за формулювання цього документа з визначення IFLA LRM. Всі учасники Групи з перегляду
 +
FRBR та всі контактні особи, з якими відбулася взаємодія під час роботи над проектом
 +
консолідації та під час реалізації офіційного проекту консолідації, зробили значний внесок у
 +
загальну справу під час робочих зустрічей та через письмові відповіді. Учасники Групи з
 +
спеціальних інтересів CIDOC CRM (CIDOC CRM SIG), які брали участь у розробці FRBRoo версії
 +
2.4, що відбувалася в той же період часу, порушували різні питання та наводили важливі
 +
міркування.
 +
 
 +
'''Редакційна група з консолідації (Consolidation Editorial Group)'''
 +
 
 +
*Пет Ріва (Pat Riva), голова (Канада)
 +
*Патрік Ле Бьоф (Patrick Le Bœuf), Франція
 +
*Майя Жумер (Maja Žumer), Словенія
 +
 
 +
'''Група з перегляду FRBR (FRBR Review Group)'''
 +
*Марі Балікова (Marie Balíková), член-кореспондент, 2013-
 +
*Марія Віолета Бертоліні (María Violeta Bertolini), 2015-2016
 +
*Андерс Като (Anders Cato), 2006-2009
 +
*Раджеш Чандракар (Rajesh Chandrakar), 2009-2013
 +
*Алан Данскін (Alan Danskin), 2005-2009
 +
*Барбора Дробікова (Barbora Drobíková), 2015-
 +
*Гордон Даншир (Gordon Dunsire), 2009-
 +
*Єлена Есколано Родрігез (Elena Escolano Rodríguez), 2011-2015, член-кореспондент, 2015-
 +
*Агнесе Галеффі (Agnese Galeffi), 2015-
 +
*Массімо Джентілі-Тедескі (Massimo Gentili-Tedeschi), 2015-
 +
*Бен Гу (Ben Gu), 2015-
 +
*Патрік Ле Бьоф (Patrick Le Bœuf), 2013-
 +
*Франсуаза Лереш (Françoise Leresche), 2007-2015
 +
*Філіберто Феліпе Мартінез-Ареллано (Filiberto *Felipe Martínez-Arellano), 2011-2013
 +
*Таня Мерчун (Tanja Merčun), 2013-
 +
*Анке Мейер-Хесс (Anke Meyer-Hess), 2013-
 +
*Ева Муртомаа (Eeva Murtomaa), 2007-2011, член-кореспондент, 2011-
 +
*Кріс Олівер (Chris Oliver), голова 2013-
 +
*Ед О’Ніл (Ed O’Neill), 2003-2007 та голова Робочої групи з агрегацій (Working Group on
 +
Aggregates), 2005-2011
 +
*Гленн Паттон (Glenn Patton), 2003-2009
 +
*Пет Ріва (Pat Riva), голова 2005-2013
 +
*Міріам Сефстрьом (Miriam Säfström), 2009-2014
 +
*Афіна Салаба (Athena Salaba), 2013-
 +
*Барбара Тіллетт (Barbara Tillett), 2003-2011
 +
*Майя Жумер (Maja Žumer), 2005-2013
 +
 
 +
'''Контактні особи Групи з перегляду ISBD:'''
 +
*Мірна Віллер (Mirna Willer), 2011-2015
 +
*Франсуаза Лереш (Françoise Leresche), 2015-
 +
 
 +
'''Контактні особи Мережі ISSN (ISSN Network):'''
 +
*Франсуа-Ксав’є Пелегрен (François-Xavier Pelegrin), 2012-2014
 +
*Клеман Урі (Clément Oury), 2015-
 +
 
 +
У ключових робочих зустрічах з консолідації брали участь запрошені експерти та колишні
 +
учасники Групи з перегляду FRBR:
 +
*Андерс Като (Anders Cato), 2010
 +
*Массімо Джентілі-Тедескі (Massimo Gentili-Tedeschi), 2013-2014
 +
*Дороті МакГеррі (Dorothy McGarry), 2011
 +
*Гленн Паттон (Glenn Patton), 2009-2011
 +
*Міріам Сефстрьом (Miriam Säfström), 2016
 +
*Джей Вейц (Jay Weitz), 2014, 2016
 +
 
 +
Учасники CIDOC CRM SIG, які брали активну участь у розробці FRBRoo, версії 2.4:
 +
*Тронд Аальберг (Trond Aalberg)
 +
*Криссула Бекіарі (Chryssoula Bekiari)
 +
*Мартін Доерр (Martin Doerr), голова CIDOC CRM SIG
 +
Ейвінд Ейде (Øyvind Eide)
 +
*Міка Найман (Mika Nyman)
 +
*Крістіан-Еміль Оре (Christian-Emil Ore)
 +
*Річард Сміраглі (Richard Smiraglia)
 +
*Стівен Стед (Stephen Stead)
 +
 
 +
=<span id="2"></span>Глава 2. Методологія  =
 +
== <span id="2.1"></span>2.1. Призначення та цілі ==
 +
 
 +
Призначення IFLA LRM – бути концептуальною еталонною моделлю високого рівня,
 +
розробленою в межах розширеного моделювального базису «сутність-зв'язок». Модель
 +
охоплює бібліографічні дані в широкому, загальному сенсі цього поняття. З точки зору
 +
загальних підходів та методології, процес моделювання призвів до того, що в основі IFLA LRM
 +
лежить підхід, використаний в оригінальному дослідженні FRBR, де він описаний в такий
 +
спосіб:
 +
 
 +
:«Дослідження використовує метод аналізу сутності, що починається з виокремлення сутностей, які є ключовими об’єктами інтересу користувачів у бібліографічних записах. Після цього, дослідження ідентифікує характеристики або атрибути, які асоціюються з кожною сутністю та зв’язки між сутностями, що найбільш важливі для користувачів під час формулювання бібліографічних пошуків, інтерпретування відповідей на такі пошуки та під час «навігації» сукупністю сутностей, описаних у бібліографічних записах. Модель, розроблена в дослідженні, є вичерпною за призначенням, але не всебічною з точки зору сутностей, атрибутів та зв’язків, які вона визначає. Модель працює на концептуальному рівні; вона не містить аналізу такого рівня, що потрібен для повністю розробленої моделі даних». (FRBR, с. 4)
 +
 
 +
IFLA LRM має за мету створити чіткі загальні принципи, що регулюють логічну структуру
 +
бібліографічної інформації, без створення будь-яких припущень щодо того, як такі дані можуть
 +
зберігатися в будь-якій окремій системі чи застосунку. Як результат, модель не розрізняє дані,
 +
які традиційно зберігаються в бібліографічних записах чи в записах про фонди та дані, що
 +
традиційно зберігаються в авторитетних записах на імена/назви або предмети. Для цілей
 +
зазначеної моделі всі ці дані об’єднані терміном «бібліографічна інформація» і, як такі,
 +
знаходяться в межах моделі.
 +
 
 +
Функціональне призначення IFLA LRM випливає з завдань користувача (див. Главу 3), що
 +
визначаються з точки зору та потреб кінцевого користувача. Як результат, адміністративні
 +
метадані, що використовуються бібліотеками та бібліографічними агенціями виключно для
 +
виконання їхніх внутрішніх функцій, вважаються такими, що не входять до сфери
 +
застосування моделі.
 +
 
 +
IFLA LRM розглядає бібліографічну інформацію, що стосується всіх типів ресурсів, які, як
 +
правило, цікавлять бібліотеки. Однак, модель прагне до виявлення спільних рис і базової
 +
структури бібліографічних ресурсів. Модель обирає терміни та створює визначення в такий
 +
спосіб, щоб вони могли бути застосовані загалом до всіх типів ресурсів або до всіх релевантних
 +
сутностей. Внаслідок цього, елементи даних, що розглядаються як спеціалізовані чи як
 +
специфічні для окремих типів ресурсів, як правило, не представлені в цій моделі. Однак, кілька
 +
значущих атрибутів ''вираження'', характерних для ресурсів певних типів (як от: ''мова'',
 +
''картографічний масштаб, тональність'', ''засіб виконання''), передбачені. Це показує як модель
 +
може враховувати подібні розширення та є доречним для ілюстрації застосування атрибута під
 +
назвою ''атрибут типового вираження'' для сутності ''твір''. Модель є комплексною на
 +
концептуальному рівні, але лише орієнтовною з точки зору визначених атрибутів та зв’язків.
 +
 
 +
== <span id="2.2"></span>2.2. Концептуальна модель як основа для впровадження ==
 +
 
 +
Концептуальна модель, як задекларовано в IFLA LRM, – це концептуальна модель високого
 +
рівня, призначення якої – слугувати базисом для формулювання правил каталогізації та
 +
впровадження бібліографічних систем. Будь-яке її практичне застосування має визначити
 +
відповідний рівень деталізації, що вимагатиме або розширення в контексті моделі або,
 +
можливо, деяких скорочень. Однак, для того, щоб застосування моделі вважалося
 +
достовірним, потрібно дотримуватися базової структури сутностей та зв’язків між ними
 +
(включно з обмеженнями кардинального числа), а також порядку використання атрибутів,
 +
застосованих у моделі.
 +
Хоча структурні зв’язки між сутностями твір, вираження, прояв, та примірник є ключовими для
 +
моделі, атрибути та інші зв’язки, задекларовані в моделі, не є обов’язковими до застосування.
 +
Якщо деякі атрибути або зв’язки не будуть вказані в конкретному застосуванні через їхню
 +
незатребуваність, отримана система все ще може вважатися реалізацією FLA LRM. Для сумісної
 +
реалізації можна не включати одну з сутностей, задекларованих у IFLA LRM. Наприклад,
 +
сутність примірник може бути непотрібною в національній бібліографії, яка не надає жодної
 +
інформації на рівні примірника. У такому випадку, жоден із атрибутів, визначених для сутності
 +
примірник, і жоден зі зв’язків, що стосується сутності примірник, не можуть бути реалізовані.
 +
Схожим чином, якщо існування конкретного твору відображено в конкретному каталозі лише
 +
тому, що бібліотека, яка створює цей каталог, зберігає копії досліджень про цей твір, але не
 +
має жодної копії будь-якого видання цього твору, то, відповідно, і немає потреби застосовувати
 +
структурні зв’язки від твору до примірника для такого екземпляра сутності твір.
 +
IFLA LRM надає низку механізмів для розширень, які можуть знадобитися для будь-якого
 +
фактичного впровадження. Визначення атрибута категорія для сутності res дозволяє під час
 +
реалізації створювати для будь-яких сутностей ті підкласи, які будуть корисними.
 +
Дотримуючись наведених шаблонів, можна включати додаткові спеціалізовані атрибути для
 +
будь-якої сутності або для всіх сутностей відразу, наприклад, для розкриття окремих типів
 +
ресурсів або надання більш детальної інформації про агентів. Інші атрибути, як от дані про
 +
прояв, призначені для розподілу на підтипи згідно з вимогами правил каталогізації, які
 +
застосовує бібліографічна агенція. Багато зв’язків визначено на загальному рівні, знову ж
 +
таки, з наміром, що у впровадженні будуть зроблені відповідні уточнення. Модель забезпечує
 +
структуру та правила, необхідні для того, щоб у процесі реалізації можна було послідовно та
 +
узгоджено вносити деталі, пристосовуючи їх до базової структури моделі.
 +
Визначення деяких ключових елементів у IFLA LRM покликане сприяти сумісності
 +
практичного застосування моделі з різними правилами каталогізації. Один із таких випадків
 +
– атрибут сутності твір – атрибут типового вираження. Він включає значення тих атрибутів
 +
вираження, які вважаються важливими для характеристики твору, без попереднього
 +
зазначення критеріїв, які можуть бути задіяні в процесі такого визначення в конкретних
 +
правилах каталогізації.
 +
Модель може враховувати широкий діапазон рішень, прийнятих у правилах каталогізації.
 +
Наприклад, точні критерії, що розмежовують екземпляри сутності твір, не регулюються
 +
моделлю. У результаті, модель не визначає рівень адаптації, який потрібен для того, щоб
 +
певне вираження, базоване на наявному вираженні, розглядалося лише як ще одне
 +
вираження того самого твору, а не як вираження окремого твору. Однак, для практичних
 +
цілей ілюстрації моделі, використані приклади відображають загальноприйняту практику
 +
щодо того, де ці кордони пролягають. Наприклад, всі переклади окремого тексту в
 +
бібліотечних каталогах традиційно пов’язуються між собою однією назвою, якій надається
 +
перевага. Це показник того, що в неявній концептуалізації бібліотекарів, всі переклади
 +
розглядаються як вираження одного і того ж твору; але товариства з захисту авторських прав
 +
мають зовсім іншу концепцію «твору» і розглядають кожен переклад як окремий «твір». На
 +
концептуальному рівні, модель містить обидва ці підходи рівною мірою і є агностиком щодо
 +
«необхідних» дій; але оскільки цей документ адресований спільноті бібліотекарів, то іноді він
 +
представляє приклад перекладу як вираження, бо таке представлення вважається легко
 +
зрозумілим для його потенційних читачів.
 +
 
 +
== <span id="2.3"></span>2.3. Процес консолідації концептуальних моделей родини ФВ ==
 +
 
 +
Реалізація завдання з об’єднання моделей виходила за межі звичайного редакційного процесу
 +
зі зведення трьох моделей з родини ФВ (FRBR, FRAD, FRSAD) в одну. Оскільки ці три моделі
 +
значно різняться своїми сферами застосування та точками зору, а також рішеннями,
 +
прийнятими щодо окремих загальних питань, необхідно було зробити вибір, який би
 +
забезпечив внутрішню узгодженість концептуалізації, яка лежить в основі моделі. Дуже
 +
важливо було саме на початковому етапі прийняти узгоджену точку зору, щоб надалі мати
 +
принципову основу для вирішення розбіжностей між моделями. Підтримка узгодженої точки
 +
зору або прийняття онтологічного зобов’язання, вимагає, щоб у певних ключових моментах
 +
лише єдина опція серед можливих альтернатив вважалася сумісною з моделлю. Розробка
 +
послідовної, консолідованої моделі вимагала свіжого погляду на всі попередні моделі, а також
 +
давала можливість поєднати знання, відображені в найновіших публікаціях з досліджень
 +
користувачів, із досвідом роботи з моделями.
 +
Для кожного елемента в моделі (завдання користувача, сутності, атрибути та зв’язки)
 +
визначення, наявні у FRBR, FRAD, та FRSAD розглядалися паралельно; здійснювався пошук
 +
шляхів для приведення цих визначень у відповідність, базуючись на їхніх ймовірних
 +
значеннях і для створення наступного узагальнення. Завдання користувачів були розглянуті
 +
першими, що забезпечило базисну точку та функціональну сферу застосування для решти
 +
рішень моделювання. Наступним елементом для вивчення стали сутності, після них – зв’язки
 +
та атрибути. Моделювання сутностей, атрибутів та зв'язків повторювалося кілька разів,
 +
оскільки для кожного з цих елементів відбувався процес пошуку шляхів спрощення та
 +
уточнення, які потім мали послідовно застосовуватися в усій моделі. Зрештою, всі
 +
визначення, примітки щодо сфери застосування та приклади були розроблені і повне
 +
визначення моделі перевірено на послідовність та повноту.
 +
Найважливішим критерієм для збереження чи створення сутності була її необхідність у якості
 +
початкової або кінцевої точки для принаймні одного суттєвого зв'язку; або ж сутність повинна
 +
була мати хоча б один відповідний атрибут, який логічно б не узагальнювався як суперклас
 +
сутності. Важливим чинником оцінювання зв’язків та атрибутів стало визначення того, чи
 +
можуть вони бути узагальнені та декларовані на вищому рівні з використанням сутності
 +
суперкласу. Сутності додавалися, якщо надалі вони могли використовуватися для спрощення
 +
моделі через скорочення зв’язків або атрибутів.
 +
У той час як сутності та зв’язки між ними забезпечують структуру моделі, атрибути – це те, що
 +
дає матеріал для опису екземпляра сутності. Модель не прописує, чи є атрибут
 +
«однозначним», або «багатозначним» (тобто, чи відповідний елемент даних вважається
 +
«повторюваним» або «неповторюваним»).
 +
Є два основні способи подання атрибута під час фактичного застосування:
 +
 
 +
атрибут може бути поданий у вигляді простої буквенної конструкції (рядок, число ...):
 +
це те, що мова опису онтологій для семантичної павутини (Web Ontology Language,
 +
OWL) розглядає як «властивості типу даних»;
 +
атрибут може бути представлений у вигляді уніфікованого ідентифікатора ресурсу
 +
(URI), який вказує на зовнішнє джерело (довідковий чи нормативний документ будь-
 +
якого типу, такий як авторитетний файл або список закодованих значень). У цьому
 +
випадку він може бути змодельований як зв'язок, а не як простий атрибут, але модель
 +
повинна залишатися агностиком щодо способу своєї реалізації: це те, що OWL розглядає
 +
як «властивості об'єкта».
 +
Деякі атрибути можуть бути представлені в будь-який з цих способів, інші – лише як буквенна
 +
конструкція; ті атрибути, які можуть подаватися лише як URI , змодельовано насамперед як
 +
зв’язки.
 +
IFLA LRM подано як короткий документ, що визначає модель і складається переважно з
 +
форматованих таблиць та діаграм. Попередній досвід створення словникової лексики IFLA для
 +
родини концептуальних моделей ФВ доводить, що високоструктурований документ робить
 +
простішим, наприклад, уточнення простору імен під час використання застосунків для
 +
пов’язаних відкритих даних та зменшує потенціал неоднозначності. З моменту розробки
 +
моделі FRBR ситуація змінилася – з'явилися нові потреби, зокрема з точки зору повторного
 +
використання даних у семантичних веб-застосунках, і цей факт є невід'ємною частиною
 +
початкового планування представлення визначення моделі.
 +
Визначення IFLA LRM, що наведено в цьому документі, повністю самодостатнє. Жоден інший
 +
документ для дотримання моделі не потрібен. Зокрема, документи з визначення трьох
 +
попередніх моделей є застарілими.
 +
 
 +
== <span id="2.4"></span>2.4. Зв'язок із іншими моделями ==
 +
Одночасно з розробкою Бібліотечної еталонної моделі від IFLA відбувався паралельний процес
 +
визначення об'єктно-орієнтованого FRBR. FRBR OO версія 1.0 (вперше опубліковано в 2009 році)
 +
виражала оригінальну модель FRBR як розширення концептуальної еталонної моделі CIDOC
 +
(CIDOC CRM) для музейної інформації. FRBR була розширена і включила сутності, атрибути та
 +
зв’язки, задекларовані у FRAD та FRSAD, у результаті чого виникла FRBR OO версія 2.4
 +
(затверджено в 2016 році). Процес моделювання цього розширення сигналізував про початок
 +
робіт з консолідації моделей в рамках формалізму моделі «сутність-зв'язок», але не призвів до
 +
прийняття тих рішень, які були затверджені під час визначення IFLA LRM. IFLA LRM прагне бути
 +
дуже загальною моделлю високого рівня; вона включає менше деталей порівняно з FRBR OO ,
 +
що намагаються бути гідними порівняння з CIDOC CRM з точки зору всеохопності.
 +
 
 +
IFLA LRM, як видно з її назви, залишається моделлю, яку створює бібліотечна спільнота для
 +
бібліотечних даних. Вона не передбачає обмеження для інших спільнот, пов’язаних із
 +
культурною спадщиною під час концептуалізації даних, релевантних їхнім відповідним
 +
спільнотам. Діалог між спільнотами під час розвитку мультигалузевих онтологій викликає
 +
великий інтерес і має потенційний вплив на покращення сервісів для користувачів. Створення
 +
єдиної послідовної моделі для бібліотечної сфери, такої як IFLA LRM, забезпечує сприятливу та
 +
необхідну передумову для будь-якої спільної діяльності з розробки майбутньої загальної
 +
моделі.
 +
 
 +
IFLA LRM походить від трьох попередніх концептуальних моделей родини ФВ – FRBR, FRAD та
 +
FRSAD, але відрізняється від них. Для полегшення переходу від трьох попередніх моделей до
 +
IFLA LRM підготовлено огляд основних відмінностей моделей та перехідна схема у вигляді
 +
окремого супровідного документа, опублікованого в 2017 році під назвою: «Перехідні схеми:
 +
завдання користувача, сутності, атрибути та зв’язки у FRBR, FRAD та FRSAD, зіставлені з їхніми
 +
еквівалентами в бібліотечній еталонній моделі від IFLA». Ці схеми включають усі завдання
 +
користувача, сутності, атрибути та зв'язки, визначені у FRBR, FRAD та FRSAD. Починаючи з
 +
виокремлення відповідних елементів FRBR, FRAD та FRSAD, перехідні схеми відображають
 +
підсумкове розміщення цих елементів у IFLA LRM. Елементи могли бути: збережені (можливо,
 +
під іншим іменем або з узагальненим визначенням), об'єднані, узагальнені, змодельовані
 +
інакше або застарілі (вважаються поза сферою використання або, іншим чином, є
 +
невідповідними рівню моделі. Наприклад, деякі з елементів є застарілими, бо вони занадто
 +
детальні, щоб бути реалізованими як розширення). Частим прикладом різниці в моделюванні
 +
є приклад багатьох колишніх атрибутів, які в IFLA LRM були змодельовані як зв’язки з
 +
сутностями Місце та Часовий діапазон.
 +
Перехідні схеми є супровідним документом для одноразового використання, вони не потрібні
 +
для розуміння самої IFLA LRM. Їхня основна мета – допомагати в переході з наявної практики
 +
до IFLA LRM. Ці схеми також містяться в сфері інтересів кожного, хто стежить за розвитком
 +
у часі концептуальних моделей IFLA. Документ «Перехідні схеми» не буде підтримуватися
 +
та відображати будь-який наступний розвиток моделі IFLA LRM.
 +
 
 +
=<span id="3"></span>Глава 3. Користувачі та завдання користувача =
 +
== <span id="3.1"></span>3.1. Аналіз користувачів ==
 +
Під час формування завдань користувача, що забезпечують фокус для моделі, розглядалися
 +
потреби широкого кола користувачів бібліографічних та авторитетних даних. Такі дані можуть
 +
використовуватися читачами, студентами, дослідниками та іншими типами кінцевих
 +
користувачів, бібліотечними працівниками, іншими учасниками інформаційної сфери,
 +
включно з видавцями, дистриб'юторами, постачальниками тощо. Велику кількість
 +
використань даних, здійснених цими групами осіб, можна розглядати як певні сценарії
 +
використання для вирішення п'яти загальних завдань користувача, визначених у таблиці 3.2
 +
(секція 3.3).
 +
Модель, насамперед, стосується даних та функціональних можливостей, необхідних кінцевим
 +
користувачам (та посередникам, які працюють від їхнього імені) задля задоволення
 +
інформаційних потреб. Співробітники бібліотек та інші особи, відповідальні за створення та
 +
підтримку даних, часто використовують ті ж дані, що і кінцеві користувачі для виконання
 +
схожих завдань під час здійснення своїх обов'язків – модель охоплює і такі завдання. Однак
 +
адміністративні метадані та метадані з захисту авторських прав також необхідні для управління
 +
бібліографічними та авторитетними даними, бо допомагають відповідати потребам
 +
користувачів. Хоч такі дані та пов'язані з ними адміністративні завдання є життєво важливими
 +
для надання послуг користувачам, ці завдання не належать до сфери застосування чи
 +
орієнтації моделі. Лише метадані з захисту авторських прав охоплені моделлю, оскільки вони
 +
стосуються здатності користувача виконувати завдання ''отримувати''.
 +
 
 +
== <span id="3.2"></span>3.2. Загальний огляд завдань користувача  ==
 +
П'ять загальних завдань користувача, описаних у цій главі, служать даними для
 +
функціональної сфери використання моделі та підтверджують її зовнішню орієнтацію на
 +
потреби кінцевого користувача. Завдання користувача формулюються з точки зору підтримки
 +
здатності користувача виконувати їх. В описі завдань термін «ресурс» використовується дуже
 +
широко. Він включає в себе екземпляри будь-якої сутності, визначеної в моделі, а також
 +
реальні бібліотечні ресурси. У такий спосіб визнається, що бібліотечні ресурси є найбільш
 +
релевантними з точки зору кінцевого користувача.
 +
Розбиття процесу пошуку інформації на п'ять загальних завдань було необхідним для
 +
виявлення кожного базового аспекту цього процесу. Хоч ці завдання названі тут у певному
 +
порядку, це не означає, що всі вони є обов'язковими кроками в ідеальному процесі пошуку
 +
інформації. У реальності пошук інформації є повторюваним і може рухатися по дотичній на
 +
будь-якому етапі. Деякі завдання користувача можуть виконуватися практично одночасно в
 +
його думках (наприклад, ідентифікувати та відбирати). Що стосується завдання досліджувати,
 +
то воно є окремим аспектом інших завдань: інколи воно забезпечує вихідні точки для
 +
подальших процесів пошуку інформації, а інколи надає можливість звичайного перегляду без
 +
будь-якої конкретної інформаційної мети.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Таблиця 3.1. !! Загальний огляд завдань користувача
 +
|-
 +
| Знаходити || Зібрати інформацію про один або кілька ресурсів, які
 +
належать до сфери інтересу, через пошук за будь-якими
 +
відповідними критеріями
 +
|-
 +
| Ідентифікувати || Чітко розуміти природу знайдених ресурсів та розрізняти
 +
схожі ресурси
 +
|-
 +
| Відбирати || Визначати відповідність знайденого ресурсу та мати
 +
можливість прийняти або відхилити певні ресурси
 +
|-
 +
| Отримувати || Отримувати доступ до змісту ресурсу
 +
|-
 +
| Досліджувати || Відкривати, розкривати та виявляти ресурси,
 +
використовуючи зв'язки між ними і, у такий спосіб,
 +
розміщувати ці ресурси в контексті
 +
|}
 +
 
 +
==<span id="3.3"></span>3.3. Визначення завдань користувача==
 +
Таблиця 3.2.
 +
Завдання
 +
Знаходити
 +
Визначення завдань користувача
 +
Визначення
 +
Зібрати інформацію про один
 +
або кілька ресурсів, які
 +
належать до сфери інтересу,
 +
через пошук за будь-якими
 +
відповідними критеріями
 +
Коментар
 +
Завдання знаходити стосується пошуку.
 +
Мета користувача – поєднати один або
 +
декілька
 +
екземплярів
 +
сутності
 +
як
 +
результат пошуку. Користувач може
 +
шукати за допомогою атрибута чи
 +
зв'язку сутності, або за будь-якою
 +
комбінацією атрибутів та/чи сутностей.
 +
Для полегшення цього завдання
 +
інформаційна система прагне
 +
забезпечити ефективний пошук,
 +
пропонуючи відповідні пошукові
 +
елементи чи функціональність.
 +
Ідентифікувати
 +
Чітко розуміти природу
 +
знайдених ресурсів та
 +
розрізняти схожі ресурси
 +
Мета
 +
користувача
 +
в
 +
завданні
 +
ідентифікувати полягає в підтвердженні
 +
того, що екземпляр описаної сутності
 +
відповідає
 +
шуканому
 +
екземпляру
 +
сутності, чи в розрізненні двох або
 +
більше
 +
екземплярів
 +
сутностей
 +
зі
 +
схожими характеристиками. Під час
 +
пошуку
 +
«невідомого
 +
примірника»
 +
користувач також прагне розпізнати
 +
базові характеристики представлених
 +
ресурсів.
 +
Для полегшення цього завдання,
 +
інформаційна система намагається
 +
чітко описати ресурси, які вона
 +
містить. Опис повинен розпізнаватися
 +
користувачем та легко
 +
інтерпретуватися.
 +
Відбирати
 +
Визначати відповідність
 +
знайденого ресурсу та мати
 +
можливість прийняти або
 +
відхилити певні ресурси
 +
Завдання відбирати полягає в реакції на
 +
можливі варіанти. Мета користувача –
 +
робити вибір з числа представлених
 +
ресурсів і відбирати ті ресурси, якими
 +
слід займатися далі. Подальші вимоги
 +
або правила обмеження від користувача
 +
можуть
 +
включати
 +
аспекти
 +
змісту,
 +
цільову аудиторію тощо.
 +
Для полегшення цього завдання,
 +
інформаційна система повинна
 +
дозволяти/підтримувати
 +
релевантність суджень шляхом
 +
забезпечення достатньої кількості
 +
відповідної інформації про знайдені
 +
ресурси, щоб користувач міг
 +
визначитися та діяти далі.
 +
Отримувати
 +
Отримувати доступ до змісту
 +
ресурсу
 +
Метою
 +
користувача
 +
в
 +
завданні
 +
отримувати
 +
є
 +
перехід
 +
від
 +
консультування
 +
з
 +
сурогатом
 +
до
 +
фактичної взаємодії з відібраними
 +
бібліотечними ресурсами.
 +
Для
 +
виконання
 +
цього
 +
завдання,
 +
інформаційна система повинна надавати
 +
прямі посилання на інформацію онлайн,
 +
або ж інформацію про місцезнаходження
 +
для фізичних ресурсів, а також містити
 +
будь-які вказівки та інформацію про
 +
доступ, необхідну для завершення
 +
транзакції (чи інформацію про будь-які
 +
обмеження доступу).
 +
Досліджувати
 +
Відкривати, розкривати та
 +
виявляти ресурси,
 +
використовуючи зв'язки між
 +
ними і, у такий спосіб,
 +
розміщувати ці ресурси в
 +
контексті
 +
Завдання досліджувати – найбільш
 +
необмежене в часі, порівняно з іншими
 +
завданнями користувача. Користувач
 +
може переглядати, пов'язувати один
 +
ресурс з іншим, відкривати несподівані
 +
зв’язки або знайомитися з ресурсами,
 +
доступними
 +
для
 +
подальшого
 +
використання.
 +
Завдання
 +
досліджувати
 +
визнає
 +
важливість інтуїтивного відкриття під
 +
час пошуку інформації.
 +
Щоб полегшити це завдання,
 +
інформаційна система прагне
 +
підтримувати відкриття, розкриття
 +
та виявлення, роблячи зв’язки
 +
явними, через надання контекстної
 +
інформації та навігаційної
 +
функціональності.
 +
 
 +
=<span id="4"></span>Глава 4. Визначення моделі  =
 +
Формальне визначення моделі, наведене в цій главі, охоплює три елементи, які
 +
використовуються в моделях «сутність-зв'язок»:
 +
 Сутності (entities) – класи, які фокусуються на інтересі, описано в секції 4.1;
 +
 Атрибути (attributes) – дані, що характеризують екземпляри сутностей, описано
 +
в секції 4.2;
 +
 Зв’язки (relationships) – властивості, які пов’язують екземпляри сутностей,
 +
описано в секції 4.3.
 +
У моделях «сутність-зв'язок», сутності визначають основу моделі та функціонують як вузлові
 +
точки, тоді як зв’язки пов’язують сутності одну з одною. Атрибути залежать від сутностей та
 +
надають інформацію про них. Малюнок 4.1 ілюструє функціональність цих моделюючих
 +
елементів, використовуючи опції для моделювання термінів, пов’язаних із res: або як
 +
сутності, або як атрибути. Перша модель (прийнята в LRM) показує, що один res може бути
 +
пов'язаний з двома різними екземплярами сутності номен через зв’язок «найменування»; всі
 +
сутності мають значення атрибутів. Нижня модель показує альтернативне трактування
 +
номенів як атрибутів сутності res. У цьому випадку, значення атрибута «ім'я» не може мати
 +
атрибутів, так само не може бути задекларовано і жодних зв’язків між цими термінами та
 +
будь-якими іншими сутностями цієї моделі.
 +
Малюнок 4.1. Альтернативні моделі «сутність-зв'язок» для номенів
 +
 
 +
«»
 +
 
 +
Кожен елемент у моделі пронумерований для однозначності посилання. Домовленість щодо
 +
нумерації виражається в префіксі «LRM-», літері, що відповідає типу елементу (E = сутність
 +
(entity); A = атрибут (attribute); R = зв'язок (relationship)) та порядковому номері. Для
 +
атрибутів номер сутності, для якої визначено атрибут, подається перед літерою «A» (що
 +
означає атрибут), після літери – порядковий номер атрибута; послідовна нумерація
 +
починається спочатку для кожної сутності. Кожна сутність, атрибут та зв’язок також мають
 +
коротке ім'я. Хоч таке ім'я і обиралося з наміром передати дух відповідної сутності, атрибута
 +
чи зв’язку, все ж таки неможливо одним коротким терміном або фразою повністю передати
 +
значення елементів у межах моделі. Тому перед застосуванням будь-якого аспекту моделі,
 +
завжди важливо ознайомитися з визначенням та повним описом сфери застосування сутності,
 +
атрибута чи зв’язку.
 +
== <span id="4.1"></span>4.1. Сутності ==
 +
=== <span id="4.1.1"></span>4.1.1. Вступ  ===
 +
Сутності, визначені в моделі, є такими, що ідентифікуються як ключові об’єкти інтересу
 +
користувачів бібліотечних інформаційних систем. Ці сутності визначені в загальних,
 +
всеохопних термінах у такий спосіб, щоб окреслити найбільш відповідні властивості, необхідні
 +
для задоволення потреб користувачів. Сутності слугують початковими та кінцевими точками
 +
для зв’язків, означених у моделі. Атрибути визначені для кожної сутності слугують для
 +
подальшого визначення її характеристик.
 +
Сутність – це абстрактний клас концептуальних об’єктів; існує багато екземплярів кожної
 +
сутності, описаних у бібліографічних даних, даних про фонди або авторитетних даних. Одна
 +
сутність може бути задекларована як суперклас інших сутностей, який потім має підкласовий
 +
зв'язок із нею. Будь-який екземпляр сутності підкласу є також екземпляром суперкласу. Це
 +
твердження формує частину структури розширених моделей «сутність-зв'язок» та може бути
 +
виражене як «є» (англ. «is a» чи «isA»). Наприклад, сутність особа є підкласом сутності агент,
 +
що можна виразити як: особа є агентом. Оскільки всі особи є агентами, то будь-який зв'язок
 +
чи атрибут, який застосовується до сутності агент, застосовується також і до сутності особа,
 +
без потреби прямого декларування для сутності особа. Зворотній порядок не підтримується;
 +
зв’язки чи атрибути, явним чином визначені для підкласу сутностей, не застосовуються до
 +
цілого суперкласу. Так, наприклад, сутність особа має зв'язок із сутністю місце – такий як «є
 +
місцем народження...», і цей зв'язок не стосується тих агентів, які є колективними агентами.
 +
Умови обмеження можуть діяти між різними сутностями. Загалом, за винятком тих сутностей,
 +
що пов’язані ієрархіями типу «є», сутності, задекларовані в моделі, є такими, що не
 +
перетинаються. Сутності, що не перетинаються не можуть мати екземпляра, що є одночасно
 +
екземпляром більш ніж однієї з цих сутностей. Це означає, наприклад, що щось не може бути
 +
і екземпляром сутності особа, і екземпляром сутності колективний агент. Однак, щось за своєю
 +
природою є і екземпляром сутності колективний агент, і екземпляром сутності агент. Подібним
 +
чином, щось не може бути одночасно екземпляром сутності прояв (абстрактної сутності, яка,
 +
загалом, є набором) та екземпляром сутності примірник (конкретна сутність).
 +
 
 +
=== <span id="4.1.2"></span>4.1.2. Клас або ієрархія «є» для сутностей ===
 +
 
 +
Таблиця 4.1 показує зв’язки суперкласів та підкласів, визначених між сутностями в Таблиці
 +
4.2. (секція 4.1.3). Модель включає єдину сутність верхнього рівня (res), показану в першому
 +
стовпчику таблиці; всі інші сутності є прямими або непрямими підкласами res. Вісім сутностей,
 +
які є прямими підкласами res показані в другому стовпчику: твір, вираження, прояв,
 +
примірник, агент, номен, місце, часовий діапазон. Третій стовпчик показує 2 сутності, які є
 +
підкласами сутності агент: особа та колективний агент.
 +
Таблиця 4.1. Ієрархія сутностей
 +
Верхній рівень
 +
Другий рівень
 +
LRM-E1 Res
 +
--
 +
LRM-E2 Твір
 +
--
 +
LRM-E3 Вираження
 +
--
 +
LRM-E4 Прояв
 +
--
 +
LRM-E5 Примірник
 +
--
 +
LRM-E6 Агент
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
Третій рівень
 +
LRM-E7 Особа
 +
LRM-E8 Колективний
 +
агент
 +
LRM-E9 Номен
 +
LRM-E10 Місце
 +
 
 +
--
 +
LRM-E11 Часовий
 +
діапазон
 +
 
 +
=== <span id="4.1.3"></span>4.1.3. Детальне визначення сутностей ===
 +
 
 +
Кожну сутність, задекларовану в моделі, описано в Таблиці 4.2. Сутності пронумеровані
 +
послідовно в діапазоні від LRM-E1 до LRM-E11. Услід за номером, подається ім’я кожної
 +
сутності, а за ним – коротке визначення та виклад відповідних обмежень, все в одному
 +
рядку. Більше за розміром пояснення сфери застосування та вибірка прикладів для
 +
екземплярів цієї сутності подаються в наступних рядках таблиці. Для повного розуміння
 +
призначення кожної сутності та типів екземплярів, що належать до неї, важливо
 +
консультуватися з визначенням та повним описом сфери застосування. Імена сутностей, до
 +
певної міри, довільні і призначені слугувати умовними позначеннями, які посилаються на
 +
сутності в наступних секціях з інформацією про атрибути та зв’язки. Ім’я сутності, розглянуте
 +
окремо, не призначене для передачі повного значення сутності.
 +
Розглядаючи приклади всіх сутностей, крім сутності номен, важливо пам’ятати, що екземпляри
 +
сутностей потребують посилання на номен, пов'язаний з цим екземпляром, але екземпляр сам
 +
собою не є номеном. Коли потрібно окреслити відмінність між res та номеном, що репрезентує
 +
res, опис екземпляра сутності res подається у фігурних дужках ({ }), тоді як термін, що
 +
представляє екземпляр сутності номен подається в одиночних лапках (' '). Додатково, там де
 +
потрібне розмежування, прямі подвійні лапки (" ") позначають значення атрибута рядок
 +
номена екземпляра сутності номен.
 +
 
 +
Таблиця 4.2. Сутності
 +
ID
 +
Ім'я
 +
LRM-E1
 +
Res
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
Приклади
 +
Визначення
 +
Обмеження
 +
Будь-яка сутність в області
 +
обговорення
 +
Res («річ» латиною) – це топ-сутність у моделі. Res включає
 +
як матеріальні так і фізичні речі та поняття. Все, що
 +
стосується бібліографічного універсуму, який є областю
 +
обговорення в цьому випадку, включено до цього поняття.
 +
Res – це суперклас для всіх інших сутностей, і не лише тих,
 +
що визначені явно, а і для будь-яких інших сутностей, що
 +
спеціально не позначені.
 +
 {Homer’s Odyssey} [давньогрецький твір]
 +
 {Henry Gray’s Anatomy of the human body} [медичний
 +
твір, написаний в ХІХ столітті автором Henry Gray]
 +
 {Codex Sinaiticus} [манускрипт; серед інших творів
 +
містить християнську Біблію грецькою мовою]
 +
 {Henry Gray} [особа, лікар, автор медичних творів]
 +
 {Agatha Christie} [особа, автор детективних романів]
 +
 {Miss Jane Marple} [персонаж у багатьох романах та
 +
оповіданнях Агати Крісті]
 +
 {Lassie} [вигадана собака породи коллі, жіночої статі,
 +
головний персонаж у романі «Lassie come-home»,
 +
написаного автором Eric Knight і опублікованого вперше в
 +
1940 році. З’являється в численних фільмах та
 +
телевізійних серіалах]
 +
 {Pal} [жив із 4 червня 1940 року по червень 1958 року,
 +
собака чоловічої статі, породи Rough Collie, змальована
 +
як персонаж Лессі (Lassie) у фільмі, знятому в 1943-1954
 +
роках (кілька нащадків Pal чоловічої статі зображали
 +
Лессі в наступних фільмах та телевізійних шоу)]
 +
 {Lassie} [собака жіночої статі, помісь коллі, жила в Лайм-
 +
Реджис, у Великобританії; 1 січня 1915 року врятувала
 +
моряка, який вважався мертвим; розглядається як
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ID
 +
LRM-E2
 +
Ім'я
 +
Твір
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
джерело натхнення для створення персонажа Лессі
 +
(Lassie)]
 +
{the International Federation of Library Associations and
 +
Institutions} [асоціація]
 +
{the Romanov family} [російська імператорська родина]
 +
{Italian-Canadians} [група людей, які не є колективним
 +
агентом]
 +
{Job} [біблійна особа]
 +
{Horus} [божество стародавнього Єгипту]
 +
{graduates of Queen’s University between 1980-1990}
 +
[група людей, яка не є колективним агентом]
 +
{anatomy} [поняття]
 +
{the Tibetan script} [система письма для тибетської мови]
 +
{Eiffel Tower} [створена людьми споруда]
 +
{console table created by Giovanni Battista Piranesi in 1769
 +
held by the Rijksmuseum, object number BK-1971-14}
 +
[конкретний об'єкт]
 +
{Paris, France} [місто]
 +
{Atlantis} [легендарний континет]
 +
{Earthsea} [вигаданий світ, місце дії в трилогії Ursula K.
 +
Le Guin’s Earthsea trilogy]
 +
{the 1920s} [часовий діапазон]
 +
{the Battle of Hastings} [подія]
 +
{horses} [вид ссавців]
 +
{the racehorse Seabiscuit} [конкретна названа тварина]
 +
Визначення
 +
Інтелектуальний або художній зміст
 +
окремого творіння
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
Сутності твір,
 +
вираження, прояв,
 +
примірник не
 +
перетинаються
 +
Твір є абстрактною сутністю і дозволяє згруповувати
 +
вираження, які розглядаються як функціональні еквіваленти,
 +
або ж як близькі еквіваленти. Твір є концептуальним
 +
об’єктом, жоден окремий матеріальний об’єкт не може бути
 +
визначений як твір.
 +
Суть твору – це сукупність понять та ідей, що формують
 +
спільний зміст того, що ми визначаємо як вираження одного
 +
і того ж твору. Твір сприймається через виявлення спільності
 +
змісту між різними вираженнями. Однак, лише подібність
 +
фактичного або тематичного змісту є недостатньою для
 +
ідентифікації кількох виражень як реалізації одного і того ж
 +
екземпляра твору. Наприклад, 2 підручники, які обидва
 +
представляють вступ до калькуляції чи два полотна олійного
 +
живопису, що зображують один і той же пейзаж (навіть
 +
написані одним художником), можуть розглядатися як окремі
 +
твори, якщо під час їхнього створення були задіяні незалежні
 +
інтелектуальні або мистецькі зусилля.
 +
Коли ж мова іде про агрегуючі твори та періодичні твори, то
 +
суть твору – це концепція або план відбору, складання та
 +
упорядкування виражень інших творів, які потім втіляться в
 +
агрегованому прояві.
 +
Твір виникає одночасно зі створенням його першого
 +
вираження, жоден твір не може існувати без існування зараз,
 +
або в деякій точці минулого, щонайменше одного вираження
 +
цього твору.
 +
Твір може бути визнаний ретроспективно через засвідчення
 +
індивідуальних реалізацій чи виражень цього твору. Твір
 +
складається з інтелектуального або мистецького творіння, що
 +
лежить поза всіма різними вираженнями твору. Внаслідок
 +
цього, зміст що ідентифікується з екземпляром твору може
 +
еволюціонувати в його нові вираження.
 +
Під час визначення точних меж між схожими екземплярами
 +
творів значну роль відіграють бібліографічні та культурні
 +
домовленості. Користувачеві потрібен базис для визначення
 +
того, чи може екземпляр вираження розглядатися як один і
 +
той же екземпляр твору. Коли більшість користувачів, на
 +
найбільш загальних засадах, розглядають екземпляри
 +
вираження як інтелектуальний еквівалент, тоді ці вираження
 +
розглядаються як вираження одного і того ж твору.
 +
Як правило, якщо в створення вираження була вкладена
 +
значна частина незалежних інтелектуальних або мистецьких
 +
зусиль, то результат таких дій розглядається як новий твір,
 +
який має зв'язок «трансформація» з твором-джерелом. Це
 +
стосується переказів, переробок, адаптацій для дітей,
 +
пародій, музичних варіацій на тему та вільних транскрипцій
 +
музичних композицій – вони всі, як правило, розглядаються
 +
як нові твори. Аналогічно, адаптації твору у вигляді іншої
 +
літературної
 +
або
 +
мистецької
 +
форми
 +
(наприклад,
 +
драматизація, адаптація для іншого графічного середовища,
 +
тощо) розглядаються як нові твори.
 +
Анотації, дайджести та узагальнення також розглядаються
 +
як нові твори.
 +
Приклади
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
{Homer’s Odyssey}
 +
{Henry Gray’s Anatomy of the human body}
 +
{Agatha Christie’s They do it with mirrors}
 +
{Laura Hillenbrand’s Seabiscuit: an American legend}
 +
{Eric Knight’s Lassie come-home}
 +
{Lassie come home} [фільм, перший реліз був у 1943
 +
році]
 +
{Ursula K. Le Guin’s The Earthsea trilogy}
 +
{Ursula K. Le Guin’s The tombs of Atuan} [роман, частина
 +
Earthsea trilogy]
 +
{René Goscinny and Albert Uderzo’s Astérix le Gaulois}
 +
[спільний твір для якого René Goscinny написав текст, а
 +
Albert Uderzo створив малюнки]
 +
{Johann Sebastian Bach’s The art of the fugue}
 +
{Wolfgang Amadeus Mozart’s Piano sonata KV 281 in B flat
 +
major}
 +
{Wolfgang Amadeus Mozart’s Rondo KV 494}
 +
{Johannes Brahms’s String quartet Op. 51 n. 1 in C minor}
 +
{IFLA Journal}
 +
{IFLA series on bibliographic control} [монографічна серія,
 +
агрегуючий твір]
 +
{François Truffault’s Jules et Jim}
 +
{Microsoft Excel}
 +
{The Dewey Decimal Classification (DDC)}
 +
{WebDewey} [програмне забезпечення для відображення
 +
та пошуку DDC, створене Pansoft GmbH]
 +
ID
 +
LRM-E3
 +
{The Ordnance Survey’s 1:50 000 Landranger series}
 +
{Auguste Rodin’s The thinker}
 +
{Raoul Dufy’s Racecourse in Epsom}
 +
{Barnett Newman’s Voice of fire}
 +
{I want to hold your hand} [пісня Джона Леннона та Пола
 +
Маккартні]
 +
Ім'я
 +
Вираження Визначення
 +
Окрема комбінація знаків, яка передає
 +
інтелектуальний або мистецький зміст
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
Сутності твір,
 +
вираження, прояв,
 +
примірник не
 +
перетинаються
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування Вираження – це окрема комбінація знаків будь-якої форми чи
 +
природи (включно з візуальними, слуховими і жестовими
 +
знаками).
 +
Такі
 +
знаки
 +
призначені
 +
для
 +
передачі
 +
інтелектуального або мистецького змісту, або ж такого, що
 +
підпадає під це визначення.
 +
Термін «знак» тут використовується в тому ж значенні, що і
 +
в семіотиці. Вираження – є абстрактною сутністю, відмінною
 +
від носіїв, які використовуються для його запису.
 +
Вираження – це специфічна інтелектуальна або мистецька
 +
форма, яку приймає кожного разу твір під час своєї
 +
реалізації. Вираження може включати, наприклад, конкретні
 +
слова, речення, абзаци тощо, які є результатом реалізації
 +
твору в текстовій формі, або ж окремі звуки, музичні фрази
 +
тощо, які є результатом реалізації музичного твору. Однак,
 +
рамки сутності вираження визначаються в такий спосіб, щоб
 +
виключити випадкові аспекти фізичної форми, наприклад,
 +
гарнітуру шрифта чи макет сторінки; крім тих випадків коли
 +
внаслідок природи твору такі аспекти – невід’ємна частина
 +
інтелектуальної або мистецької реалізації твору як такого.
 +
Вираження виникає одночасно з створенням його першого
 +
прояву, жодне вираження не може існувати без існування
 +
зараз, або в деякій точці минулого, щонайменше одного його
 +
прояву.
 +
Процес абстрагування, який веде до ідентифікації сутності
 +
вираження показує, що інтелектуальний або мистецький
 +
зміст, втілений в одному прояві, фактично є відповідним, або,
 +
в основному, відповідним змісту, який втілений в іншому
 +
прояві, навіть якщо фізична форма такого прояву інша і різні
 +
атрибути таких двох проявів можуть робити неясним той
 +
факт, що їхній зміст аналогічний.
 +
На практичному рівні, ступінь бібліографічних розбіжностей
 +
між варіантами виражень твору буде залежати від деяких
 +
особливостей природи самого твору, від очікуваних потреб
 +
користувачів
 +
та
 +
від
 +
того,
 +
що
 +
саме
 +
каталогізатор
 +
небезпідставно і очікувано може розпізнати в екземплярі
 +
описуваного прояву.
 +
Варіації в межах, по суті, одного і того ж вираження
 +
(наприклад, незначні варіації, які можна помітити між двома
 +
станами одного видання, виготовленого за допомогою
 +
ручного друку) під час більшості застосувань будуть
 +
ігноровані.
 +
Однак,
 +
для
 +
деяких
 +
застосувань
 +
моделі
 +
(наприклад, для комплексних баз даних ранніх друкованих
 +
текстів, повних реєстрів коректурних відтисків («станів»)
 +
гравюр), кожна варіація може бути розглянута як інше
 +
вираження.
 +
Оскільки форма вираження є невід’ємною характеристикою
 +
вираження, будь-яка зміна форми (наприклад, із письмового
 +
позначення на усне слово) призводить до виникнення нового
 +
вираження. Схожим чином, зміни в інтелектуальних
 +
домовленостях чи інструментах, що задіяні у вираженні твору
 +
(наприклад, переклад текстового твору з однієї мови на іншу)
 +
призводять до виникнення нового вираження. Якщо текст
 +
був переглянутий чи модифікований, отримане в результаті
 +
вираження, розглядається як нове вираження твору.
 +
Незначні зміни, такі як виправлення написання чи пунктуації,
 +
тощо, можуть розглядатися як варіації в межах одного і того
 +
ж вираження.
 +
Коли вираження твору супроводжується розширеннями,
 +
такими як ілюстрації, примітки, глосарії тощо, які не є
 +
невід’ємною частиною інтелектуальної або мистецької
 +
реалізації твору, то такі розширення розглядаються як окремі
 +
вираження їхнього власного окремого твору чи творів. Такі
 +
розширення можуть, або не можуть розглядатися як
 +
достатньо важливі для чіткої бібліографічної ідентифікації.
 +
(Подальше обговорення агрегацій, які виникають у
 +
результаті розширення, знаходиться в секції 5.7.
 +
Моделювання агрегацій)
 +
Приклади
 +
ID
 +
LRM- E4
 +
Ім'я
 +
Прояв
 +
 Переклад англійською мовою Robert Fagles Гомерової
 +
Одисеї (Odyssey), авторське право – 1996 рік
 +
 Переклад англійською мовою Richmond Lattimore
 +
Гомерової Одисеї (Odyssey), авторське право – 1965 рік
 +
 Англомовний текст твору Agatha Christie’s – They do it
 +
with mirrors, оригінальне авторське право – 1952 рік
 +
[саме цей англомовний текст також був опублікований під
 +
назвою Murder with mirrors]
 +
 Великомасштабна версія, реалізована ливарнею Alexis
 +
Rudier у 1904 році, скульптури «Мислитель» О. Родена
 +
(Auguste Rodin’s The thinker) [Перша версія Родена в 1880
 +
році була приблизно 70 см заввишки; версія 1904 року –
 +
180 см заввишки]
 +
 Dewey Decimal Classification, 23rd edition (DDC23)
 +
[Англомовне видання]
 +
 Classification décimale de Dewey, 23e édition [Переклад
 +
французькою мовою DDC23]
 +
 Вокальна партитура Giuseppe Verdi’s Macbeth
 +
 Запис конкретного виконання Amadeus Quartet та
 +
Hephzibah Menuhin на фортепіано Trout quintet Франца
 +
Шуберта
 +
 Ноти пісні Джона Леннона та Пола Маккартні I want to
 +
hold your hand
 +
Визначення
 +
Набір всіх носіїв, які імовірно мають
 +
однакові
 +
характеристики
 +
в
 +
плані
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
Сутності твір,
 +
вираження, прояв,
 +
інтелектуального
 +
або
 +
мистецького
 +
змісту та аспектів фізичної форми.
 +
Такий набір визначається загальним
 +
змістом та виробничим планом для
 +
такого носія чи носіїв.
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
примірник не
 +
перетинаються
 +
Прояв є результатом розміщення одного або більше виражень
 +
на носій або набір носіїв. Як сутність, прояв репрезентує
 +
спільні загальні характеристики таких носіїв, які стосуються
 +
інтелектуального або мистецького змісту та фізичної форми.
 +
Прояв розпізнається через спільні характеристики, які
 +
демонструються примірниками і є результатом одного
 +
виробничого процесу. Особливість виробничого процесу є
 +
невід’ємною частиною прояву. Виготовлення може бути
 +
детально сплановане в такий спосіб, щоб відбуватися через
 +
певний період часу, наприклад – друк на вимогу.
 +
Виробничий план може включати аспекти, які не
 +
знаходяться під прямим контролем виробника, наприклад,
 +
спеціальне середовище для зберігання цифрової інформації,
 +
куди завантажуються цифрові онлайн-файли різними
 +
кінцевими користувачами. Яке б спеціальне середовище для
 +
зберігання цифрової інформації не використовувалося –
 +
завантажені файли є екземплярами одного прояву як
 +
онлайн-файла.
 +
Виробничий процес охоплює діапазон процесів – від
 +
формальних індустріальних до ремісничих або художніх.
 +
Виробничий процес може призвести до створення набору
 +
багатьох примірників, які є взаємозамінними для більшості
 +
цілей. Прояв може бути визначений за окремими
 +
властивостями та атрибутами, відображеними в будь-якому
 +
примірнику, який належить до цього прояву.
 +
У інших випадках, наприклад, якщо мова йде про рукописи,
 +
написані власноруч, про численні ремісничі або художні
 +
вироби чи репродукції для цілей збереження, то тут намір
 +
виробничого процесу полягає у виготовленні єдиного
 +
унікального примірника. Прояв у такому випадку є
 +
одноелементною множиною (набором із єдиним елементом),
 +
який відображає ідею примірника про який іде мова.
 +
Межі між одним та іншим проявом окреслюються на базисі
 +
інтелектуального або художнього змісту та фізичної форми.
 +
Коли виробничий процес включає зміни у фізичній формі,
 +
отриманий продукт розглядається як новий прояв. Зміни у
 +
фізичній
 +
формі
 +
включають
 +
зміни
 +
характеристик
 +
відображення, які
 +
супроводжують концепцію твору
 +
(наприклад, зміна гарнітури шрифта, розміру шрифта,
 +
макета сторінки, тощо), зміни у фізичному середовищі
 +
(наприклад, заміна паперу як засобу передачі на
 +
мікрофільм), та зміни в упаковці/контейнері (наприклад,
 +
заміна касети на картридж у якості контейнера для стрічки).
 +
Там де виробничий процес включає видавця, виробника,
 +
дистриб’ютора і таке інше та продукт сигналізує про зміни,
 +
пов’язані з публікацією, збутом тощо (наприклад, зміна
 +
видавця, перепакування і подібне), отриманий продукт може
 +
розглядатися як новий прояв. Кожного разу, коли
 +
виробничий процес передбачає модифікації, доповнення,
 +
видалення тощо (крім незначних змін у правописі, пунктуації
 +
і таке інше), які впливають на інтелектуальний або художній
 +
зміст, результатом є нове вираження твору, втілене в новому
 +
прояві. На практичному рівні ступінь відмінностей між
 +
проявами, врахований в каталогах, певною мірою
 +
залежатиме від очікуваних потреб користувачів та від
 +
відмінностей, які каталогізатор небезпідставно і очікувано
 +
може розпізнати. Окремі незначні варіації або відмінності в
 +
упаковці/корпусі можуть не розглядатися як бібліографічно
 +
значущі і не підтверджують визнання нового прояву.
 +
Зміни, які відбуваються навмисно або ненавмисно під час
 +
виробничого процесу і впливають на кінцевий результат –
 +
примірники, призводять до виникнення, строго кажучи,
 +
нового прояву того ж вираження. Прояв, який виникає
 +
внаслідок такої зміни, може визначатися як окремий «стан»
 +
або «випуск» публікації.
 +
Зміни, які відбуваються з індивідуальними примірниками
 +
після закінчення виробничого процесу (пошкодження,
 +
зношування і розривання, втрата сторінки, ремонт, повторне
 +
зшивання у вигляді декількох томів тощо), не призводять до
 +
утворення нових проявів. Такий примірник просто
 +
розглядається як зразок прояву, який більше повністю не
 +
відображає оригінальний виробничий план.
 +
Однак, якщо кілька примірників із різних проявів поєднують
 +
фізично (книги або брошури переплетені разом,
 +
аудіострічки склеєні разом тощо) – результатом є новий
 +
окремий прояв.
 +
Приклади
 +
 The Odyssey of Homer / translated with an introduction by
 +
Richmond Lattimore, перше видання від Harper Colophon,
 +
опубліковане в серії Perennial library, у Нью Йорку,
 +
видавцем Harper & Row в 1967 році, ISBN 0-06-090479-8
 +
[прояв, який містить повний текст перекладу Richmond
 +
Lattimore англійською мовою грецької поеми]
 +
 Homer. The Odyssey / translated by Robert Fagles, Penguin
 +
Classics, Deluxe edition видання, опубліковане в Нью
 +
Йорку видавництвом Penguin Books у 1997 році, ISBN 0-
 +
670-82162-4 [прояв, що містить повний текст перекладу
 +
Robert Fagles’ англійською мовою грецької поеми]
 +
 Vieux-Québec / textes de Guy Robert ; gravures d’Albert
 +
Rousseau видання, опубліковане в Монреалі
 +
видавництвом Editions du Songe and Iconia в 1982 році
 +
[прояв спільного твору, яке складається з тексту та
 +
гравюр]
 +
 Seabiscuit: an American legend / Laura Hillenbrand,
 +
видання, опубліковане в Нью Йорку, видавництвом
 +
Random House, 2001 рік, ISBN 978-0-375-50291-0 [прояв
 +
історії скакового коня на ім'я Seabiscuit]
 +
 They do it with mirrors / Agatha Christie видання,
 +
опубліковане у Великобританії видавництвом William
 +
Collins & Sons у 1952 році [прояв детективного роману]
 +
 Murder with mirrors / Agatha Christie — видання,
 +
опубліковане в США видавництвом Dodd, Mead & Co. в
 +
1952 році [інший прояв одного і того ж детективного
 +
роману, опублікованого в іншій країні під іншою назвою]
 +
 The Oxford book of short stories / chosen by V.S. Pritchett
 +
видання, опубліковане в Нью Йорку видавництвом Oxford
 +
University Press у 1981 році, ISBN 0-19-214116-3
 +
[агрегований прояв, що втілює агрегуюче вираження,
 +
яке є інтелектуальним твором укладача V.S. Pritchett, та
 +
вибрані вираження 41 оповідання різних авторів]
 +
 Voice of fire, акрилові фарби на полотні, прояв написаний
 +
Barnett Newman у 1967 році [одиничний прояв]
 +
 Codex Sinaiticus, оригінальний рукопис [одиничний
 +
прояв]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E5
 +
Ім'я
 +
Примірник Визначення
 +
Об'єкт або об'єкти, які несуть знаки,
 +
призначені для передачі
 +
інтелектуального або художнього
 +
змісту
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
Сутності твір,
 +
вираження, прояв,
 +
примірник не
 +
перетинаються
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування З точки зору інтелектуального або художнього змісту та
 +
фізичної форми, примірник, який представляє прояв, як
 +
правило, відображає всі характеристики, які визначають сам
 +
прояв.
 +
Примірник у багатьох випадках є єдиним фізичним об'єктом,
 +
але в деяких випадках примірник може складатися з
 +
декількох фізичних частин або об'єктів. Примірник може
 +
бути частиною більшого фізичного об'єкта, наприклад, якщо
 +
файл зберігається на диску разом з іншими файлами, то
 +
частина диска, яка містить цей файл, є фізичним носієм або
 +
примірником.
 +
Приклади
 +
 Манускрипт відомий як Codex Sinaiticus
 +
 Манускрипт відомий як Book of Kells
 +
 Бронзове лиття, створене ливарнею Alexis Rudier у 1904
 +
році з скульптури Огюста Родена «Мислитель»,
 +
зберігається в Musée Rodin у Парижі, Франція, з 1922
 +
року, ID номер S. 1295
 +
 Нумерована копія 4 (лімітованого виданя з 50 шт.) Vieux-
 +
Québec / textes de Guy Robert ; gravures d’Albert
 +
Rousseau, опублікованого в 1982 році в Монреалі
 +
видавництвом Editions du Songe and Iconia
 +
 Voice of fire, акрилові фарби на полотні, примірник
 +
написаний Barnett Newman, у 1967 році, належить
 +
National Gallery of Canada з 1989 року
 +
 Бібліотека Конгресу, Копія 2. Homer. The Odyssey /
 +
translated by Robert Fagles, Penguin Classics, Deluxe edition
 +
— видання, опубліковане в Нью Йорку видавництвом
 +
Penguin Books у 1997 році, ISBN 0-670-82162-4
 +
 Персональна копія Пітера Джексона The lord of the rings.
 +
The two towers, спеціальне розширене DVD видання,
 +
опубліковане у 2003 році, ISBN 0-7806-4404-2 [набір із 4
 +
дисків та 2 буклетів]
 +
 Електронна книга Pop Culture, автор Richard Memeteau,
 +
опублікована Zones у 2014 році та розповсюджена Editis у
 +
форматі EPUB2, ISBN 978-2-35522-085-2, отримана
 +
Національною бібліотекою Франції як обов’язковий
 +
електронний примірник 1 лютого 2016 року. Примірнику
 +
був присвоєний номер для обов’язкового електронного
 +
примірника DLN-20160201-6. У каталозі, цей примірник
 +
ідентифікується за унікальним номером: LNUM20553886
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E6
 +
Ім'я
 +
Агент
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
Визначення
 +
Обмеження
 +
Сутність, яка здатна здійснювати
 +
Суперклас: res
 +
цілеспрямовані дії, отримувати права,
 +
Підкласи: особа,
 +
а також бути відповідальною за свої
 +
колективний агент
 +
дії.
 +
Сутність агент є суперкласом, строго еквівалентним
 +
об'єднанню сутностей особа та колективний агент. Ця
 +
сутність визначена для скорочення надмірності в моделі
 +
шляхом забезпечення єдиної сутності, яка служить
 +
початковою або кінцевою точкою для певних зв’язків, які
 +
застосовуються для всіх конкретних типів агентів.
 +
Щоб бути агентом, потрібно мати зараз або в минулому
 +
потенціал навмисних зв'язків з екземплярами сутностей
 +
бібліографічного
 +
інтересу
 +
(творами,
 +
вираженнями,
 +
проявами, примірниками), незалежно від того, чи створив їх
 +
окремий агент, чи ні.
 +
Людські істоти безпосередньо або опосередковано є
 +
рушійною силою всіх подібних дій, що здійснюються всіма
 +
агентами.
 +
Автомати (наприклад, пристрої для запису погоди,
 +
програмне забезпечення для перекладу тощо), які іноді
 +
називають технологічними агентами, розглядаються в цій
 +
моделі як інструменти, що використовуються та
 +
створюються реальним агентом.
 +
Приклади
 +
ID
 +
LRM-E7
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
Ім'я
 +
Визначення
 +
Особа
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
{Margaret Atwood}
 +
{Hans Christian Andersen}
 +
{Queen Victoria}
 +
{the Borromeo family}
 +
{BBC Symphony Orchestra}
 +
{Symposium on Glaucoma}
 +
Індивідуальна людська істота
 +
Обмеження
 +
Суперклас: агент
 +
Сутності особа та
 +
колективний агент
 +
не перетинаються
 +
Сутність особа обмежується реальними особами, які живуть
 +
або вважаються такими, що жили.
 +
Жорстке підтвердження існування особи не вимагається,
 +
якщо є загальне визнання їхньої імовірної історичності.
 +
Однак фігури, які як правило, вважаються вигаданими
 +
(наприклад, Kermit the Frog), літературні персонажі
 +
(наприклад, міс Джейн Марпл) або чисто легендарні особи
 +
(наприклад, чаклун Мерлін) не є екземплярами сутності
 +
особа.
 +
Приклади
 +
 +
 +
 +
 +
 +
{Pythagoras}
 +
{Marco Polo}
 +
{Homer}
 +
{Henry Gray}
 +
{Agatha Christie}
 +
 
 +
{Richmond Lattimore}
 +
 {Robert Fagles}
 +
 {John I of France, King of France and Navarre} [Король від
 +
свого народження 15 листопада 1316 року до своєї смерті
 +
через 5 днів – 20 листопада]
 +
 {Johann Sebastian Bach}
 +
 {Raoul Dufy}
 +
 {особа, відома за своїм справжнім іменем 'Charles
 +
Dodgson' та псевдонімом 'Lewis Carroll'} [автор та
 +
математик]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-
 +
E8
 +
Ім'я
 +
Визначення
 +
Обмеження
 +
Колективний агент Зібрання або організація, які
 +
складаються з осіб і мають окрему
 +
назву та здатність діяти як єдине ціле
 +
(окрема одиниця)
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування Сутність колективний агент позначає широке коло
 +
іменованих груп осіб, які носять окрему назву та мають
 +
потенціал діяти разом як єдине ціле. Додатково до родин,
 +
комерційних або корпоративних сутностей та інших
 +
зареєстрованих юридично об’єктів, сутність колективний
 +
агент включає організації та асоціації, музичні та художні
 +
групи або групи виконавців, уряди та будь-які їх підрозділи.
 +
Коло багатьох видів колективних агентів буде з часом
 +
еволюціонувати.
 +
Суперклас: агент
 +
Сутності особа та
 +
колективний агент
 +
не перетинаються
 +
Тимчасові групи та групи, що утворюються як зустрічі,
 +
конференції, конгреси, експедиції, виставки, фестивалі,
 +
ярмарки,
 +
тощо,
 +
також
 +
підпадають
 +
під
 +
визначення
 +
колективний агент, якщо вони ідентифікуються за окремою
 +
назвою та можуть діяти як одиниця.
 +
Спільні псевдоніми або колективні псевдоніми – це номени,
 +
які посилаються на екземпляри сутності колективний агент
 +
як на агента, за яким стоїть ідентичність, яка складається з
 +
двох та більше осіб, які носять ім'я та діють як одне ціле.
 +
Незважаючи на те, що вони вирішили ідентифікуватися за
 +
іменем,
 +
яке
 +
в
 +
культурному
 +
сенсі
 +
асоціюється
 +
з
 +
індивідуальними особами
 +
(Подальше обговорення індивідуальних, колективних або
 +
спільних псевдонімів міститься в секції 5.5, Моделювання
 +
бібліографічних ідентичностей).
 +
Зібрання людей вважається колективним агентом лише тоді,
 +
коли воно виявляє ознаки організації, які дозволяють йому
 +
здійснювати дії, що відтворюють агенцію стосовно до
 +
екземплярів сутностей сфери бібліографічного інтересу
 +
(наприклад,
 +
затвердження
 +
звіту,
 +
публікація
 +
праць
 +
конференції). Такі колективні дії можуть здійснюватися
 +
представниками, обраними від імені колективу, а не всіма
 +
індивідуальними учасниками, які діють разом.
 +
Групи осіб, які не кваліфікуються як агенти (наприклад,
 +
національні, релігійні, культурні чи етнічні групи, як от італо-
 +
канадці, або зібрання, що визначаються за загальним
 +
описовим терміном замість певної назви), не є екземплярами
 +
сутності колективний агент.
 +
 
 +
Суттєва різниця між колективним агентом та зібранням
 +
людей, яке не є екземпляром сутності колективний агент,
 +
полягає в тому, що назва, яка використовується екземпляром
 +
сутності, повинна бути конкретною назвою, а не лише
 +
загальним описом зібрання.
 +
Родини та організації – це специфічні типи колективних
 +
агентів, які можуть бути доречними для окремого
 +
бібліографічного застосування.
 +
 
 +
Приклади
 +
ID
 +
LRM-E9
 +
Ім'я
 +
Номен
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
 {the International Federation of Library Associations and
 +
Institutions} [асоціація]
 +
 {81 st World Library and Information Conference, held 15-21
 +
August 2015 in Cape Town, South Africa} [конференція]
 +
 {Bibliothèque nationale de France} [Національна бібліотека
 +
Франції]
 +
 {Friends of the Library} [організація «Friends» у North
 +
Carolina State University]
 +
 {Pansoft GmbH} [компанія]
 +
 {музична група відома як 'The Beatles'}
 +
 {City of Ottawa} [муніципальний уряд]
 +
 {Canada} [нація, а не фізична територія]
 +
 {посада прем’єр міністра Канади, яку послідовно
 +
займають окремі посадові особи}
 +
 {the Franciscan Order} [монастирський орден]
 +
 {the parish of St. Paul’s Cathedral in London, United
 +
Kingdom} [адміністративний підрозділ єпархії]
 +
 {the royal house of the Medici}
 +
 {the Bach family of musicians}
 +
 {the publishing company referred to as 'Random House'}
 +
 {група французьких математиків ХХ століття, які
 +
публікувалися під колективним псевдонімом 'Nicolas
 +
Bourbaki', і також відомі як 'Association des collaborateurs
 +
de Nicolas Bourbaki'}
 +
 {два кузени, які використовували спільний псевдонім
 +
'Ellery Queen' коли публікувалися разом у сфері
 +
детективної художньої літератури, і які відомі окремо під
 +
іменами 'Frederic Dannay' та 'Manfred Bennington Lee'}
 +
 {дві жінки, які публікувалися разом під спільним
 +
псевдонімом 'Virginia Rosslyn' і ніколи не публікувалися
 +
під своїми справжніми іменами 'Isabelle A. Rivenbark' та
 +
'Claire D. Luna'}
 +
Визначення
 +
Сполучення, поєднання між сутністю та
 +
позначенням, яке посилається на неї
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
Номен пов'язує будь-яке найменування (тобто, комбінацію
 +
знаків), яке використовується для позначення екземпляра
 +
будь-якої сутності, знайденої в бібліографічному універсумі,
 +
з цією сутністю. Будь-яка сутність, згадана в області
 +
обговорення, названа принаймні через один номен.
 +
Довільна комбінація знаків або символів не може
 +
розглядатися як найменування або позначення, доки вона не
 +
пов'язана з чимось у певному контексті. У цьому сенсі
 +
сутність номен можна розуміти як конкретизацію зв’язку між
 +
екземпляром сутності res та рядком (символів у тексті). Сам
 +
 
 +
рядок не є екземпляром сутності номен, але моделюється як
 +
значення атрибута рядок номена екземпляра сутності номен.
 +
Два екземпляри сутності номен можуть мати цілком ідентичні
 +
значення для їхнього атрибута рядок номена, і все ж таки
 +
різнитися між собою, якщо вони або посилаються на різні
 +
екземпляри сутності res, або мають різні значення одного і
 +
більше інших атрибутів (коли посилаються на той самий
 +
екземпляр сутності res).
 +
Номен пов'язує комбінацію знаків з екземпляром сутності на
 +
основі культурної або лінгвістичної домовленості: через
 +
асоціацію рядка номена з res, номен набуває значення, яке
 +
не є властивим для самого рядка номена.
 +
Залежно від контексту використання номени, які мають
 +
ідентичні значення для атрибута рядок номена, можуть
 +
включати екземпляри різних сутностей в реальному світі,
 +
навіть, у межах однієї мови (полісемія та омонімія). І навпаки,
 +
той самий екземпляр сутності може бути найменований через
 +
використання будь-якої кількості номенів (синонімія). Однак,
 +
у керованому середовищі бібліографічної інформаційної
 +
системи, синонімія уникається і для значень атрибута рядок
 +
номена сутностей номени, неоднозначність, зазвичай,
 +
усувається в такий спосіб, щоб кожен рядок номена був
 +
пов'язаний лише з одним екземпляром сутності res у межах
 +
конкретної схеми.
 +
Ідентичність номена встановлюється поєднанням res, з яким
 +
він пов'язаний, вибором та порядком символів, використаних
 +
у його атрибуті рядок номена, і значеннями всіх інших його
 +
атрибутів. Зміни у використаних символах (наприклад, під
 +
час транслітерації в іншу систему письма), або зміна порядку
 +
слів, зазвичай, призводять до утворення інших номенів. Але
 +
зміни у візуальному представленні символів, присутніх у
 +
значенні атрибута рядок номена (як от різні шрифти,
 +
використані для представлення буквено-числових або
 +
символьних рядків) не призводять до утворення іншого рядка
 +
номена.
 +
Номени призначаються і асоціюються з екземплярами
 +
сутностей або офіційно (наприклад, бібліографічними
 +
установами), або неофіційно – через загальне використання.
 +
Коли номени призначаються офіційно, побудова значення
 +
атрибута рядок номена може слідувати встановленим
 +
правилам.
 +
Значення атрибута рядок номена може складатися з
 +
компонентів або частин. У цьому разі відповідний номен
 +
може розглядатися як похідний від двох або більше вже
 +
наявних номенів і такий процес словотворення може
 +
регулюватися правилами (наприклад, порядок точок
 +
доступу ім'я-назва для творів, послідовність фасетів у
 +
фасетній класифікаційній схемі або порядок підрозділів у
 +
системі предметних рубрик). Наприклад, новий номен для
 +
особи може бути отриманий через поєднання наявного
 +
номена для цієї особи та номена для часового діапазону
 +
життя цієї особи; аналогічним чином, новий номен для твору
 +
може бути отриманий через поєднання номена для особи,
 +
яка написала цей твір та наявного номена для цього твору.
 +
 
 +
Приклади
 +
Номени для особи:
 +
 'Agatha Christie' спосіб послатися на {особу Dame Agatha
 +
Christie, Lady Mallowan}
 +
 'Agatha Mary Clarissa Miller' спосіб послатися на {особу
 +
Dame Agatha Christie, Lady Mallowan}
 +
 'Lady Mallowan' спосіб послатися на {особу Dame Agatha
 +
Christie, Lady Mallowan}
 +
 'Mary Westmacott' спосіб послатися на {особу Dame
 +
Agatha Christie, Lady Mallowan}
 +
 'Christie, Agatha, 1890-1976' спосіб послатися на {особу
 +
Dame Agatha Christie, Lady Mallowan} [точка доступу, якій
 +
надається перевага, згідно RDA для детективних романів
 +
та оповідань письменниці]
 +
 'Westmacott, Mary, 1890-1976' спосіб послатися на {особу
 +
Dame Agatha Christie, Lady Mallowan}[точка доступу, якій
 +
надається перевага згідно RDA для романтичних романів
 +
письменниці]
 +
Номени для міжнародної організації кількома мовами:
 +
 'United Nations' спосіб послатися на {колективного агента
 +
United Nations} англійською мовою
 +
 'Nations Unies' спосіб послатися на {колективного агента
 +
United Nations} французькою мовою
 +
 'Nazioni Unite' спосіб послатися на { колективного агента
 +
United Nations} італійською мовою
 +
 'Vereinigte Nationen' спосіб послатися на {колективного
 +
агента United Nations} німецькою мовою
 +
Номени для твору:
 +
 'Christie, Agatha, 1890-1976. Murder with mirrors' спосіб
 +
послатися на {твір Murder with mirrors by Agatha Christie}
 +
[точка доступу, якій надається перевага в авторитетному
 +
файлі LC/NACO]
 +
 'Christie, Agatha, 1890-1976. They do it with mirrors' спосіб
 +
послатися на {твір Murder with mirrors by Agatha Christie}
 +
[варіантна точка доступу в авторитетному файлі LC/NACO]
 +
Номени для музичних творів:
 +
 'Brahms, Johannes, 1883-1897. Quartets, violins (2), viola,
 +
cello, no. 1, op. 51, no. 1, C minor' спосіб послатися на
 +
{Johannes Brahms, твір String Quartet No. 1} [точка
 +
доступу, якій надається перевага згідно RDA в
 +
авторитетному файлі LC/NACO]
 +
 'Brahms, Johannes, 1883-1897. Quartets, strings, no. 1, op.
 +
51, no. 1, C minor' спосіб послатися на {Johannes Brahms,
 +
твір String Quartet No. 1} [варіантна точка доступу в
 +
авторитетному файлі LC/NACO]
 +
 'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A
 +
major' спосіб послатися на {Franz Schubert, твір Piano
 +
Sonata D. 959} [точка доступу, якій надається перевага
 +
згідно RDA в авторитетному файлі LC/NACO]
 +
 'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonates. Piano. D 959. La
 +
majeur' спосіб послатися на {Franz Schubert, твір Piano
 +
Sonata D. 959} [точка доступу, якій надається перевага в
 +
авторитетному файлі BnF]
 +
Номени для часового діапазону довжиною в один день
 +
2015-03-01:
 +
 
 +
 'March 1, 2015' як спосіб послатися англійською мовою в
 +
межах схеми григоріанського календаря на часовий
 +
діапазон, що тривав між 0 годин 1 березня 2015 року та
 +
північчю 1 березня 2015 року
 +
 '1 marzo 2015' як спосіб послатися італійською мовою та в
 +
межах схеми григоріанського календаря на часовий
 +
діапазон, що тривав між 0 годин 1 березня 2015 року та
 +
північчю 1 березня 2015 року
 +
 '01/03/2015' як спосіб послатися за допомогою умовного
 +
позначення DD/MM/YYYY та в межах схеми
 +
григоріанського календаря на часовий діапазон, що
 +
тривав між 0 годин 1 березня 2015 року та північчю 1
 +
березня 2015 року
 +
 '10 Adar 5775' як спосіб послатися на романізованому
 +
івриті та в межах схеми єврейського календаря на часовий
 +
діапазон, що тривав між сутінками 28 лютого 2015 року та
 +
сутінками 1 березня 2015 року
 +
 '1936 Phalguna 10' як спосіб послатися на романізованому
 +
хінді та в межах схеми індійського цивільного календаря
 +
на часовий діапазон, що тривав між 0 годин 1 березня
 +
2015 року та північчю 1 березня 2015 року
 +
Номени для предметного поняття:
 +
 'Music' спосіб послатися на поняття music у LCSH [дійсний
 +
термін у LCSH]
 +
 '780' спосіб послатися на поняття music у DDC
 +
[класифікаційний номер для предмета {music} у DDC]
 +
 'Music' спосіб послатися на поняття music у LCGFT [дійсне
 +
поняття для жанру в LCGFT]
 +
Номени у формі ідентифікаторів:
 +
 '978-0-375-50291-0' у межах схеми ISBN [ISBN для
 +
прояву: Seabiscuit: an American legend / Laura Hillenbrand,
 +
опублікованого в 2001 році видавництвом Random House]
 +
 '0000 0001 2102 2127' у межах схеми ISNI [ISNI для
 +
ідентифікації {Agatha Christie}]
 +
 '0000 0003 6613 0900' у межах схеми ISNI [ISNI для
 +
ідентичності {Mary Westmacott}]
 +
Номени та поняття полісемії та омонімії:
 +
 'Lusitania' спосіб послатися на стародавню Римську
 +
провінцію, яка відповідає території сучасної Португалії та
 +
частині сучасної Іспанії на Піренейському півострові
 +
 'Lusitania' спосіб послатися на британський лайнер класу
 +
люкс, який був потоплений німецькою субмариною в
 +
Північній Атлантиці 7 травня 1915 року
 +
 'Verve' спосіб послатися на {компанію звукозапису Verve}
 +
 'Verve' спосіб послатися на {періодичне видання Verve}
 +
 'Verve' спосіб послатися на {музичну рок групу Verve}
 +
 'Verve' спосіб послатися на {поняття vivacious eloquence –
 +
живе красномовство} англійською мовою
 +
 'Verve' спосіб послатися на {поняття vivacious eloquence –
 +
живе красномовство } французькою мовою
 +
ID
 +
LRM-
 +
E10
 +
Ім'я
 +
Місце
 +
Визначення
 +
Визначені межі простору
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
 
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування
 +
Сутність місце, відповідно до бібліографічного контексту, є
 +
культурною конструкцією; це людська ідентифікація
 +
географічної зони або меж простору. Місця, зазвичай,
 +
ідентифікуються як фізичний об'єкт (географічний або
 +
антропогенний об'єкт), внаслідок їхньої важливості або
 +
відповідності щодо певного агента (геополітичні сутності, як
 +
от країни, міста) або як місце події.
 +
Місце, як межа простору, відрізняється від будь-яких
 +
керівних органів, що здійснюють юрисдикцію на цій
 +
території. Уряд, відповідальний за територію, є колективним
 +
агентом. Місця можуть бути сучасними або історичними,
 +
розташованими на Землі або позаземними. Уявні, легендарні
 +
чи вигадані місця не є екземплярами сутності місце.
 +
Місце може мати нечіткі межі. Межі місця можуть
 +
змінюватися згодом (наприклад, місто, що поглинає
 +
прилеглі околиці), не змінюючи ідентичність «місце» для
 +
бібліографічних цілей.
 +
Оскільки, місце може бути рухомою системою відліку, то ця
 +
сутність не обов'язково визначається лише за своїми
 +
геопросторовими координатами.
 +
ID
 +
LRM-
 +
E11
 +
Приклади  {Montréal (Québec)} [область, яка культурно
 +
ідентифікується як місце, хоча головне місто поглинуло
 +
сусідні містечка]
 +
 {Lutèce}
 +
 {Clonmacnoise} [область, де все ще можна побачити руїни
 +
зруйнованого монастиря Клонмакнойс]
 +
 {Greenland}
 +
 {Italy}
 +
 {Africa}
 +
 {St. Lawrence River}
 +
 {Lake Huron}
 +
 {Mars}
 +
Ім'я
 +
Часовий діапазон Визначення
 +
Проміжок часу, що має початок, кінець
 +
та тривалість
 +
Примітки про
 +
сферу
 +
застосування Часовий діапазон – це період часу, який може бути
 +
ідентифікований через зазначення його початку та кінця.
 +
Отримана тривалість може бути пов'язана з діями або
 +
явищами, що сталися упродовж цього періоду часу. Навіть,
 +
дуже точний часовий діапазон має вимірювану тривалість,
 +
якою б короткою вона не була.
 +
Обмеження
 +
Суперклас: res
 +
У бібліотечній практиці екземпляри часового діапазону
 +
вважаються корисними для бібліографічних чи авторитетних
 +
даних і часто виражаються в роках (рік народження, рік
 +
смерті особи, рік ліквідації організації, рік публікації
 +
прояву), навіть, якщо пов'язана подія відбувалася лише
 +
упродовж частини року.
 +
Інформація, доступна для каталогізатора, або властива
 +
характеристикам ідентифікованого часового діапазону, буде
 +
відображена на рівні точності, який використаний під час
 +
запису проміжку часу. Наприклад, дата 'XIV століття' може
 +
визнаватися досить точною для запису початку епохи
 +
 
 +
Відродження, тоді як десятиріччя може бути більш
 +
доцільним для позначення часу виникнення музичного
 +
стилю.
 +
Дати слугують найменуваннями або номенами для часових
 +
діапазонів у різних системах календарів або хронометрії.
 +
Також часові діапазони можуть посилатися на більш
 +
загальні терміни, як от віки, геологічні ери або епохи.
 +
 
 +
Приклади
 +
 {період часу, який починається 1 січня 2015 року і
 +
закінчується 31 грудня 2015 року, і триває один рік}
 +
[може бути позначений як '2015 A.D.' (з використанням
 +
Anno Domini) чи як '2015 CE' (з використанням наша ера
 +
(common era))}
 +
 {2015-03-01} [часовий діапазон тривалістю в 1 день,
 +
виражений в григоріанському календарі у форматі YYYY-
 +
MM-DD]
 +
 {20120808094025.0} [часовий діапазон тривалістю в одну
 +
десяту секунди, виражений у форматі
 +
YYYYMMDDHHMMSS.S]
 +
 {Twentieth Century}
 +
 {Ordovician Period} [часовий діапазон, який настав 488.3 і
 +
закінчився 443.7 мільйонів років тому, ордовицький
 +
період]
 +
 {488.3 мільйонів років тому} [часовий діапазон для
 +
початку ордовицького періоду]
 +
 {Ming Dynasty}
 +
 {Bronze Age} [часовий діапазон, хоча точний час, який
 +
він покриває, буде дуже залежати від місця]
 +
 {Age of Enlightenment}
 +
 
 +
== <span id="4.2"></span>4.2. Атрибути  ==
 +
=== <span id="4.2.1"></span>4.2.1. Вступ  ===
 +
Атрибути характеризують конкретні екземпляри сутності. Жоден з атрибутів, визначених у
 +
моделі, не є обов’язковим для будь-якого екземпляра сутності. Але атрибути можуть бути
 +
записані, якщо застосовуються та легко визначаються і коли дані вважаються відповідними
 +
цілям застосування. Концептуальна модель визначає та описує зміст атрибута, однак, кожне
 +
застосування має надавати докладну інформацію про спосіб запису даних. Дані для атрибута
 +
можуть бути записані відповідно до контрольованого списку чи словника, або як буквенна
 +
конструкція природною мовою (тими мовою та системою письма, яким надає перевагу агенція,
 +
яка записує дані). Представлені екземпляри сутності можуть мати кілька значень для певного
 +
атрибута – одночасно, або з плином часу. Такі атрибути називаються багатозначними.
 +
Атрибути, представлені для кожної сутності, є репрезентативними і жодним чином не
 +
вважаються вичерпним переліком атрибутів, які можуть визначатися як корисні для
 +
конкретного застосування. Застосування може визначати додаткові атрибути для запису
 +
додаткових релевантних даних, або для запису даних з вищим рівнем деталізації, ніж це
 +
показано. Сюди включені певні атрибути, які є важливими для моделі, або часто
 +
релевантними в бібліографічних системах. Проте, список атрибутів у моделі жодним чином не
 +
передбачає того, що ці атрибути є обов’язковими для будь-якого застосування.
 +
Лише сутності, задекларовані в секції 4.1.3 (Детальне визначення сутностей), мають атрибути,
 +
визначені для них у моделі. Сутність колективний агент не має жодних визначених атрибутів.
 +
Поділ сутностей на підкласи призводить до виникнення підтипів для атрибутів. Наприклад,
 +
оскільки сутності особа та колективний агент – це підкласи сутності агент, то всі атрибути,
 +
визначені для сутності агент, також можуть бути застосовані до сутностей особа або
 +
колективний агент. Такі атрибути не потрібно явно визначати для цих сутностей. Проте,
 +
зворотний рух не підтримується. Атрибути, спеціально визначені для сутності особа, не можуть
 +
бути поширені на сутність суперкласу агент.
 +
 
 +
=== <span id="4.2.2"></span>4.2.2. Ієрархічна структура атрибутів===
 +
Таблиця 4.3 подає в стислій табличній формі атрибути, визначені в моделі. Дотримуючись
 +
ієрархічної структури сутностей (повністю відображено в таблиці 4.1 у секції 4.1.2) атрибути
 +
можуть також відображати ієрархію. Зокрема, атрибут категорія для сутності res має підтипи
 +
для забезпечення атрибута категорія для деяких підкласів сутності res. Це єдині атрибути,
 +
визначені на нижньому рівні в моделі, і подані в четвертому стовпчику таблиці. Всі інші
 +
атрибути містяться на одному рівні та наведені в третьому стовпчику. У розширенні моделі
 +
можуть бути визначені додаткові атрибути нижчого рівня. У цій таблиці, сутність третього рівня
 +
особа подана в тому самому стовпчику, що й сутності другого рівня. Сутність колективний
 +
агент не відображається, оскільки, не має жодних визначених атрибутів. Повні визначення всіх
 +
атрибутів наведено в таблиці 4.4 (Атрибути) в секції 4.2.4.
 +
 
 +
Таблиця 4.3.
 +
Сутність
 +
вищого
 +
рівня
 +
LRM-E1 Res
 +
--
 +
--
 +
--
 +
Ієрархія атрибутів
 +
Сутності нижчого
 +
рівня
 +
Атрибути вищого рівня
 +
LRM-E2 Твір
 +
LRM-E3 Вираження
 +
LRM-E4 Прояв LRM- E1- A1 Категорія
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
-- LRM-E9 Номен
 +
LRM-E10 Місце --
 +
--
 +
LRM-E1 Res
 +
-- LRM-E2 Твір --
 +
--
 +
-- LRM-E3 Вираження
 +
LRM-E3 Вираження
 +
LRM-E3 Вираження -- LRM-E3 Вираження --
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
-- LRM-E3
 +
LRM-E3
 +
LRM-E3
 +
LRM-E4
 +
LRM-E4
 +
LRM-E4
 +
LRM-E4
 +
LRM-E4 --
 +
-- LRM-E5 Примірник
 +
LRM-E5 Примірник -- LRM-E6 Агент --
 +
--
 +
-- LRM-E6 Агент
 +
LRM-E6 Агент
 +
-- LRM-E7 Особа
 +
Вираження
 +
Вираження
 +
Вираження
 +
Прояв
 +
Прояв
 +
Прояв
 +
Прояв
 +
Прояв
 +
Атрибути нижчого
 +
рівня
 +
LRM-E2-A1 Категорія
 +
LRM-E3-A1 Категорія
 +
LRM-E4-A1 Категорія
 +
носія
 +
LRM-E9-A1 Категорія
 +
LRM-E10-A1
 +
Категорія
 +
LRM-E1-A2 Примітка
 +
LRM-E2-A2 Атрибут типового
 +
вираження
 +
LRM-E3-A2 Обсяг
 +
LRM-E3-A3 Цільова аудиторія
 +
LRM-E3-A4 Права на
 +
використання
 +
LRM-E3-A5 Картографічний
 +
масштаб
 +
LRM-E3-A6 Мова
 +
LRM-E3-A7 Тональність
 +
LRM-E3-A8 Засіб виконання
 +
LRM-E4-A2 Обсяг
 +
LRM-E4-A3 Цільова аудиторія
 +
LRM-E4-A4 Дані про прояв
 +
LRM-E4-A5 Умови доступу
 +
LRM-E4-A6 Права на
 +
використання
 +
LRM-E5-A1 Розміщення
 +
LRM-E5-A2 Права на
 +
використання
 +
LRM-E6-A1 Контактна
 +
інформація
 +
LRM-E6-A2 Поле діяльності
 +
LRM-E6-A3 Мова
 +
LRM-E7-A1 Професія/Рід
 +
занять
 +
 
 +
--
 +
--
 +
--
 +
-- LRM-E9
 +
LRM-E9
 +
LRM-E9
 +
LRM-E9
 +
-- LRM-E9 Номен
 +
--
 +
--
 +
-- LRM-E9 Номен
 +
LRM-E9 Номен
 +
LRM-E9 Номен
 +
--
 +
-- LRM-E10 Місце
 +
LRM-E11 Часовий
 +
діапазон
 +
LRM-E11 Часовий
 +
діапазон
 +
--
 +
Номен
 +
Номен
 +
Номен
 +
Номен
 +
LRM-E9-A2 Рядок номена
 +
LRM-E9-A3 Схема
 +
LRM-E9-A4 Цільова аудиторія
 +
LRM-E9-A5 Контекст
 +
використання
 +
LRM-E9-A6 Довідкове
 +
джерело
 +
LRM-E9-A7 Мова
 +
LRM-E9-A8 Система письма
 +
LRM-E9-A9 Конвертування
 +
системи письма
 +
LRM-E10-A2 Розміщення
 +
LRM-E11-A1 Початок
 +
LRM-E11-A2 Кінець
 +
 
 +
=== <span id="4.2.3"></span>4.2.3. Примітки щодо атрибутів сутності Res ===
 +
Атрибут категорія: Оскільки атрибут категорія задекларований для сутності res, то він може
 +
автоматично застосовуватися як підтип для будь-якої сутності. Через численні випадки
 +
використання для категоризації певних сутностей, деякі специфічні для сутностей підтипи
 +
загального атрибута категорія задекларовані в моделі та мають свої власні номери атрибутів.
 +
Це не означає, що загальний атрибут категорія не може мати підтипів для інших сутностей,
 +
якщо це вважатиметься корисним для застосування. Атрибути категорія слугують для
 +
створення підтипу чи підкатегорії для сутності, відповідно до схеми типології або категоризації,
 +
релевантних для конкретного застосування. В конкретній реалізації до сутності можуть бути
 +
застосовані кілька незалежних типів категоризації. Залежно від потреб реалізації, типи
 +
сутності, визначені через використання атрибута категорія, можуть функціонувати як
 +
конкретні сутності – підкласи сутності, яка розглядається. Цей механізм слугує для розширення
 +
моделі конкретними деталями. Наведені приклади не мають тлумачитися як такі, що
 +
пропонують контрольовану лексику для таких засобів категоризації, оскільки для
 +
використання може бути прийнята будь-яка усталена контрольована лексика.
 +
Атрибут примітка: Задекларований для сутності res, атрибут примітка може мати підтипи для
 +
застосування з будь-якою сутністю. Примітки дають змогу об'єднувати інформацію, яка
 +
стосується екземпляра сутності з цією сутністю. Атрибут примітка може застосовуватися для
 +
розміщення інформації, яка зберігається як вільний текст, а не як певний структурований
 +
атрибут або зв'язок.
 +
 
 +
=== <span id="4.2.4"></span>4.2.4. Детальне визначення атрибутів ===
 +
Кожен атрибут, задекларований в моделі, описаний в таблиці 4.4. Атрибути згруповані за
 +
сутністю, до якої прикріплений кожен з них. Сутності представлені в порядку, який
 +
відповідає їхньому поданню в Таблиці 4.2 (Сутності) в секції 4.1.3. Атрибути нумеруються
 +
послідовно в межах кожної сутності; наприклад, атрибути сутності вираження
 +
(пронумерованої як LRM-E3 в таблиці 4.2) мають нумерацію від LRM-E3-A1 до LRM-E1-A8.
 +
Порядок представлення атрибутів у межах кожної сутності виглядає таким чином: атрибут
 +
категорія (якщо такий спеціально задекларований для сутності) подається першим, потім
 +
атрибути подаються логічною групою, а потім в алфавітному порядку (англійський алфавіт).
 +
Стовпчики першого рядка таблиці для кожного атрибута містять номер, сутність та коротке
 +
ім'я атрибута, за яким слідує його коротке визначення. У наступних рядках таблиці
 +
подаються: довша примітка про сферу застосування (якщо це необхідно) та вибірка
 +
прикладів для цього атрибута. Щоб повністю зрозуміти атрибут, важливо ознайомитись із
 +
визначенням та повною приміткою про сферу застосування атрибута. Назва атрибута, яку
 +
розглянуто окремо, не призначена для передачі його повного значення.
 +
 
 +
Оскільки модель має залишатися дуже загальною, ця таблиця зосереджується на тих
 +
атрибутах, які можуть слугувати для опису будь-якого типу екземпляра названої сутності.
 +
Однак, деякі більш специфічні атрибути також надаються. Оскільки ця модель створена
 +
бібліотечною спільнотою для внутрішнього використання, вона визнає значущість та
 +
корисність атрибутів, які стосуються текстів (як от атрибут мова), чи музики (як от атрибут
 +
засіб виконання). Такі більш конкретні атрибути подаються для сутності вираження після більш
 +
загальних атрибутів та супроводжуються поясненням, яке сигналізує про те, що вони не
 +
застосовуються до всіх типів екземплярів сутності, до якої вони прикріплені.
 +
Більшість атрибутів – багатозначні, хоч таблиця 4.4 явно не зазначає які саме з атрибутів
 +
багатозначні, а які – ні. Наприклад, до творів можна застосовувати багато незалежних схем
 +
категоризації; проте, під час категоризації з урахуванням наміру про припинення існування,
 +
відповідні визначення диктують, що екземпляр твору не може бути одночасно і монографією,
 +
і періодичним виданням.
 +
Коли атрибут може бути представлений і як буквенна конструкція, і як URI, приклади,
 +
здебільшого, ілюструють обидві такі можливості (хоча, без докладання будь-яких зусиль для
 +
повноти). Приклади, здебільшого, взяті з реальних баз даних чи з наявної авторитетної
 +
документації (як от посібник UNIMARC, UNIMARC Manual), з використанням версій, що діють з
 +
2015 року. Іноді приклади бралися з не бібліотечних джерел, для того щоб показати, що
 +
модель, хоч і зосереджена на бібліотечних застосуваннях, все ж не прагне обмежувати себе
 +
бібліотечною спільнотою. Багато прикладів представлено в різних форматах MARC (а саме
 +
MARC 21, UNIMARC та INTERMARC), але модель випрацьовувалася з думкою про семантичні
 +
веб-технології, і сподіваємося, що майбутнє оновлення цього документа буде доповнено також
 +
і прикладами RDF. У прикладах MARC прийняті такі конвенції відображення: тег поля
 +
показаний перед індикаторами та змістом підполя; значення «порожній» індикатор
 +
показується як хеш-тег (#); пробіли відображаються перед кодами підполів і після них.
 +
Щоб розрізняти екземпляри сутності номен та значення атрибута рядок номена для названого
 +
екземпляра номена, застосовуються такі домовленості щодо позначень: одиночні лапки (' ')
 +
позначають екземпляр сутності номен, тоді як прямі подвійні лапки (" ") позначають значення
 +
атрибута рядок номена екземпляра сутності номен.
 +
 
 +
Таблиця 4.4. Атрибути
 +
ID
 +
Сутність
 +
LRM-E1-A1
 +
RES
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади
 +
LRM-E1-A2
 +
Атрибут
 +
Категорія
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
об’єкт
 +
твір
 +
поняття
 +
подія
 +
родина
 +
організація
 +
RES Примітка
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади 
 +
 +
Визначення
 +
Тип, до якого належить res
 +
Будь-яка інформація про res,
 +
яка не записана через використання
 +
конкретних атрибутів та/чи зв’язків
 +
Відбиток печатки, проставлений на лівому боці титульного
 +
листа [загальна примітка про прояв]
 +
Четверта пілотована місія в програмі Apollo [частина
 +
загальної примітки про об’єкт, який носить назву «Apollo
 +
10 spacecraft» – космічний корабель Apollo 10 у
 +
авторитетних даних Бібліотеки Конгресу]
 +
Хірургічна операція, здійснена на базі амбулаторного
 +
відділення. Може виконуватися на базі клініки, в кабінеті
 +
лікаря або в хірургічному центрі. [загальна примітка про
 +
поняття]
 +
Копія з нейтралізованою кислотністю. [загальна примітка
 +
на примірнику]
 +
317 ## $a Надпис на титульній сторінці ХVI століття, від
 +
руки, «Iohannes Wagge me iure tenet» $5 DB/S-5-KK.555
 +
[примітка про історію власництва примірника, записана в
 +
полі UNIMARC]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E2-A1
 +
Сутність
 +
ТВІР
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 +
 +
 Атрибут
 +
Визначення
 +
Категорія
 +
Тип, до якого належить твір
 +
Атрибут категорія може характеризувати окремий твір
 +
відповідно до різних категоризацій:
 +
- категоризація за наміром про припинення існування
 +
- категоризація за творчою областю,
 +
- категоризація за формою/жанром,
 +
- тощо
 +
 
 +
Приклади Категоризація за наміром про припинення існування:
 +
монографія
 +
періодичне видання
 +
 
 +
Категоризація за творчою областю:
 +
література
 +
музика
 +
образотворче мистецтво
 +
Категоризація за формою/жанром:
 +
роман
 +
п’єса
 +
вірш
 +
ессе
 +
симфонія
 +
концерт
 +
соната
 +
fnk [код UNIMARC для фанк музики]
 +
sou [код UNIMARC для музики соул]
 +
малюнок
 +
картина
 +
фотографія
 +
ID
 +
Сутність
 +
LRM-E2-A2 ТВІР Атрибут
 +
Атрибут
 +
типового
 +
вираження
 +
Визначення
 +
Атрибут, який вважається важливим для
 +
характеристики твору; значення атрибута
 +
беруть з типового/репрезентативного чи
 +
канонічного вираження твору
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Загалом, атрибут типового вираження буде поділятися на
 +
типи і такі визначені типи будуть дуже залежати від
 +
контексту використання (відповідно до правил каталогізації,
 +
природи каталогу чи категорії твору). Кожен з вибраних
 +
атрибутів може бути багатозначним сам собою. Значення
 +
таких атрибутів випливають або з конкретних виражень, які
 +
вважаються найкращими для представлення твору, або з
 +
характеристик, абстрагованих з більш або менш
 +
 
 +
розпливчастої мережі схожих виражень. Вимог для точного
 +
визначення вираження або виражень, які слугують джерелом
 +
для значень атрибутів типового вираження не існує. Як і до
 +
того як потрібно записувати таке вираження в разі його
 +
ідентифікації.
 +
(Для додаткового обговорення функції цього атрибута в
 +
моделі див. секцію 5.6. Атрибути типового вираження.)
 +
Приклади
 +
Для текстових творів:
 +
Мова: Англійська
 +
Цільова аудиторія: діти
 +
Для музичних творів:
 +
Тональність: B flat minor
 +
Засіб виконання: скрипка
 +
Для картографічних творів:
 +
Картографічний масштаб: 1:10,000
 +
Проекція: Рівновелика конічна проекція Альберса
 +
Для творів із рухомим зображенням:
 +
Форматне співвідношення: 16:9
 +
Колоризація: розфарбовування вручну
 +
Для творів мистецтва:
 +
Спосіб виконання: скульптура
 +
ID
 +
LRM-E3-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут
 +
Визначення
 +
Категорія
 +
Тип, до якого належить вираження
 +
Атрибут категорія може характеризувати певне вираження за
 +
різними категоріями:
 +
- тип змісту,
 +
- стан розробки,
 +
- формат нот,
 +
- тощо.
 +
Приклади Тип змісту, виражений природною мовою, англійською:
 +
 письмова нотація (символьні позначення)
 +
 музична нотація
 +
 записаний звук
 +
Тип змісту, виражений англомовними термінами з
 +
контрольованого словника ISBD Content Form controlled
 +
vocabulary:
 +
 dataset (набір даних)
 +
 image (зображення)
 +
 music (музика)
 +
 text (текст)
 +
Тип змісту, виражений як URI з контрольованого словника
 +
ISBD Content Form controlled vocabulary:
 +
 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1001
 +
 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1002
 +
 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1004
 +
 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1009
 +
Категоризація за станом розробки (готовності), виражена
 +
природною мовою, англійською:
 +
 
 +
 +
draft (чорновик)
 +
final (заключний)
 +
Категоризація (застосовується до типу змісту нот) для
 +
відображення формату нот, виражена природною мовою,
 +
англійською:
 +
 vocal score (вокальна партитура)
 +
 piano conductor part (партія для диригента за фортепіано)
 +
 тощо.
 +
Категоризація (застосовується до типу змісту нот) для
 +
відображення використаного типу музичної нотації, виражена
 +
природною мовою, англійською:
 +
 graphic notation (графічна нотація)
 +
 neumatic notation (невма або невменна нотація –
 +
використовувалася в середньовічній Європі для церковної
 +
музики]
 +
 тощо.
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E3-A2
 +
 
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ Атрибут
 +
Обсяг
 +
Визначення
 +
Кількісне вимірювання обсягу вираження
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Значення атрибута Обсяг складається з трьох елементів:
 +
- тип обсягу (наприклад, довжина тексту, передбачувана
 +
тривалість виконання музичної нотації, фактична тривалість
 +
записаного виконання тощо),
 +
- кількість,
 +
- та одиниця вимірювання (слова, хвилини тощо).
 +
Тип обсягу та одиниці вимірювання можуть подаватися
 +
неявно. Рівень точності, використаний під час запису
 +
кількісного вимірювання обсягу, може різнитися.
 +
Приклади
 +
 +
 +
ID
 +
LRM-E3-A3
 +
approximately 8 minutes (приблизно 8 хвилин) [час
 +
виконання подається природною мовою, англійською – на
 +
музичій партитурі]
 +
306 ## ‡a 002052 ‡a 000415 ‡a 000956 ‡a 003406
 +
[тривалість закодована в полі MARC 21]
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ Атрибут
 +
Цільова
 +
аудиторія
 +
Визначення
 +
Клас користувачів для яких призначене
 +
вираження
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут цільова аудиторія може характеризувати конкретне
 +
вираження через зазначення груп кінцевих користувачів, для
 +
яких вираження з його характерними особливостями,
 +
вважається конкретно відповідним:
 +
- відповідно до розподілу на вікові групи,
 +
- відповідно до розподілу за сенсорним порушенням,
 +
- відповідно до розподілу за освітнім рівнем,
 +
- відповідно до розподілу за професійною групою,
 +
- тощо.
 +
Приклади Розподіл на вікові групи:
 +
 children (діти)
 +
 young adults (молоді люди, молоді повнолітні – з 18 років
 +
по 21 рік)
 +
 adults (дорослі)
 +
Розподіл за сенсорним порушенням:
 +
 
 +
 +
 +
 +
users able to read braille (користувачі, які можуть читати
 +
шрифт Брайля)
 +
users needing a visual description (користувачі, які
 +
потребують візуального опису)
 +
users needing closed captioning (користувачі, які
 +
потребують прихованих субтитрів – для осіб зі зниженим
 +
слухом)
 +
Розподіл за освітнім рівнем:
 +
 primary (початкова освіта)
 +
 secondary (середня освіта)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E3-A4
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади
 +
Атрибут
 +
Права на
 +
використання
 +
 +
 +
ID
 +
LRM-E3-A5
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ
 +
Reproduction is submitted to authorization. (Відтворення
 +
передбачає авторизацію). [права виражені природною
 +
мовою, англійською]
 +
The play can be read or performed anywhere, by any number
 +
of people. Anyone who wishes to do it should contact the
 +
author’s agent [...], who will license performances free of
 +
charge provided that no admission fee is charged and that a
 +
collection is taken at each performance for Medical Aid for
 +
Palestinians [...]. (П’єса дозволена для читання або
 +
виконання будь-де та будь-якою кількістю осіб. Усі охочі
 +
виконати такі дії, повинні зв’язатися з агентом автора [...],
 +
який надасть ліцензію на безплатне виконання за умови,
 +
що плата за вхід не стягуватиметься та під час кожного
 +
виконання п’єси збиратимуться грошові пожертви для
 +
доброчинної організації «Медична допомога палестинцям»
 +
(Medical Aid for Palestinians)) [...]. [права на виконання
 +
для п’єси Caryl Churchill’s Seven Jewish children, виражені
 +
природною мовою, англійською]
 +
Атрибути, які застосовуються лише для окремих типів
 +
вираження
 +
Атрибут
 +
Визначення
 +
Картографічний
 +
Співвідношення відстаней в
 +
масштаб
 +
картографічному вираженні до реальних
 +
відстаней, які вони репрезентують
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут картографічний масштаб є характерним для
 +
виражень картографічних творів.
 +
Приклади 
 +
Атрибут картографічний масштаб може застосовуватися до
 +
горизонтальної, вертикальної, кутової та/або інших відстаней,
 +
представлених у вираженні.
 +
 +
ID
 +
LRM-E3-A6
 +
Визначення
 +
Вид обмежень на використання, до якого
 +
належить вираження
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ
 +
Scale 1 : 10,000 [картографічний масштаб, виражений
 +
природною мовою, англійською]
 +
034 1# ‡a a ‡b 10000 [картографічний масштаб,
 +
виражений в нормалізованій формі, в полі MARC 21]
 +
Атрибут
 +
Мова
 +
Визначення
 +
Мова, яка використана у вираженні
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Атрибут Мова є характерним для вираження, яке складається
 +
виключно або частково з лінгвістичних знаків (звукових або в
 +
нотованій формі).
 +
Атрибут Мова для вираження може включати кілька мов,
 +
кожна з яких пов'язана з окремим компонентом вираження.
 +
ID
 +
LRM-E3-A7
 +
ID
 +
LRM-E3-A8
 +
Приклади 
 +
 +
 +
 +
it [італійська мова, виражена як код ISO 639-1]
 +
bre [бретонська мова, виражена як код ISO 639-2]
 +
Slovene [мова, виражена як природний англомовний термін]
 +
Slovenian [альтернативна назва мови, виражена як
 +
природний англомовний термін]
 +
 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,
 +
виражена як URI]
 +
 
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ Атрибут
 +
Тональність
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут Тональність характерний для виражень музичних
 +
творів.
 +
Приклади  C major - C мажор [тональність, виражена природною
 +
мовою, англійською]
 +
 128 [...] $d dm [тональність D мінор, виражена як код у полі
 +
UNIMARC]
 +
 Hypolydian mode (гіполідійський лад) [тон, виражений
 +
природною мовою, англійською]
 +
 8th ecclesiastical mode (8-ий церковний лад) [тон,
 +
виражений природною мовою, англійською]
 +
 Bayati [макам, виражений природною мовою, англійською]
 +
 ‫ي‬ ‫يات‬ ‫ب‬ [макам, виражений природною мовою, арабською]
 +
Сутність
 +
ВИРАЖЕННЯ Атрибут
 +
Засіб виконання
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут Засіб виконання характерний для виражень музичних
 +
творів.
 +
Приклади  flute, oboe, glass harmonica, viola, cello (флейта, гобой,
 +
скляна гармоніка, альт, віолончель) [засіб виконання
 +
виражений природною мовою, англійською; кількість
 +
 
 +
виконавців (1 на інструмент) неявно зазначений через
 +
використання іменників в однині]
 +
flutes (2), oboes (2), clarinets (2), horn, bassoon (флейти (2),
 +
гобої (2), кларнети (2), ріжок, фагот) [засіб виконання,
 +
виражений природною мовою, англійською; кількість
 +
виконавців або вказана неявно (коли дорівнює 1), або
 +
зазначається явно (2)]
 +
clarinet or viola (кларнет або альт) [засіб виконання,
 +
виражений природною мовою, англійською, разом з
 +
альтернативою]
 +
382 0# $a trumpet $n 2 $a trombone $n 2 $s 4 [засіб
 +
виконання, виражений в полі MARC 21]
 +
146 0# $a b $c 01svl#### $c 01kpf#### $i 002a [засіб
 +
виконання інструментальної музики – скрипка або
 +
фортепіано і два виконавці, виражений кодами в полі
 +
UNIMARC]
 +
http://id.loc.gov/authorities/performanceMediums/mp2013015
 +
841 [засіб виконання – сольний вокальний ансамбль,
 +
виражений як URI]
 +
<perfMedium><performer><instrVoice>violin</instrVoice></
 +
performer><performer><instrVoice>viola</instrVoice></pe
 +
rformer><performer><instrVoice>violoncello</instrVoice><
 +
/performer></perfMedium> [засіб виконання, виражений в
 +
схемі MEI (Music Encoding Initiative)]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E4-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
ПРОЯВ
 +
 
 +
Атрибут
 +
Категорія носія
 +
Визначення
 +
Тип матеріалу, до якого, як
 +
передбачається, належать всі фізичні носії
 +
прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Атрибут Категорія носія може характеризувати окремий
 +
прояв з погляду різних класифікацій:
 +
- категорії за загальним типом носія (наприклад, аркуш),
 +
- категорії за фізичним матеріалом, задіяним під час
 +
виготовлення носіїв (наприклад, пластик),
 +
- категорії за фізичним матеріалом, нанесеним на базовий
 +
матеріал носіїв (наприклад, олійна фарба),
 +
- категорії за засобами, використаними для запису нотації
 +
(умовних позначень), звуку чи зображень під час
 +
виготовлення прояву (наприклад, аналогові),
 +
- тощо.
 +
Носій для прояву, який складається з кількох фізичних
 +
компонентів може включати більш як одну форму (наприклад,
 +
діафільм із супутнім буклетом, окремий звуковий диск із
 +
саундтреком кінофільму тощо).
 +
 
 +
Приклади
 +
Категорії за загальним типом носія, виражені природною
 +
мовою, англійською:
 +
 sound cassette (касета з звукозаписом)
 +
 videodisc (відеодиск)
 +
 microfilm cartridge (картридж з мікрофільмом)
 +
 transparency (діапозитив)
 +
Категорії за фізичним матеріалом, задіяним під час
 +
виготовлення носіїв:
 +
 paper (папір)
 +
 wood (дерево)
 +
 plastic (пластик)
 +
 metal (метал)
 +
 
 +
Категорії за фізичним матеріалом, нанесеним на базовий
 +
матеріал носіїв:
 +
 oil paint (олійна фарба) [нанесена на полотно]
 +
 chemical emulsion (хімічна емульсія) [нанесена на плівку]
 +
Категорїі за засобами, використаними для запису нотації
 +
(умовних позначень), звуку чи зображень під час
 +
виготовлення прояву:
 +
 analogue (аналогові)
 +
 acoustic (акустичні)
 +
 electric (електичні)
 +
 digital (цифрові)
 +
 optical (оптичні)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E4-A2
 +
 
 +
Сутність
 +
ПРОЯВ
 +
 
 +
Атрибут
 +
Обсяг
 +
Визначення
 +
Кількісне вимірювання обсягу, який
 +
спостерігається на фізичному носії прояву
 +
та, як передбачається, і на всіх інших
 +
фізичних носіях прояву також
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Значення атрибута Обсяг складається з трьох елементів:
 +
- тип обсягу (наприклад, нумерація фізичних одиниць,
 +
висота, ширина, діаметр, тощо),
 +
- кількість,
 +
- та одиниця вимірювання (наприклад, томи, сторінки,
 +
аркуші, диски, котушки, тощо; сантиметри (см (cm)), дюйми,
 +
тощо; Mb/Megabytes тощо).
 +
Тип обсягу та одиниці вимірювання можуть подаватися
 +
неявно. Рівень точності, використаний під час запису
 +
кількісного вимірювання обсягу, може різнитися.
 +
ID
 +
LRM-E4-A3
 +
Приклади  300 ## $a 301 p., [8] p. of plates [кількість сторінок,
 +
записана згідно до AACR2 та виражена в підполі MARC 21]
 +
 215 ## $a 1 score (vi, 63 p.) $d 20 cm $a 16 parts $d 32 cm
 +
$e 1 booklet [кількість сторінок та їх висота, кількість
 +
частин та їх висота та кількість елементів супутнього
 +
матеріалу, виражені в різних підполях поля UNIMARC]
 +
 4 3/4 in. [діаметр, виражений природною мовою,
 +
англійською]
 +
Сутність
 +
ПРОЯВ Атрибут
 +
Визначення
 +
Цільова
 +
Клас користувачів для яких призначені
 +
аудиторія
 +
фізичні носії прояву
 +
 
 +
Атрибут Цільова аудиторія може характеризувати конкретний
 +
прояв через зазначення груп кінцевих користувачів, для яких
 +
прояв з його характерними особливостями, вважається
 +
конкретно відповідним:
 +
- згідно з розподілом за сенсорним порушенням (порушення
 +
зору, порушення слуху тощо),
 +
- згідно з розподілом за спеціалізованими носіями для окремої
 +
аудиторії (діти молодшого віку тощо),
 +
- тощо.
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади
 +
Розподіл за сенсорним порушенням:
 +
 users able to read regular print (користувачі, які можуть
 +
читати звичайний шрифт)
 +
 
 +
users needing large print (користувачі, яким потрібен
 +
збільшений шрифт)
 +
users needing easy-to-read fonts for dyslexics (користувачі,
 +
які потребують легких для читання шрифтів для
 +
дислексиків)
 +
Розподіл за спеціалізованими носіями для окремої аудиторії:
 +
 board books for young children (настільні книги для дітей
 +
молодшого віку)
 +
 bath books for young children (книжки для купання для
 +
дітей молодшого віку)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E4-A4
 +
 
 +
Сутність
 +
ПРОЯВ Атрибут
 +
Дані про прояв
 +
Визначення
 +
Дані, які подаються в зразках прояву і
 +
вважаються значущими для користувачів
 +
щодо розуміння того, як ресурс
 +
представляє себе
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут Дані про прояв – це дані, які зазвичай, переписують
 +
із джерела або джерел, присутніх у зразках прояву.
 +
Домовленості переписування кодуються для кожного
 +
окремого застосування.
 +
Прояв, ймовірно, буде характеризуватися великою кількістю
 +
даних різних типів. Під час більшості застосувань такі дані,
 +
ймовірно, будуть розділені на типи з таким рівнем деталізації,
 +
який вважатиметься відповідним потребам користувачів.
 +
Наприклад, атрибут дані про прояв може включати такі
 +
переписані елементи: дані про публікацію (в цілому), або як
 +
альтернативу – дані про місце публікації + дані про ім’я
 +
видавця + дані про дату публікації (як три індивідуальні
 +
значення).
 +
 
 +
Приклади
 +
 +
[повна область 1 ISBD]
 +
 Edinburgi : venundantur apud M. R. Freebairn, J. Paton et G.
 +
Brown, 1716 [повні дані про публікацію]
 +
 Edinburgi [дані про місце публікації]
 +
 venundantur apud M. R. Freebairn, J. Paton et G. Brown [дані
 +
про ім’я видавця]
 +
 1716 [дані про дату публікації]
 +
 De l’imprimerie des aristocrates, chez Pluton, aux portes de
 +
l’Enfer : et se trouve chez la garde bréviaire de l’abbé Maury,
 +
Marie Margot, rue Troussevache [повні дані про публікацію,
 +
які включають довідку про вигадане місце публікації («at
 +
Pluto’s, at the gates of Hell – на Плутоні, біля воріт пекла»);
 +
дані про дату публікації відсутні]
 +
 4th revised ed. [дані про видання, відповідно до конвенцій
 +
ISBD щодо переписування]
 +
 4th revised edition [дані про видання, відповідно до правил
 +
переписування RDA]
 +
 (Miscellaneous report / Geological survey of Canada = Rapport
 +
divers / Commission géologique du Canada) [повна область
 +
6 ISBD]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E4-A5
 +
Сутність
 +
ПРОЯВ
 +
Атрибут
 +
Умови доступу
 +
Визначення
 +
Інформація про те, як можна отримати
 +
будь-який носій прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут Умови доступу включає:
 +
- Системні вимоги,
 +
- Режим доступу,
 +
- тощо.
 +
 
 +
Приклади  538 ## ‡a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes
 +
of internal memory; OS SVS and OSMVS. [системні вимоги,
 +
виражені в полі MARC 21]
 +
 538 ## ‡a Blu-ray 3D: requires Blu-ray player; 3D version
 +
requirements: full HD TV, compatible 3D glasses, Blu-ray 3D
 +
Player or PS3, and high speed HDMI cable. [системні вимоги
 +
до відеодиска, виражені в полі MARC 21]
 +
 538 ## ‡a PSP (PlayStation portable); region 1; wi-fi
 +
compatible. [системні вимоги до відеогри, виражені в полі
 +
MARC 21]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E4-A6
 +
 
 +
Сутність
 +
ПРОЯВ Атрибут
 +
Визначення
 +
Права на
 +
Вид обмежень на використання та/чи
 +
використання
 +
доступ, до якого належать всі носії прояву
 +
Атрибут Права на використання включає:
 +
- умови доступності,
 +
- обмеження доступу,
 +
- тощо.
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Права на використання можуть надаватися безпосередньо
 +
видавцем чи передаватися видавцем бібліотеці, згідно до
 +
контракту або ліцензійної угоди. Так часто відбувається з
 +
правами, які пов’язані з цифровими об’єктами.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Freely available to members of the Club (Вільний доступ для
 +
членів Клубу) [права, виражені природною мовою,
 +
англійською]
 +
 Restricted to institutions with a subscription (Призначений
 +
для використання установами, які мають передплату)
 +
[права, виражені природною мовою, англійською]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E5-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
ПРИМІРНИК
 +
 
 +
Атрибут
 +
Визначення
 +
Розміщення
 +
Колекція та/чи установа, яка утримує,
 +
зберігає примірник, або забезпечує доступ
 +
до нього
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Така інформація може подаватися з будь-яким необхідним
 +
рівнем деталізації, який спрямовує кінцевого користувача до
 +
отримання примірника.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
252 ## $a DLC $b Manuscript Division $c James Madison
 +
Memorial Building, 1st & Independence Ave., S.E.,
 +
Washington, DC USA $f 4016 [розміщення, виражене в полі
 +
UNIMARC]
 +
852 01 $a ViBlbV $b Main Lib $b MRR $k Ref $h HF5531.A1
 +
$i N4273 [розміщення, виражене в полі MARC 21]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E5-A2
 +
Сутність
 +
ПРИМІРНИК
 +
 
 +
Атрибут
 +
Права на
 +
використання
 +
Визначення
 +
Вид обмежень на використання та/чи
 +
доступ до яких належить примірник
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Film restricted to classroom use. (Використання фільму
 +
дозволене лише в класі) [права виражені природною
 +
мовою, англійською]
 +
In-library use only. (Використання дозволене лише в
 +
бібліотеці) [права, пов’язані з копією, розміщеною в
 +
довідковій колеції, виражені природною мовою,
 +
англійською]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E6-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
АГЕНТ
 +
 
 +
Атрибут
 +
Контактна
 +
інформація
 +
 
 +
Визначення
 +
Інформація, корисна для спілкування або
 +
для налагодження контактів з агентом
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
P.O. Box 95312, 2509 La Haye. Contact :31.70.3140884.
 +
Télécopie : 31.70.3834827.Adresse électronique :
 +
IFLA@ifla.org [контактна інформація для колективного
 +
агента IFLA, виражена природною мовою, французькою]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E6-A2
 +
 
 +
Сутність
 +
АГЕНТ
 +
 
 +
Атрибут
 +
Поле діяльності
 +
 
 +
Визначення
 +
Поле діяльності, сфера компетентності
 +
тощо, до яких агент залучений тепер чи
 +
був залучений в минулому
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
780 [поле діяльності – музика, виражене як
 +
класифікаційний номер Дьюї]
 +
 journalisme [поле діяльності – журналістика, виражене як
 +
термін з RAMEAU]
 +
 art history [поле діяльності, виражене як термін з Getty Art
 +
and Architecture Thesaurus (AAT)]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E6-A3
 +
 
 +
Сутність
 +
АГЕНТ
 +
Атрибут
 +
Мова
 +
Визначення
 +
Мова, яка використовувалася агентом під
 +
час створення вираження
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Певний Агент може використовувати більш ніж одну мову
 +
одночасно або з перебігом часу.
 +
Тип використання конкретної мови може бути уточнений
 +
(наприклад, використання англійської мови для створення
 +
оригінального змісту, використання англійської мови як мови-
 +
джерела для перекладу, тощо).
 +
 
 +
Приклади  041 ## $a eng $a fre [...] [англійська та французька мови,
 +
які використовувалися Семюелем Бекетом для створення
 +
оригінального змісту, виражені як коди в підполях
 +
INTERMARC]
 +
 041 ## [...] $t eng $t fre [англійська та французька мови,
 +
які використовувалися Семюелем Бекетом як мови-
 +
джерела для перекладу, виражені в підполях INTERMARC]
 +
 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,
 +
виражена як URI]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E7-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
ОСОБА
 +
 
 +
Атрибут
 +
Професія/Рід
 +
занять
 +
Визначення
 +
Професія або рід занять, якими займається
 +
чи займалася особа
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
librarian (бібліотекар) [професія, виражена природною
 +
мовою, англійською]
 +
 
 +
КОЛЕКТИВН
 +
ИЙ АГЕНТ Немає атрибутів, використання яких обмежується лише
 +
цим агентом, для відповідних атрибутів див. агент
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут
 +
Визначення
 +
Категорія
 +
Тип, до якого належить номен
 +
Номени можуть класифікуватися на основі:
 +
- типу названої речі (персональне ім’я, назва твору тощо),
 +
- джерела, в якому номен засвідчений (назва на корінці,
 +
колонтитулі),
 +
- функції номена (ідентифікатор, контрольована точка
 +
доступу, класифікаційне позначення тощо).
 +
 
 +
Приклади  http://id.loc.gov/vocabulary/identifiers/isbn-a [категорія
 +
(точніше, вид ідентифікатора), виражена як URI]
 +
 controlled access point (контрольована точка доступу)
 +
[категорія, виражена природною мовою, англійською]
 +
 personal name (персональне ім’я) [категорія, виражена
 +
природною мовою, англійською]
 +
 spine title (назва на корінці) [категорія, виражена
 +
природною мовою, англійською]
 +
 running title (назва на колонтитулі) [категорія, виражена
 +
природною мовою, англійською]
 +
 key title (ключова назва) [категорія (точніше, вид
 +
ідентифікатора), виражена природною мовою,
 +
англійською]
 +
 pseudonym (псевдонім) [категорія, виражена природною
 +
мовою, англійською]
 +
 married name (ім’я в заміжжі) [категорія, виражена
 +
природною мовою, англійською]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A2
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Рядок номена
 +
 
 +
Визначення
 +
Комбінація знаків, яка формує
 +
найменування, пов’язане з сутністю через
 +
номен
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Рядок, залучений до номена, може виражатися як позначення
 +
в будь-якій формі. Це може бути комбінація знаків у межах
 +
системи писемності, символи хімічної структури, система
 +
математичних позначень або ж будь-який інший тип знаків,
 +
як от звукові тощо.
 +
 
 +
Номен – це більш ніж просто рядок знаків, який містить
 +
найменування, пов’язане з річчю через номен. Без
 +
контекстуалізації значення атрибута рядок номена – це лише
 +
буквенна конструкція, потенційно прикріплена до будь-чого у
 +
світі. На відміну від самого номена, який є результатом
 +
зв’язку «найменування», прикріпленого до одного і лише
 +
одного екземпляра сутності res. Наприклад, номен 'John
 +
Smith' – це найменування одного і лише одного John Smith у
 +
світі, тоді як значення атрибута рядок номена, яке читається
 +
як "John Smith" латиницею, є однаковим для
 +
всіх різних
 +
речей у світі, які називаються 'John Smith'.
 +
 
 +
(Див. також Примітки про сферу використання для зв’язку
 +
«найменування», LRM-R13.)
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
рядок алфавітних символів латиницею "Agatha Christie"
 +
[який може подаватися в контексті, де слугуватиме
 +
посиланням на особу {Agatha Christie}]
 +
рядок алфавітних символів латиницею "The postman
 +
always rings twice" [який може подаватися, наприклад, у
 +
контексті, де слугуватиме посиланням на роман,
 +
написаний Джеймсом Кейном – James M. Cain]
 +
рядок алфавітних символів латиницею "IFLA" [який може
 +
подаватися в контексті, де слугуватиме як посилання на
 +
колективного агента {International Federation of Library
 +
Associations and Institutions}, але може також подаватися
 +
як значення атрибута рядок номена для окремого номена,
 +
який посилається на іншого колективного агента, the
 +
{International Federation of Landscape Architects}]
 +
рядок алфавітних символів латиницею "poison", який як
 +
звичайний рядок не має мови та складається із значення
 +
атрибута рядок номена для номена 'poison' англійською
 +
мовою та значення атрибута рядок номена для номена
 +
'poison' французькою мовою
 +
рядок алфавітних символів "Gift", який як звичайний
 +
рядок не містить мови та складається із значення атрибута
 +
рядок номена для номена 'Gift' англійською мовою,
 +
приєднаного до поняття {gift}, та значення атрибута
 +
рядок номена для номена 'Gift' німецькою мовою,
 +
приєднаного до поняття {poison}
 +
рядок записаних артикульованих звуків на веб-сторінці
 +
<http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/
 +
english/hamlet> для слова 'hamlet' (звичайний іменник) з
 +
британською вимовою
 +
рядок записаних артикульованих звуків на двох веб-
 +
сторінках: http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/
 +
english/serial – для слова 'serial' з британською вимовою та
 +
http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/ english/cereal
 +
для слова 'cereal' з британською вимовою
 +
рядок цифр "20150601", який складається зі значення
 +
атрибута рядок номена для щонайменше двох окремих
 +
номенів: нормалізованої дати (номен для часового
 +
діапазону) та ISSN (без центрального дефісу) (номен для
 +
твору)
 +
рядок цифр "300", який складається зі значення атрибута
 +
рядок номена для щонайменше п’яти окремих номенів:
 +
ненормалізованої дати (номен для часового діапазону),
 +
назви (номен для твору), номеру класифікації Дьюї (номен
 +
для res), номеру готельної кімнати (номен для res) та коду
 +
поля MARC 21 (номен для res)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A3
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Визначення
 +
Схема
 +
Схема, за якою побудований номен
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Атрибут Схема включає:
 +
- схеми кодування значень (списки предметних рубрик,
 +
тезауруси, класифікаційні системи, авторитетні спискі
 +
імен/назв, тощо)
 +
- та схеми кодування синтаксису (стандарти для кодування
 +
дат тощо).
 +
 
 +
Коли однакове значення одного з інших атрибутів номена (як
 +
от цільова аудиторія, мова, система письма) застосовується
 +
до всіх номенів у конкретній схемі, то це значення може бути
 +
реалізоване на рівні цієї схеми.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
http://id.loc.gov/authorities/performanceMediu ms [схема
 +
кодування значень для засобу виконання, виражена як
 +
URI]
 +
http://id.loc.gov/authorities/classification [схема кодування
 +
значень для Класифікації Бібліотеки Конгресу (Library of
 +
Congress Classification), виражена як URI]
 +
ISO 8601 [схема кодування синтаксису для дат та часу]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A4
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Цільова
 +
аудиторія
 +
 
 +
Визначення
 +
Клас користувачів, якому номен
 +
вважається відповідним, або таким, якому
 +
надається перевага
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Зазначення Цільової аудиторії для номена може слугувати
 +
базисом для механізму, який відбирає номен з групи
 +
еквівалентних номенів, для використання в конкретному
 +
контексті. Наприклад, міжнародний багатомовний
 +
авторитетний файл може зазначати цільову аудиторію для
 +
кожного номена через запис мови, якою номен має форму,
 +
якій надається перевага.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
sj [цільова аудиторія – діти, виражена як код, який
 +
використовується як префікс у всіх предметних рубриках
 +
для дитячої літератури Бібліотеки Конгресу США (Library
 +
of Congress children’s subject headings )]
 +
chi [цільова аудиторія – всі, хто говорить китайською
 +
мовою, виражена як мовний код MARC 21]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A5
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Контекст
 +
використання
 +
 
 +
Визначення
 +
Інформація щодо контексту, в якому номен
 +
використовується агентом, на якого він
 +
посилається
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Атрибут Контекст використання включає сфери діяльності,
 +
пов’язані з номеном, який використовується агентом
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
literary works (літературні твори) [контекст використання,
 +
виражений природною мовою, англійською]
 +
critical works (критичні твори) [контекст використання,
 +
виражений природною мовою, англійською]
 +
works on mathematics (роботи з математики) [контекст
 +
використання, виражений природною мовою, англійською]
 +
detective novels (детективні романи) [контекст
 +
використання, виражений природною мовою, англійською]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A6
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Визначення
 +
Довідкове
 +
Джерело, яке містить доказ щодо
 +
джерело
 +
використання номена
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Довідкове джерело засвідчує існування зв’язку між
 +
позначенням та екземпляром сутності res, який це
 +
позначення ідентифікує. Довідкове джерело може пояснювати
 +
чинність та сферу використання номена.
 +
Значення атрибута довідкове джерело може покликатися на:
 +
- біографічні словники, енциклопедії тощо,
 +
- інші схеми,
 +
- будь-які публікації,
 +
- тощо.
 +
 
 +
Приклади  670 ## |a Adamson, J. Groucho, Harpo, Chico, and sometimes
 +
Zeppo, [1973] [довідкове джерело виражене в полі MARC
 +
21; довідкове джерело – це публікація про колективного
 +
агента, який ідентифікується через номен 'Marx Brothers']
 +
 670 ## |a nuc89-22212: Her RLIN II processing for UC online
 +
catalog input, 1984 |b (hdg. On WU rept.: Coyle, Karen;
 +
usage: Karen Coyle) [довідкове джерело виражене в полі
 +
MARC 21; довідкове джерело – це публікація особи, яка
 +
ідентифікується через номен 'Coyle, Karen']
 +
 810 ## $a Les clowns et la tradition clownesque / P. R. Lévy,
 +
1991 [довідкове джерело виражене в полі UNIMARC;
 +
довідкове джерело – це публікація про res, який
 +
ідентифікується за номеном 'Clowns']
 +
 810 ## $a Oxford dictionary of national biography [довідкове
 +
джерело виражене в полі UNIMARC; довідкове джерело –
 +
це біографічний словник]
 +
 810 ## $a LCSH, 1988-03 [довідкове джерело, виражене в
 +
полі UNIMARC; довідкове джерело – це інша схема, яка
 +
відрізняється від схеми, в якій поданий номен]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A7
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Мова
 +
 
 +
Визначення
 +
Мова, якою підтверджена достовірність
 +
номена
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Атрибут Мова може розглядатися як запис схеми конкретного
 +
типу (тобто природної людської мови), якою номен
 +
вважається дійсним. У цьому аспекті атрибут Мова може
 +
застосовуватися як під-тип атрибута Схема.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,
 +
виражена як URI]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A8
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Визначення
 +
Система письма
 +
Система письма, якою записаний номен
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Атрибут система письма дає змогу ідентифікувати систему
 +
писемності, використану для написання номена. Система
 +
писемності складається з повного діапазону конвенцій, які в
 +
ній використовуються. Системи писемності можуть бути
 +
алфавітними, силабічними, ідеографічними тощо, або
 +
комбінаціями деяких писемностей.
 +
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,
 +
виражена як URI]
 +
Однак, система письма не включає такі аспекти як вибір
 +
шрифту або інші додаткові характеристики відображення (як
 +
от розмір кегля, колір), які не кодують певні властивості і не
 +
призводять до різниці в інтерпретації письмових символів.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Tibetan (тибетська) [система письма, виражена природною
 +
мовою, англійською]
 +
 Tibt [система письма, виражена як код стандарту ISO
 +
15924]
 +
 t [система письма, виражена як код, який
 +
використовується у форматі INTERMARC]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E9-A9
 +
 
 +
Сутність
 +
НОМЕН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Визначення
 +
Конвертування
 +
Правило, система чи стандарт, використані
 +
системи письма
 +
для створення номена, виведеного на
 +
основі іншого конкретного номена,
 +
записаного іншою конкретною системою
 +
письма
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Атрибут конвертування системи письма може посилатися на:
 +
- транслітерації,
 +
- конвертування систем письма, які не можуть бути скасовані,
 +
- тощо.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
ISO 9 [конвертування системи письма з кириличного
 +
алфавіту на латиницю]
 +
Wade-Giles [конвертування системи письма з китайської
 +
системи письма в латинський алфавіт]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E10-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
МІСЦЕ
 +
 
 +
Атрибут
 +
Категорія
 +
 
 +
Визначення
 +
Тип, до якого належить місце
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
town (місто) [категорія, виражена природною мовою,
 +
англійською]
 +
country (країна) [категорія, виражена природною мовою,
 +
англійською]
 +
continent (континент) [категорія, виражена природною
 +
мовою, англійською]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E10-A2
 +
 
 +
Сутність
 +
МІСЦЕ
 +
 
 +
Атрибут
 +
Розміщення
 +
 
 +
Визначення
 +
Визначення меж фізичної території, яку
 +
займає місце
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Використаний рівень точності може відрізнятися, відповідно
 +
до контексту.
 +
 
 +
Приклади 
 +
123 ## $d E1444300 $e E1482200 $f S0403900 $g
 +
S0433900 [розміщення, виражене як коди в полі
 +
UNIMARC]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E11-A1
 +
 
 +
Сутність
 +
ЧАСОВИЙ
 +
ДІАПАЗОН Атрибут
 +
Початок
 +
 
 +
Визначення
 +
Значення для часу, в якому почався
 +
часовий діапазон, точно виражене
 +
відповідно до правил авторитетної
 +
зовнішньої системи; дає змогу
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Використаний рівень точності може відрізнятися, відповідно
 +
до контексту.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
19850412T101530 [початок, виражений відповідно до
 +
стандарту ISO 8601]
 +
488.3 million years before present (488.3 мільйонів років
 +
тому) [початок ордовицького періоду – геологічного
 +
періоду]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-E11-A2
 +
 
 +
Сутність
 +
ЧАСОВИЙ
 +
ДІАПАЗОН
 +
 
 +
Атрибут
 +
Кінець
 +
Визначення
 +
Значення для часу, в якому закінчився
 +
часовий діапазон, точно виражене
 +
відповідно до правил авторитетної
 +
зовнішньої системи; дає змогу
 +
позиціонувати події в часі
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади
 +
Використаний рівень точності може відрізнятися, відповідно
 +
до контексту.
 +
 +
 +
19860513T112536 [закінчення, виражене згідно до
 +
стандарту ISO 8601]
 +
443.7 million years before present (443.7 мільйонів років
 +
тому) [закінчення ордовицького періоду – геологічного
 +
періоду]
 +
 
 +
===<span id="4.2.5"></span>4.2.5. Список атрибутів===
 +
Таблиця 4.5 – перелік атрибутів, визначених у Таблиці 4.4 (Атрибути) в секції 4.2.4. У Таблиці
 +
4.5 атрибути посортовані в алфавітному порядку за іменем атрибута. У разі, коли те саме ім'я
 +
подається для атрибутів різних сутностей, другий рівень сортування - за ID сутності.
 +
 
 +
Таблиця 4.5. Список атрибутів за іменем
 +
Атрибут типового вираження
 +
LRM-E2-A2
 +
Дані про прояв
 +
LRM-E4-A4
 +
Довідкове джерело
 +
LRM-E9-A6
 +
Засіб виконання
 +
LRM-E3-A8
 +
Картографічний масштаб
 +
LRM-E3-A5
 +
Категорія
 +
LRM-E1-A1
 +
Категорія
 +
LRM-E2-A1
 +
Категорія
 +
LRM-E3-A1
 +
Категорія
 +
LRM-E9-A1
 +
Категорія
 +
LRM-E10-A1
 +
Категорія носія
 +
LRM-E4-A1
 +
Кінець
 +
LRM-E11-A2
 +
Конвертування системи письма
 +
LRM-E9-A9
 +
Контактна інформація
 +
LRM-E6-A1
 +
Контекст використання
 +
LRM-E9-A5
 +
Мова
 +
LRM-E3-A6
 +
Мова
 +
LRM-E6-A3
 +
Мова
 +
LRM-E9-A7
 +
Обсяг
 +
LRM-E3-A2
 +
Обсяг
 +
LRM-E4-A2
 +
Поле діяльності
 +
LRM-E6-A2
 +
Початок
 +
LRM-E11-A1
 +
Права на використання
 +
LRM-E3-A4
 +
Права на використання
 +
LRM-E4-A6
 +
Права на використання
 +
LRM-E5-A2
 +
Примітка
 +
LRM-E1-A2
 +
Професія/Рід занять
 +
LRM-E7-A1
 +
Розміщення
 +
LRM-E5-A1
 +
Розміщення
 +
LRM-E10-A2
 +
Рядок номена
 +
LRM-E9-A2
 +
Система письма
 +
LRM-E9-A8
 +
Схема
 +
LRM-E9-A3
 +
Тональність
 +
LRM-E3-A7
 +
Умови доступу
 +
LRM-E4-A5
 +
Цільова аудиторія
 +
LRM-E3-A3
 +
Цільова аудиторія
 +
LRM-E4-A3
 +
Цільова аудиторія
 +
LRM-E9-A4
 +
LRM-E2
 +
LRM-E4
 +
LRM-E9
 +
LRM-E3
 +
LRM-E3
 +
LRM-E1
 +
LRM-E2
 +
LRM-E3
 +
LRM-E9
 +
LRM-E10
 +
LRM-E4
 +
LRM-E11
 +
LRM-E9
 +
LRM-E6
 +
LRM-E9
 +
LRM-E3
 +
LRM-E6
 +
LRM-E9
 +
LRM-E3
 +
LRM-E4
 +
LRM-E6
 +
LRM-E11
 +
LRM-E3
 +
LRM-E4
 +
LRM-E5
 +
LRM-E1
 +
LRM-E7
 +
LRM-E5
 +
LRM-E10
 +
LRM-E9
 +
LRM-E9
 +
LRM-E9
 +
LRM-E3
 +
LRM-E4
 +
LRM-E3
 +
LRM-E4
 +
LRM-E9
 +
Твір
 +
Прояв
 +
Номен
 +
Вираження
 +
Вираження
 +
Res
 +
Твір
 +
Вираження
 +
Номен
 +
Місце
 +
Прояв
 +
Часовий діапазон
 +
Номен
 +
Агент
 +
Номен
 +
Вираження
 +
Агент
 +
Номен
 +
Вираження
 +
Прояв
 +
Агент
 +
Часовий діапазон
 +
Вираження
 +
Прояв
 +
Примірник
 +
Res
 +
Особа
 +
Примірник
 +
Місце
 +
Номен
 +
Номен
 +
Номен
 +
Вираження
 +
Прояв
 +
Вираження
 +
Прояв
 +
Номен
 +
 
 +
 
 +
== <span id="4.3"></span>4.3. Зв’язки ==
 +
=== <span id="4.3.1"></span>4.3.1. Вступ  ===
 +
Зв'язки - невід'ємна частина бібліографічного універсуму: вони пов'язують екземпляри
 +
сутностей та забезпечують для них контекст. В IFLA LRM зв’язки декларуються загальним,
 +
абстрактним чином, і тому дають змогу всім, хто впроваджує модель, включати додаткові деталі
 +
– послідовно та узгоджено, через введення додаткових уточнень.
 +
Перший зв'язок у Таблиці 4.7 у секції 4.3.3 (res «пов'язаний з» res) – це загальний зв’язок
 +
вищого рівня. Всі інші зв’язки, задекларовані в моделі, – це специфічні уточнення цього
 +
зв’язку. Вони додають до семантичного змісту конкретну пов’язаність між окремими
 +
сутностями, які виступають початковою та кінцевою точками зв’язку та визначають більш
 +
суворі обмеження там, де це має сенс. Будь-які додаткові зв’язки, необхідні для конкретного
 +
застосування, можуть визначатися як уточнення додаткових зв'язків, визначених у моделі, або
 +
зв’язку вищого рівня. У контексті предметного тезауруса, окремі тезаурусні зв'язки між res,
 +
який виступає в ролі предметів, мають визначатися як уточнення зв’язку вищого рівня.
 +
Зв’язки між творами, вираженнями, проявами та примірниками є основою моделі. Застосування
 +
інших зв’язків заохочується, оскільки, такі зв’язки дозволяють досліджувати та відкривати, і
 +
дуже важливі для кінцевих користувачів.
 +
Зв’язки, задекларовані в моделі, можуть слугувати будівельними блоками для «складних» або
 +
багатоступеневих зв’язків. Перетин двох або більше зв’язків визначається як «шлях» (path).
 +
Наприклад, зв'язок між твором та терміном, який використовується для представлення його
 +
предмета, забезпечується двоетапним шляхом, який враховує також роль сутності res.
 +
(LRM-R12) ТВІР «має предмет» RES +
 +
(LRM-R13) RES «має найменування» НОМЕН
 +
Якщо окремий шлях часто вимагається в окремому застосуванні, то він може бути реалізований
 +
як єдиний зв'язок, який слугує коротким шляхом для більш складного шляху. Проміжний вузол
 +
(вузли) або сутності стають неявними. Один короткий шлях є досить важливим, щоб бути
 +
задекларованим у цій моделі:
 +
(LRM-R15) НОМЕН «є еквівалентом для» НОМЕНА
 +
має таке ж значення, що і така пара зв’язків:
 +
(LRM-R13i) НОМЕН1 «є найменуванням для» RES +
 +
(LRM-R13) RES «має найменування» НОМЕН2
 +
Структура підклас/суперклас сутностей (ієрархія «є» (isA)) також може використовуватися в
 +
шляху для обмеження сутностей, які виступають початковою чи кінцевою точкою в зв’язку.
 +
Пара виражень:
 +
(є (isA)) ОСОБА є АГЕНТОМ +
 +
(LRM-R5i) АГЕНТ «створив» ТВІР
 +
виражає короткий шлях зв’язку:
 +
ОСОБА «створила» ТВІР
 +
Цей останній специфічний зв'язок можна використовувати в прямому порядку, якщо це
 +
вважається бажаним.
 +
Багатоступеневі шляхи можуть використовувати як ієрархію «є» (isA), так і зв’язки,
 +
задекларовані в моделі. Це стосується шляху, який пов’язує твір із номеном, який один агент
 +
(приміром, бібліографічна агенція) пов’язав з агентом, відповідальним за створення твору.
 +
(LRM-R5) ТВІР «створений» АГЕНТОМ1 +
 +
(є (isA)) АГЕНТ1 є RES +
 +
(LRM-R13) RES «має найменування» НОМЕН +
 +
(LRM-R14i) НОМЕН «присвоєний» АГЕНТОМ2
 +
 
 +
Тут зв’язки декларуються на рівні сутності. Це важливе зауваження, оскільки, зв’язки,
 +
задекларовані між сутностями, в реальності встановлюються та існують між екземплярами
 +
сутностей.
 +
Лише сутності, задекларовані в секції 4.1.3, слугують початковими та кінцевими точками
 +
зв’язків, визначених у моделі. Сутність особа не відображається явно в жодному з визначених
 +
зв’язків. Всі уточнення зв’язків, необхідні для сутності особа, створені з використанням
 +
механізму ієрархії сутностей, описаного вище.
 +
 
 +
=== <span id="4.3.2"></span>4.3.2. Ієрархічна структура зв’язків===
 +
Таблиця 4.6 підсумовує в короткій табличній формі зв’язки, визначені в моделі. Дотримуючись
 +
структури ієрархії сутностей (показаній в повній Таблиці 4.1 у секції 4.1.2), зв’язки також
 +
можуть відображати ієрархію. Всі зв’язки є уточненнями зв’язку вищого рівня (LRM-R1),
 +
поданого в першому рядку першого стовпчика таблиці. Всі інші зв’язки, визначені в моделі,
 +
перебувають на одному рівні та подаються в другому стовпчику. У разі розширення моделі,
 +
можуть бути визначені додаткові зв’язки другого рівня, так само, як і зв’язки на ще нижчих
 +
рівнях ієрархії. Щоб зробити перелік більш компактним, подаються лише імена зв’язків,
 +
зворотні імена опущені. Зворотні імена та повні визначення всіх зв’язків, подані в Таблиці 4.7
 +
(Зв’язки) в секції 4.3.3.
 +
 
 +
Таблиця 4.6. Ієрархія зв’язків
 +
Верхній рівень
 +
Другий рівень
 +
LRM-R1
 +
RES пов'язаний з RES
 +
--
 +
LRM-R2
 +
--
 +
LRM-R3
 +
--
 +
LRM-R4
 +
--
 +
LRM-R5
 +
--
 +
LRM-R6
 +
--
 +
LRM-R7
 +
--
 +
LRM-R8
 +
--
 +
LRM-R9
 +
--
 +
LRM-R10
 +
--
 +
LRM-R11
 +
--
 +
LRM-R12
 +
--
 +
LRM-R13
 +
--
 +
LRM-R14
 +
--
 +
LRM-R15
 +
--
 +
LRM-R16
 +
--
 +
LRM-R17
 +
--
 +
LRM-R18
 +
--
 +
LRM-R19
 +
--
 +
LRM-R20
 +
--
 +
LRM-R21
 +
--
 +
LRM-R22
 +
--
 +
LRM-R23
 +
--
 +
LRM-R24
 +
--
 +
LRM-R25
 +
--
 +
LRM-R26
 +
--
 +
LRM-R27
 +
--
 +
LRM-R28
 +
--
 +
LRM-R29
 +
--
 +
LRM-R30
 +
-- LRM-R31
 +
-- LRM-R32
 +
ТВІР реалізований через ВИРАЖЕННЯ
 +
ВИРАЖЕННЯ втілене в ПРОЯВІ
 +
ПРОЯВ представлений через ПРИМІРНИК
 +
ТВІР створений АГЕНТОМ
 +
ВИРАЖЕННЯ створене АГЕНТОМ
 +
ПРОЯВ створений АГЕНТОМ
 +
ПРОЯВ виготовлений АГЕНТОМ
 +
ПРОЯВ розповсюджений АГЕНТОМ
 +
ПРИМІРНИК належить АГЕНТУ
 +
ПРИМІРНИК модифікований АГЕНТОМ
 +
ТВІР має предмет RES
 +
RES має найменування НОМЕН
 +
АГЕНТ присвоїв НОМЕН
 +
НОМЕН є еквівалентом для НОМЕНА
 +
НОМЕН має частину НОМЕН
 +
НОМЕН походить від НОМЕНА
 +
ТВІР має частину ТВІР
 +
ТВІР передує ТВОРУ
 +
ТВІР супроводжує/доповнює ТВІР
 +
ТВІР надихнув на створення ТВОРУ
 +
ТВІР є трансформацією ТВОРУ
 +
ВИРАЖЕННЯ має частину ВИРАЖЕННЯ
 +
ВИРАЖЕННЯ походить від ВИРАЖЕННЯ
 +
ВИРАЖЕННЯ агреговане ВИРАЖЕННЯМ
 +
ПРОЯВ має частину ПРОЯВ
 +
ПРОЯВ має репродукцію ПРОЯВ
 +
ПРИМІРНИК має репродукцію ПРОЯВ
 +
ПРОЯВ має альтернативу ПРОЯВ
 +
АГЕНТ є представником/учасником
 +
КОЛЕКТИВНОГО АГЕНТА
 +
КОЛЕКТИВНИЙ АГЕНТ має частину
 +
КОЛЕКТИВНИЙ АГЕНТ
 +
КОЛЕКТИВНИЙ АГЕНТ є попередником для
 +
КОЛЕКТИВНОГО АГЕНТА
 +
 
 +
--
 +
--
 +
--
 +
--
 +
LRM-R33
 +
LRM-R34
 +
LRM-R35
 +
LRM-R36
 +
RES пов’язується з МІСЦЕМ
 +
МІСЦЕ має частину МІСЦЕ
 +
RES пов’язується з ЧАСОВИМ ДІАПАЗОНОМ
 +
ЧАСОВИЙ ДІАПАЗОН має частину ЧАСОВИЙ
 +
ДІАПАЗОН
 +
 
 +
=== <span id="4.3.3"></span>4.3.3. Детальне визначення зв’язків===
 +
Кожен зв'язок, задекларований в моделі, описано в Таблиці 4.7. Зв’язки пронумеровані
 +
послідовно в діапазоні від LRM-R1 до LRM-R36. Зворотні (взаємно-відповідні) зв’язки
 +
передаються через номер зв’язку плюс суфікс «i».
 +
Стовпчики першого рядка таблиці для кожного зв’язку містять номер, сутність – початкову
 +
точку (домен) зв’язку, ім'я зв’язку, ім'я зворотного (або взаємно-відповідного) зв’язку, сутність
 +
– кінцеву точку (діапазон) зв’язку та кардинальне число. Визначення зв’язку, будь-які
 +
примітки про сферу використання, та вибірки прикладів екземплярів цього зв’язку,
 +
представлені в наступних рядках таблиці.
 +
Для зворотних зв’язків сутність у стовпчику Кінцева точка (Діапазон) слугує початковою
 +
точкою, а сутність у стовпчику Початкова точка (Домен) слугує кінцевою точкою та
 +
використовується зворотна назва зв’язку. Наприклад, зв’язки представлені другим
 +
входженням таблиці, слід читати так:
 +
(LRM-R2) ТВІР «реалізований через» ВИРАЖЕННЯ
 +
(LRM-R2i) ВИРАЖЕННЯ «реалізує» ТВІР (зворотне прочитання)
 +
Зв’язки є рекурсивними, коли одна і та ж сутність служить як початковою, так і кінцевою
 +
точкою. І зв’язки називаються симетричними, коли ім'я зв’язку відповідає зворотному імені.
 +
Додатково, до зв’язку вищого рівня (res «пов'язаний з» res), зв’язки «еквівалентність» номена
 +
(номен «є еквівалентом для» номена) та «прояв-альтернатива» (прояв «має альтернативу»
 +
прояв) є одночасно рекурсивними і симетричними. Зв’язки «має частину/є частиною» –
 +
приклад рекурсивних зв’язків, що не є симетричними.
 +
Зв’язки, які виражають стани або поточну діяльність, подаються в теперішньому часі
 +
(наприклад, «пов'язаний з», «є представником/учасником», «є предметом для»), тоді як
 +
зв’язки, які виражають дії, логічно завершені в минулому, подають у минулому часі
 +
(наприклад, «створений», «створив», «присвоєний»).
 +
Кардинальне число визначає кількість екземплярів сутностей – початкових та кінцевих точок,
 +
які можуть бути пов'язані конкретним зв’язком. Так, кардинальне число від 1 до Б (Б означає
 +
багато) для зв’язку «реалізований через», означає, що кожен твір має одне або більше
 +
виражень, які реалізують його і що кожне вираження реалізує точно один твір. Аналогічним
 +
чином, у зв’язку «представлений через» кожен примірник є зразком єдиного прояву, тоді як
 +
кожен прояв представлений одним або більше примірниками. Кардинальне число від Б до Б
 +
для зв’язку твір «створений» агентом, наприклад, означає, що будь-який агент може створити
 +
багато творів та окремий твір може бути результатом творчих внесків від кількох агентів.
 +
 
 +
Таблиця 4.7. Зв’язки
 +
Початкова
 +
ID
 +
точка
 +
(домен)
 +
LRM-R1
 +
Res
 +
Визначення
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
пов'язаний з пов'язаний з
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Res
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
Цей зв'язок пов’язує два res, які мають будь-яке поєднання
 +
Це загальний зв'язок, дійсний для всіх сутностей в
 +
бібліографічному універсумі. Загалом, щоб отримати більш точну
 +
семантику (суть), мають визначатися спеціальні уточнення.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Предмет з предметом, наприклад : {Quantum theory}
 +
пов’язана з {Thermodynamics}
 +
Твір з твором, наприклад: твори під назвами Through the
 +
Looking-Glass та What Alice Found There пов’язані з твором під
 +
назвою Alice’s Adventures in Wonderland
 +
Предмет з твором, наприклад: персонаж Alice пов’язаний з
 +
твором під назвою Alice’s Adventures in Wonderland
 +
Особа з колективним агентом, наприклад: Nathaniel
 +
Hawthorne пов'язаний з товаристовом Phi Beta Kappa Society
 +
Особа з часовим діапазоном, наприклад: Emily Dickinson
 +
пов’язана з часовим діапазоном від 1830 (роком її
 +
народження) до 1886 (роком її смерті)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R2
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Твір
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
реалізований
 +
через реалізує
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Вираження
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
1 до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує твір із будь-яким вираженням, яке передає
 +
такий же інтелектуальний або мистецький зміст
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Логічне поєднання твору та вираження, відображене в моделі
 +
через цей зв'язок, слугує базисом як для ідентифікації твору,
 +
представленого окремим вираженням, так і для забезпечення
 +
приєднання всіх виражень твору до твору. Опосередковано,
 +
зв’язки між твором та різними вираженнями цього твору також
 +
слугують для встановлення «родинного» зв’язку між різними
 +
вираженнями твору.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
 
 +
Твір, відомий як Eine kleine Nachtmusik реалізований через
 +
музичну нотацію (ноти), знайдену у виданнях Eine kleine
 +
Nachtmusik, 1989 року, видавця Bärenreiter, ISBN 3-370-
 +
00301-5, видавця VEB Deutscher Verlag für Musik, ISBN 3-370-
 +
00301-5, та в недатованому виданні видавця Breitkopf &
 +
Härtel, номер друкарської форми (нотної дошки) 4956
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R3
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Вираження
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
втілене в втілює
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Прояв
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує вираження з проявом, у якому це
 +
вираження з’являється
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Прояв може втілювати одне або більше виражень та будь-яке
 +
вираження може бути втілене в одному або більше прояві. Це
 +
логічне поєднання слугує базисом як для ідентифікації окремого
 +
вираження чи виражень твору/творів, втілених в окремому
 +
прояві, так і для забезпечення приєднання всіх проявів одного і
 +
того ж вираження до цього вираження.
 +
 
 +
Приклади 
 +
Музична нотація (ноти) композитора Hans Günter Heumann,
 +
аранжування для фортепіано Eine kleine Nachtmusik
 +
А.Моцарта, втілена в публікації 1996 року від видавця Henry
 +
Lemoine, ідентифікується за номером друкарської форми
 +
(нотної дошки) 26336HL
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R4
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Прояв
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
представлений
 +
через представляє
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Примірник
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
1 до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Цей зв’язок поєднує прояв з будь-яким примірником, який
 +
відображає характеристики цього прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Таке логічне поєднання слугує базисом як для ідентифікації
 +
прояву, представленого окремим примірником, так і для
 +
забезпечення приєднання всіх примірників одного прояву до
 +
цього прояву. Опосередковано, зв’язки між проявом та різними
 +
примірниками, які представляють цей прояв, також слугують для
 +
встановлення «родинного» зв’язку між різними примірниками
 +
прояву.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Публікація видавця Bärenreiter 1989 року містить факсиміле,
 +
власноруч написаного рукопису твору Моцарта, відомого як
 +
Eine kleine Nachtmusik, представлена через зразок, який
 +
знаходиться в музичному відділенні Національної бібліотеки
 +
Франції (Music Department of the National Library of France),
 +
поличний номер VMA-991(2,26)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R5
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Твір
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
створений створив
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Агент
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує твір з агентом, відповідальним за створення
 +
інтелектуального або художнього змісту
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Це логічне поєднання між твором та пов’язаним агентом слугує
 +
базисом як для ідентифікації агента, відповідального за окремий
 +
твір, так і для забезпечення приєднання всіх творів окремого
 +
агента до цього агента.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Літературний твір, відомий як Hamlet створений Вільямом
 +
Шекспіром (William Shakespeare)
 +
Музичний твір, відомий як Eine kleine Nachtmusik, створений
 +
Вольфгангом Амадеєм Моцартом (Wolfgang Amadeus Mozart)
 +
Музичний твір, відомий як Communication breakdown
 +
створений Page, Jones та Bonham (учасники музичної групи
 +
Led Zeppelin)
 +
 
 +
LRM-R6
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Визначення
 +
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Вираження
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
створене створив
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Агент
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує вираження з агентом, відповідальним за
 +
реалізацію твору
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Цей зв'язок застосовується як до створення оригінального
 +
вираження, так і до будь-якої його послідуючої модифікації, як от
 +
переклади, перегляди та виконання. Агент, відповідальний за
 +
інтелектуальний або художній зміст твору, відповідає за
 +
 
 +
концепцію твору як абстрактної сутності; агент, відповідальний
 +
за вираження твору, є відповідальним за специфіку
 +
інтелектуальної або художньої реалізації чи виконання
 +
вираження. Логічне поєднання між вираженням та пов’язаним
 +
агентом слугує базисом як для ідентифікації агента,
 +
відповідального за окреме вираження, так і для підтвердження
 +
того, що всі вираження, створені агентом, приєднані до цього
 +
агента.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Majda Stanovnik створила текст словенською мовою з назвою
 +
Medved Pu, який є перекладом словенською Winnie the Pooh
 +
А. Мілна (A. A. Milne)
 +
Хельсинкський філармонічний оркестр (Helsinki Philharmonic
 +
Orchestra) на чолі з диригентом Okko Kamu, створив
 +
виконане вираження Jean Sibelius’s Finlandia Op. 26,
 +
випущене як запис, який ідентифікується за ISRC
 +
FIFIN8800300
 +
Matthew Cameron створив ноти для фортепіанного
 +
аранжування А.Моцарта, Eine kleine Nachtmusik, оригінально
 +
опублікованого в 2006 році та вперше виконаного Cyprien
 +
Katsaris
 +
Музична група Led Zeppelin створила виконане вираження
 +
музичного твору, відомого як Communication breakdown, реліз
 +
1969 року, на їхній власний альбом Led Zeppelin, лейбл
 +
звукозапису Atlantic, каталожний номер 588171
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R7
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Прояв
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
створений створив
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Агент
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Цей зв'язок поєднує прояв з агентом, відповідальним за
 +
створення прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Для прояву, поняття створення в широкому сенсі, включає
 +
процес публікації для опублікованих проявів. Таке логічне
 +
поєднання між проявом та пов’язаним агентом слугує базисом як
 +
для ідентифікації агента, відповідального за створення прояву,
 +
так і для підтвердження того, що всі прояви створені агентом,
 +
приєднані до цього агента.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Видавець Brill створив у 2014 році публікацію Muḥ sin Mahdī’s
 +
— критичного видання літературного твору, відомого як The
 +
thousand and one nights
 +
Монастир Ліндісфарн (Lindisfarne) створив загальний зміст та
 +
макетування Євангелій — Lindisfarne Gospels
 +
Streamline Records створив публікацію звукозапису Леді Гага
 +
(Lady Gaga) під назвою Poker face: remixes, UPC
 +
602517965393
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
LRM-R8
 +
 
 +
Прояв
 +
 
 +
виготовлений
 +
 
 +
виготовив
 +
 
 +
Агент
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Цей зв'язок поєднує прояв з агентом, відповідальним за
 +
виробництво, створення чи виготовлення примірників цього
 +
прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади
 +
Прояв може бути виготовлений або створений через промислові
 +
процеси або через ремісницькі методи.
 +
 
 +
Публікація 2013 року від видавця Historical Society of Western
 +
Pennsylvania з назвою The Civil War in Pennsylvania
 +
виготовлена поліграфічною компанією, яка називається
 +
Heeter (Canonsburg, Pa.)
 +
Монастир Ліндісфарн (Lindisfarne) виготовив манускрипт,
 +
відомий як Lindisfarne Gospels
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R9
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Прояв
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
розповсюджени
 +
й розповсюджує
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Агент
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Цей зв'язок пов’язує прояв з агентом, відповідальним за
 +
доступність примірників цього прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Примірники можуть бути доступними через традиційний процес
 +
дистрибуції для фізичних примірників; або через завантаження,
 +
потоковий сервіс (стрімінг) тощо – для електронних примірників.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Публікація 2001 року Cai Hua’s A Society without Fathers or
 +
Husbands: the Na of China, опублікована видавцем Zone Books
 +
(New York), розповсюджена MIT Press (Cambridge, Mass.)
 +
The Canadian Broadcasting Corporation (CBC) розповсюджує
 +
епізоди радіо-шоу Podcast playlist, шляхом надання доступних
 +
для завантаження файлів на
 +
http://www.cbc.ca/radio/podcasts/podcast-playlist/ або для
 +
стрімінгу на http://www.cbc.ca/radio/podcastplaylist
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
 
 +
 
 +
LRM-R10
 +
 
 +
Примірник
 +
 
 +
належить володіє
 +
 
 +
 
 +
Агент
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує примірник з агентом, який є наразі, або був
 +
у минулому власником чи хранителем цього примірника
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Логічне поєднання між примірником та пов’язаним агентом може
 +
слугувати базисом, як для ідентифікації агента, який був
 +
власником чи хранителем примірника, так і для підтвердження
 +
того, що всі примірники, якими володів чи які зберігав окремий
 +
агент, приєднані до цього агента.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Зразок із поличним номером VMA-991(2,26) публікації
 +
видавця Bärenreiter 1989 року, який містить факсиміле
 +
написаного власноруч рукопису твору Моцарта, відомого як
 +
Eine kleine Nachtmusik належить музичному відділенню
 +
Національної бібліотеки Франції (Music Department of the
 +
National Library of France)
 +
Зразок VM2-457 публікації видавця Le Clerc 1765 року, Жан-
 +
Жака Руссо (Jean-Jacques Rousseau) Le devin du village
 +
належав Марії-Антуанетті (Marie-Antoinette)
 +
Національна бібліотека Франції володіє цифровим
 +
примірником електронної книги Pop Culture, Richard
 +
Memeteau, опублікованої видавцем Zones у 2014 році та
 +
 
 +
розповсюдженої Editis у форматі EPUB2, ISBN 978-2-35522-
 +
085-2, отриманої як цифровий обов’язковий примірник 1
 +
лютого 2016 року, якому був присвоєний номер цифрового
 +
обов’язкового примірника DLN-20160201-6. У каталозі цей
 +
примірник ідентифікується за унікальним номером:
 +
LNUM20553886
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R11
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Примірник
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
модифікований модифікував
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Агент
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує примірник з агентом, який зробив зміни в
 +
цьому окремому примірнику без створення нового прояву
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Приклади
 +
 
 +
Приклади включають додавання анотацій, додавання екслібрису,
 +
видалення сторінок, повторну оправу, реставрацію.
 +
 
 +
Оригінальний рукопис Жан-Поля Сартра (Jean-Paul Sartre) La
 +
nausée модифікований палітурником Monique Mathieu
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R12
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Твір
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
має предмет є предметом для
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Res
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує твір з його предметом чи предметами
 +
(темою/темами)
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Логічне поєднання між твором та пов’язаною предметною
 +
сутністю слугує базисом як для ідентифікації предмета
 +
індивідуального твору, так і для підтвердження того, що всі
 +
твори, відповідні окремому предметові, будуть пов’язані з цим
 +
предметом.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
{black holes} (чорні діри) є предметом для A Brief history of
 +
time, Стівена Хокінга (Stephen Hawking)
 +
Anne Hart, The life and times of Miss Jane Marple має предмет
 +
{Miss Jane Marple, персонаж у численних романах та
 +
оповіданнях Агати Крісті} [твір – літературна критика]
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
LRM-R13
 +
Res
 +
 
 +
має
 +
найменування
 +
 
 +
є найменуванням
 +
для
 +
 
 +
Номен
 +
 
 +
1 до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує сутність із знаком або комбінацією знаків чи
 +
символів, які посилаються на цю сутність у межах окремої схеми
 +
або контексту
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Наслідком визначення номена як поєднання між чимось та
 +
позначенням, яке посилається на нього, є те, що кожен номен
 +
унікальним чином поєднується з єдиним res у межах окремої
 +
схеми (яка може сягати від окремої локальної системи до
 +
природної мови, через спільний авторитетний файл). У
 +
результаті, кардинальне число для зв’язку «найменування»
 +
полягає в тому, що єдиний res може мати багато номенів, а
 +
 
 +
кожен номен є найменуванням єдиного res. Той факт, що два
 +
екземпляри номена можуть мати однакове значення для їх
 +
атрибута рядок номена, не змінює це кардинальне число, і не
 +
передбачає, що такі екземпляри номена є, фактично, одним і тим
 +
же екземпляром номена, пов’язаного з більш ніж одним
 +
екземпляром res, навіть, якщо мова іде про природну мову.
 +
Рядок номена "Gift" може використовуватися як посилання на
 +
подарунок або на отруту, відповідно до того, чи є він значенням
 +
рядка номена для номена англійською мовою чи значенням
 +
рядка номена для номена німецькою мовою. Хоч значення рядок
 +
номена виглядає однаково, в цьому випадку ми маємо два різні
 +
екземпляри номена для двох різних екземплярів res.
 +
Хоч у теорії, один екземпляр номена (підклас res) може
 +
пов'язуватися з іншим екземпляром номена через зв'язок
 +
«найменування» (утворюючи номен для іншого номена), на
 +
практиці такий загальний випадок не передбачається для
 +
реалізації. У структурному відношенні, в системі застосування, де
 +
екземплярам сутності номен присвоюється внутрішній
 +
ідентифікатор (також номен спеціального типу) цей зв'язок буде
 +
неявним під час проектування системи. Приклад такої ситуації
 +
можна знайти в реалізації пов’язаних даних, де присвоюється
 +
URI (номен) для екземплярів номена інших типів.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
{the author of one of the earliest known grammars of Sanskrit,
 +
known as Ashtadhyayi}(автор однієї з найдавніших граматик
 +
санскриту, відомої як Ashtadhyayi) має найменування 'Pāṇini'
 +
{the concept of infinity} (концепція безкінечності) має
 +
найменування '∞'
 +
{black holes} (чорні діри) має найменування 'trous noirs'
 +
{black holes} (чорні діри) має найменування 'črne luknje'
 +
{black holes} (чорні діри) має найменування '黑洞'
 +
{International Federation of Library Associations and
 +
Institutions} має найменування 'IFLA' [IFLA номен1]
 +
{International Federation of Landscape Architects} має
 +
найменування 'IFLA' [IFLA номен2, екземпляр сутності номен,
 +
відмінний від IFLA номен1]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R14
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Агент
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
присвоїв присвоєний
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Номен
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
1 до Б
 +
 
 +
LRM-R14
 +
 
 +
Агент
 +
 
 +
присвоїв присвоєний
 +
 
 +
Номен
 +
 
 +
1 до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок поєднує агента з окремим номеном, який був
 +
присвоєний цим агентом
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
У бібліографічному контексті, присвоєння номена застосовується
 +
для створення предметних термінів, контрольованих точок
 +
доступу, ідентифікаторів тощо.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
ISBN агенція присвоїла номер '0-553-10953-7' публікації 1998
 +
року Стівена Хокінга (Stephen Hawking), A Brief history of time
 +
Поличний номер 'QB981 .H377 1998' присвоєний в 1998 році
 +
публікації Стівена Хокінга (Stephen Hawking), A Brief history of
 +
time Бібліотекою Конгресу США
 +
Термін 'proton' (протон) присвоєний Ернестом Резерфордом
 +
(Ernest Rutherford) ядру водню в 1920 році
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R15
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Номен
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
є еквівалентом
 +
для є еквівалентом
 +
для
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Номен
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Це зв'язок між двома номенами, які є найменуваннями одного і
 +
того ж res
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Це короткий шлях для детального шляху:
 +
НОМЕН1 є найменуванням для RES + RES має найменування
 +
НОМЕН2
 +
Номени, пов’язані цим зв’язком, є функціонально еквівалентними
 +
в значенні (присвоєні одному і тому ж res). Але, оскільки, вони
 +
зберігають свої власні значення в будь-яких атрибутах,
 +
записаних для них, то вони не є взаємозамінними щодо
 +
використання. Еквівалентні номени можуть відрізнятися такими
 +
важливими атрибутами як схема, мова чи контекст
 +
використання.
 +
Такий зв'язок еквівалентності пов’язує екземпляри номенів, але
 +
не значення атрибутів рядок номена для цих номенів. Отже,
 +
навіть, якщо це може здатися нелогічним, два номени, які
 +
посилаються на різні res, навіть, якщо будуть записані
 +
однаковим буквенним рядком, не будуть еквівалентними.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
'USA' є еквівалентом для 'United States of America'
 +
'Анна Павловна (Матвеевна) Павлова' є еквівалентом для
 +
'Anna Pavlovna (Matveyevna) Pavlova'
 +
'Bill Clinton' є еквівалентом для 'William Jefferson Clinton'
 +
'Norma Jeane Mortenson' є еквівалентом для 'Marilyn Monroe'
 +
[як номени для особи]
 +
'τὰ βιβλία' є еквівалентом для 'The Bible'
 +
'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A major' є
 +
еквівалентом для 'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonates. Piano.
 +
D 959. La majeur' [заголовок, якому надається перевага
 +
згідно до RDA для англомовної каталогізуючої агенції,
 +
представляє той самий музичний твір як заголовок, якому
 +
надається перевага для франкомовної каталогізуючої агенції]
 +
'Santa Claus' є еквівалентом для 'Saint Nick'
 +
'Music' є еквівалентом для '780' [класифікаційний номер '780'
 +
– це дійсний номер у Dewey Decimal Classification і
 +
представляє те ж поняття, що і термін 'Music', присвоєний
 +
Предметними рубриками Бібліотеки Конгресу США]
 +
'Christie, Agatha, 1890-1976' є еквівалентом для '0000 0001
 +
2102 2127' [ISNI для публічної ідентичності {Agatha Christie},
 +
відмінної від публічної ідентичності {Mary Westmacott}]
 +
'International Federation of Library Associations and Institutions'
 +
є еквівалентом для 'IFLA' [IFLA номен1]
 +
'International Federation of Landscape Architects' є
 +
еквівалентом для 'IFLA' [IFLA номен2, екземпляр сутності
 +
номен відмінний від IFLA номен1; IFLA номен2 не еквівалент
 +
для IFLA номен1]
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R16
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Номен
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
має частину є частиною
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Номен
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок зазначає, що один номен побудований з
 +
використанням іншого номена в якості його складової частини
 +
(компонента)
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Зв'язок «ціле-частина» для номенів має важливе значення під
 +
час обробки атрибутів для компонентів номенів, побудованих з
 +
використанням вже наявних номенів, оскільки такі атрибути як
 +
мова можуть відрізнятися для частин складного номена.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
'Shakespeare' є частиною 'William Shakespeare'
 +
'Measles' є частиною 'Measles/epidemiology'
 +
'Twelfth Night, or What You Will' має частину 'Twelfth Night'
 +
'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A major'
 +
має частину 'Schubert, Franz, 1797-1828'
 +
'Italy. Ministero degli affari esteri' має частину 'Italy'
 +
'1830-1886' є частиною 'Dickinson, Emily, 1830-1886'
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R17
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Номен
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
походить від має похідний
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Номен
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до 1
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок зазначає, що один номен був використаний в якості
 +
базису для іншого номена і обидва ці номени є найменуваннями
 +
одного і того ж res
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Один номен може походити від іншого, внаслідок формальних
 +
модифікацій у використаній нотації (як от транслітерація) чи
 +
культурних або лінгвістичних домовленостей (створення
 +
абревіатур, скорочених або варіантних форм).
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
'USA' походить від 'United States of America'
 +
'Анна Павловна (Матвеевна) Павлова' має похідне 'Anna
 +
Pavlovna (Matveyevna) Pavlova'
 +
'Bill Clinton' походить від 'William Jefferson Clinton'
 +
'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A major'
 +
походить від 'Sonata in la maggiore op. postuma, D. 959'
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
LRM-R18
 +
 
 +
Твір
 +
 
 +
має частину є частиною
 +
Твір
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Це зв'язок між двома творами, коли зміст одного твору є
 +
складовою частиною змісту іншого
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня Застосовується у випадку, коли зв'язок «компонент-ціле» є
 +
невід’ємним аспектом творів та зберігається для всіх виражень та
 +
проявів більшого твору та його творів-компонентів. Незалежно
 +
від того чи включає вираження або прояв повний більший твір
 +
чи лише один і більше (але не всі) твори-компоненти. Прикладом
 +
можуть бути частини концертів, вірші в поетичних циклах,
 +
романи, які складаються з кількох частин, триптихи.
 +
 
 +
Приклади 
 +
 +
A wizard of Earthsea є частиною Earthsea trilogy Урсули ле Ґуїн
 +
(Ursula K. Le Guin)
 +
Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen має частину Richard
 +
Wagner, Götterdämmerung
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R19
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Твір
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
передує продовжує
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Твір
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Це зв'язок між двома творами, коли зміст другого твору є
 +
логічним продовженням першого
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Такий зв'язок стосується послідовності ідей і не стосується часу
 +
створення відповідних творів.
 +
 
 +
Оскільки цей зв'язок стосується логічного продовження змісту
 +
відповідних творів, він не застосовується до тих періодичних
 +
творів, які трансформуються з часом (через значні зміни в назві,
 +
зміни в типі даних, тощо), але зберігають безперервність у своїй
 +
формі чи схемах нумерації. Дивіться зв'язок «твір-
 +
трансформація» – LRM-R22, для того, щоб виразити зв'язок між
 +
одним агрегуючим або періодичним твором та іншим, який
 +
модифікує та продовжує його.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Margaret Mitchell, Gone With the Wind передує Alexandra
 +
Ripley, Scarlett та Donald McCaig, Rhett Butler’s People
 +
Margaret Mitchell, Gone With the Wind продовжує Donald
 +
McCaig, Ruth’s Journey
 +
TV серіал Better Call Saul! передує TV серіалу Breaking Bad
 +
A wizard of Earthsea передує The tombs of Atuan, який
 +
передує The farthest shore, всі в трилогії Урсули ле Ґуїн
 +
(Ursula K. Le Guin) Earthsea trilogy
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
LRM-R20
 +
 
 +
Твір
 +
супроводжує/д
 +
оповнює
 +
 
 +
супроводжується
 +
/доповнюється
 +
 
 +
Твір
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Це зв'язок між двома незалежними творами, які також можуть
 +
використовуватися в поєднанні один з одним – як доповнення
 +
або супутні твори
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Два твори можуть додавати значення один одному (у такому
 +
випадку зв'язок є симетричним); у всіх інших випадках один із
 +
творів вважається вторинним.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Leigh Lowe, Prima Latina: an introduction to Christian Latin.
 +
Teacher manual супроводжує/доповнює Leigh Lowe, Prima
 +
Latina: an introduction to Christian Latin. Student book
 +
Набір ілюстрацій Eric Gill для Song of Songs
 +
супроводжує/доповнює Song of Songs публікацію 1931 року
 +
від видавця Cranach Press
 +
Передмова, написана Wole Soyinka до Universal declaration of
 +
human rights супроводжує/доповнює Universal declaration of
 +
human rights, публікацію 1994 року від видавця African Book
 +
Builders
 +
Періодичне видання Applied economics quarterly. Supplement
 +
(ISSN 1612-2127) супроводжує/доповнює періодичне видання
 +
Applied economics quarterly (ISSN 1611-6607)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R21
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
LRM-R21
 +
 
 +
Твір
 +
 
 +
надихнув на
 +
створення
 +
 
 +
натхнений
 +
 
 +
Твір
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Це зв'язок між двома творами, коли зміст першого твору слугує
 +
джерелом ідей для другого
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Мюзикл West Side Story натхнений п’єсою Romeo and Juliet
 +
Картина Plan for a City Gate in Kiev Віктора Гартмана (Viktor
 +
Hartmann) надихнула на створення музичної п’єси The Great
 +
Gate of Kiev із Pictures at an Exhibition Модеста Мусоргського
 +
(Modest Mussorgsky)
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R22
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Твір
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
є
 +
трансформаціє
 +
ю трансформовани
 +
й у/в
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Твір
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до 1
 +
 
 +
Визначення Цей зв'язок зазначає, що новий твір був створений шляхом зміни
 +
сфери застосування чи редакційної політики (як у періодичному
 +
виданні або агрегуючому творі), жанру чи літературної форми
 +
(драматизація, романізація), цільової аудиторії (адаптація для
 +
дітей), чи стилю (парафраз, імітація, пародія) попереднього
 +
твору
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Деякі трансформації можуть розглядатися лише як натхнені
 +
попереднім твором.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Cymbeline, Мері Лемб (Mary Lamb) із Tales from
 +
Shakespeare,Чарльза та Мері Лемб (Charles and Mary Lamb) є
 +
трансформацією Вільяма Шекспіра (William Shakespeare)
 +
Cymbeline
 +
Pride and prejudice and zombies Сета Грем-Сміта (Seth
 +
Grahame-Smith) є трансформацією Pride and prejudice Джейн
 +
Остін (Jane Austen)
 +
Періодичне видання під назвою Le Patriote de Saône-et-Loire
 +
(ISSN 1959-9935) трансформоване в нове періодичне
 +
видання під назвою Le Démocrate de Saône-et-Loire (ISSN
 +
1959-9943), після того як попереднє було придушене
 +
цензурою в 1850 році [остаточна заміна]
 +
Окремі періодичні видання під назвами Animal research (ISSN
 +
1627-3583), Animal science (ISSN 1357-7298), та Reproduction
 +
nutrition development (ISSN 0926-5287) трансформовані в
 +
періодичне видання під назвою Animal (ISSN 1751-7311)
 +
[злиття]
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
 
 +
LRM-R23
 +
 
 +
Вираження
 +
 
 +
має частину
 +
є частиною
 +
 
 +
Вираження
 +
 
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення Це зв'язок між двома вираженнями, коли одне є компонентом
 +
іншого
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
Застосовується коли зв'язок «компонент-ціле» є невід’ємним
 +
аспектом творів та зберігається для всіх виражень та проявів
 +
більшого твору та його творів-компонентів. Незалежно від того
 +
чи включає вираження або прояв повний більший твір чи лише
 +
один і більше (але не всі) твори-компоненти.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Музична нотація (ноти) Ave Maria Op. 52, No. 6, Франца
 +
Шуберта (Franz Schubert) є частиною музичної нотації Sieben
 +
Gesänge aus Walter Scott’s Fräulein vom See Op. 52, Франца
 +
Шуберта (Franz Schubert)
 +
Аудіозапис La divina commedia Данте Аліг’єрі (Dante Alighieri),
 +
прочитаний Enrico de Negri має частину – аудіозапис La divina
 +
commedia, Inferno Данте Аліг’єрі (Dante Alighieri), прочитану
 +
Enrico de Negri
 +
 
 +
ID
 +
LRM-R24
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Вираження
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
походить від має похідне
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Вираження
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до 1
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Цей зв’язок зазначає, що з двох виражень одного твору, друге
 +
було використане як джерело для іншого
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
 
 +
У багатьох випадках, точне джерело, наприклад, перекладу,
 +
адаптації, перегляду чи аранжування невідоме. Якщо це так, то
 +
це може бути цікавим аспектом для кінцевого користувача.
 +
Зв'язок «походження» може бути уточнений для надання більш
 +
детальної інформації про природу трансформації.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Переклад французькою мовою 天人五衰 Юкіо Місіми (Yukio
 +
Mishima), опублікований як «L’ange en decomposition»
 +
походить від перекладу англійською мовою 天人五衰 Юкіо
 +
Місіми (Yukio Mishima), опублікованого як «The decay of the
 +
angel»
 +
Запис 1965 року виконання Symphony No. 2 in C minor
 +
Антона Брукнера (Anton Bruckner) Симфонічним оркестром
 +
Торонто (Toronto Symphony Orchestra) під орудою Herman
 +
Scherchen походить від окремої партитури Антона Брукнера
 +
(Anton Bruckner) – Symphony No. 2 in C minor, знайденої у
 +
виданні 1892 року (Doblinger) під наглядом Cyrill Hynais зі
 +
змінами Брукнера
 +
Переклад французькою мовою Wong’s essentials of pediatric
 +
nursing, опублікованого як Soins infirmiers : pédiatrie
 +
видавцем Chenelière éducation (Montréal, Québec), ©2012,
 +
походить від 8-го англомовного видання, яке з’явилося в
 +
прояві, опублікованому видавцем Mosby/Elsevier (St. Louis,
 +
Missouri), ©2009
 +
 
 +
ID
 +
 
 +
LRM-R25
 +
 
 +
Початкова
 +
точка
 +
(домен)
 +
Вираження
 +
 
 +
Назва зв’язку Зворотна назва
 +
агреговане агрегувало
 +
 
 +
Кінцева
 +
точка
 +
(діапазон)
 +
Вираження
 +
 
 +
Кардинал
 +
ьне число
 +
Б до Б
 +
 
 +
Визначення
 +
 
 +
Цей зв'язок зазначає, що конкретне вираження твору було
 +
обране як частина плану агрегуючого вираження
 +
 
 +
Примітки
 +
про сферу
 +
застосуван
 +
ня
 +
Агрегуючі вираження обиратимуть численні конкретні
 +
вираження інших творів для того щоб втілити їх разом у
 +
агрегованому прояві. Вираження може бути вибране багатьма
 +
агрегуючими вираженнями.
 +
Це короткий шлях зв’язків, проілюстрованих на Малюнку 5.7 –
 +
загальній моделі для агрегацій.
 +
ВИРАЖЕННЯ1 втілене в ПРОЯВІ (агрегованому) + ПРОЯВ
 +
(агрегований) втілює (агрегуюче) ВИРАЖЕННЯ
 +
На відміну від зв’язку «ціле-частина» між вираженнями,
 +
вираження вибрані для подачі разом у агрегованому прояві не
 +
стають компонентами агрегуючого вираження. Крім того, зв'язок
 +
між цими вираженнями не є невід'ємною особливістю творів, які
 +
реалізують ці вираження, і тому не зберігається в інших
 +
вираженнях цих творів.
 +
 
 +
Приклади
 +
 
 +
Англомовний текст Едгара По (Edgar Allan Poe) «The fall of the
 +
House of Usher» агрегований агрегуючим вираженням;
 +
результатом стало створення агрегованого прояву «The
 +
Oxford book of short stories» (оповідання підібрані V.S.
 +
Pritchett)
 +
Агрегуюче вираження, яке утворює монографічну серію «IFLA
 +
ser