УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 010 — Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) |ukr> |eng> |fra> |rus> |ukr>

короткий опис: Поле містить Міжнародний стандартний книжковий номер й уточнення, що визначають розходження між номерами ISBN, якщо в запису міститься більш одного номера. Поле відповідає області стандартних номерів і умов придбання (ISBD) і області міжнародного стандартного книжкового номера, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84).
Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISBN.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове за умов наявності ISBN)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється при наявності документа в різних оправах або фізичних форматах, загальної частини та специфікації; участі різних видавництв у випуску документа; приведенні ISBN оригіналу та перекладу тощо.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
(не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)

примітки до змісту поля:

Структура ISBN

ISBN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 2108. ISBN складається з 4-х різних частин, кожна з який відокремлюється дефісом.
Усі цифри ISBN — арабські, за винятком контрольної цифри (остання частина, відділена дефісом), що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов’язково використовувати велику латинську літеру „Х“).
Перевірка контрольної цифри:
Для перевірки правильності ISBN необхідно взяти кожну цифру і помножити на число, значення якого залежить від позиції даної цифри, скласти отримані результати і розділити на 11. Якщо залишок від розподілу не дорівнює нулю, то одна чи більш цифр невірні. Проілюструвати механізм перевірки можна в такий спосіб:
ISBN 0 1 1 8 8 4 0 9 4 X (римська)
„Ваговий коефіцієнт“ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Результат 0 9 8 56 48 20 0 27 8 10 — разом 186
186 не ділиться на 11 без залишку, тому ISBN є помилковим.


Взаємопов’язане поле 011 – ISSN
    A number similar in use to the ISBN but applied to continuing resources.

Взаємопов’язане поле 013 – INTERNATIONAL STANDARD MUSIC NUMBER (ISMN)
    A number similar in use to the ISBN but applied to printed music.

Підполя


підполе
a – Номер (ISBN) |fre> |eng> |fre>

пояснення до підполя: Містить правильно складений ISBN, включаючи дефіси, без абревіатури „ISBN“.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISBN)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Уточнення |fre> |eng>

пояснення до підполя: Вказує особливості ISBN у підполі $a: найменування видавництва чи ім’я видавця, наявність оправи, указівка на взаємозв’язок ISBN з комплектом чи окремим томом.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Умови придбання і/або ціна |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий ISBN |fre> |eng>

пояснення до підполя: Помилково наданий (наприклад, для періодичних видань) ISBN, анульований згодом, ISBN з невірною контрольною сумою, чи невірно надрукований.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
6 – Interfield Linking Data |eng>

пояснення до підполя: This subfield is described in field 3.11. Optional. Not repeatable.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
9 – Тираж

пояснення до підполя: Містить дані про тираж каталогізуємого документу.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 010 _$a0-11-884094-0$z0-11-884094-X
Наведені правильний та помилковий ISBN.

приклад 2: 010 _$a0-306-35054-8
010 _$a0-306-35050-5$bSet six vols
Наведені ISBN окремого тому та багатотомного видання в цілому.

приклад 3: 010##$a5-86225-403-Х$b(в перепльоті)$d255000 р

приклад 4: 010##$a5-7390-0270-2$b(Олімп) (в перепльоті)$d111000 р.$911000 екз.
010##$a5-7841-0237-0$b(AСT) (в перепльоті)

приклад 5: 010##$a0-306-35054-8$d@22. 05
010##$a0-306-35050-5$bSet six vols$d@97. 29
Знак „@“ замінює загальноприйняте позначення фунта стерлінгів.

приклад 6: 010##$a5-7190-0048-8$d424000 р.$95000 екз. (дод. тираж)

Creative Commons License