УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 225 — Серія |fra> |eng>

короткий опис: Поле містить назву серії (підсеріі), підзаголовок, відомості про відповідальність відносно назви, включаючи ці дані, повторені іншими мовами у формі і послідовності,в якій вони наведені на документі. Це відповідає ISBD Область серії.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове (факультативне))

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо документ належить більш ніж до одної серії)


індикатор 1 – Індикатор форми назви

пояснення до індикатора: Назва серії у формі точки доступу форми назви серії повинна бути записана у пов’язаному полі 410. Цей індикатор визначає чи співпадає форма відомостей про серію із формою точки доступу, записаної у полі 410.

значення індикатора:
0Не співпадає з встановленою формою
    Форма точки доступу у 410 відрізняється від відомостей про серію у полі 225 (EX 1, 6).
1Немає встановленої форми
    Форма точки доступу не є встановленою, тому поле 410 не містить відповідної назви (EX 2).
2Співпадає з встановленою формою
    Дані у полі 225 еквівалентні встановленій формі.
У всіх випадках рекомендовано щоб будь-яку встановлену форму було занесено до поля 410.


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Інформація ISBD:
Дані для цього поля повинні заноситись у формі та послідовності як на документі за визначенніми і правилами ISBD Область серії. Підполе $z не є елементом даних ISBD. Відповідність між цим полем та ISBD проілюстрована нижче. Текст за ISBD Областю серії заключений у дужки '( )' які не заносяться до UNIMARC запису.
UNIMARC підполе | Назва елементу | ISBD(G) розділ | Передуюча пунктуація $a | Назва серії | 6.1 | Нова область $d | Паралельна назва серії | 6.2 | = $e | Підзаголовок | 6.3 | : $f | Відомості про відповідальність | 6.4 | / $h | Номер частини | 6.7 | . $i | Найменування частини | 6.7 | , якщо після $h, є ще. $v | Визначення тому | 6.6 | ; $x | ISSN серії | 6.5 | ,

примітки до змісту поля: Паралельні дані:
Паралельні дані, наявні у документі, тобто дані надані іншою мовою або графікою визначаються за ISBD використанням знаку '=' у супроводі пробілу на початку будь-якого блоку паралельних даних. У UNIMARC '= ' є включеним у дані, де вони вимагаються за правилами ISBD, та передують даним у підполі, до якого відносяться. (EX 3, 6).

примітки до змісту поля: Зміст підполя:
Поле використовується тільки для серій, що належать документові, чия назва занесена до поля 200. Якщо запис зроблений для документу, який є серіальним виданням або серією сам по собі, поле 225 використовується тільки в тому разі, якщо серіальне видання або серія в свою чергу входять до серії. Назва каталогізованого серіального видання або серії заносяться до поля 200 ( 200, EX 3).
Якщо джерело запису не містить назви серії у формі як на документі, ніяких спроб не робиться для створення його від встановленої форми назви серії. Встановлена форма може бути занесена до поля 410 і примітка про назву серії може бути створена від цього поля.
Якщо запис серії містить відомості, які можна визначити як підназву або як назву підсерії, але неможливо визначити, що конкретно вони являють собою, то ці відомості рекомендовано визначати як підполе $e Підзаголовок. Номер та назва частини є єдиним елементом даних за ISBD і у деяких вихідних форматах можуть не розрізнюватись. У цих випадках при конвертації до UNIMARC перевага надається $i перед $h.


Взаємопов’язане поле 011 – ISSN
     ISSN серії, назва якої вміщена в полі 200, заноситься до поля 011. 225 $x відноситься тільки до ISSN назви серіального видання у 225 $a або $i.

Взаємопов’язане поле 410 – СЕРІЯ
    Встановлена форма назви серії може заноситись до поля 200, вставленого до поля 410.

Взаємопов’язане поле 411 – ПІДСЕРІЯ
    Встановлена форма назви підсерії може бути занесена до поля 200, вставленого до поля 411.

Взаємопов’язане поле 461 – НАБІР
    Поле 461 використовується, коли бажано підкреслити зв’язування окремих записів для даних різних рівнів, які потребуються у записах для серіальних видань.

Взаємопов’язане поле 530 – КЛЮЧОВА НАЗВА
    Якщо серія має ключову назву, ця назва не заноситься до поля 530, тому що це поле містить ключову назву твору, основна назва якого занесена до 200$a. Якщо серія має ключову назву, то вона заноситься до поля 308 ПРИМІТКА ЩОДО СЕРІЇ.

Взаємопов’язане поле 7XX – 7-БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
    Якщо точка доступу потребує імені будь-якої персони або назви колективного автора, які занесені до підполя $f, форма імені як точки доступу заноситься до полів блоку 7-або до полів "7--", вставлених у поля 410 або 411.

Підполя


підполе
a – Назва серії |fre> |eng>

пояснення до підполя: Назва серії у формі як на каталогізованому документі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Паралельна назва серії |fre>

пояснення до підполя: Назва серії іншою мовою та/або графікою що відноситься до назви серії у $a.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної додаткової паралельної назви серії (EX 3).)


підполе
e – Підзаголовок |fre>

пояснення до підполя: Підназви та підзаголовок, які наявні у документі та стосуються назви серії у $a або $f або назви частини у $i (EX 4).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з груп даних підзаголовку та кожної групи даних паралельного підзаголовку.)


підполе
f – Відомості про відповідальність |fre> |eng>

пояснення до підполя: Відомості про відповідальність щодо назви, вказаної в підполях $a або $d (EX 1) або для частин, що мають номер або назву в межах серії у підполях $h або $i (EX 5).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для додаткових відомостей про відповідальність та для паралельних відомостей про відповідальність)


підполе
h – Номер частини |fre>

пояснення до підполя: Розділ або номер частини серії у $a.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного підрозділу або ділення нижчого рівня, або доля паралельних номерів частини (EX 3).)


підполе
i – Найменування частини |fre>

пояснення до підполя: Найменування частини або розділу підсерії, якщо серія у $a поділена на підсерії.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного нижчого рівня підсерій або для паралельних назв підсерій. (EX 3, 5).)


підполе
v – Визначення тому |fre> |eng>

пояснення до підполя: Номер документа, записаного у полі 225 і будь-який термін, використаний для його визначення, що може мати скорочену форму (EX 1, 2, 3, 4, 5).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 3).)


підполе
x – ISSN серії |fre>

пояснення до підполя: ISSN серії заноситься як 8-символьне число з дефісами між четвертим та п’ятим знаками. Термін ISSN випускаєть і повинен генеруватися у вихідній формі ISSN (EX 1).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли кожна серія і підсерія має свій ISSN.)


підполе
z – Мова паралельної назви |fre>

пояснення до підполя: Кодоване визначення мови паралельної назви у підполі $d (EX 3).

обов’язковість підполя: ТАК

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо повторюється $d. Визначення мови відображує послідовність паралельних назв. Це підполе за будь-якої повторюваності завжди є останнім у полі 225.)

примітки: Див.Додаток А Коди мов.

приклад 1: 2251 $aНаукові доповіді вищої школи$fМіністерство вищої і середньої спеціальної освіти СРСР$iБіологічні науки$vN 12

приклад 2: 2252 $aInternational series in science solid state$vVol.10

приклад 3: 2251 $aНові інформаційні технології в освіті$vВип.4

приклад 4: 2252 $aЖиття чудових людей$iСер. біогр.

приклад 5: 2250 $aWorld films$iFrance today$d=La France aujourd'hui $zfre.

приклад 6: 225 0#$aOccasional paper$fBritish Museum$x0412-4815$vno. 33
410 #0$171002$aBritish Museum$12000#$aOccasional papers

приклад 7: 225 2#$aInternational series in the science of the solid state$vvol. 10
225 1#$aPergamon international library
Xray diffraction topology виходить в двох серіях. Друга серія не використовується як точка доступу, тому немає встановленої форми, еквівалентної до її назви (значення першого індикатору дорівнює 1)

приклад 8: 225 2#$aEuropaische Hochschulschriften$hReihe I$iDeutsche Literatur und Germanistik$vBd. 298$d= Publications universitaires europe'ennes$hSe'rie I$iLangue et litte'rature allemandes$vvol. 298$d= European university papers$hSeries I$iGerman language and literature$vvol. 298$zfre$zeng
Документ є томом 298 підсерії з паралельним підзаголовком трьома мовами. Назва серії еквівалентна встановленій формі.
На дисплеї має вигляд за ISBD :
(Europaische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Literatur und Germanistik ; Bd. 298 = Publications universitaires europe'ennes. Se'rie I, Langue et litte'rature allemandes ; vol. 298 = European university papers. Series I, Germany language and literature ; vol. 298)

приклад 9: 225 2#$aExperimental biology and medicine$emonographs on interdisciplinary topics$vvol. 6

приклад 10: 225 2#$aAbhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse$fAkademie der Wissenschaften und der Literatur$vJahrg. 1976, Nr. 3

приклад 11: 225 0#$aWorld films$iFrance today$i= La France aujourd'hui

приклад 12: 2251#$aБібліотека бізнесмена
Перший індикатор = 1 вказує на те, що дана серія не має встановленої форми.

приклад 13: 2001#$aСамодіяльний театр$e[Збірка] для самодіяльних і професійних театрів
2252#$aМолодіжна естрада$eЛітературно-музичний альманах$v№ 6$x0132-8816
Запис на специфікацію № 6 за 1999 рік альманаха „Молодіжна естрада“, ISSN 0132-8816.

приклад 14: 2252#$aТДК$eТрадиційна духовна культура слов’ян$eСучасні дослідження
461#0$12001#$aТрадійна духовна культура слов’ян
Через вбудоване в 461 підполі
200$a створюється точка доступу на повну форму заголовка серії.

приклад 15: 2252#$aЖиття чудових людей$eСерія біографій

приклад 16: Багдановіч, Максім.
Вибрания творы / Устрій. і камент. С.Забродськай і інш.; Уступ. словы Н.Гілевіча, А.Бяляцкага.— Мн., 1996. — 496 с.— (БК: Беларускі кнігазбор. Сірий. 1, Мастацкая літаратура / Ін-т літ. імя Я.Купали Нац. акад. навук Беларусі; Т. 2). — ISBN 985-6318-07-6.
Запис 1 (опис серії)
nas1
001by-BSU-se-9700947
2001#$aБеларускі кнігазбор
Запис 2 (опис підсерії)
oas2
001by-BSU-se-9700948
2001#$aСерія 1, Мастацкая літаратура
461#0$1001by-BSU-9700947
Запис 3 (опис тому)
oam2
001by-BSU-kn-9700949
2001#$aВыбраныя творы$fУкладанне і каментарый С.Забродськай і іншых$gУступныя словы Н.Гілевіча, А.Бяляцкага
2250#$aБК$eБеларускі кнігазбор$hСерыя 1$iМастацкая літаратура$fІнстытут літаратуры імя Я.Купали Нациянальнай Акадэміі навук Беларусі$vТ. 2
462#0$1001by-BSU-se-9700948$12001#$vТ. 2
В записі з номером by-BSU-se-9700948 міститься опис підсерії „Мастацкая літаратура серії“ „Беларускі кнігазбор“. В записі на об’єкт каталогізації приводиться посилання на цей запис. В полі
225 перший індикатор = 0, оскільки основний заголовок цієї серії відрізняється від встановленої форми, приведеної в окремому записі.

приклад 17: Запис 1
nas1
001by-NLB-se-9700048
50011$aДовідник по українській історії$3номер запису в авторитетному файлі
Запис 2
oam 2
001by-NLB-kn-9800752
2250#$aДослідження по українській історії
461#0$1001by-NLB-se-9700048
Відомості про серію в полі
225 відрізняються від встановленої форми в полі 500 окремого запису на серію.

приклад 18: 2001#$aУкраїнська мова та література$eЩоквартальний науково-методичний журнал $fРедакція журналу „Адукація і выхаванне“
2252#$aУ дапамогу педагогу

приклад 19: 2001#$aПраблемы выхавання$eШтоквартальны навукова-метадычны часопiс$fРэдакцыя часопiса „Адукация i выхаванне“
2250#$aСерыя „У дапамогу педагогу“

Creative Commons License