УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 532 — Розширена назва |ukr> |fra>

короткий опис: Поле містить назву у розширеній (розкритій) формі, яка вимагається як додатковий запис або примітка, тому що основна назва або ключова назва містить абревіатури, скорочення, цифри або символи, які спричиняють проблеми при сортуванні та можуть бути невірно представлені при виводі.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 – Індикатор значущості розширеної назви

значення індикатора:
0Розширена назва не значуща
    Точка доступу не створюється.
1Розширена назва значуща
    Точка доступу створюється.


індикатор 2 – індикатор типу розширення

пояснення до індикатора: Визначає підставу необхідності для розширення назви. В позиції індикаторів використовуються наступні значення:

значення індикатора:
0Абревіатури
    Розширення відбувається шляхом розкриття початкових літер відповідними повними словами. (EX 3).
1Цифрові значення
    Розширення відбувається шляхом написання цифр повними словами. (EX 6).
2Скорочення
    Розширення відбувається шляхом написання повних слів замість скорочених (EX 1, 2).
3Інші символи
    Наприклад, символ, що не належить до кириличного або латинського алфавіту. Застосовується будь-яке інше розширення, таке як заміна символу на текст. (EX 4, 5), Напр., '&' замінюється на 'and' або 'et'.
Якщо наявна комбінація умов скорочення, вибирається значення вищого рівня. Якщо конкретна підстава необхідності розширення невідома, використовується значення 3.

примітки до змісту поля: За певних обставин ISSN вимагає, щоб ключова назва з і скороченнями була розширена. Така назва заноситься до поля 532 (EX 2, 3, 4, 5, 6).


Взаємопов’язане поле
    200 $a НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, Основна назва

Взаємопов’язане поле 530 – КЛЮЧОВА НАЗВА
    

Взаємопов’язане поле 300 – ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ
    Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.

Взаємопов’язане поле 423 – ВИДАЄТЬСЯ В ОДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ РАЗОМ З …
    Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полівІнші співвіднесені назви:

Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510.


підполе
a – Розширена назва |fre>

пояснення до підполя: Повний текст розширеної назви.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
b – Загальне визначення матеріалу носія документа

пояснення до підполя: Текст про матеріал носія в цілому.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)


підполе
h – Номер частини

пояснення до підполя: Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що відносяться до паралельної назви у $a.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
i – Найменування розділу або частини

пояснення до підполя: Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (500:EX 3,4,14,15).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини (500:EX 3, 18).)


підполе
j – Підрозділ форми твору

пояснення до підполя: Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
k – Дата публікації

пояснення до підполя: Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)

примітки: Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.


підполе
l – Підзаголовок форми (підназва форми)

пояснення до підполя: Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
m – Мова (якщо є частиною заголовка)

пояснення до підполя: Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).)


підполе
n – Змішана інформація

пояснення до підполя: Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ (500:EX 6, 9).)


підполе
q – Версія (або дата версії)

пояснення до підполя: Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
r – Засоби виконання (для музичних творів)

пояснення до підполя: Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16). ).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
s – Числове визначення музичних творів

пояснення до підполя: Номер, привласнений для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
u – Ключ музичних творів

пояснення до підполя: Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
v – Визначення тому

пояснення до підполя: Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4-- (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
w – Відомості про аранжування (для музичних творів)

пояснення до підполя: Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
x – Тематичний (предметний) підрозділ

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
y – Географічний підрозділ

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
z – Мова назви |fre>

пояснення до підполя: Підполе визначає мову розширеної назви. Див. Додаток А: Список кодів мов (EX 5).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
2 – Код системи

пояснення до підполя: Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
3 – Номер авторитетного запису

пояснення до підполя: Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)

приклад 1: 532 12$aSaint Mirren Football Club centenary brochure
Основна назва документа, записана до поля
200: St. Mirren F.C. centenary brochure. Скорочення у назві розкриті у полі 532 для створення більш корисної точки доступу.

приклад 2: 532 12$aTechnical bulletin South Dakota University Agricultural Experiment Station
Назва: TB South Dakota University. Agricultural Experiment Station.

приклад 3: 532 10$aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and electronic systems.
Назва: IEEE transactions on aerospace and electronic systems.

приклад 4: 532 13$aThirty-seven design and environment projects
Назва: 37 design & environment projects починається з числа та містить символ &. Варіант назви записується зі значенням другого індикатору 3, яке визначає розширення символів і т.і. повніше, ніж значення 2.

приклад 5: 532 13$aUn plus un$zfre
Назва: 1+1. Вона французькою мовою, тому числа та символи розширені французькою.

приклад 6: 532 11$aFive ways
Назва: 5 ways.

приклад 7: 2001#$aК.Р.
53210$aКонстантин Романів
Розширення є розкриттям ініціалів "К.Р."

приклад 8: 2001#$a50 коротких біографій майстрів західно-європейського мистецтва XIV-XIX в.
53211$aПятдесять коротких біографій . . .
В заголовку цифри замінюються відповідними словами.

приклад 9: 2001#$aІАСУ в комплексній програмі країн-членів СЕВ
53212$aІнтегровані автоматизовані системи управління в комплексній програмі країн-членів СЕВ

приклад 10: 2001#$aИнтерьер & дизайн
53213$aИнтерьер і дизайн

приклад 11: 200 1#$a2+2
532 01$aДва плюс два

приклад 12: 200 1#$a333. За зеленим забором
532 02$aЗа зеленим забором

приклад 13: EX 1
532 12$aSaint Mirren Football Club centenary brochure
Основна назва документа, записана до поля
200: St. Mirren F.C. centenary brochure. Скорочення у назві розкриті у полі 532 для створення більш корисної точки доступу.

приклад 14: EX 2
532 12$aTechnical bulletin South Dakota University Agricultural Experiment Station
Назва: TB South Dakota University. Agricultural Experiment Station.

приклад 15: EX 3
532 10$aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and electronic systems. Назва: IEEE transactions on aerospace and electronic systems.

приклад 16: EX 4
532 13$aThirty-seven design and environment projects
Назва: 37 design & environment projects починається з числа та містить символ &. Варіант назви записується зі значенням другого індикатору 3, яке визначає розширення символів і т.і. повніше, ніж значення 2.

приклад 17: EX 5
532 13$aUn plus un$zfre
Назва: 1+1. Вона французькою мовою, тому числа та символи розширені французькою.

приклад 18: EX 6
532 11$aFive ways
Назва: 5 ways.

Creative Commons License