УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 100 — Дані загальної обробки


підполе a – Дані загальної обробки |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, що містяться в підполі $a, ідентифікуються позиціями символів, які нумеруються від 1 до 35. Усі позиції підполя обов’язково повинні бути наявними в підполі.

обов’язковість підполя: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 35

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: наводяться далі в тексті при описі окремих кодів

примітки:
Найменування
елемента даних
Обов’язковість заповнення позицій Кількість
символів
Позиції
символів
Дата вводу до файлу + 8 0-7
Тип дати публікації + 1 8
Дата публікації 1 + 4 9-12
Дата публікації 2 + 4 13-16
Коди цільового призначення 3 17-19
Код урядової публікації 1 20
Код модифікації запису 1 21
Мова каталогізації + 3 22-24
Код транслітерації 1 25
Набір символів + 4 26-29
Додатковий набір символів 4 30-33
Графіка назви 2 34-35

$a/0-7 Дані загальної обробки. Дата вводу запису до файлу.
Вісім цифрових символів у стандартній формі (відповідно до ISO 8601 1988) для дати: РРРРММДД, де РРРР відповідає року, ММ — місяцю (якщо є необхідність, з початковим нулем), ДД — дню (також з початковим нулем у разі необхідності).
При коректурі помилок уводу та редагування дату не змінюють.
При обміні інформацією зберігається первісна дата створення запису.

$a/8 Дані загальної обробки. Тип дати публікації (дати публікації 1 і дати публікації 2)
Односимвольний код, який характеризує тип дати відповідно до одинадцяти категорій видавничого статусу каталогізованого документу. Цей код визначає типи дат, які наводяться у позиціях 9 12 (Дата публікації 1) та 13 16 (Дата публікації 2). Ці дати завжди вводяться як чотирьох символьне значення року.

a     Поточне серіальне видання
Дата публікації 1 містить точно визначений рік початку публікації чи початковий рік орієнтовного діапазону часу початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить 9999.
b Серіальне видання, яке більше не публікується
Дата публікації 1 містить точно визначений рік початку публікації чи початковий рік орієнтовного діапазону часу початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить рік припинення публікації. У разі, коли рік завершення публікації точно невідомий, дата публікації 2 може містити пробіли замість кожної невизначеної цифри.
c Серіальне видання з невизначеним статусом
Серіальне видання, про яке точно не відомо, видається воно на сьогодні чи його видання припинено. Дата публікації 1 містить рік початку публікації. Якщо дата має невизначені позиції, вони заповнюються пробілами.
Дата публікації 2 містить чотири пробіли.
d Монографія, яка видається повністю або видається протягом одного календарного року
Монографія, яка видається в одному томі чи декількох томах одночасно або з однаковою датою видання, тобто видається протягом одного календарного року. Якщо дата точно не відома, використовується код „f”.
Якщо окремі томи монографії видавалися з інтервалами у часі більше за рік, застосовується код „g”.
Дата публікації 1 містить рік початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить чотири пробіли.
e Репродукований документ
Каталогізований документ являє собою репринт, передрук, факсимільну копію, перевидання тощо. Для нових видань застосовуються коди „d”, „f”, „g” або „h” відповідно до правил їх використання. Якщо репродукований документ є серіальним виданням або монографією, окремі томи якої виходять друком протягом терміну, більшого за один календарний рік, то вказуються початковий рік видання та початковий рік перевидання.
Дата публікації 1 містить рік початку перевидання.
Дата публікації 2 містить рік початку видання оригіналу.
Якщо дати мають невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
f Монографія, дата публікації якої точно не відома
Дата публікації 1 містить найраннішу з передбачуваних дат видання.
Дата публікації 2 містить найпізнішу з передбачуваних дат видання.
Заміна цифр будь-якої з цих дат пробілами не припускається.
g Монографія, публікація якої триває більше одного календарного року
Дата публікації 1 містить рік початку видання.
Дата публікації 2 містить рік закінчення видання або 9999 у разі, коли видання триває.
Якщо дати мають невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Код „g” із відповідними датами публікації застосовується також у виняткових випадках, коли на однотомному видання зазначено два роки видання.
h Монографія з фактичною датою публікації та датою надання копірайту/ привілею
Дата публікації документу відрізняється від дати надання йому копірайту/ привілею. Якщо дата публікації невідома, застосовується “d”. Привілей визначається як монополія, яка надається відповідною урядовою установою автору або книготорговцю на видання каталогізованого документу після зазначеного терміну.
Дата публікації 1 містить дату публікації.
Дата публікації 2 містить дату надання копірайту/ привілею.
i Документ (монографія) з датою виходу/ випуску та датою виробництва
Застосовується для фільмів, аудіозаписів тощо у випадках існування проміжку часу між виробництвом документу та його виходом у світ/ реалізацією.
Дата публікації 1 містить дату виходу/ випуску.
Дата публікації 2 містить дату виробництва.
j Документ з точною датою публікації
Застосовується у випадках, коли важливо зазначити місяць (і, якщо це можливо, день) публікації.
Дата публікації 1 містить рік публікації.
Дата публікації 2 містить місяць і день публікації у форматі ММДД з вирівнюванням вправо за допомогою нулів. Якщо позиції ДД не використовуються, вони заповнюються пробілами.
о Дата публікації невідома
Застосовується, коли документ взагалі не містить дати публікації.
Дата публікації 1 заповнюється пробілами.
Дата публікації 2 заповнюється пробілами.

$a/9 12 Дата публікації 1.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:
210$d Область вихідних даних. Дата видання.
ПРИМІТКИ. На відміну від нормованих дат у позиціях 9 12 та 13 16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/13 16 Дата публікації 2.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.
ПРИМІТКИ. На відміну від нормованих дат у позиціях 9 12 та 13 16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/17 19 Коди цільового призначення.
Коди цільового призначення вказують, на яку вікову категорію розраховано каталогізований документ. Коди вводяться послідовно зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами.
a Для дітей та юнацтва, загальний
Застосовується замість кодів „b”, „c”, „d” або „e”, коли ці коди не використовуються або не можуть бути використаними.
b Для дітей дошкільного віку (0-5 років)
c Для дітей молодшого шкільного віку (5-9 років)
d Для дітей середнього шкільного віку, підлітків (9-14 років)
e Для дітей старшого шкільного віку, юнацтва (14-20 років)
k Для дорослих, наукова
m Для дорослих, загального змісту
u Невідомо

$a/20 Код урядової публікації. Код публікації органу державної влади.
Односимвольний код, який визначає рівень органу державної влади, від імені якої видано чи якою фінансовано видання каталогізованого документу.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 710, 711, 712.
ПРИМІТКИ. Визначається у випадку, коли в запис містить поле 710. Якщо організація, зазначена в полі 710, не є органом державної влади чи несе інтелектуальну співвідповідальність або вторинну інтелектуальну відповідальність (поля 711 і 712), застосовується код „y”.
Видання академічних установ не розглядаються як урядові публікації.
a Національний/федеральний
Суверенні держави та території з самоврядуванням, тобто ті, що мають власні законодавчі установи (парламент, міністерства і т. ін.).
b Автономна республіка/провінція/штат тощо
Адміністративна одиниця на рівень нижче найвищого, що має власне самоврядування та законодавчий контроль, проте не несе відповідальність за зовнішню політику держави (приміром, Автономна Республіка Крим, провінції Канади, землі Федеративної Республіки Німеччини тощо).
c Область/ графство/ департамент тощо
Адміністративна одиниця середнього рівня, звичайно без власних законодавчих установ (приміром, області України, департаменти Франції, графства Великої Британії тощо).
d Місцевий (муніципальний тощо)
Адміністративна одиниця найнижчого рівня (приміром, місто, село тощо).
e Міжтериторіальний (міжурядові організації нижче найвищого рівня)
Будь-яка адміністративна одиниця нижче національного рівня, яка об’єднує чи охоплює кілька адміністративних одиниць (приміром, транспортна адміністрація, що підлягає декільком муніципалітетам).
f Міжурядовий
Міжнародні організації та їх агентства, вповноважені укладати угоди з суверенними державами (приміром, Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний Валютний Фонд тощо).
g Уряд у вигнанні або нелегальний уряд
Неофіціальні уряди (приміром, уряд України в екзилі).
h Рівень не визначено
Застосовується, коли документ є урядовою публікацією, проте рівень державної установи не може бути визначеним з наявної інформації.
u Не відомий
Застосовується, коли неможливо визначити, чи є каталогізований документ урядовою публікацією
y Неурядова публікація
Застосовується, коли каталогізований документ видано не органом державної влади.
z Інший адміністративний рівень
Застосовується, коли каталогізований документ є публікацією органа влади певного рівня, проте визначити цей рівень неможливо за допомогою жодної з категорій a g (приміром, райони, підпорядковані обласним центрам України, райони міст тощо).

$a/21 Код модифікації запису.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо запис було модифіковано.
Односимвольний код, призначений для відображення того, чи достатньо виявилося наявного набору символів для опису даних таким чином, яким вони представлені в документі.
0 Немодифікований запис
1 Модифікований запис

Запис вважається модифікованим, якщо у ньому використано два чи більше стандартних наборів символів для безпосереднього або транслітерованого відтворення символів, які не входять до стандартного комп’ютерного набору. Наприклад, для подання математичних формул було застосовано транслітерацію, літери грецької абетки тощо.
Але запис не буде вважатися модифікованим, якщо текст титульного аркуша не може бути транслітерованим через наявність у ньому символів, які не входять до стандартних комп’ютерних наборів.
$a/22 24 Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора.
Трьохсимвольний код, який визначає мову посилань, довідок приміток тощо каталогізатора. Перелік кодів наводиться у додатку A.
УКРМАРК не має механізмів вказувати мову окремих полів усього запису.

$a/25 Код транслітерації.
УКРМАРК передбачає використання міжнародних стандартів транслітерації. Проте, їх застосування не завжди забезпечує адекватність передачі інформації. Тому код транслітерації відображає, чи були використані в каталогізованому записі ISO стандарти транслітерації.
a ISO-правила транслітерації
b Інші
c Одночасне використання ISO та інших стандартів транслітерації
y Правила транслітерації на застосовувалися

$a/26 29 Набори символів.
Два двохсимвольних кода, що визначають основні використані при обміні набори графічних символів (Додаток J). Позиції 26 27 визначають набір G0, позиції 28 29 — G1. Якщо набір G1 не було використано, позиції 28 29 заповнюються пробілами.
Нижченаведений набір кодів у разі необхідності може бути розширеним.
01 ISO 646, версія IRV (основний латинський набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G2./
02 ISO реєстрація #37 (основний кириличний набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G0./
03 ISO 5426 (розширений латинський набір)
04 ISO DIS 5427 (розширений кириличний набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G1./
05 ISO 5428 (грецький набір)
06 ISO 6438 (набір кодований африканських символів)
07 ISO 10586 (грузинський набір)
08 ISO 8957 (набір івриту, таблиця 1)
09 ISO 8957 (набір івриту, таблиця 2)
10 Зарезервовано
11 ISO 5426-2 (латинські символи, використовувані в деяких європейських мовах та застарілих друкарських наборах)
50 ISO 10646 Рівень 3 (Unicode)
Як 16-бітний набір, ISO 10646 містить усі необхідні символи. Якщо у позиціях 26 27 міститься код 50, то він використовується і для наборів C0, C1 і G. Позиції 28–33 заповнюються пробілами.

$a/30 33 Додаткові набори символів.
Два двохсимвольних кода (див. перелік до $a 26 29), що визначають два додаткові графічні набори символів, застосовані при обміні записами.
Позиції 30–31 відображають набір G2, позиції 32 33 — G3. Якщо додаткові набори символів не було використано, позиції 30 31 і 32–33 заповнюються пробілами.

$a/34 35 Графіка назви.
Двохсимвольний код, який характеризує абетку назви, використовуваної як основна назва, або зведена назва серіального видання. Стосується абетки, якою назва наводиться на джерелі опису, а не набору символів запису.
За відсутності міжнародних стандартів наборів кодів, рекомендовано наступні коди:

ba латинська
ca кирилична
da японська — невизначена графіка
db японська — канджи
dc японська — кана
ea китайська
fa арабська
ga грецька
ha іврит
ia тайська
ja деванагарі
ka корейська
la тамільська
ma грузинська
mb вірменська
zz інша

приклад 1: Монографія видана протягом одного календарного року, основний текст якої має кириличну графіку, основна назва — латинську.
100##$a19950815d1995####ky0rusy0201####ba
Манс, Візе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. з нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.).— К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл.

приклад 2: Факсимільне видання Галицько-Волинських літописів: Острозького списку (Хлєбніковського) і списку Четвертинського (Погодінського)
100##$a20020911e19901621ky0ukry0104####ba
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and c(etvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.- lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 3: 100##$a.a19##9999
Точна дата початку виходу серіального видання невідома, але воно продовжує видаватися.

приклад 4: 100##$a.a19879999
Перший випуск серіального видання вийшов у світ в 1987 році. Видання продовжується.

приклад 5: 100##$a.b19971997
Серіальне видання вперше вийшло у 1997 році, і в цьому ж році видання було припинено.

приклад 6: 100##$a.c1996####
Перший випуск серіального видання вийшов у 1996 році і невідомо, чи продовжується воно або завершене.

приклад 7: 100##$a.d1982####
Окремий випуск серіального видання за 1982 рік.

приклад 8: 100##$a.d1985####
Зібрання творів в трьох томах, видане у 1985 році.

приклад 9: 100##$a.e19681947
Рік видання оригіналу — 1947, документ був відтворений у 1968 році.

приклад 10: 100##$a.f19531955
Дата публікації на монографії не була проставлена. За змістом можна припустити, що монографія була видана між 1953 та 1955 роками.

приклад 11: 100##$a.g19851986
Тритомник видавався в 1985-1986 роках.

приклад 12: 100##$a.h19861983
Даний документ був виданий у 1986 році, хоча авторське право було видано у 1983 році.

приклад 13: 100##$a.j19940214
Ухвала Кабінету Міністрів була опублікована 14 лютого 1994 року.

приклад 14: 100##$a.j199410##
Меморандум був опублікований у жовтні 1994 року. День публікації невідомий або не має істотного значення.

приклад 15: 2001#$aЕкономічні питання розвитку сільського господарства Білорусії$eМіжвідомча тематична збірка
100##$a.k##
За цільовим призначенням збірка була визначена як наукова література

приклад 16: 2001#$aПро бюджет Республіки Білорусь на 1999 рік $eЗакон Республіки Білорусь
100##$a.a

приклад 17: 2001#$aБюджет Гродненської області на 1999 рік $eПроект
100##$a

приклад 18: 2001#$aПрогноз економічного та соціального розвитку міста Гродно на 1999 рік $eВнесено міським виконавчим комітетом$eПроект
100##$a.d

приклад 19: 2001#$aВісник мерії Москви
100##$a.d

приклад 20: 2001#$aДоповідь Ради керівників Спеціальної фундації Організації Об’єднаних Націй
100##$a.f

приклад 21: 2001#$aLegion magazine$eЖурнал екстремальної музики
100##$a.ba
1010#$arus$geng

приклад 22: 2001#$aВивчи сам Word 97 для Windows
100##$a.ca

приклад 23: 100##$a19980706d1997####k##y0bely####ba

приклад 24: 100 _$a19801205d1960_ _ _ _k _ _у0engy0103_ _ _ _ba
Описана монографія, видана у 1960 р., наукового характеру, неурядового напряму на англійській мові, запис не модифікований.

приклад 25: 100 _$a19801205а19609999m_ _у0engy0103_ _ _ _ba
Серіальне видання, засноване у 1960 р. продовжує видаватися в даний час. Призначено для повнолітніх. Є неурядовою публікацією. Запис немодифікований. Правила транслітерації не використовуються. Мова опису — англійська.

Creative Commons License