Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

5654 байти додано, 16:16, 9 вересня 2019
2.4. Зв'язок із іншими моделями
== <span id="2.4"></span>2.4. Зв'язок із іншими моделями ==
Одночасно з розробкою Бібліотечної еталонної моделі від IFLA відбувався паралельний процес
визначення об'єктно-орієнтованого FRBR. FRBR OO версія 1.0 (вперше опубліковано в 2009 році)
виражала оригінальну модель FRBR як розширення концептуальної еталонної моделі CIDOC
(CIDOC CRM) для музейної інформації. FRBR була розширена і включила сутності, атрибути та
зв’язки, задекларовані у FRAD та FRSAD, у результаті чого виникла FRBR OO версія 2.4
(затверджено в 2016 році). Процес моделювання цього розширення сигналізував про початок
робіт з консолідації моделей в рамках формалізму моделі «сутність-зв'язок», але не призвів до
прийняття тих рішень, які були затверджені під час визначення IFLA LRM. IFLA LRM прагне бути
дуже загальною моделлю високого рівня; вона включає менше деталей порівняно з FRBR OO ,
що намагаються бути гідними порівняння з CIDOC CRM з точки зору всеохопності.
 
IFLA LRM, як видно з її назви, залишається моделлю, яку створює бібліотечна спільнота для
бібліотечних даних. Вона не передбачає обмеження для інших спільнот, пов’язаних із
культурною спадщиною під час концептуалізації даних, релевантних їхнім відповідним
спільнотам. Діалог між спільнотами під час розвитку мультигалузевих онтологій викликає
великий інтерес і має потенційний вплив на покращення сервісів для користувачів. Створення
єдиної послідовної моделі для бібліотечної сфери, такої як IFLA LRM, забезпечує сприятливу та
необхідну передумову для будь-якої спільної діяльності з розробки майбутньої загальної
моделі.
 
IFLA LRM походить від трьох попередніх концептуальних моделей родини ФВ – FRBR, FRAD та
FRSAD, але відрізняється від них. Для полегшення переходу від трьох попередніх моделей до
IFLA LRM підготовлено огляд основних відмінностей моделей та перехідна схема у вигляді
окремого супровідного документа, опублікованого в 2017 році під назвою: «Перехідні схеми:
завдання користувача, сутності, атрибути та зв’язки у FRBR, FRAD та FRSAD, зіставлені з їхніми
еквівалентами в бібліотечній еталонній моделі від IFLA». Ці схеми включають усі завдання
користувача, сутності, атрибути та зв'язки, визначені у FRBR, FRAD та FRSAD. Починаючи з
виокремлення відповідних елементів FRBR, FRAD та FRSAD, перехідні схеми відображають
підсумкове розміщення цих елементів у IFLA LRM. Елементи могли бути: збережені (можливо,
під іншим іменем або з узагальненим визначенням), об'єднані, узагальнені, змодельовані
інакше або застарілі (вважаються поза сферою використання або, іншим чином, є
невідповідними рівню моделі. Наприклад, деякі з елементів є застарілими, бо вони занадто
детальні, щоб бути реалізованими як розширення). Частим прикладом різниці в моделюванні
є приклад багатьох колишніх атрибутів, які в IFLA LRM були змодельовані як зв’язки з
сутностями Місце та Часовий діапазон.
Перехідні схеми є супровідним документом для одноразового використання, вони не потрібні
для розуміння самої IFLA LRM. Їхня основна мета – допомагати в переході з наявної практики
до IFLA LRM. Ці схеми також містяться в сфері інтересів кожного, хто стежить за розвитком
у часі концептуальних моделей IFLA. Документ «Перехідні схеми» не буде підтримуватися
та відображати будь-який наступний розвиток моделі IFLA LRM.
=<span id="3"></span>Глава 3. Користувачі та завдання користувача =