Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

8271 байт додано, 15:18, 9 вересня 2019
2.3. Процес консолідації концептуальних моделей родини ФВ
зрозумілим для його потенційних читачів.
== <span id="2.3"></span>2.3. Процес консолідації концептуальних моделей родини ФВ ==  Реалізація завдання з об’єднання моделей виходила за межі звичайного редакційного процесузі зведення трьох моделей з родини ФВ (FRBR, FRAD, FRSAD) в одну. Оскільки ці три моделізначно різняться своїми сферами застосування та точками зору, а також рішеннями,прийнятими щодо окремих загальних питань, необхідно було зробити вибір, який бизабезпечив внутрішню узгодженість концептуалізації, яка лежить в основі моделі. Дужеважливо було саме на початковому етапі прийняти узгоджену точку зору, щоб надалі матипринципову основу для вирішення розбіжностей між моделями. Підтримка узгодженої точкизору або прийняття онтологічного зобов’язання, вимагає, щоб у певних ключових моментахлише єдина опція серед можливих альтернатив вважалася сумісною з моделлю. Розробкапослідовної, консолідованої моделі вимагала свіжого погляду на всі попередні моделі, а такождавала можливість поєднати знання, відображені в найновіших публікаціях з дослідженькористувачів, із досвідом роботи з моделями.Для кожного елемента в моделі (завдання користувача, сутності, атрибути та зв’язки)визначення, наявні у FRBR, FRAD, та FRSAD розглядалися паралельно; здійснювався пошукшляхів для приведення цих визначень у відповідність, базуючись на їхніх ймовірнихзначеннях і для створення наступного узагальнення. Завдання користувачів були розглянутіпершими, що забезпечило базисну точку та функціональну сферу застосування для рештирішень моделювання. Наступним елементом для вивчення стали сутності, після них – зв’язкита атрибути. Моделювання сутностей, атрибутів та зв'язків повторювалося кілька разів,оскільки для кожного з цих елементів відбувався процес пошуку шляхів спрощення тауточнення, які потім мали послідовно застосовуватися в усій моделі. Зрештою, всівизначення, примітки щодо сфери застосування та приклади були розроблені і повневизначення моделі перевірено на послідовність та повноту.Найважливішим критерієм для збереження чи створення сутності була її необхідність у якостіпочаткової або кінцевої точки для принаймні одного суттєвого зв'язку; або ж сутність повиннабула мати хоча б один відповідний атрибут, який логічно б не узагальнювався як суперклассутності. Важливим чинником оцінювання зв’язків та атрибутів стало визначення того, чиможуть вони бути узагальнені та декларовані на вищому рівні з використанням сутностісуперкласу. Сутності додавалися, якщо надалі вони могли використовуватися для спрощеннямоделі через скорочення зв’язків або атрибутів.У той час як сутності та зв’язки між ними забезпечують структуру моделі, атрибути – це те, щодає матеріал для опису екземпляра сутності. Модель не прописує, чи є атрибут«однозначним», або «багатозначним» (тобто, чи відповідний елемент даних вважається«повторюваним» або «неповторюваним»).Є два основні способи подання атрибута під час фактичного застосування: атрибут може бути поданий у вигляді простої буквенної конструкції (рядок, число ...):це те, що мова опису онтологій для семантичної павутини (Web Ontology Language,OWL) розглядає як «властивості типу даних»;атрибут може бути представлений у вигляді уніфікованого ідентифікатора ресурсу(URI), який вказує на зовнішнє джерело (довідковий чи нормативний документ будь-якого типу, такий як авторитетний файл або список закодованих значень). У цьомувипадку він може бути змодельований як зв'язок, а не як простий атрибут, але модельповинна залишатися агностиком щодо способу своєї реалізації: це те, що OWL розглядаєяк «властивості об'єкта».Деякі атрибути можуть бути представлені в будь-який з цих способів, інші – лише як буквеннаконструкція; ті атрибути, які можуть подаватися лише як URI , змодельовано насамперед якзв’язки.IFLA LRM подано як короткий документ, що визначає модель і складається переважно зформатованих таблиць та діаграм. Попередній досвід створення словникової лексики IFLA дляродини концептуальних моделей ФВ доводить, що високоструктурований документ робитьпростішим, наприклад, уточнення простору імен під час використання застосунків дляпов’язаних відкритих даних та зменшує потенціал неоднозначності. З моменту розробкимоделі FRBR ситуація змінилася – з'явилися нові потреби, зокрема з точки зору повторноговикористання даних у семантичних веб-застосунках, і цей факт є невід'ємною частиноюпочаткового планування представлення визначення моделі.Визначення IFLA LRM, що наведено в цьому документі, повністю самодостатнє. Жоден іншийдокумент для дотримання моделі не потрібен. Зокрема, документи з визначення трьохпопередніх моделей є застарілими. 
== <span id="2.4"></span>2.4. Зв'язок із іншими моделями ==