Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

3543 байти додано, 16:21, 9 вересня 2019
3.2. Загальний огляд завдань користувача
стосуються здатності користувача виконувати завдання ''отримувати''.
== <span id="3.2"></span>3.2. Загальний огляд завдань користувача == П'ять загальних завдань користувача, описаних у цій главі, служать даними дляфункціональної сфери використання моделі та підтверджують її зовнішню орієнтацію напотреби кінцевого користувача. Завдання користувача формулюються з точки зору підтримкиздатності користувача виконувати їх. В описі завдань термін «ресурс» використовується дужешироко. Він включає в себе екземпляри будь-якої сутності, визначеної в моделі, а такожреальні бібліотечні ресурси. У такий спосіб визнається, що бібліотечні ресурси є найбільшрелевантними з точки зору кінцевого користувача.Розбиття процесу пошуку інформації на п'ять загальних завдань було необхідним длявиявлення кожного базового аспекту цього процесу. Хоч ці завдання названі тут у певномупорядку, це не означає, що всі вони є обов'язковими кроками в ідеальному процесі пошукуінформації. У реальності пошук інформації є повторюваним і може рухатися по дотичній набудь-якому етапі. Деякі завдання користувача можуть виконуватися практично одночасно вйого думках (наприклад, ідентифікувати та відбирати). Що стосується завдання досліджувати,то воно є окремим аспектом інших завдань: інколи воно забезпечує вихідні точки дляподальших процесів пошуку інформації, а інколи надає можливість звичайного перегляду безбудь-якої конкретної інформаційної мети. {| class="wikitable"|-! Таблиця 3.1. !! Загальний огляд завдань користувача|-| Знаходити || Зібрати інформацію про один або кілька ресурсів, якіналежать до сфери інтересу, через пошук за будь-якимивідповідними критеріями|-| Ідентифікувати || Чітко розуміти природу знайдених ресурсів та розрізнятисхожі ресурси|-| Відбирати || Визначати відповідність знайденого ресурсу та матиможливість прийняти або відхилити певні ресурси|-| Отримувати || Отримувати доступ до змісту ресурсу|-| Досліджувати || Відкривати, розкривати та виявляти ресурси,використовуючи зв'язки між ними і, у такий спосіб,розміщувати ці ресурси в контексті|} 
=<span id="4"></span>Глава 4. Визначення моделі =
== <span id="4.1"></span>4.1. Сутності ==