Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

5735 байтів додано, 16:22, 9 вересня 2019
Глава 4. Визначення моделі
розміщувати ці ресурси в контексті
|}
 
==<span id="3.3"></span>3.3. Визначення завдань користувача==
Таблиця 3.2.
Завдання
Знаходити
Визначення завдань користувача
Визначення
Зібрати інформацію про один
або кілька ресурсів, які
належать до сфери інтересу,
через пошук за будь-якими
відповідними критеріями
Коментар
Завдання знаходити стосується пошуку.
Мета користувача – поєднати один або
декілька
екземплярів
сутності
як
результат пошуку. Користувач може
шукати за допомогою атрибута чи
зв'язку сутності, або за будь-якою
комбінацією атрибутів та/чи сутностей.
Для полегшення цього завдання
інформаційна система прагне
забезпечити ефективний пошук,
пропонуючи відповідні пошукові
елементи чи функціональність.
Ідентифікувати
Чітко розуміти природу
знайдених ресурсів та
розрізняти схожі ресурси
Мета
користувача
в
завданні
ідентифікувати полягає в підтвердженні
того, що екземпляр описаної сутності
відповідає
шуканому
екземпляру
сутності, чи в розрізненні двох або
більше
екземплярів
сутностей
зі
схожими характеристиками. Під час
пошуку
«невідомого
примірника»
користувач також прагне розпізнати
базові характеристики представлених
ресурсів.
Для полегшення цього завдання,
інформаційна система намагається
чітко описати ресурси, які вона
містить. Опис повинен розпізнаватися
користувачем та легко
інтерпретуватися.
Відбирати
Визначати відповідність
знайденого ресурсу та мати
можливість прийняти або
відхилити певні ресурси
Завдання відбирати полягає в реакції на
можливі варіанти. Мета користувача –
робити вибір з числа представлених
ресурсів і відбирати ті ресурси, якими
слід займатися далі. Подальші вимоги
або правила обмеження від користувача
можуть
включати
аспекти
змісту,
цільову аудиторію тощо.
Для полегшення цього завдання,
інформаційна система повинна
дозволяти/підтримувати
релевантність суджень шляхом
забезпечення достатньої кількості
відповідної інформації про знайдені
ресурси, щоб користувач міг
визначитися та діяти далі.
Отримувати
Отримувати доступ до змісту
ресурсу
Метою
користувача
в
завданні
отримувати
є
перехід
від
консультування
з
сурогатом
до
фактичної взаємодії з відібраними
бібліотечними ресурсами.
Для
виконання
цього
завдання,
інформаційна система повинна надавати
прямі посилання на інформацію онлайн,
або ж інформацію про місцезнаходження
для фізичних ресурсів, а також містити
будь-які вказівки та інформацію про
доступ, необхідну для завершення
транзакції (чи інформацію про будь-які
обмеження доступу).
Досліджувати
Відкривати, розкривати та
виявляти ресурси,
використовуючи зв'язки між
ними і, у такий спосіб,
розміщувати ці ресурси в
контексті
Завдання досліджувати – найбільш
необмежене в часі, порівняно з іншими
завданнями користувача. Користувач
може переглядати, пов'язувати один
ресурс з іншим, відкривати несподівані
зв’язки або знайомитися з ресурсами,
доступними
для
подальшого
використання.
Завдання
досліджувати
визнає
важливість інтуїтивного відкриття під
час пошуку інформації.
Щоб полегшити це завдання,
інформаційна система прагне
підтримувати відкриття, розкриття
та виявлення, роблячи зв’язки
явними, через надання контекстної
інформації та навігаційної
функціональності.
=<span id="4"></span>Глава 4. Визначення моделі =
=== <span id="4.3.2"></span>4.3.2. Ієрархічна структура зв’язків===
=== <span id="4.3.3"></span>4.3.3. Детальне визначення зв’язків===
=== <span id="4.3.4"></span>4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом) ===  
=<span id="5"></span>Глава 5. Огляд моделі =
== <span id="5.1"></span>5.1. Діаграми «сутність-зв'язок» ==