Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

67 337 байтів додано, 16:29, 9 вересня 2019
4.1.3. Детальне визначення сутностей
діапазон
=== <span id="4.1.3"></span>4.1.3. Детальне визначення сутностей ===  Кожну сутність, задекларовану в моделі, описано в Таблиці 4.2. Сутності пронумерованіпослідовно в діапазоні від LRM-E1 до LRM-E11. Услід за номером, подається ім’я кожноїсутності, а за ним – коротке визначення та виклад відповідних обмежень, все в одномурядку. Більше за розміром пояснення сфери застосування та вибірка прикладів дляекземплярів цієї сутності подаються в наступних рядках таблиці. Для повного розумінняпризначення кожної сутності та типів екземплярів, що належать до неї, важливоконсультуватися з визначенням та повним описом сфери застосування. Імена сутностей, допевної міри, довільні і призначені слугувати умовними позначеннями, які посилаються насутності в наступних секціях з інформацією про атрибути та зв’язки. Ім’я сутності, розглянутеокремо, не призначене для передачі повного значення сутності.Розглядаючи приклади всіх сутностей, крім сутності номен, важливо пам’ятати, що екземплярисутностей потребують посилання на номен, пов'язаний з цим екземпляром, але екземпляр самсобою не є номеном. Коли потрібно окреслити відмінність між res та номеном, що репрезентуєres, опис екземпляра сутності res подається у фігурних дужках ({ }), тоді як термін, щопредставляє екземпляр сутності номен подається в одиночних лапках (' '). Додатково, там депотрібне розмежування, прямі подвійні лапки (" ") позначають значення атрибута рядокномена екземпляра сутності номен. Таблиця 4.2. СутностіIDІм'яLRM-E1ResПримітки просферузастосуванняПрикладиВизначенняОбмеженняБудь-яка сутність в областіобговоренняRes («річ» латиною) – це топ-сутність у моделі. Res включаєяк матеріальні так і фізичні речі та поняття. Все, щостосується бібліографічного універсуму, який є областюобговорення в цьому випадку, включено до цього поняття.Res – це суперклас для всіх інших сутностей, і не лише тих,що визначені явно, а і для будь-яких інших сутностей, щоспеціально не позначені. {Homer’s Odyssey} [давньогрецький твір] {Henry Gray’s Anatomy of the human body} [медичнийтвір, написаний в ХІХ столітті автором Henry Gray] {Codex Sinaiticus} [манускрипт; серед інших творівмістить християнську Біблію грецькою мовою] {Henry Gray} [особа, лікар, автор медичних творів] {Agatha Christie} [особа, автор детективних романів] {Miss Jane Marple} [персонаж у багатьох романах таоповіданнях Агати Крісті] {Lassie} [вигадана собака породи коллі, жіночої статі,головний персонаж у романі «Lassie come-home»,написаного автором Eric Knight і опублікованого вперше в1940 році. З’являється в численних фільмах тателевізійних серіалах] {Pal} [жив із 4 червня 1940 року по червень 1958 року,собака чоловічої статі, породи Rough Collie, змальованаяк персонаж Лессі (Lassie) у фільмі, знятому в 1943-1954роках (кілька нащадків Pal чоловічої статі зображалиЛессі в наступних фільмах та телевізійних шоу)] {Lassie} [собака жіночої статі, помісь коллі, жила в Лайм-Реджис, у Великобританії; 1 січня 1915 року врятуваламоряка, який вважався мертвим; розглядається якIDLRM-E2Ім'яТвірПримітки просферузастосуванняджерело натхнення для створення персонажа Лессі(Lassie)]{the International Federation of Library Associations andInstitutions} [асоціація]{the Romanov family} [російська імператорська родина]{Italian-Canadians} [група людей, які не є колективнимагентом]{Job} [біблійна особа]{Horus} [божество стародавнього Єгипту]{graduates of Queen’s University between 1980-1990}[група людей, яка не є колективним агентом]{anatomy} [поняття]{the Tibetan script} [система письма для тибетської мови]{Eiffel Tower} [створена людьми споруда]{console table created by Giovanni Battista Piranesi in 1769held by the Rijksmuseum, object number BK-1971-14}[конкретний об'єкт]{Paris, France} [місто]{Atlantis} [легендарний континет]{Earthsea} [вигаданий світ, місце дії в трилогії Ursula K.Le Guin’s Earthsea trilogy]{the 1920s} [часовий діапазон]{the Battle of Hastings} [подія]{horses} [вид ссавців]{the racehorse Seabiscuit} [конкретна названа тварина]ВизначенняІнтелектуальний або художній змістокремого творінняОбмеженняСуперклас: resСутності твір,вираження, прояв,примірник неперетинаютьсяТвір є абстрактною сутністю і дозволяє згруповувативираження, які розглядаються як функціональні еквіваленти,або ж як близькі еквіваленти. Твір є концептуальнимоб’єктом, жоден окремий матеріальний об’єкт не може бутивизначений як твір.Суть твору – це сукупність понять та ідей, що формуютьспільний зміст того, що ми визначаємо як вираження одногоі того ж твору. Твір сприймається через виявлення спільностізмісту між різними вираженнями. Однак, лише подібністьфактичного або тематичного змісту є недостатньою дляідентифікації кількох виражень як реалізації одного і того жекземпляра твору. Наприклад, 2 підручники, які обидвапредставляють вступ до калькуляції чи два полотна олійногоживопису, що зображують один і той же пейзаж (навітьнаписані одним художником), можуть розглядатися як окремітвори, якщо під час їхнього створення були задіяні незалежніінтелектуальні або мистецькі зусилля.Коли ж мова іде про агрегуючі твори та періодичні твори, тосуть твору – це концепція або план відбору, складання таупорядкування виражень інших творів, які потім втіляться вагрегованому прояві.Твір виникає одночасно зі створенням його першоговираження, жоден твір не може існувати без існування зараз,або в деякій точці минулого, щонайменше одного вираженняцього твору.Твір може бути визнаний ретроспективно через засвідченняіндивідуальних реалізацій чи виражень цього твору. Твірскладається з інтелектуального або мистецького творіння, щолежить поза всіма різними вираженнями твору. Внаслідокцього, зміст що ідентифікується з екземпляром твору можееволюціонувати в його нові вираження.Під час визначення точних меж між схожими екземплярамитворів значну роль відіграють бібліографічні та культурнідомовленості. Користувачеві потрібен базис для визначеннятого, чи може екземпляр вираження розглядатися як один ітой же екземпляр твору. Коли більшість користувачів, нанайбільш загальних засадах, розглядають екземпляривираження як інтелектуальний еквівалент, тоді ці вираженнярозглядаються як вираження одного і того ж твору.Як правило, якщо в створення вираження була вкладеназначна частина незалежних інтелектуальних або мистецькихзусиль, то результат таких дій розглядається як новий твір,який має зв'язок «трансформація» з твором-джерелом. Цестосується переказів, переробок, адаптацій для дітей,пародій, музичних варіацій на тему та вільних транскрипціймузичних композицій – вони всі, як правило, розглядаютьсяяк нові твори. Аналогічно, адаптації твору у вигляді іншоїлітературноїабомистецькоїформи(наприклад,драматизація, адаптація для іншого графічного середовища,тощо) розглядаються як нові твори.Анотації, дайджести та узагальнення також розглядаютьсяяк нові твори.Приклади{Homer’s Odyssey}{Henry Gray’s Anatomy of the human body}{Agatha Christie’s They do it with mirrors}{Laura Hillenbrand’s Seabiscuit: an American legend}{Eric Knight’s Lassie come-home}{Lassie come home} [фільм, перший реліз був у 1943році]{Ursula K. Le Guin’s The Earthsea trilogy}{Ursula K. Le Guin’s The tombs of Atuan} [роман, частинаEarthsea trilogy]{René Goscinny and Albert Uderzo’s Astérix le Gaulois}[спільний твір для якого René Goscinny написав текст, аAlbert Uderzo створив малюнки]{Johann Sebastian Bach’s The art of the fugue}{Wolfgang Amadeus Mozart’s Piano sonata KV 281 in B flatmajor}{Wolfgang Amadeus Mozart’s Rondo KV 494}{Johannes Brahms’s String quartet Op. 51 n. 1 in C minor}{IFLA Journal}{IFLA series on bibliographic control} [монографічна серія,агрегуючий твір]{François Truffault’s Jules et Jim}{Microsoft Excel}{The Dewey Decimal Classification (DDC)}{WebDewey} [програмне забезпечення для відображеннята пошуку DDC, створене Pansoft GmbH]IDLRM-E3{The Ordnance Survey’s 1:50 000 Landranger series}{Auguste Rodin’s The thinker}{Raoul Dufy’s Racecourse in Epsom}{Barnett Newman’s Voice of fire}{I want to hold your hand} [пісня Джона Леннона та ПолаМаккартні]Ім'яВираження ВизначенняОкрема комбінація знаків, яка передаєінтелектуальний або мистецький змістОбмеженняСуперклас: resСутності твір,вираження, прояв,примірник неперетинаютьсяПримітки просферузастосування Вираження – це окрема комбінація знаків будь-якої форми чиприроди (включно з візуальними, слуховими і жестовимизнаками).Такізнакипризначенідляпередачіінтелектуального або мистецького змісту, або ж такого, щопідпадає під це визначення.Термін «знак» тут використовується в тому ж значенні, що ів семіотиці. Вираження – є абстрактною сутністю, відмінноювід носіїв, які використовуються для його запису.Вираження – це специфічна інтелектуальна або мистецькаформа, яку приймає кожного разу твір під час своєїреалізації. Вираження може включати, наприклад, конкретніслова, речення, абзаци тощо, які є результатом реалізаціїтвору в текстовій формі, або ж окремі звуки, музичні фразитощо, які є результатом реалізації музичного твору. Однак,рамки сутності вираження визначаються в такий спосіб, щобвиключити випадкові аспекти фізичної форми, наприклад,гарнітуру шрифта чи макет сторінки; крім тих випадків коливнаслідок природи твору такі аспекти – невід’ємна частинаінтелектуальної або мистецької реалізації твору як такого.Вираження виникає одночасно з створенням його першогопрояву, жодне вираження не може існувати без існуваннязараз, або в деякій точці минулого, щонайменше одного йогопрояву.Процес абстрагування, який веде до ідентифікації сутностівираження показує, що інтелектуальний або мистецькийзміст, втілений в одному прояві, фактично є відповідним, або,в основному, відповідним змісту, який втілений в іншомупрояві, навіть якщо фізична форма такого прояву інша і різніатрибути таких двох проявів можуть робити неясним тойфакт, що їхній зміст аналогічний.На практичному рівні, ступінь бібліографічних розбіжностейміж варіантами виражень твору буде залежати від деякихособливостей природи самого твору, від очікуваних потребкористувачівтавідтого,щосамекаталогізаторнебезпідставно і очікувано може розпізнати в екземпляріописуваного прояву.Варіації в межах, по суті, одного і того ж вираження(наприклад, незначні варіації, які можна помітити між двомастанами одного видання, виготовленого за допомогоюручного друку) під час більшості застосувань будутьігноровані.Однак,длядеякихзастосуваньмоделі(наприклад, для комплексних баз даних ранніх друкованихтекстів, повних реєстрів коректурних відтисків («станів»)гравюр), кожна варіація може бути розглянута як іншевираження.Оскільки форма вираження є невід’ємною характеристикоювираження, будь-яка зміна форми (наприклад, із письмовогопозначення на усне слово) призводить до виникнення новоговираження. Схожим чином, зміни в інтелектуальнихдомовленостях чи інструментах, що задіяні у вираженні твору(наприклад, переклад текстового твору з однієї мови на іншу)призводять до виникнення нового вираження. Якщо текстбув переглянутий чи модифікований, отримане в результатівираження, розглядається як нове вираження твору.Незначні зміни, такі як виправлення написання чи пунктуації,тощо, можуть розглядатися як варіації в межах одного і тогож вираження.Коли вираження твору супроводжується розширеннями,такими як ілюстрації, примітки, глосарії тощо, які не єневід’ємною частиною інтелектуальної або мистецькоїреалізації твору, то такі розширення розглядаються як окремівираження їхнього власного окремого твору чи творів. Такірозширення можуть, або не можуть розглядатися якдостатньо важливі для чіткої бібліографічної ідентифікації.(Подальше обговорення агрегацій, які виникають урезультаті розширення, знаходиться в секції 5.7.Моделювання агрегацій)ПрикладиIDLRM- E4Ім'яПрояв Переклад англійською мовою Robert Fagles ГомеровоїОдисеї (Odyssey), авторське право – 1996 рік Переклад англійською мовою Richmond LattimoreГомерової Одисеї (Odyssey), авторське право – 1965 рік Англомовний текст твору Agatha Christie’s – They do itwith mirrors, оригінальне авторське право – 1952 рік[саме цей англомовний текст також був опублікований підназвою Murder with mirrors] Великомасштабна версія, реалізована ливарнею AlexisRudier у 1904 році, скульптури «Мислитель» О. Родена(Auguste Rodin’s The thinker) [Перша версія Родена в 1880році була приблизно 70 см заввишки; версія 1904 року –180 см заввишки] Dewey Decimal Classification, 23rd edition (DDC23)[Англомовне видання] Classification décimale de Dewey, 23e édition [Перекладфранцузькою мовою DDC23] Вокальна партитура Giuseppe Verdi’s Macbeth Запис конкретного виконання Amadeus Quartet таHephzibah Menuhin на фортепіано Trout quintet ФранцаШуберта Ноти пісні Джона Леннона та Пола Маккартні I want tohold your handВизначенняНабір всіх носіїв, які імовірно маютьоднаковіхарактеристикивпланіОбмеженняСуперклас: resСутності твір,вираження, прояв,інтелектуальногоабомистецькогозмісту та аспектів фізичної форми.Такий набір визначається загальнимзмістом та виробничим планом длятакого носія чи носіїв.Примітки просферузастосуванняпримірник неперетинаютьсяПрояв є результатом розміщення одного або більше вираженьна носій або набір носіїв. Як сутність, прояв репрезентуєспільні загальні характеристики таких носіїв, які стосуютьсяінтелектуального або мистецького змісту та фізичної форми.Прояв розпізнається через спільні характеристики, якідемонструються примірниками і є результатом одноговиробничого процесу. Особливість виробничого процесу єневід’ємною частиною прояву. Виготовлення може бутидетально сплановане в такий спосіб, щоб відбуватися черезпевний період часу, наприклад – друк на вимогу.Виробничий план може включати аспекти, які незнаходяться під прямим контролем виробника, наприклад,спеціальне середовище для зберігання цифрової інформації,куди завантажуються цифрові онлайн-файли різнимикінцевими користувачами. Яке б спеціальне середовище длязберігання цифрової інформації не використовувалося –завантажені файли є екземплярами одного прояву яконлайн-файла.Виробничий процес охоплює діапазон процесів – відформальних індустріальних до ремісничих або художніх.Виробничий процес може призвести до створення наборубагатьох примірників, які є взаємозамінними для більшостіцілей. Прояв може бути визначений за окремимивластивостями та атрибутами, відображеними в будь-якомупримірнику, який належить до цього прояву.У інших випадках, наприклад, якщо мова йде про рукописи,написані власноруч, про численні ремісничі або художнівироби чи репродукції для цілей збереження, то тут намірвиробничого процесу полягає у виготовленні єдиногоунікального примірника. Прояв у такому випадку єодноелементною множиною (набором із єдиним елементом),який відображає ідею примірника про який іде мова.Межі між одним та іншим проявом окреслюються на базисіінтелектуального або художнього змісту та фізичної форми.Коли виробничий процес включає зміни у фізичній формі,отриманий продукт розглядається як новий прояв. Зміни уфізичнійформівключаютьзмінихарактеристиквідображення, якісупроводжують концепцію твору(наприклад, зміна гарнітури шрифта, розміру шрифта,макета сторінки, тощо), зміни у фізичному середовищі(наприклад, заміна паперу як засобу передачі намікрофільм), та зміни в упаковці/контейнері (наприклад,заміна касети на картридж у якості контейнера для стрічки).Там де виробничий процес включає видавця, виробника,дистриб’ютора і таке інше та продукт сигналізує про зміни,пов’язані з публікацією, збутом тощо (наприклад, змінавидавця, перепакування і подібне), отриманий продукт можерозглядатися як новий прояв. Кожного разу, коливиробничий процес передбачає модифікації, доповнення,видалення тощо (крім незначних змін у правописі, пунктуаціїі таке інше), які впливають на інтелектуальний або художнійзміст, результатом є нове вираження твору, втілене в новомупрояві. На практичному рівні ступінь відмінностей міжпроявами, врахований в каталогах, певною міроюзалежатиме від очікуваних потреб користувачів та відвідмінностей, які каталогізатор небезпідставно і очікуваноможе розпізнати. Окремі незначні варіації або відмінності вупаковці/корпусі можуть не розглядатися як бібліографічнозначущі і не підтверджують визнання нового прояву.Зміни, які відбуваються навмисно або ненавмисно під часвиробничого процесу і впливають на кінцевий результат –примірники, призводять до виникнення, строго кажучи,нового прояву того ж вираження. Прояв, який виникаєвнаслідок такої зміни, може визначатися як окремий «стан»або «випуск» публікації.Зміни, які відбуваються з індивідуальними примірникамипісля закінчення виробничого процесу (пошкодження,зношування і розривання, втрата сторінки, ремонт, повторнезшивання у вигляді декількох томів тощо), не призводять доутворення нових проявів. Такий примірник просторозглядається як зразок прояву, який більше повністю невідображає оригінальний виробничий план.Однак, якщо кілька примірників із різних проявів поєднуютьфізично (книги або брошури переплетені разом,аудіострічки склеєні разом тощо) – результатом є новийокремий прояв.Приклади The Odyssey of Homer / translated with an introduction byRichmond Lattimore, перше видання від Harper Colophon,опубліковане в серії Perennial library, у Нью Йорку,видавцем Harper & Row в 1967 році, ISBN 0-06-090479-8[прояв, який містить повний текст перекладу RichmondLattimore англійською мовою грецької поеми] Homer. The Odyssey / translated by Robert Fagles, PenguinClassics, Deluxe edition видання, опубліковане в НьюЙорку видавництвом Penguin Books у 1997 році, ISBN 0-670-82162-4 [прояв, що містить повний текст перекладуRobert Fagles’ англійською мовою грецької поеми] Vieux-Québec / textes de Guy Robert ; gravures d’AlbertRousseau видання, опубліковане в Монреалівидавництвом Editions du Songe and Iconia в 1982 році[прояв спільного твору, яке складається з тексту тагравюр] Seabiscuit: an American legend / Laura Hillenbrand,видання, опубліковане в Нью Йорку, видавництвомRandom House, 2001 рік, ISBN 978-0-375-50291-0 [проявісторії скакового коня на ім'я Seabiscuit] They do it with mirrors / Agatha Christie видання,опубліковане у Великобританії видавництвом WilliamCollins & Sons у 1952 році [прояв детективного роману] Murder with mirrors / Agatha Christie — видання,опубліковане в США видавництвом Dodd, Mead & Co. в1952 році [інший прояв одного і того ж детективногороману, опублікованого в іншій країні під іншою назвою] The Oxford book of short stories / chosen by V.S. Pritchettвидання, опубліковане в Нью Йорку видавництвом OxfordUniversity Press у 1981 році, ISBN 0-19-214116-3[агрегований прояв, що втілює агрегуюче вираження,яке є інтелектуальним твором укладача V.S. Pritchett, тавибрані вираження 41 оповідання різних авторів] Voice of fire, акрилові фарби на полотні, прояв написанийBarnett Newman у 1967 році [одиничний прояв] Codex Sinaiticus, оригінальний рукопис [одиничнийпрояв] IDLRM-E5Ім'яПримірник ВизначенняОб'єкт або об'єкти, які несуть знаки,призначені для передачіінтелектуального або художньогозмістуОбмеженняСуперклас: resСутності твір,вираження, прояв,примірник неперетинаютьсяПримітки просферузастосування З точки зору інтелектуального або художнього змісту тафізичної форми, примірник, який представляє прояв, якправило, відображає всі характеристики, які визначають сампрояв.Примірник у багатьох випадках є єдиним фізичним об'єктом,але в деяких випадках примірник може складатися здекількох фізичних частин або об'єктів. Примірник можебути частиною більшого фізичного об'єкта, наприклад, якщофайл зберігається на диску разом з іншими файлами, точастина диска, яка містить цей файл, є фізичним носієм абопримірником.Приклади Манускрипт відомий як Codex Sinaiticus Манускрипт відомий як Book of Kells Бронзове лиття, створене ливарнею Alexis Rudier у 1904році з скульптури Огюста Родена «Мислитель»,зберігається в Musée Rodin у Парижі, Франція, з 1922року, ID номер S. 1295 Нумерована копія 4 (лімітованого виданя з 50 шт.) Vieux-Québec / textes de Guy Robert ; gravures d’AlbertRousseau, опублікованого в 1982 році в Монреалівидавництвом Editions du Songe and Iconia Voice of fire, акрилові фарби на полотні, примірникнаписаний Barnett Newman, у 1967 році, належитьNational Gallery of Canada з 1989 року Бібліотека Конгресу, Копія 2. Homer. The Odyssey /translated by Robert Fagles, Penguin Classics, Deluxe edition— видання, опубліковане в Нью Йорку видавництвомPenguin Books у 1997 році, ISBN 0-670-82162-4 Персональна копія Пітера Джексона The lord of the rings.The two towers, спеціальне розширене DVD видання,опубліковане у 2003 році, ISBN 0-7806-4404-2 [набір із 4дисків та 2 буклетів] Електронна книга Pop Culture, автор Richard Memeteau,опублікована Zones у 2014 році та розповсюджена Editis уформаті EPUB2, ISBN 978-2-35522-085-2, отриманаНаціональною бібліотекою Франції як обов’язковийелектронний примірник 1 лютого 2016 року. Примірникубув присвоєний номер для обов’язкового електронногопримірника DLN-20160201-6. У каталозі, цей примірникідентифікується за унікальним номером: LNUM20553886 IDLRM-E6Ім'яАгентПримітки просферузастосуванняВизначенняОбмеженняСутність, яка здатна здійснюватиСуперклас: resцілеспрямовані дії, отримувати права,Підкласи: особа,а також бути відповідальною за своїколективний агентдії.Сутність агент є суперкласом, строго еквівалентнимоб'єднанню сутностей особа та колективний агент. Цясутність визначена для скорочення надмірності в моделішляхом забезпечення єдиної сутності, яка служитьпочатковою або кінцевою точкою для певних зв’язків, якізастосовуються для всіх конкретних типів агентів.Щоб бути агентом, потрібно мати зараз або в минуломупотенціал навмисних зв'язків з екземплярами сутностейбібліографічногоінтересу(творами,вираженнями,проявами, примірниками), незалежно від того, чи створив їхокремий агент, чи ні.Людські істоти безпосередньо або опосередковано єрушійною силою всіх подібних дій, що здійснюються всімаагентами.Автомати (наприклад, пристрої для запису погоди,програмне забезпечення для перекладу тощо), які інодіназивають технологічними агентами, розглядаються в ціймоделі як інструменти, що використовуються тастворюються реальним агентом.ПрикладиIDLRM-E7Ім'яВизначенняОсобаПримітки просферузастосування{Margaret Atwood}{Hans Christian Andersen}{Queen Victoria}{the Borromeo family}{BBC Symphony Orchestra}{Symposium on Glaucoma}Індивідуальна людська істотаОбмеженняСуперклас: агентСутності особа таколективний агентне перетинаютьсяСутність особа обмежується реальними особами, які живутьабо вважаються такими, що жили.Жорстке підтвердження існування особи не вимагається,якщо є загальне визнання їхньої імовірної історичності.Однак фігури, які як правило, вважаються вигаданими(наприклад, Kermit the Frog), літературні персонажі(наприклад, міс Джейн Марпл) або чисто легендарні особи(наприклад, чаклун Мерлін) не є екземплярами сутностіособа.Приклади{Pythagoras}{Marco Polo}{Homer}{Henry Gray}{Agatha Christie} {Richmond Lattimore} {Robert Fagles} {John I of France, King of France and Navarre} [Король відсвого народження 15 листопада 1316 року до своєї смертічерез 5 днів – 20 листопада] {Johann Sebastian Bach} {Raoul Dufy} {особа, відома за своїм справжнім іменем 'CharlesDodgson' та псевдонімом 'Lewis Carroll'} [автор таматематик] IDLRM-E8Ім'яВизначенняОбмеженняКолективний агент Зібрання або організація, якіскладаються з осіб і мають окремуназву та здатність діяти як єдине ціле(окрема одиниця)Примітки просферузастосування Сутність колективний агент позначає широке колоіменованих груп осіб, які носять окрему назву та маютьпотенціал діяти разом як єдине ціле. Додатково до родин,комерційних або корпоративних сутностей та іншихзареєстрованих юридично об’єктів, сутність колективнийагент включає організації та асоціації, музичні та художнігрупи або групи виконавців, уряди та будь-які їх підрозділи.Коло багатьох видів колективних агентів буде з часомеволюціонувати.Суперклас: агентСутності особа таколективний агентне перетинаютьсяТимчасові групи та групи, що утворюються як зустрічі,конференції, конгреси, експедиції, виставки, фестивалі,ярмарки,тощо,такожпідпадаютьпідвизначенняколективний агент, якщо вони ідентифікуються за окремоюназвою та можуть діяти як одиниця.Спільні псевдоніми або колективні псевдоніми – це номени,які посилаються на екземпляри сутності колективний агентяк на агента, за яким стоїть ідентичність, яка складається здвох та більше осіб, які носять ім'я та діють як одне ціле.Незважаючи на те, що вони вирішили ідентифікуватися заіменем,якевкультурномусенсіасоціюєтьсязіндивідуальними особами(Подальше обговорення індивідуальних, колективних абоспільних псевдонімів міститься в секції 5.5, Моделюваннябібліографічних ідентичностей).Зібрання людей вважається колективним агентом лише тоді,коли воно виявляє ознаки організації, які дозволяють йомуздійснювати дії, що відтворюють агенцію стосовно доекземплярів сутностей сфери бібліографічного інтересу(наприклад,затвердженнязвіту,публікаціяпрацьконференції). Такі колективні дії можуть здійснюватисяпредставниками, обраними від імені колективу, а не всімаіндивідуальними учасниками, які діють разом.Групи осіб, які не кваліфікуються як агенти (наприклад,національні, релігійні, культурні чи етнічні групи, як от італо-канадці, або зібрання, що визначаються за загальнимописовим терміном замість певної назви), не є екземплярамисутності колективний агент. Суттєва різниця між колективним агентом та зібраннямлюдей, яке не є екземпляром сутності колективний агент,полягає в тому, що назва, яка використовується екземпляромсутності, повинна бути конкретною назвою, а не лишезагальним описом зібрання.Родини та організації – це специфічні типи колективнихагентів, які можуть бути доречними для окремогобібліографічного застосування. ПрикладиIDLRM-E9Ім'яНоменПримітки просферузастосування {the International Federation of Library Associations andInstitutions} [асоціація] {81 st World Library and Information Conference, held 15-21August 2015 in Cape Town, South Africa} [конференція] {Bibliothèque nationale de France} [Національна бібліотекаФранції] {Friends of the Library} [організація «Friends» у NorthCarolina State University] {Pansoft GmbH} [компанія] {музична група відома як 'The Beatles'} {City of Ottawa} [муніципальний уряд] {Canada} [нація, а не фізична територія] {посада прем’єр міністра Канади, яку послідовнозаймають окремі посадові особи} {the Franciscan Order} [монастирський орден] {the parish of St. Paul’s Cathedral in London, UnitedKingdom} [адміністративний підрозділ єпархії] {the royal house of the Medici} {the Bach family of musicians} {the publishing company referred to as 'Random House'} {група французьких математиків ХХ століття, якіпублікувалися під колективним псевдонімом 'NicolasBourbaki', і також відомі як 'Association des collaborateursde Nicolas Bourbaki'} {два кузени, які використовували спільний псевдонім'Ellery Queen' коли публікувалися разом у сферідетективної художньої літератури, і які відомі окремо підіменами 'Frederic Dannay' та 'Manfred Bennington Lee'} {дві жінки, які публікувалися разом під спільнимпсевдонімом 'Virginia Rosslyn' і ніколи не публікувалисяпід своїми справжніми іменами 'Isabelle A. Rivenbark' та'Claire D. Luna'}ВизначенняСполучення, поєднання між сутністю тапозначенням, яке посилається на неїОбмеженняСуперклас: resНомен пов'язує будь-яке найменування (тобто, комбінаціюзнаків), яке використовується для позначення екземплярабудь-якої сутності, знайденої в бібліографічному універсумі,з цією сутністю. Будь-яка сутність, згадана в областіобговорення, названа принаймні через один номен.Довільна комбінація знаків або символів не можерозглядатися як найменування або позначення, доки вона непов'язана з чимось у певному контексті. У цьому сенсісутність номен можна розуміти як конкретизацію зв’язку міжекземпляром сутності res та рядком (символів у тексті). Сам рядок не є екземпляром сутності номен, але моделюється якзначення атрибута рядок номена екземпляра сутності номен.Два екземпляри сутності номен можуть мати цілком ідентичнізначення для їхнього атрибута рядок номена, і все ж такирізнитися між собою, якщо вони або посилаються на різніекземпляри сутності res, або мають різні значення одного ібільше інших атрибутів (коли посилаються на той самийекземпляр сутності res).Номен пов'язує комбінацію знаків з екземпляром сутності наоснові культурної або лінгвістичної домовленості: черезасоціацію рядка номена з res, номен набуває значення, якене є властивим для самого рядка номена.Залежно від контексту використання номени, які маютьідентичні значення для атрибута рядок номена, можутьвключати екземпляри різних сутностей в реальному світі,навіть, у межах однієї мови (полісемія та омонімія). І навпаки,той самий екземпляр сутності може бути найменований черезвикористання будь-якої кількості номенів (синонімія). Однак,у керованому середовищі бібліографічної інформаційноїсистеми, синонімія уникається і для значень атрибута рядокномена сутностей номени, неоднозначність, зазвичай,усувається в такий спосіб, щоб кожен рядок номена бувпов'язаний лише з одним екземпляром сутності res у межахконкретної схеми.Ідентичність номена встановлюється поєднанням res, з якимвін пов'язаний, вибором та порядком символів, використаниху його атрибуті рядок номена, і значеннями всіх інших йогоатрибутів. Зміни у використаних символах (наприклад, підчас транслітерації в іншу систему письма), або зміна порядкуслів, зазвичай, призводять до утворення інших номенів. Алезміни у візуальному представленні символів, присутніх узначенні атрибута рядок номена (як от різні шрифти,використані для представлення буквено-числових абосимвольних рядків) не призводять до утворення іншого рядканомена.Номени призначаються і асоціюються з екземплярамисутностей або офіційно (наприклад, бібліографічнимиустановами), або неофіційно – через загальне використання.Коли номени призначаються офіційно, побудова значенняатрибута рядок номена може слідувати встановленимправилам.Значення атрибута рядок номена може складатися зкомпонентів або частин. У цьому разі відповідний номенможе розглядатися як похідний від двох або більше вженаявних номенів і такий процес словотворення можерегулюватися правилами (наприклад, порядок точокдоступу ім'я-назва для творів, послідовність фасетів уфасетній класифікаційній схемі або порядок підрозділів усистемі предметних рубрик). Наприклад, новий номен дляособи може бути отриманий через поєднання наявногономена для цієї особи та номена для часового діапазонужиття цієї особи; аналогічним чином, новий номен для творуможе бути отриманий через поєднання номена для особи,яка написала цей твір та наявного номена для цього твору. ПрикладиНомени для особи: 'Agatha Christie' спосіб послатися на {особу Dame AgathaChristie, Lady Mallowan} 'Agatha Mary Clarissa Miller' спосіб послатися на {особуDame Agatha Christie, Lady Mallowan} 'Lady Mallowan' спосіб послатися на {особу Dame AgathaChristie, Lady Mallowan} 'Mary Westmacott' спосіб послатися на {особу DameAgatha Christie, Lady Mallowan} 'Christie, Agatha, 1890-1976' спосіб послатися на {особуDame Agatha Christie, Lady Mallowan} [точка доступу, якійнадається перевага, згідно RDA для детективних романівта оповідань письменниці] 'Westmacott, Mary, 1890-1976' спосіб послатися на {особуDame Agatha Christie, Lady Mallowan}[точка доступу, якійнадається перевага згідно RDA для романтичних романівписьменниці]Номени для міжнародної організації кількома мовами: 'United Nations' спосіб послатися на {колективного агентаUnited Nations} англійською мовою 'Nations Unies' спосіб послатися на {колективного агентаUnited Nations} французькою мовою 'Nazioni Unite' спосіб послатися на { колективного агентаUnited Nations} італійською мовою 'Vereinigte Nationen' спосіб послатися на {колективногоагента United Nations} німецькою мовоюНомени для твору: 'Christie, Agatha, 1890-1976. Murder with mirrors' спосібпослатися на {твір Murder with mirrors by Agatha Christie}[точка доступу, якій надається перевага в авторитетномуфайлі LC/NACO] 'Christie, Agatha, 1890-1976. They do it with mirrors' спосібпослатися на {твір Murder with mirrors by Agatha Christie}[варіантна точка доступу в авторитетному файлі LC/NACO]Номени для музичних творів: 'Brahms, Johannes, 1883-1897. Quartets, violins (2), viola,cello, no. 1, op. 51, no. 1, C minor' спосіб послатися на{Johannes Brahms, твір String Quartet No. 1} [точкадоступу, якій надається перевага згідно RDA вавторитетному файлі LC/NACO] 'Brahms, Johannes, 1883-1897. Quartets, strings, no. 1, op.51, no. 1, C minor' спосіб послатися на {Johannes Brahms,твір String Quartet No. 1} [варіантна точка доступу вавторитетному файлі LC/NACO] 'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, Amajor' спосіб послатися на {Franz Schubert, твір PianoSonata D. 959} [точка доступу, якій надається перевагазгідно RDA в авторитетному файлі LC/NACO] 'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonates. Piano. D 959. Lamajeur' спосіб послатися на {Franz Schubert, твір PianoSonata D. 959} [точка доступу, якій надається перевага вавторитетному файлі BnF]Номени для часового діапазону довжиною в один день2015-03-01:  'March 1, 2015' як спосіб послатися англійською мовою вмежах схеми григоріанського календаря на часовийдіапазон, що тривав між 0 годин 1 березня 2015 року тапівніччю 1 березня 2015 року '1 marzo 2015' як спосіб послатися італійською мовою та вмежах схеми григоріанського календаря на часовийдіапазон, що тривав між 0 годин 1 березня 2015 року тапівніччю 1 березня 2015 року '01/03/2015' як спосіб послатися за допомогою умовногопозначення DD/MM/YYYY та в межах схемигригоріанського календаря на часовий діапазон, щотривав між 0 годин 1 березня 2015 року та північчю 1березня 2015 року '10 Adar 5775' як спосіб послатися на романізованомуівриті та в межах схеми єврейського календаря на часовийдіапазон, що тривав між сутінками 28 лютого 2015 року тасутінками 1 березня 2015 року '1936 Phalguna 10' як спосіб послатися на романізованомухінді та в межах схеми індійського цивільного календаряна часовий діапазон, що тривав між 0 годин 1 березня2015 року та північчю 1 березня 2015 рокуНомени для предметного поняття: 'Music' спосіб послатися на поняття music у LCSH [дійснийтермін у LCSH] '780' спосіб послатися на поняття music у DDC[класифікаційний номер для предмета {music} у DDC] 'Music' спосіб послатися на поняття music у LCGFT [дійснепоняття для жанру в LCGFT]Номени у формі ідентифікаторів: '978-0-375-50291-0' у межах схеми ISBN [ISBN дляпрояву: Seabiscuit: an American legend / Laura Hillenbrand,опублікованого в 2001 році видавництвом Random House] '0000 0001 2102 2127' у межах схеми ISNI [ISNI дляідентифікації {Agatha Christie}] '0000 0003 6613 0900' у межах схеми ISNI [ISNI дляідентичності {Mary Westmacott}]Номени та поняття полісемії та омонімії: 'Lusitania' спосіб послатися на стародавню Римськупровінцію, яка відповідає території сучасної Португалії тачастині сучасної Іспанії на Піренейському півострові 'Lusitania' спосіб послатися на британський лайнер класулюкс, який був потоплений німецькою субмариною вПівнічній Атлантиці 7 травня 1915 року 'Verve' спосіб послатися на {компанію звукозапису Verve} 'Verve' спосіб послатися на {періодичне видання Verve} 'Verve' спосіб послатися на {музичну рок групу Verve} 'Verve' спосіб послатися на {поняття vivacious eloquence –живе красномовство} англійською мовою 'Verve' спосіб послатися на {поняття vivacious eloquence –живе красномовство } французькою мовоюIDLRM-E10Ім'яМісцеВизначенняВизначені межі просторуОбмеженняСуперклас: res Примітки просферузастосуванняСутність місце, відповідно до бібліографічного контексту, єкультурною конструкцією; це людська ідентифікаціягеографічної зони або меж простору. Місця, зазвичай,ідентифікуються як фізичний об'єкт (географічний абоантропогенний об'єкт), внаслідок їхньої важливості абовідповідності щодо певного агента (геополітичні сутності, якот країни, міста) або як місце події.Місце, як межа простору, відрізняється від будь-якихкерівних органів, що здійснюють юрисдикцію на ційтериторії. Уряд, відповідальний за територію, є колективнимагентом. Місця можуть бути сучасними або історичними,розташованими на Землі або позаземними. Уявні, легендарнічи вигадані місця не є екземплярами сутності місце.Місце може мати нечіткі межі. Межі місця можутьзмінюватися згодом (наприклад, місто, що поглинаєприлеглі околиці), не змінюючи ідентичність «місце» длябібліографічних цілей.Оскільки, місце може бути рухомою системою відліку, то цясутність не обов'язково визначається лише за своїмигеопросторовими координатами.IDLRM-E11Приклади  {Montréal (Québec)} [область, яка культурноідентифікується як місце, хоча головне місто поглинулосусідні містечка] {Lutèce} {Clonmacnoise} [область, де все ще можна побачити руїнизруйнованого монастиря Клонмакнойс] {Greenland} {Italy} {Africa} {St. Lawrence River} {Lake Huron} {Mars}Ім'яЧасовий діапазон ВизначенняПроміжок часу, що має початок, кінецьта тривалістьПримітки просферузастосування Часовий діапазон – це період часу, який може бутиідентифікований через зазначення його початку та кінця.Отримана тривалість може бути пов'язана з діями абоявищами, що сталися упродовж цього періоду часу. Навіть,дуже точний часовий діапазон має вимірювану тривалість,якою б короткою вона не була.ОбмеженняСуперклас: resУ бібліотечній практиці екземпляри часового діапазонувважаються корисними для бібліографічних чи авторитетнихданих і часто виражаються в роках (рік народження, ріксмерті особи, рік ліквідації організації, рік публікаціїпрояву), навіть, якщо пов'язана подія відбувалася лишеупродовж частини року.Інформація, доступна для каталогізатора, або властивахарактеристикам ідентифікованого часового діапазону, будевідображена на рівні точності, який використаний під часзапису проміжку часу. Наприклад, дата 'XIV століття' можевизнаватися досить точною для запису початку епохи Відродження, тоді як десятиріччя може бути більшдоцільним для позначення часу виникнення музичногостилю.Дати слугують найменуваннями або номенами для часовихдіапазонів у різних системах календарів або хронометрії.Також часові діапазони можуть посилатися на більшзагальні терміни, як от віки, геологічні ери або епохи. Приклади {період часу, який починається 1 січня 2015 року ізакінчується 31 грудня 2015 року, і триває один рік}[може бути позначений як '2015 A.D.' (з використаннямAnno Domini) чи як '2015 CE' (з використанням наша ера(common era))} {2015-03-01} [часовий діапазон тривалістю в 1 день,виражений в григоріанському календарі у форматі YYYY-MM-DD] {20120808094025.0} [часовий діапазон тривалістю в однудесяту секунди, виражений у форматіYYYYMMDDHHMMSS.S] {Twentieth Century} {Ordovician Period} [часовий діапазон, який настав 488.3 ізакінчився 443.7 мільйонів років тому, ордовицькийперіод] {488.3 мільйонів років тому} [часовий діапазон дляпочатку ордовицького періоду] {Ming Dynasty} {Bronze Age} [часовий діапазон, хоча точний час, якийвін покриває, буде дуже залежати від місця] {Age of Enlightenment} 
== <span id="4.2"></span>4.2. Атрибути ==
=== <span id="4.2.1"></span>4.2.1. Вступ ===