Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

3750 байтів додано, 16:29, 9 вересня 2019
4.2.1. Вступ
== <span id="4.2"></span>4.2. Атрибути ==
=== <span id="4.2.1"></span>4.2.1. Вступ === Атрибути характеризують конкретні екземпляри сутності. Жоден з атрибутів, визначених умоделі, не є обов’язковим для будь-якого екземпляра сутності. Але атрибути можуть бутизаписані, якщо застосовуються та легко визначаються і коли дані вважаються відповіднимицілям застосування. Концептуальна модель визначає та описує зміст атрибута, однак, кожнезастосування має надавати докладну інформацію про спосіб запису даних. Дані для атрибутаможуть бути записані відповідно до контрольованого списку чи словника, або як буквеннаконструкція природною мовою (тими мовою та системою письма, яким надає перевагу агенція,яка записує дані). Представлені екземпляри сутності можуть мати кілька значень для певногоатрибута – одночасно, або з плином часу. Такі атрибути називаються багатозначними.Атрибути, представлені для кожної сутності, є репрезентативними і жодним чином невважаються вичерпним переліком атрибутів, які можуть визначатися як корисні дляконкретного застосування. Застосування може визначати додаткові атрибути для записудодаткових релевантних даних, або для запису даних з вищим рівнем деталізації, ніж цепоказано. Сюди включені певні атрибути, які є важливими для моделі, або часторелевантними в бібліографічних системах. Проте, список атрибутів у моделі жодним чином непередбачає того, що ці атрибути є обов’язковими для будь-якого застосування.Лише сутності, задекларовані в секції 4.1.3 (Детальне визначення сутностей), мають атрибути,визначені для них у моделі. Сутність колективний агент не має жодних визначених атрибутів.Поділ сутностей на підкласи призводить до виникнення підтипів для атрибутів. Наприклад,оскільки сутності особа та колективний агент – це підкласи сутності агент, то всі атрибути,визначені для сутності агент, також можуть бути застосовані до сутностей особа абоколективний агент. Такі атрибути не потрібно явно визначати для цих сутностей. Проте,зворотний рух не підтримується. Атрибути, спеціально визначені для сутності особа, не можутьбути поширені на сутність суперкласу агент. 
=== <span id="4.2.2"></span>4.2.2. Ієрархічна структура атрибутів===
=== <span id="4.2.3"></span>4.2.3. Примітки щодо атрибутів сутності Res ===