Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

6578 байтів додано, 18:13, 9 вересня 2019
4.3.3. Детальне визначення зв’язків
складовою частиною іншого
68Приміткипро сферузастосування ПрикладиСекція з каталогізації IFLA (IFLA Cataloguing Section) єчастиною IFLA IDLRM-R32 Початковаточка(домен)Колективнийагент Назвазв’язкуЗворотна назва Кінцеваточка(діапазон) Кардинальне числоLRM-R32Колективнийагент є попередником для є наступником для Колективний агент Б до Б Визначення Це зв'язок між двома колективними агентами, якщо першийагент був трансформований у другого Приміткипро сферузастосування Єдиниий екземпляр цього зв’язку може відобразити простутрансформацію єдиного колективного агента в його єдиногонаступника. Кілька екземплярів цього зв’язку можутьвикористовуватися разом для фіксації більш складногокомплексу злиття та розділення, які можуть відбуватися середколективних агентів. Приклади National Library of Canada є попередником для Library andArchives CanadaNational Archives of Canada є попередником для Library andArchives Canada IDLRM-R33 Початковаточка(домен) Res Назвазв’язку Зворотна назва пов’язується зпов'язаний з Кінцеваточка(діапазон)Місце Кардинальне числоБ до Б Визначення Цей зв'язок поєднує будь-яку сутність з визначеними межамипростору Приміткипро сферузастосування Під час більшості застосувань цей зв'язок буде уточнюватися длявідображення точної природи зв’язку, наприклад, місце, де бувзадуманий або створений твір, місце створення вираження(наприклад, місце музичного виконання), місце публікації чивиробництва, нинішнє або колишнє розміщення примірника тамісцезнаходження агента. Приклади Emily Dickinson пов’язується з Amherst, Mass. [містечко, девона народилася]Zone Books пов’язується з New York City [місто, дезнаходиться цей видавець]Gone With the Wind пов’язується з Atlanta, Georgia [місто, девідбувається дія роману] ID Початковаточка(домен) Назвазв’язку Зворотна назва Кінцеваточка(діапазон) Кардинальне число LRM-R34 Місцемає частину є частиною Місце Б до Б Визначення Це зв'язок між двома місцями, коли одне місце є складовоючастиною іншогоПриміткипро сферузастосуванняПриклади Каліфорнія є частиною СШАДоломіти є частиною Альп IDLRM-R35Початковаточка(домен)Res Назвазв’язкупов’язується з Зворотна назвапов'язаний з Кінцеваточка(діапазон)Часовийдіапазон Кардинальне числоБ до Б Визначення Цей зв’язок поєднує будь-яку сутність із проміжком часу Приміткипро сферузастосування Під час більшості застосувань цей зв'язок буде уточнюватися длявідображення точної природи зв’язку, наприклад, час, коли бувзадуманий або створений твір, час створення вираження(наприклад, дата/час музичного виконання), час публікації чивиробництва, період володіння примірником, дата народженняособи, період дії номена для окремого res. Приклади Публікація 1998 року Stephen Hawking, A Brief history of timeпов’язується з 1998 роком Товариство Phi Beta Kappa пов’язується з 5 грудня 1776 року,часом свого заснування Термін 'Happenings (Art)' пов’язується з датою/часом20151205060018.0. Саме тоді цей термін став дійсноюрубрикою Предметних рубрик Бібліотеки Конгресу (LCSH),внаслідок заміни ним попереднього терміну 'Happening (Art)'та оновлення відповідного авторитетного запису Emily Dickinson пов’язується з часовим діапазоном від 1830 до1886 року Запис живого виконання пісні Communication Breakdownгрупи Led Zeppelin у Парижі в концертному залі Olympia, 10жовтня 1969 року пов’язується з часовим діапазоном 10жовтня 1969 року IDLRM-R36 Початковаточка(домен)Часовийдіапазон Назва зв’язку Зворотна назва Кінцева точка (діапазон) Кардинальне число LRM-R36Часовийдіапазон має частину є частиною ЧасовийБ до БдіапазонВизначення Це зв'язок між двома часовими діапазонами, де один діапазон єскладовою частиною іншого Приміткипро сферузастосування Приклади 1930-ті роки частина ХХ століття
=== <span id="4.3.4"></span>4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом) ===