Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

9897 байтів додано, 18:16, 9 вересня 2019
5.1. Діаграми «сутність-зв'язок»
=<span id="5"></span>Глава 5. Огляд моделі =
== <span id="5.1"></span>5.1. Діаграми «сутність-зв'язок» == Сутності та суттєві зв'язки між ними можна підсумувати в серії діаграм «сутність-зв'язок».Атрибути не відображаються на цих діаграмах, кожен атрибут – це просто характеристика,пов'язана з відповідною сутністю.Домовленості, які використовуються в діаграмах «сутність-зв'язок»: Прямокутник позначає кожну сутність; сутності, зі свого боку, слугуютьвузлами, які пов'язані зв’язками. Назва кожної сутності вписана впрямокутники великими літерами. Лінія (стрілка) представляє зв'язок (або зв’язки), які утримуються міжсутностями. Ім'я (або імена) зв'язків записані маленькими літерами залінією (спочатку ім'я зв'язку, а під ним – його зворотне ім'я). Коли зв’язки є рекурсивними (одна сутність слугує початковою такінцевою точками одночасно), стрілка відображається як петля в одномуз кутів прямокутника сутності. Назва зв’язку записується в межах петлі. Коли ілюструється, ієрархія «є» («isA»), яка поєднує підклас сутностей зїхньою сутністю суперкласу – це відображається пунктиром. Кардинальне число зв’язку позначається вістрями стрілок:oстрілка з одним вістрям означає, що кардинальне число для цієїсутності дорівнює «один (1)»oстрілка з двома вістрями означає, що кардинальне число для цієїсутності дорівнює «багато (Б)».Малюнок 5.1. Зв’язки між твором, вираженням, проявом та примірником «» Зв’язки від LRM-R2 до LRM-R4 показано на Малюнку 5.1. Ці зв’язки вказують на те, що твірможе бути реалізований через одне і більше вираження; вираження, зі свого боку, реалізуєодин і лише один твір. Вираження може втілюватися в одному і більше проявах; так само проявможе втілювати одне і більше вираження. Прояв, зі свого боку, може бути представленийодним і більше примірником; але примірник може представляти один і лише один прояв.Малюнок 5.2. Зв’язки відповідальності між агентами та творами, вираженнями, проявами тапримірниками «» Зв’язки від LRM-R5 до LRM-R11 зображено на Малюнку 5.2. Всі ці зв’язки утримуються міжсутністю агент (або шляхом розширення будь-якого з його підкласів) та творами,вираженнями, проявами та примірниками. Ці зв’язки фіксують відповідальність за процесистворення, виготовлення, розповсюдження, власництво або модифікацію. Всі ці зв’язки маютьтип «багато-до-багато» і показують, що будь-яка кількість агентів може бути задіяна в будь-якій кількості конкретних екземплярів будь-якого з цих процесів. Малюнок 5.3. Предметний зв'язок «» Зв'язок LRM-R12 зображено на Малюнку 5.3. Цей зв'язок поєднує твори з res, який є предметом(темою) творів. Будь-який res (і так далі, шляхом розширення будь-якої іншої сутності,оскільки всі сутності є підкласами сутності res) може бути предметом одного і більше творів;твори можуть мати один або більше res своїм предметом.Малюнок 5.4. Зв'язок найменування «» Зв'язок LRM-R13 зображено на Малюнку 5.4. Цей зв'язок пов’язує res з його номенами. Будь-який res (і так далі, шляхом розширення будь-якої іншої сутності, оскільки всі сутності єпідкласами сутності res) може бути відомий за одним або кількома номенами. Кожен номен єнайменуванням єдиного res. (Особливості застосування цього зв’язку під час моделюваннябібліографічних ідентичностей дивіться в Розділі 5.5). Проілюстровано також зв'язок LRM-R16,який показує, що номени можуть мати частини, які самі є номенами.Малюнок 5.5. Зв’язки між агентами «» Зв’язки від LRM-R30 до LRM-R32 показані на Малюнку 5.5. Зв'язок участі в чомусь утримуєтьсяміж колективним агентом та будь-яким агентом (особа або інший колективний агент).Колективний агент може мати одного і більше представників; агент може бути представникомодного і більше колективних агентів. Колективні агенти можуть мати одну або більше частин,які самі є колективними агентами; колективні агенти можуть бути попередниками танаступниками один одного з плином часу. До цих зв'язків додане позначення ієрархії «є»(«isA») між сутністю агент та його підкласами особа та колективний агент.Малюнок 5.6. Огляд зв’язків «» Остання оглядова діаграма, Малюнок 5.6, показує всі зв’язки, зображені на Малюнках 5.1 -5.5 разом з усіма іншими зв’язками, визначеними в моделі. Короткі шляхи не ілюструються.Для гнучкості представлення, ієрархічну структуру «є» («isA»), яка поєднує всі сутності зсутністю res, опущено; подаються лише імена зв’язків, які відповідають зображеномунапрямку. На відміну від попередніх діаграм, кардинальне число зв’язків не зазначено, алеодиничні вістря стрілок відповідають напрямку зв’язків, ім'я яких подано.Діаграма показує, що сутність res може бути пов'язаною з іншими res (LRM-R1), а також зекземплярами місця (LRM-R33) та часового діапазону (LRM-R35). Сутності місце та часовийдіапазон можуть складатися з частин, які самі собою, відповідно, є місцями (LRM-R34) тачасовими діапазонами (LRM-R36). Номени присвоєні агентом (LRM-R14) можуть бути похіднимивід інших номенів (LRM-R17), а також складатися з частин, які також є номенами (LRM-R16).Твори можуть бути пов’язані з іншими творами кількома способами: як складові частини, яклогічні попередники або наступники, як твори, які супроводжують або доповнюють одинодного, як твори, які слугують натхненням для інших творів чи як трансформовані у нові твори(LRM-R18 до LRM- R22). Аналогічним чином, вираження твору можуть бути перетворені в новівираження (LRM-R24) і можуть мати складові частини-вираження (LRM-R23); прояви можутьбути пов'язані як репродукції (LRM-R27) або як альтернативи (LRM-R29), а також можуть матискладові частини-прояви (LRM-R26). Примірники можуть бути пов'язані з проявами, коли вониє джерелом для репродукції (LRM-R28). 
== <span id="5.2"></span>5.2. Обмеження між сутностями. Узгодження ==
== <span id="5.3"></span>5.3. Моделювання онлайн-дистрибуції ==