Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

5291 байт додано, 18:16, 9 вересня 2019
5.2. Обмеження між сутностями. Узгодження
є джерелом для репродукції (LRM-R28).
== <span id="5.2"></span>5.2. Обмеження між сутностями. Узгодження == IFLA LRM декларує, що сутності в моделі, крім сутностей, які пов’язані ієрархіями «є» («isA»),не перетинаються. Роз'єднаність є сильним обмеженням. Це означає, що сутності, які неперетинаються, не можуть мати екземпляра, який одночасно є екземпляром більш як однієї зцих сутностей. Деякі наслідки роз’єднаності рідко ставляться під сумнів, наприклад, неможливість існуваннячогось, що одночасно є екземпляром сутності особа та екземпляром сутності колективнийагент. Якщо подумати трохи більше, то стане зрозумілим і неможливість існування чогось, щоможе бути одночасно екземпляром сутності прояв (абстрактна сутність, яка є набором) таекземпляром сутності примірник (конкретна сутність). В той час, як існувати може лише одинфізичний об'єкт, цей об’єкт розглядається з точки зору різних аспектів – залежно від того, чиувага фокусується на природі його прояву, чи на аспектах його примірника.Крім того, якщо хтось каже, що «Гамлет – це твір», а хтось інший каже, що «Гамлет – цевираження», то це не означає, що Гамлет – це одночасно і твір, і вираження, як можутьстверджувати опоненти думки про роз’єднаність сутностей твір, вираження, прояв тапримірник. Це просто означає, що дві особи, які це сказали, мали на увазі різні аспектиГамлета, але посилалися на ці відмінні аспекти з допомогою номенів, які мають однаковийрядок номена. Це питання краще вирішується через вивчення зв'язків, які застосовуються уреальних базах даних, а не через усунення роз’єднаності загалом. Саме такі зв’язки в дужепрактичний спосіб виражають твір або вираження, а не метафізичні дискусії про те, чим Гамлет«є» в абсолютному значенні.На практиці, якщо існує потреба в узгодженні двох джерел даних, які містять суперечливі точкизору щодо того, що саме ідентифікується з допомогою певного URI, існує можливістьекстраполювати існування прихованих, додаткових сутностей, які можуть слугуватисвоєрідним шлюзом між цими суперечливими точками зору. Наприклад, якщо бібліотечнийкаталог стверджує, що французький переклад «Гамлета» є вираженням, а база даних,створена товариством з захисту авторських прав, стверджує, що цей же франкомовнийпереклад «Гамлета», який ідентифікується за тим же URI, є твором, то обидва ці погляди можнапримирити через припущення, що «річ», ідентифікована за цим URI, це і не твір, і невираження, а лише «текстове творіння». Тобто, поєднання лінгвістичних символів таконцепцій, і бібліотечний каталог враховує лише лінгвістичні символи, з яких це текстоветворіння складається, а база даних товариства з захисту авторських прав має на увазі лишеконцепції, пов'язані з процесом перекладу. Розширення IFLA LRM, спрямоване на допущенняоб’єднання цих двох джерел даних, може бути розроблене через декларування додатковоїсутності: текстового творіння та двох додаткових зв'язків: текстове творіння маєконцептуальний зміст твір та текстове творіння має символічний зміст вираження. 
== <span id="5.3"></span>5.3. Моделювання онлайн-дистрибуції ==
== <span id="5.4"></span>5.4. Номени в бібліотечному контексті ==