Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

6223 байти додано, 18:17, 9 вересня 2019
5.4. Номени в бібліотечному контексті
бінарного потоку тощо.
== <span id="5.4"></span>5.4. Номени в бібліотечному контексті == У бібліотечному контексті, номени осіб, колективних агентів (таких як родини та організації)або місць - традиційно посилаються на імена/назви, номени для творів, виражень та проявів –на назви, тоді як номени для res, які використовуються в предметному контексті, посилаютьсяна різні речі - терміни, дескриптори, предметні рубрики та класифікаційні позначення.Ідентифікатор - це тип номена, призначений для підтримки постійності та унікальності в межахконкретної області застосування, наприклад, ідентифікатори для публікацій певного типу абоідентифікатори для осіб. Через ідентифікатори екземпляри сутності можуть чіткоідентифікуватися і посилання на них є однозначними. Від інших номенів ідентифікаторвідрізняє те, що значення атрибута рядок номена для ідентифікатора не може бути ідентичнимзначенню атрибута рядок номена будь-якого іншого номена, в межах окремої системи(звісно, інші номени, поза межами цієї системи, можуть мати таке ж значення атрибута рядокномена). Ідентифікатори, як правило, призначаються уповноваженими агенціями, згідно доузгоджених правил. Приклади таких агенцій включають в себе (але не обмежуються ними):реєстраційні агенції для ідентифікаторів ISO, національні організації з присвоєнняідентифікаторів для громадян та резидентів. Сфера застосування системи ідентифікаторівможе бути широкою (наприклад, URI) чи вузькоспеціалізованою (каталожні номери для творівокремого композитора).У бібліотечних інформаційних системах контрольовані точки доступу є типом номена, якийтрадиційно призначається для забезпечення групування для осіб, колективних агентів (тобто,родин та організацій), творів та виражень, так само як і для додаткових сутностей,використаних в якості об'єктів зв’язку «має предмет».Контрольовані точки доступу - це номени, побудовані згідно з відповідними правилами вбібліографічній системі. Вони можуть приймати форму імен, назв, термінів, кодів тощо, якзазначено у відповідних правилах побудови.У багатьох системах організації знань контрольовані точки доступу можуть позначатися якодин з двох підтипів:a) точки доступу, яким надається перевага або авторизовані точки доступуb) варіантні точки доступу.Точки доступу, яким надається перевага, або авторизовані точки доступу, унікальним чиномідентифікують екземпляр сутності в межах каталогу або бази даних і, відповідно, такожслугують ідентифікаторами, тоді як варіантні точки доступу можуть або не можуть бутиунікально пов’язаними (одна-до-одної) з конкретним екземпляром сутності, залежно відправил, застосованих для їхньої побудови.У діючій бібліотечній практиці авторитені записи на ім'я/назву, як правило, створюються длякожного бібліографічно значущого кластера номенів, який посилається той самий екземплярсутності. Такі записи містять і рядок номена, який представляє форму точки доступу, якійнадається перевага (номен), і рядок номена, який відповідає будь-яким варіантним точкамдоступу чи ідентифікаторам (додатковим номенам). Незважаючи на те, що авторитетний записконтролює номени, короткий варіант інформації про екземпляр сутності, на яку посилаютьсяномени, зазвичай фіксується в одному і тому ж авторитетному записі, разом з інформацією прономени, що розмиває різницю між сутностями res та номен. Моделювання всіх категорійавторитетних записів, які використовуються в чинній бібліотечній практиці, є досить складнимі виходить за рамки моделі. 
== <span id="5.5"></span>5.5. Моделювання бібліографічних ідентичностей ==
== <span id="5.6"></span>5.6. Атрибути типового вираження ==