Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

11 458 байтів додано, 18:18, 9 вересня 2019
5.5. Моделювання бібліографічних ідентичностей
і виходить за рамки моделі.
== <span id="5.5"></span>5.5. Моделювання бібліографічних ідентичностей == Моделювання бібліографічних ідентичностей (або персон) у IFLA LRM використовує сутністьномен та зв’язок «має найменування». Зв'язок «має найменування» є зв’язком типу «один-до-багатьох» і утримується між екземплярами будь-якої сутності та різними номенами, якізастосовуються для такого екземпляра. Екземпляри всіх сутностей мають численні зв’язки«найменування» з різними номенами. Різні номени для одного й того ж екземпляра сутності,ймовірно, будуть відрізнятися значеннями одного або більше атрибутів номена (як от мова,система письма, схема тощо).Зокрема, особи (визначені як: окрема людська істота), як правило, мають декілька номенів;використання кожного номена може регулюватися багатьма чинниками, включно з наданнямпереваги для окремих номенів в окремих контекстах. Атрибут номена контекст використаннязастосовується для запису тих аспектів такого контексту, які вважаються відповідними під часвизначення відмінності між бібліографічними ідентичностями, які визнаються окремими впевному бібліографічному середовищі. Відповідний контекст може бути простим для чіткоговикладу, або таким, що базується на декількох характеристиках. В простій ситуації контекствикористання може стосуватися номена (або номенів), які використовувалися особою під часпублікації літературних творів, тоді як інший кластер номенів може визначатися як такий, щовикористовувався тією ж особою під час публікації наукових творів. У більш складномувипадку, контекст використання може знадобитися, для встановлення різниці між номенами,використаними особою під час написання серії романів про якийсь уявний світ, від іншихноменів, використаних цією ж особою під час написання іншої серії романів про інший уявнийсвіт.У моделі бібліографічна ідентичність – це кластер номенів, використаних особою в одномубібліографічно-значимому контексті або контекстах. Які види відмінностей в контекстівикористання викликають розпізнавання окремих бібліографічних ідентичностей і, відповідно,конкретне поводження з ними, залежить від правил каталогізації або системи організації знань.Наприклад, декілька псевдонімів для однієї і тієї ж особи можуть вимагати кількох точокдоступу, яким надається перевага, згідно з правилами каталогізації, але лише єдиногокласифікаційного номера.Відповідно, до деяких сучасних правил каталогізації, авторитетні записи на імена/назви, якправило, створюються для кожного окремого бібліографічно-важливого кластера номена абоідентичності, та інформація про екземпляр сутності, на який посилаються номени, як правило,також записується в авторитетний запис. Коли відомо, що декілька різних кластерів номенівпов'язані з одним основним екземпляром сутності, сучасна практика може дозволятипов'язувати авторитетні записи для таких кластерів, які містяться в одному авторитетномуфайлі.Бібліографічні ідентичності, сформовані з допомогою кластерів номенів – це тип res. Вони єдостатньо стійкими для призначення їм номенів, таких як Міжнародний ідентифікаторстандартних найменувань (International Standard Name Identifier (ISNI)), який є номеном(ідентифікатором типу) і присвоюється публічним ідентичностям. ISNI, точка доступу, якійнадається перевага, та декілька варіантних точок доступу – всі вони можуть бути номенамиоднієї бібліографічної ідентичності, і тому еквівалентними номенами для цієї ідентичності (res).ПРИКЛАДРеальна особа використовує два окремі кластери номенів з різним контекстом; кожен з цихкластерів включає три номени. Оскільки, така різниця в контексті використання є значущою вконкретному каталогізаційному коді, то правила каталогізації передбачають створення в межахкожного кластера одного номена в формі точки доступу, якій надається перевага, та іншої –варіантної точки доступу. Кожен кластер може бути записаний в окремому авторитетномузаписі, два записи можуть пов’язуватися між собою, таким чином їхній зв'язок з однією і тієюж особою стає явним.Особа 1:Номен 1: Контекст (детективи), Категорія (форма точки доступу, якій надаєтьсяперевага)Номен 2: Контекст (детективи), Категорія (варіантна форма точки доступу)Номен 3: Контекст (детективи), Категорія (ідентифікатор типу ISNI)Номен 4: Контекст (романтичні романи), Категорія (форма точки доступу, якійнадається перевага)Номен 5: Контекст (романтичні романи), Категорія (варіантна форма точкидоступу)Номен 6: Контекст (романтичні романи), Категорія (ідентифікатор типу ISNI) У деяких реальних ситуаціях, каталогізатор може не знати, чи використовується один кластерноменів однією особою, як інший окремий кластер номенів. Крім того, каталогізатор може незнати (і не повинен знати), чи є будь-який з цих номенів формою справжнього, юридичногоімені особи. Тому, за браком повних знань, повний набір можливих зв'язків між цимикластерами номенів записати неможливо, але в інших відношеннях це не впливає назабезпечення доступу до ресурсів. У деяких випадках все, що може знати каталогізаторнапевне, це те, що цей номен подається в даних про прояв, де прописана відповідальність заякийсь аспект твору або вираження. Формулювання даних може відповідати припущенню, щоагент є особою, або ж може справляти інше враження. Знання каталогізатора в реальному світіпризведе до висновку, що, оскільки, існує вираження твору, то деякий реальний агент (абокілька агентів) були відповідальними за його створення, незалежно від того, наскільки великакількість інформації про цих агентів є доступною.Під час будь-якого застосування, правила каталогізації потребують використання практики зобробки осіб та їхніх кластерів номенів. Як правило, правила каталогізації роблять припущенняза замовчуванням, що кожен кластер номена, використаний у відповідному контекстівикористання, – це найменування єдиної особи, а потім забезпечують умови для додаваннявідповідних зв'язків між бібліографічними ідентичностями, коли це виявляється не так. Такіінші випадки включають використання в різних контекстах декількох бібліографічнихідентичностей однією особою (справжнє ім'я та псевдонім, або кілька псевдонімів). І навпаки,єдиний кластер номена, сформульований за зразком, який за культурними традиціямипов'язується з індивідуальними особами, насправді може ідентифікувати колективного агента,який складається з декількох осіб (спільні псевдоніми). 
== <span id="5.6"></span>5.6. Атрибути типового вираження ==
== <span id="5.7"></span>5.7. Моделювання агрегацій ==