Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

13 153 байти додано, 09:09, 10 вересня 2019
Глава 6. Узгодження завдань користувача з сутностями, атрибутами та зв’язками
=<span id="6"></span>Глава 6. Узгодження завдань користувача з сутностями, атрибутами та зв’язками =
 
==<span id="6.1"></span>6.1. Приклади використання, які ілюструють завдання користувача==
Кожне з п’яти загальних завдань користувача, визначених у секціях 3.2 та 3.3, – це
узагальнення багатьох специфічних завдань, які ймовірно будуть виконувати користувачі
бібліотечних даних та бібліотечних баз даних. Приклади використання, представлені в Таблиці
6.1, ілюструють цілий ряд таких конкретних завдань. Приклади використання встановлюють
зв'язок між діяльністю кінцевих користувачів та моделлю, спираючись на пошук інформації
кінцевим користувачем з точки зору сутностей, атрибутів та зв’язків, визначених у моделі. Ці
приклади використання ілюструють діапазон запитів користувачів і показують, як елементи
моделі використовуються для виконання завдань користувача. Наведені тут приклади
використання жодним чином не є вичерпними; як правило, в реальних ситуаціях трапляються
багато їхніх варіантів або комбінацій.
 
Таблиця 6.1. Приклади використання для завдань користувача
Завдання
Приклади використання
Знаходити
Знаходити всі прояви виражень твору
-
за допомогою пошуку з використанням назви, пов'язаної
з твором або з одним з його виражень або проявів.
Знаходити всі вираження твору, які
-
написані конкретною мовою
Знаходити ресурси, які пов’язані з окремим агентом
-
пошук з використанням особистого імені композитора щоб
знайти музичні твори, написані особою
-
пошук з використанням особистого імені, щоб знайти
твори чи вираження, які включають ілюстрації цієї особи
-
пошук з використанням назви організації, щоб знайти
звіти, випущені цією організацією
Знаходити, виявляти чи підтверджувати ступінь охоплення бази
даних
- пошук особи за номеном, відомим користувачеві, для
підтвердження того, що база даних містить запис на особу
Знаходити ресурси, пов’язані з окремим місцем або часовим
діапазоном
- пошук з використанням назви місця, щоб знайти прояви,
опубліковані в цьому місці
- пошук з використанням діапазону дат та місця, щоб знайти
твори, які виникли в цьому місці протягом певного часового
діапазону
Знаходити ресурси, які втілюють твори, та, відповідно, мають
предметний зв'язок з окремим res (або набором res)
- пошук з використанням номена (для конкретного res), який
використовується в Предметних рубриках Бібліотеки Конгресу
США
- пошук з використанням номена (для конкретного res), який
створений згідно до Десяткової класифікації Дьюї (Dewey
Decimal Classification)
- пошук з використанням особистого імені, назви організації,
або назви місця, визначених в авторитетному файлі
Ідентифікувати
Ідентифікувати чи визначати серед результатів пошуку
 
-
-
-
-
-
ресурси, які втілюють прояв шуканого твору, навіть тоді,
коли назва таких проявів відрізняється від назви твору,
за якою шукає користувач
ресурси, які втілюють прояви шуканого твору, навіть,
коли інші твори інших творців мають назву, яка схожа на
назву твору, яку шукає користувач
особисте ім'я, яке відповідає шуканій користувачем особі,
навіть коли інші особи ідентифікується за схожими
іменами
особисте ім'я, яке відповідає шуканій користувачем особі,
навіть коли існують інші імена цієї особи, використані в
такому ж, або інших контекстах
назву місця, яка відповідає шуканому користувачем
місцю, навіть якщо місце відоме за назвами більш ніж
однією мовою
Ідентифікувати серед результатів пошуку ресурси, які
призначені для конкретної аудиторії або цілі
- визначати що ресурс, хоч і стосується області інтересу, але
призначений для молодшого дитячого віку, а не для
студентів університету
- визначати що ресурс, хоч і втілює потрібний музичний твір,
але є нотним вираженням, а не звукозаписом
Ідентифікувати
-
предметний термін, який відповідає шуканому res, навіть
якщо термін, шуканий користувачем, має омоніми в
природній мові
-
класифікаційний номер, який відповідає шуканому res
Відбирати
Відбирати з числа виявлених ресурсів, шукані прояви твору чи
творів які:
-
містять найбільш релевантний додатковий контент (як от
містять оригінальні та перекладені вираження п’єси в
одному прояві)
-
включають додатковий внесок окремого агента (такий як
переклад окремого перекладача, критичні примітки чи
вступ окремого науковця)
-
мають найбільш зручний фізичний формат, відповідний
конкретній меті користувача (наприклад, кишенькова
книга для читання на дозвіллі, яку легко носити,
компактна водостійка карта міста для подорожі)
-
містяться в такому середовищі передачі даних, яке може
використовуватися користувачем (наприклад, аудіокнига,
шрифт Брайля або великий друк, DVD чи Blu-ray)
-
доступні в локаціях, зручних для користувача (копія
присутня в локальній бібліотеці користувача і наразі не
видана нікому)
- доступні
такого типу використання,
який підходить
користувачеві
(наприклад,
є
копія,
яку
можна
використовувати поза межами бібліотеки, є права на
публічний показ для копії відео, яку користувач може
показати в класі)
Відбирати серед виявлених через предметний пошук ті ресурси,
які здаються найбільш релевантними
- через аспекти, особливості або підхід до описаного предмету
- через мову змісту
 
 
-
-
Отримувати
через цільову аудиторію (наприклад, відбирати підручники з
вступними курсами для студентів, або ж відбирати науково-
популярні книги для самостійного читання)
через дату створення змісту (наприклад, відбирати недавно
написані твори для задоволення інформаційної потреби в
сучасній актуальній інформації, або ж відбирати твори,
створені в 1800-х роках (незалежно від дати публікації
прояву), щоб зрозуміти, як предмет сприймався в той час)
Отримувати ресурс через:
-
з’єднання
або
завантаження
онлайн-ресурсу
за
допомогою посилання, знайденого в бібліотечному
каталозі
-
видачу (фізичну) на абонемент примірника, доступного в
локальній бібліотеці
-
доставку примірника через міжбібліотечний абонемент
(МБА) з більш віддаленої бібліотеки або від постачальника
-
придбання примірника в постачальника, з використанням
інформації, вказаної в цитуванні та перевіреної через
бібліотечний каталог або національну бібліографію
Отримувати інформацію про окрему сутність з інформації,
записаної в авторитетних даних
-
дізнаватися про дату і місце народження та смерті особи з
авторитетних даних
-
уточнювати країну, в якій розташоване місто
Досліджувати
Досліджувати зв’язки для розуміння структури предметної області
та її термінології
- переглядати поняття, які представлені як вужчі, ніж
початковий предмет
Досліджувати зв’язки між різними екземплярами сутності:
- слідувати за похідними зв’язками між твором-попередником та
іншими творами, які базуються на цьому творі або є його
адаптаціями
- переглядати твори та вираження, пов’язані з конкретним
агентом, а також з ролями, які виконував цей агент під час
створення та реалізації цих творів та виражень
Розуміти зв’язки між різними номенами для екземпляра сутності:
- досліджувати варіанти імен/назв основного предмету/теми в
межах предметної лексики
- досліджувати варіанти імен, використаних конкретною особою
в різних конктестах використання (як от ім'я, використане в
релігії, офіційне ім'я тощо)
- переглядати назви міжнародної організації різними мовами
- досліджувати взаємозв’язки між номенами одного і того ж
екземпляра сутності в різних контрольованих лексиках (як от
пошук класифікаційного номера, який відповідає предметній
рубриці або терміну)
 
=<span id="7"></span>Глава 7. Словник термінології для моделювання =
=<span id="8"></span>Глава 8. Використані концептуальні моделі =