Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

3567 байтів додано, 09:12, 10 вересня 2019
Глава 7. Словник термінології для моделювання
=<span id="7"></span>Глава 7. Словник термінології для моделювання =
 
Атрибут Тип даних, який характеризує специфічні екземпляри сутності
Багатозначний Атрибути, які можуть мати більше одного значення для
спеціального екземпляра сутності
Властивість Атрибут або зв'язок сутності
Екземпляр Конкретний приклад сутності
Зв’язок Зв'язок, поєднання між екземплярами сутностей
 
Зворотність
(зворотний
зв’язок)
 
Логічне доповнення до зв’язку, яке має напрямок від кінцевої
точки (діапазону) до початкової точки (домену)
 
Кардинальне
число
 
Уточнення кількості екземплярів сутностей – початкової та кінцевої
точок, які можуть бути пов’язані конкретним зв’язком
 
Кінцева точка
(діапазон)
 
Сутність-ціль або «пункт прибуття» для зв’язку
 
Конкретизація
 
Процес, через який зв'язок моделюється як сутність, щоб у такий
спосіб мати свої власні атрибути та зв’язки
 
Короткий
шлях Єдиний зв'язок, призначений для представлення більш складного
шляху, який складається з двох і більше зв’язків
Неперетинні
[сутності] Набори (сутностей), які повністю не перетинаються. Неперетинні
сутності не можуть мати екземпляра, який є екземпляром більш
ніж однієї такої сутності одночасно
 
Область
обговорення
 
Все, що вважається доречним в області, яка моделюється
 
Підклас Сутність, всі екземпляри якої є також екземплярами більшої,
головнішої за значенням сутності
 
Початкова
точка (Домен)
 
Сутність-джерело або вихідна точка для зв’язку
 
Протилежність
 
див. Зворотність (зворотний зв'язок)
 
Рекурсивний
 
Зв'язок, для якого та сама сутність слугує як початковою точкою
(доменом), так і кінцевою точкою (діапазоном)
 
Розширена
модель
сутність-
зв'язок
 
Модель сутність-зв'язок, яка включає ідею успадковування
атрибутів та зв’язків від однієї сутності (вищого рівня) до інших,
включених до неї сутностей
 
Симетричний
 
Зв'язок, ім'я якого відповідає імені зворотного зв’язку
 
Сутність
 
Абстрактний клас концептуальних об’єктів, які представляють
ключові об’єкти інтересу в моделі
 
Шлях Перетин двох або більше зв’язків у певному порядку
 
=<span id="8"></span>Глава 8. Використані концептуальні моделі =