021 Номер державної реєстрації

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

021 Номер державної реєстрації

Тег: 021

Назва поля: Номер державної реєстрації

Інші назви: Legal Deposit Number (англ.), Номер государственной регистрации (рос.), Официальный депозитный номер (рос.), Номер на документа на задължителния екземпляр (болг.), Numéro de dépôt légal ou de copyright (фр.), Številka obveznega izvoda (словен.), Numero di deposito legale (Ripetibile) (італ.), Privalomojo egzemplioriaus numeris (литов.)

Визначення поля

Поле містить номер, присвоєний документу національним бібліографічним агентством, і код країни місцезнаходження агентства. Для обов'язкових примірників документів, виданих в Україні: реєстраційний номер, під яким документ зберігається в Українській книжковій палаті. Поле містить код України (UA) та номер державної реєстрації (він же інвентарний або експедиційний номер) видання, присвоєний УКП.

Наявність

Обов'язкове при наявності номера державної реєстрації.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Код країни

Двосимвольний код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ГОСТ 7.67-2003 та ДСТУ ISO 3166-1:2009.

Обов'язкове, якщо поле 021 присутнє у записі.

Не повторюється.

$b Номер

Містить номер, присвоєний документу національним бібліографічним агентством.

Для документів, виданих в Україні, підполе містить номер державної реєстрації, присвоєний УКП, наведений в повній формі, включаючи дві останні цифри року, сам номер та дефіс між ними.

Якщо поле 021 приводиться у записі, то наведення підполя 021 $b та/або 021 $z — обов'язкове.

Не повторюється.

$z Помилковий номер державної реєстрації

Містить номер державної реєстрації, помилково присвоєний документу.

Якщо поле 021 приводиться в записі, то наведення підполя 021 $b та/або 021 $z — обов'язкове.

Повторюється.

$9 Номер листа державної реєстрації

Містить номер Листа державної реєстрації (без абревіатури ЛДР) й дату, відокремлену від номера двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Джерелом інформації про номер державної реєстрації може бути Книжковий літопис, Лист державної реєстрації (ЛДР) або картка Української книжкової палати.

Якщо відомо лише помилковий номер, поле може містити підполе $z без наведення підполя $b.

Приклади

Приклад 1

1651. Як зробити телескоп: методичні рекомендації юним астрономам / Київ. держ. палац піонерів й школярів; [Упоряд. Шуваєв Г. В.]. – Київ : Палац піонерів, 1979. – 7 с. : іл. ; 20 см. – 1500 екз.
[79-37381] оп. 087.1:520.2
020 ##$aUA$b79-1651$9Книжковий літопис
021 ##$aUA$b79-37381
У прикладі наведено номери документу: в Українській національній бібліографії (поле 020) та державній реєстрації (поле 021).

Див. також