036 Музичний інципіт

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

036 Музичний інципіт

Тег: 036

Назва поля: Музичний інципіт

Інші назви: Music Incipit (англ.), Музыкальный инципит (рос.), Incipit (musique) (фр.), Incipit musicale (італ.), Muzikos incipitas (литов.)

Визначення поля

Поле містить дані, що описують музичний інципіт, частково представлені в кодованому вигляді. Поле використовується для ідентифікації рукописів, що містять нотний текст, але також може застосовуватися для друкованих нотних документів та інших музичних матеріалів (наприклад, звукозаписів і т.д.).

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Номер твору

Код, що складається з двох цифр, визначає твір, до якого належить інципіт, якщо ряд творів (наприклад, шість сонат) описується в одному записі, без створення записів аналітичного рівня. Якщо в запису описується лише один твір, використовується значення «01».

Наприклад: інципіт, що представляє другу сонату в збірнику з шести сонат: 036 $a = 02.

Обов'язкове, якщо поле 036 присутнє у записі.

Не повторюється.

$b Номер частини

Код, що складається з двох цифр, визначає частину твору, до якої відноситься інципіт. Якщо твір складається лише з однієї частини, використовується значення «01».

Наприклад: інципіт, що представляє третю частину симфонії: 036 $b = 03.

Обов'язкове, якщо поле 036 присутнє у записі.

Не повторюється.

$c Номер інципіта

Код, що складається з двох цифр, використовується для розрізнення різних інципітів, що відносяться до однієї частини твору. Якщо до частини твору відноситься лише один інципіт, використовується значення «01».

Наприклад: при описі арії потрібно один інципіт для інструментального вступу і один інципіт для вокальної частини; два інципіта будуть представлені відповідно: 036 $c = 01 та 036 $c = 02.

Обов'язкове, якщо поле 036 присутнє в записі.

Не повторюється.

$d Голос/інструмент

Голос або інструмент, код якого зазначений у 036 $p.

Обов'язкове, якщо у полі присутнє $p.

Не повторюється.

$e Роль

Ім'я персонажа, виконуючого інципіт, зазначене у підполі $p.

Факультативне.

Не повторюється.

$f Назва частини

Назва частини твору у формі, наведеній в джерелі.

Факультативне.

Повторюється.

$g Тональність або лад

Тональність або лад частини твору, якщо це є доцільним. Використовуються такі значення: великі літери A-G - мажорні тональності; малі літери a-g - мінорні тональності; «X» - дієз; «B» - бемоль; цифри 1-12 - григоріанський лади.

Факультативне.

Не повторюється.

$m Ключ

Трьохсимвольний код, який має наступну структуру: великі літери «F», «C» або «G», що позначають вид ключа; знак «-» - роздільник; цифра 1-5, що позначає положення ключа в нотному стані, починаючи з нижньої лінії. При описі мензуральної нотації як роздільник використовується символ «+».

Наприклад: басовий ключ: 036 $m = F-4.

Обов'язкове, якщо присутнє підполе $p; в іншому випадку відсутнє.

Не повторюється.

$n Ключовий знак альтерації

Вказується «x» для позначення дієза і «b» для позначення бемоля, далі вказуються великі літери F, C, G, D, A, E, B або B, E, A, D, G, C, F для позначення нот, до яких відноситься ключовий знак дієз або бемоль відповідно.

Наприклад: інципіт в А-мажорі з трьома дієз: 036 $n = xFCG

Факультативне.

Не повторюється.

$o Музичний розмір

Позначення розміру або мензури, вказане на нотному стані, позначається символом (c, c /, c., O і т.д.), і/або цифрою (3, 2, c3 і т.д.), або у вигляді дробу (4/4, 12/8 і т.д.)

Факультативне.

Не повторюється.

$p Музична нотація

Для запису перших нот обраного фрагмента використовуються знаки нотного письма Plaine & Easie або DARMS.

Факультативне.

Не повторюється.

$q Коментарі (довільний текст)

Примітка в довільній формі.

Факультативне.

Повторюється.

$r Примітка в кодованому вигляді

Односимвольний код, позначає тип коментаря. Символ «?» означає помилку в інципіті, яка не була виправлена; «+» — помилку в інципіті, яка була виправлена; «T» — інципіт наведено в транскрипції (наприклад, з мензуральній нотації).

Факультативне.

Не повторюється.

$t Літературний інципіт

Літературний текст (якщо є) в формі, наведеній в джерелі. Якщо в джерелі наводиться більше одного тексту, кожен з них записується в окреме входження підполя 036 $t.

Факультативне.

Повторюється.

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який забезпечує доступ до інціпіту в електронному вигляді, наприклад, у вигляді аудіо файлу (Midi, MP3 або .wav файли і т.п.), у вигляді графічного файлу (jpeg, gif, tiff т ін.), або файли в форматі enigma, niff і ін. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу, використовуючи один з протоколів Internet. Підполе $u може повторюватися, якщо одне місцезнаходження цифрового об'єкта має кілька URI. У разі, якщо є кілька місць розташування цифрового об'єкта, повторюється поле 036.

Факультативне.

Повторюється.

$z Мова тексту

Позначення мови інципіта в кодованому вигляді. Використовується, якщо мова інципіта відрізняється від мови, зазначеної у полі 101 Мова документа. Якщо підполе повторюється, порядок кодів визначається обсягом тексту на кожній мові, представленого в інципіті, а також значимістю мови. Якщо це не представляється можливим, коди мов вказуються в алфавітному порядку. У разі, якщо необхідно навести велику кількість кодів мов, використовується код mul. Список кодів мов представлений у Додатку A.

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи музичної нотації

Кодоване позначення системи, що використовується для музичної нотації.

Двосимвольний код позначає систему, використану для запису даних у підполі $p.

Використовуються значення кодів:

pe = система plaine & easie code
Доступна на сайті http://www.iaml.info/plaine.php
da = система DARMS
Beyond MIDI: The Handbook of Musical Codes / edited by Eleanor Selfridge-Field. - Cambridge, Mass. [Etc.], MIT Press, 1997. -xviii, 630 p. : Mus. ; 24 cm. ISBN 0262193949.
Також доступна: http://www.ccarh.org/publications/books/beyondmidi/online/darms/

Примітка: графічні зображення не представлені.

Обов'язкове, якщо підполе $p присутнє в полі.

Не повторюється.

Приклади

Приклад 1

036 ## $a01$b01$c01$dS$fAria $ge$mC-1$oc$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B $tRei d'impuniti eccessi$2pe
Запис інципіту:
1.1: Aria,S
Inc1.gif
Rei d’impuniti eccessi

Приклад 2

036 ## $a01$b01$c01$dvl1$fScena. Largo$lG-2$nbBEA$oc
$p8{'C+8(3{CDEFG};5)}8{GC}{,nB'G}4(-)/''2G+6{GnB'''C''E}6{DCAG}$2pe
036 ## $a01$b01$c02$dS$eSara$fScena. Largo$mC-1$nbBEA$oc
$p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$tChi per pieta mi dice il figlio mio che fa $2pe
036 ## $a01$b02$c01$dvl1$fAria. Allegro$mG-2$nbBEA$oc
$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe
036 ## $a01$b02$c02$dS$eSara$fAria. Allegro$mC-1$nbBEA$oc
$p2-/2-''4.F8D/gC'8BB4-2(-)/=2/''2E'G/''4.C'8A4F-/-Fq8B4A8GF/$tDeh parlate che forse tacendo$2pe
Сцена и ария «Deh parlate che forse tacendo» Д.Чимароза

Приклад 3

036 ## $a01$b01$c01$d1st violin$fAndante$mG-2$nxFC$o4/4
$p4-8'A/{6''DA}gG{6F3ED}{6EB}gA{6G3FE}8F4D8C/{6DA}$2pe
036 ## $a01$b02$c01$fAllegro$gD$o4/4
036 ## $a01$b03$c01$fAllegretto$gD$o3/4
Трио К.А. Кампиони для двух скрипок и баса Ре-мажор в трех частях

Приклад 4

036 ## $a01$b01$c01$dOb. 1$mG-2$nbB$oc$p RE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) /
4S(( 3 2 3)) /$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid$2da
Запись в системе обозначений DARMS и URL MIDI-источника Бранденбургского концерта И.С.Баха №.1 BWV 1046, 1-я партия гобоя:
Inc2.gif
K Oboe 1 $ !I1 !G !K1- !MC,12@Ob. 1$ RE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) /

Див. також