110 Поле кодованих даних: серіальні видання

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

110 Поле кодованих даних: серіальні видання

Тег: 110

Назва поля: Поле кодованих даних: серіальні видання

Інші назви: Кодовані дані: серіальні видання (укр.), Coded Data Field: Continuing Resources (англ.), Поле кодированных данных: продолжающиеся ресурсы (рос.), Поле кодированных данных: сериальные и интегрируемые ресурсы (рос.), Поле за кодирани данни: Продължаващи издания (болг.), Zone de données codées : Ressources continues (фр.), Kontinuirani viri (словен.), Campo dati codificati: risorse in continuazione (італ.), Koduotų duomenų laukas: tęsiamieji ištekliai (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, пов’язані з серіальними виданнями, включаючи монографічні серії, які каталогізуються як серіальні видання, а не як індивідуальні монографії.

Наявність

Факультативне. Рекомендується, щоб поле 110 було в наявності у кожному записі на серіальні видання.

Не повторюється

Співвіднесені п/пп

  • Маркер запису, Бібліографічний рівень (символьна позиція 7). Бібліографічний рівень у маркері запису визначає, чи є каталогізований документ серіальним виданням, отже чи очікується наявність цього поля.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Кодовані дані про серіальне видання

Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 10. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Позначення типу серіального видання 1 0
Періодичність виходу друком 1 1
Регулярність виходу друком 1 2
Код типу матеріалу 1 3
Код типу змісту 3 4–6
Індикатор публікації конференції 1 7
Код наявності титульного аркуша 1 8
Код наявності індивідуального покажчика окремого тому 1 9
Код наявності кумулятивного покажчика 1 10

Обов’язкове

Не повторюється

Примітки. Якщо кодування елементів даних не проводилося, то у відповідній позиції 110$a використовується символ заповнення «|».

$a/0 Позначення типу серіального видання

Односимвольний код, який відображає тип серіального видання.

a    Періодичне видання
Тип серіального видання, окремі частини якого (випусками, томи тощо) загалом характеризуються множиною складових частин і авторів як одного випуску, так і декількох. За винятком газет і деяких типів популярних серіальних видань, випуски позначаються та нумеруються як складові частини тому, який завершується протягом певного проміжку часу, зазвичай за рік, за який повинні вийти друком титульний аркуш тому, сторінка змісту та покажчик.
b Монографічні серіальні видання
Тип серіального видання, який характеризується тим, що кожна частина має власний титульний аркуш і, часто, індивідуальне авторство додатково до уніфікованого титулу усієї серії.
c Газета
Різновид періодичного видання, який характеризується тим, що містить актуальну інформацію та зазвичай друкується стовпчиками вздовж кожної сторінки.
z Інші
Приміром, продовжувані видання тощо

$a/1 Періодичність виходу друком

Односимвольний код, який характеризує періодичність виходу друком серіального видання.
a    Щоденно
b Двічі на тиждень
c Щотижня
d Один раз на два тижня
e Двічі на місяць
f Щомісяця
g Один раз на два місяці
h Щоквартально
i Тричі на рік
j Один раз на півріччя (двічі на рік)
k Щорічно
l Один раз на два роки
m Один раз на три роки
n Тричі на тиждень
o Тричі на місяць
u Невідома
y Видання не має періодичності (неперіодичне)
Див. також нижче символьну позицію 2.
z Інша

$a/2 Регулярність виходу друком

Односимвольний код, який характеризує регулярність виходу друком серіального видання.
a     Регулярно
Серіальне видання виходить через регулярні проміжки часу
b Нормовано нерегулярно
Серіальне видання не є цілком регулярним, проте його нерегулярність є заздалегідь встановленою, приміром виходить щомісячно за винятком липня та серпня
u Не відомо
y Нерегулярно

$a/3 Код типу матеріалу

Односимвольний код, який вказує, чи належить серіальне видання в цілому до одного з наступних типів довідкових матеріалів. Оскільки наявна тільки одна символьна позиція, має бути обраною найістотніша для даного документа категорія.
a    Бібліографічний покажчик
Cеріальне видання складається з бібліографії, наприклад, національна бібліографія.
b Каталог
Перелік бібліографічних одиниць з колекції чи виставки або доступних з конкретного агентства як то видавець або книготорговельний заклад, приміром, каталог видавців у вигляді серіального видання.
c Покажчик
Наприклад, покажчик до серіального видання, який сам видається як серіальне видання. Для відображення наявності покажчика у самому серіальному видання див. символьну позицію 9.
d Реферат або резюме
Описові, вказівні та інформативні реферати та резюме.
e Словник
Серіальне видання, яке складається з абеткового переліку слів з коротким тлумаченням їх значень та випадків вживання або їх іншомовних еквівалентів.
f Енциклопедія
Абетковий перелік імен або термінів на дану тему з їх всебічним тлумаченням, який видається як серіальне видання.
g Довідник
Упорядкований перелік осіб, організацій або місць з інформацією про них.
h Щорічник
Серіальне видання, призначене для подання довідкових матеріалів, яке оновлюється раз на рік, або звіту чи огляду робіт, які були зроблені протягом року в певній галузі
i Статистичні дані
Числові дані про предмет, систематично підібрані та, як звичайно, подані в табличній формі, приміром, статистичні звіти.
j Книга програмованих текстів
Серіальне видання, у якому матеріал наводиться таким чином, щоб бути знайденим безпосередньо перед переходом до наступного рівня деталізації.
k Огляди
Наприклад, серіальне видання, яке складається з оглядів книг або кінофільмів тощо.
l Закони та законопроекти
Документи, які містять тексти законів.
m Судові звіти та збірки витягів з судових рішень
Регулярні огляди судочинства.
n Юридичні статті
Статті в журналі, головним чином пов’язані з юридичною тематикою.
o Судова практика та замітки щодо випадків
Звіти та обговорення випадків у судовій практиці.
p Біографія
Застосовується, коли серіальне видання складається з індивідуальної біографії, колективних біографій або містить біографічну інформацію, приміром, збірки „Who’s who“.
r Літературні огляди/ рецензії
Оповідальні огляди, часто критичного характеру, в галузі літератури, часто супроводжувані бібліографією.
t Комікси
серіальні видання, надруковані у вигляді коміксів, для дітей або дорослих.
z Інші види змісту
# Значення позиції не є необхідним

$a/4-6 Код типу змісту

Три символи, які відображають, чи містить серіальне видання один або більше часто застосовуваних типів супровідного довідкового матеріалу, на відміну від коду типу матеріалу, який вказує, чим є серіальне видання усе цілком. Використовується до трьох кодів з вирівнюванням вліво. До незаповнених позицій заносяться пробіли. Якщо вимагається більш як три коди, їх порядок у переліку визначає, які з них будуть записані. Використовуються ті ж самі коди, що й для символьної позиції 3.

$a/7 Індикатор публікації конференції

Односимвольний код, який вказує, чи містить серіальне видання праці, звіти або реферати конференцій, зустрічей або симпозіумів, приміром, праці щорічних конференцій.
0    Не публікація конференції
1 Публікація конференції

$a/8 Код наявності титульного аркуша

Односимвольний код, який вказує про існування титульного аркуша на окремих томах серіального видання та спосіб його придбання.
a    В останньому випуску — окремо
b В останньому випуску — приєднано
c У першому випуску — окремо
d У першому випуску — приєднано
e Друкується окремо — безкоштовно — за замовленням
f Друкується окремо — безкоштовно — надсилається автоматично
g Друкується окремо — купується — за замовленням
u Не відомо на момент створення запису
x Не застосовується
y Титульний аркуш не видається
z Інші

$a/9 Код наявності покажчика

Односимвольний код, який вказує на наявність покажчика чи змісту в окремих томах серіального видання та спосіб його придбання. Серіальне видання яке є покажчиком, має код „c“ у символьній позиції 3.
a     Кожен випуск має власний покажчик до свого змісту — окремо
b В останньому випуску тому — окремо — на окремо пронумерованих сторінках
c В останньому випуску тому — з ненумерованими сторінками
d В останньому випуску тому  — приєднано
e У першому випуску наступного тому — на окремо пронумерованих сторінках
f У першому випуску наступного тому — з ненумерованими сторінками
g У першому випуску наступного тому — приєднано
h Друкується окремо — безкоштовно — надсилається автоматично
i Друкується окремо — безкоштовно — за замовленням
j Друкується окремо — переплетений видавцем — безкоштовно — надсилається автоматично
k Друкується окремо — переплетений видавцем — безкоштовно за замовленням
l Друкується окремо — переплетений видавцем — купується за замовленням
m Каталогізоване серіальне видання є додатком або підсерією і його покажчик знаходиться в основному виданні
u Не відомо на момент створення запису
x Не застосовується
y відсутність покажчика
z Інше

$a/10 Код наявності кумулятивного покажчика

Односимвольний код, який вказує, чи було видано кумулятивний покажчик або зміст.
0     Немає кумулятивного покажчика чи змісту
1 Є кумулятивний покажчик або зміст

Приклади

Приклад 1.

Журнал, який виходить регулярно один раз на два місяці, в останньому номері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів.
110##$aaga#kpz0xa1
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. та практ. жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.).— К., 1993-…

Приклад 2.

Журнал, який виходить регулярно щомісяця, в останньому номері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів.
110##$aafaz###0xa1
Ukrainian Market Review = Обзор украинского рынка: Информационно-аналитический журнал / Министерство внешних экономических связей и торговли Украины, Гос. Информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков; А. Болодурин (ред.).— К: Укрвнешконсалт, 1999 … — Текст парал. англ., рус. языками.

Приклад 3.

Журнал, який виходить щоквартально, нерегулярно, в останньому номері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів..
110##$aahy####0xa1
Politics and the Times / The Foreign Ministry of Ukraine; L. Bajdak (Ed.-in-Chief.).— K, 1996 … — The journal is published in Ukrainian (monthly) and Ukrainian (quarterly). — ISSN 0868 8273

Приклад 4.

Серія «Harvard Library of Early Ukrainian Literature». Має три підсерії «Texts», «English Translations», «Ukrainian Translations». Видавалася у 1989 1995 рр. :Планувалося окреме видання зведеного покажчика окремих томів на мікроносіях.
110##$abyyzaz#0xa1

Див. також