116 Поле кодованих даних: двовимірні зображувальні об’єкти

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

116 Поле кодованих даних: двовимірні зображувальні об’єкти

Тег: 116

Назва поля: Поле кодованих даних: двовимірні зображувальні об’єкти

Інші назви: Coded Data Field: Graphics (англ.), Поле кодированных данных: изобразительные материалы (рос.), Поле за кодирани данни: Графични материали (болг.), Zone de données codées : Ressources graphiques (фр.), Slikovno gradivo (словен.), Campo dati codificati: materiali grafici (італ.), Koduotų duomenų laukas: grafika (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані щодо непроекційних двовимірних зображувальних об’єктів у відповідності до ISBD (NBM), які застосовуються у бібліотечній та музейній каталогізації.

Наявність

Факультативне

Повторюється, якщо об’єкт каталогізації має декілька специфічних ознак

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Кодовані дані для двовимірних зображувальних об’єктів

Дані, що заносяться до підполя $a, визначаються позицією символу в підполі. Підполе має фіксовану довжину 18 символів, які нумеруються від 0 до 17.

Обов'язкове при наявності відомостей.

Не повторюється.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елементу даних Кількість
символів
Позиції символів
Визначник специфіки двовимірного зображувального об’єкту 1 0
Матеріал первинної основи 1 1
Матеріал вторинної основи 1 2
Колір 1 3
Техніка (рисунок, живопис) 6 4–9
Технологія (друк) 6 10–16
Визначник функціонального призначення 2 16–17

$a/0 Визначник специфіки двовимірного зображувального об’єкту

Односимвольний код, що використовується для позначення специфіки класу фізичного об’єкту.
a    Колаж
Оригінальна робота, створена за допомогою прикріплення різноманітних матеріалів (папір, дерево, газета, тканина тощо) до основи.
b Рисунок
Оригінальне зображення (відмінне від друкованої графіки або живопису), створене за допомогою олівця, пера, пензля, тощо на папері та інших основах.
c Живопис
Оригінальне зображення, створене за допомогою нанесення фарби на поверхню.
d Фотомеханічна репродукція
Репродукція, одержана за допомогою фотографічного процесу, для перенесення зображення в друковану форму. Фотокопія картини або її ксерокопія вважаються фотомеханічними репродукціями. Сюди включаються репродукції, поштові картки, постери, афіші тощо.
e Фотонегатив
Плівка, скляна пластина або папір, що містить негативне зображення. :Використовується для позитивного друку. Не включає фотогравюри з негативним зображенням; фотогравюри, що комбінують негативне та позитивне зображення; фотографії або передержані відбитки, які використовуються в техніці створення фотогравюр.
f Фотогравюра
Позитивне зображення, зроблене прямим або непрямим способом на чутливій поверхні за допомогою дії світла або іншого випромінювання. Термін “фотогравюра” є в даному випадку більш точним ніж “фотографія”, тому що технічно включає як фотовідбитки, так і негативи. Сюди ж включені рентгенівські знімки (радіографії) та непрозорі стереограми.
h Зображення
Двовимірне візуальне зображення, яке можна бачити простим оком, зазвичай на непрозорій основі. Цей термін використовується в тому випадку, коли визначення невідоме або небажане.
i Гравюра
Відбиток зображення, з гравірованої пластини, дерев’яної основи, літографічного каменя або з інших носіїв. Код визначає гравюри плоского, високого та глибокого друку.
k Технічне креслення
Поперечні перерізи, деталі, діаграми, профілі, перспективи, плани, робочі плани, створені для інженерного та іншого технічного використання.
z Інші непроекційні види двовимірних зображувальних об’єктів
Інші види, що не включені до вищенаведеного переліку. Включають змішані види, створені за допомогою комбінування ручної та печатної технології, коли жоден з цих способів не є домінуючим.
Ручне розфарбовування вважається технічним елементом процесу друку гравюри, цей аспект визначається позицією символу 3. Сюди ж включаються комп’ютерна графіка та різноманітні дублюючі шаблони.

$a/1 Матеріал первинної основи

Односимвольний код для визначення типу матеріалу, що використовується як первинна основа (тобто основа або база, на яку нанесене зображення).
a     Полотно
b Брістольський картон
c Картон/ ескізний картон
d Скло
e Синтетика (пластик, вініл тощо)
f Шкіряні матеріали (шкіра, пергамент, веленевий папір)
g Текстильні матеріали (включаючи штучні волокна)
h Метал
i Папір
j Гіпс
k Палітурний картон
l Порцеляна
m Камінь
n Дерево
u Невідомий
v Змішаний
z Інший

$a/2 Матеріал вторинної основи

Односимвольний код, що визначає специфіку типу матеріалу (відмінного від звичайного музейного полотна), на який накладається матеріал первинної основи (монтаж). Позиція цього символу кодується тільки в тому випадку, коли монтаж або накладене полотно має історичне, інформаційне, естетичне або архівне значення (в інших випадках використовується код “y”). Для кодування даного елементу використовуються ті ж самі коди, що і для кодування Матеріалу первинної основи (поз. символу 1) з таким додатковим кодом:
y    Вторинна основа відсутня

$a/3 Колір

Односимвольний код, що визначає колір двовимірного непроекційного зображувального об’єкту.
a    Одноколірний, монохромний
Зображення надруковане або виконане в одному кольорі. Код “а” визначає монохромні твори мистецтва, не використовується для фотографічних матеріалів.
b Чорно-білий
Зображення надруковане або виконане в чорно-білому варіанті.
c Багатоколірний
Зображення надруковане або виконане більш ніж в одному кольорі.
d Розфарбовування ручним способом
Зображення одержане за допомогою друку або фотографічного процесу та розфарбоване ручним способом.
u Невідомий
v Змішаний.
x Не використовується
z Інший

$a/4-9 Техніка (рисунок, живопис)

Двосимвольний код, що визначає техніку, в якій виконано рисунок або живопис. Існує три двосимвольні позиції для кодування техніки, які повинні заповнюватись зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо двовимірний зображувальний об’єкт не є рисунком або твором живопису, перша позиція символів містить “хх” (не використовується), решта позицій містить пробіли.
aa    Олівець
ab Графіт
ac Кольоровий олівець
ad Туш
ae Розмивання тушшю
af Вугілля
ag Крейда
ah Чорна крейда
ai Сангіна
aj Акварель
ak Темпера
al Гуаш
am Пастель
an Олія
ba Фломастер
bb Лавіс
bc Кольорова крейда
bd Сепія
be Чорнило
bf Казеїнові фарби
bg Золочення
bh Енкаустика
bi Акрилові фарби
bj Колаж
bk Срібний або свинцевий грифель
bl Аерограф
uu Невідома
vv Змішана
xx Не використовується
zz Інші

$a/10-15 Техніка (гравюри)

Двосимвольний код, що визначає техніку, в якій виконані гравюри. Існує три двосимвольні позиції для кодування техніки, які повинні заповнюватись зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо графічний матеріал не є гравюрою, перша позиція символів містить “хх” (не використовується), решта позицій містить пробіли.
ba    Гравюра на дереві
bb Світлотіньова гравюра (chiaroscuro)
bc Біла гравюра (дереворит)
bd Камея (camaiu)
be Геліогравюра
bf Хромолітографія
bg Ліногравюра
bh Гравірування способом травлення, офорт
bi Літографія
bj Фотолітографія
bk Цинкографія
bl Альграфія
bm Акватинта
bn Резерваж (reservage)
ca М’який грунт (vernis-mou)
cb Гравірування механічним способом
cc Гравюра в олівцевій манері
cd Різцева гравюра
ce Суха голка
cf Меццо-тінто
cg Монотипія
ch Шовкографія
ci Гравюра на сталі
cj Комп’ютерна графіка
ck Фотокопіювання
uu Невідома
vv Змішана
xx Не використовується
zz Інші

$a/16-17 Функціональне визначення

Двосимвольний код для визначення функціональної форми документу. Якщо код не використовується, позиції двох символів містять “xx” (не використовується).
aa    Архітектурне креслення/ рисунок
Архітектурний рисунок (клаузура) або креслення для проектування або конструювання (або для документації проектування чи конструювання) ділянок будівництва, структур, споруд, деталей, арматури, обладнання та декорування, а також інших об’єктів, спроектованих архітектором або архітектурною установою.
ab Обкладинки
ac Афіші, об’яви, екслібриси
Об’яви чи афіші на аркушах паперу, які приклеюються або прикріплюються до поверхні. Також включаються екслібриси, зазвичай призначені для розміщення всередині книги. Екслібриси можуть бути прикріпленими та неприкріпленими.
ad Плакати, постери
Один або багато аркушів, головним чином, зображувальні матеріали, призначені для розклеювання у людних місцях для привертання уваги до події, діяльності тощо. Включають також повністю декоративні постери, які почали виробляти з 1960 року.
ae Поштові картки
Картки з графічним зображенням з одного боку, на яких можна розмістити текст і надіслати поштою без конверту.
af Вітальні картки
Картки, що надсилаються або вручаються з спеціальної нагоди.
ag Діаграми, схеми, таблиці
Непрозорі аркуші, що надають інформацію у графічній або табличній формі
ah Гральні карти
ai Демонстраційні картки
Картки або інший непрозорий матеріал з надрукованими словами, числами або малюнками, що призначені для швидкого демонстрування, показу. Також включають картки – наочні посібники та роздавальний матеріал.
aj Листівки тимчасового призначення
Щоденні публікації, які призначені для тимчасового обмеженого використання.
uu Невідоме
vv Змішане
xx Не використовується
zz Інші також включають

Приклади

Приклад 1

Литография А. Е. Мартынова "Le Gastinnoy Dvvor et la Tour de L'hotel de Ville":
116 ##$aiiydxx####bi####xx
Гравюра (i), на бумаге (i), материал паспарту не представляет значимости (y), раскрашена вручную (d), не рисунок и не картина (xx####), литография (bi####), функциональное назначение не применяется (xx).

Приклад 2

Меню работы И. А. Гальнбека:
116 ##$aiiycxx####bf####aj
Гравюра (i), на бумаге (i), без вторичной основы (y), многоцветная (c), не рисунок и не картина (xx####), хромолитография (bf####), эфемера (aj)

Див. також