121 Поле кодованих даних: картографічні матеріали — фізичні характеристики

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

121 Поле кодованих даних: картографічні матеріали — фізичні характеристики

Тег: 121

Назва поля: Поле кодованих даних: картографічні матеріали — фізичні характеристики

Інші назви: Coded Data Field: Cartographic Materials – Physical Attributes (англ.), Поле кодированных данных: картографические материалы – физические характеристики (рос.), Поле за кодирани данни: Картографски материали: Физически качества (болг.), Zone de données codées : Ressources cartographiques – Caractéristiques matérielles (фр.), Kartografsko gradivo - fizični opis (словен.), Campo dati codificati: materiali cartografici - attributi fisici (італ.), Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – fizinės savybės (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, щодо фізичних характеристик картографічних матеріалів.

Наявність

Факультативне

Не повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Кодовані дані картографічних матеріалів: фізичні характеристики (загальні)

Обов’язкове

Не повторюється

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Фізична розмірність 1    0   
Основи картографічного зображення 2 1–2
Фізичний носій 2 3–4
Технологія створення 1 5
Форма відтворення 1 6
Геодезична прив’язка 1 7
Фізична форма видання 1 8

$a/0 Фізична розмірність

Односимвольний код, що визначає фізичну розмірність картографічного документу.
a    Двовимірна
b Тривимірна

$a/1-2 Основи картографічного зображення

Односимвольні коди, що визна­чають технологію створення основи картографічного зображення. Може бути записано до двох технологій (вирівнювання ліворуч). Не використані позиції містять пробіли.
a    Створення ручним способом і кресленням
Наприклад, карти створені за допомогою креслярських інструментів, таких як стереоплотери, за допомогою комп’ютера або без неї; карти, які накреслені або намальовані ручним способом.
b Фотографування
Наприклад, картографічні документи, одержані звичайною (у видимому діапазоні) технологією аерофотозйомки, такими як аерофотознімки, фотокарти, ортофото.
c Створення за допомогою комп’ютера
Наприклад, карти створені за допомогою комп’ютерних принтерів.
d З використанням активних дистанційних датчиків
Крім технологій, що визначаються кодами a, b або c.
e З використанням пасивних дистанційних датчиків
Крім технологій, що визначаються кодами a, b або c.

Приклади:

Друкована контурна карта визначається кодом: a#
Фотокарта з піднятими горизонталями рельєфом місцевості визначається кодом: ba
Зображення одержане за допомогою MSS супутникового дистанційного датчика визначається кодом: e#
Зображення одержане за допомогою радарного дистанційного датчика визначається кодом: d#

$a/3-4 Фізичний носій

Двосимвольний код, що визначає фізичний носій картографічного документу. Перший символ коду визначає загальний тип фізичного носія. Другий символ уточнює специфіку типу. Цей код використовується для ідентифікації матеріалу, з якого зроблено картографічний документ, наприклад, картографічний документ є металевою пластинкою, літографічним каменем, розміченою пластинкою на пластиковій основі, тощо.
Нефотографічний носій:
aa    Папір
ab Дерево
ac Камінь
ad Метал
ae Синтетичний (наприклад, пластик, вініл)
af Шкіра (наприклад, пергамент, веленевий папір)
ag Текстиль, включаючи штучне волокно (наприклад, шовк, полотно, нейлон)
ah Магнітний накопичувач, сумісний з комп’ютером
ai Магнітний накопичувач, не сумісний з комп’ютером
aj Копіювальний папір
ak Картон
ap Гіпс
au Невідомо
az Інші нефотографічні типи носіїв
Фотографічний носій:
ba    Прозорий або непрозорий гнучкий позитив
bb Прозорий або непрозорий гнучкий негатив
bc Прозорий або непрозорий жорсткий позитив
bd Прозорий або непрозорий жорсткий негатив
bz Інші фотографічні носії

$a/5 Технологія створення

Односимвольний код, що визначає технологію остаточного етапу створення оригінального картографічного документу.
a    Рукописна
Креслення ручним способом, включаючи унікальнівироби, такі як різьблення на камені, створення моделей, тощо.
b Друкована
Офсетний друк, гравіювання, ксилографія, літографія, штампування, друк шрифтом Брайля, високий друк, тощо.
c Фотокопіювання
Усі тверді копії у вигляді макроформ, одержані безпосередньо на непрозорих матеріалах за допомогою джерел випромінювання контактним або проекційним способом.
d Мікрофотографування
Всі копії у вигляді мікроформ на прозорих матеріалах, одержані за допомогою зйомки або комп’ютера.
u Невідома
y Картографічний документ є не кінцевим продуктом, а розташованим на проміжному носії, як визначено в позиціях символів 3-4, Фізичний носій
z Інші

Приклади:

Друкована фотокарта з піднятими горизонталями: b
Фотокарта на фотопапері: c

$a/6 Форма репродукування

Односимвольний код, що визначає форму відтворення документу.
a    Ручним способом
b Друкована
c Фотографування
d Репродукування відрядковим друком (наприклад, ксерокопіювання, світлокопіювання, озалід, тощо)
y Не є відтворенням

$a/7 Геодезична прив’язка

Односимвольний код, що визначає геодезичну прив’язку документу. Подальші пояснення надані у полі 131.
a    Без прив’язки
b Прив’язка без сітки координат
c Прив’язка з сіткою координат
x Не використовується

$a/8 Фізична форма видання

Односимвольний код, що визначає фізичну форму видання.
a    Один аркуш
b В частинах (видається як серіальне видання, серія, в розділах, частинах)
c Атлас, атлас з окремими аркушами включно
d Як окремий додаток до журналу, монографії, тощо
e Переплетений з журналом, монографією, тощо
z Інші

$b Кодовані дані аерофотографічної та космічної зйомки: Фізичні характеристики

Не повторюється

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елемента даних ! Кількість символів ! Позиції символів
Висота датчика 1    0   
Положення датчика 1 1
Спектральний діапазон 2 2–3
Якість зображення 1 4
Хмарність 1 5
Середня величина роздільної здатно­сті при зйомці наземних об’єктів 2 6–8

$b/0 Висота датчика

Односимвольний код, що визначає висоту платформи датчика для картографічних документів.
a    Наземна
b Повітряна
c Космічна

$b/1 Положення датчика

Односимвольний код, що визначає кутове положення дистанційного датчика при одержанні зображення для картографічних документів.
a    Вузькокутове
b Ширококутове
c Вертикальне

$b/2-3 Спектральний діапазон

Два цифрових символи, що визначають кількість використаних спектральних діапазонів. Кількість вирівнюється праворуч, невикористані позиції містять нулі. Застосовується тільки для дистанційних датчиків.
01–99    Кількість діапазонів
xx Не використовується

$b/4 Якість зображення

Односимвольний код, що визначає якість зображення.
a    Погана
b Задовільна
c Добра
d Дуже добра

$b/5 Хмарність

Цифровий символ, що визначає рівень хмарності за восьмибальною шкалою.
1    1/8 закриття
2 2/8 закриття
3 3/8 закриття
4 4/8 закриття
5 5/8 закриття
6 6/8 закриття
7 7/8 закриття
8 суцільна хмарність

$b/6-7 Середня величина роздільної здатності при зйомці наземних об’єктів

Двосимвольний код, що визначає середнє значення наземної роздільної здатності.
Позиція символу 6 містить як числове значення роздільної здатності, так і вказує, що воно менше за 1 сантиметр або більше ніж 9 кілометрів.
Позиція символу 7 містить код для використаної метричної системи вимірів. Застосовується тільки для дистанційних датчиків.
$b/6 Середнє значення наземної роздільної здатності
-    Менше за 1 сантиметр
19 Числове значення
+ Більше ніж 9 кілометрів
x Не використовується
$b/7 Коди метричної системи
c    Сантиметри
i Дециметри
m Метри
d Декаметри
h Гектометри
k Кілометри
x Не використовується

Приклади:

Середнє значення наземної роздільної здатності 5 см: 5с
Середнє значення наземної роздільної здатності 80 м: 8d
Середнє значення наземної роздільної здатності 10 км: +k
Не дистанційна (космічна) зйомка): xx .

Співвіднесені п/пп

Ці поля використовуються для кодування інших характеристик картографічних матеріалів

Приклади

Приклад 1

Печатная контурная карта:
121 ##$aaa#...

Приклад 2

Фотокарта с некоторыми свойствами контурной карты:
121 ##$aaba...

Приклад 3

Космофотоснимок, полученный датчиками спутника MSS:
121 ##$aae#...

Приклад 4

Космофотоснимок, полученный с помощью радара:
121 ##$aad#...

Приклад 5

Печатная фотокарта с элементами контурной карты:
121 ##$a######b

Приклад 6

Фотокарта на фотобумаге:
121 ##$a######c

Приклад 7

Среднее значение разрешения 5 сантиметров:
121 ##$a########5с

Приклад 8

Среднее значение разрешения 80 метров:
121 ##$a########8d

Приклад 9

Среднее значение разрешения 10 километров:
121 ##$a########+k

Приклад 10

Не космический снимок:
121 ##$a########xx

Див. також