135 Поле кодованих даних: електронні ресурси

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

135 Поле кодованих даних: електронні ресурси

Тег: 135

Назва поля: Поле кодованих даних: електронні ресурси

Інші назви: Coded Data Field: Electronic Resources (англ.), Поле кодированных данных: электронные ресурсы (рос.), Поле за кодирани данни: Електронни ресурси (болг.), Zone de données codées : Ressources électroniques (фр.), Elektronski viri (словен.), Campo dati codificati: risorse elettroniche (італ.), Koduotų duomenų laukas: elektroniniai ištekliai (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, пов'язані з електронними ресурсами.

Наявність

Факультативне

Повторюється для кожного типу файлу/ програмного засобу, описаного в одному каталогізаційному запису

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Кодовані дані для електронних ресурсів

Усі дані в підполі $а ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 12.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Тип електронного ресурсу 1    0   
Визначник специфіки матеріалу 1 1
Колір 1 2
Геометричні розміри 1 3
Звук 1 4
Глибина зображення (у бітах) 3 5–7
Кількість форматів файлів у електронному ресурсі 1 8
Покажчики гарантії якості 1 9
Антецедент/ джерело 1 10
Рівень стиснення 1 11
Якість та призначення електронного ресурсу 1 12

Обов’язкове

Не повторюється

$a/0 Тип електронного ресурсу

Односимвольний код, який вказує основний тип вмісту електронного ресурсу.
a    Числовий
Вміст файлів електронного ресурсу головним чином поданий числами, над якими можна здійснювати математичні операції, наприклад, статистичні дані, електронні таблиці тощо.
b Комп'ютерна програма (програми)
Файл або комплекс файлів, що містить систему команд та інструкцій, які задають комп'ютеру послідовність виконання основних операції. Ця категорія включає програмне забезпечення мікрокомп'ютерів, комп’ютерні ігри тощо.
c Зображення
Файли електронного ресурсу містить зображувальну інформацію, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо.
d Текст
Файли електронного ресурсу містять, головним чином, текстову інформацію.
u Невідомий
v Комбінований
Файли електронного ресурсу з різними типами вмісту.
z Інше
Тип електронного ресурсу не визначений.

$a/1 Визначник специфіки матеріалу

Односимвольний код, який вказує тип носія інформації.
a    Магнітна стрічка
b Комп'ютерний чіп у касеті (картриджі)
c Комп'ютерний оптичний диск у касеті
d computer disc, type unspecified
e computer disc cartridge, type unspecified
f Комп'ютерна магнітна стрічка у касеті
h Магнітна стрічка для великих ЕОМ (main-frame computers) (застаріле)
j Комп'ютерний гнучкий диск
k computer card
m Комп'ютерний магнітооптичний диск
o Комп'ютерний оптичний диск
r Online: A special material designation for digital resources

that are accessed, processed, executed, etc. remotely.

s standalone device
u Невідомий
z Інші

$a/2 Колір

Односимвольний код, який вказує кольорові характеристики електронного ресурсу.
a    Однокольоровий
b Чорно-білий
c Багатокольоровий
g Шкала відтінків сірого (Grey scale)
m Змішаний
n Не застосовується
u Невідомий
z Інші

$a/3 Геометричні розміри

Односимвольний код, який використовується при кодуванні геометричних розмірів носія електронного ресурсу. Інформація про геометричні розміри береться з контейнера, в який вправлено магнітний або оптичний носій.
a    3,5 дюйма
e 12 дюймів
g 4,7 дюймів або 12 см.
i 1 1/8 x 2 3/8 дюймів
j 3 7/8 x 2 1/2 дюймів
n Не застосовується
o 5,25 дюймів
u Невідомо
v 8 дюймів
z Інші

$a/4 Звук

Односимвольний код, який вказує на наявність звуку в електронному ресурсі.
#    Без звуку
a Зі звуком
u Невідомо

$a/5-7 Глибина зображення (у бітах)

Трисимвольний числовий код, який вказує точну бітову глибину сканованого зображення, що містить електронний ресурс, або трисимвольний буквений код, який вказує, що точна глибина зображення не відома або електронний ресурс містить численні зображення різної глибини.
001-999    Точна глибина зображення у бітах
mmm Більш ніж один тип зображення
nnn Не застосовується
--- Невідомо

$a/8 Кількість форматів файлів у електронному ресурсі

Односимвольний код, який вказує чи є файли, що включено до електронного ресурсу, одного формату.
a    Один формат файлів
m Багато форматів файлів
u Невідомо

$a/9 Покажчики гарантії якості

Односимвольний код, який вказує, чи має електронний ресурс покажчики гарантії якості.
a    Відсутнє
n Не застосовано
p Наявне
u Невідоме

$a/10 Антецедент/ Джерело

Односимвольний код, який вказує джерело, з якого відтворено електронний ресурс.
a    Файл відтворено з оригіналу
b Файл відтворено з мікроформи
c Файл відтворено з електронного ресурсу
d Файл відтворено з проміжного джерела, крім мікроформи
m Змішане
n Не застосовано
u Невідомо

$a/11 Рівень стиснення

Односимвольний код, який вказує рівень стиснення електронного ресурсу.
a    Не стиснутий
b Стиснений без втрат
d Стиснений з втратами
m Змішаний
u Невідомий

$a/12 Якість та призначення електронного ресурсу

Односимвольний код, який вказує загальні фізичні особливості й призначення електронного ресурсу. Розрізняються файли, які призначені для використання, від тих, що призначені для збереження (та, можливо, заміни оригіналу).
a    Доступ
Вказує, що електронний ресурс має якість, достатню для доступу до даних, але не достатню для використання в якості страхової копії.
n Не застосовано
p Збереження
Вказує, що електронний ресурс створювався шляхом перефор­матування для збереження даних.
r Заміна
Вказує, що електронний ресурс є дуже високої якості й може використовуватися як страхова копія.
u Невідомо

Приклади

Приклад 1.

135 ##$adrcg#nnnmacua
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд.— К., 2001.— 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM).— (Словники України)

ПР 1

135 ##$adrbn#---aaaan
#
#
$a
d текст
r система оперативного доступу
b чорно-білий
n нема фізичних розмірів
# без звуку
--- глибина зображення невідом
аa в одному файловому форматі
a покажчики гарантії якості відсутні
a файл відтворений з першоджерела
a не стиснутий
n переформатування не застосовано

ПР 2

135 ##$acrmn#mmmmucda
#
#
$a
c зображення
r система оперативного доступу
m змішана кольоровість
n розміри не застосовані
# без звуку
mmm більш ніж один тип зображення
m багато форматів файлів
u невідомо
c відтворений з електронного ресурсу
d стиск з втратами
a ресурс для доступу

Див. також