Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

215 Область кількісної характеристки (фізична характеристика)

215 Область кількісної характеристки (фізична характеристика)

Тег: 215

Назва поля: Область кількісної характеристки (фізична характеристика)

Інші назви: Physical Description (англ.), Физическая характеристика (рос.), Физическа характеристика (болг.), Description matérielle (фр.), Fizični opis (словен.), Descrizione fisica (італ.), Fiziniai duomenys (литов.)

Визначення поля

Поле містить позначення фізичної форми, в якій представлений об'єкт опису, відомості про обсяг, розмір, ілюстративні та супроводжуючі матеріали.

У записах, створених відповідно до ISBD або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, поле відповідає Області фізичного опису ISBD та Області фізичної характеристики ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 5.6.

Наявність

Книги

Обов'язкове для:

· запису на одночастинний документ (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#4.2.1);
· однорівневого запису на багаточастинний документ (багатотомний документ, серіальний та інший продовжуючий ресурс в цілому).

Не повторюється.

Електронні ресурси

Обов'язкове для електронних ресурсів локального доступу.

Не застосовується для електронних ресурсів віддаленого доступу.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Специфічне визначення матеріалу та обсяг

Найменування специфічного типу матеріалу, до якого належить документ (EX 3, 6, 7-14) та/або позначення кількості сторінок або складових частин (EX 1, 2, 5).

Містить відомості про кількість фізичних одиниць і специфічне позначення матеріалу; відомості про пагінацію; в записі вищого рівня, складеного для багатотомного документа в цілому, — відомості про кількість томів.

Обов'язкове для однотомних монографічних видань.

Повторюється (EX 8).

$b Матеріали і техніка

Містить відомості про речовини і матеріали, використані при створенні предмета, а також опис техніки, технологічних процесів або методів виробництва.

Факультативне.

Не повторюється.

$c Інші уточнення фізичних характеристик

Фізичні дані про документ, що відрізняються від інших поданих в цьому полі або в полях приміток, наприклад, елементи, які стосуються ілюстративного матеріалу, кольору або звуку, тощо (EX 9-10).

Не повторюється.

$d Розміри

Лінійний вимір документа та/або (у випадку, коли документ вимагає спеціального обладнання для використання) розміри необхідні для використання документа (EX 9), та/або бібліографічний формат для стародруків (EX 16). Це поле містить також елементи стосовно будь-якого контейнера (EX 15).

Повторюється після повторюваного $a (EX 8).

$e Супроводжувальний матеріал

Короткий опис будь-якого матеріалу, що супроводжує документ і має бути використаним разом з ним (EX 4, 8).

Відомості про обсяг, розміри і т. п. супровідного матеріалу також вводяться в підполі $e.

Повторюється.

Співвіднесені поля

Ці позиції символів містять коди ілюстрацій, які відносяться до даних про ілюстрації в 215 $c.
Поле містить кодовані дані про матеріали і техніку, які стосуються візуально-проекційним матеріалами, відеозаписів і кінофільмів.
Поле містить кодовані дані про матеріали і техніку, які стосуються непроекційних образотворчих матеріалів.
Поле містить кодовані дані про матеріали, що відносяться до тривимірних штучних і природних об'єктів.
Поле містить кодовані дані про матеріали і техніку, які стосуються фізичної форми стародруків
Будь-які примітки, що відносяться до галузі фізичної характеристики, можуть вводитися в поле 300.
Будь-які деталі щодо фізичної характеристики, які не можуть бути записані у поле 215 мають бути занесені в поле 307.

Примітки до змісту поля

Обробка супровідного матеріалу буде залежати від погляду каталогізатора на його важливість. Порівняйте EX 4, 8, 15.

До поля не вноситься пунктуація у межах підполів; однак всередині підполя заноситься будь-яка відокремлююча пунктуація (дивіться особливо EX 4). Для подальшої інформації по даним змісту поля зверніться до відповідного ISBD. Співвіднесеність поміж цим полем та специфікаціями ISBD проілюстрована нижче.

Примітки про зміст поля

Підполе UKRMARC Найменування елемента Номер розділу ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Номер розділу ISBD Попередня пунктуація
$a специфічне позначення матеріалу і об'єм 5.6.4 5.1 Нова область
$c інші відомості про фізичну характеристику 5.6.4 5.2 :
$d розмір 5.6.4 5.3 ;
$e супровідний матеріал 5.6.5 5.4 +

Приклади

EX 1

215 ##$a264 p., 24 leaves of plates$cill., 17 facs.$d21 cm$el map

EX 2

215 ##$ax, 32, 73 p., [1] leaf of plates$cmaps$d21 cm

EX 3

215 ##$al folder (6 p.)$cmaps, plans, charts, portraits$d21 x 30 cm

EX 4

215 ##$a3 vol. (49, 37, 18 p.)$cill., col.maps$d22 cm$esound disk (16 min): 33 1/3 rpm., mono., 17.5 cm

EX 5

215 ##$a35 S.$c16 graph. Darst.$d24 cm

EX 6

215 ##$al map$cboth sides, col.$d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm

EX 7

215 ##$al globe$ccol., mounted on metal stand$d31 cm in diam.

EX 8

215 ##$al score(vi, 63p.)$d20cm.$al6 parts$d32 cm.$el booklet
The main components are a score and 16 parts. The heights of these items differ. There is an accompanying booklet.

EX 9

215 ##$al film reel (20 min., 570 m)$cnitrate, b&w, si.$dl6 mm
The item is a silent black and white 16mm. 20 minute film reel on a nitrate base. It is 570 metres long. The catalogue entry would appear as follows:
1 film reel (20 min., 570 m) : nitrate, b&w, si. ; 16 mm

EX 10

215 ##$al videocassette (Umatic) (30 min.)$ccol., sd.
The item is a colour videocassette in U-matic format, with sound, lasting 30 minutes.

EX 11

215 ##$al sound reel (100 min.)$c19 cm/s., 4 track, adjacent
The item is a fourtrack sound reel with a playing time of 100 minutes at a speed of 19 cm./second. The track configuration is given.

EX 12

215 ##$al sound reel (50 min.)$c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed
The item is a two-track stereo sound reel with a playing time of 50 minutes at a speed of 38 cm./second. A Dolby noise reduction system has been used.

EX 13

215 ##$al sound disc$c33 1/3 rpm, coarse
The item is a sound disc with a playing speed of 33 1/3 rpm. The groove width is coarse.

EX 14

215 ##$al sound disc$c78 rpm, vertical
The item is a sound disc with a playing speed of 78 rpm. The groove direction is vertical.

EX 15

215 ##$a3 filmstrips (96 fr.)$ccol.$d35 mm
215 ##$a1 map$ccol.$d25x25 cm folding to 10x18 cm
215 ##$a13 rocks and minerals$din container$d14x9x2 cm
215 ##$a1 wallchart$ccol.$d48x90 folding to 24x15 cm

EX 16

215 ##$a340 p., 4 leaves of plates$cill.$d4to (19 cm.)
The item is a book from the hand-press era.

Приклад 1

215 ##$a76, [303]с.$cил., цв. ил., портр$d20см.

Приклад 2

215 ##$a13 бр.$cил. в обертке$d21 см.

Приклад 3

215 ##$a71с.$d20см.$eприл. (1л. схем.)

Приклад 4

215 ## $a1 drawing$bWatercolor and graphite, with gouache on cream wove paper; verso: graphite$dWings open: height: 19 in. (484 mm.), width: 26 in. (660 mm.), Left wing: height: 19 in. (484 mm.), width: 6 3/8 in. (161 mm.), depth: 1 1/8 in. (28 mm.), Center: height: 18 7/8 in. (480 mm.), width: 12 1/2 in. (318 mm.), depth: 1 3/4 in. (45 mm.), Right wing: height: 19 in. (484 mm.), width: 6 1/4 in. (158 mm.), depth: 1 1/8 in. (28 mm.), Medallions: diameter: 4 1/4 in. (108 mm.), with beading
Описание рисунка, выполненного акварелью, с элементами гуаши. Рисунок выполнен на веленевой бумаге кремового цвета. На обратной стороне имеется рисунков и надпись, выполненные простым карандашом. Размеры указаны в дюймах и миллиметрах. В соответствии с практикой каталогизирующего учреждения обозначение типа произведения (рисунок) рассматривается как специфическое обозначение материала используется, количество физических единиц и специфическое обозначение материала введено в подполе $a (ср. Пример 5). В остальном сведения в поле приведены в соответствии с правилами описания культурных объектов.

Приклад 5

215 ##$bEtching on paper$d194 x 128 mm
Гравюра на бумаге. Размеры указаны в подполе $d. Тип произведения указан в поле 608, а не в подполе 215$a (ср. Пример 4). Сведения в поле приведены в соответствии с правилами описания культурных объектов.

Приклад 6

215 ## $a2 salt cellars$bLead-glazed white clay decorated with colors and inlaid dark clay$dAZ037.1: height: 5 3/4 inches (145 mm.), width: 3 3/8 inches (85 mm.); AZ037.2: height: 5 1/2 inches (140 mm.), width: 3 3/4 inches (95 mm.) "Salamander": height: 5 1/2 inches (140 mm.); "Three Crescents": height: 5 inches (127 mm.)
Комплект из 2 солонок, выполненных из белой глины; одна из солонок украшена саламандрами, другая – тремя переплетенными полукругами. Указаны размеры (высота и ширина) каждого предмета из комплекта, а также размеры декоративных элементов. Тип произведения, а также количество физических единиц в комплекте указано в подполе $a. Сведения в поле приведены в соответствии с правилами описания культурных объектов.

Приклад 7

215 ##$bДСП, левкас, темпера$d118 х 121 см

Приклад 8

215 ##$bСеребро, эмаль; чеканка$dВыс. – 4,8 см (расст. между противолежащими вершинами звезд); 33,250±1,620 г (общ.) 27,162±1,389 г (серебро)
Описание ордена. Материалы, использованные при изготовлении ордена, и техника его изготовления указаны в подполе $b. Размеры ордена приводятся в подполе $d, включая собственно размеры (расстояние между противолежащими вершинами звезд), общий вес предмета и вес драгоценного металла (серебро). Сведения в поле приведены в соответствии с правилами описания культурных объектов.

Приклад 9

215 ##$bдерево, левкас, темпера, паволока, золочение$d28,7х23,2х2,1
Описание иконы.

Приклад 10

215 ##$bхолст, масло$d70,5x90,3 см

Див. також