Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 146 Поле кодованих даних: Засіб виконання музичного твору

(Перенаправлено з Auth/146)

146 Поле кодованих даних: Засіб виконання музичного твору

Тег: 146

Назва поля: Поле кодованих даних: Засіб виконання музичного твору

Інші назви: Поле кодированных данных: Cредство исполнения музыкального произведения (рос.)

Визначення поля

Поле містить інформацію про інструменти та/або голоси, пристрої та інші засоби виконання музичного твору.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор аранжування

    Визначає, чи стосується інформація в полі до оригінальному варіанту виконання твору або до аранжування.
    0 - Оригінальна композиція
    1 - Аранжування

Індикатор 1: Індикатор альтернативний засіб виконання

    Визначає, чи стосується інформація в полі до засобу виконання, яке може використовуватися замість іншого засобу, описаного в іншому входженні поля 146.
    # - Не застосовується
    1 - Альтернативний засіб виконання

Підполя

$a Тип засобу виконання

Односимвольний код визначає тип засобу виконання.

Факультативне.

Не повторюється.

Використовуються наступні коди:

a = вокальний твір без інструментального супроводу (а капела) (приклад 14)
b = інструментальна музика (приклади 1-2, 9-11, 15-20, 22)
c = вокально-інструментальна музика (приклади 3, 5-8, 13, 21)
d = електроакустична музика
e = поєднання засобів виконання (електроакустична музика в поєднанні з іншими засобами) (приклади 4, 12)
u = не визначене, варіюється (наприклад, вокальна або інструментальна музика епохи Відродження)
z = інше (наприклад, використання звичайних предметів і природні звуки)

$b Інструмент/голос — соло

Кожне входження підполя містить дев’ятисимвольний код, що позначає тип голосу або інструменту, кількість голосів або інструментів зазначеного типу, а також іншу релевантну інформацію (приклади 2-3, 5-7, 18-20).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість солістів для кожного типу голосів або інструментів, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо кількість солістів не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу засобу виконання (голосу або інструменту). Використовуються коди, наведені в списку кодів A/1-9, A/13. Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію (теситура і т.д.). Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $b:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$c Інструмент/голос (не соло), диригент, інший засіб виконання, що не входять в ансамбль, записаний в підполі $d

Кожне входження підполя містить девятисимвольний код, що позначає тип голосу або інструменту, загальна кількість голосів або інструментів зазначеного типу, і іншу релевантну інформацію (приклади 1-4, 10-13, 15-17, 19-20, 22).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість голосів, інструментів і т.п. кожного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо ця кількість не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу засобу виконання (голосу, інструменту тощо). Використовуються коди, наведені в списку кодів A/1-9), A/2-13.

Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію (теситура і т.д.). Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Якщо підполе $c містить інформацію про інструменти (наприклад, контінуо) або родини інструментів (наприклад, ударні), записану в узагальненому вигляді, ця інформація може бути більш детально відображена в одному або декількох входженнях підполя $f, безпосередньо слудуючих за даними входженням підполя $c.

Обов'язкове, якщо відсутнє підполе $d.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $c:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$d Вокальний або інструментальний ансамбль

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає тип вокального/інструментального ансамблю, загальна кількість ансамблів зазначеного типу, кількість партій цього ансамблю і іншу релевантну інформацію (приклади 2-9, 14, 18).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість ансамблів зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо кількість ансамблів не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу ансамблю. Використовуються коди, наведені в списку кодів A/10-11).

Позиції 5-6 містять двозначне число, що позначає кількість партій (наприклад, кількість голосів хору), з додаванням нуля в разі потреби. Якщо кількість партій не визначено, вказуються два пробіли («##»).

Позиції 7-8 містять іншу необхідну інформацію. Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Якщо підполе $d містить інформацію про інструменти або голоси, що входять до складу ансамблів, ця інформація може бути детально відображена в одному або декількох входженнях підполя $e, безпосередньо слідуючих за даними входженням підполя $d.

Обов'язкове, якщо відсутнє підполе $c.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $d:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість ансамблів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип ансамблю 3 (див. список кодів A) 2-4
Кількість партій в ансамблі 2 (з початковим нулем) 5-6
Інша інформація ​​ 2 (див. списки кодів B-C) 7-8

$e Інструмент/голос (не соло), диригент, інший засіб виконання, що входять в ансамбль, записаний в попередньому входженні підполя $d

Кожне входження підполя містить девя'тисимвольний код, що позначає тип голосу або інструменту, що входять до складу ансамблю, зазначеного в попередньому входженні підполя $d; загальна кількість голосів або інструментів зазначеного типу, і іншу релевантну інформацію (приклади 4-9, 14, 21).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість партій зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо ця кількість не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу голосу, інструменту та т.п. Використовуються коди, наведені в списку кодів A/1-9, A/12-13.

Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію (теситура і т.д.). Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Якщо підполе $e містить інформацію про інструменти (наприклад, контінуо) або родини інструментів (наприклад, ударні), записану в узагальненому вигляді, ця інформація може бути більш детально відображена в одному або декількох входженнях підполя $f, безпосередньо слідуючих за даними входженням підполя $e.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $e:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$f Інструмент, тип якого вказаний в попередньому входженні підполя $c або $e

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає інструмент, інформація про який записана в попередньому входженні підполя $c або $e в узагальненому вигляді (наприклад, електронні клавішні інструменти або ударні інструменти); кількість інструментів зазначеного типу, і іншу релевантну інформацію (приклади 13, 21-23).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість партій (інструментів) зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо ця кількість не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу інструменту. Використовуються коди, наведені в списку кодів A/2-9.

Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію. Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $f:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$h Кількість партій

Кожне входження підполя містить чотирьохсимвольний код, що визначає загальну кількість партій, тип яких вказано в позиції 3 (приклади 2, 5-9, 14, 20).

Позиції символів 0-2 містять тризначне число, що позначає кількість партій зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Підполе $h використовується тільки в тому випадку, якщо це число визначено.

Позиція 3 містить код типу партії. Використовуються коди, наведені в списку кодів D.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $h:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість партій 3 (з початковим нулем) 0-2
Тип партії 1 (див. список кодів D) 3

$i Число інструментів, голосів і т.д.

Кожне входження підполя містить чотирьохсимвольний код, який визначає кількість інструментів, голосів і т.д. для партії, зазначеної в позиції 3 (приклади 1-4, 9-13, 15-17, 19).

Позиції символів 0-2 містять тризначне число, що позначає кількість виконавців, з додаванням нуля в разі потреби. Підполе $i використовується тільки в тому випадку, якщо це число визначено.

Позиція 3 містить код типу партії. Використовуються коди, наведені в списку кодів D.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $i:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиція символу
Кількість інструментів, голосів і т.д. 3 (з початковим нулем) 0-2
Тип партії 1 (див. список кодів D) 3

Примітки про зміст поля

Використання підполів і порядок їх приведення у поле визначається наступними правилами:

  •     якщо поле присутнє в записі, в ньому має бути присутнім хоча б одне входження підполя $c або $d;
  •     підполе $b може бути присутнім в полі тільки в тому випадку, якщо є хоча б одне входження підполя $c або $d;
  •     підполе $e може бути присутнім в полі тільки в тому випадку, якщо є хоча б одне входження підполя $d;
  •     підполе $e повинно випливати безпосередньо за підполем $d, $e або $f;
  •     підполе $f може бути присутнім в полі тільки в тому випадку, якщо є хоча б одне входження підполя $c або $e;
  •     підполе $f має слідувати безпосередньо за підполем $c, $e або $f.

Інформація в поле може представлятися з різним ступенем деталізації в залежності від практики бібліографуючої установи. Наприклад, можуть зазначатися усі інструменти в складі оркестру, або тільки деякі з інструментів (приклади 1-2, 9, 13). Найбільш поширений приклад недеталізованого подання інформації - ударні інструменти в ансамблі: іноді виявити всі інструменти дозволяє тільки ретельний аналіз партитури; в таких випадках в полі, найімовірніше, буде вказано тільки загальна кількість ударних інструментів (приклад 13).

Підполе $b використовується для визначення солістів, якщо необхідно визначити їх окремо від супроводжуючих інструментів/голосів (записаних в підполі $c), або окремо від ансамблів (записаних в підполі $d) (приклади 2-3, 5-7, 18-20).

Якщо окреме визначення солістів не потрібне, вся інформація записується в підполі $c.

В підполі $d позиції символів 5-6 можуть використовуватися для вказівки кількості партій в ансамблі. Якщо в одному підполі $d визначаються кілька ансамблів, позиції символів 5-6 можуть використовуватися тільки в тому випадку, якщо кількість партій для всіх ансамблів однаково (наприклад, два хори для 4 різних голосів кодуються 02cmi04##); якщо кількість партій в ансамблях різна, в позиціях 5-6 вказується два пробілу (##) (приклад 6).

Або, підполе $d може повторюватися для кожного ансамблю (приклад 14). У разі повторення підполів $d підполя $e повинні записуватися безпосередньо після того входження підполя $d, якому вони відповідають (приклади 4-9, 14, 21).

Підполе $f може використовуватися, якщо необхідно включити більш повну інформацію про окремі інструменти, тип яких (або група інструментів) вказана в підполях $c або $e - наприклад, якщо в підполі $c інструменти визначені як «ударні», в підполі $f можуть визначатися конкретні інструменти. Кожна група входжень підполя $f повинна слідувати безпосередньо після входження підполя $c або $e, якому вони відповідають (приклади 13, 21-22).

Підполе $h рекомендується використовувати для вказівки кількості партій тільки в тому випадку, якщо ця кількість відрізняється від кількості інструментів, голосів і т.д., зазначених в підполі $i, або в тому випадку, якщо кількість виконавців не визначена (приклади 2, 5 -9, 14, 20).

У підполях $h та $i код «a» в позиції символу 3 повинен використовуватися за замовчуванням для вказівки загальної кількості партій, інструментів, голосів і т.д., якщо музичний твір є вокальним або інструментальним (приклади 1-2, 9-12 , 14-17, 19-20).

Списки кодів

Списки кодів див. в описі поля 146 в Керівництві по формату УКРМАРК для бібліографічних даних.

Ведення і оновлення списків кодів здійснюється Міжнародною асоціацією музичних бібліотек, архівів і центрів документації по музиці (IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Music Documentation Centers).

У списку для кожного значення коду наводиться основний термін, а також інші терміни, для яких використовується це ж значення коду:

  •     близькі інструменти, голоси або пристрої, що позначаються одним і тим же кодом;
  •     варіанти назви різними мовами;
  •     варіанти написання одного і того ж терміну однією і тією ж мовою.

Хронологічні, інструментовідні або мовні пояснення наводяться в дужках тільки в разі потреби.

Висота інструменту вказується також в разі необхідності (наприклад: A, Bb, F).

Взаємопов'язані поля

Приклади

Приклад 1.

146 0# $ab$c01svl####$c01kpf####$i002a
231 ## $aSonatas$rviolin, piano$uD
Более подробное представление информации:
146 0#$ab$c01svl####$c01kpf####$i001s$i001k$i002a

Приклад 2.

146 0# $ab$b01wfl####$d01ost####$e02svl####$e01sva####$e01svc####$i001j$h004s$h005a
146 1# $ab$b01wfl####$c01kpf####$i001j$i001k$i002a
232 ## $a$aConcertos$rflute, strings$wArr.
Концерт для флейты, аранжированный для флейты и фортепиано. Библиографирующее учреждение описывает как оригинальную версию, так и аранжированную. В поле, определяющем аранжированную версию (второе вхождение поля 146), флейта кодируется как соло, в отличие от фортепиано, которое является инструментом сопровождения.
Возможно менее подробное представление информации:
146 0#$b01wfl####$d01ost####
146 1#$b01wfl####$c01kpf####$i002a

Приклад 3.

146 0# $ac$b02vte####$c02wob####$c02wcl####$c01wba####$c02bho####$c02svl####$c01sva####
$c01mbs####$c01pti####$d01oun####$i002l$i001o
146 1# $ac$b02vso####$c01kpf####$i002l$i001k$i003a
242 ## $1200#1$aPaër$bFerdinando$4230$1232##$aDidone$cDuetto$iSei vinto, e pur non sai$wArr.
Вокальный дуэт, аранжированный для голосов и фортепиано.

Приклад 4.

146 0# $ae$c01eta####$d03oie####$e02wfl####$e02wob####$e02wcl####$e04wba####$e06bho####
$e04btr####$e04btb####$e24svl####$e08sva#### $e08svc####$e08sdb####$i072a
241 ## $1200#1$aNono$bLuigi$4230$1231##$aPer Bastiana tai-yang cheng, l'Oriente è rosso
Per Bastiana Tai-Yang Cheng, L'Oriente è rosso, pour bande magnétique et trois groupes instrumentaux Луиджи Ноно (3 группы инструментов, 72 исполнителя). У каждого из струнных инструментов – своя партия. Принадлежность отдельного инструмента к инструментальной группе не определена.

Приклад 5.

146 0# $ac$b01vso####$b01val####$b01vte####$b01vbs####$d01cmi04##$e01vso####
$e01val####$e01vte####$e01vbs####$d01och####$e02woa####$e02svl#### $e01sva####
$e01mco####$h004l$h004x$h002w$h003s$h001m$h006y$h014a
241 ## $1200#1$aBach$bJohann Sebastiani$4230$1231##$aWohl dem, der sich auf seinen Gott$ccantata$sBWV 139
$r4 solo voices, 4- voice choir, 2 oboe d'amore, 2 violins, viola and continuo
Кантата Иоганна Себастьяна Баха Wohl dem, der sich BWV 139 для 4 голосов соло, 4-голосного хора, двух гобоев д’амор, 2 скрипок, альта и континуо. Количество инструментов каждого вида, общее количество инструментов кодируется только с целью продемонстрировать максимальную детальность представления информации.

Приклад 6.

146 0# $ac$b02vso####$b02val####$b02vte####$b02vbs####$b01vcs####$d02cmi04##$e02vso####
$e02val####$e02vte####$e02vbs#### $d02och####$e02wrec###$e04wfl####$e04wob####
$e04woa###d$e02woh###d$e04svl####$e02sva####$e02svg####$e02svc#### $e02sve####
$e02mco####$h009l$h008x$h016w$h012s$h002m$h030y
241 ## $1200#1$aBach$bJohann Sebastian$4230$1231##$aMatthäuspassion$r9 soli, choir, children’s choir, 2 orchestras$sBWV 244$d1729
Страсти по Матфею (Matthäuspassion) BWV 244 Иоганна Себастьяна Баха в соответствии с партитурой Bärenreiter BA5038.
Возможно менее подробное представление информации:
146 0#$ac$b02vso####$b02val####$b02vte####$b02vbs####$b01vcs####$d02cmi04##$d02och####

Приклад 7.

146 0# $ac$b02vso####$b01val####$b01vct####$b02vte####$b02vbr####$b01vcs####$d01cmi04##
$e01vso####$e01val####$e01vte#### $e01vbs####$d01cch01##$e01vcv####$d01och####
$e04wfl####$e02wre####$e04wob####$e04woa###d$e02woh###d$e02wba####
$e04svl####$e02sva####$e02svg####$e02svc####$e02sdb####$e02kor####$h009l$h005x
$h012w$h012s$h002k$h002q$h026y$h042a
241 ## $1200#1$aBach$bJohann Sebastian$4230$1231##$aMatthäuspassion$sBWV 244
502 #1 $aGardiner$bJohn Eliot$4250
512 02 $aEnglish baroque soloists$4590$4och
512 02 $aThe Monteverdi Choir$4590$4cmi
512 02 $aThe London Oratory Junior Choir$4590$4cch
Страсти по Матфею (Matthäuspassion) BWV 244 Иоганна Себастьяна Баха в соответствии с записью Archiv Produktion 427648-2 CD (запис ансамблю «Англійські барокові солісти»). У виконанні камерного оркестру. Вказані деякі засоби виконання. Кількість духових інструментів не збігається з кількістю виконавців (4 виконавця можуть грати на гобої, гобої д'амор і гобої та Каччіа), тому загальне число дерев'яних духових інструментів в підполі $h – 10, а не 16.
Возможно менее подробное представление информации:
146 ##$ac$b02vso####$b01val####$b01vct####$b02vte####$b02vbr####$b01vcs####$d01cmi04##$d01cch01##$d01och####

Приклад 8.

146 1# $ac$d01cun####$e01vun####$d01obi####$e02wsac###$e02wsad###$e03btr####$e03btb####
$e01kun#s##$e01kpf#s## $e01tgu#r##$e01tgufr##$e01pds####$e01ptb####$e01pag####
$e01pcg####$h004w$h006b$h002k$h002t$h004p$h001x$h018y$h019a
242 ## $1200#1$aArbore$bRenzo$1232##$aCacao meravigliao$csong$u1987$wArr.
Популярная песня Cacao meravigliao в аранжировке для большого оркестра Демо Морселли. В соответствии с партитурой, электронные клавишные инструменты рассматриваются как клавишные. Число партий хора не определено.

Приклад 9.

146 0# $ab$d01ofu####$e02wfl####$e02wob####$e02wcl####$e02wba####$e02bho####$e02btr####
$e01bop####$e01pti#### $e02svl####$e01sva####$e01svc####$e01sdb####$h008w
$h005b$h001p$h005s$h019a
146 1# $ab$c01kpf#4##$i002k$i002a
242 ## $1200#1$aMendelssohn-Bartholdy$bFelix$1232##$aOuverture zu Shakespeare’s Sommernachtstraum$couverture$rorchestra$warranged for piano four hands
Увертюра Феликса Мендельсона-Бартольди Сон в летнюю ночь (Sommernacрtstraum, Oр. 21), аранжированная для исполнения на фортепиано в 4 руки.
Возможно менее подробное представление информации:
146 0#$d01ofu####
146 1#$c01kpf#4##

Приклад 10.

146 0# $ab$c01wob####$c01svl####$c01sva####$c01svc####$i001w$i003s$i004a
231 ## $aQuartetti$roboe, archi

Приклад 11.

146 0# $ab$c01wflfcv#$i001w$i001a
241 ## $aLevinas, Michael$tArsis et Thesis, ou La chanson du souffle$rpour flûte basse en Ut sonorisée

Приклад 12.

146 0# $ab$c02wfl####$i002w$i002a
146 01 $ae$c01wfl####$c01eta####$i001w$i001a
241 ## $aSary, Laszlo$tVoices$rdeux flûtes (ou flûte et bande magnétique)

Приклад 13.

146 0# $ac$c01vwol###$c01wpi####$c01wflf##d$c01wsab###$c01wsaf##d$c01kpfm###
$c01pun####$f01pttl###$f01pmd#### $f01ptil###$f01pbd####$f01ptel###$f03pcr####
$f01pcy####$f01pvi####$c01sdb####$i001v$i002w$i001k$i001p$i001s$i005i$i006a
241 ## $aRossé, François$tCris de cerise
Cris de cerise композитора François Rossé; исполнители: женский голос, флейта (пикколо и басовая), саксофон (сопрано и басовый), фортепиано (подготовленное), ударные (1 том-баритон, 1 военный барабан, 1 низкие литавры, 1 большой барабан, 1 низкий темплеблок, 3 крэш-цимбал, 1 цимбалы, 1 вибрафон, 1 смычок для контрабаса), контрабас. Представлен пример наиболее подробного кодирования информации. Смычок для контрабаса не кодируется, так как он используется вместо палочек ударных инструментов. Описаны инструменты и исполнители.
В случае менее подробного представления информации поле 146 может быть записано следующим образом (отдельные ударные инструменты не описаны):
146 0#$ac$c01vwol###$c01wpi####$c01wflf##d$c01wsab###$c01wsaf##d$c01kpfm###
$c01pun####$c01sdb####$i001v$i002w$i001k$i001p$i001s$i005i$i006a

Приклад 14.

146 0# $aa$d01cmi04##$e01vso####$e01val####$e01vte####$e01vbs####$d01cme03##$e02vte####
$e01vbs####$d01cch03##$e03vcv####$h010a$h003c
Пьеса для трех хоров: хор 1 для четырех голосов (сопрано, альт, тенор, бас); хор 2 для трех мужских голосов (два тенора и бас), хор 3 для трех мальчиков. Описаны все голоса и хоры, чтобы вывести партии каждого хора.

Приклад 15.

146 0# $ab$c01wfl####$c01mco####$i002a
146 01 $ab$c01svl####$c01mco####$i002a
146 01 $ab$c01wob####$c01mco####$i002a
Пьеса для флейты, или скрипки, или гобоя и континуо. В этом случае поле 146 повторяется, значение индикатора 2 указывает на альтернативное средство исполнения.
Цей же приклад може бути записаний в іншому вигляді, із зазначенням можливого використання альтернативних інструментів (підполе $c, поз.8 містить код «c»):
146 0#$ab$c01wfl####$c01svl###c$c01wob###c$c01mco####$i002a

Приклад 16. (конвертирован из бывшего примера 1 к полю 128 формата RUSMARC для библиографических данных)

146 0# $ab$c03tgu####$i003a
231 ## $aFugues$rguitar trio

Приклад 17. (конвертирован из бывшего примера 2 к полю 128 формата RUSMARC для библиографических данных)

146 0# $ab$c01kpf####$i001a
146 0# $ab$c01kpf####$c01svl####$c01svc####$i003a
146 0# $ab$c01kpf####$c01svl####$c01sva####$c01svc####$i004a
231 ## $aVariations$rsolo piano, piano trio and piano quartet

Приклад 18. (конвертирован из бывшего примера 3 к полю 128 формата RUSMARC для библиографических данных)

146 0# $ab$b02wfl####$d01ost####
231 ## $aConcertos$rtwo flutes, string orchestra$uD minor

Приклад 19.

146 0# $ab$c02wfl####$c01mco####
146 01 $ab$c02wrec###$c01mco####
146 01 $ab$c02svl####$c01mco####
146 01 $ab$c02wmu####$c01mco####
241 ## $1200#1$aHotteterre$bJacques$1231##$aSuites$csuite$rflutes (2) or recorders (2), or oboes (2), or musettes (2), continuo$sOp. 8$d1722
або:
146 0#$ab$c02wfl####$c02wfl###d$c02svl###d$c02wmu###d$c01mco####
Во втором варианте в одном вхождении поля указаны альтернативные инструменты.

Приклад 20.

146 0# $ab$b01kpf####$c02svl####$c01sva####$c01svc####$c01mbs####$c02wfl###b
$c02bho###b$h006a$h010a
241 ## $1200#1$aHummel$bJohann Nepomuk$1231##$aVariations$cvariation$rsolo piano, violins (2), alto, cello, bass, flutes ad libitum (2), horns ad libitum (2)$sOp. 97
Підполе $h повторюється з урахуванням можливого використання інших інструментів (імпровізації). Фортепіано кодується як соло ($b), інші інструменти виконують роль акомпанементу.

Приклад 21.

146 0# $ac$b01vso####$b01vms####$b01vte####$b01vbr####$d01cve06##$e01vso####
$e01vso####$e01vms###c$e01vct#### $e01vte###c$e01vte####$e01vbr###c$e01vbr####
$e01vbs####$d01cmi05##$e01vso####$e01vms###c$e01val####$e01vte####$e01vbr####
$e01vbs####$b01tgu####$b01svc####$d01owi####$e03wfl####$e02wob####$e02wcl####
$e01wclb###b$e02wba####$e01wdb####$e04bho####$e03btr####$e03btb####$e01btu####
$c01kpf####$c01tha####$c01pun####$f01pti####$f01pbd####$f01pmd####$f01ptr####
$f01pboh### $f01ptt####$c01pun####$f01pbl####$f01pcw####$f01pab####$f01ptl####
$f01pcth###$f01pji####$f01mwh####$f01pbpp###$f01pbpg###$f01phh####$f01pcrl###
$f02pgol###$c01pun####$f01pgl####$f01pxy####$f01pvi####$f01pwh####$f01pgu####
$f01pwo####$f01pcv####$f01pmcl###$h004l$h011x$h015v$h029i$h044a$i004l$i054x
$i058v$i002j$i011w$i011b$i001k$i001t$i003p$i027y$i029i$i087a
The Rara requiem Сильвано Буссотти для четырех голосов, ансамбля из шести солистов, 5-голосного хора (48 певцов), соло на гитаре и виолончели, оркестра духовых инструментов, фортепиано, арфы и ударных инструментов (3 или 5 исполнителей). После определения партитуры определяются все группы в ансамбле; три исполнителя на ударных инструментах определены как три отдельные группы; указано общее количество участников хора и альтернативных голосов соло. Количество исполнителей на ударных инструментах может быть 3 или 5, но в примере указаны три группы ударных инструментов, в соответствии с партитурой (определены три отдельные группы).

Приклад 22.

146 0# $ab$c02kpf####$c01pun####$f01pvi####$f01pxy####$c01pun####$f01ptr####$f01pmb####
$i002p$i002k$i004a
241 ## $1200#1$aBartók Béla$1231##$aSonatas$csonata$rpianos (2), percussions (2)
Соната для двух фортепиано и двух ударных композитора Bartók Bóla. После общего кода ударных инструментов следует более подробное определение ударных инструментов.

Приклад 23.

146 0# $ac$b01vso####$b01vte####$d01cmi03##$e01vso####$e01vte####$e01vbs####$d01och####
$e01wob#### $e02svl####$e01mco####$f01svc####$f01sve####$f01wba####$f01kor####
$h002l$h001c$h003x$h001o$h001d$h002s$h001m$h009a
241 ## $1200#1$aHändel$bGeorg Friedrich$1231##$aI will magnify thee$canthem$rsoprano, tenor, 3-voice choir, chamber orchestra$sHWV 250a
Гимн I will magnify thee HWV 250a композитора Georg Philipp Händel для сопрано, тенора, хора из трех голосов (сопрано, тенор, бас) и камерного оркестра (гобой, скрипки и континуо).

Приклад 24.

146 0# $ab$b02kpf####$d01ofu####$e28svl####$e12sva####$e02sva##v#$e12svc####
$e02svc##v#$e08sdb####$e02sdb##v#$e01kor##s#$e01pci####$e02tha####$e01tgu##r#
$e01khp####$e01kce###d$e02pti####$e06pun####$e05qco####$i087a
241 ## $1200#1$aFerneyhough$bBrian$1231##$aFirecycle beta$rpianos (2), orchestra$kwith five conductors$u1969-1971
Огненный цикл бета (Firecycle beta) композитора Брайана Фернихоу, для двух фортепиано и оркестра с пятью дирижерами (1969-1971). В оркестр входят усиленные инструменты, клавесин и челеста (на которых играет один исполнитель), и шесть групп ударных. Каждый струнный инструмент играет отдельную партию, поэтому указано количество исполнителей. Информация о дирижерах также включена в поле; общее количество исполнителей включает и дирижеров.

Приклад 25.

146 0# $ab$d03ofu####$e04wfl####$e03wpi###d$e01wflc###$e03wob####$e02weh####$e01wclh###
$e02wcl####$e01wclb###$e01wsac###$e01wcl###d$e01wsae###$e03wba####$e08bho####$e06btr####
$e05btb####$e01btbb###$e01btbc###$e01btub###$e12pun####$e01kgl####$e01kce####$e01kpf####
$e01tgue###$e02tha####$e26svl####$e10sva####$e08svc####$e06sdb####$e03qco####$i019w$i022b
$i012p$i003k$i003t$i050s$i112a
241 ## $1200#1$aStockhausen$bKarlheinz$1231##$aGruppen$rorchestras (3)$k with three conductors
Gruppen композитора Karlheinz Stockhausen для трех оркестров и трех дирижеров. Информация о дирижерах включена в поле и учтена при определении общего количества исполнителей.
Возможна детализация информации о каждом оркестре и группе ударных инструментов:
146 0# $ab$d01ofu####$e01wfl####$e01wpi###d$e01wflc###$e01wob####$e01weh####$e01wcl####
$e01wba####$e02bho####$e02btr####$e02btb####$e01btub###$e04pun####$f01pmb####$f01pgl####
$f05pcw####$f01pgo####$f03pcy####$f02psl####$f04pdr####$f01pmd####$f01ptr####$e01kgl####
$e01tha####$e10svl####$e02sva####$e04svc####$e02sdb####$e01qco####$d01ofu####$e02wfl####
$e01wpi###d$e01wob####$e01wclh###$e01wsaa###$e01wcl###d$e01wsae###$e01wba####$e03bho####
$e02btr####$e01btb####$e01btbf###$e04pun####$f01pvi####$f04pbl####$f04pcw####$f01pgo####
$f03pcy####$f02psl####$f04pdr####$f01pmd####$f01ptr####$f01pra####$f02ptl####$e01kpf####
$e01tgue###$e08svl####$e04sva####$e02svc####$e02sdb####$e01qco####$d01ofu####$e01wfl####
$e01wpi###d$e01wob####$e01weh####$e01wcl####$e01wclf###$e01wba####$e03bho####$e02btr####
$e02btb####$e01btbg###$e04pun####$f01pxr####$f04pcw####$f01pgo####$f03pcy####$f02psl####
$f04pdr####$f01pmd####$f01ptr####$e01kce####$e01tha####$e08svl####$e04sva####$e02svc####
$e02sdb####$e01qco####$i012p$i112a
Более простой вариант:
146 0#$ab$d03ofu####$e03qco$i112a

Приклад 26. (див. приклад 1.2 для поля 523)

146 0# $ac$b05vso####$b01vte#####$d01oun####$e02wfl####$e02wob####$e02wba####
$e02bho####$e02btr####$e02svl#### $e01sva####$e01mbs####$h006l$h006w
$h004b$h003s$h001m
146 ## $6z01523$b01vso####
146 ## $6z02523$b01vso####
146 ## $6z03523$b01vte####
231 ## $aVologeso$cdramma per musica$c1785
500 #1 $aSacchini$bAntonio Maria$4230
501 #1 $aZeno$bApostolo$4480
523 ## $6z01146$aVologeso
523 ## $6z02146$aBerenice
523 ## $6z03146$aLucio Vero
Назва, засіб виконання і частина списку персонажів твору Il Vologeso, в перекладенні на музику Antonio Maria Sacchini, лібрето Apostolo Zeno. Діапазони голосів персонажів вказані у відповідних полях 146. Для зв'язку полів 523 з відповідними полями 146 використовується підполе $6.

Див. також