Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 617 Ієрархічне географічне найменування, що використовується як предмет

(Перенаправлено з Auth/617)

617 Ієрархічне географічне найменування, що використовується як предмет

Тег: 617

Назва поля: Ієрархічне географічне найменування, що використовується як предмет

Інші назви: Subject Access Point – Hierarchical Geographical Name (англ.), Иерархическое географическое наименование, используемое как предмет (рос.), Dalyko kreipties elementas – hierarchinis vietovardis (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву географічного об'єкта, що є одним з предметів розгляду в творі, представленого у формі структурованої точки доступу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Країна

Факультативне.

Повторюється.

$b Республіка/штат/провінція і т.п.

Перший рівень адміністративно-територіального поділу всередині країни.

Факультативне.

Не повторюється.

$c Край/область/округ/графство/департамент і т.п.

Другий і наступні рівні адміністративно-територіального поділу, не включаючи міста і т.п.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць адміністративно-територіального поділу різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$d Місто

Назва міста, селища, села чи іншого населеного пункту, який не є частиною більш великого населеного пункту (див. підполе $k).

Факультативне.

Не повторюється.

$e Місце дії

Будинки, міські об'єкти, транспортні засоби, що мають власні назви.

Факультативне.

Повторюється.

$f Дата

Факультативне.

Повторюється для запису кількох дат. Рекомендується наводити дату відповідно до стандарту ISO 8601 (в короткій або в розширеній формі).

$g Сезон

Пора року або інший природний сезон (весна, літо, сезон дощів і т. д.), а також сезони в широкому значенні (жнива і т. п.). Сезони, що асоціюються з релігійними святами і обрядами (Різдво і т. д.), розглядаються як події і повинні записуватися в підполі $h.

Факультативне.

Не повторюється.

$h Подія

Факультативне.

Не повторюється.

$i Дата закінчення/фіналу

Факультативне.

Не повторюється.

$k Район міста і т.п.

Район, квартал, вулиця населеного пункту.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$m Інші географічні об'єкти

Назви географічних об'єктів, що не пов'язані з адміністративно-територіальним поділом, наприклад, океани, моря, острови, гори і т.д.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$n Позаземні географічні об'єкти

Будь-який позаземний географічний об'єкт.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

$o Географічна область

Географічна область будь-якого рівня більше країни — світ, півкуля, континент і т. д.

Факультативне.

Повторюється з можливістю вибору декількох одиниць різного рівня, в порядку від вищого до нижчого.

Якщо підполе $o використовується, воно повинно передувати усім іншим підполям в полі.

$2 Код системи

Код джерела, з якого взяті терміни в підполях $a-$d і $k-$o, якщо використовуються терміни опублікованого довідника, тезаурусу і т. д. Якщо необхідний код відсутній, може бути використана повна назва джерела або абревіатура назви.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Контрольний номер авторитетного/нормативного запису предметної рубрики/дескриптора, для якого створюється точка доступу в записі на твір.

Обов'язкове, якщо існує авторитетний/нормативний запис.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле може мати ієрархічну форму запису (наприклад, Країна — Область — Місто) або не мати її (наприклад, Місто або Будівля), в залежності від практики бібліографуючої установи і необхідного ступеня повноти інформації.

Підполя $a, $c, $k, $m, $n і $o повторюються, якщо терміни взяті з довідника або тезауруса, в якому використовується ієрархічна структура запису географічних назв, наприклад, $oAmericas $oNorth America $aCanada. Якщо використовується підполе $e, воно, як правило, розташовується після усіх не-цифрових підполів.

В підполі $2 Код системи, якщо код необхідного тезауруса (довідника і т. п.) відсутній, назва джерела може бути скорочена відповідно до ISO 4: 1997 - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (Правила скорочення слів у заголовках публікацій).

Усі підполя мають статус «факультативні» або «обов'язкові за умови».

Взаємопов'язані поля

    Поле містить дані, сформульовані відповідно до правил використовуваної системи індексування; може включати тематичні, географічні, хронологічні підзаголовки.

Приклади

Приклад 1.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\7794142$1200#1$aПирютко$bЮ. М.$f1946-$gЮрий Минаевич$4070
$1231##$aПо Малой Садовой: путь через три столетия
617 ## $dСанкт-Петербург, город$kМалая Садовая улица

Приклад 2.

241 ## $1200#1$aКоротков$bЮ. Т.$gЮрий Терентьевич
$1231##$aВарманкасси - Атыково - Большое Маклашкино при корабельной роще
617 ## $aРоссия$bЧувашская Республика$cМариинско-Посадский район$dБольшое Маклашкино, деревня
617 ## $aРоссия$bЧувашская Республика$cМариинско-Посадский район$dМалое Маклашкино, деревня

Див. також