Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 100 Дані загальної обробки

100 Дані загальної обробки

Тег: 100

Назва поля: Дані загальної обробки

Інші назви: General Processing Data (англ.), Данные общей обработки (рос.), Données générales de traitement (франц.), Splošni podatki o obdelavi (словен.), Bendrai tvarkomi duomenys (литов.)

Визначення поля

Поле містить основні кодовані дані, що визначають запис в цілому, а також окремі характеристики точки доступу в полі блоку 2-- в усіх авторитетних/нормативних, довідкових, посилальних записах.

Дані визначаються відповідно до позиції символу в підполі. Якщо дані, які не є обов'язковими, не використовуються, їх позиції в полі містять символи-заповнювачі „|“.

Наявність

Обов'язкове.

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Дані загальної обробки

Не повторюється.

Елементи даних

Найменування елементів даних Кількість
символів
Позиції
символів
Обов'язковість
елементів даних
Дата введення записи в файл 8 0-7 *
Код статусу точки доступу для Інтернету 1 8
Мова каталогізації 3 9-11 *
Код транслітерації 1 12
Набір символів 4 13-16 *
Додатковий набір символів 4 17-20
Графіка мови каталогізації 2 21-22
Направлення письма мови каталогізації 1 23 *

$a/0-7 Дата введення в файл

Заповнення обов'язкове.

Вісім цифрових символів в стандартній формі за ISO 8601:2004 для дати: РРРРMMДД, де РРРР відповідає року, ММ — місяцю, ДД — дню місяця, з додаванням передуючих нулів, якщо необхідно.

Дана позиція символів містить дату введення запису у файл. При коректурі помилок введення і редагуванні дата не підлягає зміні. При обміні інформацією зберігається первісна дата складання запису. (Дата останньої редакції міститься в полі 005 Ідентифікатор версії).

$a/8 Код статусу точки доступу

Обов'язкове.

Односимвольний літерний код, який визначає статус точки доступу в полі 2-- авторитетного/нормативного запису.

 • a = встановлена ​​(точка доступу прийнята як авторитетна/нормативна)
 • c = попередня (точка доступу не є остаточно прийнятою в зв'язку з відсутністю необхідної інформації. Надалі при наявності додаткової інформації форма точки доступу може бути переглянута).
 • x = не застосовується (запис є посилальним або довідковим і, отже, поле точки доступу блоку 2-- містить варіантну точку доступу).

Примітка: цей кодований елемент даних слід відрізняти від позиції 17 маркера запису (рівень кодування), який відноситься до повноти запису в цілому.

$a/9-11 Мова каталогізації

Обов'язкове.

Трьохсимвольний код визначає мову, яка використовується при каталогізації. Цей код визначає мову, на якому наводяться ідентифікуючі ознаки, примітки, пояснювальна і довідкова інформація в записі.

Мова точки доступу в записі може відрізнятися від мови каталогізації. При цьому обов'язковим являється вказівка ​​в полі блоку 2-- (підполі $8) мови точки доступу, якщо вона відрізняється від мови, зазначеної в позиціях 9-11 поля 100.

Для бібліотек України, ведучих систему довідок, приміток, посилань українською мовою, в позиціях 9-11 завжди вказується мова каталогізації українська (ukr). Для бібліотек України, ведучих системи довідок, приміток, посилань іншими мовами, в позиціях 9-11 можуть використовуватися коди інших (відповідних) мов.

Коди мов див. у Додатку A до комунікативного формату для бібліографічних даних.

$a/12 Код транслітерації

Односимвольний код визначає систему транслітерації, яка використовується в записі для точки доступу в першому входженні поля блоку 2--. Якщо точка доступу в полі блоку 2-- не є транслітерованою формою, використовується код "y".

Використовуються наступні коди:

 • a = система транслітерації ISO
 • b = інша система (система, відмінна від ISO)
 • c = кілька систем транслітерації — система ISO або інші. Код "c" зазвичай використовується, коли в $7 в полях точки доступу наводиться кілька різних графік
 • d = таблиці транслітерації, прийняті національним бібліографуючим агентством
 • e = транслітерація використовується, але без вказівки таблиць транслітерації
 • f = інші встановлені схеми транслітерації
 • y = система транслітерації не використовується

$a/13-16 Набір символів

Обов'язкове.

В українській національній БД авторитетних/нормативних записів використовується лише UNICODE.

Для позначення кодування UNICODE в форматі УКРМАРК/Authorities в позиціях 13-14 використовується код «50» (16-бітна кодова таблиця по ISO 10646, рівень 3), в позиціях 15-16 проставляються пробіли. Якщо використовується кодова таблиця Win 1251 або інша, що не зазначена в описі даних позицій поля 100 у форматі UNIMARC, ці позиції заповнюються пробілами.

У чотирьох позиціях символів визначаються основні набори графічних символів, що використовуються в записі. Позиції 13-14 призначені для набору G0, позиції 15-16 для G1. Якщо набір G1 не використовується, позиції 15-16 містять пропуски.

 • 01 = ISO 646, версія IRV (основний набір символів латинської абетки)
 • 02 = ISO реєстраційний #37 (основний набір символів алфавіту кирилиці) (застаріле)
 • 03 = ISO 5426 (розширений набір символів латинської абетки)
 • 04 = ISO 5427 (розширений набір символів алфавіту кирилиці)
 • 05 = ISO 5428 (набір символів грецького алфавіту)
 • 06 = ISO 6438 (набір кодованих символів для африканських мов)
 • 07 = ISO 10586 (набір символів грузинського алфавіту)
 • 08 = ISO 8957 (набір символів івриту) таблиця 1
 • 09 = ISO 8957 (набір символів івриту) таблиця 2
 • 10 = [Зарезервовано]
 • 11 = ISO 5426-2 (латинські символи, використовувані в рідкісних європейських мовах і застарілих друкарнях)
 • 50 = ISO 10646 рівень 3 (Unicode, UTF-8)
 • 79 = Code Page 866
 • 89 = WIN тисячі двісті п'ятьдесят одна (CP 1251)
 • 99 = KOI-8

Слід зауважити, що ISO 10646, будучи 16-бітовим набором символів, містить усі необхідні символи. Якщо позиції 13-14 містять код „50“, то він використовується для наборів C0, C1 і G0-G3. Позиції 15-20 містять символи пробілів.

$a/17-20 Додатковий набір символів

У форматі УКРМАРК/Authorities ці позиції заповнюються пробілами.

Два двохсимвольних коди визначають не більше двох додаткових наборів графічних символів. Використовуються ті ж коди, що і в позиціях 13-16. Позиції 17-18 призначені для набору G2, позиції 19-20 - для набору G3. Якщо додаткові набори символів не потрібні, ці чотири позиції містять пробіли. Коди наборів символів див. вище.

$a/21-22 Графіка каталогізації

Обов’язкове.

Двосимвольний код визначає графіку, використовувану для запису ідентифікуючих ознак, приміток, посилань і т.д. Для заповнення цих позицій використовується код кирилиці (са) (можливо автоматичне заповнення). Точка доступу в полі блоку 2-- може приводитися в графіці, відмінній від графіки каталогізації. В цьому випадку графіка точки доступу повинна бути вказана в контрольному підполі $7 Графіка. Але графіка підполів, що ідентифікують об'єкт ($c) в полях блоку 2ХХ, графіка пояснювального тексту ($0), приміток (блок 3хх) повинна збігатися з графікою, зазначеної в позиціях 21-22 поля 100.

Використовуються коди:

 • ba = латинська
 • ca = кирилична
 • da = японська - невизначена графіка
 • db = японська - канджі
 • dc = японська - кана
 • ea = китайська
 • fa = арабська
 • ga = грецька
 • ha = іврит
 • ia = тайська
 • ja = деванаґарі
 • ka = корейська
 • la = тамільська
 • ma = грузинська
 • mb = вірменська
 • zz = інша

Для бібліотек України, ведучих систему довідок, приміток, посилань українською мовою, в позиціях 21-22 буде завжди проставлятися код кирилиці (ca - латинські букви c і a). При веденні бібліотекою системи довідок, приміток, посилань мовою, що використовує інший алфавіт, в позиціях 21-22, відповідно, вказується інший код.

$a/23 Надсилання листа мови каталогізації

Односимвольний код, що позначає напрямок письма мови каталогізації, графіка якого визначена в позиціях 21-22:

0 = зліва направо
1 = справа наліво

Оскільки у всіх записах, підготовлених в Україні, мовами каталогізації можуть бути лише українська чи російська, в позиції «23» може бути тільки значення «0».

Взаємопов'язані поля і підполя

Приклади

Приклад 1.

5 жовтня 1996 р.:
100 ##$a19961005.....

Приклад 2.

Передача здійснюється в 8-бітному коді з використанням набору символів латинського алфавіту ISO 646 в якості GO і розширеного набору символів латинського алфавіту ISO 5426 в якості G1.
100 ##$a************0103

Приклад 3.

Передача даних здійснюється в 7-бітному коді з використанням тільки ISO 646.
100 ##$a************01##

Приклад 4.

100 ##$aYYYYMMDDafrey0103####ba
Мова каталогізації - французька. Транслітерація не використовується. Передача даних здійснюється з використанням ISO 5426 (розширений латинський набір). Графіка - латинська.

Приклад 5.

100 ##$aYYYYMMDDapery50######fa
Мова каталогізації - перська (фарсі). Транслітерація не використовується. Передача даних здійснюється в 16-бітовим коді з використанням ISO 10646. Графіка каталогізації - арабська.

Приклад 6.

100 ##$aYYYYMMDDarusy0189####ca
Мова каталогізації - російська. Транслітерація не використовується. Передача даних здійснюється з використанням набору символів WIN 1251. Графіка каталогізації - кирилиця.

Приклад 1:

100 ## $a20001007abely50######ca0
200 #1 $aАдамовіч$bА.$gАлесь$cпісьменнік$f1927–1994

Приклад 2:

100 ## $a19991119arusy50######ca0
210 10 $a"Полупроводниковые лазеры и системы на их основе"$gбелорусско-российский семинар$d3$f1999$eМинск

Приклад 3:

100 ## $a20101202abely50######ca0
200 #1 $7ca0yba0y$8belpol$aMassalska$bF.$gFranciszka$f1699?–1750

Див. також