Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 210 Заголовок — найменування організації

(Перенаправлено з Auth/210)

210 Заголовок — найменування організації

Тег: 210

Назва поля: Заголовок — найменування організації

Інші назви: Authorized Access Point – Corporate Body Name (англ.), Принятая точка доступа - Наименование организации (рос.), Vedette Nom de collectivité (франц.), Normativna točka dostopa - ime korporacije (словен.), Aprobuotas kreipties elementas – kolektyvo vardas (литов.)

Визначення

Поле містить заголовок найменування організації (постійної або тимчасової).

Найменування адміністративно-територіальної одиниці, після якої як складова частина заголовка наводиться найменування організації, розглядається як найменування організації (поле 210). Найменування адміністративно-територіальної одиниці як такої або супроводжуване предметними підзаголовками розглядається як географічна назва (поле 215).

Поле 210 у форматі авторитетних даних відповідає полям 601, 604, 710, 711, 712, 4XX формату для бібліографічних даних (див. таблицю відповідності у розділі Керівництво із застосування).

Наявність

Обов’язкове

Повторюється для заголовків в альтернативній графіці.

Індикатори

Перший індикатор визначає тип організації:

0 Найменування постійної організації
1 Найменування тимчасової організації
Якщо неможливо визначити тимчасовим чи постійним є колектив, то позиція індикатора має містити символ-заповнення.

Другий індикатор визначає спосіб введення найменування:

0 Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується, якщо найменування колективів починається з ініціалів або власного імені щодо імені особи, або числівника, якщо найменування колективів мають індивідуальну назву, що міститься у лапках.
1 Інверсоване найменування, занесене під адміністративно-територіальною одиницею
Використовується для найменувань організацій, що належать до органів державної влади, а також усіх колективів, які заносяться під назвою місцезнаходження
2 Найменування заноситься у прямому порядку
Використовується для всіх інших видів найменувань колективів.
Для записів типів y та z в позиції другого індикатора проставляється символ-заповнювач (|).

Підполя

$a Початковий елемент заголовку

Частина найменування, що використовується як початковий елемент введення, по якій визначається положення запису в упорядкованих списках.

У підполі вводиться найменування організації (проста точка доступу), якщо найменування складається з однієї ланки, або його частина (складна точка доступу), якщо найменування організації складається з двох і більше ланок, або назва країни чи іншої юрисдикції, що передує найменуванню організації.

Обов'язкове, якщо поле 210 присутнє в записі.

Не повторюється.

$b Структурний підрозділ

Частина найменування організації, яка містить найменування підвідомчого колективу або структурного підрозділу при ієрархічній структурі найменування організації. Також у підполе заноситься частина найменування колективу, наступна після назви країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці, у заголовках під назвою адміністративно-територіальної одиниці.

Ніякі інші уточнюючі або характеризуючі дані в це підполе не вносяться (див. $c, $g, $h).

Повторюється для кожного наступного ієрархічного рівня.

$c Ідентифікаційні ознаки

Доповнення або уточнення до найменування організації, за виключення порядкового номера, дати та місця проведення тимчасової організації. Може включати: географічні назви, дати, номери.

Повторюється для кожного з перелічених ідентифікуючих ознак (у випадку їх сполучення).

$d Порядковий номер заходу або/та його частини

Зазначається арабськими цифрами без додавання закінчення.

Повторюється.

$e Місце проведення заходу

Може являти собою назву країни, міста або будь-якої іншої місцевості, де проходив захід.

Не повторюється.

$f Дата проведення заходу

До підполя заносяться дати щодо даного заходу.

Не повторюється.

$g Інверсований елемент

До підполя заноситься частина найменування організації, записаної в інверсованій формі, — частина найменування, перенесена з початку найменування (ініціали або ім’я та по батькові, записані після прізвища у заголовках, які містять назви персональних виставок, магазинів приватних власників тощо).

У відповідності до загальної методики предметизації заголовки, які містять назви персональних виставок, не розглядаються як заголовки організації. У таких випадках заголовок предметної рубрики представляється іменем особи (див. приклади 11, 12).

Не повторюється.

$h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини.

В інверсованому заголовку — частина найменування, що слідує за інверсєю.

Повторюється.

$4 Код відношень

Заноситься до поля 210 для використання в деяких випадках у заголовках Ім’я/Назва (240, 241, 242, 245). Використовуються коди з Додатку С до УКРМАРКу.

Повторюється.

$x Тематичний підзаголовок

До підполя заноситься слово або словосполучення, що деталізує тематичний аспект заголовка предметної рубрики, представленого найменуванням організації, або інших підзаголовків.

Повторюється.

$y Географічний підзаголовок

До підполя заноситься слово або словосполучення, що деталізує географічний аспект заголовка предметної рубрики, представленого найменуванням організації, або інших підзаголовків.

Повторюється.

$z Хронологічний підзаголовок

До підполя заноситься слово або словосполучення, що деталізує хронологічний аспект заголовка предметної рубрики, представленого найменуванням організації, або інших підзаголовків (окрім дат, що включаються до підполя $f).

Повторюється.

$j Формальний підзаголовок

До підполя заноситься слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення форми або виду видання, цільового та читацького призначення.

Повторюється.

Контрольні підполя

$6 Дані для зв'язку полів

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці запису пов'язувати одне поле з іншими полями. Зокрема, в разі повторення поля 010 може використовуватися для зв'язку поля 210, що містить найменування організації, з полем 010, що містить відповідний ISNI.

Повторюється.

$7 Графіка

У підполі наводять коди використовуваної графіки.

Не повторюється.

$8 Мова точки доступу

У підполі наводять коди мови.

Не повторюється.

Детальніше про використання контрольних підполів див. $6, $7 і $8.

Примітки про зміст поля

Поле містить прийняту форму найменування організації, сформульовану відповідно до правил каталогізації або системою предметизації, використовуваними бібліографуючою установою.

Поле 210 може використовуватися як елемент складової точки доступу в полях 240 Ім'я/Назва та 245 Ім'я/Типова назва.

Порядок проходження підполів при створенні точки доступу на найменування організації визначається правилами каталогізації.

Підполя $a, $b, $h та $g формують базову частину точки доступу, що ідентифікує найменування організації. Підполя $c, $d, $e та $f містять додаткові відомості.

Порядок проходження подполів при створенні точки доступу на найменування організації визначається правилами каталогізації. Тому, зокрема, в точці доступу на постійну організацію підполе $c слідує останнім в позначенні кожного ієрархічного рівня організації (див. Приклад 5), а в точці доступу на тимчасову організацію блок подполів додаткових ознак завжди вводиться в послідовності $d, $f, $e (номер, дата, місце проведення заходу).

Співвіднесені поля

Приклади

Приклад 1.

210 02$aBrunel University$bEducation Liaison Centre

Приклад 2.

210 01$aOntario$bOffice of Arbitration

Приклад 3.

210 02$aPomorski muzej$cKotor

Приклад 4.

210 02$aLabour Party$cGreat Britain$bConference$d72nd$f1972$eBlackpool, Lancashire

Приклад 5.

210 12$aNorth Carolina Conference on Water Conservation$f1975$eRaleigh$xPeriodicals

Приклад 6.

210 02$aРоссийская государственная библиотека

Приклад 7.

210 02$aАрхангельское мореходное училище

Приклад 8.

210 12$a"Живая вода-2000", всероссийская детская комплексная экологическая экспедиция

Приклад 9.

210 00$aЭлинин,$gР.,$hлитературно-издательское агентство$cМосква

Приклад 10.

152 ##$aRCR
210 10 $aБут,$gНиколай Яковлевич,$hВыставка произведений "Выполняя интернациональный долг. Афганские зарисовки"$f1985$eМосква
152 ##$aRCR
210 10 $aСевостьянов,$gГеннадий Кириллович,$hВыставка произведений "Выполняя интернациональный долг. Афганские зарисовки"$f1985$eМосква
Точки доступа, содержащие наименование организации, для документа:
Выполняя интернациональный долг. Афганские зарисовки : Нар. худож. РСФСР, засл. деят. искусств Чеч.-Инг. АССР, лауреат Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко Николай Бут. Засл. худож. РСФСР Геннадий Севостьянов. [Живопись, графика. кат. выст.]. - М. : Студия воен. художников, 1985. - [23] с., ил., 29 см.
В надзаг.: Студия воен. художников им. М. Б. Грекова.
Примітка
Точки доступу для тематичної виставки двох художників побудовані відповідно до нових правил каталогізації.
Відповідно до чинних раніше Правил складання бібліографічного опису, точка доступу формувалася таким чином:
152 ##$apsbo
210 10 $aБут$gНиколай Яковлевич$hСевостьянов, Геннадий Кириллович$cВыставка произведений "Выполняя интернациональный долг. Алжир. Люди, победившие смерть"$f1985$eМосква
Відповідно до методики предметизації цим документом будуть дані предметні рубрики-персоналії (а не найменування організації):
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБут$bН. Я. $gНиколай Яковлевич $f1928-$xВыставки$yМосква$z1985
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aСевостьянов$bГ. К.$gГеннадий Кириллович$f1938$xВыставки$yМосква$z1985

Приклад 11.

210 01$aРоссийская Федерация$bМинистерство финансов

Приклад 12.

210 01$aХанты-Мансийский автономный округ - Югра$bКомитет по молодежной политике

Приклад 13.

210 01$aРоссия$c1917, февраль - октябрь$bМинистерство продовольствия

Приклад 14.

210 01$aРоссия$c1917, февраль - октябрь$bОсобое совещание по вопросу о земле$c1917

Приклад 15.

210 02$aИнститут археологии$cМосква

Приклад 16.

210 02$a"Содействие", общественный центр$cМосква

Приклад 17.

210 12 $aМеждународная научная конференция на тему "Государства Центральной Азии: поиск места в мировой политике"$f1994$eМосква

Приклад 18.

210 12$a"Экология химических производств", международная научно-техническая конференция$f1994$eСеверодонецк

Приклад 19.

210 02$aМосковское высшее художественно-промышленное училище

Приклад 20.

210 12 $a"Проблемы развития минерально-сырьевой базы платиновых металлов России", научно-практическая конференция$f1995$eПетрозаводск

Приклад 21.

210 02$aСанкт-Петербургский государственный аграрный университет

Приклад 22.

210 02$aМосковский художественно-промышленный институт им. С. Г. Строганова

Приклад 23.

210 02$aТамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

Приклад 24.

210 02$aСтрогановское центральное художественно-промышленное училище$cМосква

Приклад 25.

210 02$aБалтийский государственный технический университет$cСанкт-Петербург$bКафедра истории

Приклад 26.

210 01$aРеспублика Марий Эл$bГосударственая архивная служба

Приклад 27.

210 02$a"Поэтов сиверское братство", литературное об-ние

Приклад 28.

210 12$aВсесоюзная конференция по сегнетоэлектричеству$d5$f1966$eДнепропетровск

Приклад 29.

210 02$aСамарская государственная экономическая академия

Приклад 30.

210 02$aТамбовский педагогический институт

Приклад 31.

210 02$aЛенинградский сельскохозяйственный институт

Приклад 32.

210 02$aЛенинградский агропедагогический институт

Приклад 33.

210 02$aПушкинский сельскохозяйственный институт

Приклад 34.

210 12$aКонференция по физике сегнетоэлектриков$d13$f1992$eТверь

Приклад 35.

210 02$aИнститут эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова$cСанкт-Петербург

Приклад 36.

210 02$aВсесоюзный научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения

Приклад 37.

210 02$aЛенинградский институт молочного животноводства

Приклад 38.

210 12$aВсероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков$d14$f1995$eИваново

Приклад 39.

210 01$aРоссийская Федерация$bГосударственная Дума$c2003-

Приклад 40.

210 02$aУчебно-научный институт судебных экспертиз$cИжевск

Приклад 41.

210 02$aРоссийская экономическая академия им. Г. В. Плеханова$bИнститут менеджмента

Приклад 42.

210 02$aНовосибирский государственный технический университет$xОбразовательные WEB-сайты

Приклад 43.

210 02$a"Курск", атомная подводная лодка$xАвария$xЭкологические последствия

Приклад 44.

210 02$aМузей изящных искусств$cТолидо, город (Огайо, штат; США)$xКоллекция графики$xВыставки$z2005 - 2006

Приклад 45.

210 02 $aМосковский гуманитарно-экономический институт$bСтавропольский филиал
$bЮридический факультет$xНаучно-исследовательская работа

Приклад 46.

210 02$a"St.Petersburger Zeitung", газета$cСанкт-Петербург, город

Приклад 47.

Запис 1. Запис Национального авторитетного файла наименований организаций
152 ##$aRCR
210 01$aГермания$bВерховное главнокомандование вооруженными силами$bУправление разведки и контрразведки
300 0# $aОрган разведки и контрразведки Германии (1919-1944). Состоял из 6 отделов: Иностранного, "Абвер I"(разведка и сбор информации), "АбверII" (спецоперации), "АбверIII" (контрразведка), и 2-х отделов цензуры. 14 февраля 1944 г. Гитлер подписал "Декрет о расформировании абвера", военная разведка и контрразведка целиком вошла в состав Главного упр. имперской безопасности СС.
410 02$5z$aУправление разведки и контрразведки Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии
410 02$5d$aАусланд/Абвер/ОКВ
410 02$5d$aАбвер
410 02$5z$aУправление Аусланд/Абвер/ОКВ$cГермания
Запис 2. Запис Национального авторитетного файла предметных рубрик
152 ##$bnlr_sh
210 02$aАбвер
300 1# $aОрган разведки и контрразведки Германии (1919 - 1944). Состоял из 6 отделов: Иностранного, "Абвер-1" (разведка и сбор информации), "Абвер-2" (спецоперации), "Абвер-3" (контрразведка), Отдела цензуры(письма) и Отдела цензуры (телеграммы). 14 февраля 1944 г. Гитлер издал "Декрет о расфирмовании Абвера", по которому военная разведка и контрразведка вошли в Главное управление имперской безопасности СС
410 01$aГермания$bВерховное главнокомандование вооруженными силами$bУправление разведки и контрразведки
410 02$aУправление Аусланд/Абвер/ОКВ
410 02$aАусланд/Абвер/ОКВ
410 02$aУправление разведки и контрразведки Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661256075$5g$aРазведка (воен.) немецкая$xИстория
Приклад демонстрирует различие представления точки доступа, содержащей наименование организации, по правилам описательной каталогизации, и соответствующей предметной рубрики.

Приклад 48.

210 00 $aLucca$gFrancesco & C.$z1826-1828
410 02 $5n$aFrancesco Lucca & C.
410 00 $5z$aLucca$gFrançois & C.
510 00 $5h$aLucca$gFrancesco
500 #1 $5xxxs$aLucca$bFrancesco$f1802-1872$o0000000121189031
Назва "Francesco Lucca & C." використовувалося видавництвом тільки в 1826-1828 рр. Засновником і власником видавництва був Francesco Lucca, ім'я якого записано в полі 500. ISNI відноситься тільки до власника і зазначено в підполі $o поля 500.

Приклад 1:

100 ## $a19990209abely50######ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $ay
210 02 $aНацыянальная акадэмiя навук Беларусi

Приклад 2:

100 ## $a20030101abely50######ca0
102 ## $aBY
150 ## $ay
106 ## $a0
210 02 $aБеларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў$cМінск

Приклад 3:

100 ## $a19931005arusy50######ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $ay
210 02 $aНациональная книжная палата Беларуси

Приклад 4:

100 ## $a19951017arusy50######сa0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $aa
210 01 $aРеспублика Беларусь$bМинистерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на ЧАЭС

Приклад 5:

100 ## $a19991104arusy50######ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $aс $b1
210 02 $aГродненский областной Совет депутатов$bСозыв$c22$bСессия$c13

Приклад 6:

100 ## $a20001115arusy50######ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $ay $b1
210 10 $a"Наука и образование на пороге III-го тысячелетия"$gмеждународный конгресс$f2000$eМинск

Приклад 7:

100 ## $a19991204abely50######ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $ay $b1
210 12 $aМiжнародная навуковая канферэнцыя з нагоды 400-годдзя Брэсцкай унii$f1996$eБрэст

Приклад 8:

100 ## $a19991204arusy50######ca0
102 ## $aBY
106 ## $a0
150 ## $ay$b1
210 12 $a"Энергоресурсосбережение'95"$gмеждународная выставка$d1$f1

Див. також