Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 219 Прийнята точка доступу — структуроване географічне або тематичне найменування

219 Прийнята точка доступу — структуроване географічне або тематичне найменування

Тег: 219

Назва поля: Прийнята точка доступу — структуроване географічне або тематичне найменування

Інші назви: Принятая точка доступа - Структурированное географическое или тематическое наименование (рос.)

Визначення

Поле містить точку доступу, яка є структурованим географічним або тематичним найменуванням; використовується при описі картографічних матеріалів.

Наявність

Факультативне.

Повторюється для точок доступу в альтернативної графіці.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор типу найменування

    0 — в полі міститься структуроване географічне найменування
    1 — в полі міститься структуроване тематичне найменування

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Географічне/тематичне найменування — початковий елемент введення

Частина найменування, що використовується як початковий елемент введення.

Обов'язкове, якщо поле 219 присутнє в записі.

Повторюється, якщо географічне найменування включає два найменування територій, населених пунктів і т. п., що розділяються знаком тире.

$b Географічне/тематичне найменування — структурний підрозділ

Частина географічного найменування, що містить назву частини держави, відокремлене від назви держави точкою, або окремої частини міста, або частина тематичного найменування, що містить назву окремої операції (битви, битви, настання, періоду війни і т.п.).

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Повторюється.

$c Ідентифікуюча ознака

Пояснюють слова, уточнюючі місцезнаходження зображуваної території.

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Повторюється.

$e Ідентифікуюча ознака — географічна приналежність

Географічна назва, що уточнює місцезнаходження зображуваної території.

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Повторюється.

$f Дати

Дати або періоди, уточнюючі час, до якого відноситься зображення в картографічному матеріалі.

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Повторюється.

$g Інвертована частина

Частина найменування, що містить географічний термін в географічному назві, поміщений власне перед назвою. Географічний термін в цьому випадку наводиться без скорочення і кома перед терміном не ставиться.

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Не повторюється.

$h Географічний термін

Підполе містить географічний термін, що приводиться після заголовка, за винятком тих випадків, коли термін входить в географічне найменування як його невід'ємна частина.

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Повторюється.

$l Вид видання

Підполе містить відомості про вид видання (атлас, карта, рельєфна карта, глобус і т.п.).

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Не повторюється.

$n Масштаб

Підполе містить відомості про кількісний масштабі картографічного матеріалу.

Обов'язкове, якщо дані повинні бути присутніми за Правилами.

Не повторюється.

Контрольні підполя

$7 Графіка

У підполі наводять коди використовуваної графіки.

Не повторюється.

$8 Мова точки доступу

У підполі наводять коди мови.

Не повторюється.

Детальніше про використання контрольних подполів див. $7 і $8.

Примітка про зміст поля

Поле 219 в форматі для авторитетних/нормативних записів відповідає полю 509 формату для бібліографічних даних (див. таблицю відповідності в розділі Керівництво по застосуванню).

Якщо точка доступу включає в себе два географічних найменування, розділених знаком тире, кожне з цих найменувань вводиться в повторюване підполе $a (і віднесені до них географічні терміни — в підполя $h).

Приклади

Приклад 1.

219 0#$aСанкт-Петербург$hгород

Приклад 2.

219 0#$aСеверский Донец$hрека

Приклад 3.

219 0#$aМир

Приклад 4.

219 0#$aФобос$cспутник Марса

Приклад 5.

219 0#$aОктябрьская железная дорога

Приклад 6.

219 0#$аВизантийская империя$fVI – XI вв.

Приклад 7.

219 0#$aМарна$hдепартамент$eФранция

Приклад 8.

219 0#$aХошимин$hгород$cВьетнам

Приклад 9.

219 0#$aМегрега$hпоселок$hокрест.$cРеспублика Карелия

Див. також