Auth / Структура формату

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

Український комунікативний формат подання авторитетних/нормативних записів у машиночитній формі
(Українська версія UNIMARC)

Керівництво по застосування формату

Обов'язкові поля

Поряд з маркером записи і довідником є ​​обов'язковими наступні поля:

001 Ідентифікатор запису
[[auth/100|100 Дані загальної обробки (деякі елементи даних є факультативними)]
152 Правила каталогізації і система предметизації
2-- Блок прийнятих точок доступу
801 Джерело записи

Наявність інших полів залежить від конкретного запису, представленого у машиночитній формі. Зміст даних в запису залежить від правил каталогізації, а також практики бібліографуючої установи, відповідальної за запис, тобто наявність або відсутність того чи іншого елемента даних визначається не тільки правилами формату, а й національними правилами каталогізації. Однак в будь-якому випадку, якщо елемент даних присутній в записі, його зміст має бути представлено в суворій відповідності до приписів даного формату. Елементи даних, що подаються в кодованому вигляді, як правило, не визначаються правилами каталогізації. Деякі з цих кодованих елементів даних є обов'язковими і тому ідентифікуються в даному форматі.

Функції управління

Функції управління в цьому форматі обмежуються використанням кодів підполів, роздільників полів і символу кінця запису (відповідно до вимог ISO 2709); перемикаючій послідовності набору символів (відповідно до вимог ISO 2022); інформації про сортування та подання верхніх і нижніх індексів (відповідно до вимог ISO 6630]). Управління друкарськими функціями, наприклад, використанням наборів шрифтів (курсив і т.д.), не допускається.

Повторення полів і підполів

Якщо в описі поля в даному форматі присутнє слово „повторюване“, то поле може наводитися в тому ж запису більш ніж один раз.

Якщо в описі підполя присутній символ П (повторюване), то підполе може наводитися в записі одного і того ж входження поля більш ніж один раз.

Порядок проходження підполів

Ідентифікатори підполів не визначають порядок проходження підполів в полі, використовуються лише в цілях ідентифікації даних. Порядок підполів в записі визначається структурою точки доступу. Структура точки доступу, в свою чергу, визначається правилами каталогізації або індексування.

Цифрові підполя, як правило, передують даними, до яких вони належать, якщо немає спеціальних вказівок щодо їх використання в конкретному полі. Ці підполя записують в зростаючій цифрової послідовності. Підполе $2 повинно слідувати безпосередньо за підполем, в якому записана точка доступу, термін контрольованого словника, класифікаційний індекс і т.д. Застосування підполя $1 див. поля 240, 241, 242, 245.

Символ-заповнювач

Повний запис з усіма визначниками змісту є бажаним для обміну машиночитними записами. Однак в деяких випадках при конвертації запису в обмінний формат може виявитися неможливим повне і точне конвертування деяких міток полів, індикаторів і ідентифікаторів підполів, а також кодованої інформації. Щоб уникнути протиріч, які можуть виникнути, якщо ідентифікацію відсутньої інформації передати у відання організацій, які зіштовхнулися з вищеописаними проблемами, натомість необхідної, але відсутньої в записі інформації використовується символ „|“, надалі визначається як „символ-заповнювач“ (вертикальна риска, позиція 7/12 за ISO 646).

Символ-заповнювач використовується, якщо організація, що створює (модифікує) запис, не може встановити визначник змісту або код. Це буває в таких випадках:

а) організація, що створює (модифікує) запис, не використовує даний визначник змісту або не кодує дану інформацію;
б) створююча (модифікуюча) організація використовує даний визначник змісту або кодує дану інформацію, але в даній конкретній записи не може визначити їх точне значення;
в) створююча (модифікуюча) організація використовує близькі значення для даного визначника змісту або кодованої інформації, але їх не можна точно співвіднести з еквівалентами, застосовуваними в цьому форматі.

При використанні символу-заповнювача дотримуються таких правил: символи-заповнювачі можуть застосовуватися тільки в позиціях індикаторів і кодованих даних, значення яких не є обов'язковими. Таким чином, символи-заповнювачі не можна використовувати в маркері і довіднику запису, а також в якості ідентифікаторів підполів або для заміщення знаків пунктуації або інших спеціальних знаків в даних, записаних в полі.

Значення кодів для кодованих даних

У маркері запису і підполях кодованих даних використовуються наступні коди:

u — Невідомо. Використовується в тих випадках, коли коди присвоюються, але відповідне специфічне значення коду неможливо визначити.
v — Поєднання. Використовується в тих випадках, коли у вихідних даних присутнє поєднання окремих кодованих характеристик.
x — Не застосовується. Використовується в тих випадках, коли характеристика не відповідає типу описуваних вихідних даних.
y — Відсутнє. Використовується в тих випадках, коли кодована характеристика описуваних вихідних даних відсутня.
z — Інший. Використовується в тих випадках, коли коди присвоюються, і характеристики вихідних даних відомі, але жоден з певних кодів не підходить за значенням.
| — Символ-заповнювач. Використовується в тих випадках, коли ці коди не були присвоєні.

Умовні розділові знаки і пунктуація

На кордонах підполів не ставляться умовні розділові знаки, які визначаються GARR (зокрема, знак „=“ для паралельних точок доступу, символи „<“, „>“, „<<“, „>>“, що застосовуються при формуванні посилань, знаки „;“ „,“ в області даних про джерело). Усі інші розділові знаки в точках доступу, примітках і т.д. розставляються відповідно до чинних норм і правил бібліографічного опису та індексування документів.

Призначення формату

Даний формат призначений насамперед для обміну авторитетними/нормативними записами, а також зсилочними і довідковими записами між бібліографуючими установами.

Типи записів:

Авторитетні/нормативні записи

Авторитетні/нормативні записи містять прийняті точки доступу в полі блоку 2--. Крім прийнятих точок доступу в цих записах можуть наводитися варіантні або пов'язані точки доступу з метою генерування виведення на екран дисплея або на друк довідкових записів. Для формування посилань „див.“ використовуються поля блоку 4--, які містять варіантні точки доступу. Для формування посилань „див. також“ використовуються поля блоку 5--, які містять пов'язані прийняті точки доступу.

У деяких випадках посилання наводяться в авторитетних/нормативних записах у вигляді приміток в полі 305 Зсилочна примітка „див. також“. Зсилочні примітки даються в тих випадках, коли необхідно роз'яснення зв'язку між точкою доступу в полі блоку 5-- і точкою доступу в полі блоку 2--. У кожного запису, створеного для точок доступу, які згадувалися в полі 305 вихідного запису, точка доступу, зазначена в полі 2-- вихідного запису, наводиться в полі формування посилання „див. також“ блоку 5--. У цьому випадку поле блоку 5-- вихідного запису повинне мати код блокування посилання в підполі $5 для придушення автоматичного генерування виведення на екран дисплея або на друк зсилочного запису, оскільки потрібне посилання міститься в полі 305.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 1. (тип записи - x)

210 02$aPitsburgh Research Center [принятая точка доступа]
410 01$aUnited States$bBureau of Mines$bPitsburgh Research Center [вариантная точка доступа]
510 02$5a$aPitsburgh Mining and Safety Research Center [связанная точка доступа]

Приклад 2.

Запис 1 (тип запису - x)
200 #1$aJapp$bAlexander H.
305 0#$aДля работ этого автора, написанных под псевдонимами, см. также $bGray, E.Condor$aand$bPage, H.A.
[связанные точки доступа в ссылочном примечании «см. также»]
Запис 2 (тип запису - x)
200 #1$aGray$bE. Condor
500 #1$5z0$aJapp$bAlexander H.
[пов'язана точка доступу для формування посилання «див. також» з блокуванням виведення на дисплей в підполі $5]
Запис 3 (тип запису - x)
200 #1$aPage$bH.A.
500 #1$5z0$aJapp$bAlexander H.
[пов'язана точка доступу для формування посилання «див. також» з блокуванням виведення на дисплей в підполі $5]

Приклад 3. (тип записи - x)

001 RU\NLR\AUTH\881057
100 ##$a19950923arusy0179####ca
152 ##$aRCR
210 02$aРоссийская академия наук [принятая точка доступа]
410 02$5d$aРАН [вариантная точка доступа для формирования ссылки "см."; "d"- обозначение сокращения]
510 02$5a$Академия наук$сСанкт-Петербург [связанная точка доступа для формирования ссылки "см. также"; "a"- обозначение предыдущей точки доступа]

Приклад 4.

Запис 1 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120260
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
220 ##$aБах (семья музыкантов)
305 1# $aСм. также под личными именами представителей семьи$bБах, Иоганн Себастьян (1685 - 1750),
$bБах, Карл Филипп Эммануил (1714 - 1788), $bБах, Иоганн Элиас (1705 - 1755)
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120137$5h0$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120236$5h0$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
500 #1$3RU\NLR\AUTH\661371666$5h0$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 2 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120137
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120236$5z$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах (семья музыкантов)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 3 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120236
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
300 1#$aСын Иоганна Себастьяна Баха
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120137$5z$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах (семья музыкантов)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 4 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\661371666
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755
300 1#$aРодственник Иоганна Себастьяна Баха
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах (семья музыкантов)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 5 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120138
100 ##$a19960103crusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМузыка немецкая$z18 в.
500 #1$5h$3RU\NLR\AUTH\66120137$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$5h$3RU\NLR\AUTH\66120236$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
500 #1$5h$3RU\NLR\AUTH\661371666$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755
520 ##$5h$3RU\NLR\AUTH\66120260$aБах (семья музыкантов)

Приклад 5. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\66118668
100 ##$a20050216arusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aБашкирия
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г., см. также под рубрикой$bБашкортостан, Республика
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг., см. также под рубрикой$bБашкирская АССР
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории Башкирии до 1919 г.
515 ##$3RU\NLR\AUTH\66118669$5b0$aБашкортостан, Республика
515 ##$3RU\NLR\AUTH\6672028$5b0$aБашкирская АССР

Приклад 6. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\6610442
100 ##$a20061113arusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
230 ##$aАгада$lнравоучительно-повествовательное произведение
300 1# $aПовествовательная (нравоучительная) часть Талмуда и большая область талмудической литературы, содержащая афоризмы и поучения религиозно-этического характера, исторические предания и легенды
430 ##$aАггада
430 ##$aХаггада
430 ##$aГагада
530 ##$3RU\NLR\AUTH\66221749$5g$aТалмуд
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661406499$5g$aДревнееврейская литература$xЖанры

Приклад 7. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\661410254
100 ##$a20060226arusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСистемы программирования
300 1#$aСовокупность процессов, связанных с разработкой программ
305 1# $aСм. также под названием систем программирования, наПриклад:$bMICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0, система программирования$bJBUILDER, система программирования
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661311565$5z$aПрограммы (компьют.)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661257252$5g$aПрограммирование (компьют.)
550 ## $3RU\NLR\AUTH\66816458$5h$aCASE, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661416294$5h$aECLIPSE, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661392425$5h$aMPI, интерфейс передачи сообщений
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661319413$5h$aRATIONAL ROSE, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661351898$5h$aRATIONAL UNIFIED PROCESS, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66264502$5h$aГенераторы программ
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661264476$5z$aЯзыки программирования
810 ##$aВоройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике. М. 1998 г.

Приклад 8. (тип запису - x)

219 0#$aОктябрьская железная дорога
300 0# $aОдна из старейших и крупных дорог в России. Эксплуатационная длина - 10 026 км. Проходит по территории Мурманской области, Республике Карелия, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской, Вологодской, Московской и Ярославской областям. Днем основания считается 30 октября 1837 года - день открытия железной дороги Петербург - Царское Село. В 1851 году было открыто движение между Петербургом и Москвой. В 1855 году получила название «Николаевская». В 1923 году переименована в Октябрьскую железную дорогу. Грузооборот 90,47 млрд. т., пассажирские перевозки - 262,8 млн. чел. (данные на 2003 г.)
305 0#$aДо 1855 г. см. в каталоге:$bПетербурго-Московская железная дорога
305 0#$aС 1855 по 1923 гг. см. в каталоге:$bНиколаевская железная дорога
519 0#$3RU\NLR\AUTH\443457$5a0$aПетербурго-Московская железная дорога
519 0#$3RU\NLR\AUTH\443456$5a0$aНиколаевская железная дорога

Зсилочні записи

Зсилочні записи для варіантних точок доступу створюються тільки в тих випадках, коли посилання „див.“, згенеровані на основі полів блоку 4-- в авторитетних/нормативних записах, недостатні для адекватного розуміння зв'язку між варіантною і прийнятою точками доступу. Зсилочний запис містить варіантну точку доступу в полі блоку 2-- і зсилочну примітка „див.“ в полі 310. Для кожної точки доступу, що згадується в полі приміток 310, як правило, створюється авторитетний/нормативний запис, в якій точка доступу з поля блоку 2-- вихідного запису наводиться в полі блоку формування посилань „див." 4--. В цьому випадку поля блоку 4-- авторитетного/нормативного запису, що містять точки доступу, наведені в полі блоку 2-- зсилочного запису, повинні містити код блокування посилання в підполі $5 для придушення автоматичного генерування виведення на екран дисплея або друк зсилочного запису, оскільки потрібне посилання міститься в полі 310.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 1.

Запис 1 (тип запису - y)
200 #1$aKacew$bRomain [вариантная точка доступа в качестве ссылочной точки доступа]
310 0#$aÉcrit sous deux pseudonymes$bAjar Émile)$bGary, Romain [ссылочное примечание "см."]
Запис 2 (тип запису - x)
200 #1$aAjar$bÉmile
400 #1$5z0$aKacew$bRomain [вариантная точка доступа для формирования ссылки "см." с блокировкой вывода на дисплей]
Запис 3 (тип запису - x)
200 #1$aGary$bRomain
400 #1$5z0$aKacew$bRomain [вариантная точка доступа для формирования ссылки "см." с блокировкой вывода на дисплей]

Приклад 2.

Запис 1 (тип запису - y)
100 ##$a19960316xengy0179####ba
200 #1$aWhiting$bMichael [вариантная точка доступа в качестве ссылочной точки доступа]
310 0#$7ca$7ba$aАвтор пишет под двумя псевдонимами:$bFrost, Gardner$bMorris, Craig [ссылочное примечание "см."]
Запис 2 (тип запису - x)
100 ##$a19960317aengy0179####ba
200 #1$aFrost$bGardner
400 #1$5f0$aWhiting$bMichael
[вариантная точка доступа для формирования ссылки "см." с блокировкой вывода на дисплей: f - код типа связи "подлинное имя", 0 - код блокировки]
Запис 3 (тип запису - x)
100 ##$a19960316aengy0179####ba
200 #1$aMorris$bCraig
400 #1$5f0$aWhiting$bMichael
[вариантная точка доступа для формирования ссылки "см." с блокировкой вывода на дисплей: f - код типа связи "подлинное имя", 0 - код блокировки]

Приклад 3.

Запис 1 (тип запису - x)
100 ##$a19960317arusy0179####ca
152 ##$apsbo
200 #1$aГорький$bМ.$gМаксим$f1868-1936
400 #1$5f0$aПешков$bА. М.$gАлексей Максимович$f1868-1936
[вариантная точка доступа для формирования ссылки "см." с блокировкой вывода на дисплей: f - код типа связи "подлинное имя", 0 - код блокировки]
Запис 2 (тип запису - y)
100 ##$a19960316xrusy0179####ca
152 ##$apsbo
200 #1$aПешков$bА. М.$gАлексей Максимович$f1868-1936
310 1#$aРаботы этого автора и о нем см. под псевдонимом:$bГорький, М.
[ссылочное примечание "см."]

Приклад 4.

Запис 1 (тип запису - y)
001 RU\NLR\AUTH\66615483
100 ##$a20050901arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aWORKS, пакет прикладных программ
310 1# $aПакет программ, разработанный фирмой Microsoft, cм.$bMICROSOFT WORKS, пакет прикладных программ$aПакет программ, разработанный фирмой Claris, см.$bCLARIS WORKS, пакет прикладных программ$aПакет программ, разработанный фирмой Apple, см.$bAPPLE WORKS, пакет прикладных программ
Запис 2 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\661263165
100 ##$a20041007arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aMICROSOFT WORKS, пакет прикладных программ
450 ##$3RU\NLR\AUTH\66615483$5z0$aWORKS, пакет прикладных программ
Запис 3 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66916150
100 ##$a20040719arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aCLARIS WORKS, пакет прикладных программ
450 ##$3RU\NLR\AUTH\66615483$5z0$aWORKS, пакет прикладных программ
Запис 4 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\661397388
100 ##$a20040719arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aAPPLE WORKS, пакет прикладных программ
450 ##$3RU\NLR\AUTH\66615483$5z0$aWORKS, пакет прикладных программ

Довідкові записи

Створюються для направлення користувача до групи або класу однотипних прийнятих точок доступу. Довідковий запис включає пояснювальну точку доступу в полі блоку 2-- і полі 320 Загальна довідкова примітка. Текст примітки може містити правила формулювання точок доступу тієї чи іншої групи, вказівку ​​типових форм точок доступу, поєднання тих і інших відомостей. В авторитетних/нормативних записах пояснювальна точка доступу поля 2-- в поля формування посилань 4-- і 5-- не включається і в бібліографічних записах не використовується.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 1. (тип запису - z)

001 RU\NLR\AUTH\8810040827
100 ##$a20021024xrusy0179####ca
150 ##$ay
152 ##$apsbo
210 02$aМузей [пояснительная точка доступа]
320 ## $aИздания дворцов-музеев, музеев, музеев-усадеб, имеющих характерное наименование, см. в каталоге под этим наименованием. Например: "Абрамцево", музей-усадьба; "Исаакиевский собор", музей (Ленинград); "Подпольная типография ЦК РСДРП 1905-1906 гг", музей (Москва) [общее справочное примечание]

Приклад 2. (тип запису - z, довідковий запис для предметних рубрик)

RU\NLR\AUTH\661347515
100 ##$a19960316xrusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
210 1#$aКонференция... [пояснительная точка доступа]
320 ## $aМатериалы о научных конференциях см. под наименованием области знания, например Библиотечное дело - Научные конференции студентов; под наименованием организаций, например, Институт технологии и бизнеса (Находка) - Научные конференции; под наименованием географических регионов, например, Магадан, город - Научные конференции молодых ученых и студентов
[общее справочное примечание]

Приклад 3. (тип запису - z, довідковий запис для предметних рубрик)

RU\NLR\AUTH\661436512
100 ##$a20060216arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВоенные уставы и наставления [пояснительная точка доступа]
320 0# $aДокументы об Общевоинских уставах отдельных стран см. под названием страны, например: Российская Федерация. Военные уставы и наставления [общее справочное примечание]

Приклад 4. (тип запису - z, довідковий запис для предметних рубрик)

001 RU\NLR\AUTH\66135721
100 ##$a20020716arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМатематические методы [пояснительная точка доступа]
320 ## $aCм. применительно к определенным направлениям научной и исследовательской деятельности, процессам и т.д., например: Проектно-конструкторские работы - Математические методы
[общее справочное примечание]
Зв'язки між точками доступу

Паралельні дані

Під паралельними даними в форматі для авторитетних/нормативних записів слід розуміти паралельні точки доступу (точки доступу іншою мовою або в іншій графіці).

Основний принцип створення запису з використанням даного формату: у записі описується тільки одна форма кожної точки доступу; ця форма відповідає мові каталогу, зазначеної в полі 100. Трасування посилань утворює структуру посилань для даної точки доступу в даному каталозі; в позиціях 9-11 поля 100 авторитетних/нормативних записів вказується код мови каталогізації, тобто мови приміток, пояснювальної і довідкової інформації в записі. Не рекомендується приводити в одному і тому ж авторитетному/нормативному записі примітки і посилання, які стосуються паралельних точок доступу різними мовами.

Для кожної з прийнятих паралельних точок доступу створюється окремий авторитетний/нормативний запис. У цих записах паралельні точки доступу виконують функцію авторитетних точок доступу, для яких формуються посилання в полях блоків 4-- і 5--, а також примітки в полях блоку 3--. Записи, створені для паралельних точок доступу, зв'язуються між собою за допомогою полів зв'язку блоку 7--. Для цього в кожному авторитетному записі кожну паралельну точку доступу і відповідний їй номер запису (вводиться в підполі $3) слід занести в одне з полів блоку 7--.

Якщо паралельна точка доступу є варіантною, вона наводиться в полі блоку 4-- авторитетного/нормативного запису для прийнятої паралельної точки доступу.

Якщо мова точки доступу в полях блоків 2--, 4--, 5--, 7-- відрізняється від мови, зазначеної в полі 100, він вказується в контрольному підполі $8 Мова точки доступу.

Якщо паралельні точки доступу наводяться не тільки різними мовами, але і в різних графіках, то вони повинні оброблятися як паралельні дані. Якщо точки доступу представлені в іншій графіці, але тією ж мовою, що і дані інших полів запису, то вони обробляються як дані в іншій графіці.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 1. (тип запису - x)

210 02$aPitsburgh Research Center [принятая точка доступа]
410 01$aUnited States$bBureau of Mines$bPitsburgh Research Center [вариантная точка доступа]
510 02$5a$aPitsburgh Mining and Safety Research Center [связанная точка доступа]

Приклад 2.

Запис 1 (тип запису - x)
200 #1$aJapp$bAlexander H.
305 0#$aДля работ этого автора, написанных под псевдонимами, см. также $bGray, E.Condor$aand$bPage, H.A.
[связанные точки доступа в ссылочном примечании «см. также»]
Запис 2 (тип запису - x)
200 #1$aGray$bE. Condor
500 #1$5z0$aJapp$bAlexander H.
[пов'язана точка доступу для формування посилання «див. також» з блокуванням виведення на дисплей в підполі $5]
Запис 3 (тип запису - x)
200 #1$aPage$bH.A.
500 #1$5z0$aJapp$bAlexander H.
[пов'язана точка доступу для формування посилання «див. також» з блокуванням виведення на дисплей в підполі $5]

Каталогізуюча установа може розглядати паралельні форми точок доступу, що містяться в полі блоку 2--, як її варіанти або як посилання, що формуються в полях блоків 4-- або 5-- із зазначенням або без зазначення мови точки доступу. Структури посилань, прийнятих для паралельних форм, не потрібні і не включаються до запису. Вибір способу обробки залежить від практики, прийнятої в установі.

У цьому форматі більш важливим вважається ідентифікація мови каталогізації, а не мови самої точки доступу. Це пояснюється двома факторами. Мова точки доступу може бути відмінною від мови каталогізації, так як правила каталогізації, вказують, наприклад, використання деяких типів точок доступу мовою оригіналу. У цьому випадку мова точки доступу не відповідає мові системи посилань і може дезорієнтувати користувача, відіславши його в інший каталог, який ведуть мовою даної точки доступу. Крім того, існують точки доступу, що містять дані різними мовами, як наприклад:

Italy. Ministero del bilancio e della programmazione economica
Catholic Church. Congregatio
Sancti Offacii Guillaume d'Auvergne, Bishop of Paris.

Для цих точок доступу важливішою є інформація про мову каталогізації, якою ведеться каталог, а не інформація про мови, якими вони сформульовані.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 3. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\881057
100 ##$a19950923arusy0179####ca
152 ##$aRCR
210 02$aРоссийская академия наук [принятая точка доступа]
410 02$5d$aРАН [вариантная точка доступа для формирования ссылки "см."; "d"- обозначение сокращения]
510 02$5a$Академия наук$сСанкт-Петербург [связанная точка доступа для формирования ссылки "см. также"; "a"- обозначение предыдущей точки доступа]

Приклад 4.

Запис 1 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120260
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
220 ##$aБах (семья музыкантов)
305 1# $aСм. также под личными именами представителей семьи$bБах, Иоганн Себастьян (1685 - 1750),
$bБах, Карл Филипп Эммануил (1714 - 1788), $bБах, Иоганн Элиас (1705 - 1755)
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120137$5h0$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120236$5h0$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
500 #1$3RU\NLR\AUTH\661371666$5h0$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 2 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120137
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120236$5z$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах (семья музыкантов)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запису 3 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120236
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
300 1#$aСын Иоганна Себастьяна Баха
500 #1$3RU\NLR\AUTH\66120137$5z$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах (семья музыкантов)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 4 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\661371666
100 ##$a20070720arusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755
300 1#$aРодственник Иоганна Себастьяна Баха
520 ##$3RU\NLR\AUTH\66120260$5g$aБах (семья музыкантов)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66120138$5g$aМузыка немецкая$z18 в.
Запис 5 (тип запису - x)
001 RU\NLR\AUTH\66120138
100 ##$a19960103crusy0189####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМузыка немецкая$z18 в.
500 #1$5h$3RU\NLR\AUTH\66120137$aБах$gИоганн Себастьян$bИ. С.$f1685 - 1750
500 #1$5h$3RU\NLR\AUTH\66120236$aБах$gКарл Филипп Эммануил$bК. Ф.$f1714 - 1788
500 #1$5h$3RU\NLR\AUTH\661371666$aБах$bИ. Э.$gИоганн Элиас$f1705 - 1755
520 ##$5h$3RU\NLR\AUTH\66120260$aБах (семья музыкантов)

Приклад 5. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\66118668
100 ##$a20050216arusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aБашкирия
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г., см. также под рубрикой$bБашкортостан, Республика
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг., см. также под рубрикой$bБашкирская АССР
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории Башкирии до 1919 г.
515 ##$3RU\NLR\AUTH\66118669$5b0$aБашкортостан, Республика
515 ##$3RU\NLR\AUTH\6672028$5b0$aБашкирская АССР

Приклад 6. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\6610442
100 ##$a20061113arusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
230 ##$aАгада$lнравоучительно-повествовательное произведение
300 1# $aПовествовательная (нравоучительная) часть Талмуда и большая область талмудической литературы, содержащая афоризмы и поучения религиозно-этического характера, исторические предания и легенды
430 ##$aАггада
430 ##$aХаггада
430 ##$aГагада
530 ##$3RU\NLR\AUTH\66221749$5g$aТалмуд
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661406499$5g$aДревнееврейская литература$xЖанры

Приклад 7. (тип запису - x)

001 RU\NLR\AUTH\661410254
100 ##$a20060226arusy0179####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСистемы программирования
300 1#$aСовокупность процессов, связанных с разработкой программ
305 1# $aСм. также под названием систем программирования, например:$bMICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0, система программирования$bJBUILDER, система программирования
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661311565$5z$aПрограммы (компьют.)
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661257252$5g$aПрограммирование (компьют.)
550 ## $3RU\NLR\AUTH\66816458$5h$aCASE, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661416294$5h$aECLIPSE, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661392425$5h$aMPI, интерфейс передачи сообщений
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661319413$5h$aRATIONAL ROSE, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ## $3RU\NLR\AUTH\661351898$5h$aRATIONAL UNIFIED PROCESS, система автоматизированного проектирования программного обеспечения
550 ##$3RU\NLR\AUTH\66264502$5h$aГенераторы программ
550 ##$3RU\NLR\AUTH\661264476$5z$aЯзыки программирования
810 ##$aВоройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике. М. 1998 г.

Приклад 8. (тип запису - x)

219 0#$aОктябрьская железная дорога
300 0# $aОдна из старейших и крупных дорог в России. Эксплуатационная длина - 10 026 км. Проходит по территории Мурманской области, Республике Карелия, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской, Вологодской, Московской и Ярославской областям. Днем основания считается 30 октября 1837 года - день открытия железной дороги Петербург - Царское Село. В 1851 году было открыто движение между Петербургом и Москвой. В 1855 году получила название «Николаевская». В 1923 году переименована в Октябрьскую железную дорогу. Грузооборот 90,47 млрд. т., пассажирские перевозки - 262,8 млн. чел. (данные на 2003 г.)
305 0#$aДо 1855 г. см. в каталоге:$bПетербурго-Московская железная дорога
305 0#$aС 1855 по 1923 гг. см. в каталоге:$bНиколаевская железная дорога
519 0#$3RU\NLR\AUTH\443457$5a0$aПетербурго-Московская железная дорога
519 0#$3RU\NLR\AUTH\443456$5a0$aНиколаевская железная дорога

Дані в альтернативної графіці

Графіка мови каталогізації (тобто графіка подання приміток, посилань і т.д.) ідентифікується в записі в полі 100 (позиції 21-22). У разі, якщо необхідно навести точки доступу, примітки і посилання більш ніж в одній графіці, альтернативні графічні представлення можуть міститися в одному авторитетному/нормативному записі або в окремих записах, пов'язаних між собою. Однак, якщо різні графічні представлення відносяться до точок доступу різними мовами, то застосовуються правила, прийняті для обробки паралельних даних.

Якщо різні графічні представлення наводяться в одному і тому ж записі, то альтернативні форми точок доступу, наведені в полі блоку 2--, записуються в повторювані поля блоку 2-- з використанням підполя $7, яке визначає відмінність від графіки, зазначеної в полі 100. Примітки та посилання в різних графічних представленнях записуються в повторювані поля відповідних блоків. Різні графічні представлення одної і тої ж примітки або одного і того ж посилання зв'язуються між собою за допомогою підполя зв'язку $6, а код графіки вказується в підполі $7.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 1.

100 ##$a19960316aengy0179####ba
215 ##$aUnited States
215 ##$7ca$aСоединенные Штаты Америки
415 ##$6a20$aUSA
415 ##$6a20$7ca$8rus$aСША
[ca - кириллица, ba - латиница, 20 - произвольное двузначное число]

Якщо для прийнятих точок доступу в альтернативної графіці створюються окремі записи, то ці записи зв'язуються між собою за допомогою полів зв'язку блоку 7--, в які записуються номери записів і/або точки доступу в графіці, відмінній від графіки відповідних точок доступу в полі блоку 2--. Номери авторитетних/нормативних записів для точок доступу в альтернативної графіці записуються в підполі $3 блоку 7--. Коди графіки записується підполі $7.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 2.

Запис 1 (тип запису - x)
100 ##$a19960316arusy0179####ca
200 #1$aГлинка$bМ. И.$gМихаил Иванович
700 #1$382-6290$7ba$aGlinka$bM. I.$gMikhail Ivanovich
Запис 2 (тип запису - x)
100 ##$a19960316arusy0179####ca
200 #1$7ba$aGlinka$bM. I.$gMikhail Ivanovich
700 #1$382-3498$aГлинка$bМ. И.$gМихаил Иванович

Приклад 3.

Варіант 1
[для каждой точки доступа в альтернативной графике создана отдельная авторитетная / нормативная запись, записи связываются между собой через поля 7-- блока]
Запис 1 (тип запису - x)
100 ##$a19960316arusy0179####ca
210 02$7ba$8scr$aZavod za geoloska, hidrogeoloska, geofizicka i geotehnicka istrazivanja $cBeograd
710 02$8scr$aЗавод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживания$cБеоград
Запис 2 (тип запису - x)
100 ##$a19960316arusy0179####ca
210 02$8scr$aЗавод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживания$cБеоград
710 02$7ba$8scr$aZavod za geoloska, hidrogeoloska, geofizicka i geotehnicka istrazivanja$cBeograd
Варіант 2
[точки доступа в другой графике записаны в повторения поля 210]
100 ##$a19960126arusy0179####ca
210 02$8scr$aЗавод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживания$cБеоград
210 02$7ba$8scr$aZavod za geoloska, hidrogeoloska, geofizicka i geotehnicka istrazivanja$cBeograd

Дані, сформульовані за різними правилами

Загальний принцип створення точок доступу в авторитетному записі полягає в тому, що їх форма контролюється одним набором правил каталогізації або індексування, визначеним в полі 152. Однак, каталог з різних причин може містити точки доступу або авторитетні записи, встановлені відповідно до різних наборів правил. У такому випадку, якщо точки доступу або авторитетні записи описують один і той же об'єкт, між ними повинен бути встановлений зв'язок.

Деяким агентствам може знадобитися записувати дані, сформульовані у відповідності з різними правилами, або в одному записі, або в окремих пов'язаних записах, підтримуваних повною структурою авторитетного запису (наприклад, прийняті, варіантні і т. п. точки доступу, примітки, інформацію про джерела). Якщо точки доступу, сформульовані за різними правилами, присутні в одному авторитетному записі, то форма(-и) точок доступу блоку 2--, записані за іншими правилами, записуються в повторюваних полях блоку 4--; в підполі $5 Управління зв'язками, вказується код „n“ для позначення конкретного виду зв'язку. Якщо точки доступу, сформульовані за різними правилами, записуються в окремих авторитетних записах, то форма(-и) точок доступу блоку 2--, записані за різними правилами, записуються в повторюваних полях блоку 5--, і в підполі $5 Управління зв'язками вказується код відповідного виду зв'язку.

Приклади (клацніть, щоб розгорнути)

Приклад 1.

152 ##$aPPIAK
200 #1$aMirković$bMijo
400 #1$5e$aBalota$bMate
500 #1$5n$5f$aMirković$bMijo$2uni-PPIAK
500 #1$5n$5e$aBalota$bMate$2uni-PPIAK
Подлинное имя Mijo Mirković и псевдоним Mate Balota рассматриваются как связанные точки доступа в соответствии с используемыми для записи авторитетных записей правилами каталогизации PPIAK (Хорватия) в онлайн-каталоге с форматом UNIMARC . Псевдоним Mate Balota в соответствии с PPIAK рассматривается как вариантная точка доступа.

Приклад 2.

152 ##$apsbo
210 01$aГермания$bВерховное главнокомандование вооруженными силами$bУправление разведки и контрразведки
510 02$5n$aАбвер$2nlr_sh
Системы каталогизации и предметизации используют различные формы наименования организации. Блок 5-- используется для установления связи между этими формами.

Складові точки доступу

В даному форматі точки доступу або їх частини відповідно до міток полів розподіляються на наступні типи: ім'я особи, найменування постійної або тимчасової організації, географічна назва, торгова марка, найменування видавця/друкаря, родове ім'я, назву, ім'я/назву, типову назву, ім'я / типову назву, найменування теми, місце і дата публікації, походження, виконання і т.д .; форма, жанр або фізичні характеристики документа.

Якщо точка доступу складається з імені/найменування і заголовку, то поля, відповідні цим імені й назві, вбудовуються в особливе поле — ім'я/назва. Опис механізму методу вбудованих полів наводиться в полі 240 Точка доступу - Ім'я/Назва. Так як, в основному, метод вбудованих полів, застосовуваний в даному форматі, збігається з наведеним в описі блоку зв'язку 4-- Українського комунікативного формату представлення бібліографічних записів у формі, (далі по тексту - Український комунікативний формат), то більш повний опис цих методів можна знайти в цьому документі.

Якщо точка доступу складається з географічної назви і наступного за ним найменування постійної або тимчасової організації, то така точка доступу розглядається як найменування організації (постійної або тимчасової).

Якщо точка доступу складається з імені, заголовку, торгової марки або найменування теми і наступними за ними предметними підзаголовками, то підзаголовки записуються в підполях $j, $x, $y і $z полів, відповідних імені, назві, торговій марці або найменування теми, за якими вони слідують. У точках доступу типу Ім'я/Назва підзаголовки включаються у вбудоване поле заголовка.

Схема подання змісту записів

Зміст записів Області GARR
Для всіх типів записів:
0-- Блок ідентифікації Область ISADN
1-- Блок кодованої інформації
8-- Блок джерел інформації Область приміток каталогізатора, область джерел інформації
Авторитетний/нормативний запис:
(тип запису - x)
2-- Блок прийнятих точок доступу
(прийнята точка доступу)
Область прийнятого заголовка
300 Довідкова примітка
305 Зсилочна примітка „див.також
Область інформаційних приміток
4-- Блок варіантних точок доступу Область трасировок посилань „див.
5-- Блок пов'язаних точок доступу Область трасировок посилань „див. також
7-- Блок прийнятих точок доступу іншими мовами
і/або в іншій графіці
Область прийнятого заголовка
Зсилочний запис:
(тип запису - y)
2-- Блок прийнятих точок доступу
(варіантна точка доступу)
300 Довідкова примітка Область інформаційних приміток
310 Зсилочна примітка „див.“ Область уніфікованих заголовків
7-- Блок прийнятих точок доступу іншими мовами
і/або в іншій графіці
Область зсилочного заголовка
Довідковий запис:
(тип запису - z)
2-- Блок прийнятих точок доступу
(пояснювальна точка доступу)
320 Загальна довідкова примітка Область інформаційних приміток
7-- Блок точок доступу іншими мовами
і/або в іншій графіці
Область пояснювального заголовка

Відповідність полів українських форматів для бібліографічних записів і для авторитетних/нормативних записів

Поля точок доступу
авторитетного/нормативного формату
Відповідні поля
бібліографічного формату
200 Ім'я особи 700, 701, 702, 703
4-- з вбудованими 700, 701, 702, 703
600
604 з вбудованими 700, 701, 702, 703
210 Найменування організації 710, 711, 712, 713
4-- з вбудованими 710, 711, 712, 713, 791
601
604 з вбудованими 710, 711, 712, 713
215 Географічна назва 710, 711, 712, 713
4-- з вбудованими 710, 711, 712, 713
601, 607
604 з вбудованими 710, 711, 712, 713
216 Торгова марка 616
716
217 Видавничий/типографський знак 717
219 Структуроване географічне або тематичне найменування 509
220 Родове ім'я 720, 721, 722, 723
4-- з вбудованими 720, 721, 722, 723
602
604 з вбудованими 720, 721, 722, 723
223 Персонаж 623
230 Заголовок 500
4-- з вбудованим 500
605
231 Назва твору 506
232 Назва вираження 507
240 Ім'я/Заголовок
(вбудовані 200, 210, 215 або 220 і 230)
4-- з вбудованими 7-- і 500
500
604 з вбудованими 7-- і 500
7--
241 Ім'я/Заголовок твору
(вбудовані 200, 210, 215 або 220 і 231)
576
242 Ім'я/Заголовок вираження
(вбудовані 200, 210, 215 або 220 і 232)
577
243 Умовне найменування/заголовок для законодавчих і релігійних текстів 740, 741, 742
4-- з вбудованим 740
245 Ім'я / Типова назва
(вбудовані 200, 210, 215 або 220 і 235)
4-- з вбудованими 7-- і 501
604 з вбудованими 7-- і 501
7--
501
250 Найменування теми 606, 615, 631, 632
260 Місце і дата публікації, походження, виконання і т.д. 617, 620, 621
280 Форма, жанр, фізичні характеристики документа 608

Вивід на екран дисплея авторитетних/нормативних і довідкових записів

Для забезпечення різних варіантів виведення на дисплей зсилочних та авторитетних/нормативних записів, які відповідають вимогам GARR, використовуються наступні методи опису даних:

(а) При виведенні на дисплей зсилочних записів на основі полів пов'язаних точок доступу (поля блоку 4-- авторитетних/нормативних записів) використовується символ „>“ або позначення „Див.“. В авторитетних/нормативних записах точки доступу, наведені в полях блоку 4--, виводяться на дисплей з символом „<<“ або позначенням „Сс. від“.
(б) При виведенні на дисплей зсилочних записів на основі полів формування посилань „див. також“ (поля блоку 5-- авторитетних/нормативних записів) використовується символ „>>“ або позначення „Див. також“. В авторитетних/нормативних записах точки доступу, наведені в полях блоку 5--, виводяться на дисплей з символом „<<“ або позначенням „Див. також“.
(в) У підполі $5 Управління зв'язками полів блоків 4-- і 5-- може вказуватися в кодованому вигляді вид зв'язку між точкою доступу в полі блоку 2-- і точкою доступу в полі блоку 4-- і 5--. На основі коду зв'язку в підполі $5 може генеруватися текст про зв'язок між точками доступу в зсилочних і авторитетних/нормативних записах. Значення кодів зв'язку, а також приклади тексту, що генерується на основі цих кодів, наведені при описі контрольного підполя $5. Текст, що генерується на основі коду в підполі $5, не визначається форматом, а залежить від системних рішень, тому може приводитися в будь-якій формі і на будь-якій мові, вибраній при розробці системи. Відомості про зв'язок або командна інформація виводиться на дисплей додатково, а не замість символів „>“, „>>“, „<“, „<<“, позначень „Див.“, „Див. також“, „Сс. від“ .
(г) Якщо зв'язок між точкою доступу в поле блоку 2-- і точкою доступу в полі блоку 4-- і 5-- не є одним з зв'язків, для яких визначені коди в підполі $5, і розглядається як зв'язок „один до одного“ , для запису інструктивної інформації може використовуватися підполе $0 Пояснювальний текст. Оскільки пояснювальний текст викладається у вільній формі, служби, які не мають можливості використовувати інформацію даною мовою, можуть опускати його при виведенні на дисплей авторитетних/нормативних і зсилочних записів, тому що символи „>“, „>>“, „<“, „<<“, що виражають зв'язок, хоча і менш точно, ніж пояснювальний текст, будуть генеруватися за допомогою мітки поля (див. п. (а) і (б)) .

Якщо підполе $0 наводиться в записі поряд з підполем $5, що містить код зв'язку, кращим для виведення на дисплей є пояснювальний текст в підполі $0, якщо він не викликає заперечень користувача щодо мови або з інших причин.

(д) Якщо зв'язок між точками доступу, між якими робиться посилання, є зв'язком „кілька до одного“ або будь-яким іншим складним зв'язком, і виникає потреба подання цього посилання у вигляді довідкової примітки (на додаток до полів блоків 4-- і 5--), то можна використовувати блок довідок і приміток 3--. Варіантні точки доступу, від яких робиться посилання, і прийняті точки доступу, до яких робиться посилання в довідкових примітках, повинні також наводитися в полях блоків 4-- і 5-- у відповідних авторитетних/нормативних записах.

Це дозволить службам, які не можуть використовувати довідкові примітки в полях блоку 3--, виводити на дисплей зсилочну інформацію, що міститься в полях блоків 4-- і 5--, хоча і менш точну.

Пояснення до формату авторитетних/нормативних записів

У тексті Керівництва використовуються наступні умовні позначення:

 • Знак долара ($) використовується замість знаку IS2 (по ISO 646) як перший символ ідентифікатора підполя.
 • Символ „#“ використовується в прикладах для позначення пробілу.
 • Знак роздільник поля в прикладах мається на увазі, але в явному вигляді не проставляється.
 • Вираз „Не визначено“, пов'язаний з позицією індикатора, означає, що цю позицію індикатора значення не присвоєно.
 • Символ „П“ використовується при описі поля в графі „Примітки“ для вказівки того, що підполе може повторюватися; „НП“ — для вказівки того, що підполе не повторюється.
 • Для заповнення деяких подполів використовуються переліки кодів, деякі з яких містяться в додатках до Українського комунікативному формату:
Дод. А: Коди найменувань мов (на базі ISO 639-2)
Дод. В: Коди найменувань країн (на базі ISO 3166-1)
Дод. C: Коди відношень
Дод. D: Коди найменувань географічних регіонів
Дод. E: Коди періоду часу
Дод. G: Коди тематичних систем
Дод. H: Коди правил каталогізації

Стандарти та інші документи, пов'язані з форматом

 • ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2004-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 2004. – IV, 48 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. - Взамен ГОСТ 7.11-78 ; введ. 2005-09-01. - Москва : Стандартинформ, 2005. - IV, 82, [1] с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. - Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 1995-07-01. - Москва : Изд-во стандартов, 1995. - 18 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • ГОСТ 7.14-98 (ИСО 2709-96). Формат для обмена информацией. Структура записи. – Взамен ГОСТ 7.14-84 ; введ. 01.07.99. – Москва : Изд-во стандартов. – IV, 7 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации. - Взамен ГОСТ 7.59-90 ; введ. 2004-07-01. - Минск : Изд-во стандартов. – 6 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения. - Взамен ГОСТ 7.27-80 ; введ. 1998-01-01. - Минск : Изд-во стандартов, 1997. - 15 с.– (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
 • Национальный авторитетный файл : руководство по созданию, ведению и использованию. - Москва : Фаир-Пресс : Центр "ЛИБНЕТ", 2005. - (Специальный издательский проект для библиотек).
Вып. 1 : Наименование организации. Предметные рубрики. - 184 с.
 • Российские правила каталогизации [Электронный ресурс] / авт. коллектив: Н. Н. Каспарова (рук.) [и др.] ; Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. – Электрон. дан. - Москва : Центр ЛИБНЕТ, 2004– . – Режим доступа: http://www.nilc.ru, свободный. – Загл. с титул. экрана. – В режиме доступа см.: раздел «Обучение пользователей», ссылка «Методическое обеспечение».
Ч. 1 : Основные положения и правила. – 2004.
 • Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме : (российская версия UNIMARC). - 2-я ред. - Санкт-Петербург, 2006. - Режим доступа: http://www.rusmarc.ru. - Загл. с титул. экрана.
 • Guidelines for authority and reference entries : (GARE) / IFLA. - London : IFLA International Programme for UBC. - 1984. - 40 p.
 • Guidelines for subject authority and reference entries : (GSARE) / IFLA. - Munchen ; New Providence ; London ; Paris : Saur, 1993. - 62 p.
 • ISO 2709 - 1996 : Information and Documentation : Format for Information Exchange / International Organization for Standardization.
 • UNIMARC / Authorities : Международный коммуникативный формат UNIMARC для авторитетных / нормативных записей : пер. на рус. яз. / Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений (ИФЛА). - Москва : ГПНТБ, 1994. - 66 с. - (Публикации UBCIM. Новая серия ; Т. 2).
 • UNIMARC Manual : bibliographic format / International federation of Library Association and institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main. – München ; New Providence ; London ; Paris : Saur, 1994.
 • UNIMARC Manual. Update 1 (1996). – Zur 2. ed. des Grundwerks.
 • UNIMARC Manual. Update 2 (1998). – Zur 2. ed. des Grundwerks.
 • UNIMARC Manual. Update 3 (2000). – Zur 2. ed. des Grundwerks.
 • UNIMARC Manual. Update 4 (2002). – Zur 2. ed. des Grundwerks.
 • UNIMARC Manual. Update 5 (2005). – Zur 2. ed. des Grundwerks.

Див. також