Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

MARC Code List for Relators

Коди ролей осіб і організацій щодо каталогізуємого матеріалу для підполя $4 записів у форматі MARC 21

Англ.: „MARC Code List for Relators

Додаток складається з трьох переліків:

Стаття переліку українських термінів організована таким чином: український термін — код (англійський термін). Нижче йде пояснення і терміни, що визначаються як умовно еквівалентні (синонімічні) прийнятому за основу і передуючі позначенням СНМ перед першим синонімом:

Прохач — app (Applicant)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за подачу заяви, прохання чи особи (або організації), яка визнається що має право на результати розгляду заяви, прохання (напр., на дарування прав, нагороду, титул, посаду).

СНМ Посередник

Стаття синонімічного українського терміна має наступну структуру: синонімічний термін, позначення посилання ДИВ, основний український термін.

Посередник

ДИВ #Прохач

Перелік українських термінів

Автор — aut (Author)      

Використовується для позначення особи (або організації), що несе основну відповідальність за інтелектуальне або художній зміст твору, зазвичай друкованого тексту.
СНМ Співавтор

Автор адаптації — adp (Adapter)

Використовується для позначення особи (або організації), яка:
1) переробляє музичну композицію зазвичай для різних засобів виконання;
2) переписує романи чи оповідання для кінофільмів або іншого аудіовізуального носія.
СНМ Автор обробки
СНМ Автор переробки

Автор анотації — ann (Annotator)

Використовується для позначення особи, яка пише рукописні анотації на друковані матеріали.

Автор дарчого напису — ins (Inscriber)

Використовується для позначення особи, яка підписала дарчий напис.

Автор діалогу — aud (Author of dialog)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за діалог або усний коментар для сценарію або звукозапису.

Автор ідеї — ccp (Conceptor)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за оригінальну ідею, на якій засновано твір, включаючи автора наукової концепції аудіо-візуального матеріалу і автора рекламної концепції.
СНМ Автор концепції

Автор винаходу

ДИВ Винахідник

Автор коментарів і приміток до друкованого тексту — cwt (Commentator for written text)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за коментарі або пояснення до тексту. Для автора рукописної анотації в друкованій книзі використовується код ann (Автор анотації).

Автор концепції

ДИВ Автор ідеї

Автор копії

ДИВ Копіїст твору образотворчого мистецтва

Автор обробки

ДИВ Автор адаптації

Автор перекладу

ДИВ Аранжировщик

Автор переробки

ДИВ Автор адаптації

Автор підпису — sgn (Signer)

Використовується для позначення особи, яка є автором підпису без її пояснення або інших відомостей на походження цього підпису. Якщо мова йде про дарчого напису/підпису, слід використовувати код ins (Автор дарчого напису).

Автор посвяти — dto (Dedicator)

Використовується для позначення особи, яка є автором посвяти, яке може мати як офіційну, так і епістолярну або віршовану форму.

Автор післямови, колофону і т.п. — aft (Author of afterword, colophon, etc.)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за післямова, колофон і т.п., але не є автором самого твору.

Автор передмови і т.п. — aui (Author of introduction, etc.)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за введення, передмова, вступ, інший критичний вступний матеріал, але не є автором самого твору.

Автор твору, що увійшов в компіляцію — ctb (Contributor)

Використовується для позначення особи (або організації), твір якої увійшов в більш великий твір, такий як антологія, серіальне видання або інша компіляція авторських творів. Цей код не слід використовувати, якщо єдиною роллю особи (або організації) щодо твору є роль автора, видавця, упорядника або перекладача.

Автор рецензії

ДИВ Рецензент

Автор слів пісні — lyr (Lyricist)

Використовується для позначення особи (або організації), яка написала слова пісні.

Автор сценарію і т.п. — aus (Author of screenplay, etc.)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за кіносценарій, діалог, усний коментар і т.п.

Автор тексту опери, ораторії і т.п.

ДИВ Лібретист

Автор тексту супровідного матеріалу — wam (Writer of accompanying material)

Використовується для позначення особи (або організації), яка написала значний матеріал, який супроводжує звукозапис або інший аудіовізуальний матеріал.

Автор цитат або витягів з тексту — aqt (Author of quotations or text extracts)

Використовується для позначення особи (або організації), чий твір широко цитуються в інших творах, в створенні яких він/вона не брали безпосередньої участі. Таке цитування особливо часто використовується в каталогах виставок, колекціях фотографій і т.п.

Агент з продажу

ДИВ Розповсюджувач

Адміністратор баз даних

ДИВ Адміністратор даних

Адміністратор даних — dtm (Data manager)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за адміністрування баз даних або інших джерел даних.
СНМ Адміністратор баз даних

Адресат — rcp (Recipient)

Використовується для позначення особи (або організації), якій адресована кореспонденція.
СНМ Отримувач

Актор — act (Actor)

Використовується для позначення особи (або організації), що демонструє акторську мистецтво в музичних або драматургічних постановках або концертах.
СНМ Трупа

Актор, який читає текст від автора

ДИВ Оповідач

Аналітик — anl (Analyst)

Використовується для позначення особи (або організації), що розглядає, вивчає і інтерпретує дані або інформацію в певній галузі.

Аніматор — anm (Animator)

Використовується для позначення особи (або організації), що малює двомірні фігури, маніпулює тривимірними об'єктами і/або також створює комп'ютерні програми для додання об'єктам і зображень ілюзії руху. Зазвичай аніматор використовує в якості інструментів своєї діяльності анімаційні камери, стенди, целулоїдні екрани, діапозитиви і чорнило.

Аранжувальник — arr (Arranger)

Використовується для позначення особи (або організації), що переклала музичний твір зазвичай для іншого, ніж в оригіналі, засоби виконання. При аранжуванні музична основа оригіналу по суті не змінюється.
СНМ Автор перекладу

Архітектор — arc (Architect)

Використовується для позначення особи (або організації), що проектують споруди або контролюють їх будівництво.

Архітектор ландшафту

ДИВ Ландшафтний архітектор

Асистент режисера — stm (Stage manager)

Використовується для позначення особи, відповідальної за все, що відбувається на сцені, яка виконує функції керівника всіх груп і допомагає директору під час репетицій.
СНМ Помічник режисера

Асоційоване ім’я — asn (Associated name)

Використовується для позначення особи (або організації), пов'язаної або згаданої в каталогізуємій одиниці або колекції, але яка не може бути визначена як „Колишній власник“ (fmo) або іншим чином.
СНМ Пов'язане ім'я

Аукціоніст — auc (Auctioneer)

Використовується для позначення особи (або організації), якій доручена оцінка і продаж на аукціоні речей, рідкісних книг, творів мистецтва і т.д.

Балерина

ДИВ Танцюрист

Балет (трупа)

ДИВ Танцюрист

Батийщик

ДИВ Типограф

Батирщик

ДИВ Типограф

Бібліографічний попередник — ant (Bibliographic antecedent)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за твір, на якому засновано твір, представлений в бібліографічному записі. Даний код може застосовуватися в записах на адаптації, покажчики, продовження і т.п.

Колишній власник — fmo (Former owner)

Використовується для позначення особи (або організації), що була коли-небудь в минулому власником даного об'єкту, в т.ч. особи (або організації), якій він був подарований. Особа (або організація), яка подарувала цей об'єкт її нинішньому власнику, слід позначати кодом dnr (Дарувальник).

Ведучий — mod (Moderator)

Використовується для позначення особи, що веде програму, як правило, радіо- або телевізійну дискусію за участю експертів в обговорюваній області.
СНМ Радіоведучий
СНМ Телеведучий

Власник — own (Owner)

Використовується для позначення особи (або організації), яка в даний момент володіє каталогізуємою одиницею або колекцією, зборами.
СНМ Тримач
СНМ Фондоутримувач

Власник авторського права — cph (Copyright holder)

Використовується для позначення особи (або організації), якій були надані або передані законні права на інтелектуальний зміст твору і його копіювання. Не завжди будучи творцем твору, власник авторського права зазвичай має виняткове право на фінансову вигоду від продажу і використання твору, захищеного знаком охорони авторського права.
СНМ Власник копірайту
СНМ Володар авторського права
СНМ Володар копірайту

Власник копірайту

ДИВ Власник авторського права

Власник патенту

СНМ Патентовласник

Вокаліст — voc (Vocalist)

Використовується для позначення особи (або організації), що демонструє вокальне мистецтво в ході музичного або драматичного уявлення або в концерті.

Геодезист

ДИВ Землемір

Головний редактор

ДИВ Відповідальний редактор

Гість hst (Host)

Використовується для позначення особи, запрошеного чи регулярно провідного теле- або радіопрограму, на яку запрошуються інші учасники, виконавці і т.д. (наприклад, ток-шоу зі знаменитістю).

Гравер — egr (Engraver)

Використовується для позначення особи (або організації), яка вирізає букви, фігури і т.д. на дерев'яній або металевій поверхні для друку.

Гравер по дереву в техніці обрізної ксилографії — wdc (Woodcutter)

Використовується для позначення особи (або організації), яка створює друковані форми, вирізаючи рельєф образів на поздовжньому розпилі дерев'яного блоку.

Гравер по дереву в техніці торцевої ксилографії — wde (Wood-engraver)

Використовується для позначення особи (або організації), яка створює друковані форми, вирізаючи рельєф образів на поперечному розпилі дерев'яного блоку.

Гравер по металу — mte (Metal-engraver)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за декоративні елементи, ілюстрації, літери і т.п., вирізані на металевій поверхні для друку або декору.

Гравіровщик — prm (Printmaker)

Використовується для позначення особи (або організації), яка створює форми високого друку або глибокого друку.

Дарувальник — dnr (Donor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка подарувала книгу, рукопис і т.д. її нинішньому власнику. Дарувальники попереднім власникам позначаються кодом fmo (Колишній власник) або ins (Автор дарчого напису).

Даючий книгу в борг — len (Lender)

Використовується для позначення особи (або організації), що дозволяє тимчасове користування книгою, рукописом і т.п., наприклад, для фотокопіювання або мікрофільмування.

Депозитарій

ДИВ Репозитарій

Депозитор — dpt (Depositor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка розміщує матеріал на зберігання в бібліотеці чи репозитарії без передачі юридичних прав.

Тримач

ДИВ Власник

Дизайнер по звуку

ДИВ Художник по звуку

Диктор — spk (Speaker)

Використовується для позначення особи, що бере участь в теле- або радіопрограми, чий виступ строго формалізовано і підготовлено, як правило, заздалегідь.

Диригент — cnd (Conductor)

Використовується для позначення особи, яка керує колективом виконавців (оркестром, хором, оперою і т.п.) в музичній або драматичної постановки або концерті.

Дистриб’ютор

ДИВ Розповсюджувач

Скаржник

ДИВ Позивач відшкодування

Завідувач постановочної частини

ДИВ Технічний директор

Звукодизайнер

ДИВ Художник по звуку

Землемір — srv (Surveyor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка виробляє виміри земельних ділянок і т.п. для визначення місця розташування, розмірів і меж.
СНМ Геодезист
СНМ Маркшейдер
СНМ Топограф

Виробник — mfr (Manufacturer)

Використовується для позначення особи (або організації), що створює артефакт (об'єкт, зроблений або модифікований одним або декількома особами). Напр., вази, артилерійські знаряддя, предмети меблів.

Виробник паперу — ppm (Papermaker)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за виготовлення паперу, зазвичай з деревини, тканини або іншого волокнистого матеріалу.

Виробник гальваностереотипів — elt (Electrotyper)

Використовується для позначення особи (або організації), що створює копію форми високого друку методом гальванопластики.

Виробник друкованих форм — plt (Platemaker)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за виготовлення поліграфічних друкованих форм з метою друку зображень і/або текстів.

Виробник підробки — frg (Forger)

Використовується для позначення особи (або організації), що створює або імітує якусь цінну або значиму річ, особливо з наміром скоєння обману.

Виробник стереотипів — str (Stereotyper)

Використовується для позначення особи (або організації), яка виготовляє нову монолітну друковану форму за допомогою відливання або копіювання іншої друкованої форми.

Видавець — pbl (Publisher)

Використовується для позначення особи (або організації), що організує або фінансово утримує видавничий процес, що виготовляє широкодоступний друкований матеріал, частіше текст, але також і образотворчі, нотні видання і т.п.

Винахідник — inv (Inventor)

Використовується для позначення особи (або організації), якій належить пріоритет винаходу будь-якого корисного пристрою або процесу, призначеного для отримання відомого об'єкта або результату.
СНМ Автор винаходу

Ілюмінатор рукописи

ДИВ Художник-ілюмінатор рукописи

Ілюстратор — ill (Illustrator)

Використовується для позначення особи (або організації), яка задумує і, можливо, виконує малюнок, візерунок, орнамент або ілюстрацію зазвичай для супроводу тексту.

Ілюстратор-ілюмінатор

ДИВ Художник-ілюмінатор рукопису

Інвестор — fnd (Funder)

Використовується для позначення особи (або організації), яка здійснила фінансову підтримку при створенні твору.

Інженер — eng (Engineer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за технічне планування і проектування, особливо, споруд.

Інженер звукозапису, відеозапису — rce (Recording engineer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за технічні аспекти сеансу звуко- або відеозапису.

Ініціатор — org (Originator)

Використовується для позначення особи (або організації), пов'язаної з інтелектуальним змістом твору. Дана категорія не включає в себе видавця, співавтора або спонсора за винятком тих випадків, коли вони також входять до складу колективного автора.

Інструктор

ДИВ Викладач

Інструменталіст — itr (Instrumentalist)

Використовується для позначення особи (або організації), яка головним чином грає на якомусь інструменті в музичній або театральній постановці чи концерті.

Інтерв’юер — ivr (Interviewer)

Використовується для позначення особи (або організації), що діє як репортер, особа, яка провадить опитування громадської думки, або як будь-якої іншої агент, що збирає інформацію під час наради або заходи з одним або декількома учасниками.

Інтерв’юємий — ive (Interviewee)

Використовується для позначення особи (або організації), що дає на нараді або заході інтерв'ю репортерові або особі, яка провадить опитування громадської думки, або якого-небудь ще агента, що збирає інформацію.

Виконавець — prf (Performer)

Використовується для позначення особи (або організації), що демонструє свою музичну або акторське мистецтво в ході виконання музичного твору, театральної постановки або на концерті. Код використовується при відсутності необхідності використовувати більш точні визначники, наприклад, такі як act (Актор), dnc (Танцівник), itr (інструменталісти), voc (Вокаліст) і т.д. Якщо при каталогізації спеціальні коди застосовуються, то код prf використовується в тих випадках, коли амплуа виконавця невідомо чи не вказано.

Виконавець заголовків і червоних рядків — rbr (Rubricator)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за частини твору, зазвичай заголовки і червоні рядки в рукописах, які оформлялися кольором, відмінним від основного, зазвичай червоним.

Дослідник — res (Researcher)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за проведення наукових досліджень.

Позивач — ptf (Plaintiff)

Використовується для позначення сторони, яка подає скаргу або порушує справу в суді в приватному порядку, зазвичай, з метою судового розгляду справи.

Позивач в морському і церковному судочинстві — lil (Libelant)

Використовується для позначення сторони, що подає позов за церковним або морській справі.

Позивач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу — lit (Libelant-appellant)

Використовується для позначення позивача в морському і церковному судочинстві, яка подає апеляційну скаргу до суду вищої інстанції для перегляду рішення суду нижчої інстанції.

Позивач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга — lie (Libelant-appellee)

Використовується для позначення позивача в морському і церковному судочинстві, проти якого в апеляційному процесі подана апеляційна скарга в суд вищої інстанції для перегляду судового рішення.

Позивач відшкодування — cpl (Complainant)

Використовується для позначення сторони, яка звертається до суду для отримання відшкодування, зазвичай у виробництві, заснованому на нормах права справедливості (equity proceeding).
СНМ Скаржник
СНМ Потерпілий

Позивач, який подав апеляційну скаргу — ptt (Plaintiff-appellant)

Використовується для позначення позивача, яка подає апеляційну скаргу до суду вищої інстанції для перегляду рішення суду нижчої інстанції, зазвичай, з метою судового розгляду справи.

Позивач, проти якого подана апеляційна скарга — pte (Plaintiff-appellee)

Використовується для позначення позивача, проти якого в апеляційному процесі подана апеляція до суду вищої інстанції для перегляду судового рішення у справі, зазвичай, з метою судового розгляду справи.

Позивач-апелянт у справі, оскільки він розглядався на основі права „справедливості“ — cpt (Complainant-appellant)

Використовується для позначення позивача, яка оскаржує в апеляційному порядку рішення одного суду в суді вищої інстанції для перегляду рішення, зазвичай у виробництві, заснованому на нормах права „справедливості“ (equity proceeding).

Позивач-відповідач по апеляції в справі, яка розглядається на основі права „справедливості“ — cpe (Complainant-appellee)

Використовується для позначення позивача, проти якого апелянтом подана апеляція до суду вищої інстанції для перегляду рішення, зазвичай у виробництві, заснованому на нормах права „справедливості“ (equity proceeding).

Каліграф — cll (Calligrapher)

Використовується для позначення особи (або організації), яка демонструє мистецтво художнього письма, зазвичай як переписувач, копіювальник.

Картограф — ctg (Cartographer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за створення карт та інших картографічних матеріалів.

Кінематографіст — cng (Cinematographer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за зображення, зроблені для кінофільму. Працює під керівництвом режисера, або є оператором-постановником. Не плутати з оператором-відеопостановщиком.
СНМ Оператор-постановник

Кінодраматург

ДИВ Сценарист

Клієнт — cli (Client)

Використовується для позначення особи (або організації), в інтересах якої діє інша особа (або організація).

Книгар

ДИВ Книготорговець

Книготорговець — bsl (Bookseller)

Використовується для позначення особи (або організації), яка з вигодою для себе робить книги та інші бібліографічні матеріали доступними для покупки.
СНМ Книгар

Колекціонер — col (Collector)

Використовується для позначення особи (або організації), яка зібрала матеріал з різних джерел, який згодом був класифікований, описаний і каталогізований як колекція. Колекціонер не є ні творцем матеріалу, ні особою, якій рукописні матеріали колекції були адресовані.

Комісіонер

ДИВ Розповсюджувач

Коментатор — cmm (Commentator)

Використовується для позначення особи (або організації), що здійснює інтерпретацію, аналіз або обговорення змісту запису, кінофільму або іншого аудіовізуального матеріалу.

Композитор — cmp (Composer)

Використовується для позначення особи (або організації), що створює музичний твір зазвичай в друкованому або рукописному вигляді.

Консультант — csl (Consultant)

Використовується для позначення особи (або організації), що має відношення до ресурсу і яка притягається для професійної консультації або обслуговування в спеціалізованій області знання або навчання.

Консультант проекту — csp (Consultant to a project)

Використовується для позначення особи (або організації), що має відношення до ресурсу і найманого для загального інтелектуального спостереження за стратегічними і оперативними завданнями і для вироблення або пропозиції рішення або ефективного спрямування діяльності за допомогою аналізу, розробки специфікацій або інструкцій.

Копіїст твори образотворчого мистецтва — acp (Art copyist)

Використовується для позначення особи (наприклад, художника чи скульптора), яке виготовляє копії образотворчого мистецтва.
СНМ Автор копії

Копіювальник нот

ДИВ Переписувач нот

Кордебалет

ДИВ Танцюрист

Коректор друкованого тексту — pfr (Proofreader)

Використовується для позначення особи, яка провадить коректуру друкованого тексту. Для рукописних матеріалів використовується код crr (Коректор рукописів).

Коректор рукописів — crr (Corrector)

Використовується для позначення особи (або організації), що є коректором рукописів, наприклад, начальник скрипторію, що виправляє роботу переписувача. Для позначення коректора друкованих матеріалів використовується код pfr.
СНМ Cправщик рукописів

Кореспондент — crp (Correspondent)

Використовується для позначення особи (або організації), що є або автором, або одержувачем листи або іншої кореспонденції.

Критик

ДИВ Рецензент

Ляльковід — ppt (Puppeteer)

Використовується для позначення особи (або організації), яка маніпулює, управляє ляльками або маріонетками в музичному, драматичному поданні або концерті.

Куратор виставки — cur (Curator of an exhibition)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за створення та організацію виставки.

Лабораторія — lbr (Laboratory)

Використовується для позначення установи, що здійснює наукові дослідження матеріальних зразків, проб.

Ландшафтний архітектор — lsa (Landscape architect)

Використовується для позначення особи (або організації), чия робота передбачає координування упорядкування існуючого і запропонованого ландшафту.
СНМ Архітектор ландшафту

Лібретист — lbt (Librettist)

Використовується для позначення особи (або організації), яка є автором тексту опери, ораторії і т.п.

Літературний редактор

ДИВ Відповідальний редактор

Літограф — ltg (Lithographer)

Використовується для позначення особи (або організації), що виготовляє друковану форму на литографському камені для літографічної друку, в тому числі для позначення художника-графіка, що створює зображення безпосередньо на поверхні, з якої буде потрібно друкувати.

Ліцензедавач — lso (Licensor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка підписала ліцензію, дозвіл на друк і т. П.
СНМ Ліцензіар

Ліцензетримач — lse (Licensee)

Використовується для позначення особи (або організації), що є початковим одержувачем прав на друк або публікацію.
СНМ Ліцензіат
СНМ Одержувач ліцензії

Ліцензіар

ДИВ Ліцензедавач

Ліцензіат

ДИВ Ліцензетримач

Ліцензуюче відомство

ДИВ Вирішуюче відомство

Маркшейдер

ДИВ Землемір

Метранпаж

ДИВ Наборщик

Музичний директор — msd (Musical director)

Використовується для позначення особи, відповідальної за основні рішення по музичному забезпечення постановки, включаючи координування роботи композитора, звукового редактора, звукооператора, підбір музикантів і організацію і/або звуковий супровід репетицій і вистав.
СНМ Музичний керівник

Музикальний керівник

ДИВ Музичний директор

Музикант — mus (Musician)

Використовується для позначення особи (або організації), виконуючої музику або має відношення до музичного змісту твору. Використовується в тому випадку, коли неможливо або небажано більш точне визначення ролі.

Спостерігач — mon (Monitor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка контролює дотримання умов договору та відповідального за підготовку звіту та контроль за його розповсюдженням.

Наборщик — cmt (Compositor)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за ручний набір літер, створення металевих рядків, відлитих на лінотипі, або ливарних форм, зроблених з інших матеріалів, які використовуються для друку тексту і зображень.

Науковий консультант — sad (Scientific advisor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка внесла науковий, педагогічний або історичний внесок в концепцію і реалізацію твори, особливо, аудіо-візуальних матеріалів.

Науковий керівник — ths (Thesis advisor)

Використовується для позначення особи, під керівництвом якої здобувач наукового ступеня пише і представляє наукову роботу, доповідь або текст дисертації.

Непідтверджений автор

ДИВ Сумнівний автор

Володар авторського права

ДИВ Власник авторського права

Володар копірайту

ДИВ Власник авторського права

Оглядач

ДИВ Рецензент

Об’єкт посвяти — dte (Dedicatee)

Використовується для позначення особи (або організації), якій присвячена дана книга, рукопис і т.п. (не плутати з отримувачем дару).

Об’єкт вшанування — hnr (Honoree)

Використовується для позначення особи (або організації), на честь якої або в пам'ять про яку подарована книга, рукопис і т.п.

Оператор-відеопостановщик — vdg (Videographer)

Використовується для позначення особи (або організації), що відповідає за виробництво відеоматеріалів, наприклад, відеозапис сценічної постановки, на відміну від комерційного кінофільму. Може бути оператором або керівником одного або декількох операторів. Не плутати з кінооператором-постановником.

Оператор-постановник

ДИВ Кінематографіст

Опонент — opn (Opponent)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за опонування наукової роботи або дисертації.

Організатор конференції — orm (Organiser of meeting)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за підготовку конференції, звітом або порядком денним якої є каталогізуємий матеріал.

Організація, що затвердила вчений ступінь — dgg (Degree-grantor)

Використовується для позначення організації, яка затвердила вчений ступінь, на здобуття якої була представлена ​​описувана дисертація.

Орган по стандартизації — stn (Standards body)

Використовується для організації, відповідальної за розробку або впровадження стандарту.

Освітлювач — elg (Electrician)

Використовується для позначення особи, відповідальної за налаштування освітлювальної установки, фокусування світла для подання і управління освітленням.

Відповідальний за метадані — mdc (Metadata contact)

Використовується для позначення особи (або організації), перш за все відповідальної за збір інформації та підтримку вихідної версії набору метаданих (наприклад, набір геопросторових метаданих).

Відповідальний за обробку даних — prc (Process contact)

Використовується для позначення особи (або організації), в першу чергу відповідальної за виконання або запуск процесу, наприклад, накопичення наборів метаданих.

Відповідальний редактор — pbd (Publishing director)

Використовується для позначення особи (або організації), яка контролює хід колективної роботи і забезпечує її послідовність або безперервність. Ця категорія включає головних редакторів, літературних редакторів, редакторів серій і т.д.
СНМ Головний редактор
СНМ Літературний редактор
СНМ Титульний редактор

Відповідач — dfd (Defendant)

Використовується для позначення сторони, яка захищається від пред’явленого їй позовної вимоги або відкидає цю вимогу, і проти якої спрямовано кошти судового захисту та стягнення, зазвичай, в судовому порядку.

Відповідач в морському і церковному судочинстві — lel (Libelee)

Використовується для позначення сторони, проти якої була подана скарга до суду у справах, пов'язаних з питаннями церкви або адміралтейства.

Відповідач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу — let (Libelee-appellant)

Використовується для позначення відповідача, яка подає апеляційну скаргу до суду вищої інстанції для перегляду рішення суду нижчої інстанції у справах, пов'язаних з питаннями церкви або адміралтейства.

Відповідач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі — lee (Libelee-appellee)

Використовується для позначення відповідача, проти якого подано апеляцію до суду вищої інстанції для перегляду судового рішення у справі, пов'язаній з питаннями церкви або адміралтейства.

Відповідач, який подав апеляційну скаргу — dft (Defendant-appellant)

Використовується для позначення відповідача, яка подає апеляційну скаргу до суду вищої інстанції для перегляду рішення суду нижчої інстанції.

Відповідач по справі, що розглядається на основі права справедливості — rsp (Respondent)

Використовується для позначення сторони, яка постає відповідачем в суді відповідно до вимоги відшкодування, зазвичай в справах, що розглядаються на основі права „справедливості“ (особливо в шлюборозлучних процесах).

Відповідач по справі, розглянутому на основі права справедливості, який подав апеляційну скаргу — rst (Respondent-appellant)

Використовується для позначення відповідача, яка подає апеляційну скаргу до суду вищої інстанції для перегляду рішення суду нижчої інстанції, зазвичай в справах, що розглядаються на основі права „справедливості“ (особливо в шлюборозлучних процесах).

Відповідач по справі, розглянутому на основі права справедливості, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі — rse (Respondent-appellee)

Використовується для позначення відповідача, проти якого подана апеляційна скарга в суд вищої інстанції для перегляду судового рішення, зазвичай в справах, що розглядаються на основі права „справедливості“ (особливо в шлюборозлучних процесах).

Відповідач, проти якого подана апеляційна скарга — dfe (Defendant-appellee)

Використовується для позначення відповідача, проти якого подано апеляцію до суду вищої інстанції для перегляду судового рішення у справі.

Оформлювач — dsr (Designer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за оформлення, якщо більш спеціальні коди ролей не бажані.

Оформлювач книги — bkd (Book designer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за загальне графічне оформлення книги, включаючи шрифтові і ілюстративне оформлення, вибір матеріалів і технології.

Оформлювач обкладинки — cov (Cover designer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за графічне оформлення обкладинки книги, альбому, книжкового футляра, коробки, контейнера, і т. п. для позначення особи (або організації), відповідальної за графічне оформлення всієї книги, використовується код „Оформлювач книги“, суперобкладинок - „Оформлювач суперобкладинки“.

Оформлювач палітурки — bdd (Binding designer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за оформлення палітурки книги, включаючи тип палітурки, тип використовуваних матеріалів і будь-які аспекти декору палітурки.

Оформлювач суперобкладинки — bjd (Bookjacket designer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за оформлення м'якої обкладинки, створеної для або друкувати разом з книгою, включаючи вибір типу використовуваних матеріалів і будь-яких деталей оформлення суперобкладинки.

Оформлювач екслібриса — bpd (Bookplate designer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за оформлення ярлика, що вказує власника книги, який зазвичай наклеюється на внутрішню передню сторону обкладинки.

Офортист — etr (Etcher)

Використовується для позначення особи (або організації), яка відтворює текст або зображення для друку, піддаючи метал, скло або інший матеріал окисленню або корозії за допомогою якої-небудь речовини.

Оцінювач

ДИВ Експерт

Очевидець

ДИВ Свідок

Патентовласник — pth (Patent holder)

Використовується для позначення особи (або організації), яка отримала патент на згадані в об'єкті каталогізації винахід, корисну модель або промисловий зразок.
СНМ Власник патенту
СНМ Патентотримач
СНМ Патентовласник

Патентотримач

ДИВ Патентовласник

Патентозаявник — pta (Patent applicant)

Використовується для позначення особи (або організації), яка подала заявку на отримання патенту.

Патентовласник

ДИВ Патентовласник

Патрон

ДИВ Покровитель

Співак — sng (Singer)

Використовується для позначення особи (або організації), що використовує свій (його/її/їх) голос з акомпанементом або без нього для відтворення музичного твору. Виконання може включати чи не включати словесне зміст.

Первинний правовласник — fpy (First party)

Використовується для позначення особи (або організації), так званої сторони, прописаної в договорі єдиною або першої. У разі передачі прав таким є особа, яка вчиняє передачу права, цедент, індосант, ліцензедавач, дарувальник і т.п. Кілька сторін можуть бути спільно названі первинним правовласником.

Перекладач — trl (Translator)

Використовується для позначення особи (або організації), що здійснює переклад тексту з однієї мови на іншу або з застарілої форми того ж мови на сучасну.

Переписувач — trc (Transcriber)

Використовується для позначення особи, яка робить копію з оригінального матеріалу від руки або на друкарській машинці, в тому числі з матеріалу, записаного під диктовку або з усної записи. Для позначення осіб виготовляють факсиміле від руки використовується код fac (Факсиміліст).

Переписувач нот — mcp (Music copyist)

Використовується для позначення особи, яка переписує або копіює музичну нотацію.
СНМ Копіювальник нот

Палітурник — bnd (Binder)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за палітурка рукописних або друкованих матеріалів.

Персонал художньо-постановочної частини — prd (Production personnel)

Використовується для позначення особи (або організації), пов'язаної зі створенням реквізиту, освітлення, сценічних ефектів і т.п. музичного, драматичного уявлення або концерту.

Друкар

ДИВ Типограф

Друкар ілюстрацій — pop (Printer of plates)

Використовується для позначення особи (або організації), що виконує друк ілюстрацій або елементів оформлення з друкованих форм.

Писар — scr (Scribe)

Використовується для позначення особистого секретаря, пише під диктовку, і власне писаря рукописів. Для осіб, що виготовляють факсимільні копії текстів від руки, потрібно ввести код fac (Факсиміліст).
СНМ Писар

Писар

ДИВ Писар

Оповідач — nrt (Narrator)

Використовується для позначення особи, усно звітує деталі дії, події або хід подій.
СНМ Актор, який читає текст від автора

Підрядник — ctr (Contractor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка уклала договір з іншою особою або організацією на виконання певних робіт.

Покровитель — pat (Patron)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за замовлення твори. Зазвичай покровитель використовує свої кошти або вплив, щоб підтримати роботу художників, письменників, і т.д. Ця категорія включає тих, хто дає замовлення на оригінальні твори і платить за них.
СНМ Патрон

Одержувач

ДИВ Адресат

Одержувач ліцензії

ДИВ Ліцензетримач

Помічник режисера

ДИВ Асистент режисера

Понятий

ДИВ Свідок

Постачальник даних — dtc (Data contributor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка представляє дані для включення в базу даних або інший набір даних.

Постановник — rsg (Restager)

Використовується для позначення особи (або організації), яка не є початковим хореографом або режисером, але відповідального за нову постановку хореографії або драматичного твору, привносячи при цьому мінімальні зміни в зміст твору.

Потерпілий

ДИВ Позивач відшкодування

Правонаступник

ДИВ Сторона-правонаступник

Предмет зображення — dpc (Depicted)

Використовується для позначення предмета або особи, яка зображена в творі, особливо, в творі мистецтва.

Передбачуваний автор — att (Attributed name)

Використовується для позначення особи, стосовно якої є або були достатні підстави вважати цю особу автором, творцем (і т. П.) Твори.

Викладач — tch (Teacher)

Використовується для позначення особи, яка в контексті каталогізуємого ресурсу дає теоретичні знання з предмету, що вивчається або демонструє під час викладання фізичні прийоми і техніку.
СНМ Інструктор
СНМ Вчитель

Претендент на авторське право — cpc (Copyright claimant)

Використовується для позначення особи (або організації), яка з моменту реєстрації іменується власником авторського права. З того моменту, коли претендент стає власником авторського права, авторське право може бути відчужене або пізніше передано іншій особі (або організації).
СНМ Претендент на видавниче право
СНМ Претендент на право літературної власності

Претендент на видавниче право

ДИВ Претендент на авторське право

Претендент на право літературної власності

ДИВ Претендент на авторське право

Приймаюча сторона — sht (Supporting host)

Використовується для позначення особи (або організації), яка підтримує (надаючи зручності, штат, інші ресурси) проект, програму, конференцію, захід, об'єкти даних, матеріальні об'єкти культури.

Програміст — prg (Programmer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за створення та/або підтримку комп'ютерних програм, вихідних кодів, машинно-здійсненних цифрових файлів і супровідної документації.

Продюсер — pro (Producer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за створення кінофільму (включаючи ділові аспекти та управління процесом виробництва кінофільму) і за його комерційний успіх.

Виробник книг — bkp (Book producer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за виробництво книг та інших друкованих матеріалів, якщо спеціальні коди (наприклад, bkd, egr, tyd, prt) не підходять.
СНМ Фактор

Прохач — app (Applicant)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за подачу заяви, прохання чи особи (або організації), яка визнається мають право на результати розгляду заяви, прохання (напр., на дарування прав, нагороду, титул, посада).
СНМ Посередник

Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п. — cos (Contestant)

Використовується для позначення сторони, яка виступає противником, конкурентом, або стороною, яка оспорює в судовому порядку поданий позов, рішення, результат судового розгляду і т.д. в суді.

Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п. і подала апеляційну скаргу — cot (Contestant-appellant)

Використовується для позначення сторони в суперечці, яка оскаржить в апеляційному порядку рішення суду нижчої інстанції в суді вищої інстанції для перегляду рішення.

Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п., проти якої подано апеляційну скаргу в апеляційному процес —і coe (Contestant-appellee)

Використовується для позначення сторони в суперечці, проти якої апелянтом подана апеляція до суду вищої інстанції для перегляду рішення.

Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п, проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді — cts (Contestee)

Використовується для позначення сторони в процесі, що захищається від пред'явленого їй позовної вимоги або оспорює винесене проти неї рішення або результат судового розгляду в судах „загального права“.

Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді, і подала апеляційну скаргу — ctt (Contestee-appellant)

Використовується для позначення сторони, що подає апеляційну скаргу до суду вищої інстанції для перегляду рішення суду нижчої інстанції.

Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді і проти якої подано апеляційну скаргу в апеляційному процесі — cte (Contestee-appellee)

Використовується для позначення сторони, проти якої подана апеляційна скарга в суд вищої інстанції для перегляду судового рішення у справі.

Інше — oth (Other)

Використовується для кодів, які не мають еквівалентів в форматі MARC 21 з переліків, відмінних від даного, або для термінів, яким код не присвоєно.

Радіоведучий

ДИВ Ведучий

Розробник шрифту — tyd (Type designer)

Використовується для позначення особи (або організації), яка розробило накреслення використаного шрифту.

Вирішуюче відомство — pma (Permitting agency)

Використовується для позначення відомства (зазвичай державної установи), яке видає дозвіл на здійснення роботи.
СНМ ліцензується відомство

Розповсюджувач — dst (Distributor)

Використовується для позначення особи (або організації), що володіє винятковим або частковим правом на продаж.
СНМ Агент з продажу
СНМ Дистриб’ютор
СНМ Комісіонер
СНМ Торговий посередник

Оповідач — stl (Storyteller)

Використовується для позначення особи, що передає історію, переказ, казку у творчій і/або театральної інтерпретації.
СНМ Сказитель
СНМ Казкар

Редактор — edt (Editor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка готує до публікації твір, автором якої вона не є, пояснюючи текст, додаючи вступний матеріал або коментарі, або здійснює технічне керівництво роботою видавничого колективу.

Редактор-упорядник — red (Redactor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка розробляє структуру описуваної одиниці, не несучи при цьому інтелектуальної відповідальності за її зміст.

Редактор файлів гіпертекстової розмітки — mrk (Markup Editor)

Використовується для позначення особи (або організації), що виконує кодування засобами SGML, HTML або XML-розмітки метаданих, тексту і т.д.

Режисерм drt (Director)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за загальну організацію роботи або керівного постановкою в театрі, кіно або звукозаписом.

Режисер монтажу — flm (Film editor)

Використовується для позначення особи (або організації), що є режисером монтажу кінокартини незалежно від типу її фізичного носія (наприклад, ацетатна плівка, магнітна стрічка із зображенням і звуком).

Репозитарій — rps (Repository)

Використовується для позначення відомства, яке приймає дані або об'єкти матеріальної культури і надає послуги по тривалому зберіганню і загальнодоступному використання цих даних або об'єктів.
СНМ Депозитарій
СНМ Сховище

Репортер — rpt (Reporter)

Використовується для позначення особи (або організації), яка пише або представляє повідомлення про новини або поточні події в ефірі або у пресі.

Рецензент — rev (Reviewer)

Використовується для позначення особи (або організації), що є автором рецензії на книгу, кінокартину, постановку і т.п.
СНМ Критик
СНМ Оглядач

Малювальник — drm (Draftsman)

Використовується для позначення особи (або організації), що готують художні або технічні малюнки.

Керівник — led (Lead)

Використовується для позначення особи (або організації), що бере на себе основну відповідальність за здійснення певної діяльності або зусилля. Використовується з іншим терміном або кодом ролі, щоб показати більшу важливість цієї особи (або організації) щодо певної специфічної ролі. Якщо використовується кілька позначень різних ролей, код led застосовується тільки в тому випадку, коли він відноситься до всіх цих кодів.

Керівник дослідницького колективу — rth (Research Team Head)

Використовується для позначення особи, яка керує дослідницьким проектом.

Керівник лабораторних занять — ldr (Laboratory director)

Використовується для позначення особи (або організації), керівного або контролюючого роботу, здійснювану в підконтрольному оточенні.

Керівник польових робіт — fld (Field director)

Використовується для позначення особи (або організації), керуючого або контролюючого роботу зі збору необроблених даних або здійснює дослідження навколишнього середовища (зазвичай застосовується до природних і суспільних наук).

Керівник проекту — pdr (Project director)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за всі істотні напрямки проекту, або здійснює керівництво великим проектом, або повністю несе відповідальність за реалізацію проектів, або керівного роботою менеджерів проектів.

Керівник виробництвам pmn (Production manager)

Використовується для позначення особи, відповідальної за вирішення всіх технічних і комерційних питань постановки.

Свідокм wit (Witness)

Використовується для позначення особи, яка підтверджує правильність того, що сталося події або вчинку.
СНМ Очевидець
СНМ Понятий

Секретарм sec (Secretary)

Використовується для позначення особи (або організації), що виступає в ролі секретаря, редактора або іншої особи, відповідальної за вираз точки зору організації.

Пов’язане ім’я

ДИВ Асоційоване ім’я

Сказитель

ДИВ Оповідач

Казкар

ДИВ Оповідач

Скульптор — scl (Sculptor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка ліпить або вирізає тривимірні фігури.

Співавтор

ДИВ Автор

Творецьм cre (Creator)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за інтелектуальне або художній зміст твору.

Творець ескізів — ren (Renderer)

Використовується для позначення особи (або організації), яка з архітектурних креслень робить ескізи (тобто, зображення) в точної перспективі з метою дати уявлення про те, як буде виглядати реалізований проект.

Здобувач — dis (Dissertant)

Використовується для позначення особи, що представляє наукову роботу для отримання наукового ступеня або диплому про вищу освіту.

Сумнівний автор — dub (Dubious author)

Особа (або організація), приписування авторства якому сумнівно або невірно.
СНМ Непідтверджений автор

Укладач — com (Сompiler)

Використовується для позначення особи (або організації), що створює твір або публікацію шляхом відбору і об'єднання матеріалу з різних творів різних осіб або колективів (організацій).

Співробітник — clb (Collaborator)

Використовується для позначення особи (або організації), що приймає обмежену участь в роботі іншої людини або організації, яке робить доповнення до основного твору (наприклад, додатки, примітки).

Спеціаліст по географічній інформаційній системі — gis (Geographic information specialist)

Використовується для позначення особи, відповідальної за розвиток географічної інформаційної системи (GIS) і інтеграцію її даних в дані системи глобального позиціонування.

Спонсор — spn (Sponsor)

Використовується для позначення особи (або організації), яка надала контракт або під заступництвом якої твір було написано, надруковано, опубліковано і т.д.

Справщик рукописів

ДИВ Коректор рукописів

Сторона-правонаступник — spy (Second party)

Використовується для позначення особи (або організації), що іменується в юридичних документах „іншою стороною“. У разі передачі прав таким є правонаступник, цесіонарій, індосат, ліцензіат, який одержує дотацію і т. п. Кілька сторін можуть бути спільно названі стороною-правонаступником.
СНМ Правонаступник

Сценарист — sce (Scenarist)

Використовується для позначення особи (або організації), що є автором сценарію кінофільму.
СНМ Кінодраматург

Танцівник

ДИВ Танцюрист

Танцівниця

ДИВ Танцюрист

Танцюрист — dnc (Dancer)

Використовується для позначення особи (або організації), що демонструє переважно мистецтво танцю в музичній або драматичної постановки або концерті.
СНМ Балерина
СНМ Балет (трупа)
СНМ Кордебалет
СНМ Танцівник
СНМ Танцівниця

Телеведучий

ДИВ Ведучий

Тередорщик

ДИВ Типограф

Технічний директор — tcd (Technical director)

Використовується для позначення особи, яка в кінцевому рахунку відповідає за декорації, реквізит, світло і звук.
СНМ Завідувач постановочної частини

Типограф — prt (Printer)

Використовується для позначення особи (або організації), що друкує тексти складальним методом або з друкарської форми.
СНМ Батийщик
СНМ Батирщик
СНМ Друкар
СНМ Тередорщик
СНМ Типографщик
СНМ Тискальщик

Друкар

ДИВ |Типограф

Тискальщик

ДИВ Типограф

Титульний редактор

ДИВ Відповідальний редактор

Топограф

ДИВ Землемір

Торговий посередник

ДИВ Розповсюджувач

Трупа

ДИВ Актор

Учасник дослідницького колективу — rtm (Research Team Member)

Використовується для позначення особи, яка є учасником досліджень, і чия роль не передбачає керівництва або управління проектом.

Учитель

ДИВ Викладач

Факсиміліст — fac (Facsimilist)

Використовується для позначення особи (або організації), яка виконала факсиміле.

Фактор

ДИВ Виробник книг

Фондоутримувач

ДИВ Власник

Фотограф — pht (Photographer)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за фотографування незалежно від того, чи йде мова про оригінали або репродукціях.

Фототипіст — clt (Collotyper)

Використовується для позначення особи (або організації), відповідальної за виробництво фототипних відбитків з плівки або іншого колоїду на чорнилопритягуючій та чорниловідштовхуючій поверхні.

Посередник

ДИВ Прохач

Хореограф — chr (Choreographer)

Використовується для позначення особи (або організації), що здійснює постановку танців або інших рухів (наприклад, жонглювання мечами) для музичних або театральних вистав і концертів.

Сховище

ДИВ Репозитарій

Художній керівник — ard (Artistic director)

Використовується для позначення особи, відповідальної за художній стиль всієї постановки, включаючи вибір творів, які будуть поставлені, і підбір старшого режисерського персоналу.
СНМ Художник-постановник

Художник — art (Artist)

Використовується для позначення особи (або організації), яка задумала і можливо також зробила оригінальний графічний малюнок чи твір мистецтва, якщо спеціальні коди (напр., egr, etr) не бажані. Для ілюстраторів книг кращий код ill.

Художник-декоратор — std (Set designer)

Використовується для позначення особи (або організації), яка переводить авторський задум художника-постановника з плоских ескізів на об'ємні декорації для театральної вистави, концерти, кінофільму, і т.д. Художники-декоратори роблять детальні інструкції та специфікації для спорудження декорацій.

Художник-ілюмінатор рукопису — ilu (Illuminator)

Використовується для позначення особи (або організації), що прикрашає твір (особливо, рукописний матеріал) дорогоцінними металами або фарбою зазвичай у вигляді майстерних малюнків і візерунків.
СНМ Ілюмінатор рукопису
СНМ Ілюстратор-ілюмінатор

Художник-костюмер — cst (Costume designer)

Використовується для позначення особи (або організації), яка створює і робить костюми, укладає волосся і т.д. для музичної або театральної постановки або концерту.

Художник по звуку — sds (Sound designer)

Використовується для позначення особи, яка виробляє і відтворює звук (і живий, і записаний), встановлює мікрофони, регулює звукові рівні і координує джерела звуку.
СНМ Дизайнер по звуку
СНМ Звукодизайнер

Художник по світлу — lgd (Lighting designer)

Використовується для позначення особи (або організації), що займається світловим оформленням театральної постановки, концерти, фільми і т. п.

Художник-постановник

ДИВ Художній керівник

Цензорм cns (Censor)

Використовується для позначення офіційного або приватного цензора.

Цесіонарій — asg (Assignee)

Використовується для позначення особи (або організації), якій було надано ліцензію на друк або публікацію.

Кресляр — dln (Delineator)

Використовується для позначення особи (або організації), що виконує технічні малюнки з інших креслень, ескізів та начерків.

Шрифтовий оформлювач — tyg (Typographer)

Використовується для позначення особи (або організації), що несе основну відповідальність за підбір і застосування шрифтів. Якщо шрифтовий оформлювач відповідає і за інші аспекти графічного оформлення книги (наприклад, є оформлювачем книги - код bkd), то можливе одночасне використання обох кодів.

Експерт — exp (Expert)

Використовується для позначення особи (або організації), якій доручено опис і оцінка речей, особливо рідкісних книг, творів мистецтва і т.п.
СНМ Оцінювач

Юридично відповідальна сторона — rpy (Responsible party)

Використовується для позначення особи (або організації), що несе юридичну відповідальність за зміст публікації.

Перелік англійських термінів

Найменування англійською мовою Код Найменування українською мовою
Actor act Актор, трупа
Adapter adp Автор адаптації, обробки, переробки
Analyst anl Аналітик
Animator anm Аніматор
Annotator ann Автор анотації
Applicant app Прохач, посередник
Appraiser exp Експерт, оцінювач
Architect arc Архітектор
Arranger arr Аранжувальник, автор перекладу
Art copyist acp Копіїст твору образотворчого мистецтва, автор копії
Artist art Художник
Artistic director ard Художній керівник, художник-постановник
Assignee asg Цесіонарій
Associated name asn Асоційоване ім’я, пов’язане ім’я
Attributed name att Передбачуваний автор
Auctioneer auc Аукціоніст
Author aut Автор, співавтор
Author in quotations or text extracts aqt Автор цитат або витягів з тексту
Author of afterword, colophon, etc. aft Автор післямови, колофону і т.п.
Author of dialog aud Автор діалогу
Author of introduction, etc. aui Автор передмови і т.п.
Author of screenplay, etc. aus Автор сценарію і т.п.
Bibliographic antecedent ant Бібліографічний попередник
Binder bnd Палітурник
Binding designer bdd Оформлювач палітурки
Book designer bkd Оформлювач книги
Book producer bkp Виробник книг, фактор
Bookjacket designer bjd Оформлювач суперобкладинки
Bookplate designer bpd Оформлювач екслібрису
Bookseller bsl Книготорговець, книгар
Bowdlerizer cns Цензор
Calligrapher cll Каліграф
Cartographer ctg Картограф
Censor cns Цензор
Chief electrician elg Освітлювач
Choreographer chr Хореограф
Cinematographer cng Кінематографіст, оператор-постановник
Claimant cpc Претендент на авторське, видавнича право, на право літературної власності
Client cli Клієнт
Collaborator clb Співробітник
Collector col Колекціонер
Collotyper clt Фототипіст
Commentator cmm Коментатор
Commentator for written text cwt Автор коментарів і приміток до друкованого тексту
Compiler com Укладач
Complainant cpl Позивач відшкодування, скаржник, потерпілий
Complainant-appellant cpt Позивач-апелянт у справі, оскільки він розглядався на основі права справедливості
Complainant-appellee cpe Позивач-відповідач по апеляції в справі, яка розглядається на основі права справедливості
Composer cmp Композитор
Compositor cmt Наборщик, метранпаж
Conceptor ccp Автор ідеї, концепції
Conductor cnd Диригент
Consultant csl Консультант
Consultant to a project csp Консультант проекту
Contestant cos Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п.
Contestant-appellant cot Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п. і подала апеляційну скаргу
Contestant-appellee coe Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п., проти якої подано апеляційну скаргу в апеляційному процесі
Contestee cts Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді
Contestee-appellant ctt Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді, і подав апеляційну скаргу
Contestee-appellee cte Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді і проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі
Contractor ctr Підрядник
Contributor ctb Автор твору, що увійшов в компіляцію
Copier frg Виробник підробки
Copyright claimant cpc Претендент на авторське, видавниче право, на право літературної власності
Copyright holder cph Власник авторського права, копірайту; володар авторського права, копірайту
Corrector crr Коректор рукописів, справщик рукописів
Correspondent crp Кореспондент
Costume designer cst Художник-костюмер
Counterfeiter frg Виробник підробки
Cover designer cov Оформлювач обкладинки
Creator cre Творець
Curator of an exhibition cur Куратор виставки
Dancer dnc Танцюрист, танцівник, танцівниця, балерина, балет (трупа), кордебалет
Data contributor dtc Постачальник даних
Data manager dtm Адміністратор даних, адміністратор баз даних
Dedicatee dte Об’єкт посвяти
Dedicator dto Автор посвяти
Defendant dfd Відповідач
Defendant-appellant dft Відповідач, який подав апеляційну скаргу
Defendant-appellee dfe Відповідач, проти якого подана апеляційна скарга
Degree grantor dgg Організація, що затвердила вчений ступінь
Delineator dln Кресляр
Depicted dpc Предмет зображення
Deponent wit Свідок, очевидець, понятий
Depositor dpt Депозитор
Designer dsr Оформлювач
Designer of binding bdd Оформлювач палітурки
Designer of book bkd Оформлювач книги
Designer of bookjacket bjd Оформлювач суперобкладинки
Designer of bookplate bpd Оформлювач екслібрису
Designer of cover cov Оформлювач обкладинки
Designer of type tyd Розробник шрифту
Director drt Режисер
Dissertant dis Здобувач
Distributor dst Розповсюджувач, агент з продажу, дистриб’ютор, комісіонер, торговий посередник
Donor  dnr Дарувальник
Draftsman   drm Рисувальник
Dubious author dub Сумнівний автор, непідтверджений автор
Editor  edt Редактор
Electrician elg Освітлювач
Electrotyper  elt Виробник гальваностереотипів
Engineer eng Інженер
Engraver egr Гравер
Etcher etr Офортист
Expert  exp Експерт
Eyewitness wit Свідок, очевидець, понятий
Expurgator  cns Цензор
Facsimilist fac Факсиміліст
Field director fld Керівник польових робіт
Film editor flm Режисер монтажу
First party fpy Первинний правовласник
Forger frg Виробник підробки
Former owner  fmo Колишній власник
Funder fnd Інвестор
Geographic information specialist gis Спеціаліст по географічній інформаційній системі
Honoree  hnr Об’єкт вшанування
Host  hst Гість
House electrician elg Освітлювач
Illuminator  ilu Художник-ілюмінатор рукопису, ілюмінатор рукопису, ілюстратор-ілюмінатор
Illustrator ill Ілюстратор
Imprimatur  lso Ліцензедавач, ліцензіар
Inscriber  ins Автор дарчого напису
Instructor tch Викладач, інструктор, вчитель
Instrumentalist itr Інструменталіст
Interviewee   ive Інтерв’юємий
Interviewer ivr Інтерв’юер
Inventor  inv Винахідник, автор винаходу
Investigator org Ініціатор
Joint author  aut Автор, співавтор
Lab director  ldr Керівник лабораторних занять
Laboratory lbr Лабораторія
Laboratory director ldr Керівник лабораторних занять
Landscape architect lsa Ландшафтний архітектор, архітектор ландшафту
Lead   led Керівник
Lender  len Даючий книгу в борг
Libelant  lil Позивач в морському і церковному судочинстві
Libelant-appellant  lit Позивач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу
Libelant-appellee lie Позивач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга
Libelee lel Відповідач в морському і церковному судочинстві
Libelee-appellant  let Відповідач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу
Libelee-appellee  lee Відповідач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі
Librettist  lbt Лібретист
Licensee  lse Ліцензетримач, ліцензіат, одержувач ліцензії
Licensor  lso Ліцензедавач, ліцензіар
Lighting designer lgd Художник по світлу
Lithographer ltg Літограф
Lyricist  lyr Автор слів пісні
Manufacturer mfr Виробник
Markup editor  mrk Редактор файлів гіпертекстової розмітки
Master electrician elg Освітлювач
Memorial  hnr Об’єкт вшанування
Metadata contact  mdc Відповідальний за метадані
Metal-engraver  mte Гравер по металу
Moderator  mod Ведучий, радіоведучий, телеведучий
Monitor mon Спостерігач
Motion picture editor flm Режисер монтажу
Music copyist mcp Переписувач нот, копіювальник нот
Musical director msd Музичний директор, музичний керівник
Musician mus Музикант
Narrator  nrt Оповідач; актор, який читає текст від автора
Observer  wit Свідок, очевидець, понятий
Onlooker wit Свідок, очевидець, понятий
Opponent  opn Опонент
Organizer of meeting orm Організатор конференції
Originator  org Ініціатор
Other  oth Інше
Owner own Власник, тримач, фондоутримувач
Papermaker ppm Виробник паперу
Patent applicant  pta Патентозаявник
Patent holder  pth Патентовласник, власник патенту, патентотримач, власник патенту
Patent inventor inv Винахідник, автор винаходу
Patentee  pth Патентовласник, власник патенту, патентотримач, власник патенту
Patron  pat Покровитель, патрон
Performer prf Виконавець
Performer of research res Дослідник
Permitting agency  pma Вирішуюче відомство, ліцензуюче відомство
Photographer  pht Фотограф
Plaintiff  ptf Позивач
Plaintiff-appellant  ptt Позивач, який подав апеляційну скаргу
Plaintiff-appellee  pte Позивач, проти якого подана апеляційна скарга
Platemaker plt Виробник друкованих форм
Principal investigator org Ініціатор
Printer  prt Типограф, батийщик, батирщик, друкар, тередорщик, друкарі, тискальщик
Printer of plates pop Друкар ілюстрацій
Printmaker prm Гравіровщик
Process contact prc Відповідальний за обробку даних
Producer pro Продюсер
Production manager pmn Керівник виробництва
Production personnel prd Персонал художньо-постановочної частини
Programmer prg Програміст
Project director pdr Керівник проекту
Promoter  ths Науковий керівник
Proofreader pfr Коректор друкованих текстів
Publisher  pbl Видавець
Publishing director pbd Відповідальний, головний, літературний, титульний редактор
Puppeteer  ppt Ляльковід
Recipient rcp Адресат, одержувач
Recording engineer rce Інженер звукозапису, відеозапису
Redactor  red Редактор-упорядник
Renderer ren Творець ескізів
Reporter  rpt Репортер
Repository  rps Репозитарій, депозитарій, сховище
Research team head rth Керівник дослідницького колективу
Research team member rtm Учасник дослідницького колективу
Researcher res Дослідник
Respondent  rsp Відповідач по справі, що розглядається на основі права „справедливості“
Respondent-appellant rst Відповідач по справі, розглянутому на основі права „справедливості“, який подав апеляційну скаргу
Respondent-appellee rse Відповідач по справі, розглянутому на основі права „справедливості“, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі
Responsible party rpy Юридично відповідальна сторона
Restager  rsg Постановник
Reviewer rev Рецензент, критик, оглядач
Rubricator rbr Виконавець заголовків і червоних рядків
Scenarist sce Сценарист, кінодраматург
Scientific advisor  sad Науковий консультант
Scribe scr Писар, писар
Sculptor scl Скульптор
Second party  spy Сторона-правонаступник, правонаступник
Secretary sec Секретар
Set designer  std Художник-декоратор
Signer  sgn Автор підпису
Singer sng Співак
Sound designer sds Художник по звуку, дизайнер по звуку, звукодизайнер
Speaker  spk Диктор
Sponsor  spn Спонсор
Stage manager  stm Асистент режисера, помічник режисера
Standards body stn Орган по стандартизації
Stereotyper  str Виробник стереотипів
Storyteller stl Оповідач, сказитель, казкар
Supporting host  sht Приймаюча сторона
Supposed name att Передбачуваний автор
Surveyor srv Землемір, геодезист, маркшейдер, топограф
Teacher  tch Викладач, інструктор, вчитель
Technical director  tcd Технічний директор, завідувач постановочною частиною
Technical draftsman drm Рисувальник
Testifier wit Свідок, очевидець, понятий
Thesis advisor ths Науковий керівник
Transcriber trc Переписувач
Translator  trl Перекладач
Type designer  tyd Розробник шрифту
Typesetter cmt Наборщик
Typographer  tyg Шрифтовий оформлювач
Videographer vdg Оператор-відеопостановщик
Vocalist voc Вокаліст
Witness  wit Свідок, очевидець, понятий
Wood-engraver  wde Гравер по дереву в техніці торцевої ксилографії
Woodcutter  wdc Гравер по дереву в техніці обрізної ксилографії
Writer of accompanying material  wam Автор тексту супровідного матеріалу

Перелік MARC-кодів в порядку англійського алфавіту

Код Найменування українською мовою Найменування англійською мовою
acp Копіїст твору образотворчого мистецтва, автор копії Art copyist
act Актор, трупа Actor
adp Автор адаптації, обробки, переробки Adapter
aft Автор післямови, колофону і т.п. Author of afterword, colophon, etc.
anl Аналітик Analyst
anm Аніматор Animator
ann Автор анотації Annotator
ant Бібліографічний попередник Bibliographic antecedent
app Прохач, посередник Applicant
aqt Автор цитат або витягів з тексту Author in quotations or text abstracts
arc Архітектор Architect
ard Художній керівник, художник-постановник Artistic director
arr Аранжувальник, автор перекладу Arranger
art Художник Artist
asg Цесіонарій Assignee
asn Асоційоване ім’я, пов'язане ім’я Associated name
att Передбачуваний автор Attributed name
auc Аукціоніст Auctioneer
aud Автор діалогу Author of dialog
aui Автор передмови і т.п. Author of introduction, etc.
aus Автор сценарію і т.п. Author of screenplay, etc.
aut Автор, співавтор Author, joint author
bdd Оформлювач палітурки Binding designer, designer of binding
bjd Оформлювач суперобкладинки Bookjacket designer, designer of bookjacket
bkd Оформлювач книги Book designer, designer of book
bkp Виробник книг Book producer
bnd Палітурник Binder
bpd Оформлювач екслібрису Bookplate designer, designer of bookplate
bsl Книготорговець Bookseller
ccp Автор ідеї, концепції Conceptor
chr Хореограф Choreographer
clb Співробітник Collaborator
cli Клієнт Client
cll Каліграф Calligrapher
clt Фототипіст Collotyper
cmm Коментатор Commentator
cmp Композитор Composer
cmt Наборщик, метранпаж Compositor, typesetter
cng Кінематографіст, оператор-постановник Cinematographer
cnd Диригент Conductor
cns Цензор Censor, bowdlerizer, expurdator
coe Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п., проти якої подано апеляційну скаргу в апеляційному процесі Contestant-appellee
col Колекціонер Collector
com Укладач Compiler
cos Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п. Contestant
cot Відповідач, який висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п. і подала апеляційну скаргу Contestant-appellant
cov Оформлювач обкладинки Cover designer, designer of cover
cpc Претендент на авторське, видавнича право, на право літературної власності Copyright claimant, claimant
cpe Позивач-відповідач по апеляції в справі, яка розглядається на основі права „справедливості“ Complainant-appellee
cph Власник авторського права, копірайту; володар авторського права, копірайту Copyright holder
cpl Позивач відшкодування, скаржник, потерпілий Complainant
cpt Позивач-апелянт у справі, оскільки він розглядався на основі права „справедливості“ Complainant-appellant
cre Творець Creator
crp Кореспондент Correspondent
crr Коректор рукописів, справщик рукописів Corrector
csl Консультант Consultant
csp Консультант проекту Consultant to a project
cst Художник-костюмер Costume designer
ctb Автор твору, що увійшов в компіляцію Contributor
cte Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанову, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді і проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі Contestee-appellee
ctg Картограф Cartographer
ctr Підрядник Contractor
cts Противна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанову, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді Contestee
ctt Противна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанову, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді, який подав апеляційну скаргу Contestee-appellant
cur Куратор виставки Curator of an exhibition
cwt Автор коментарів і приміток до друкованого тексту Commentator for written text
dfd Відповідач Defendant
dfe Відповідач, проти якого подана апеляційна скарга Defendant-appellee
dft Відповідач, який подав апеляційну скаргу Defendant-appellant
dgg Організація, що затвердила вчений ступінь Degree grantor
dis Здобувач Dissertant
dln Кресляр Delineator
dnc Танцюрист, танцівник, танцівниця, балерина, балет (трупа), кордебалет Dancer
dnr Дарувальник Donor
dpc Предмет зображення Depicted
dpt Депозитор Depositor
drm Рисувальник Draftsman, technical draftsman
drt Режисер Director
dsr Оформлювач Designer
dst Розповсюджувач, агент з продажу, дистриб'ютор, торговий посередник Distributor
dtc Постачальник даних Data contributor
dte Об’єкт посвяти Dedicatee
dtm Адміністратор даних, адміністратор баз даних Data manager
dto Автор посвяти Dedicator
dub Сумнівний автор, непідтверджений автор Dubious author
edt Редактор Editor
egr Гравер Engraver
elg Освітлювач Electrician, chief electrician, house electrician, master electrician
elt Виробник гальваностереотипів Electrotyper
eng Інженер Engineer
etr Офортист Etcher
exp Експерт, оцінювач Expert, appraiser
fac Факсіміліст Facsimilist
fld Керівник польових робіт Field director
flm Режисер монтажу Film editor, motion picture editor
fmo Колишній власник Former owner
fpy Первинний правовласник First party
fnd Інвестор Funder
frg Виробник підробки Forger, copier, counterfeiter
gis Спеціаліст по географічній інформаційній системі Geographic information specialist, geospatial information specialist
hnr Об’єкт вшанування Honoree, memorial
hst Гість Host
ill Ілюстратор Illustrator
ilu Художник-ілюмінатор рукописи, ілюмінатор рукописи, ілюстратор-ілюмінатор Illuminator
ins Автор дарчого напису Inscriber
inv Винахідник, автор винаходу Inventor, patent inventor
itr Інструменталіст Instrumentalist
ive Інтерв’юємий Interviewee
ivr Інтерв’ювер Interviewer
lbr Лабораторія Laboratory
lbt Лібретист Librettist
ldr Керівник лабораторних занять Laboratory director, lab director
led Керівник Lead
lee Відповідач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі Libelee-appellee
lel Відповідач в морському і церковному судочинстві Libelee
len Даючий книгу в борг Lender
let Відповідач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу Libelee-appellant
lgd Художник по світлу Lighting designer
lie Позивач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга Libelant-appellee
lil Позивач в морському і церковному судочинстві Libelant
lit Позивач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу Libelant-appellant
lsa Ландшафтний архітектор, архітектор ландшафту Landscape architect
lse Ліцензетримач, ліцензіат, одержувач ліцензії Licensee
lso Ліцензедавач, ліцензіар Licensor, imprimatur
ltg Літограф Lithographer
lyr Автор слів пісні Lyricist
mcp Переписувач нот, копіювальник нот Music copyist
mfr Виробник Manufacturer
mdc Відповідальний за метадані Metadata contact
mod Ведучий, радіоведучий, телеведучий Moderator
mon Спостерігач Monitor
mrk Редактор файлів гіпертекстової розмітки Markup editor
msd Музичний директор, музичний керівник Musical director
mte Гравер по металу Metal-engraver
mus Музикант Musician
nrt Оповідач; актор, який читає текст від автора Narrator
opn Опонент Opponent
org Ініціатор Originator, investigator, principal investigator
orm Організатор конференції Organizer of meeting
oth Інше Other
own Власник, тримач, фондоутримувач Owner
pat Покровитель, патрон Patron
pbd Відповідальний, головний, літературний, титульний редактор Publishing director
pbl Видавець Publisher
pdr Керівник проекту Project director
pfr Коректор друкованих текстів Proofreader
pht Фотограф Photographer
plt Виробник друкованих форм Platemaker
pma Вирішуюче відомство, ліцензуюче відомство Permitting agency
pmn Керівник виробництва Production manager
pop Друкар гравюр Printer of plates
ppm  Виробник паперу Papermaker
ppt  Ляльковід Puppeteer
prc  Відповідальний за обробку даних Process contact
prd  Персонал художньо-постановочної частини Production personnel
prf  Виконавець Performer
prg  Програміст Programmer
prm  Гравіювальник Printmaker
pro  Продюсер Producer
prt  Типограф, друкар, друкарі Printer
pta  Патентозаявник Patent applicant
pte  Позивач, проти якого подана апеляційна скарга Plaintiff-appellee
ptf  Позивач Plaintiff
pth  Патентовласник, власник патенту, патентотримач, власник патенту Patent holder, patentee
ptt  Позивач, який подав апеляційну скаргу Plaintiff-appellant
rbr  Виконавець заголовків і червоних рядків Rubricator
rce  Інженер звукозапису, відеозапису Recording engineer
rcp  Адресат, одержувач Recipient
red  Редактор-упорядник Redactor
ren  Творець ескізів Renderer
res  Дослідник Researcher, performer of research
rev  Рецензії, критик, оглядач Reviewer
rps Репозитарій, депозитарій, сховище Repository
rpt  Репортер Reporter
rpy  Юридично відповідальна сторона Responsible party
rse  Відповідач по справі, розглянутому на основі права „справедливості“, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі Respondent-appellee
rsg  Постановник Restager
rsp  Відповідач по справі, що розглядається на основі права „справедливості“ Respondent
rst  Відповідач по справі, розглянутому на основі права „справедливості“, який подав апеляційну скаргу Respondent-appellant
rth  Керівник дослідницького колективу Research team head
rtm  Учасник дослідницького колективу Research team member
sad  Науковий консультант Scientific advisor
sce  Сценарист, кінодраматург Scenarist
scl  Скульптор Sculptor
scr  Писар, писар Scribe
sds  Художник по звуку, дизайнер по звуку, звукодизайнер Sound designer
sec  Секретар Secretary
sgn  Автор підпису Signer
sht  Приймаюча сторона Supporting host
sng  Співак Singer
spk  Диктор Speaker
spn  Спонсор Sponsor
spy  Сторона-правонаступник, правонаступник Second party
srv  Землемір, геодезист, маркшейдер, топограф Surveyor
std  Художник-декоратор Set designer
stl  Оповідач, сказитель, казкар Storyteller
stm  Асистент режисера, помічник режисера Stage manager
stn  Орган по стандартизації Standards body
str  Виробник стереотипів Stereotyper
tcd  Технічний директор, завідувач постановочною частиною Technical director
tch  Викладач, інструктор, вчитель Teacher, instructor
ths  Науковий керівник Thesis advisor, promoter
trc  Переписувач Transcriber
trl  Перекладач Translator
tyd  Розробник шрифту Type designer, designer of type
tyg  Шрифтовий оформлювач Typographer
vdg  Оператор-відеопостановщик Videographer
voc  Вокаліст Vocalist
wam  Автор тексту супровідного матеріалу Writer of accompanying material
wdc  Гравер по дереву в техніці обрізної ксилографії Woodcutter
wde  Гравер по дереву в техніці торцевої ксилографії Wood-engraver
wit Свідок, очевидець, понятий Witness, deponent, eyewitness, observer, onlooker, testifier

Див. також

Посилання