Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

UNIMARC Relator Codes and MARC21 Code List for Relators

Назва українською
UNIMARC
Назва англійською
UNIMARC
Код
UNIMARC
Код
MARC21
Назва англійською
MARC21
Назва українською
MARC21
Актор Actor 005 act Actor Актор, трупа
Автор адаптації Adapter 010 adp Adapter Автор адаптації, обробки, переробки
Адресат, одержувач листа Addressee, Recipient of letters 660 rcp Recipient Адресат, одержувач
Агентство, що робить відтворення доступним Agency making a reproduction available 015      
      anl Analyst Аналітик
Аніматор, мультиплікатор Animator, Cartoonist 018 anm Animator Аніматор
Анотатор Annotator 020 ann Annotator Автор анотації
      app Applicant Прохач, посередник
Оцінювач, експерт Appraiser, Expert 365 exp Appraiser, Expert Експерт, оцінювач
      arc Architect Архітектор
Аранжувальник, реалізатор генерал-басу (скороченої нотації) Arranger, Realiser of the thorough-bass 030 arr Arranger Аранжувальник, автор перекладу
      acp Art copyist Копіїст твору образотворчого мистецтва, автор копії
Художник Artist 040 art Artist Художник
      ard Artistic director Художній керівник, художник-постановник
Правонаступник Assignee 050 asg Assignee Цесіонарій
Асоційоване ім'я Associated name 060 asn Associated name Асоційоване ім’я, пов’язане ім’я
Передбачуваний автор Author, Attributed 062 att Attributed name, Supposed name Передбачуваний автор
Аукціоніст Auctioneer 065 auc Auctioneer Аукціоніст
Автор, співавтор Author, Joint author 070 aut Author, Joint author Автор, співавтор
Автор цитати або витягу з тексту Author in quotations or text extracts 072 aqt Author in quotations or text extracts Автор цитат або витягів з тексту
Автор післямови, висновків, кінцівки і т.п. Author of afterword, postface, colophon, etc. 075 aft Author of afterword, colophon, etc. Автор післямови, колофону і т.п.
Автор діалогу Author of dialogue 090 aud Author of dialog Автор діалогу
Автор передмови і т.п. Author of introduction, etc. 080 aui Author of introduction, etc. Автор передмови і т.п.
      aus Author of screenplay, etc. Автор сценарію і т.п.
Бібліографічний попередник Bibliographic antecedent 100 ant Bibliographic antecedent Бібліографічний попередник
Палітурник Binder 110 bnd Binder Палітурник
Оформлювач палітурки Binding designer 120 bdd Binding designer, Designer of binding Оформлювач палітурки
Оформлювач книги (друкованого видання) Book designer, Designer of book 130 bkd Book designer, Designer of book Оформлювач книги
      bkp Book producer Виробник книг, фактор
Оформлювач обкладинки Bookjacket designer 140 bjd Bookjacket designer, Designer of bookjacket Оформлювач суперобкладинки
Оформлювач екслібриса Bookplate designer 150 bpd Bookplate designer, Designer of bookplate Оформлювач екслібрису
Книготорговець Bookseller 160 bsl Bookseller Книготорговець, книгар
Цензор Censor, bowdlerize, expurgator 190 cns Censor, Bowdlerizer, Expurgator Цензор
Каліграф Calligrapher 170 cll Calligrapher Каліграф
Картограф Cartographer 180 ctg Cartographer Картограф
      elg Chief electrician, Electrician, House electrician, Master electrician Освітлювач
Керівник хору Choral director 195      
Хореограф Choreographer 200 chr Choreographer Хореограф
      cng Cinematographer Кінематографіст, оператор-постановник
Цирковий виконавець Circus performer 202      
      cpc Claimant, Copyright claimant Претендент на авторське, видавнича право, на право літературної власності
      cli Client Клієнт
Співробітник Collaborator 205 clb Collaborator Співробітник
      col Collector Колекціонер
Збирач фольклору Collector of field material 206      
      clt Collotyper Фототипіст
Колорист, проектувальник комп’ютерної графіки, технолог по графіці, друкар фотографій Colourist, Computer graphics designer, Graphic technician, Printer of photographs 410      
Комедіант, гуморист Comedian, Humourist 207      
Коментатор Commentator 210 cmm Commentator Коментатор
Коментатор друкованого тексту Commentator for written text 212 cwt Commentator for written text Автор коментарів і приміток до друкованого тексту
Укладач Compiler 220 com Compiler Укладач
      cpl Complainant Позивач відшкодування, скаржник, потерпілий
      cpt Complainant-appellant Позивач-апелянт у справі, оскільки він розглядався на основі права справедливості
      cpe Complainant-appellee Позивач-відповідач по апеляції в справі, яка розглядається на основі права справедливості
Композитор Composer 230 cmp Composer Композитор
Композитор адаптованого твору Composer of adapted work 233      
Композитор основного музичного твору Composer of main musical work 236      
Наборщик Compositor 240 cmt Compositor, Typesetter Наборщик, метранпаж
Автор ідеї (концепції), творець слогану Conceptor, Slogan creator 245 ccp Conceptor Автор ідеї, концепції
Диригент, керівник оркестру Conductor, Orchestral director 250 cnd Conductor Диригент
      csl Consultant Консультант
Консультант проекту Consultant to a project 255 csp Consultant to a project Консультант проекту
      cos Contestant Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п.
      cot Contestant-appellant Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п. і подала апеляційну скаргу
      coe Contestant-appellee Протилежна сторона, що висуває в суді заперечення проти позовної вимоги, постанови, рішення і т.п., проти якої подано апеляційну скаргу в апеляційному процесі
      cts Contestee Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді
      ctt Contestee-appellant Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді, і подав апеляційну скаргу
      cte Contestee-appellee Протилежна сторона, яка відстоює свою позовну вимогу, постанова, рішення і т.п., проти яких відповідачем висунуті заперечення в суді і проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі
Продовжувач Continuator 257      
Художник continuity Continuity artist 633      
      ctr Contractor Підрядник
      ctb Contributor Автор твору, що увійшов в компіляцію
Власник авторського права Copyright holder 260 cph Copyright holder Власник авторського права, копірайту; володар авторського права, копірайту
Коректор рукописів Corrector 270 crr Corrector Коректор рукописів, справщик рукописів
      crp Correspondent Кореспондент
Художник по костюмах Costume designer 633 cst Costume designer Художник-костюмер
Імітатор, виконавець (виробник) підробки Counterfeiter, Forger 380 frg Counterfeiter, Copier, Forger Виробник підробки
Оформлювач обкладинки Bookjacket designer 140 cov Cover designer, Designer of cover Оформлювач обкладинки
      cre Creator Творець
Куратор виставки Curator of an exhibition 273 cur Curator of an exhibition Куратор виставки
Танцівник Dancer 275 dnc Dancer Танцюрист, танцівник, танцівниця, балерина, балет (трупа), кордебалет
      dtc Data contributor Постачальник даних
      dtm Data manager Адміністратор даних, адміністратор баз даних
Об'єкт посвяти Dedicatee 280 dte Dedicatee Об’єкт посвяти
Автор посвяти Dedicator 290 dto Dedicator Автор посвяти
      dfd Defendant Відповідач
      dft Defendant-appellant Відповідач, який подав апеляційну скаргу
      dfe Defendant-appellee Відповідач, проти якого подана апеляційна скарга
Організація, що затвердила вчений ступінь Degree-grantor 295 dgg Degree grantor Організація, що затвердила вчений ступінь
      dln Delineator Кресляр
      dpc Depicted Предмет зображення
      wit Deponent, Eyewitness, Observer, Onlooker, Testifier, Witness Свідок, очевидець, понятий
      dpt Depositor Депозитор
      dsr Designer Оформлювач
Режисер, театральний режисер Director, Stage director 300 drt Director Режисер
Диск-жокей Disc jockey 303      
Дисертант, здобувач Dissertant 305 dis Dissertant Здобувач
Розповсюджувач Distributor 310 dst Distributor Розповсюджувач, агент з продажу, дистриб’ютор, комісіонер, торговий посередник
Дарувальник Donor 320 dnr Donor Дарувальник
      drm Draftsman, Technical draftsman Рисувальник
Непідтверджений автор Dubious author 330 dub Dubious author Сумнівний автор, непідтверджений автор
Редактор Editor 340 edt Editor Редактор
      elt Electrotyper Виробник гальваностереотипів
      eng Engineer Інженер
Гравер, наборщик нот, гравер тексту Engraver, Music engrave, Textual engraver 350 egr Engraver Гравер
Офортист Etcher 360 etr Etcher Офортист
      fac Facsimilist Факсиміліст
      fld Field director Керівник польових робіт
Кіноредактор, редактор фільму Film editor 370 flm Film editor, Motion picture editor Режисер монтажу
      fpy First party Первинний правовласник
Колишній передбачуваний автор Former Attributed author 385      
Колишній власник Former owner 390 fmo Former owner Колишній власник
Засновник Founder 395      
Інвестор Funder 400 fnd Funder Інвестор
      gis Geographic information specialist Спеціаліст по географічній інформаційній системі
Об’єкт вшанування Honoree 420 hnr Honoree, Memorial Об’єкт вшанування
      hst Host Гість
Ілюмінатор Illuminator 430 ilu Illuminator Художник-ілюмінатор рукопису, ілюмінатор рукопису, ілюстратор-ілюмінатор
Ілюстратор Illustrator 440 ill Illustrator Ілюстратор
Імпресаріо Impresario 445      
Автор дарчого напису Inscriber 450 ins Inscriber Автор дарчого напису
      tch Instructor, Teacher Викладач, інструктор, вчитель
Інтерв'юємий Interviewee 460 ive Interviewee Інтерв’юємий
Інтерв'юер Interviewer 470 ivr Interviewer Інтерв’юер
Дослідник, ініціатор ідеї Investigator, Originator 560 org Investigator, Originator, Principal investigator Ініціатор
Організація, що видає Issuing body 475      
      ldr Lab director, Laboratory director Керівник лабораторних занять
      lbr Laboratory Лабораторія
      lsa Landscape architect Ландшафтний архітектор, архітектор ландшафту
      led Lead Керівник
      len Lender Даючий книгу в борг
      lil Libelant Позивач в морському і церковному судочинстві
      lit Libelant-appellant Позивач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу
      lie Libelant-appellee Позивач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга
      lel Libelee Відповідач в морському і церковному судочинстві
      let Libelee-appellant Відповідач в морському і церковному судочинстві, який подав апеляційну скаргу
      lee Libelee-appellee Відповідач в морському і церковному судочинстві, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі
Лібретист Librettist 480 lbt Librettist Лібретист
Ліцензіат Licensee 490 lse Licensee Ліцензетримач, ліцензіат, одержувач ліцензії
Ліцензіар Licensor 500 lso Licensor, Imprimatur Ліцензедавач, ліцензіар
Художник по світлу Lighting designer 633 lgd Lighting designer Художник по світлу
Літограф Lithographer 510 ltg Lithographer Літограф
Лірик Lyricist 520 lyr Lyricist Автор слів пісні
Художник по гриму Make-up supervisor 633      
      mfr Manufacturer Виробник
      mrk Markup editor Редактор файлів гіпертекстової розмітки
Художник по маскам Mask designer 633      
      mdc Metadata contact Відповідальний за метадані
Гравер по металу Metal-engraver 530 mte Metal-engraver Гравер по металу
Артист пантоміми Mime artist 535      
Відповідальний за випуск Monitor 540 mon Monitor Спостерігач
      mcp Music copyist Переписувач нот, копіювальник нот
      msd Musical director Музичний директор, музичний керівник
Музикант Musician 545 mus Musician Музикант
Диктор Narrator 550 nrt Narrator Оповідач; актор, який читає текст від автора
Опонент Opponent 555 opn Opponent Опонент
Автор оркестровки або інструментування* Orchestrator 903 itr Instrumentalist Інструменталіст
Організатор заходу Organiser of meeting 557      
      orm Organizer of meeting Організатор конференції
Інші Other 570 oth Other Інше
      own Owner Власник, тримач, фондоутримувач
Виробник паперу Papermaker 580 ppm Papermaker Виробник паперу
Патент, заявник Patent applicant 582 pta Patent applicant Патентозаявник
Винахідник Patent inventor 584 inv Patent inventor Винахідник, автор винаходу
Патентовласник Patentee 587 pth Patentee, Patent holder Патентовласник, власник патенту, патентотримач, власник патенту
      pat Patron Покровитель, патрон
Виконавець Performer 590 prf Performer Виконавець
Виконавець досліджень Performer of research 595 res Performer of research, Researcher Дослідник
      pma Permitting agency Вирішуюче відомство, ліцензуюче відомство
Фотограф Photographer 600 pht Photographer Фотограф
      ptf Plaintiff Позивач
      ptt Plaintiff-appellant Позивач, який подав апеляційну скаргу
      pte Plaintiff-appellee Позивач, проти якого подана апеляційна скарга
      plt Platemaker Виробник друкованих форм
Ведучий програми Presenter 605 mod Moderator Ведучий, радіоведучий, телеведучий
Друкар Printer 610 prt Printer Типограф, батийщик, батирщик, друкар, тередорщик, друкарі, тискальщик
Друкар з друкованих форм Printer of plates 620 pop Printer of plates Друкар ілюстрацій
      prm Printmaker Гравіровщик
      prc Process contact Відповідальний за обробку даних
Продюсер Producer 630 pro Producer Продюсер
Художник-постановник, художник сцени Production designer, Stage designer 632      
      pmn Production manager Керівник виробництва
Творча група Production personnel 633 prd Production personnel Персонал художньо-постановочної частини
Програміст Programmer 635 prg Programmer Програміст
      pdr Project director Керівник проекту
Менеджер проекту Project manager 637      
Коректор друкованого тексту Proof-reader 640 pfr Proofreader Коректор друкованих текстів
Завідувач реквізитом Property manager 633      
Видавець Publisher 650 pbl Publisher Видавець
Головний редактор Publishing director 651 pbd Publishing director Відповідальний, головний, літературний, титульний редактор
Ляльковод Puppeteer 655 ppt Puppeteer Ляльковід
Продюсер запису Record producer 665      
Інженер запису Recording engineer 670 rce Recording engineer Інженер звукозапису, відеозапису
      red Redactor Редактор-упорядник
Реміксер Remixer 672      
      ren Renderer Творець ескізів
Репортер Reporter 710 rpt Reporter Репортер
      rps Repository Репозитарій, депозитарій, сховище
Дослідницький колектив, керівник Research team head 673 rth Research team head Керівник дослідницького колективу
Дослідницький колектив, учасник Research team member 677 rtm Research team member Учасник дослідницького колективу
      rsp Respondent Відповідач по справі, що розглядається на основі права „справедливості“
      rst Respondent-appellant Відповідач по справі, розглянутому на основі права „справедливості“, який подав апеляційну скаргу
      rse Respondent-appellee Відповідач по справі, розглянутому на основі права „справедливості“, проти якого подана апеляційна скарга в апеляційному процесі
      rpy Responsible party Юридично відповідальна сторона
      rsg Restager Постановник
Рецензент (оглядач) Reviewer 675 rev Reviewer Рецензент, критик, оглядач
Рубрикатор Rubricator 680 rbr Rubricator Виконавець заголовків і червоних рядків
Сценарист Scenarist 690 sce Scenarist Сценарист, кінодраматург
Науковий консультант Scientific advisor 695 sad Scientific advisor Науковий консультант
Писар Scribe 700 scr Scribe Писар, писар
Скульптор Sculptor 705 scl Sculptor Скульптор
      spy Second party Сторона-правонаступник, правонаступник
Секретар Secretary 710 sec Secretary Секретар
      std Set designer Художник-декоратор
Підписуюча особа Signer 720 sgn Signer Автор підпису
Співак Singer 721 sng Singer Співак
      sds Sound designer Художник по звуку, дизайнер по звуку, звукодизайнер
      spk Speaker Диктор
Спонсор Sponsor 723 spn Sponsor Спонсор
      stm Stage manager Асистент режисера, помічник режисера
Агентство зі стандартів Standards body 725 stn Standards body Орган по стандартизації
      str Stereotyper Виробник стереотипів
Диктор Narrator 550 stl Storyteller Оповідач, сказитель, казкар
Виконавець трюків Stunt performer 726      
      sht Supporting host Приймаюча сторона
      srv Surveyor Землемір, геодезист, маркшейдер, топограф
      tcd Technical director Технічний директор, завідувач постановочною частиною
Науковий керівник Thesis advisor 727 ths Thesis advisor, Promoter Науковий керівник
      trc Transcriber Переписувач
Перекладач Translator 730 trl Translator Перекладач
Розробник шрифту Type designer 740 tyd Type designer, Designer of type Розробник шрифту
Типограф, технічний редактор Typographer 750 tyg Typographer Шрифтовий оформлювач
Функція не визначена Undetermined function 000      
Торговець Vendor 753      
      vdg Videographer Оператор-відеопостановщик
Вокаліст Vocalist 755 voc Vocalist Вокаліст
Гравер по дереву Wood-engraver 760 wde Wood-engraver Гравер по дереву в техніці торцевої ксилографії
      wdc Woodcutter Гравер по дереву в техніці обрізної ксилографії
Автор супровідного матеріалу Writer of accompanying material 770 wam Writer of accompanying material Автор тексту супровідного матеріалу

Див. також

Посилання