Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

206 Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні ресурси — математичні дані

(Перенаправлено з 206 Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні матеріали — математичні дані)

Зміст

206 Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні ресурси — математичні дані

Тег: 206

Назва поля: Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні ресурси — математичні дані

Інші назви: Material Specific Area: Cartographic Resources Mathematical Data (англ.), Область специфических сведений: картографические материалы – математические данные (рос.), Zone particulière à certains types de ressources : Ressources cartographiques – Données mathématiques (фр.), Kartografsko gradivo - matematični podatki (словен.), Area relativa al materiale specifico: materiale cartografico, dati matematici (італ.), Specialioji sritis: kartografiniai ištekliai – matematiniai duomenys (литов.)

Визначення поля

Відомості про масштаб, проекціях, координатах та рівнодення для картографічного документа. Відповідає Області математичних даних ISBD (CM) і Області математичної основи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.4.1.1.

Наявність

Обов’язкове для картографічних документів, якщо поз. 8 маркера містить значення #, 0, 1.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Визначає, чи структуровані дані в полі

    # - Дані представлені в неструктурованому вигляді
    0 - Дані представлені в структурованому вигляді

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Відомості про математичні дані

Текст відомостей про масштаб, проекції, координати, рівнодення та епоху для картографічного документа, включаючи пунктуацію ISBD.

Обов'язкове, якщо поле 206 не містить $b.

Не повторюється.

$b Відомості про масштаб

Включає будь-які відомості про еквівалентність, відомості про вертикальний масштаб або вертикальне збільшення для рельєфних карт і інших тривимірних об'єктів.

Факультативне.

Повторюється.

$c Відомості про проекції

Факультативне.

Не повторюється.

$d Відомості про координати

Факультативне.

Не повторюється.

$e Відомості про зону відміни

Використовується для зоряних карт і атласів.

Факультативне.

Не повторюється.

$f Відомості про рівнодення

Містить також відомості про епоху.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Поле відповідає Області математичних даних ISBD(CM) і Області математичної основи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.4.1.1. Поле використовується в першу чергу для дисплейного відображення, в той час як поля кодованих даних для картографічних матеріалів 120, 122, 123 та 131 використовуються для інформаційного пошуку. Поле може включати:

а) одне підполе $a, в якому представлені всі дані без поділу на підполя. У цьому випадку формат даних і пунктуація в підполі наводиться відповідно до ISBD(CM). Всі встановлені розділові знаки пунктуації ISBD наводяться в поле, навіть якщо вони з'являються на межах підполя.
б) підполя $b, $c, $d, $e, $f, в яких дані представлені в структурованому вигляді.
Підполе UKRMARC Найменування елемента Номер розділу ISBD (CM) Попередня пунктуація
$b відомості про масштаб 3.1 Нова область
$b (повтор) відомості про масштаб 3.1 ,
$c відомості про проекції 3.2 ;
$d відомості про координати 3.3 ()
$e відомості про зону відміни (для зоряних карт і атласів) 3.4 ()
$f відомості про рівнодення 3.4 (*;*)

* Примітка: відомості про зону відміни, які використовуються для зоряних карт, і відомості про рівнодення записуються в загальні круглі дужки.

Співвіднесені поля

  • 120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Поле містить код для проекції карт.
  • 122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА
Поле містить кодовану форму дати, до якої відноситься зміст документа. Воно включає дані, які знаходяться у відомостях про рівнодення у записах для небесних карт.
  • 123 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – МАСШТАБИ ТА КООРДИНАТИ
  • 124 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ - СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ
  • 131 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМА ВИМІРІВ

Приклади

приклад 1

206 ##$aScale 1:6 336 000 (W 170^(o)-W 50^(o)/N 80^(o) -N 40^(o))

приклад 2

206 ##$aScale 1:250 000. Vertical scale 1:125 000 ; Universal Transverse Mercator proj. (W 124^(o) — W 122^(o)/N 58^(o) — N57^(o))

приклад 3

206 ##$a(RA 16 hr. 30 min. to 19 hr. 30min./Decl. -16^(o) to -49^(o); eq. 1950, epoch 1948)
Приклад для небесних карт.

Приклад 1

Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale 1: 6 336 000 (W 170o -W 50o/N 80o -N 40o)
Структурированное представление
206 0#$bScale 1: 6 336 000$dW 170o -W 50o/N 80o -N 40o

Приклад 2

Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale 1: 250 000, Vertical scale 1: 250 000 ; Universal Transverse Mercator proj. (W 124o -W 122o/N 58o -N 57o)
Cтруктурированное представление
206 0#$bScale 1: 250 000$bVertical scale 1: 250 000$cUniversal Transverse Mercator proj.$dW 124o -W 122o/N 58o -N 57o

Приклад 3

Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale [ca. 1:770.000]
В поле 300 приводится примечание: Масштаб вычислен при значении 14,5 см для 1 градуса широты
Структурированное представление
206 0#$bScale [ca. 1:770.000]
В поле 300 приводится примечание: Масштаб вычислен при значении 14,5 см для 1 градуса широты

Приклад 4

Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale [ca. 1:500.000]. Vertical scale [ca. 1:100.000]
Структурированное представление
206 ##$bScale [ca. 1:500.000]$bVertical scale [ca. 1:100.000]

Приклад 5

Неcтруктурированное представление
206 ## $aScale 1:25.000 ; Gauss-Kruger projection (W 8o 42’ 37» W 8o 42’ 34» W 8o 31’ 03» W 8o 31’ 01» / N 41o 55’ 01» N 41o 54’ 58» N 41o 49’ 37» N 41o 49’ 34»)
Структурированное представление
206 0# $bScale 1:25.000$cGauss-Kruger projection$dW 8o 42’ 37» W 8o 42’ 34» W 8o 31’ 03» W 8o 31’ 01» / N 41o 55’ 01» N 41o 54’ 58» N 41o 49’ 37» N 41o 49’ 34»

Приклад 6

Неcтруктурированное представление
206 ##$aScale not given (RA 16 hr. 30 min. to 19 hr. 30 min. / Decl. -16o to -49o eq. 1950, epoch 1948)
Структурированное представление
206 0#$bScale not given$eRA 16 hr. 30 min. to 19 hr. 30 min. / Decl. -16o to -49o$feq. 1950, epoch 1948
Приклад диаграммы неба.

Приклад 7

200 1#$aAtlas des peuples D'Europe Centrale$b[Карты]$fAnddre Sellier, Jean Sellier$gcart. Anne Le Fur
206 ##$a[Б. м-ба]
Приклад атласа, состоящего из карт-схем, схем и схематических планов, а также перспективно-плановых изображений, в этом случае сведения об отсутствии масштаба допускается не приводить или указывать в виде «Б. м-ба» (без масштаба) в квадратных скобках.

Приклад 8

Неcтруктурированное представление
200 1# $aСеверо-Крымский канал$b[Карты]$eрельефная карта$fсост. и подгот. к печати ф-кой № 1 ГУГК в 1975 г.$gспец. содерж. разраб. ин-том «Укргипроводхоз»$gред. Б. Д. Бойко
206 ##$a1 : 600 000, 6 км в 1 см, вертик. 1 : 100 000, 1 км в см
Приклад рельефной карты. Указывается численный (в виде дроби) и именованный масштаб. Вертикальный масштаб указывается со словами «вертик.».
Структурированное представление
200 1# $aСеверо-Крымский канал$b[Карты]$eрельефная карта$fсост. и подгот. к печати ф-кой № 1 ГУГК в 1975 г.$gспец. содерж. разраб. ин-том «Укргипроводхоз»$gред. Б. Д. Бойко
206 0#$b1 : 600 000, 6 км в 1 см$bвертик. 1 : 100 000, 1 км в см

Приклад 9

200 1#$aГеографический атлас России$fСПб КФ ВСЕГЕИ$gред.: Д. А. Аронсон
206 ##$aМ-бы разные

Приклад 10

Неcтруктурированное представление
200 1# $aАнголо-Бразильский геотраверс$eбатиметрическая карта$fcост. ВНИИОкеанология ПГО Севморгеология в 1988 г.$gотв. ред. Ю. Е. Погребицкий
206 ##$a1:2000000 по параллели 25", 20км в 1см ; проекция Меркатора
Структурированное представление
200 1# $aАнголо-Бразильский геотраверс$eбатиметрическая карта$fcост. ВНИИОкеанология ПГО Севморгеология в 1988 г.$gотв. ред. Ю. Е. Погребицкий
206 0#$b1:2000000 по параллели 25", 20км в 1см$cпроекция Меркатора
Сведения об ограничении масштаба для отдельных частей карты приведены в указанной на карте форме после именованного масштаба. Картографическая проекция приведена после сведений о масштабе, в формулировке, указанной на карте.

Див. також