Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

328 Примітки про дисертацію

Версія від 14:14, 22 грудня 2019, створена Dubyk (обговореннявнесок) (Підполя)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)

328 Примітки про дисертацію

Тег: 328

Назва поля: Примітки про дисертацію

Інші назви: Dissertation (Thesis) Note (англ.), Примечание о диссертации (автореферате диссертации) (рос.), Забележка за дисертация (теза) (болг.), Note de thèse ou autre travail universitaire (фр.), Opomba o disertaciji (tezi) (словен.), Nota di dissertazione (tesi) (італ.), Disertacijos (mokslinio darbo) pastaba (литов.)

Визначення поля

Поле містить примітки про дисертацію або автореферат дисертації. Може бути наведений перелік робіт, що послужили підставою для присудження наукового ступеня; відомості про нострифікацію дисертації; інші відомості, наприклад, найменування організації — місця виконання дисертації або організації — місця захисту дисертації, дата присудження наукового ступеня і т. д.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: Індикатор структурованості примітки

# — Нема інформації
0 — Примітка структуровано
1 — Примітка не структуроване

Підполя

$a Текст примітки

Обов'язкове, якщо примітка не структурована.

Не повторюється.

$b Будь-які уточнення до дисертації або автореферату дисертації, крім тих, які мають бути надані у підполях $c, $d, $e, $t

Може бути, наприклад, наведений список основних робіт, за сукупністю яких було присуджено вчений ступінь, відомості про нострифікацію дисертації.

Факультативне

Не повторюється.

$c Дисципліна, за якою захищена дисертація

Факультативне

Не повторюється.

$d Дата захисту і (або) дата затвердження дисертації (дата присудження наукового ступеня)

Факультативне

Не повторюється.

$e Найменування організації — місця виконання дисертації (для автореферату дисертації) або організації — місця захисту дисертації (для дисертації)

Факультативне.

Не повторюється.

$t Назва та вихідні відомості іншого видання дисертації або автореферату дисертації

Факультативне

Не повторюється.

$z Текст, що передує примітці, присутній у підполі $b, $c, $d, $e або $t

Факультативне.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

Приведення приміток доцільно в разі, коли вони доповнюють, а не дублюють відомості про дисертації або авторефераті дисертації, відображені в полі 200.

Дані в поле записуються в довільній формі, скорочення не застосовуються.

Для введення приміток може бути використано тільки підполе $a або підполя $b, $c, $d, $e та $t, якщо необхідно.

Підполе $a може містити примітки будь-якого роду, наведені в довільному порядку.

Підполе $b використовується для введення будь-яких відомостей про дисертації або авторефераті дисертації, крім тих, які мають бути надані у підполях $c, $d, $e, $t, в разі, коли вибирається структурований спосіб приведення приміток в поле 328.

Дисципліна, по якій захищена дисертація, наводиться в підполі $c в разі, якщо дана інформація відсутня в запропонованому джерелі і не відображена в полі 200. В підполі $z може бути приведена константа «галузь знань». Більш докладні відомості про тему дисертації наводяться при необхідності в полі 330 Текст анотації або реферату. Підполе $c в основному використовується при описі дисертацій або авторефератів дисертацій, виданих в далекому зарубіжжі і оформлених без дотримання вимог, що пред'являються до даного виду документів в Україні та інших країнах - колишніх суб'єктів СРСР.

Дати наводяться в форматі ДД.ММ.РРРР. Перед кожною датою в підполі $d обов'язково наводиться відповідна константа: «захищена», «затверджена». Якщо наводяться дві дати, вони розділяються комою (,).

В підполі $e можуть бути приведені одночасно найменування організації - місця виконання дисертації і організації - місця захисту дисертації, якщо дана інформація відсутня в запропонованому джерелі і не відображена в полі 200. Найменування організації повинно передувати текстом, визначальним її роль.

Відомості про іншому виданні дисертації або автореферату дисертації наводяться в підполі $t, якщо запис на інше видання відсутній в ЕК. В підполі $z може бути приведена константа «інше видання дисертації (автореферату дисертації)». При наявності в ЕК такого запису краще зв'язати обидва записи за допомогою поля 488 і ввести примітка в полі 311.

В підполі $z у вільній формі вводиться пояснення, що передують текст примітки, наведеного в будь-якому з підполів $b, $c, $d, $e або $t. Підполе $z з конкретним терміном або фразою передує відповідному підпілля.

Взаємопов'язані поля

Відомості про мову тексту роботи, в традиційному описі приводяться в області приміток, наводяться в полі 101, як і для інших видів документів.
Якщо документ є дисертацією або авторефератом дисертації, поле містить в одній з позицій $a/4-7 (коди форми змісту) значення «m» (дисертація / автореферат дисертації (оригінал)) або «v» (дисертація / автореферат дисертації (перероблені для відкритої публікації у вигляді монографії)).
Якщо документ є дисертацією, поле містить в підполі $a значення «ab», якщо документ є авторефератом дисертації — значення «ac».
Поле використовується для зв'язку бібліографічних записів на дисертацію й автореферат, а також записів на різні видання дисертації або автореферату дисертації.
У записі на дисертацію вказується найменування організації - місця виконання дисертації, в запису на автореферат дисертації — найменування організації - місця захисту дисертації. Якщо при обробці кожного з цих документів є можливість виявити найменування обох організацій, бажано привести їх у кожного запису.

Приклади

Приклад 1:

200 1#$aТенденции общественного развития и трансформация российского общества$eнаучный доклад на соискание научной степени доктора экономических наук (по совокупности работ)$eспециальность 08.00.01 Экономическая теория$fНикифоров Лев Васильевич$gРоссийская академия наук, Институт экономики
328 #1$aОсновные монографии, по совокупности которых присуждена ученая степень: Смешанное общество. Российский вариант / Л. В. Никифоров, С. А. Хавина, И. А. Бродская и др. ; РАН, Институт экономики. – Москва : Наука, 1999; Социально-экономическая интеграция города и села : (содержание, цели, пути, условия) / отв. ред. Е. И. Капустин ; АН СССР, Институт экономики. – Москва : Наука, 1988; Отношения собственности: тенденции трансформации. – Москва, 2001.

Приклад 2:

200 1#$aРедукция и редундантность как текстообразующие конституенты$eдиссертация на соискание степени доктора философии$e[кандидата филологических наук$eспециальность 10.02.04 Германские языки]$fНаталья Боровик$gДуйсбург-Эссенский университет
328 #0$bДиссертация выполнена, защищена и ученая степень присуждена в Дуйсбург-Эссенском университете (Германия). 29.09.2010 ВАК РБ подтвердил эквивалентность ее ученой степени, присуждаемой в Республике Беларусь$dЗащищена 29.05.2006

Приклад 3:

200 1#$aПаэма Адама Міцкевіча «Дзяды» і беларуская літаратура XIX – пачатку XX стагоддзя$eдысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук$eспецыяльнасці 10.01.01 Беларуская літаратура, 10.01.03 Літаратура народаў краін замежжа (польская)$fМінскевіч Сяргей Леанідавіч$gнавуковы кіраўнік Мархель Уладзімір Іосіфавіч$gДНУ «Інстытут мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
328 #0$dАбаронена 04.06.2010, зацверджана 27.10.2010$eМесца абароны: Беларускі дзяржаўны універсітэт

Приклад 4:

200 1#$aЗакономерности функционирования популяций водных беспозвоночных при непропорционально-проточном культивировании$eавтореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук по совокупности работ$eспециальность 03.00.18 Гидробиология$fКокова Валентина Егоровна$gАН Беларуси, Институт зоологии
328 #0$dЗащищена 24.11.1992$eРабота выполнена в Институте физики СО РАН и Институте биофизики СО РАН

Приклад 5:

200 1#$aIn the shadows of Poland and Russia$ethe Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European crisis of the mid-17th century$fAndrej Kotljarchuk
210 ##$aHuddinge$cSödertörns högskola$d2006
215 ##$axiv, 347 с.
225 1#$aSödertörn doctoral dissertations$x1652-7399$v4
328 #0$zГаліна ведаў:$cГісторыя$zІншыя публікацыі дысертацыі:$tУ ценю Польшчы і Расеі : Вялікае Княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. / Андрэй Катлярчук. – Менск, 2010. – 305 с.; У ценю Польшчы і Расеі : Вялікае Княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. / Андрэй Катлярчук // Arche. 2008. № 7/8.

приклад 1

328 ##$aThesis (Ph.D.) Harvard University, 1954

приклад 2

328 ##$aThèse: Droit: AixMarseille III: 1981

приклад 3

328 ##$aRevision of thesis (Ph.D.) -- University of Alabama

приклад 4

328 ##$aOriginally presented as the author's thesis (Ph.D.) -- Harvard University, 1979.

Див. також