УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 423 — Видано з … |fra>

короткий опис: Поле використовується для створення зв’язку між документом, який є об’єктом каталогізації, та іншими документами, які видано разом з першим. Наприклад, декілька різних творів, виданих під однією обкладинкою, збірка без загальної назви.

обов’язковість поля: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ) (Обов’язкове при описі збірки творів різних авторів без загального заголовку.)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для всіх творів, що увійшли до збірки, окрім першого твору, який вноситься в перше входження підполя 200$a (підполе, основний заголовок документа, що каталогізується, що відображає).)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пропуск (не визначений)


індикатор 2 – індикатор примітки

пояснення до індикатора: Другий індикатор указує, чи потрібно формувати примітку з даних цього поля при роздруку або при виводі запису на дисплей. Коли запис виводиться на дисплей, мітка поля може бути переведена в текст, що роз’яснює необхідний зв’язок між документом і документом, з яким здійснюється зв’язок, що каталогізується. Індикатор 2 може приймати наступні значення:

значення індикатора:
0не генерувати примітку
1генерувати примітку

примітки до змісту поля: Коли один документ видається сумісно з іншим, це не означає, що який-небудь з них підпорядковується іншому, як у випадку відносин додатку та його джерела.

примітки до змісту поля: Поле 423 може включати дані, необхідні як для виводу основного запису, так і для виводу аналітичних описів. Поле 200, вбудоване в полі 423, використовується для виводу основного запису. Якщо ж поле 423 включає інші поля, вони використовуються тільки при виводу аналітичних описів.

примітки до змісту поля: Поле використовується для додаткових описів під заголовками, що містяться в додаткових підполях 200 $a, для підполів 200$c і заголовків, що мають відношення до них. Індикатор 2 в цьому полі має тільки одне значення '0', оскільки немає необхідності на основі даного поля будувати примітки.


Взаємопов’язане поле 200 – ЗАГОЛОВОК І ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    Заголовки творів одного автора (колективу авторів), поміщені в збірці без загального заголовка, записуються в підполе 200$a, що повторюється.

Взаємопов’язане поле 464 – АНАЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ
    Дані про твори, одного автора (колективу авторів), або творах різних авторів, поміщених в збірці, що має загальний заголовок, записуються у відповідні поля, вбудовані в полі 464.

Взаємопов’язане поле 481 – ТАКОЖ В ЦІЙ ПАЛІТУРЦІ
    

Взаємопов’язане поле 482 – ПРИПЛЕТЕНО ДО
    Поля 481 і 482 використовуються для віддзеркалення зв’язку окремих екземплярів документів. Поле 423 указує на зв’язок документів в збірці без загального заголовка або у видавничому конволюте.

Взаємопов’язане поле 311 – ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВ’ЯЗУВАНИХ ПОЛІВ
    Поле 311 може бути використаним для відображення будь-яких відношень зв’язку, які визначаються в данім блоці, якщо потрібна примітка не може бути згенерована з 4 - - поля. Якщо використовується поле 311, індикатор 2 відповідного поля 4 - - складає 0.

Підполя

Деталізація про підполя наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4—СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ (у БД UAMarc дивіться опис блоку у полі 400).

Див. поле 410 (техніки вставлених полів / стандартних підполів)

(А) Техніка вставлених полів — ПІДПОЛЯ: $1

(B) Техніка стандартних підполів — ПІДПОЛЯ: $a, $c, $d, $e, $h, $i, $p, $t, $u, $v, $x, $y, $z, $0, $3, $5


підполе
a – Автор |eng> |fre>

пояснення до підполя: Ім’я особи, колективу або родини з первинною інтелектуальною відповідальністю відносно документа, з яким створюється зв’язок. Якщо зміст $a складає більш ніж одне підполе, застосовується стандартна пунктуація (ЕХ.6).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
b – Загальне позначення матеріалу |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield (200$b) of the item to which the link is being made. See field 456, EX1.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
c – Місце публікації |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 210$a документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
d – Дата публікації |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 210$d документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
e – Відомості про видання |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 205$a документу, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
f – Перші відомості про відповідальність |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$f) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Repeatable after each subfield $t, $l, $h or $i which has an accompanying statement of responsibility or for each parallel statement of responsibility.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
g – Наступні відомості про відповідальність |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$g) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Repeatable.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
h – Номер розділу або частини |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $h, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
i – Назва розділу або частини |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $i, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
l – Паралельний заголовок |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant parallel title subfield(s) (200$d, 510$a) of the item to which the link is being made. See field 423, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
m – Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the 013$a subfield of the item to which the link is being made.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
n – Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо |eng>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (210$c) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
o – Інші дані щодо заголовку |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$e) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
p – Фізичний опис |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 215$a документу, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
s – Відомості щодо серії |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (225$a, $h, $i) of the item to which the link is being made. See field 456, EX 1.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
t – Назва |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполів що відносяться до: 200 Назва, 225 Назва серії, або 500 Уніфікована назва документу, з яким створюється зв’язок. Для серіального видання, це підполе може містити зміст поля 530 Ключова назва. Коли зміст складає більше ніж одне підполе, має використовуватись стандартна пунктуація (ЕХ 6).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
u – URL |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 856$u запису, який є джерелом підполів $a та $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється. (488, ЕХ.4))

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
v – Номер тому |eng> |fre>

пояснення до підполя: Елемент(-и) (номер, розташування в документі), що передають відношення між поточним документом, та документом, до якого сворюється зв’язок. Прикладом таких елементів є 200$h та 225$v.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
x – Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 011$a документу, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
y – Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполів 010$a або 013$a документу, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
z – CODEN |eng>

пояснення до підполя: Зміст підполя 040$a документа, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
0 – Ідентифікатор бібліографічного запису |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст поля 001 документа, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
1 – Дані, які пов’язуються |eng>

пояснення до підполя: Кожне підполе $1 містить дані поля разом з міткою, індикаторами та кодами підполів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється для кожного вставленого поля)

примітки: (А, ТЕХНІКА ВСТАВЛЕНИХ ПОЛІВ)

примітки: ПРИМІТКИ (техніка вставлених полів):
Кожне поле, до якого створюється зв’язок форматується за схемою:
Індикатори: Визначник підполя Дані підполя Визначник підполя Дані підполя
F/T
#0 чи #1 $1 Вставлені:
мітка, індикатори та підполя
$1 Вставлені: мітка, індикатори та підполя ……

Рекомендовано, щоб вставлені поля заносилися у числовій послідовності міток в межах кожного поля. У випадку вставленого поля 001, яке не має ні індикаторів ні визначників підполів, дані підполя складають лише мітку та номер (Приклад 1).
Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, цей запис включається до того ж файлу з метою розповсюдження.

Пов’язані поля, які зконструйовано з полів повного запису повинні містити скопійовані дані, що вимагаються за наявності:
001     ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
500     УНІФІКОВАНА НАЗВА
    АБО (якщо поле 500 відсутнє у запису)
200$a Основна назва
7 - -     Первинна інтелектуальна відповідальність (за наявності)
206     Область специфіки матеріалів: Картографічні матеріали — Математичні дані
    Наступні поля можуть бути включені:
010     ISBN
011     ISSN
040     CODEN
101     Мова твору
102     Країна публікації або виробництва
123     Поле кодованих даних: Картографічні матеріали – Математичні дані
130     Поле кодованих даних: Мікроформи. — Фізичні властивості
200$a     Основна назва (за наявності поля 500)
200$f     Перші відомості про відповідальність
200$h     Номер розділу або частини
200$i     Назва розділу або частини
200$v     Визначення тому
205     Відомості про видання
210     Публікація, розповсюдження, тощо
215     Фізичний опис
225     Серії
510     Паралельна основна назва
530     Ключова назва
856$u     URL
У деяких випадках ці необов’язкові поля можуть знадобитися, для ідентифікації документа, наприклад 210 Публікація тощо для 45 - Інші видання
Не рекомендовано включення полів, яаі не входять до переліку.
Пов’язані поля не конструюються з повного запису, якщо документ, до якого створюється зв’язок, відсутній. Вони повинні містити сформульовані самостійно дані, достатні для ідентифікації документа, до якого створюється зв’язок.
Щонайменше пов’язані поля повинні містити перелічені вище дані, за винятком ідентифікатору запису.


підполе
3 – Номер авторитетного запису |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $3, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
5 – Установа в якій поле застосовано |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $5, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)

приклад 1: Техніка вставлених полів
200 1#Transport public
423 #1$1011##$a0249-6143$15300#$aAction transport

приклад 2: Техніка стандартних підполів
200 1#Transport public
423 #1$x0249-6143$tAction transport
Це пов’язане поле знаходиться у запису для Transport public тому що Transport public та Action transport видані сумісно.

приклад 3: Техніка вставлених полів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$12001#$aHombres$15101#$aMen$1700#1$aVerlaine$bPaul
510 1#$aWomen

приклад 4: Техніка стандартних підполів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$tHombres$aVerlaine, Paul
510 1#$aWomen
Книжка з двома творами, але без загальної назви має паралельні назви для кожного з творів. Паралельна назва для першої основної назви надається у полі
510. Інші назви надаються у полі 423 ВИДАНО З . З поля 423 примітка не генерується, оскільки деталі вже надані в основному полі 200.

приклад 5: Див. поле 200, EX 12.
Наступний приклад використання цього поля наводиться у прикладі EX 4 блоку 4 — -БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ.

приклад 6: Василенко І. Д.
Чарівна шкатулка; Артемка в цирку / І. Василенко. Ташкент — місто хлібне / А. Неверов. Малишок / І. Лікстантов. Стожари / А. Мусатов. Вітя Малєєв в школі і удома: Повести / Н. Носів; [До сб. в цілому] Вступ. ст. І. Мотяшова; Мул. Мазуріна; Коммент. М. Сотськової.- М.: був Подітий. літ., 1983.- 702 з., 9 л. мул.; 23 см.- (Б-ка світовий літ. для дітей / Ред. порада: Алексєєв З. П. і др.; Т. 27).- (В пер): в 2 р. 20 до., 407000 экз.
в 010 ##$bВ пер$d2 р. 20 к$9407000 экз.
...
200 1#$aВолшебная шкатулка$aАртемка в цирке$fИ. Василенко
210 ##$aM.$cДет. літ.$d1983
215 ##$a702 с$c9 л. мул.$d23 див.
225 2# $aБ-ка світовий літ. для детей$fРед. порада: Алексєєв З. П. і др.$vТ. 27
423 #0 $12001#$aТашкент — місто хлебный$fА. Неверов$1700#1$aНеверов$bА.
423 #0 $12001#$aМалышок$fИ. Ликстантов$1700#1$aЛикстантов$bИ.
423 #0$12001#$aСтожары$fА. Мусатов$1700#1$aМусатов$bА.
423 #0 $12001#$aВитя Малєєв в школі і дома$eПовести$fН. Носов$g[До сб. в цілому] Вступ. ст. І. Мотяшова$gИл. Мазурина$gКоммент. М. Сотсковой$1700#1$aНосов$bН.
461 #0 $12001#$aБиблиотека світової літератури для детей$vТ. 27$1702#1$aАлексеев$bС. П.
700 #1$aВасиленко$bИ. Д.
Опис збірки різних авторів, загального заголовка, що не має. Заголовки творів одного автора записані в підполе
200$a, що повторюється. Відомості про жанр і про відповідальність, що відносяться до всієї збірки, були наведені в останньому входженні поля 423, що відповідає порядку, визначуваному ГОСТ 7.1-84.

приклад 7: Кессель,Жозеф.
Денна красуня / Жозеф Кессель; [Пер. з фр. В.Никитина]. Оділь / Реймон Кено; [Пер. з фр. Е.Гуляевой]. Отей / Жан Фрестье; [Пер. з фр. Е.Семиной]. — М.: Палімпсест : Республіка, 1995. — 351 с.
2001#$aДневная красавица$fЖозеф Кессель$g[Пер. з фр. В.Никитина]$cОдиль$fРеймон Кено $g[Пер. з фр. Е.Гуляевой]$cОтей$fЖан Фрестье$g[Пер. з фр. Е.Семиной]
423#0$12001#$aОдиль$1700#1$aКено$bР.$gРеймон
423#0$12001#$aОтей$1700#1$aФрестье$bЖ.$gЖан

приклад 8: Адамович, Алесь та ін.
Я з вогненного села /Алесь Адамович, Янка Бриль, Володимир Колесник. Блокадна книга /Алесь Адамович, Данило Гранин.-М.: Радян. письменник, 1991.- 720 с.
2001#$aЯ з вогненної деревни$fАлесь Адамович, Янка Бриль, Володимир Колесник$cБлокадная книга$fАлесь Адамович, Данило Гранін
423#0$12001#$aБлокадна книга$1700#1$aАдамович$gАлесь$1701#1$aГранин$bД.$gДаниил

приклад 9: Биков, Василь.
Обеліск;Сотников; Дожити до світанку:Повести / Василь Биков. — Мн. : Маст. літ., 1985. — 420 с.
2001#$aОбеліск$aСотников$aДожити до світанку$eПовісті$fВасиль Биків
423#0$12001#$aСотников
423#0$12001#$aДожити до світанку
700#1$aБиков$bВ.$gВасиль

приклад 10: EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#Transport public
423 #1$1011##$a0249-6143$15300#$aAction transport

приклад 11: EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#Transport public
423 #1$x0249-6143$tAction transport
Це пов’язане поле знаходиться у запису для Transport public тому що Transport public та Action transport видані сумісно.

приклад 12: EX 2A: Техніка вставлених полів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$12001#$aHombres$15101#$aMen$1700#1$aVerlaine$bPaul
510 1#$aWomen

приклад 13: EX 2B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$tHombres$aVerlaine, Paul
510 1#$aWomen
Книжка з двома творами, але без загальної назви має паралельні назви для кожного з творів. Паралельна назва для першої основної назви надається у полі
510. Інші назви надаються у полі 423 ВИДАНО З . З поля 423 примітка не генерується, оскільки деталі вже надані в основному полі 200.

приклад 14: EX 3
Див. поле
200, EX 12.
Наступний приклад використання цього поля наводиться у прикладі EX 4 блоку 4 - -БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ.

Creative Commons License