УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 101 — Мова документу


підполе g – Мова основної назви |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова основної назви відрізняється від першої або єдиної мови підполя 101$a)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ, оскільки, за визначенням, основна назва може наводитися тільки однією мовою)

фіксована довжина підполя: 3

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 200$a НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Основна назва

примітки: ПРИМІТКИ. Повторення основної назви іншими мовами є, за визначенням, паралельними назвами і заносяться до підполя 200$z НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Мова паралельної основної назви.

приклад 1: Документ, виданий російською мовою, є перекладом з німецької та має назву англійською мовою.
1011#$arus$cger$geng
Манс, Візе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.). — К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл..

приклад 2: Двомовний документ (українською та російською мовами), котрий має основну назву українською мовою та сторінки змісту обома мовами.
1010#$aukr$arus$eukr$erus$gukr
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Вступ. 1998.01.01. — Офіц. вид. — К: Вид-во Держстандарту України, 1997. — Різн. паг. — (Державний станд. України)

приклад 3: Документ українською мовою, котрий має назву італійською мовою.
1010#$aukr$gita
Коцюбинський, Михайло. Intermezzo: Оповідання / Я. Хоменко (передм.). — 2-ге вид. — Х.:Держ. вид-во України, 1930. — 48 с.

приклад 6: Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and cetvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодинський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 7: 1010#$arus$drus$deng$eeng$geng
2001#$aСоросівський освітній журнал$dSoros Educational Journal
300##$aРезюме: російська, англійська

приклад 13: 1011#$afre$ceng$geng
Документ є перекладом з англійської на французьку мову. Основний заголовок був приведений на англійській мові, паралельний заголовок — на французькій мові.

приклад 16: Документ українською мовою, котрий має назву латинською мовою.
1010#$aukr$glat
Медвідь, В’ячеслав. Pro domo sua: Щоденники, есе. — К.: Український письменник, 1999. — 223 с. — (Сучасна українська література)

Creative Commons License