УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 200 — Назва та відомості про відповідальність


підполе a – Основна назва |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву, включаючи альтернативну назву, окрім підзаголовка, підназви та паралельних назв.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для інших основних назв того ж автора)

примітки: ПРИМІТКИ: основна назва у формі перекладу, транслітерації тощо наводиться у полі 541 Перекладена назва, складена каталогізатором, якщо оригінальне формулювання присутнє у 200$a. В іншому разі заповнюється тільки 200$a.

приклад 1: 2001 $a Great Fear 1789$erural panic in revolutionary France$f[] Georges LeFebvre$gtranslated from French Joan White $gintroduction George Rude
Артикль 'The' виділений як несортований елемент.

приклад 2: 2001 $aPour les valeurs bourgeoises$fpar Georges Hourdin$cContre les valeurs bourgeoises$fpar Gilbert Ganne
Документ містить дві роботи різних авторів.

приклад 3: 2001 $aАвтоматизація і моделювання у виробництві приладів$eЗбірник наукових праць$fМосковський інститут приладобудування
Опис багатотомного видання

приклад 4: 2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР.Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова$hт.3$iУтворення кристалів/А.А.Чернов, Е.І. Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
Багатотомне видання і його окремий том описані в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 5: 2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова
Окремий запис на багатотомне видання в цілому.

приклад 6: 2001 $aУтворення кристалів$fА.А.Чернов,Е.І.Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
461 0$12001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. Шубнікова$vт.3
Окремий запис на том багатотомного видання. Поле
461 зв’язує том із загальним заголовком багатотомного видання.

приклад 7: 2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу$hт.4
Опис багатотомного видання та тому, що не має власного заголовку, в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 8: 2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу.
Опис багатотомного видання в цілому.

приклад 9: 2001 $aт.4
461 0$12001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу
Опис окремого тому, що не має власного заголовку.
Оскільки підполе 200а є обов’язковим, а том не має заголовку, в підполі записується номер тому.

приклад 10: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$eНауково-технічний збірник$hСер.4$iЕлектровакумні і газорозрядні прилади
207 1$a1979/N 1 -
Описано серіальне видання в цілому. В полі
200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.

приклад 11: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$hСерія 10 $iМікроелектронні присторї$vВип. 1/2
Запис на випуск, що не має приватного заголовка.

приклад 12: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aРозвиток статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
2251 $aПраці$fМПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 472
Запис на випуск, що має приватний заголовок.
В полі
200 записано основний заголовок випуску. В полі 225- заголовок серіального видання в цілому і номер випуску.

приклад 13: Опис серіального видання в двох записах
Запис 1
2001 $aПраці$fНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного устаткування
207 1$a1959/N1-
Опис серіального видання в цілому. В полі
200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.
Запис 2
2001 $aРозвиток Статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
461 0$12001 $aПраці$aНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 272
Опис випуску серіального видання. В полі 200 приводиться основний заголовок випуску. Поле 461 включає вбудоване поле 200, що містить основний заголовок серіального видання і номер випуску. Поле 461 зв’язує два записи.

приклад 14: 2001 $aЗвукові пристрої

приклад 15: 2001 $aТепло- і масообмін в системах газ — рідина=$dHeat and mass transfer in gas — liquid systems

приклад 16: Биків, Василь. Обеліск; Сотників; Дожити до світанку: Повісті / Василь Биків.
2001#$aОбеліск$aСотніков$aДожити до світанку$eПовісті$fВасиль Биків
423#0$12001#$aСотників
423#0$12001#$aДожить до світанку

приклад 17: Колас, Якуб. На прасторах жыцця / Я.Колас. Міколка — паравоз / М.Лынькоў. Палескія рабінзоны : Аповесці: [Для малий. шк. узросту] / Я.Маўр.
2001#$aНа прасторах жыцця$fЯ.Колас$cМіколка — паравоз$fМ.Лынькоў$cПалескія рабінзоны$eАповесці$e[Для малий. шк. узросту]$fЯ.Маўр

приклад 18: Охорона здоров’я в Республіці Беларусь= Public health in Republic Belarus : Офіц. стат. сб. = An official statistics collection
/ М-во охорони здоров’я Респ. Білорусь, Відділ мед. статистики = Public health Ministry Republic Belarus Medical statistics department.
2001#$aОхорона здоров’я в Республіці Білорусь$dPublic health in Republic Belarus$eОфіційний статистичний збірник$eAn official
statistics collection$fМіністерство охорони здоров’я Республіки Білорусь, Відділ медичної статистики$fPublic health Ministry Republic Belarus, Medical statistics department

приклад 19: 2001#$aПринципи бухгалтерського обліку$fБ.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл$gПереклад з англійської А.В.Чмеля, Д.Н.Исламгулова$gПід редакцією Я.В.Соколова

приклад 20: 2001#Переписка князя П.А.Вяземського з А.І.Тургеневим
461#0$12001#$aОстафьевский архів князів Вяземских$v[Т.] 1
В підполі $v поля
200, вкладеного в полі 461, був вказаний номер тому багатотомного видання 'Остафьевській архів князів Вяземськіх'.

приклад 21: Патофізіология : Курс лекцій : [В 2 ч.] / Моськ. мед. акад. им. І.М.Сеченова, Каф. патофизиологии; Під ред. П.Ф.Літвіцкого. - М. : ММА, 1993.
Ч. 2 : Патофізіология органів і фізіологічних систем, кн. 2 :Патофизиология печінки, нирок, ендокринної системи і вищої нервової діяльності / [А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і др.]. — 169 з. : схеми. : Б.ц.
Запис 1 (загальна частина)
nam 1
001by-NLB-kn-9700034
2001#$aПатофізіологія$eКурс лекцій$e[В 2 частинах]$fМосковська медична академія імені І.М.Сеченова, Кафедра патофізіології$gПід редакцією П.Ф.Літвіцкого
210##$aМосква$cММА$d1993
Запис 2 (специфікація)
oam 2
001by-NLB-kn-9700035
2001#$aПатофізіологія органів і фізіологічних систем,$hкнига 2:$iПатофізіологія печінки, нирок, ендокринної системи, нервової системи і вищої нервової діяльності$f[А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і інші]
215##$a169 з.$cсхеми
461#0$1001by-NLB-kn-9700034$12000#$vЧ. 2

приклад 22: 2001#$aHello!$dПривіт!$dПривітання!$eАнглійська мова: цікаво, весело, захоплююче$eАнглійская мова:цікава, весела, займальна$eПопулярний
ілюстрований учбовий журнал для молодших школярів

приклад 23: 2001#$aЛітоасфера$dЛітосфера$d Lithospere$zrus$zeng

приклад 24: 2001#$aСимфонія № 1$e(„Зимові марення“)$fП.Чайковский

Creative Commons License