УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 200 — Назва та відомості про відповідальність |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить назву, підзаголовок, відомості про відповідальність, паралельні назви іншими мовами, паралельні відомості про відповідальність, зазвичай у формі та послідовності, в якій вони наведені у документі. Це відповідає Області назви та відомостей про відповідальність ISBD та ГОСТ 7.1-84

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 – визначник значимості назви

пояснення до індикатора: Визначає чи є назва, відображена у першому з повторюваних 200$a, значимою (обробляється як точка доступу). Може вимагати генерації пов’язаних з нею додаткових точок доступу для інших варіантів назв (наприклад, для другої назви того ж автора, паралельної назви тощо). Це відповідає практиці традиційного каталогізування, а саме: необхідності складання на назви додаткових записів.

значення індикатора:
0не є значимою (не обробляється як точка доступу)
1є значимою (обробляється як точка доступу)


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)

примітки до змісту поля: Для заповнення підполів поля 200 не допускається генерувати інформацію з інших полів.
У випадку включення відповідних паралельних даних у підполя $e, $f, $g, $h і $i ці дані повинні випереджатися знаком „=“.

Таблиця співвідношення підполів поля 200 Області назви та відомостей про відповідальність ISBD(G) та ГОСТ 7.1-84.

Підполе UKRMARC Найменування елемента ДСТУ 2394-94 Номер розділу ГОСТ 7.1-84 Номер розділу ISBD (G) Попередня пунктуація
$a основна назва 2.5.3 1.1 Нова область
$a (повтор.) для інших основних назв того ж автора 2.5.7.2 1.6 ;
$b загальне визначення матеріалу
1.2 [ ]
$d паралельна назва 2.5.4 1.3 =
$e підзаголовок 2.5.5 1.4 :
$f перші відомості про відповідальність 2.5.6 1.5 /
$g наступні відомості про відповідальність 2.5.6 1.5 ;
$h позначення та/або номер частини 3.5.2.4 1.1.4 ISBD (S) .
$i найменування частини 3.5.2.4 1.1.4 ISBD (S) , після $h, інакше .


Взаємопов’язане поле 101 – МОВА ДОКУМЕНТА
    Мова основної назви, яка міститься в 200$a, може бути позначена у 101$g.
Проте, якщо жодна мова не позначена в 101$g, вважається, що мова основної назви збігається з мовою тексту, занесеною до підполя $a (першого при повторюванні).
Мова будь-яких паралельних назв міститься в 200$z.


Взаємопов’язане поле 304 – ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    Використовується для приміток про зміст поля 200.
Примітки можуть уточнювати джерело бібліографічних даних про назву та містити додаткові слова, опущені в заголовку. Прізвища авторів, опущені відповідно до правил каталогізації, заносяться в дане поле.


Взаємопов’язане поле 312 – ПРИМІТКИ ЩОДО ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ
    Використовується для приміток, що містять текст та/або коментарі до взаємопов’язаних назв.

Взаємопов’язане поле 4XX – БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ
    Використовується для формування точок доступу на варіанти назв шляхом реалізації механізму зв’язку між записами.

Взаємопов’язане поле 423 – ВИДАЄТЬСЯ В ОДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ З...
    Дані про назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику без загальної назви або видавничому конволюті, що містяться в 200$c, заносяться у відповідні поля, убудовані в поле 423 з метою формування додаткових точок доступу.
У повторюване підполе 200$a заносяться назви творів одного автора (групи авторів), розміщених у збірнику без загальної назви.


Взаємопов’язане поле 464 – АНАЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ
    Дані про назви творів одного автора (групи авторів) чи назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику, що має загальну назву, заносяться у відповідні поля, вбудовані в поле 464.

Взаємопов’язане поле 5XX – БЛОК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ
    Використовується для формування точок доступу на паралельні назви, що містяться в 200$d, і для варіантів назв, таких як назва обкладинки, назва на спинці книги тощо.

Взаємопов’язане поле 530 – КЛЮЧОВА НАЗВА (СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ)
    Якщо вихідний формат містить ключову назву, яка може збігатися чи не збігатися з основною назвою, вона заноситься до поля 530.

Підполя


підполе
a – Основна назва |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву, включаючи альтернативну назву, окрім підзаголовка, підназви та паралельних назв.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для інших основних назв того ж автора)

примітки: ПРИМІТКИ: основна назва у формі перекладу, транслітерації тощо наводиться у полі 541 Перекладена назва, складена каталогізатором, якщо оригінальне формулювання присутнє у 200$a. В іншому разі заповнюється тільки 200$a.


підполе
b – Загальне визначення матеріалу носія інформації |fre>

пояснення до підполя: Містить дані про носій інформації документа, що каталогізується. Інформація надається мовою, або графікою агентства, яке підготувало запис, відповідно переліку „Загального визначення матеріалу“ ISBD.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ для непаперових носіїв. Для паперових допускається визначення „друкований текст“ не наводити крім випадків коли документ під основною назвою включає більш ніж один взаємопов’язаний компонент, що належить до різних матеріальних категорій включно друковану.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо частини того самого документа представлені на різних носіях.)

примітки: ПРИМІТКИ: обмежувальна пунктуація „[ ]“ до підполя не заноситься. Проте при відображенні у формі каталожної картки загальне визначення носія інформації наводиться у квадратних дужках.


підполе
c – Основна назва твору іншого автора |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву твору іншого автора (групи авторів), наприклад, у збірнику без загальної назви.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної додаткової назви твору іншого автора.)

примітки: ПРИМІТКИ: деякі зарубіжні бібліографуючи агентства як альтернативну методику каталогізування збірника без загальної назви використовують 200$a, що вбудоване до поля 423. У цьому випадку 200$c на застосовується.


підполе
d – Паралельна назва |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву іншою мовою або іншою графікою, занесенною до підполя $a або $c.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної паралельної назви.)

примітки: ПРИМІТКИ: дані заносяться в формі, як вказано на документі. Паралельним даним передує знак „=“.


підполе
e – Підзаголовок |fre>

пояснення до підполя: Містить дані, що уточнюють основну назву та розташовані на титульному аркуші — підназву та інші дані, наприклад, на звороті титульного аркуша. Не включає варіанти назв, такі як: назва на обкладинці, на спинці книги тощо.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної групи підзаголовкових даних.)

примітки: ПРИМІТКИ: дані можуть відноситись до назв занесених в підполя $a, $c, $d.
Дані заносяться в тій формі, як і на документі відповідно до правил каталогізації (скорочення тощо).


підполе
f – Перші відомості про відповідальність |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить відомості про відповідальність для назви, занесеної до підполів $a, $c, $d або для нумерованої чи для озаглавленої частини документа, яка міститься в підполях $h або $i.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ після кожного з підполів $a, $c, $d, $h, $i.
Відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного підполя і відносяться до одного типу, наприклад, автори заносяться послідовно разом (через кому).)

примітки: ПРИМІТКИ: дані заносяться в тій формі, як на документі.


підполе
g – Наступні відомості про відповідальність |fre>

пояснення до підполя: Містить відомості про відповідальність, наступні після перших відомостей, які відносяться до тієї самої назви.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного типу наступних відомостей з однаковим ступенем відповідальності і для кожних паралельних.)

примітки: ПРИМІТКИ: дані заносяться в формі, як вказано на документі.


підполе
h – Позначення та/або номер частини |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить цифрове чи літерне позначення частини документу. Використовується у записі для специфікації багатотомного або серіального видання при розподілі на томи частини, випуски тощо.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного підрозділу або поділу нижчого рівня або для кожного з паралельних номерів частин.)


підполе
i – Найменування частини |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить найменування розділу або частини документа, що має загальну назву.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з підрозділів або поділів нижчого рівня, або для кожного паралельного найменування частини.)


підполе
v – Позначення тому |fre>

пояснення до підполя: Використовується для позначення окремої частини документу яка пов’язана з іншим документом. Використовується коли поле 200 вбудоване до блоку 4__. Наприклад, документ є томом серії. В цьому випадку назва серії та позначення тома заносяться до поля 200, вбудованого в поле 400. Том може позначатися числом, роком тощо.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Мова паралельної основної назви |fre>

пояснення до підполя: Містить: код мови паралельної назви, приведеної в підполі $d.
Використовується список кодів найменувань мов (див. Додаток А). Підполе наводиться в кінці поля 200. Коди мов наводяться в порядку розташування відповідних паралельних назв.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності підполя $d.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо повторюється підполе $d.)


підполе
5 – Організація — власник примірника |fre>

пояснення до підполя: Найменування (у кодованій чи повній формі) організації — власника примірника. Для кодування може використовуватися „USMARC Code List for Organizations“.
Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також повинне містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. Підполе заповнюється в разі, коли поле 200 включене в поля 48- (481, 482, 488).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 200 включене в поля 481 чи 482.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: ПРИМІТКИ: Зазвичай, підполе використовується для стародруків з метою ідентифікації установи, яка володіє примірником із специфічною інформацією. Це може стосуватися штучно зформованої, невидавничої, збірки (конволюта).

приклад 1: 2001 $a Great Fear 1789$erural panic in revolutionary France$f[] Georges LeFebvre$gtranslated from French Joan White $gintroduction George Rude
Артикль 'The' виділений як несортований елемент.

приклад 2: 2001 $aPour les valeurs bourgeoises$fpar Georges Hourdin$cContre les valeurs bourgeoises$fpar Gilbert Ganne
Документ містить дві роботи різних авторів.

приклад 3: 2001 $aАвтоматизація і моделювання у виробництві приладів$eЗбірник наукових праць$fМосковський інститут приладобудування
Опис багатотомного видання

приклад 4: 2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР.Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова$hт.3$iУтворення кристалів/А.А.Чернов, Е.І. Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
Багатотомне видання і його окремий том описані в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 5: 2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова
Окремий запис на багатотомне видання в цілому.

приклад 6: 2001 $aУтворення кристалів$fА.А.Чернов,Е.І.Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
461 0$12001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. Шубнікова$vт.3
Окремий запис на том багатотомного видання. Поле
461 зв’язує том із загальним заголовком багатотомного видання.

приклад 7: 2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу$hт.4
Опис багатотомного видання та тому, що не має власного заголовку, в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 8: 2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу.
Опис багатотомного видання в цілому.

приклад 9: 2001 $aт.4
461 0$12001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу
Опис окремого тому, що не має власного заголовку.
Оскільки підполе 200а є обов’язковим, а том не має заголовку, в підполі записується номер тому.

приклад 10: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$eНауково-технічний збірник$hСер.4$iЕлектровакумні і газорозрядні прилади
207 1$a1979/N 1 -
Описано серіальне видання в цілому. В полі
200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.

приклад 11: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$hСерія 10 $iМікроелектронні присторї$vВип. 1/2
Запис на випуск, що не має приватного заголовка.

приклад 12: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aРозвиток статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
2251 $aПраці$fМПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 472
Запис на випуск, що має приватний заголовок.
В полі
200 записано основний заголовок випуску. В полі 225- заголовок серіального видання в цілому і номер випуску.

приклад 13: Опис серіального видання в двох записах
Запис 1
2001 $aПраці$fНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного устаткування
207 1$a1959/N1-
Опис серіального видання в цілому. В полі
200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.
Запис 2
2001 $aРозвиток Статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
461 0$12001 $aПраці$aНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 272
Опис випуску серіального видання. В полі 200 приводиться основний заголовок випуску. Поле 461 включає вбудоване поле 200, що містить основний заголовок серіального видання і номер випуску. Поле 461 зв’язує два записи.

приклад 14: 2001 $aЗвукові пристрої

приклад 15: 2001 $aТепло- і масообмін в системах газ — рідина=$dHeat and mass transfer in gas — liquid systems

приклад 16: Биків, Василь. Обеліск; Сотників; Дожити до світанку: Повісті / Василь Биків.
2001#$aОбеліск$aСотніков$aДожити до світанку$eПовісті$fВасиль Биків
423#0$12001#$aСотників
423#0$12001#$aДожить до світанку

приклад 17: Колас, Якуб. На прасторах жыцця / Я.Колас. Міколка — паравоз / М.Лынькоў. Палескія рабінзоны : Аповесці: [Для малий. шк. узросту] / Я.Маўр.
2001#$aНа прасторах жыцця$fЯ.Колас$cМіколка — паравоз$fМ.Лынькоў$cПалескія рабінзоны$eАповесці$e[Для малий. шк. узросту]$fЯ.Маўр

приклад 18: Охорона здоров’я в Республіці Беларусь= Public health in Republic Belarus : Офіц. стат. сб. = An official statistics collection
/ М-во охорони здоров’я Респ. Білорусь, Відділ мед. статистики = Public health Ministry Republic Belarus Medical statistics department.
2001#$aОхорона здоров’я в Республіці Білорусь$dPublic health in Republic Belarus$eОфіційний статистичний збірник$eAn official
statistics collection$fМіністерство охорони здоров’я Республіки Білорусь, Відділ медичної статистики$fPublic health Ministry Republic Belarus, Medical statistics department

приклад 19: 2001#$aПринципи бухгалтерського обліку$fБ.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл$gПереклад з англійської А.В.Чмеля, Д.Н.Исламгулова$gПід редакцією Я.В.Соколова

приклад 20: 2001#Переписка князя П.А.Вяземського з А.І.Тургеневим
461#0$12001#$aОстафьевский архів князів Вяземских$v[Т.] 1
В підполі $v поля
200, вкладеного в полі 461, був вказаний номер тому багатотомного видання 'Остафьевській архів князів Вяземськіх'.

приклад 21: Патофізіология : Курс лекцій : [В 2 ч.] / Моськ. мед. акад. им. І.М.Сеченова, Каф. патофизиологии; Під ред. П.Ф.Літвіцкого. - М. : ММА, 1993.
Ч. 2 : Патофізіология органів і фізіологічних систем, кн. 2 :Патофизиология печінки, нирок, ендокринної системи і вищої нервової діяльності / [А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і др.]. — 169 з. : схеми. : Б.ц.
Запис 1 (загальна частина)
nam 1
001by-NLB-kn-9700034
2001#$aПатофізіологія$eКурс лекцій$e[В 2 частинах]$fМосковська медична академія імені І.М.Сеченова, Кафедра патофізіології$gПід редакцією П.Ф.Літвіцкого
210##$aМосква$cММА$d1993
Запис 2 (специфікація)
oam 2
001by-NLB-kn-9700035
2001#$aПатофізіологія органів і фізіологічних систем,$hкнига 2:$iПатофізіологія печінки, нирок, ендокринної системи, нервової системи і вищої нервової діяльності$f[А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і інші]
215##$a169 з.$cсхеми
461#0$1001by-NLB-kn-9700034$12000#$vЧ. 2

приклад 22: 2001#$aHello!$dПривіт!$dПривітання!$eАнглійська мова: цікаво, весело, захоплююче$eАнглійская мова:цікава, весела, займальна$eПопулярний
ілюстрований учбовий журнал для молодших школярів

приклад 23: 2001#$aЛітоасфера$dЛітосфера$d Lithospere$zrus$zeng

приклад 24: 2001#$aСимфонія № 1$e(„Зимові марення“)$fП.Чайковский

Creative Commons License