001 Ідентифікатор запису

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

Поле 001 — Ідентифікатор запису

Тег: 001

Назва поля: Ідентифікатор запису

Інші назви: Контрольний номер запису (укр.), Record Identifier (англ.), numéro d'identification de la notice (фр.), Идентификатор записи (рос.), Įrašo identifikatorius (литов.)

Короткий опис

Поле містить набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, присвоєний агентством, що його підготувало.

Наявність

Обов'язкове.

Не повторюється.

Індикатори

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.

Підполя

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.

Співвіднесені п/пп

Якщо ідентифікатором запису виступає будь-який міжнародний стандартний номер або номер національного рівня з можливим доповненням іншими даними, то необхідно дубльовано заносити стандартні номери у відповідні поля (наприклад, 010 Міжнародний стандартний номер книги (ISBN), 011 Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) та ін.).

Примітки до змісту поля

Ніяких обмежень щодо форми ідентифікатора запису не встановлюється.

Рекомендовано у якості ідентифікатора запису використання алкоду, структура якого складатиме 4 позиції:

Найменування елемента даних Обов`яз­ковість заповнення позицій Позиції симиво­лів Примітки
Сигла чи умов­ний номер аген­ції, що підготу­вала запис Обов’язкове за наявності офіційної сигли 1-7 Цифровий номер з вирів­нюванням вправо почат­ковими пробілами. За відсутності сигли за­повнюється пробілами. Умовний номер присво­юється агенцією, відпо­відальною за створення корпоративного елек­тронного каталогу.
Рік створення запису Обов’язкове 8-11 Чотирьохзначне число
Номер запису Обов’язкове 12-20 Номер запису в конкрет­ному інформаційному масиві в довільній формі з вирівнюванням вправо початковими пробілами.
Позначення масиву Обов’язкове за наяв­ності в агенції, що підготувала запис, декількох масивів 21… Формулювання в довіль­ній формі

Ідентифікатором запису може виступати, наприклад, будь-який міжнародний стандартний номер, якщо це забезпечить унікальність номера запису певного інформаційного масиву.

Приклади

приклад 1:

001 02512645

приклад 2:

001 by-NLB-kn-9700009

приклад 3:

001 UA/LIB/BASE/414686143

Приклад 1

001 19960304115241.1
Номер записи в каталоге Центральной Научной Сельскохозяйственной библиотеки (Москва) включает дату составления записи и ее порядковый номер.

Приклад 2

001 В7512345
Идентификационный номер записи является номером записи в Британской Национальной библиографии. Кроме того, этот номер вводится в поле 020 Номер документа в национальной библиографии.

Приклад 3

001 02512645
Номер записи, используемый в файле сериальных изданий - ISSN без дефиса. Кроме того, ISSN с использованием дефиса вводится в поле 011 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN).

Приклад 4

001 RU\NLR\bibl\31527
Номер записи Российской Национальной библиотеки в коммуникативном формате имеет составную структуру. Он состоит из кода страны - RU, латинской аббревиатуры библиотеки - NLR, идентификатора файла - bibl (в данном случае - файл библиографических записей).

Приклад 1:

001 BY-NLB-br1009
Приведен пример записи, составленной в Национальной библиотеке Беларуси.

Див. також