Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

011 Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)

(Перенаправлено з 011)

Поле 011 — Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)

Тег: 011

Назва поля: Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)

Інші назви: ISSN (укр.), International Standard Serial Number (ISІN) (англ.), Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) (рос.), ISSN (International Standard Serial Number) (фр.), Tarptautinis standartinis serialinio ištekliaus numeris (ISSN) (литов.)

Короткий опис

Поле містить Міжнародний стандартний номер серіального видання, присвоєний документу ISSN-центром, анульований чи помилково присвоєний ISSN, а також дані про умови придбання і (чи) ціну видання. Поле відповідає Області стандартних номерів і умов придбання (ISBD(S), а також Області Міжнародного стандартного номера серіального видання, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84.).

Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISSN.

Наявність

Обов'язкове за умов наявності ISSN

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Номер (ISSN)

Містить правильно складений ISSN, включаючи дефіс між четвертою і п'ятою цифрами, без абревіатури 'ISSN'.

Обов'язкове при наявності ISSN

Не повторюється

$b Уточнення

Використовується для уточнення ISSN, коли в записі міститься більш одного номера ISSN.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Умови придбання і/або ціна

Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.

Факультативне.

Повторюється.

$f ISSN-L, або „звʼязуючий ISSN“

ISSN, присвоєний мережею ISSN для звʼязку між собою версій продовжуючого ресурсу, обраного для видання на різних носіях.

Факультативне.

Не повторюється.

$g Скасований ISSN-L

Підполе містить ISSN-L, помилково присвоєний продовжуючому ресурсу.

Факультативне.

Повторюється.

$9 Тираж

Містить дані про тираж каталогізуємого документа.

Факультативне

Повторюється

$y Анульований ISSN

Містить будь-які ISSN, що є формально правильними, але анульованими центром ISSN.

Факультативне

Повторюється

$z Помилковий ISSN

Включає будь-які неправильні ISSN, найчастіше внаслідок помилок, що відрізняються від тих, що містяться в підполі $y.

Факультативне

Повторюється

Співвіднесені п/пп

    Номер, подібний у використанні з ISSN, але застосовуваний для книг.
    Номер, подібний у використанні з ISSN, але застосовуваний для нотних видань.
ISSN для серії, у яку входить каталогізуємий документ, може заноситись в підполе $x поля 225.
Ключова назва як частина Області Міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN), ціни і тиражу, або альтернатива стандартного номера заноситься у поле 530.

Примітки до змісту поля

Структура ISSN:

ISSN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 3297. ISSN складається з 2-х різних частин, кожна з якої включає 4 цифри та відокремлюються дефісом.

Усі цифри ISSN- арабські, за винятком контрольної цифри, що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов'язково використовувати велику латинську літеру „Х“).

Перевірка контрольної цифри:

Контрольна цифра завжди розташовується в крайній правій позиції й обчислюється по модулі 11 на підставі вагових коефіцієнтів від 8 до 2. Формула обчислення контрольної цифри та ж, що і для ISBN.

Поле 011 може бути присутнім тільки в записах на видання серіального рівня (код "s" у позиції маркера 7). У полі 011 вводиться ISSN серії, назву якої наведено в полі 200.

Для відображення в бібліографічному записі (каталожна картка) ISSN серії чи підсерії в області серії використовується підполе $x поля 225.

Приклади

Приклад 1

Вестник Санкт-Петербургского университета : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1946– . – ISSN 0132-4624.
011 ##$a0132-4624
200 1#$aВестник Санкт-Петербургского университета$eнаучно-теоретический журнал

Приклад 2

Хитаров, Дмитрий Николаевич.
Изучение флюидных включений в минералах / Хитаров Д. Н. – Москва : Геоинформмарк, 1994. – 44 с., ил. ; 20 см. – (Лабораторные и технологические исследования минерального сырья : обзорная информация / АО закрытого типа «Геоинформмарк», ISSN 0235-5574 ; вып. 1). – (Обзор). – На обл. авт. не указан. – В надзаг. также : Ком. Рос. Федерации по геологии и использ. недр. – Библиогр.: с. 32-43.
200 1#$aИзучение флюидных включений в минералах$fХитаров Д.Н.
...
225 1# $aЛабораторные и технологические исследования минерального сырья$eобзорная информация$fАО закрытого типа «Геоинформмарк»$x0235-5574$vвып. 1
225 1#$aОбзор
...
461 #0 $1011##$a0235-5574$12001#$aЛабораторные и технологические исследования минерального сырья$eобзорная информация$fАО закрытого типа «Геоинформмарк»$vвып. 1
461 #0$12001#$aОбзор

Приклад 3

011 0# $a0163-9374
ISSN продолжающегося ресурса Cataloguing & Classification Quarterly, который представляет интерес для международного сообщества пользователей.

Приклад 4

011 1# $a0130-8238
ISSN продолжающегося ресурса Вестник Московской областной Думы, который представляет интерес для локальных пользователей.

Приклад 5

011 1# $a0366-502X
ISSN продолжающегося ресурса Бюллетень Главного Ботанического сада, который представляет интерес для локальных пользователей.

Приклад 6

011 0# $a1819-1371$f1819-1371
ISSN и ISSN-L продолжающегося ресурса Construction law international, который издается только в печатном виде.

Приклад 7

Запись печатной версии:
011 0# $a1818-5894$f1818-5894
Запись электронной версии:
011 0# $a1818-5940$f1818-5894
ISSN и ISSN-L продолжающегося ресурса Social policy highlight, который издается в печатном и электронном виде.

Приклад 8

Запись печатной версии:
011 0# $a1234-1231$f1234-1231
Запись электронной версии:
011 0# $a1560-1560$f1234-1231$g1560-1560
Версии одного и того же ресурса были описаны отдельно, поэтому правильная связь между двумя ISSN была установлена позднее.

Див. також