016 Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC)

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

Поле 016 — Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC)

Тег: 016

Назва поля: Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC)

Інші назви: International Standard Recording Code (ISRC) (англ.), Международный стандартный номер аудио/видео записи (ISRC) (рос.),Международный стандартный номер аудио- и/или видеозаписи (ISRC) (рос.), Международен стандартен номер на звукозаписи (ISRC) (болг.), ISRC (International Standard Recording Code) (фр.), Mednarodna standardna koda posnetka (ISRC) (словен.), International Standard Recording Code (ISRC) (італ.), Tarptautinis standartinis muzikos įrašo kodas (ISRC) (литов.)

Короткий опис

Поле містить міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) і характеристики, які розрізняють різні ISRC, якщо каталогізований документ містить декілька ISRC.

ISRC використовується для ідентифіікації аудіо- та відеозаписів та аудіо-візуальних матеріалів зідно з вимогами ISO 3901.

Кожна окремо доступна складова частина каталогізованого документа повинна отримувати власний ISRC.

Код ISRC пов’язується з Стандартним книжковим номером ISBN (або альтернативним) і сферою доступності. Поле може містити відомості щодо сфери доступності та/або ціни, навіть якщо каталогізований звуко-/відео-/аудіовізуальний запис на містить ISRC.

Наявність

Факультативне

Повторюється, якщо каталогізованому звукозапису привласнено декілька правильних ISRC.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Код ISRC

Правильно присвоєний код ISRC, включаючи дефіси. ISRC надається спеціальним агентством у кожній країні.

Факультативне

Не повторюється

Співвіднесені п/пп: відсутні

$b Характеристики

Ознаки меж ISRC, зазначеного у 015$a. Як звичайно, це видавець, ознака наявності обкладинки або ознака пов’язаності ISRC з набором томів чи окремим томом.

Зазвичай уточнення визначають ставлення ISRC до конкретного вираження (expression).

Факультативне

Не повторюється

$d Сфера доступності та/або ціна

[Застаріле]

ISRC не використовується для ідентифікації втілення (manifestation).

Ціна документу, примітки щодо умов його придбання тощо. Коли запис також містить поле 010 Міжнародний стандартний книжковий номер та вміст підполя 016$d повністю збігається з вмістом 010$d, останнє при створенні запису може бути опущене.

Факультативне

Не повторюється

Співвіднесені п/пп: 010$d

$z Помилковий ISRC

ISRC, який визначається як помилково присвоєний документу чи, в іншому випадку, скасований. ISRC, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. ISRN, який було помилково надруковано.

Факультативне

Повторюється.

$9 Тираж

[Застаріле]

ISRC не використовується для ідентифікації втілення (manifestation).

Факультативне.

Повторюється.

Співвіднесені п/пп

  • 001 Ідентифікатор запису. Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.

Примітки

Структура ISRC:

ISRC складається з дванадцяти цифр, яким передують літери ISRC. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISRC може додатково наводитися місцевою графікою.

ISRC поділяється на п’ять елементів, два з них мають змінну довжину, кожний з яких відокремлюється дефісом.

  1. Код країни: двохлітерний код країни, присвоєний відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009.
  2. Код першого власника: абетково-цифровий трьохсимвольний код, присвоєний відповідними агентствами.
  3. Рік коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: останні дві цифри року.
  4. Код аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: складається з трьох або чотирьох цифр, присвоєних першим власником. Якщо записаних одиниць менш ніж десять, код повинен бути в діапазоні 0000—2999, якщо — більше дев’яти, то в діапазоні 300—999.
  5. Код записаної одниці: Складається з числа з інтервалу 0—9, якщо довжина коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису дорівнює чотирьом цифрам, або з інтервалу 00—99, якщо — трьом.

Формат даних:

Літери ISRC, які звичайно друкуються разом з ISRC на нотному виданні, не заносяться до поля 016.

Кожен з неправильних ISRC, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 016$z. Помилковий ISRC, яке забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISRC, що зустрічається на документі.

Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISRC у підполях 016$a та 016$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISRC відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитаних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Коли створювані каталогізаційні записи беруть участь у міжнародному обміні, їх отримувачеві на завжди відомі довжини ідентифікаторів видавця. Тому застосування дефісів у полі 016 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на дисплей.

Коли в записі наявні декілька ISRC, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційног о агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.

Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISRC. Такм чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.

Поле 016 повторюється для кожного дійсного ISRC. Воно може повторюватися для кожного неправильного ISRC, окрім випадків коли неправильний ISRC ясно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISRC заносяться до одного поля 016.

Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.

Приклади

Приклад 1

016 ##$aFR-Z03-91-01231
ISRC французской звукозаписи, присвоенный в 1991 г. В соответствии с ISO 3901:2001 номер состоит из четырех элементов.

Див. також