Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

073 Європейський номер артикулу (EAN)

073 Європейський номер артикулу (EAN)

Тег: 073

Назва поля: Європейський номер артикулу (EAN)

Інші назви: Міжнародний номер товару (EAN) (укр), International Article Number (EAN) (англ.), International Article Number (англ.), Международный номер товара (EAN) (рос.), EAN (International Article Number) (фр.), Numero internazionale dell'articolo (італ.), Tarptautinis prekės numeris (EAN) (литов.)

Визначення поля

Поле містить Європейський номер артикулу (EAN). Поле (за винятком підполя $9) відповідає Області стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності стандартів ISBD і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.9. Підполе $9 відноситься до Області примітки ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.8. Поле може містити умови доступності і/або ціну навіть у тому випадку, коли воно не містить номер EAN.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор відмінності

Показує, чи відрізняється відскановане уявлення номера/коду від візуально читаного значення того ж номера/коду.
0 - Інформація відсутня
1 - Немає відмінностей
2 - Є відмінності

Підполя

$a Стандартний номер (EAN)

Містить правильно складений стандартний номер/код, без абревіатури EAN.

Обов'язкове при наявності EAN.

Не повторюється.

$b Уточнення

Містить уточнення, які стосуються номеру, записаному у підполі $a. Як правило, уточнення включають ім'я видавця, або відомості про палітурку видання, або визначають, чи стосується номер/код у підполі $a до окремого тому/випуску або до комплекту томів в цілому.

Факультативне.

Не повторюється.

$c Додаткові коди, які йдуть за стандартним номером/кодом

Містить будь-який суфікс, представлений в кодованому вигляді і доповнює номер, записаний у підполі $a, але не є його невід'ємною частиною.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Умови доступності та/або ціна

Містить відомості про ціну каталогізуємого документа та інші відомості про його доступність.

Факультативне.

Не повторюється.

$z Помилковий номер/код

Помилково присвоєний EAN, анульований згодом, EAN з невірною контрольною сумою, чи невірно надрукований.

Факультативне.

Повторюється.

$9 Тираж

Містить відомості про тираж каталогізуємого документа. Підполе використовується в тому випадку, якщо інформація про тираж не наводиться в жодному з інших полів блоку 0--.

Факультативне.

Повторюється.

Взаємопов'язані поля

Номер ISBN може використовуватися в якості компонента інших стандартних номерів.
Номер ISSN може використовуватися в якості компонента інших стандартних номерів.
Номер ISMN може використовуватися в якості компонента інших стандартних номерів.

Примітки про зміст поля

EAN-13 являє собою 13-значний номер. Формат номера може відрізнятися в залежності від типу матеріалу, до якого він застосовується.

Загальна структура EAN:

 • Префікс (підполе $a, позиції символів 0-2). Префікс являє собою позначення національної організації - офіційного представника EAN. Наприклад, українському представництву GS1 виділено префікс 482.
 • Номер підприємства, зареєстрованого всередині національної організації, і номер товару (підполе $a, позиції символів 3-11). Структура 9 знаків (скільки знаків означає номер підприємства і під номер товару) визначається безпосередньо національною організацією.
 • Контрольна цифра (підполе $a, позиція символу 12). Обчислюється на основі попередніх 12 цифр за спеціальним алгоритмом.

Для деяких видів товарів виділені окремі префікси. Так, префікс 977 відведено для періодичних видань, незалежно від тієї країни, в якій вони друкуються; префікс 978 - для книжкової продукції, префікс 979 - для книжкової продукції та музичних видань.

Номери EAN для окремих видів видань будуються на основі міжнародних стандартних номерів: ISBN, ISSN, ISMN.

Структура EAN, побудованого на основі ISSN (продовжуючі ресурси):

 • Префікс (підполе $a, позиції символів 0-2). Для продовжуючих ресурсів використовується код 977.
 • Ідентифікатор продовжуючого ресурсу (підполе $a, позиції символів 3-9). Ідентифікатор є або ISSN, або інший національний стандартний номер. Якщо в якості ідентифікатора використовується ISSN - кінцева цифра і дефіс опускаються.
 • Мінлива послідовності (підполе $a, позиції символів 10-11). Дві цифри, можуть використовуватися для позначення додаткової інформації про конкретний продовжуючий ресурс. Це може бути, наприклад, вказівка ​​на зміну ціни номера/випуску з моменту присвоєння ресурсу даного EAN. У стандартному випадку цей елемент має значення 00.
 • Контрольна цифра (підполе $a, позиція символу 12). Обчислюється на основі попередніх 12 цифр за спеціальним алгоритмом.
 • Ідентифікатор номера/випуску - безпосередньо в номер EAN не входить, записується в підполе $c, позиції символів 0-1.

Структура EAN, побудованого на основі ISBN/ISMN:

А. EAN з використанням 10-значного ISBN/ISMN

 • Префікс (підполе $a, позиції символів 0-2). Для книг та інших видів видань, які підлягають Міжнародній книжковій нумерації, використовується код 978 (надалі передбачається використання також коду 979). Для нотних видань використовується код 979.
 •     Ідентифікатор книги (підполе $a, позиції символів 3-11. Ідентифікатор є перші 9 цифр номера ISBN/ISMN (без контрольної цифри, дефісів і прогалин; в номері ISMN букві M присвоюється числове значення 0).
 •     Контрольна цифра (підполе $a, позиція символу 12). Обчислюється на основі попередніх елементів за спеціальним алгоритмом (в цьому випадку в номері ISMN букві М присвоюється числове значення 3).
 •     Доповнення - безпосередньо в номер EAN не входить, записується у підполе $c, позиції символів 0-4. Може містити код, який представляє додаткові дані про видання.

Б. EAN з використанням 13-значного ISBN / ISMN

 •     Підполе $a містить номер ISBN/ISMN (без дефісів і прогалин).
 •     Доповнення - безпосередньо в номер EAN не входить, записується у підполі $c, позиції символів 0-4. Може містити код, який представляє додаткові дані про видання.

У разі, якщо номер EAN відповідає стандартним номерами (ISBN, ISSN, ISMN), ці номери повинні записуватися також в призначені для них поля (відповідно 010, 011, 013).

Приклади

Приклад 1

073 #0$a9780838934326$d90000
Номер EAN для книги, с указанием цены в підполе $d.

Приклад 2

073 #0$a9771466258007$c08
Префикс 977 показывает, что поле содержит номер EAN, присвоенный продолжающемуся ресурсу. Суффикс в підполе $c представляет собой номер выпуска.

Приклад 3

073 #0$a9780306350542$bvol. 4$d2205
073 #0$a9780306350504$bSet$d9729
Запись описывает том 4 издания Treatise on solid state chemistry, изданного в 6 томах, каждому из которых присвоен собственный ISBN. Многотомное издание в целом также имеет собственный ISBN; имеются данные о цене издания ($d).

Приклад 4

073 #1$a97895045722$z9780950457116
Поле содержит правильный и ошибочный EAN-13.

Приклад 5

073 #0$a9785884152168
200 1#$aВторое нашествие марсиан$bЭлектронный ресурс$fАркадий и Борис Стругацкие$gчитает: Артем Карапетян$gзвукорежиссер: Владимир Орлов
Аудиокнига на CD.

Приклад 6

010 ##$a5-94865-105-3
073 #0$a9785948651057
200 1#$aПуть к Леонардо
CD Путь к Леонардо содержит 21 слайд-шоу из электронной коллекции ДиректМедиа. Поле 010 содержит 10-значный ISBN, поле 073 - код EAN, построенный на основе ISBN.

Приклад 7

010 ##$a978-5-228-00022-3
073 #0$a9785228000223
200 1#$aИерусалим$bЭлектронный ресурс$eисторический путеводитель$fАстраМедиа
210 ##$aМосква$cАстраМедиа$dcop. 2007
215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$cцв.$d12
230 ##$aМультимедийное информационное электронное издание (700 Мб)
Электронный путеводитель по Иерусалиму. Поле 073 содержит номер EAN-13, соответствующий 13-значному ISBN.

Приклад 8

010 ##$a978-5-9677-0518-2
073 #0$a4601546039552
200 1#$aЯпонский для школьников 5-9-х классов$bЭлектронный ресурс$f1С-Паблишинг, ММТ Distance Learning
Номер EAN включает префикс (460 - Россия), номер предприятия и номер товара (154603955). Контрольная цифра - 2.

Приклад 9

010 ##$a5-94522-023-x
073 #0$a9785945220232
Аудиозапись на CD: Бетховен, Людвиг Ван. Фортепианные сонаты и симфония №9. Номер EAN-13 в поле 073 построен на основе 10-значного ISBN.

Див. також