100 Дані загальної обробки

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

100 Дані загальної обробки

Тег: 100

Назва поля: Дані загальної обробки

Інші назви: General Processing Data (англ.), Данные общей обработки (рос.), Общи данни, свързани с обработката (болг.), Données générales de traitement (фр.), Splošni podatki o obdelavi (словен.), Dati di elaborazione (італ.), Bendrai tvarkomi duomenys (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо записів про документи на будь-яких носіях.

It was designed prior to the release of the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and of the cataloguing rules that conform to them.

According to the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), some of the information carried in this field pertains to FRBR entities other than the Manifestation. Such data should preferably be carried in linked authority records describing the relevant related entity rather than in the record describing the Manifestation.

However those data can still be carried in bibliographic records describing manifestations under certain conditions, especially when the records are/were created in a pre-FRBR or a non-FRBR context.

Important notice: it should be noted that for the sake of consistency and clarity, a specific field (184) was created in the UNIMARC authorities format to host the target audience codes and the government publication codes; consequently a similar 184 field was made available in the UNIMARC bibliographic format. When those data are coded in a 184 field which is carried either in a linked record describing the work, or within the bibliographic record describing the manifestation that embodies an expression of that work, the relevant positions in this field (pos. 17-19) must contain value “x” (“not applicable”).

Наявність

Обов’язкове

Не повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Дані загальної обробки

Усі дані, що містяться в підполі $a, ідентифікуються позиціями символів, які нумеруються від 0 до 35. Усі позиції підполя обов’язково повинні бути наявними в підполі.

Data complying with the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR): note that positions 17-19 (Target Audience Code) should be filled with ‘x##’ (see below, under the relevant paragraph).

Обов’язкове

Не повторюється

Співвіднесені п/пп: наводяться далі в тексті при описі окремих кодів

Примітки:

Найменування елемента даних Обов’язковість
заповнення позицій
Кількість символів Позиції символів
Дата вводу до файлу + 8 0-7
Тип дати публікації + 1 8
Дата 1 + 4 9-12
Дата 2 + 4 13-16
Коди цільового призначення 3 17-19
Код урядової публікації 1 20
Код модифікації запису 1 21
Мова каталогізації + 3 22-24
Код транслітерації 1 25
Набір символів + 4 26-29
Додатковий набір символів 4 30-33
Графіка назви 2 34-35

$a/0-7 Дата вводу запису до файлу

Date Entered on File (англ.).

Вісім цифрових символів у стандартній формі (відповідно до ISO 8601 1988) для дати: YYYYMMDD, де YYYY відповідає року, MM — місяцю (якщо є необхідність, з початковим нулем), DD — дню (також з початковим нулем у разі необхідності).

Дані містять дату введення запису у файл. При коректурі помилок введення та редагування дату не змінюють.

При обміні інформацією зберігається первісна дата створення запису.

Обов’язкове.

$a/8 Тип дати

Тип дати (дати 1 і дати 2).

Односимвольний код, який характеризує тип дати відповідно до 13 категорій видавничого статусу каталогізованого документу. Цей код визначає типи дат, які наводяться у позиціях 9-12 (Дата 1) та 13-16 (Дата 2). Ці дати завжди вводяться як чотирьох-символьне значення року.

   a    Поточне серіальне видання
Дата публікації 1 містить точно визначений рік початку публікації чи початковий рік орієнтовного діапазону часу початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить 9999.
   b    Серіальне видання, яке більше не публікується
Дата 1 містить точно визначений рік початку публікації чи початковий рік орієнтовного діапазону часу початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата 2 містить рік припинення публікації. У разі, коли рік завершення публікації точно невідомий, дата 2 може містити пробіли замість кожної невизначеної цифри.
   c    Серіальне видання з невизначеним статусом
Серіальне видання, про яке точно не відомо, видається воно на сьогодні чи його видання припинено. Дата 1 містить рік початку публікації. Якщо дата має невизначені позиції, вони заповнюються пробілами.
Дата 2 містить чотири пробіли.
   d    Монографія, яка видається повністю або видається протягом одного календарного року
Монографія, яка видається в одному томі чи декількох томах одночасно або з однаковою датою видання, тобто видається протягом одного календарного року. Якщо дата точно не відома, використовується код „f”.
Якщо окремі томи монографії видавалися з інтервалами у часі більше за рік, застосовується код „g”.
Дата 1 містить рік початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата 2 містить чотири пробіли.
   e    Репродукований документ
Каталогізований документ являє собою репринт, передрук, факсимільну копію, перевидання тощо. Для нових видань застосовуються коди „d”, „f”, „g” або „h” відповідно до правил їх використання. Якщо репродукований документ є серіальним виданням або монографією, окремі томи якої виходять друком протягом терміну, більшого за один календарний рік, то вказуються початковий рік видання та початковий рік перевидання.
Дата 1 містить рік початку перевидання.
Дата 2 містить рік початку видання оригіналу.
Якщо дати мають невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
   f    Монографія, дата публікації якої точно не відома
Дата 1 містить найраннішу з передбачуваних дат видання.
Дата 2 містить найпізнішу з передбачуваних дат видання.
Заміна цифр будь-якої з цих дат пробілами не припускається.
   g    Монографія, публікація якої триває більше одного календарного року
Дата 1 містить рік початку видання.
Дата 2 містить рік закінчення видання або 9999 у разі, коли видання триває.
Якщо дати мають невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Код „g” із відповідними датами публікації застосовується також у виняткових випадках, коли на однотомному видання зазначено два роки видання.
   h    Монографія з фактичною датою публікації та датою надання копірайту/привілею
Дата публікації документу відрізняється від дати надання йому копірайту/привілею. Якщо дата публікації невідома, застосовується “d”. Привілей визначається як монополія, яка надається відповідною урядовою установою автору або книготорговцю на видання каталогізованого документу після зазначеного терміну.
Дата 1 містить дату публікації.
Дата 2 містить дату надання копірайту/привілею.
   i    Документ (монографія) з датою виходу/ випуску та датою виробництва
Застосовується для фільмів, аудіозаписів тощо у випадках існування проміжку часу між виробництвом документу та його виходом у світ/ реалізацією.
Дата 1 містить дату виходу/ випуску.
Дата 2 містить дату виробництва.
   j    Документ з точною датою публікації
Застосовується у випадках, коли важливо зазначити місяць (і, якщо це можливо, день) публікації.
Дата 1 містить рік публікації.
Дата 2 містить місяць і день публікації у форматі ММДД з вирівнюванням вправо за допомогою нулів. Якщо позиції ДД не використовуються, вони заповнюються пробілами.
   k    monograph published in a certain year and printed in a different year
Most commonly found in antiquarian materials (EX 24, 25).
Date 1 contains the year of publication.
Date 2 contains the year of printing
   l    inclusive dates of collection
Date 1 contains the earliest year of material in collection. If the earliest year of material is uncertain, any

unknown digit may be replaced by a blank.

Date 2 contains the latest year of material in collection (EX 28-29). If all items in the collection were

created within one calendar year that date is given in both places. If the latest date of material in the collection is uncertain, any unknown digit may be replaced by a blank.

   u    Дата публікації невідома
Застосовується, коли документ взагалі не містить дати публікації.
Дата 1 заповнюється пробілами.
Дата 2 заповнюється пробілами.

$a/9-12 Дата 1

Співвіднесені п/пп: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.

Примітки. На відміну від нормованих дат у позиціях 9-12 та 13-16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/13-16 Дата 2

Співвіднесені п/пп: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.

Примітки. На відміну від нормованих дат у позиціях 9-12 та 13-16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/17-19 Коди цільового призначення

Target Audience Code.

Коди цільового призначення вказують, на яку вікову категорію розраховано каталогізований документ. Коди вводяться послідовно зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами.

In records that comply with FRBR, use “x##”.

a     Для дітей та юнацтва, загальний

Застосовується замість кодів „b”, „c”, „d” або „e”, коли ці коди не використовуються або не можуть бути використаними.

b Для дітей дошкільного віку (0-5 років)
c Для дітей молодшого шкільного віку (5-9 років)
d Для дітей середнього шкільного віку, підлітків (9-14 років)
e Для дітей старшого шкільного віку, юнацтва (14-20 років)
k Для дорослих, наукова
m Для дорослих, загального змісту
u Невідомо
x not applicable

Use in records that comply with FRBR (the target audience is coded at the Work level; see field 184 Context of the work, both in UNIMARC Authorities and Bibliographic Formats). To be used only once, i.e. x##.

$a/20 Код урядової публікації

Код публікації органу державної влади (укр.). Government Publication (англ.).

Односимвольний код, який визначає рівень органу державної влади, від імені якої видано чи якою фінансовано видання каталогізованого документу.

Співвіднесені п/пп: 710, 711, 712.

Примітки. Визначається у випадку, коли в запис містить поле 710. Якщо організація, зазначена в полі 710, не є органом державної влади чи несе інтелектуальну співвідповідальність або вторинну інтелектуальну відповідальність (поля 711 і 712), застосовується код “y”.

Видання академічних установ не розглядаються як урядові публікації.

a     Національний/федеральний
Суверенні держави та території з самоврядуванням, тобто ті, що мають власні законодавчі установи (парламент, міністерства і т. ін.).
b Автономна республіка/провінція/штат тощо
Адміністративна одиниця на рівень нижче найвищого, що має власне самоврядування та законодавчий контроль, проте не несе відповідальність за зовнішню політику держави (приміром, Автономна Республіка Крим, провінції Канади, землі Федеративної Республіки Німеччини тощо).
c Область/ графство/ департамент тощо
Адміністративна одиниця середнього рівня, звичайно без власних законодавчих установ (приміром, області України, департаменти Франції, графства Великої Британії тощо).
d Місцевий (муніципальний тощо)
Адміністративна одиниця найнижчого рівня (приміром, місто, село тощо).
e Міжтериторіальний (міжурядові організації нижче найвищого рівня)
Будь-яка адміністративна одиниця нижче національного рівня, яка об’єднує чи охоплює кілька адміністративних одиниць (приміром, транспортна адміністрація, що підлягає декільком муніципалітетам).
f Міжурядовий
Міжнародні організації та їх агентства, вповноважені укладати угоди з суверенними державами (приміром, Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний Валютний Фонд тощо).
g Уряд у вигнанні або нелегальний уряд
Неофіціальні уряди (приміром, уряд України в екзилі).
h Рівень не визначено
Застосовується, коли документ є урядовою публікацією, проте рівень державної установи не може бути визначеним з наявної інформації.
u Не відомий
Застосовується, коли неможливо визначити, чи є каталогізований документ урядовою публікацією
y Неурядова публікація
Застосовується, коли каталогізований документ видано не органом державної влади.
z Інший адміністративний рівень
Застосовується, коли каталогізований документ є публікацією органа влади певного рівня, проте визначити цей рівень неможливо за допомогою жодної з категорій a g (приміром, райони, підпорядковані обласним центрам України, райони міст тощо).

$a/21 Код модифікації запису

Modified Record Code.

Обов’язкове, якщо запис було модифіковано.

Односимвольний код, призначений для відображення того, чи достатньо виявилося наявного набору символів для опису даних таким чином, яким вони представлені в документі.

0    Немодифікований запис
1 Модифікований запис

Запис вважається модіфікованим, якщо у ньому використано два чи більше стандартних наборів символів для безпосереднього або транслітерованого відтворення символів, які не входять до стандартного комп’ютерного набору. Наприклад, для подання математичних формул було застосовано транслітерацію, літери грецької абетки тощо.

Але запис не буде вважатися модифікованим, якщо текст титульного аркуша не може бути транслітерованим через наявність у ньому символів, які не входять до стандартних комп’ютерних наборів.

$a/22-24 Мова каталогізації

Language of Cataloguing (англ.).

Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора.

Трьохсимвольний код, який визначає мову посилань, довідок приміток тощо каталогізатора. Використовуються коди з „Списку кодів найменувань мов ISO 639-2“. Перелік кодів наводиться у додатку A.

Мова каталогізації визначається мовою посилань, довідок і приміток (але не мовою заголовку і не мовою назви).

If a source record is completely multi-lingual, i.e. all information not from the title page is repeated in more than one language, it is recommended that a separate UNIMARC record should be produced, as required, for each language. See also Format structure 3.9.

УКРМАРК не має механізмів вказувати мову окремих полів усього запису.

Обов’язкове.

$a/25 Код транслітерації

Transliteration Code.

УКРМАРК передбачає використання міжнародних стандартів транслітерації. Проте, їх застосування не завжди забезпечує адекватність передачі інформації. Тому код транслітерації відображає, чи були використані в каталогізованому записі ISO стандарти транслітерації.

a    ISO-правила транслітерації
b Інші
c Одночасне використання ISO та інших стандартів транслітерації
y Правила транслітерації на застосовувалися

$a/26-29 Набори символів

Character Sets (англ.).

Два двохсимвольних кода, що визначають основні використані при обміні набори графічних символів (Додаток J). Позиції 26-27 визначають набір G0, позиції 28-29 — G1. Якщо набір G1 не було використано, позиції 28-29 заповнюються пробілами.

Обов’язкове.

Нижченаведений набір кодів у разі необхідності може бути розширеним.

01     ISO 646, версія IRV (основний латинський набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G2./
02 ISO реєстрація #37 (основний кириличний набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G0./
03 ISO 5426 (розширений латинський набір)
04 ISO DIS 5427 (розширений кириличний набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G1./
05 ISO 5428 (грецький набір)
06 ISO 6438 (набір кодований африканських символів)
07 ISO 10586 (грузинський набір)
08 ISO 8957 (набір івриту, таблиця 1)
09 ISO 8957 (набір івриту, таблиця 2)
10 Зарезервовано
11 ISO 5426-2 (латинські символи, використовувані в деяких європейських мовах та застарілих друкарських наборах)
50 ISO 10646 Рівень 3 (Unicode)
Як 16-бітний набір, ISO 10646 містить усі необхідні символи. Якщо у позиціях 26 27 міститься код 50, то він використовується і для наборів C0, C1 і G. Позиції 28–33 заповнюються пробілами.

$a/30-33 Додаткові набори символів

Additional Character Sets.

Два двохсимвольних кода (див. перелік до $a 26-29), що визначають два додаткові графічні набори символів, застосовані при обміні записами. Позиції 30–31 відображають набір G2, позиції 32-33 — G3. Якщо додаткові набори символів не було використано, позиції 30–31 і 32–33 заповнюються пробілами.

$a/34-35 Графіка назви

Script of Title (англ.).

Двохсимвольний код, який характеризує абетку назви, використовуваної як основна назва, або зведена назва серіального видання. Стосується абетки, якою назва наводиться на джерелі опису, а не набору символів запису.

За відсутності міжнародних стандартів наборів кодів, рекомендовано наступні коди:

ba     латинська
ca кирилична
da японська — невизначена графіка
db японська — канджи
dc японська — кана
ea китайська
fa арабська
ga грецька
ha іврит
ia тайська
ja деванагарі
ka корейська
la тамільська
ma грузинська
mb вірменська
zz інша

Примітки. Обов’язкове, якщо графіка назви відрізняється від звичайної для мови, вказаної в підполі 101$g (або 101$a, коли 101$g відсутнє).

Співвіднесені п/пп

Наводяться далі при описі окремих кодів підполя $a.

Примітки до змісту поля

* Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G2.

** Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G0.

*** Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G1.

Приклади

Приклад 1.

Монографія видана протягом одного календарного року, основний текст якої має кириличну графіку, основна назва — латинську.
100##$a19950815d1995####ky0rusy0201####ba
Манс, Визе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нем.) В. А. Вишняков (ред. пер.).— К.: Торг.-изд. бюро BNV; М.: Бином, 1995.—192 с.: ил..

Приклад 2. Приклад буде перероблено!!!

Факсимільне видання Галицько-Волинських літописів: Острозького списку (Хлєбніковського) і списку Четвертинського (Погодінського)
100##$a20020911e19901621ky0ukry0104####ba
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

Приклад 3. Приклад буде перероблено!!!

Серія «Harvard Library of Early Ukrainian Literature». Має три підсерії «Texts», «English Translations», «Ukrainian Translations». Видавалася у 1989 1995 рр.
100##$a19980506b19891995ky0ukry0104####ba

EX 1: Data complying with FRBR:

100 ##$a20120204a19599999x##cx0engy0103####ba
The record was originally entered into a machine-readable data file on 4th February 2012. The continuing resource was first published in 1959 and is still being published. The target audience is not coded at the manifestation level. The continuing resource is an annualreport published by Hampshire County Council. It is an unmodified record, catalogued in English, using no transliteration scheme.
Character position Value Notes
0-7 20120204 Date entered on file.
8 a Currently published continuing resource.
9-12 1959 Commencement of publication.
13-16 9999 Continuing resource still being published.
17-19 x## Target audience: not applicable general adult.
20 c A subdivision of a sovereign state, without any legislature.
21 0 Unmodified record.
22-24 eng English language of cataloguing.
25 y No transliteration scheme used.
26-29 0103 ISO 646 (IRV) and ISO 5426 8-bit codes used
30-33 #### No additional character set.
34-35 #### #### Latin alphabet of title.
Data not complying with FRBR:
100 ##$a20120204a19599999m##c0engy0103####ba
The record was originally entered into a machine-readable data file on 4th February 2012. The continuing resource was first published in 1959 and is still being published. The target audience is "general adult". The continuing resource is an annual report published by Hampshire County Council; it is an unmodified record, catalogued in English, using no transliteration scheme.
Character position Value Notes
0-7 20120204 Date entered on file.
8 a Currently published continuing resource.
9-12 1959 Commencement of publication.
13-16 9999 Continuing resource still being published.
17-19 m## Target audience general adult.
20 c A subdivision of a sovereign state, without any legislature.
21 0 Unmodified record.
22-24 eng English language of cataloguing.
25 y No transliteration scheme used.
26-29 0103 ISO 646 (IRV) and ISO 5426 8-bit codes used
30-33 #### No additional character set.
34-35 ba Latin alphabet of title.

EX 2: Data complying with FRBR:

100 ##$a20120202bl8101860x##yx0frey0103####ba
The record was originally entered into a machine-readable data file on 2nd February, 2012. The continuing resource was first published in 1810 and ceased publication in 1860. The target audience code is not coded at the manifestation level, and therefore contains value “x”. The record has not been modified, no transliteration scheme is used, and French is the language of cataloguing.
Character Positions Value Notes
0-7 20120202 Date entered on file.
8 b Continuing resource no longer being published.
9-12 1810 Beginning of publication.
13-16 1860 End of publication.
17-19 x## Target audience: not applicable.
20 y Not a government publication.
21 0 Unmodified record.
22-24 fre French language of cataloguing.
25 y No transliteration scheme used.
26-29 0103 ISO 646 (IRV) and ISO 5426 8-bit codes used.
30-33 #### No additional character sets.
34-35 ba Latin alphabet of title.
Data not complying with FRBR:
100 ##$a20120202bl8101860|||y0frey0103####ba
The record was originally entered into a machine-readable data file on 2nd February, 2012. The continuing resource was first published in 1810 and ceased publication in 1860. The target audience code is not used, and therefore contains fill characters. The record has not been modified, no transliteration scheme is used, and French is the language of cataloguing.
Character Positions Value Notes
0-7 20120202 Date entered on file.
8 b Continuing resource no longer being published.
9-12 1810 Beginning of publication.
13-16 1860 End of publication.
17-19 ||| Target audience not designated.
20 y Not a government publication.
21 0 Unmodified record.
22-24 fre French language of cataloguing.
25 y No transliteration scheme used.
26-29 0103 ISO 646 (IRV) and ISO 5426 8-bit codes used.
30-33 #### No additional character sets.
34-35 ba Latin alphabet of title.

Див. також